Thursday, July 31, 2014

Gospels 'Ayon kay ...': Patunay na Peke ang Bible?

MALAKING isyu sa mga Muslim ang paggamit ng "According to ..." o "Ayon kay ..." sa mga Gospels sa Bible.

Sa unawa nila, hindi kapani-paniwala ang mga Ebanghelyo dahil "Ayon lang ito kay Matthew, Mark, Luke at John."

Kumbaga ay "tsismis" lang daw ang mga sinulat ng mga ebanghelista (evangelists) dahil "hindi mismo 'ayon kay' Hesus" ang Gospels.

Mababaw ang ganitong puna sa Bibliya pero dahil may nalilito kaugnay nito ay magandang ipaliwanag ang kahulugan ng "Ayon kay ..." at kung bakit ito ginamit sa mga Ebanghelyo.

+++

A. SABI NG SAKSI
Sa simpleng paliwanag, ginagamit sa mga Ebanghelyo ang “Ayon kay …” para ipakita kung SINO ang NAG-ULAT ng mga ito.

Kapag alam natin kung SINO ang NAG-ULAT ay malalaman natin kung KATIWA-TIWALA ang mga sinasabi tungkol sa buhay at aral ng Panginoong Hesus.

At sa kaso ng Gospels ay masasabi nating MAY KREDEBILIDAD ang mga NAGSULAT dahil KILALA natin SILANG mga SAKSI o mga NAKAUSAP ng mga SAKSI.

Sa madaling salita, ang kanilang mga sinabi ay NARINIG at NAKITA MISMO NILA o nanggaling sa mga taong NAKARINIG o NAKAKITA MISMO sa mga GINAWA at SINABI ng Kristo.

Ibig sabihin, KAPANI-PANIWALA ang GOSPELS.

+++

B. KATIWA-TIWALA, KAPANI-PANIWALA
Kilalanin natin ang mga NAGSULAT ng mga Ebanghelyo para makita natin na CREDIBLE SILA at KATIWA-TIWALA ang kanilang mga sinabi.

  1. MATTHEW – isang APOSTOL na SAKSI sa mga GINAWA at SINABI ni Hesus. Naroon siya nung mangaral ang Panginoon at NARINIG NIYA MISMO ang mga salita ni Hesus. NAKITA rin niya ang mga HIMALA at GINAWA ng Kristo.

  1. JOHN – isa ring APOSTOL at SAKSI sa mga ARAL at GAWA ng Panginoon. PERSONAL din niyang nasaksihan ang PANGANGARAL at PAGAWA ni Hesus ng mga HIMALA at iba pang bagay.

  1. MARK – siya ay ALALAY at ANAK-ANAKAN ni PEDRO, ang PUNONG APOSTOL. Kaya marami siyang alam kay Hesus na MULA MISMO sa PUNONG SAKSI sa mga aral at gawa ni Hesus. Isa pa, ayon sa mga unang Kristiyano, si Mark ay isa ring SAKSI dahil isa siya sa 70 ALAGAD na sinugo ni Hesus na mangaral batay sa LUKE 10:1.

  1. LUKE – matatawag siyang SECOND-GENERATION CHRISTIAN dahil hindi na siya bahagi ng unang mga alagad. Pero dahil naging Kristiyano si Luke noong NABUBUHAY PA ang mga KAUNA-UNAHANG KRISTIYANO ay NAKAUSAP pa NIYA ang mga ito at NASABI sa KANYA ang kanilang NASAKSIHAN. Katunayan, nagawa pa ni Luke na IMBESTIGAHAN ang mga PANGYAYARI para MATIYAK na TAMA at TOTOO ang LAHAT ng SINASABI kaugnay sa mga ARAL at GAWA ni HESUS. (Luke 1:1-4)

At dahil nga AYON SA mga SAKSI ang sinasabi ng mga Ebanghelyo ay makatitiyak tayo na TAMA at TOTOO ang mga NABABASA NATIN sa mga ito.

+++

C. QURAN
Dahil mga Muslim ang bumabatikos sa mga Ebanghelyo dahil ito ay “Ayon sa” mga SAKSI, maitatanong natin sa kanila kung KATIWA-TIWALA rin ba ang kanilang QURAN.

Maitatanong natin kung AYON din ba sa MGA SAKSI ang NILALAMAN at SINASABI ng QURAN.

Ang simple at tuwirang sagot ay HINDI.

Ang NAGSABI kasi ng QURAN sa mga Muslim ay ang PROPETA NILA na NABUHAY at NANGARAL bandang 600 A.D., mahigit 500 TAON mula nang MAMATAY ang KAHULI-HULIHANG SAKSI sa BIBLE, ang apostol na si JOHN.

Ibig sabihin, ang PROPETA ng ISLAM ay HINDI SAKSI at WALA na rin siyang NAKAUSAP na SAKSI.

So, SAAN GALING ang NILALAMAN ng QURAN na sinabi at itinuro ng PROPETA ng ISLAM sa mga Muslim?

AYON SA mga MUSLIM, ang Quran ay “SALITA ng ALLAH.” Pero aminado rin sila na HINDI ang ALLAH ang NAGSABI sa KANILA ng QURAN.

Sa madaling salita, HINDI MISMO ALLAH ang NAGSABI o NAGBIGAY sa kanila ng Quran.

Kaya may isa pa silang aral: ang Quran daw ay “ibinigay sa kanilang propeta SA PAMAMAGITAN ni Anghel Gabriel.” Pero inaamin din ng mga Muslim na WALANG SAKSI na MAGPAPATUNAY na merong anghel na nagbigay ng Quran sa kanilang propeta.

Sa madaling salita, WALANG BATAYAN at WALANG PATUNAY na galing kay Anghel Gabriel ang Quran.

So, ang natitirang SOURCE ng Quran ay ang NAGSABI at NAGBIGAY sa KANILA ng QURAN: ang PROPETA nila na HINDI SAKSI sa maraming BAGAY na sinabi niya sa kanilang kasulatan.

+++

D. QURAN: AYON KANINO?
Ngayon, kung iti-trace natin kung paano NABUO ang Quran ay makikita natin na iyan ay AYON LANG sa mga TAONG WALA TALAGANG KINALAMAN sa mga NILALAMAN NIYAN.

  1. PROPETA ng Islam ang NAGSABI ng QURAN sa mga MUSLIM. Kahit sa mga HADITH o TRADISYON ng PROPETA ng mga Muslim ay SIYA LANG ang NAKITA at NARINIG NILANG NAGSABI ng Quran.

Halimbawa ay ang paghayag ng “Surat-wal-Mursalat” sa loob ng kuweba ng Hira. WALANG NAKITANG ANGHEL ang mga kasama ng Propeta ng Islam. SIYA LANG ang NAKITA at NARINIG NILANG MAGSALITA. (Sahih Hadith Bukhari 29:56)

  1. AYON sa mga MUSLIM, ang mga SALITA ng PROPETA ng ISLAM ay ISINAULO ng kanyang mga KASAMA at ang iba ay ISINULAT sa mga DAHON, BUTO at SANGA ng KAHOY. (Sahih Hadith Bukhari 60:201)

Makikita natin na ang mga ito na “nagsaulo” ng Quran ay HINDI mga SAKSI kundi mga NASABIHAN LANG ng PROPETA ng ISLAM.

  1. Noong mamatay ang propeta ng Islam noong 632 A.D. ay WALA PANG LIBRO ng Quran. At noong KOKONTI na lang ang kasama niya na nakasaulo raw ng Quran ay doon pa lang IPINAKOLEKTA ng humalili sa kanya—si Abu Bakr—ang mga KALAT-KALAT at PIRA-PIRASONG BAHAGI ng Quran.

Itong si ABU BAKR—ang UNANG KALIFA ng Islam—na NAGPAKOLEKTA ng mga PIRASO ng QURAN ay HINDI  rin SAKSI.

  1. Ilang taon pa ang lumipas ay NANGAMBA ang ilang Muslim dahil NAGKAROON NA ng PAGKAKAIBA-IBA sa QURAN. At NATAKOT sila na MAG-AAWAY NA ang mga Muslim sa TAMANG PAGBIGKAS nito.

Kaya naman bandang 644 A.D., o 12 TAON mula nang mamatay ang propeta ng Islam, ay IPINASULAT ULI ng IKATLONG KALIFA ng Islam—si UTHMAN—ang Quran. Dito NAGING LIBRO ang Quran.

At dahil MARAMI nang PAGKAKAIBA-IBA ang mga QURAN noong panahon na iyon ay IPINASUNOG ni UTHMAN ang LAHAT ng IBA PANG QURAN at ang PINAGAWA NIYANG QURAN ang IPINALAGANAP NIYA sa mga Muslim. (Sahih Hadith Bukhari 61:510)

Sa mga iyan ay makikita natin na sa mga NAGSAULO hanggang sa NAGPAGAWA ng LIBRO ng QURAN ay WALA KAHIT ISANG SAKSI sa karamihan ng nilalaman ng Quran.

Sa madaling salita, ang Quran ay HINDI AYON sa mga SAKSI.

At kung HINDI AYON SA mga SAKSI, masasabi ba natin na KATIWA-TIWALA o KAPANI-PANIWALA ang QURAN?

IKUMPARA natin iyan ngayon sa mga GOSPEL na AYON SA MGA SAKSI. ALIN ang ATING DAPAT PANIWALAAN?