Monday, May 4, 2009

'Cruci-Fiction'

KUNG may REAKSYON o TANONG po KAYO ay MAAARI NINYONG GAMITIN ang "POST A COMMENT" na BUTTON sa ILALIM ng ARTIKULO na ITO. Salamat po


BUKAS po ay gugunitain uli natin ang PAGPAPAPAKO at PAGKAMATAY sa KRUS ng ating PANGINOONG HESUS.


Ang KAMATAYAN ni KRISTO sa KRUS at ang PAGKABUHAY NIYANG MULI ang SENTRO ng ating PANANAMPALATAYA bilang mga KRISTIYANO.


Sinasabi po ni APOSTOL PABLO sa Romans 6:5, "Dahil kung tayo ay NAGING KAISA NIYA sa isang KAMATAYAN na TULAD ng KANYA, TAYO MAN ay MAKIKIISA sa KANYA sa PAGKABUHAY NA MULI."


Sa pamamagitan po kasi ng Kanyang KAMATAYAN at PAGBUBUHOS ng DUGO sa KRUS ay TINUBOS NIYA TAYO sa KASALANAN at KAMATAYAN.


Sabi po sa Ephesians 1:7, "Sa KANYA [kay KRISTO] ay MAYROON TAYONG KATUBUSAN sa PAMAMAGITAN ng KANYANG DUGO, ang KAPATAWARAN ng ATING MGA KASALANAN, sangayon sa kayamanan ng kanyang biyaya."


So, GANOON po KAHALAGA ang KAMATAYAN at PAGBUBUHOS ni HESUS ng KANYANG DUGO sa KRUS.


Iyan po ang dahilan kung bakit MALAKING BAGAY para sa ATIN ang TAUNANG PAG-ALALA sa SAKRIPISYO ni HESUS tuwing SEMANA SANTO, partikular tuwing BIYERNES SANTO.


Iyan din po ang DAHILAN kung bakit ang KAMATAYAN ni KRISTO sa KRUS ang isa sa pilit na SINISIRAAN ng mga UMAATAKE sa KRISTIYANISMO.


Kabilang na po sa mga pilit na NAGPAPASINUNGALING sa PAGKAMATAY ng ating PANGINOON ay ang ilang BALIK ISLAM.


Sa kagustuhan nila na MAKAAKIT at MAKAHATAK ng mga AANIB sa KANILA ay INAATAKE NILA ang PAGKAMATAY ng PANGINOONG HESUS at PILIT IYANG MINAMALIIT.


Anila, HINDI raw TOTOO na NAMATAY si HESUS. At ayon pa sa DEBATISTA NILANG si SHEIKH AHMED DEEDAT, "NAGKAKAMALI LANG ang mga KRISTIYANO" sa PANINIWALA RIYAN.


Nagka-interes po ako sa mga sinasabi ni DEEDAT kaya pinakinggan ko ang mga pangangatwiran niya ukol sa bagay na iyan.


Ang nakita ko po ay MAGALING SIYANG DEBADISTA pero ang mas kapuna-puna ay MAS MAGALING SIYANG KUWENTISTA o TAGAGAWA ng KUWENTO.


Iyan po kasi ang napansin kong ESTILO ni DEEDAT: Ang GUMAWA ng KUWENTO at MAGDAGDAG ng mga BAGAY na WALA NAMAN TALAGA sa ISYU.


Sa madaling salita po ay MAGALING SIYANG MAGPILIPIT at MAGBALUKTOT ng mga SALITA para lang mapalabas na "MALI" ang TAMA.


Isa na nga po sa GINAWAN NIYA ng KUWENTO ay ang "PAGKAKAMALI" raw ng mga KRISTIYANO sa PANINIWALA na NAMATAY si KRISTO.


Ayon pa sa kanya, ang CRUCIFIXION ay isa lamang cruci-FICTION o kathang isip lang.


So, sa mga susunod po nating ARTIKULO ay SUSURIIN NATIN ang IBA'T-IBANG PAMAMARAAN kung paano BINABALUKTOT ni DEEDAT ang KATOTOHANAN para lang mapalabas niyang "MALI" ang mga PINANINIWALAAN nating mga KRISTIYANO.

No comments:

Post a Comment