Monday, December 11, 2017

Ismael Hindi Kinilala ng Diyos sa Lahi ni Abraham

NANINIWALA ang mga Muslim na kasama sila sa tipan ng tuli ng Diyos kay Abraham. (Genesis 17:7-13)

Ang kinakapitan nila ay ang pagtuli kay Ismael na sinasabi nilang kanilang ninuno. (Gen 17:23-26)

Ayon sa mga Muslim, kasama sila sa tipan ng tuli dahil si Ismael ay "anak" at "kalahi" ni Abraham.

Walang batayan ang paniniwalang 'yan ng mga Muslim.

Idineklara ng Diyos na ang lahi ni Abraham ay kikilalanin sa anak niyang si Isaac. (Gen 21:12) Si Isaac ang ipinangako ng Diyos na magiging katuparan ng Kanyang tipan. (Gen 17:21)


Hindi kinilala ng Diyos si Ismael bilang anak ni Abraham at kinilala lamang bilang "alipin." Pinalayas ng Diyos is Ismael sa sambahayan ni Abraham at hindi na isinama sa lahi niya. (Gen 21:10-12)

Katunayan, sa Gen 22:2 ay sinabi ng Diyos na si Isaac ang "nag-iisang anak" ni Abraham. Lubusang hindi kinilala ng Diyos si Ismael bilang anak ni Abraham.

+++