Thursday, October 21, 2010

Hesus nagpatuwad-tuwad ba?

IPINAGPIPILITAN po ng BALIK ISLAM na ang PARAAN ng PAGDARASAL NILA ay PAREHO sa GINAWA ng PANGINOONG HESUS noong NARITO pa SIYA sa LUPA.

Sabi po ng BALIK ISLAM sa post niya sa COMMENTS SECTION ng ARTIKULO natin na "Jehovah ba ang pangalan ng Diyos?" (direktang nasa ilalim ng PETSA at ORAS na "12 October, 2010 03:23")

Mga halimbawa ni Kristo sa pagdarasal;

Matt
"At lumakad siya sa dako pa roon, at siya'y nagpatirapa, at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito: gayon ma'y huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo.

Mark
"At lumakad siya sa dako pa roon, at nagpatirapa sa lupa, at idinalangin na, kung mangyayari, ay makalampas sa kaniya ang oras."

At kong may katutohanan man na tagaSunod talaga kayo ni Kristo bilang mga Kristyano ayon na rin sa inyong pagpapakilala sa inyong Samahan o Kinabibilangan, katulad ba kayo ni Kristo na NagPaPaTiRaPa kapag nagdarasal? Ngayon kong tatanungin ko kayo sino sa kasalukuyan ang nagpapaitrapa kapag nagdarasal?! may mga Kristyano po ba kayong kilala na katulad ni Kristo kapag nagdarasal? tyak wala po ang isasagot ninyo! At bakit iba ang tawag ninyo sa Dios na kilala ninyo?! Hindi ba dapat tumulad kayo kay Kristo kong papano nya tinatawag ang kanyang Dios?!


BALIK ISLAM TULAD NI KRISTO?
KUNWARI po ay TINATANONG ng BALIK ISLAM kung ang ating PAGDARASAL ay KATULAD ng GINAWA ng PANGINOONG HESUS.

Ang TUNAY po NIYANG GUSTONG PALABASIN ay "SILA" ang KATULAD ni HESUS sa PAGDARASAL.

Ang TANONG ay MAGKATULAD nga po ba ang PAGDARASAL ng BALIK ISLAM sa PAGDARASAL ng PANGINOONG HESUS?

HINDI po. MALI po ang CLAIM ng BALIK ISLAM.

IKUMPARA po NATIN.

Ayon po mismo sa SINIPI ng BALIK ISLAM mula sa Matthew 26:39 ay ganito po ang MABABASA:
"At lumakad siya sa dako pa roon, at siya'y nagpatirapa, at nanalangin ..."


Sabi po diyan ay "NAGPATIRAPA" ang PANGINOONG HESUS.

Ano po ba ang IBIG SABIHIN ng "NAGPATIRAPA"?

Sabi po sa UP DIKSIYONARYONG FILIPINO, sa PAHINA 665:
"pa*ti*ra*pa png [pati+dapa]:"


NAKITA po NINYO?

Ang PAGPAPATIRAPA po ay "PAGDAPA" o "PADAPA."


Ano naman po ang PAGDAPA?

Sabi uli ng UP DIKSIYONARYONG FILIPINO, sa PAHINA 187:
"da*pa pnd du*ma*pa, i*da*pa, ma*da*pa, pa*da*pa*in 1: humiga nang pataob 2: mabuwal nang paharap ..."


MALINAW po riyan na ang PAGDAPA o PATIRAPA ay pag-HIGA nang PATAOB.

Ang NAKAHIGA po ay NAKALAPAT ang BUONG KATAWAN sa LUPA o HIGAAN.


Ano po ba ang GINAGAWA ng mga BALIK ISLAM? DUMADAPA rin po ba SILA?

HINDI po.

Ang mga BALIK ISLAM po ay TUMUTUWAD-TUWAD.

PATUNAY po na TUMUTUWAD-TUWAD SILA at HINDI NAGPAPATIRAPA ay MALINAW sa SINASABI rin sa DIKSIYONARYONG FILIPINO.

Sa PAHINA 919 ay MABABASA NATIN:
"tu*wad pnr [Bik Hil Kap Seb Tag War]: nakahilig pababa sa harap na ang puwit ay higit na mataas kaysa ulo:"


HINDI po ba IYAN ang GINAGAWA ng mga BALIK ISLAM?

SILA ay TUMUTUWAD at HINDI NAGPAPATIRAPA.

IBANG-IBA sa GINAWA ng PANGINOONG HESUS.


Heto po ang MAS SIMPLENG PAGKUKUMPARA:
HESUS = NAGPATIRAPA o DUMAPA

BALIK ISLAM = TUMUTUWAD-TUWAD

NAGPATIRAPA o DUMAPA ang PANGINOONG HESUS.

HINDI po SIYA NAGPATUWAD-TUWAD.SABI ng SINIPI ng BALIK ISLAM sa Mark 14:35,
Si KRISTO raw po ay "NAGPATIRAPA sa LUPA."


MALINAW po riyan na DIREKTA sa LUPA ang PAGDAPA ng PANGINOONG HESUS.

HINDI po SIYA GUMAMIT ng BANIG o PRAYER MAT.


E ang mga BALIK ISLAM po ba ay DIREKTA sa LUPA NAGPAPATUWAD-TUWAD?

HINDI po.

GUMAGAMIT po ng BANIG o PRAYER MAT ang mga BALIK ISLAM.


Heto po uli ang MALINAW na PAGKAKAIBA ng GINAWA ng PANGINOONG HESUS sa GINAGAWA ng mga BALIK ISLAM:

HESUS = WALANG PRAYER MAT at DIREKTA sa LUPA NAGPATIRAPA o DUMAPA.

BALIK ISLAM = GUMAGAMIT ng PRAYER MAT at TUMUTUWAD-TUWAD doon.


MALINAW po na IBANG-IBA TALAGA ang PAMAMARAAN ng PAGDARASAL ng PANGINOONG HESUS sa PAGDARASAL ng BALIK ISLAM.

Kaya po PANLILINLANG at PANLOLOKO ang kini-CLAIM ng mga BALIK ISLAM na KATULAD NILA si HESUS sa PARAAN ng PAGDARASAL.


Ngayon, heto po ang MAS MALAKING PAGKAKAIBA sa PARAAN ng PAGDARASAL ng PANGINOONG HESUS at ng mga BALIK ISLAM.

Ayon sa SINIPI ng BALIK ISLAM sa Matthew, TINAWAG ng PANGINOONG HESUS ang DIYOS bilang "AMA KO."

Ang mga BALIK ISLAM po ay HINDI TUMATAWAG sa DIYOS bilang "AMA."

HESUS = KINILALA ang DIYOS bilang AMA

BALIK ISLAM = HINDI KINAKILALA bilang AMA ang DIYOS


Kaya po NAPAKALAKI talaga ng PAGKAKAIBA ng PAGDARASAL ng PANGINOONG HESUS at ng BALIK ISLAM. At ang PAG-ANGKIN ng BALIK ISLAM na KATULAD NILA si HESUS kung MAGDASAL ay ISA pong MALAKING KASINUNGALINGAN.Ngayon, may dagdag pa pong sinabi ang BALIK ISLAM:
At kong may katutohanan man na tagaSunod talaga kayo ni Kristo bilang mga Kristyano ayon na rin sa inyong pagpapakilala sa inyong Samahan o Kinabibilangan, katulad ba kayo ni Kristo na NagPaPaTiRaPa kapag nagdarasal? Ngayon kong tatanungin ko kayo sino sa kasalukuyan ang nagpapaitrapa kapag nagdarasal?!


Sa pagkakaalam ko po ay sa KATOLIKO LANG GUMAGAMIT ng PAGPAPATIRAPA sa PAGDARASAL.

MANOOD po KAYO ng ORDINASYON ng MGA PARI. MAY BAHAGI po roon na NAKADAPA MISMO sa SAHIG ang PARING NAGDARASAL habang HINIHINGI sa DIYOS na TANGGAPIN SIYA bilang PARI.

Sa CURSILLO rin po ay NASAKSIHAN KO kung PAANO MAGPATIRAPA o DUMAPA sa LUPA o SAHIG ang NAGBABALIK-LOOB sa DIYOS AMA.

Sa mga PAGKAKATAON pong IYAN ay TUNAY ang PAGPAPATIRAPA. HINDI po iyan PATUWAD-TUWAD LAMANG.


Kaya po MALINAW na PANLOLOKO, PANLILINLANG at PANLILIGAW LANG ang SINASABI ng mga BALIK ISLAM na KATULAD NILA si KRISTO kung SILA ay MAGDASAL.

Salamat po.

61 comments:

 1. JESUS PRAYS FOR RESCUE

  ". . . and began to be sorrowful and very depressed. Then saith he unto them, ‘my soul is exceedingly sorrowful, even unto death' . . ."

  "And he went a little further, and fell on his face (Exactly as the Muslim does in Salaat), and prayed, saying, "O my Father, if it be possible, let this cup pass from me; nevertheless, not as I will, but as thou wilt."
  (This is the quality of a good Muslim who submits his will to the will of God).

  (HOLY BIBLE) Matthew 26: 37-39


  "And being in an agony, he prayed more earnestly;
  and his sweat was, as it were, great drops of blood falling down to the ground’’

  (HOLY BIBLE) Luke 22:44

  GOD ACCEPTED JESUS' PRAYERS

  Paul confirms that his supplications did not fall on deaf ears:


  (HOLY BIBLE) Hebrews 5:7

  "Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared;"

  What does it mean "God heard" his prayers! It means that God accepted his prayers. God Almighty is not deaf at any time. He is the All-Hearing God. He heard (accepted) the supplication of Jesus in the same way that He had heard (accepted) the prayer of father Abraham. Abraham, in his old-age had prayed for a son, and Ishmael was born. The words of Abraham had become flesh. Ishmael literally means "GOD HEARD", in Hebrew. Zakariah also in his old-age prayed for a son, and God heard (accepted) his prayers, and John the Baptist was born. Now Jesus cried for help, and God heard (accepted) his prayers:

  "And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him."

  (HOLY BIBLE) Luke 22:43

  Strengthening him in the faith, in the hope that God will save him. This is actually what he was beseeching God to do for him. When and how rests alone in the Hands of God. His ways are not our ways. Count the blessings so far:

  (a) An assurance from Heaven.

  (b) Pilate finds him, not guilty!

  (c) His wife shown a dream in which she is told that no harm should come to Jesus.

  (d) Legs not broken!

  (e) In a hurry to bring him down from the cross.

  WHAT USE — "THE BONES" . . .

  The fourth above: "and they brake not his legs", we are told was in fulfilment of a prophecy:

  "He keepeth all his bones, not one of them is broken."

  (HOLY BIBLE) Psalm 34:20

  If the bones of a victim were to be protected from harm, then they could only be of benefit if the person was ALIVE! For a person, already dead, intact bones mean nothing. Whether they are sawed into pieces, or smashed into smithereens, it will not make any difference to the resurrected body, the spirit or the ghost. But for living persons on the cross (like the "crossmates" of Jesus), the breaking of the legs made all the difference between life and death. The pagan Romans were not hell-bound to fulfil any prophecy. Their reason was that they "SAW that he was dead already, they brake not his legs". — (HOLY BIBLE) John 19:33

  "SAW" is a very simple word. We may yet ask, what did they see? Could it be the fulfilment of the words of Christ: "seeing, ye shall see and shall not preceive" — (Matthew 13:14). When John says that the soldiers "saw", he means that they surmised. For no modern-day stethoscope was used to verify death; nor did anyone touch his body or feel his pulse before concluding that "he was dead already". I see in the word "saw" another step in God's plan of rescue.

  ReplyDelete
 2. Tamang Pamamaraan ng Pagdarasal na itinuturo ng Bibliya at ni Kristo!

  Patunay;

  Gen
  "And Abram fell on his face: and God talked with him, saying,"

  Numbers
  "And they fell upon their faces, and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt thou be wroth with all the congregation?"

  "And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces: and the glory of the LORD appeared unto them."

  1King
  "So Ahab went up to eat and to drink. And Elijah went up to the top of Carmel; and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees,"

  Matt
  "And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt."

  Mark
  "And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him."

  ReplyDelete
 3. CENON BIBE:
  ANO po ba ang KAHULUGAN ng "PROSTRATE"? PAGTUWAD-TUWAD po ba?

  Ang MATATALINO po at MAY UNAWA ang PASAGUTIN NATIN.

  HETO po ang KAHULUGAN ng "PROSTRATE" ayon sa "Dictionary.com Unabridged
  Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2010."

  pros·trate   /ˈprɒstreɪt/ Show Spelled
  [pros-treyt] Show IPA
  verb, -trat·ed, -trat·ing, adjective
  –verb (used with object)

  1. to cast (oneself) face down on the ground in humility, submission, or adoration.


  Muslim;
  Tama po ang ibinigay ninyong pakahulogan ng salitang pros·trate or Prostration in Prayer (PAGPAPATIRAPA)dugtungan ko na lamang po ng mga Talata na galing mismo sa inyong Bibliya;

  Gen
  "And Abram FELL on his FACE: and God talked with him, saying,"

  Numbers
  "And they FELL upon their FACES, and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt thou be wroth with all the congregation?"

  "And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they FELL upon their FACES: and the glory of the LORD appeared unto them."

  1King
  "So Ahab went up to eat and to drink. And Elijah went up to the top of Carmel; and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees,"

  Matt
  "And he went a little farther, and FELL on his FACE, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt."

  Mark
  "And he went forward a little, and FELL on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him."

  Teka ano nga ba ang sinasabi ni Kristo hinggil sa kanyang mga tunay na tagAsunod? Hindi po ba ganito;

  John
  "Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo."

  Ngayon ganito lamang po kasimply yan kong si Kristo mismo ay NAGPAPATIRAPA kapag NAGDARASAL kayo bilang tagasunod ni Kristo ano ang pamamaraan ninyo o papaano kayo MAGDARASAL? NAgpapatirapa po ba KAYO na kagaya ni Kristo? HINDI PO! Simply because hindi naman talaga kayo totoong tagasunod ni Kristo eh! Palin! Clear! & Simple! Hehehehehehe! Dyan pa lamang sa puntong yan buking na kayo na talagang mga ANTI-KRISTO kayo Hehehehehehehehe! Mga Huwad Kayo! Bibliya na mismo ang nagtuturo ng TAMANG PAMAMARAAN ng PAgDaraSal eh bakit LIHIS pa rin kayo sa katotohanan? mga FAKE kasi kayong mga Kristyan eh HUwad na mga Kristyano!

  Eh kahit naman sa mga kasulatan ng mga NAUNANG KRISTYANO hindi ba iba rin kayo? Ang mga kasulatan ng mga NAUNANG mga KRISTYANO ay higit ang bilang kaysa mga Kasulatan na daladala nyo sa kasalukuyan na naglalaman lamang ito ng 73 books. Ito pakiTingnan po ninyo ang nilalaman ng mga KASULATAN ng mga NAUNANG KRISTYANO;

  http://www.earlychristianwritings.com/

  Lihis talaga kayo mula sa katotohanan kahit sa mga kasulatan ng mga naunang mga Kristyano! KAya wala kayong karapatan na sabihin sa inyong sarili na mga Kristyano kayo, dahil sa kasulatan pa nga lamang ay iba at lihis na kayo mula sa mga NAUNANA mga KRISTYANO! Much so na pati ang pamamaraan ng Pagdarasal ni Kristo ay ibang-iba kayo! Iba talaga kayo eh! So Hindi talaga kayo ang mga tunay na taga sunod ni Kristo! Malinaw?!

  ReplyDelete
 4. PROSTRATE or Prostration in Prayer (Pagpapatirapa) DAhil po nahihirapan itong si Demon este Cenon Bibe pala para unawain ang simpling salitang PATIRAPA mula sa kanyang Bibliya ito at ginagamitan pa po natin ng Dictionary para lubus nya pong maunawaan ang mga salitang kanyang LilalabaG Sinasalungat at KinuKontra mula sa kanyang Bibliya!

  pros·trate [pró stràyt]
  verb (past and past participle pros·trat·ed, present participle pros·trat·ing, 3rd person present singular pros·trates)

  1. or pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie prone or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission
  He prostrated himself before the emperor.


  PRONE

  prone [prōn]
  adjective

  1. disposed to something: inclined to do or be affected by something
  prone to exaggerate

  2. face down: face down
  prone position

  3. in downward direction: sloping, leaning

  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

  ReplyDelete
 5. Wala ng kawala si Mr. Bibe nyan brod hindi nya na talaga maiiwasan pa ang katotohanan at tamang kahulogan ng salitang Prostration o Pagpapatirapa! Mr. Bibe sumuko ka na at aminin mo na, na talagang lihis naman talaga kayo mula sa mga katuruan ni Kristo eh! Not unless bagohin ninyo ang pamamaraan ng inyong pagdarasal at tularan na rin si Kristo sa kanyang tamang pamamaraan ng Pagdarasal at sundin ang Tamang pamamaraan ng pagdarasal na ito mula din mismo sa inyong Bibliya!

  ReplyDelete
 6. CENON BIBE:

  Sa pagkakaalam ko po ay sa KATOLIKO LANG GUMAGAMIT ng PAGPAPATIRAPA sa PAGDARASAL.

  MANOOD po KAYO ng ORDINASYON ng MGA PARI. MAY BAHAGI po roon na NAKADAPA MISMO sa SAHIG ang PARING NAGDARASAL habang HINIHINGI sa DIYOS na TANGGAPIN SIYA bilang PARI.


  MUSLIM;
  Agn Prostration in Prayer o Pagpapatirapa po ay ang Tamang Pamamaraan ng Pagdarasal, Pero Tama po ba na minsan lang sa buhay ng isang Tao/Pari gagawin ang TAMA o NARARAPAT na PAMAMARAAN ng PagDArasal? Bakit Pari lamang ang gumagawa nito at sa kanila lamang daw pong ORDINASYON ginaganap o ginagawa ang TAMANG Pamamaraan ng PagDaraSal? kong tama man ang pagkakaalam nitong si Demon este Cenon Bibe pala?! Bakit? Kong ito ay Tama na kanilang ginagawa during ORDINASYON bakit nila Hindi itinuturo ang Tama sa mga Tao? May MAli eh! Inilihis kasi nila ang katotohanan mula sa mga Tao kaya ganon! Kong yan ang Tama ayon sa Bibliya at para sa kanila kaya nila ito ginagawa during ORDINASYON ay dapat itinuturo nila ang Katotohanang ito sa kanilang mga miembro! Hindi po ba na yon ang dapat? Pero bakit tila walang alam ang kanilang mga miembro hingGil sa tamang pamamaraan ng Pagdarasal? Ikinukubli ba ng kanilang SIMBAHAN ang katotohanang ito mula sa kanilang mga Miembro? Kawawang mga Katoliko walang alam sa tamang pamamaraan ng Pagdarasal. Alam nyo na rin siguro kong saan kayo pupunta?!

  ReplyDelete
 7. Friday, October 22, 2010

  Muslim;
  pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie PRONE or stretched out with the face downward or bow very low, 3:59 PM
  e.g. in worship or submission He prostrated himself before the emperor. 3:59 PM
  prone [prōn] adjective face down: face down prone position or in downward direction: sloping, leaning 4:00 PM
  PROSTRATE or Prostration in Prayer (Pagpapatirapa) DAhil po nahihirapan itong si Demon este Cenon Bibe pala para unawain ang simpling salitang 4:01 PM
  PATIRAPA mula sa kanyang Bibliya ito at ginagamitan pa po natin ng Dictionary para lubus nya pong maunawaan 4:01 PM
  ang mga salitang kanyang LilalabaG Sinasalungat at KinuKontra mula sa kanyang Bibliya! 4:02 PM
  Anonymous said... Wala ng kawala si Mr. Bibe nyan brod hindi nya na talaga maiiwasan pa ang katotohanan at tamang kahulogan ng salitang Prostration 4:03 PM
  o Pagpapatirapa! 4:03 PM


  Cenon Bibe
  San cnabi na ang pagtuwad e pagpapatirapa? 4:03 PM


  Muslim;
  alamin mo ang tamang kahulogan ng salitang pros·trate in prayer? 4:04 PM
  pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie PRONE or stretched out with the face downward or bow very low, 4:05 PM
  e.g. in worship or submission He prostrated himself before the emperor. 4:05 PM
  prone [prōn] adjective face down: face down prone position or in downward direction: sloping, leaning 4:05 PM
  Oh hindi mo pa rin ba nauunawaan ang mga pakahulogan na yan?! ha? Mr. TanGa? 4:06 PM
  este Itik itik pala! 4:06 PM


  Cenon Bibe
  Pareho lang kayong mangmang. San mo mababasa sa Bible na TUMUWAD-TUWAD c Hesus? 4:08 PM


  Muslim;
  pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie PRONE or stretched out with the face downward or bow very low 4:08 PM
  e.g. in worship or submission He prostrated himself before the emperor 4:08 PM
  prone [prōn] adjective face down: face down prone position or in downward direction: sloping, leaning 4:08 PM


  Cenon Bibe
  Wala kang maipakitang tumuwad d b? Hehe. Submission? Pagtuwad ba kahulugan nyan? Ipakita mo 4:10 PM


  Muslim;
  As usual NagTatangaTangahan na naman itong si Demon este Cenon Bibe pala, ito po at isunaglngal natin sa kanyang pagmumukha ang tunay na kahulogan sa salitang Prostrate o Pagpapatirapa;

  pros·trate in worship or submission; same as He prostrated himself before the emperor 4:10 PM
  prone [prōn] adjective face down: face down prone position or in downward direction: sloping, leaning 4:10 PM
  pros·trate in worship or submission; face down: face down prone position or in downward direction: sloping, leaning 4:11 PM
  Ang sloping, leaning position ba yon ba yong nakahiga sa Tanga at Napakapurol mong UTAK na ultimong kahulogan lamang ng pagPAPATIRAPA ay hindi mo 4:14 PM
  alam? Tanga ka ba o nagTatangatangahan ka na naman? 4:14 PM
  Sinasabi ko na sayo magsamasam man kayo ay hindi talaga kayo uobra sa katotohanan na nasa inyo mismong mga sariling Bibliya! Hehehehehehehe!

  ReplyDelete
 8. Cenon Bibe
  Ang sloping at leaning ba e pagpatirapa? Ha? San mo nabasa? 4:16 PM
  Ikaw pala may alam? E san cnabi sa Bible na tumuwad-tuwad c Hesus? Ha? 4:17 PM


  Muslim;
  Wala ka na Sapul ka na naman sa Katangahan mo! Sige MagGagOGagoHan ka na naman! Hehehehehehe! Dito pa lamang nangangaMote ka na sa akin! Hehehehehehe! kaya huwag mo ng pangarapin pa ang DebaTe! 4:18 PM
  pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie PRONE or stretched out with the face downward or bow very low, 4:19 PM
  e.g. in worship or submission He prostrated himself before the emperor. 4:19 PM


  Cenon Bibe
  Wala ka mapakitang tumuwad-tuwad c Hesus, d b? Nag-iimbento ka lang d b? 4:19 PM
  San cnabi na ang pagtuwad e submission? Paturo ka dun sa sulsol mo 4:20 PM


  Muslim;
  wala? hehehehehehe! sige mgHallucinate ka na naman! di ba tinadtad ko ng mga talata ng bibliya ang blog mo?! Hindi lang si Kristo ang gumagawa ng Pagpapatirapa! bilang tamang pamamaraan ng Pagdarasal. 4:21 PM
  kahit ang mga nauna pa kay Kristo kapag nagdarasal sila ang kanilang pamamaraan ay iisa, ang Pagpapatirapa o Prostration in Prayer! itinuturo ito mismo ng inyong Bibliya! 4:21 PM
  Hilis lang kasi kayo sa katotohnan eh! kaya ayan ka na naman nagtatangaTangahan! hehehe! 4:21 PM


  Cenon Bibe
  Wala ka mapakitang t 4:22 PM


  Muslim;
  Gen "And Abram fell on his face: and God talked with him, saying," 4:22 PM

  Cenon Bibe
  Walang tuwad-tuwad, d b? Wala ka lang respeto sa pagkatao mo 4:22 PM

  ReplyDelete
 9. Muslim;
  Numbers
  "And they fell upon their faces, and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt thou be wroth with all 4:23 PM
  the congregation?" 4:23 PM


  Cenon Bibe
  Abraham FELL. San kayo nag-FALL? Ha? FALL na ba yang ugoy-ugoy ng tuwad-tuwad nyo? 4:24 PM


  Muslim;
  "And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces: 4:24 PM
  and the glory of the LORD appeared unto them." 4:24 PM

  1King
  "So Ahab went up to eat and to drink. And Elijah went up to the top of Carmel; and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees," 4:24 PM

  Matt
  "And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: 4:25 PM
  nevertheless not as I will, but as thou wilt." 4:25 PM


  Cenon Bibe
  Fell on their face ang sabi. San cnabi na itinaas ang pwet? Ipakita mo 4:25 PM


  Muslim;
  Mark
  "And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him." 4:25 PM
  Hahahahahahahahaha! Manunulat ka raw? Eh Tanga ka naman pala salitang pagpapatirapa o prostrate/prostration in prayer lamang eh hindi mo na ito nauunawaan?! GongGong! Lihis ka kasi mul sa katotohanan! 4:26 PM

  Ito UNAWAIN MO! BobO! "pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie PRONE or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission He prostrated himself before the emperor. 4:27 PM
  prone [prōn] adjective face down: face down prone position or in downward direction: sloping, leaning 4:28 PM


  Cenon Bibe
  Ako nagbigay ng kahulugan e maraming ebidensya. Kayo asan ebidensya nyo? 4:28 PM
  Ang sabi FELL on the ground. ISANG BESES. Kayo ilang beses? 4:28 PM


  Muslim;
  ebidensy ko malinaw nasa Bibliya mismo at ito ay tuwiran ninyo SInuWay BinaLi SinaLungat at KinunTra! iba ang pamamaraan ng Pagdarasl mo kumpara kay Kristo at ng Pamamaraan ng Pagdarasal na itinuturo ng Bibliya! 4:29 PM
  Yon ang Ebidensya ko na ikaw mismo ay Lumihis t Sumalungat sa mga Katuruan ng Bibliya at ni Kristo mula sa Tamang Pamamaran ng Pagdarasal.


  Cenon Bibe
  Salamat at kayo ang nagbibigay ng mga talata na nagpapatunay na hindi kayo sumusunod sa ginawa ni Hesus at ng mga propeta 4:29 PM
  San malinaw na cnabi na tumuwad-tuwad c hesus? 4:31 PM
  Dun ka na umapela sa blog ko. Wala ka naman maipakita e 4:32 PM
  San itinuro sa Bible na tumuwad-tuwad? Wala kang maipakita dahil imbento nyo lang yan 4:33 PM


  Muslim;
  Matt /Mark "And he went a little farther, and fell on his face, on the ground and prayed, saying, O my Father if it were possible, the hour might 4:34 PM
  pass from me 4:34 PM
  Blog mo nilalampaso na naman kita doon sa usaping ito eh! 4:35 PM

  1King
  "So Ahab went up to eat and to drink. And Elijah went up to the top of Carmel; and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees," 4:36 PM

  ReplyDelete
 10. Cenon Bibe Jr. said...
  BALIK ISLAM:
  JESUS PRAYS FOR RESCUE

  ". . . and began to be sorrowful and very depressed. Then saith he unto them, ‘my soul is exceedingly sorrowful, even unto death' . . ."

  "And he went a little further, and fell on his face (Exactly as the Muslim does in Salaat)


  CENON BIBE:
  Ang sabi po ay FELL ON HIS FACE o NAGPATIHULOG sa KANYANG MUKHA.

  At ang SABI ng BALIK ISLAM ay "Exactly as the Muslim does in Salaat."

  KAILAN po TAYO NAKAKITA ng BALIK ISLAM na NAGPATIHULOG sa MUKHA NILA?

  Kung "EXACTLY" po na NAGPAPATIHULOG sa KANILANG MUKHA ang mga BALIK ISLAM ay TIYAK na PURO SUGAT o PASA na po dapat ang MUKHA NILA, di po ba?

  PAGPAPATIHULOG po ba ng MUKHA yung UMUUGOY-UGOY habang TUMUTUWAD-TUWAD?

  Kayo po ba ay NAGPAPANIWALA sa KWENTO ng BALIK ISLAM na ITO?

  PINIPILIT pa NILA TAYONG LOKOHIN e OBVIOUS naman po na HINDI TOTOO ang SINASABI NILA.

  ReplyDelete
 11. PAKI pansin po na WALANG MAPATUNAYAN ng BALIK ISLAM na NAGPATUWAD-TUWAD si HESUS kaya NAGLAGAY na naman lang ng WALANG KWENTANG COPY PASTE NILA.

  ReplyDelete
 12. BALIK ISLAM:
  Tamang Pamamaraan ng Pagdarasal na itinuturo ng Bibliya at ni Kristo!

  Patunay;

  Gen
  "And Abram fell on his face: and God talked with him, saying,"

  Numbers
  "And they fell upon their faces, and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt thou be wroth with all the congregation?"

  "And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces: and the glory of the LORD appeared unto them."

  1King
  "So Ahab went up to eat and to drink. And Elijah went up to the top of Carmel; and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees,"

  Matt
  "And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt."

  Mark
  "And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him."


  CENON BIBE:
  Paki pansin po na LAHAT ng IYAN ay NAGSASABI na ang mga TAO sa BIBLIYA "FELL ON THEIR FACE[S]" o NAGPATIHULOG SA KANILANG MGA MUKHA.

  Kapag sinabi pong "FELL," iyan ay MAY PUWERSA.

  Heto ang sabi ng DICTIONARY.COM kaugnay sa KAHULUGAN ng "FELL" na PAST TENSE ng "FALL"


  1.to drop or descend under the force of gravity, as to a lower place through loss or lack of support.
  2.to come or drop down suddenly to a lower position, esp. to leave a standing or erect position suddenly, whether voluntarily or not: to fall on one's knees.


  PAKI PANSIN po na kapag sinabing FALL ay MAY FORCE OF GRAVITY o ito ay SUDDEN na PAGBABA ng posisyon.

  So, SAAN po NATIN NAKITA ang mga BALIK ISLAM na NAG-FALL ng FACE NILA na MAY GRAVITY?

  Hindi po ba MARAHAN at KONTROLADO NILA ang PAG-UGOY-UGOY ng KANILANG mga ULO at PAGTAAS-TAAS NILA ng KANILANG MGA PUWET?

  So, DIYAN po sa mga IBINIGAY NILANG MGA TALATA ay NAGPAKITA at NAGPATUNAY LANG na IBANG-IBA ang GINAGAWA ng mga BALIK ISLAM kaysa sa SINASABI sa BIBLIYA.

  ReplyDelete
 13. 1. to cast (oneself) face down on the ground in humility, submission, or adoration.


  Muslim;
  Tama po ang ibinigay ninyong pakahulogan ng salitang pros•trate or Prostration in Prayer (PAGPAPATIRAPA)dugtungan ko na lamang po ng mga Talata na galing mismo sa inyong Bibliya;  CENON BIBE:
  AYAN po. UMAMIN ang BALIK ISLAM na ang TAMANG KAHULUGAN ng PROSTRATE ay "to cast (oneself) face down on the ground... "

  Isa pong KEYWORD diyan ay ang "CAST."

  ANO po ba ang KAHULUGAN ng "CAST"

  Heto po ang sabi sa dictionary.com;

  cast   /kæst, kɑst/ Show Spelled [kast, kahst] Show IPA verb,cast, cast•ing, noun, adjective
  –verb (used with object)

  1.to THROW or HURL; FLING: The gambler cast the dice.
  2.to THROW OFF or away: He cast the advertisement in the wastebasket.
  3.to direct (the eye, a glance, etc.), esp. in a cursory manner: She cast her eyes down the page.
  4.to CAUSE TO FALL upon something or in a certain direction; send forth: to cast a soft light; to cast a spell; to cast doubts.
  5.to draw (lots), as in telling fortunes.
  6.Angling.
  a.to THROW OUT(a fishing line, net, bait, etc.): The fisherman cast his line.
  b.to fish in (a stream, an area, etc.): He has often cast this brook.
  7.to THROW DOWN or bring to the ground: She cast herself on the sofa.


  MALINAW po sa KAHULUGAN ng "CAST" na MAY PWERSA ang PAGHULOG ng MUKHA sa LUPA.

  At AYON po sa BALIK ISLAM ay IYAN ang TAMANG PAKAHULUGAN sa PROSTRATE.

  Ang TANONG ay "MAY PUWERSA PO BA ang PAGHULOG ng mga BALIK ISLAM sa MUKHA NILA sa LUPA"?

  WALA po.

  MARAHAN at tila INGAT na INGAT pa nga po ang PAG-UGOY-UGOY NILA ng KANILANG ULO e, di po ba?

  WALANG PUWERSA ang PAGTUWAD-TUWAD NILA at IBANG-IBA sa SINABI NILANG TAMANG PAMAMARAAN na ITINUTURO sa BIBLIYA.

  So, MULI po ay PINATUTUNAYAN MISMO ng mga BALIK ISLAM na IBA ang GINAGAWA NILA sa GINAWA ng mga TAO sa BIBLIYA.

  MALINAW po ULI na NAGSISINUNGALING SILA sa PAGSASABI NILA na KATULAD ng GINAGAWA NILA ang GINAWA sa BIBLE.

  ReplyDelete
 14. BALIK ISLAM:
  PROSTRATE or Prostration in Prayer (Pagpapatirapa) DAhil po nahihirapan itong si Demon este Cenon Bibe pala para unawain ang simpling salitang PATIRAPA mula sa kanyang Bibliya ito at ginagamitan pa po natin ng Dictionary para lubus nya pong maunawaan ang mga salitang kanyang LilalabaG Sinasalungat at KinuKontra mula sa kanyang Bibliya!

  pros•trate [pró stràyt]
  verb (past and past participle pros•trat•ed, present participle pros•trat•ing, 3rd person present singular pros•trates)

  1. or pros•trate your•selfreflexive verb lie face downward: to lie prone or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission
  He prostrated himself before the emperor.  CENON BIBE:
  BALIK ISLAM na po MISMO ang NAGBIGAY ng KAHULUGAN na IYAN at diyan po ay LALONG LUMINAW na IBANG-IBA ang GINAGAWA NILA sa GINAWA ng mga TAO sa BIBLE.

  KAYO pong mga BALIK ISLAM na NAGBABASA nito ay PAKI PANSIN po ang IBINIGAY na KAHULUGAN ng KAPATID NINYO.

  Ayon sa BALIK ISLAM ang PROSTRATION daw po ay "lie face downward: to lie prone or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission
  He prostrated himself before the emperor."


  Sa PILIPINO po, "HUMIGA (LIE) nang NAKADAPA."

  "to LIE PRONE or STRETCHED OUT" o NAKAUNAT ang KATAWAN.

  Kapag NAKAUNAT po ang KATAWAN ay PANTAY po ang BUONG KATAWAN sa LUPA.

  Ang mga BALIK ISLAM po ba ay PANTAY sa LUPA ang BUONG KATAWAN kapag NAGPAPATUWAD-TUWAD SILA?

  HINDI po.

  KITANG-KITA po NATIN na MAS MATAAS ang PUWET NILA kaysa sa ULO NILA.

  So, KAHIT ANO pong GAWIN ng mga BALIK ISLAM ay MALINAW na NALALANTAD na IBA ang GINAGAWA NILA (PAGTUWAD-TUWAD) sa GINAWA sa BIBLIYA (PAGDAPA).


  Heto pa po ang MALINAW na PAGKAKAIBA ng GINAGAWA ng mga BALIK ISLAM.

  Sa BIBLIYA po ay MALINAW na ISANG BESES LANG DUMAPA o NAGPATIRAPA. HINDI po PAULIT-ULIT.

  Ang mga BALIK ISLAM po ay ULIT-ULIT na TUMUTUWAD di po ba?

  Kaya po MALAKING PAGSISINUNGALING ang SINASABI ng mga BALIK ISLAM na MAGKATULAD SILA ng GINAWA ng mga TAO sa BIBLE.

  MANINIWALA ba KAYO sa KWENTO NILA?

  ReplyDelete
 15. BALIK ISLAM:
  Agn Prostration in Prayer o Pagpapatirapa po ay ang Tamang Pamamaraan ng Pagdarasal, Pero Tama po ba na minsan lang sa buhay ng isang Tao/Pari gagawin ang TAMA o NARARAPAT na PAMAMARAAN ng PagDArasal?


  CENON BIBE:
  Sabi po ng BALIK ISLAM ay PAGAPATIRAPA po ang TAMANG PARAAN ng PAGDARASAL.

  E di MALINAW po na MALI ang PATUWAD-TUWAD?

  Kung ganoon e BAKIT PATUWAD-TUWAD pa rin ang mga BALIK ISLAM?

  IBA po ang PATIRAPA (PADAPA) sa PATUWAD-TUWAD.


  TAKE NOTE din po na sa BIBLIYA ay ISANG PAGTIRAPA LANG po ang GINAWA ng mga TAO.

  Bakit po?

  Dahil po LUBOS na PAGPAPAKUMBABA NA ang PAGPAPATIRAPA.

  Hindi rin po MADALING BUMANGON at PAULIT-ULIT na MAGPATIRAPA.

  Sa BALIK ISLAM po ay PAULIT-ULIT SILANG NAGPAPATUWAD-TUWAD.

  IBANG-IBA at SALUNGAT sa GINAWA ng mga TAO sa BIBLIYA.

  Kaya po KAHIT ANO pang PANGANGATWIRAN ng mga BALIK ISLAM ay NEVER NILA MAPATUTUNAYAN na KATULAD NILA ang mga TAO sa BIBLIYA pagdating sa PARAAN ng PAGDARASAL.

  ReplyDelete
 16. BALIK ISLAM:
  PATIRAPA mula sa kanyang Bibliya ito at ginagamitan pa po natin ng Dictionary para lubus nya pong maunawaan


  CENON BIBE:
  KAILANGAN pong MALINAW ang KAHULUGAN ng PATIRAPA dahil BINABALUKTOT ng mga BALIK ISLAM ang KATOTOHANAN e.

  Ang PAGPATIRAPA o PAGDAPA ay GINAGAWA NILANG PAGTUWAD na IBANG-IBA po.

  DAPAT lang po na GAMITIN NATIN ang LAHAT ng MAAYOS at MATINONG PAMAMARAAN para IPAKITA ang KATOTOHANAN.

  MAHALAGA po IYAN, lalo na ngayon PILIT IYANG BINABALUKTOT ng MGA BALIK ISLAM at GINAGAMIT ang BALUKTOT nilang ARAL para ILIGAW at LOKOHIN ang mga WALANG MALAY na TAO.

  ReplyDelete
 17. Cenon Bibe Jr. said...
  PAKI pansin po na WALANG MAPATUNAYAN ng BALIK ISLAM na NAGPATUWAD-TUWAD si HESUS kaya NAGLAGAY na naman lang ng WALANG KWENTANG COPY PASTE NILA.


  Muslim said..
  Hehehehehe! Ano daw? walang napatunayan? NagtaTangaTangahan na naman kasi itong MangMang na ito eh na si Demon este Cenon Bibe pala! Eh pinaPatunay na nga natin mismo ang salitang PAGPAPATIRAPA eh, at galing pa sa kanilang Bibliya! Na si Kristo katotohanan kapag nagdarasal ay NAGPAPATIRAPA! At ang salitang Prostrate / Prostration in Prayer o Pagpapatirapa na tila ikinaBobO nitong si Demon este Cenon pala ang salitang Prostrate / Prostration in Prayer o Pagpapatirapa kaya hindi nya makuhang unawain ang mga salitang ito
  Sapul na Sapul po kasi sila sa kanilang pamamaraan ng pagdarasal eh!? Nabuking na sila pla ay HINDI naman talaga mga totong taga Sunod ni Kristo! Bagkus Lihis sila sa tamang pamamaraan na ginagawa mismo ni Kristo!

  Dahil nga sa hindi daw lubus na nauunawaan nitong Bobo na ito na si Demon este Cenon Bibe pala ang salitang PatiraPa ay ginamitan nya pa ito ng Dictionary! Pero Partial lamang ang kahulogan na kanyang ibinigay pakipansin po ninyo;


  Cenon Bibe:
  Ang MATATALINO po at MAY UNAWA ang PASAGUTIN NATIN.

  HETO po ang KAHULUGAN ng "PROSTRATE" ayon sa "Dictionary.com Unabridged
  Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2010."

  pros·trate   /ˈprɒstreɪt/ Show Spelled
  [pros-treyt] Show IPA
  verb, -trat·ed, -trat·ing, adjective
  –verb (used with object)

  1. to cast (oneself) face down on the ground in humility, submission, or adoration.


  Muslim said...
  Ang sabi nya pa ay ganito mga giliw na taga subaybay;

  "Ang MATATALINO po at MAY UNAWA ang PASAGUTIN NATIN."

  At ito ang ibinigay nya pong kahulogan ng salitang PROSTRATE PROSTRATION in PRAYER o PAGPAPATIRAPA ay ganito;

  pros·trate : to cast (oneself) face down on the ground in humility, submission, or adoration.

  Yan daw po ang KAHULUGAN ng "PROSTRATE" ('o "PAGPAPATIRAPA") ayon sa "Dictionary.com Unabridged
  Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2010."

  KAya po nagbigay pa po tayo ng karagdagang Kahulogan Hinggil sa salitang PROSTRATE ('o PAGPAPATIRAPA') na malinaw po nating mababasa mula sa Bibliya na syang Tamang PAMAMARAAN ng PAGDARASAL na ginagawa ng mga naunang Propeta at yon din naman ang PAMAMARAAN ng PAgdarasal na ginagawa ni Kristo!

  PROSTRATE or Prostration in Prayer (Pagpapatirapa) DAhil po nahihirapan itong si Demon este Cenon Bibe pala para unawain ang simpling salitang PATIRAPA mula sa kanyang Bibliya ito at ginagamitan pa po natin ng Dictionary para lubus nya pong maunawaan ang mga salitang kanyang LilalabaG Sinasalungat at KinuKontra mula sa kanyang Bibliya!

  pros·trate [pró stràyt]
  verb (past and past participle pros·trat·ed, present participle pros·trat·ing, 3rd person present singular pros·trates)

  1. or pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie prone or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission
  He prostrated himself before the emperor.


  PRONE

  prone [prōn]
  adjective

  1. disposed to something: inclined to do or be affected by something
  prone to exaggerate

  2. face down: face down
  prone position

  3. in downward direction: sloping, leaning

  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

  ReplyDelete
 18. CENON BIBE:
  Paki pansin po na LAHAT ng IYAN ay NAGSASABI na ang mga TAO sa BIBLIYA "FELL ON THEIR FACE[S]" o NAGPATIHULOG SA KANILANG MGA MUKHA.

  Kapag sinabi pong "FELL," iyan ay MAY PUWERSA.

  Heto ang sabi ng DICTIONARY.COM kaugnay sa KAHULUGAN ng "FELL" na PAST TENSE ng "FALL"


  1.to drop or descend under the force of gravity, as to a lower place through loss or lack of support.
  2.to come or drop down suddenly to a lower position, esp. to leave a standing or erect position suddenly, whether voluntarily or not: to fall on one's knees.


  Muslim said...
  Kawawa naman ang Taong ito na si Demon este Cenon Bibe pala, Panibagong kahulogan na naman itong ipinapakita nya sa atin ngayon?! Taliwas sa AKTONG Pagdarasal. Hehehehehe! Hindi kaya Nagbibilad na lamang itong si Demon este Cenon Bibe pala ng kanyang KaTangaHan at kaMagMangan?! Hahahahahaha! Ang Husapan po dito ay ang tamang pamamaraan ng Pagdarasal o akto ng Pagdarasal.

  Pakipansin po niyo ang ang talatang inilahad nitong si Demo este Cenon Bibe pala mula sa aklat ng Matthew.

  Cenon Bibe Jr. said...
  SABI po NATIN:
  Sabi po ba Mt26:39

  "He advanced a little and FELL PROSTRATE in prayer, saying, "My FATHER, if it is possible, let this cup pass from me; yet, not as I will, but as you will."


  Ang MATATALINO po at MAY UNAWA ang PASAGUTIN NATIN.

  HETO po ang KAHULUGAN ng "PROSTRATE" ayon sa "Dictionary.com Unabridged
  Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2010."

  pros·trate   /ˈprɒstreɪt/ Show Spelled
  [pros-treyt] Show IPA
  verb, -trat·ed, -trat·ing, adjective
  –verb (used with object)

  1. to cast (oneself) face down on the ground in humility, submission, or adoration.

  Muslim said...
  Sa palagay nyo kaya nasa tamang katinoan pa kaya itong si Demon este Cenon Bibe pala sa kanyang mga ginagawa ngayon? Hehehehehehehe! Ang masasabi ko lamang po sa Taong ito Magaling lamang syang MagTatangaTangahan at MagBobOboBoHan! Papaano naman kasi kong ikaw ba naman ang nasa kalagayan na SApul na Sapul ka na, kaya iyang ang naging depensa nya! paro kahit papaano pa ang gawin nya Buking na sya talaga! Isang syang BobO! Tanga at Estupido! Kaya Lihis at Salungat sya sa mga katotohanan na ginagawa at tinuturo ni Kristo!

  Kaya nagbigay pa po tayo na karagdagan pa na kahulogan ng salitang "PROSTRATE" "FELL PROSTRATE in prayer," o "PAGPAPATIRAPA"

  pros·trate [pró stràyt]
  verb (past and past participle pros·trat·ed, present participle pros·trat·ing, 3rd person present singular pros·trates)

  1. or pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie prone or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission
  He prostrated himself before the emperor.


  PRONE

  prone [prōn]
  adjective

  1. disposed to something: inclined to do or be affected by something
  prone to exaggerate

  2. face down: face down
  prone position

  3. in downward direction: sloping, leaning

  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

  ReplyDelete
 19. CENON BIBE:
  Paki pansin po na LAHAT ng IYAN ay NAGSASABI na ang mga TAO sa BIBLIYA "FELL ON THEIR FACE[S]" o NAGPATIHULOG SA KANILANG MGA MUKHA.

  Kapag sinabi pong "FELL," iyan ay MAY PUWERSA.

  Heto ang sabi ng DICTIONARY.COM kaugnay sa KAHULUGAN ng "FELL" na PAST TENSE ng "FALL"


  1.to drop or descend under the force of gravity, as to a lower place through loss or lack of support.
  2.to come or drop down suddenly to a lower position, esp. to leave a standing or erect position suddenly, whether voluntarily or not: to fall on one's knees.


  Muslim said...
  Dyan po ay tuwirang Sinasalungat at inilantad nitong si Demon este Cenon Bibe pala ang kanyang Kamangmangan at KaBobOhan! Pakipansin po ninyo ang talatang ito na sya din po mismo ang nagbibigay;

  Sabi po nya (Cenon Bibe;)
  Mt26:39

  "He advanced a little and FELL PROSTRATE in prayer, saying, "My FATHER, if it is possible, let this cup pass from me; yet, not as I will, but as you will."


  Ang MATATALINO po at MAY UNAWA ang PASAGUTIN NATIN.

  HETO po ang KAHULUGAN ng "PROSTRATE" ayon sa "Dictionary.com Unabridged
  Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2010."

  pros·trate   /ˈprɒstreɪt/ Show Spelled
  [pros-treyt] Show IPA
  verb, -trat·ed, -trat·ing, adjective
  –verb (used with object)

  1. to cast (oneself) face down on the ground in humility, submission, or adoration.

  Ngayon Patunayan nya sa atin na noong magdasal nga si Kristo ay puro Pasa nga ang kanyang Mukha?! Kaya nya kaya itong patunayan sa atin? di po ba si Kristo ayon sa Matt 26:39 ay "FELL PROSTRATE in prayer," din na gaya din naman ng mga Muslim kapag sila ay Nagdarasal. Sa tingin nyo po kaya may natitira pang kaunting talino ang taong ito na si Demon este Cenon Bibe pala? mga giliw na taga subaybay? WALA na PO! Hahahahahahaha! hayag na Hayag po ang pagbibilad nitong si Demon este Cenon Bibe pala ng kanyang kaTangaHan at KaMangMangan!

  ReplyDelete
 20. CENON BIBE:
  ANO po ba ang KAHULUGAN ng "PROSTRATE"? PAGTUWAD-TUWAD po ba?

  Sabi po ba Mt26:39

  "He advanced a little and FELL PROSTRATE in prayer, saying, "My FATHER, if it is possible, let this cup pass from me; yet, not as I will, but as you will."

  Ang MATATALINO po at MAY UNAWA ang PASAGUTIN NATIN.

  HETO po ang KAHULUGAN ng "PROSTRATE" ayon sa "Dictionary.com Unabridged
  Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2010."

  pros·trate   /ˈprɒstreɪt/ Show Spelled
  [pros-treyt] Show IPA
  verb, -trat·ed, -trat·ing, adjective
  –verb (used with object)

  1. to cast (oneself) face down on the ground in humility, submission, or adoration.


  Muslim;
  Tama po ang ibinigay ninyong pakahulogan ng salitang pros·trate or Prostration in Prayer (PAGPAPATIRAPA)dugtungan ko na lamang po ng mga Talata na galing mismo sa inyong Bibliya;


  CENON BIBE:
  AYAN po. UMAMIN ang BALIK ISLAM na ang TAMANG KAHULUGAN ng PROSTRATE ay "to cast (oneself) face down on the ground... "

  Isa pong KEYWORD diyan ay ang "CAST."

  ANO po ba ang KAHULUGAN ng "CAST"

  Heto po ang sabi sa dictionary.com;

  cast   /kæst, kɑst/ Show Spelled [kast, kahst] Show IPA verb,cast, cast·ing, noun, adjective
  –verb (used with object)

  1.to THROW or HURL; FLING: The gambler cast the dice.
  2.to THROW OFF or away: He cast the advertisement in the wastebasket.
  3.to direct (the eye, a glance, etc.), esp. in a cursory manner: She cast her eyes down the page.
  4.to CAUSE TO FALL upon something or in a certain direction; send forth: to cast a soft light; to cast a spell; to cast doubts.
  5.to draw (lots), as in telling fortunes.
  6.Angling.
  a.to THROW OUT(a fishing line, net, bait, etc.): The fisherman cast his line.
  b.to fish in (a stream, an area, etc.): He has often cast this brook.
  7.to THROW DOWN or bring to the ground: She cast herself on the sofa.


  MALINAW po sa KAHULUGAN ng "CAST" na MAY PWERSA ang PAGHULOG ng MUKHA sa LUPA.


  Muslim said...
  Kong Ganon since ikaw namana ang nagbibigay na pakahulogan na yan eh di patunayn mo na NagkaPasa nga si Kristo ng Syan'y Manalangin sa Dios?! Hoy! GagO! Salitang "Cast" ba ang usapan o issue dito? GagO hindi ba ikaw din mismo ang nagbigay pakahulogan ng salitang "PROSTRATE" O "PAGPAPATIRAPA" PROSTRATION IN PRAYER mula sa Matt 26:39? ito nga o at ikinuha mo pa ang kahulogan ng salitang "PROSTRATE" "FELL PROSTRATE in prayer na mula sa Matt 26:39 sa Dictionary! At ito pa po ang dagdag na sinsbi ng GagOng ito a si Demon este Cenon bibe pala!

  "ANO po ba ang KAHULUGAN ng "PROSTRATE"? Ang MATATALINO po at MAY UNAWA ang PASAGUTIN NATIN. HETO po ang KAHULUGAN ng "PROSTRATE" ayon sa "Dictionary.com Unabridged
  Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2010."

  Ayan po ang katangahang sinasabi nitong BobO at GagoNg si Demon este Cenon Bibe pla na ito! Ngayon ano naman ang kinalaman sa salitng Cast dito? ito ba ang issue at usapan dito? HINDI PO! ng issue o usapan po dito ay ang salitang "PROSTRATE" PROPSTRATION IN PRAYER o PAGPAPATIRAPA kapag ang isang Taong matuwid na katulad ni Kristo ay mananalangin! Na kong saan ang salitang ito ay tila hindi nauunawaan nitong MangMang at BoBo na ito na si Demon este Cenon Bibe pala!

  ito pa po ang pakahulogan ng salitang "PROSTRATE" O PAGPAPATIRAPA;!

  ReplyDelete
 21. pros·trate [pró stràyt]
  verb (past and past participle pros·trat·ed, present participle pros·trat·ing, 3rd person present singular pros·trates)

  1. or pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie prone or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission
  He prostrated himself before the emperor.


  PRONE

  prone [prōn]
  adjective

  1. disposed to something: inclined to do or be affected by something
  prone to exaggerate

  2. face down: face down
  prone position

  3. in downward direction: sloping, leaning

  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

  Ngayon po sa ibinigay po ba nating pakahulogan ng nasabing salitang "PROSTRATE O PAGPAPATIRAPA" nandyan po ba ang pinagpipilitan nyang salitang "Cast"?

  Alam na po natin ang style nitong MangMang at BobO na ito na si Demon este Cenon Bibe pala kapag ganito na naiipit na sya ito ay ILILIHIS nya po kayo sa talagang tunay na issue o usaapan! at minsan may style pa ito na magtaTangaTangahaN. Hehehehehehehehe!

  Tingnan po ninyo kong Gaano kaTanga ang Taong ito na si Demon este Cenon Bibe pala, bueno po para nyo po mabuking na ang Taong ito ay nagpapanggap po lamang na may alam ito po at ibubulgar na po natin dito sa sarili nya na Blog mismo ang kanyang katangahan;

  Una po ito ang sabi nya PAtungkol sa kahulogan ng salitang "Prostrate o Pagpapatirapa" pakipansin po;


  HETO po ang KAHULUGAN ng "PROSTRATE" ayon sa "Dictionary.com Unabridged
  Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2010."

  pros·trate   /ˈprɒstreɪt/ Show Spelled
  [pros-treyt] Show IPA
  verb, -trat·ed, -trat·ing, adjective
  –verb (used with object)

  1. to cast (oneself) face down on the ground in humility, submission, or adoration.

  Tapus ito na po ngayon ang pakahulogan nya sa salitang "Prostrate o Pagpapatirapa";

  1. to THROW or HURL; FLING: The gambler cast the dice.

  Hoy Bugok ikaw din mismo ang nagbibigay ng pakahulogan ng saalaitang "FELL PROSTRATE in prayer" mula sa Matt 26:39 Ang usapan dito ay Akto ng Pagdarasal ni Kristo! BobO ka talag at Hindi ang Pagsusugal ni Kristo na gamit ang "Gambler CasT DICE" Tanga mo! Ipinangangalandakan mo lang talaga ang inyong pagkasugarol! Tarantado ka!
  At may pahabol pa syang sinasabi na ganito;

  "Ang MATATALINO po at MAY UNAWA ang PASAGUTIN NATIN."

  Ngayon tanungin po natin ang ating sarili sya kaya may kaunti pa kayang talino sa sarili? Hehehehehe! Kinalulongkot ko po pero tingin ko po WALA na PO! BobO po talaga ang Taong ito eh!?

  ReplyDelete
 22. CENON BIBE:
  ANO po ba ang KAHULUGAN ng "PROSTRATE"? or FELL PROSTRATE in prayer?

  Sabi po ba Mt26:39

  "He advanced a little and FELL PROSTRATE in prayer, saying, "My FATHER, if it is possible, let this cup pass from me; yet, not as I will, but as you will."

  Ang MATATALINO po at MAY UNAWA ang PASAGUTIN NATIN.

  Muslim said...
  MATATALINO ba kamo at may UNAWA? Tama kasi sila lang ang may mga UTAK at kayang umunawa ng salitang "PROSTRATE" O "PAGPAPATIRAPA" Or an Act of Prayer na kong saan ang isang nagdaarasl ay nag-FELL PROSTRATE in prayer as Jesus did so as Muslim!


  CENON BIBE:
  HETO po ang KAHULUGAN ng "PROSTRATE" ayon sa "Dictionary.com Unabridged
  Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2010."

  pros·trate   /ˈprɒstreɪt/ Show Spelled
  [pros-treyt] Show IPA
  verb, -trat·ed, -trat·ing, adjective
  –verb (used with object)

  1. to cast (oneself) face down on the ground in humility, submission, or adoration.


  Muslim;
  Tama po ang ibinigay ninyong pakahulogan ng salitang pros·trate or Prostration in Prayer (PAGPAPATIRAPA)na kong saan ang isang nagdarsal face down on the ground in humility, submission, or adoration. dugtungan ko na lamang po ng mga Talata na galing mismo sa inyong Bibliya ng mahimasmasan ka naman;


  CENON BIBE:
  AYAN po. UMAMIN ang BALIK ISLAM na ang TAMANG KAHULUGAN ng "PROSTRATE" o "PROSTRATE in prayer" ay "to cast (oneself) face down on the ground in humility, submission, or adoration.... "


  Muslim said...
  Tama po ayon na rin sa mga sinasabi mong Mga MATATALINO po at MAY UNAWA sa nasabing salita na syang iyo namang PINASAGOT sa salitang "PROSTRATE o PROSTRATE in prayer" na ang salitang ito ay tila Hindi mo talaga nauunawaan, ang nasabing simpling salita! Na kong san di ko rin mawari kong itong si Demon este Cenon Bibe pala ay nagTatangaTangahan o likas na talaga ang kanyang katangahan at kabobohan! Ito po paki pansin nyo po ang pakahulogan daw na ito ng mga Taong may unawa at siksik sa kaalaman at hindi katulad nitong si Demon este Cenon Bibe pala! Na siksik naman sa Katangahan at kabobohan! Ito daw po ang pakahulogan ng salitang Prostrate o PROSTRATE in prayer ayon daw ito sa mga MATATALINO po at MAY UNAWA ng nasabing salita!

  pros·trate   /ˈprɒstreɪt/ Show Spelled
  [pros-treyt] Show IPA
  verb, -trat·ed, -trat·ing, adjective
  –verb (used with object)

  1. to cast (oneself) face down on the ground in humility, submission, or adoration.


  CENON BIBE:
  Isa pong KEYWORD diyan ay ang "CAST."

  ANO po ba ang KAHULUGAN ng "CAST"

  Heto po ang sabi sa dictionary.com;

  cast   /kæst, kɑst/ Show Spelled [kast, kahst] Show IPA verb,cast, cast·ing, noun, adjective
  –verb (used with object)

  1.to THROW or HURL; FLING: The gambler cast the dice.
  2.to THROW OFF or away: He cast the advertisement in the wastebasket.


  Muslim said...
  Hahahaahaha! Kawawa naman po ang Taong ito na si Demon este Cenon Bibe pala. ito na po ang Demon este Cenon Bibe ninyo na wala ng magawang matino sa kanyang sarili! Si Kristo daw when Jesus Pray as recorded in Matt 26:39 ay THROW or HURL; FLING: The gambler cast the dice daw?! At when Jesus pray daw THROW OFF or away advertisement in the wastebasket Totoo po kaya ito? Hahahahahahaha! Ang dalawang Pakahulogan po ba na ibinigay ng Tarantado at BobO na ito na si Demon este Cenon Bibe pala ay may Kaugnayan sa akto ng Pagdarasal ni Kristo na ibinigay nya mula sa Matt 26:39? Ikinalulungkot ko pong sabihin pero wala pong kaugnayan ang pakahulogang ibinigay nya na nasa itaas sa akto ng pagdarasal. MangMang po talaga ang Taong ito na si Demon este Cenon Bibe pala!

  ReplyDelete
 23. SABI po NATIN:
  PAKI pansin po na WALANG MAPATUNAYAN ng BALIK ISLAM na NAGPATUWAD-TUWAD si HESUS kaya NAGLAGAY na naman lang ng WALANG KWENTANG COPY PASTE NILA.


  BALIK ISLAM:
  Hehehehehe! Ano daw? walang napatunayan? NagtaTangaTangahan na naman kasi itong MangMang na ito eh na si Demon este Cenon Bibe pala! Eh pinaPatunay na nga natin mismo ang salitang PAGPAPATIRAPA eh, at galing pa sa kanilang Bibliya!


  CENON BIBE:
  NASAAN po ang PATUNAY na IPINAKITA NINYO?

  NATUTULAN ba ninyo na ang PAGPAPATIRAPA ay PADAPA?

  HINDI po.

  NAPATUNAYAN LANG natin na IBANG-IBA ang GINAGAWA NINYONG PATUWAD-TUWAD sa GINAWANG PAGDAPA ng mga TAO sa BIBLIYA.

  ReplyDelete
 24. BALIK ISLAM:
  KAya po nagbigay pa po tayo ng karagdagang Kahulogan Hinggil sa salitang PROSTRATE ('o PAGPAPATIRAPA') na malinaw po nating mababasa mula sa Bibliya na syang Tamang PAMAMARAAN ng PAGDARASAL na ginagawa ng mga naunang Propeta at yon din naman ang PAMAMARAAN ng PAgdarasal na ginagawa ni Kristo!

  CENON BIBE:
  ANO naman po ang LUMABAS sa DAGDAG daw na KAHULUGAN na IBINIGAY ng BALIK ISLAM?

  Heto po ang DAGDAG KAHULUGAN na IBINIGAY NIYA:
  "to cast (oneself) face down on the ground... "

  NAPATUNAYAN po ba ng BALIK ISLAM na GANYAN ang GINAGAWA NILA?

  Sabi po riyan ay nag-CAST ng FACE DOWN ang NAGDASAL sa BIBLIYA.

  Ang KAHULUGAN po ng "CAST" ayon sa dictionary.com ay

  1.to THROW or HURL; FLING: The gambler cast the dice.

  2.to THROW OFF or away: He cast the advertisement in the wastebasket.

  MALINAW po sa KAHULUGAN ng "CAST" na MAY PWERSA ang PAGHULOG ng MUKHA sa LUPA.

  MAY PUWERSA PO BA ang PAGHULOG ng mga BALIK ISLAM sa MUKHA NILA sa LUPA"?

  WALA po.

  PAUGOY-UGOY nga po, di po ba? HINDI po INIHUHULOG (FALL FACE) at HINDI IBINABATO (CAST) ang MUKHA NILA sa LUPA.

  WALANG PUWERSA ang PAGTUWAD-TUWAD NILA at IBANG-IBA sa SINABI NILANG TAMANG PAMAMARAAN na ITINUTURO sa BIBLIYA.

  NAGSISINUNGALING po ang BALIK ISLAM sa CLAIM NILA na KATULAD ng GINAGAWA NILA ang GINAWA sa BIBLE.

  IYAN po ang NAPATUNAYAN sa IBINIGAY NILANG DAGDAG na DEFINITION.

  ReplyDelete
 25. BALIK ISLAM:
  pros·trate [pró stràyt]
  verb (past and past participle pros·trat·ed, present participle pros·trat·ing, 3rd person present singular pros·trates)

  1. or pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie prone or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission
  He prostrated himself before the emperor.


  PRONE

  prone [prōn]
  adjective

  1. disposed to something: inclined to do or be affected by something
  prone to exaggerate

  2. face down: face down
  prone position

  3. in downward direction: sloping, leaning

  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.


  CENON BIBE:
  Diyan po ay NAPATUTUNAYAN na naman po na SINUNGALING at MANLOLOKO ang BALIK ISLAM na KAUSAP NATIN.

  NILIKOT, BINAWASAN at BINALUKTOT po ng BALIK ISLAM ang DEFINITION na IBINIGAY ng "Microsoft® Encarta®" sa SALITANG "PRONE."

  Heto po ang NILIKOT at BINAWASANG DEFINITION na IBINIGAY ng BALIK ISLAM:

  "2. face down: face down
  prone position"


  HETO po ang BUO at KUMPLETONG KAHULUGAN na IBINIGAY ng "Microsoft® Encarta®"

  "2. face down: lying face down
  prone position"


  TAKE NOTE po na INALIS ng BALIK ISLAM ang salitang "LYING" bago ang mga salitang "FACE DOWN".

  BAKIT po INALIS ng BALIK ISLAM ang "LYING"?

  Dahil MALINAW pong MAKIKITA na ang PRONE ay NANGANGAHULUGAN na "NAKAHIGA (LYING) nang NAKADAPA" o LAPAT sa LUPA ang BUONG KATAWAN.

  MALINAW rin pong MAKIKITA na IBANG-IBA ang GINAGAWA ng BALIK ISLAM kumpara sa GINAGAWA ng mga NASA BIBLIYA.

  SINUBUKAN pa TAYONG LOKOHIN ng BALIK ISLAM sa pamamagitan ng DEFINITION na NILIKOT at BINAWASAN NIYA.

  Tsk, tsk, tsk.

  LANTARAN at WALANGHIYA kung MANLOKO ang BALIK ISLAM na ITO.

  LAHAT GAGAWIN para lang NIYA MALINLANG ang mga TAONG WALANG MALAY.

  IYAN po ba ang NATUTUNAN NIYA sa pagiging BALIK ISLAM NIYA? NATUTO SIYANG MAGING MANLOLOKO at SINUNGALING?

  Grabe po talaga.

  ReplyDelete
 26. SABI po NATIN:

  HETO po ang KAHULUGAN ng "PROSTRATE" ayon sa "Dictionary.com Unabridged
  Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2010."

  pros·trate   /ˈprɒstreɪt/ Show Spelled
  [pros-treyt] Show IPA
  verb, -trat·ed, -trat·ing, adjective
  –verb (used with object)

  1. to cast (oneself) face down on the ground in humility, submission, or adoration.


  BALIK ISLAM:
  Ngayon Patunayan nya sa atin na noong magdasal nga si Kristo ay puro Pasa nga ang kanyang Mukha?!


  CENON BIBE:
  HINDI po KAILANGANG maging HENYO para MAKITA na ang NAHUHULOG nang PADAPA o UNA ang MUKHA sa LUPA ay MALAMANG na MAGKAROON ng PASA sa MUKHA.

  ALAM ko po iyan dahil MINSAN na rin akong NADAPA o NAHULOG nang PADAPA at TUMAMA ang AKING MUKHA sa LUPA.

  NAGKAPASA po ako sa BABA at PISNGI.

  At dahil NAPADAPA o NAGPATIHULOG si KRISTO na UNA ang MUKHA ay HINDI po MALAYO na NAGKAROON nga SIYA ng PASA sa MUKHA--kahit siguro konti.


  Diyan natin makikita na IBA ang GINAGAWA ng mga BALIK ISLAM sa PAGTUWAD-TUWAD NILA ngayon.

  MAY NAKIKITA po ba KAYONG BALIK ISLAM na NAGKABASAG-BASAG ang MUKHA dahil sa PAGTUWAD-TUWAD NILA?

  WALA po.

  Bakit?

  Dahil IBA po ang PAMAMARAAN NILA ng PAGDARASAL kumpara sa GINAWA ni HESUS sa Matthew.


  HINDI po NAGPAPATIRAPA ang mga BALIK ISLAM kundi UMUUGOY-UGOY habang TUMUTUWAD-TUWAD.

  ReplyDelete
 27. SABI po NATIN:
  MALINAW po sa KAHULUGAN ng "CAST" na MAY PWERSA ang PAGHULOG ng MUKHA sa LUPA.


  BALIK ISLAM:
  Kong Ganon since ikaw namana ang nagbibigay na pakahulogan na yan eh di patunayn mo na NagkaPasa nga si Kristo ng Syan'y Manalangin sa Dios?! Hoy! GagO! Salitang "Cast" ba ang usapan o issue dito? GagO hindi ba ikaw din mismo ang nagbigay pakahulogan ng salitang "PROSTRATE" O "PAGPAPATIRAPA" PROSTRATION IN PRAYER mula sa Matt 26:39?


  CENON BIBE:
  NAGMURA na naman po ang BALIK ISLAM dahil NAIPIT at NAPAHIYA na naman po siya.

  HINDI raw "CAST" ang pinag-uusapan dito?

  E SINO po ba ang GUMAMIT ng SALIN na GUMAMIT ng "CAST"? Hindi po ba ang BALIK ISLAM?


  Ahhh, alam ko na po.

  GUSTO ng BALIK ISLAM ay ALISIN na rin ang SALITANG "CAST" sa GINAMIT NIYANG TALATA.

  Kasi nga po ay NABUBUKO ang PAGKAKAIBA ng PAGTUWAD-TUWAD NILA sa MISMONG GINAWA ng PANGINOONG HESUS sa BIBLIYA.

  NALALANTAD po na MALI ang GINAGAWA ng mga BALIK ISLAM at HINDI TUMUTUGMA sa MGA NANGYARI sa BIBLIYA.


  Ngayon, ang gusto lang po niyang basahin natin ay "PROSTRATION" o "PAGPAPATIRAPA."

  E KAHIT naman po PROSTRATION o PAGPAPATIRAPA ang PAG-USAPAN NATIN ay SABLAY pa rin naman po ang GINAGAWA ng mga BALIK ISLAM e.

  Ayon po sa ilang DEFINITION na SILA MISMO ang NAGBIGAY ay LAPAT po sa LUPA ang BUONG KATAWAN ng taong naka-PROSTRATE o nakapaTIRAPA.

  So, SABLAY pa rin po ang GINAGAWA NILA.

  HINDI po NAKALAPAT sa LUPA ang BUONG KATAWAN NILA habang SILA ay PATUWAD-TUWAD. Tama, di po ba?

  Kaya MALINAW na NILOLOKO na lang po ng mga BALIK ISLAM ang SARILI NILA sa PANINIWALA NILA na ang PAGDARASAL NILA ay "KATULAD" ng PAGDARASAL ng PANGINOONG HESUS sa BIBLIYA.

  NABUBUHAY na lang SILA sa KASINUNGALINGAN NILA.

  ReplyDelete
 28. BALIK ISLAM:
  pros·trate [pró stràyt]
  verb (past and past participle pros·trat·ed, present participle pros·trat·ing, 3rd person present singular pros·trates)

  1. or pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie prone or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission
  He prostrated himself before the emperor.


  PRONE

  prone [prōn]
  adjective

  1. disposed to something: inclined to do or be affected by something
  prone to exaggerate

  2. face down: face down
  prone position

  3. in downward direction: sloping, leaning

  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

  Ngayon po sa ibinigay po ba nating pakahulogan ng nasabing salitang "PROSTRATE O PAGPAPATIRAPA" nandyan po ba ang pinagpipilitan nyang salitang "Cast"?


  CENON BIBE:
  SINUSUBUKAN na namang MANLOKO ng BALIK ISLAM.

  AKALA po NIYA ay MAKAKALUSOT ang mga TANGKA NIYA na LINLANGIN o LOKOHIN TAYO e.

  NASAAN daw po ang "CAST" sa MGA DEFINITION ng PROSTRATE o sa DEFINITION ng "PRONE" na IBINIGAY NIYA?

  WALA po.

  Bakit WALA?

  Dahil PUMILI SIYA ng DICTIONARY o DEFINITION na HINDI GINAMIT ang SALITANG "CAST."


  Ang KATOTOHANAN po ay MARAMING DEFINITION na GINAMIT ang "CAST."

  Halimbawa na nga po ang IBINIGAY ng "Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2010."

  Ganito po ang SABI riyan:
  "to cast (oneself) face down on the ground in humility, submission, or adoration."


  Ano po? May "CAST" po ba riyan?

  MAYROON po.


  At AYON po MISMO rito sa BALIK ISLAM ay "TAMA" po ang KAHULUGAN na IYAN na MAY SALITANG "CAST."

  Heto po ang SABI ng BALIK ISLAM doon sa NAUNA NIYANG POST sa ITAAS (21 October, 2010 18:55):

  "Tama po ang ibinigay ninyong pakahulogan ng salitang pros·trate or Prostration in Prayer (PAGPAPATIRAPA)dugtungan ko na lamang po ng mga Talata na galing mismo sa inyong Bibliya;"


  NAKITA po NINYO?

  UNA ay SINABI NIYANG TAMA ang KAHULUGAN na "TO CAST (ONESELF) ..."

  Tapos, NGAYON ay WALA na raw SINABING "CAST."


  Dalawang bagay lang po ang nakikita ko riyan e: Either LITONG-LITO na ang BALIK ISLAM na ITO dahil NALANTAD o na-EXPOSE ang MALI NILANG CLAIM, o PILIT na lang SIYANG NAGPAPALUSOT dahil BISTADO na ang KATOTOHANAN na IBANG-IBA ang PARAAN NILA ng PAGDARASAL kumpara sa GINAWA ng PANGINOONG HESUS.

  ReplyDelete
 29. CENON BIBE:
  At AYON po MISMO rito sa BALIK ISLAM ay "TAMA" po ang KAHULUGAN na IYAN na MAY SALITANG "CAST."

  Heto po ang SABI ng BALIK ISLAM doon sa NAUNA NIYANG POST sa ITAAS (21 October, 2010 18:55):

  "Tama po ang ibinigay ninyong pakahulogan ng salitang pros·trate or Prostration in Prayer (PAGPAPATIRAPA)dugtungan ko na lamang po ng mga Talata na galing mismo sa inyong Bibliya;"


  NAKITA po NINYO?

  UNA ay SINABI NIYANG TAMA ang KAHULUGAN na "TO CAST (ONESELF) ..."


  Muslim said...
  Bakit mo ba pinuputol Demon este Cenon pala ang pakahulogan mo? Bueno dahil sa ikinahihiya yata nitong si Demon este Cenon pala ng kabuohan ng pakahulogan ng kanyang sinasabi ay tayo na lmang po ang patutuloy at kumumpleto ng pakahulogan na hindi nyo po kinukumpleto na para po nyang ikinakahiya!

  ito po ang sabi nya;

  "UNA ay SINABI NIYANG TAMA ang KAHULUGAN na "TO CAST (ONESELF) ..."

  Oh hindi po ba pinuputol nya?! Ito po ang kabuohan ng pkahulogan na sya mismo ang nagbibigay!

  "to cast (oneself) [face down on the ground in humility, submission, or adoration.]

  Ang usapan o issue po dito ay ang Tamang Kahulogan ng salitang PROSTRATE / PROSTRATION in PRAYER o ang PAGPAPATIRAPA na syang tamang pamamaraan ng PADARASAL! ang sabi po ng ibinigay nyang pakahulogan ay "FACE DOWN ON THE GROUND IN HUMILITY, SUBMISSION, or ADORATION!"

  Sana po nauunawaan nitong si Demon este Cenon Bibe pala ang Tamang kahulogan ng salitang IN HUMILITY, SUBMISSION, or ADORATION ng sa ganon lubus nya ng mauunawaan ang tamang kahulogan ng salitang PROSTRATE / PROSTRATION in prayer o ang PAGPAPATIRAPA!

  Dito po inilantad lamang po natin ang maling pamamaraan nitong si Denon este Cenon Bibe pala, pagdating sa kanyang pagdarasal! Malayong-malayo po ang pamamaraan ng kanyang pagdarasal sa pamamaraan ng pagdarasal ni Kristo! Si Kristo po kapag nagdarasal ay nagpapatirapa! eh itong si Demon este Cenon Bibe pala ay LUMULUHOD po! Ngayon magkatilad po ba sila ni Kristo sa Tamang pamamaraan ng Pagdarasal? HINDI PO! Malayong-malayo po ang pamamaraan ng Pagdarasal nitong si Demon este Cenon Bibe pala kumpara sa tamang pamamaraan ng Pagdarasal ni Kristo! Nangangahulugan lamang po ito na Lihis at Taliwas po itong si Demon este Cenon Bibe pala sa mga Tamang ginagawa ni Kristo!

  Kong sa simpling PAgdarasal pa nga lamang ay Lihis at naiiba na itong si Demon este Cenon Bibe pala, anong karapatan nyang magsabi ngayon na TagaSunod daw po sya ni Kristo?! WALA PO! bagkus itong si Demon este Cenon Bibe pala ay isang Anti-Kristo!

  Ito po ang pakahulogan uli ng totoong issue o usapan dito! Ang salitang Prostrate o Pagpapatirapa!

  Pros·trate [pró stràyt]
  verb (past and past participle pros·trat·ed, present participle pros·trat·ing, 3rd person present singular pros·trates)

  1. or pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie prone or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission
  He prostrated himself before the emperor.

  TO LIE PRONE daw po or STRETCHED OUT WITH THE FACE DOWNWARD or BOW VERY LOW! e.g. IN WORSHIP OR SUBMISSION.
  HE PROSTRATED HIMSELF BEFORE THE EMPEROR.


  PRONE

  prone [prōn]
  adjective

  1. disposed to something: inclined to do or be affected by something
  prone to exaggerate

  2. face down: face down
  prone position

  3. in downward direction: sloping, leaning

  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

  ReplyDelete
 30. Muslim said...
  Ang Usapan o Issue po lamang dito ay ang salitang Prostrate / Prostration in Prayer o ang Pagpapatirapa na syang Tamang pamamaraan ng Pagdarasal na makikita natin sa Bibliya, na syang itinuturo mula noon hanggang sa Kapanahonan ni Kristo. hindi nagbabago ang naturang tamang pamamaraan ng pagdarasal sa mga tunay na mananampalataya!

  Sabi po ng Matt 26:39

  "He advanced a little and FELL PROSTRATE in Prayer, saying, "My FATHER, if it is possible, let this cup pass from me; yet, not as I will, but as you will."

  Pros·trate [pró stràyt]
  verb (past and past participle pros·trat·ed, present participle pros·trat·ing, 3rd person present singular pros·trates)

  1. or pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie prone or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission
  He prostrated himself before the emperor.

  TO LIE PRONE daw po or STRETCHED OUT WITH THE FACE DOWNWARD or BOW VERY LOW! e.g. IN WORSHIP OR SUBMISSION.
  HE PROSTRATED HIMSELF BEFORE THE EMPEROR.

  PRONE

  prone [prōn]
  adjective

  1. disposed to something: inclined to do or be affected by something
  prone to exaggerate

  2. face down: face down
  prone position

  3. in downward direction: sloping, leaning

  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.


  CENON BIBE:
  AYAN po, INULIT na naman ng BALIK ISLAM ang PAKAHULUGAN na KANYANG KINATAY.

  HINDI na po SIYA NAHIYA.

  Bakit po GANOON?

  SIGURO po sa KATUTUWAD NILA ay TUMATAMA rin kahit PAANO ang MUKHA NILA sa LUPA. Tila NAGKAKAKALYO po KASI e.


  Muslim said...
  Kaya lamang inuulit yan ng lubus mo ng mauunawaan at maintindihan ang salitang Prostrate o Prostrtion in Prayer o ang Pagpapatirapa na syang Tamang pamamaraan ng Pagdarasal na ginagawa ni Kristo ayon sa Matt 26:39 dapat kahit sa tamang pagdrasal man lamang ay magkaka-isa ang mga tunay na mananampalataya! Infact malinaw ang sabi ng Bibliya na kahit ang pagtawag sa Tunay na Dios ay iisang dalisay na Language lamang daw po ang nararapat, sabi po yan ng kanilang Bibliya! Pero hindi po talaga nila nauunawaan ang sinasabi ng kanilang Bibliya eh!

  ito po pakibasa at unawa po;

  Zephaniah

  "Sapagka't akin ngang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika, upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon; na paglingkuran siya na may pagkakaisa."

  The Muslim around the World pray only in Arabic! May he be a Chinese, Japanese, American, British, Malaysian, Indonesian, Italian or even a Filipino Muslim etc! etc! When these Muslims pray, they only Pray in Arabic! PURE LANGUAGE di po ba?
  Di po ba katupran ito ng Zephaniah sa kanilang Bibliya?! Sign po ito! eh pero ang katulad nitong si Demon este Cenon pala na hindi man lamang naging kaisa kahit sa tamang pamamaraan ng Pagdarasal eh maituturing po ba natin sya na totoong tagasunod talaga ni Kristo? Hehehehehe! Ikinalulungkot ko po pero HINDI PO! Lihis at Salungat po syang maliwanag sa mga tamang ginagawa ni Kristo! kahit sa simpling pagDarasal po lamang ay kakaiba na po sya kumpara sa tamang pamamaraan ng Pagdarasal na ginagawa ni kristo, iba po ang pamamaraan nitong si Demon este Cenon Bibe pala pagdating sa pagdarasal! nagpapatunay lamang po ito na sya ay isang Anti-Christo! Kaya ang makikita natin sa kanya ay puro Pagkontra at Pagsalungat sa tamang pamamaraan na ginagawa ni Kristo!

  ReplyDelete
 31. CENON BIBE:
  Kapag IBANG-IBA raw po ang PAGDARASAL kumpara kay KRISTO ay ANTIKRISTO raw po?

  E di UMAAMIN po ang BALIK ISLAM na ANTIKRISTO SIYA.

  TUWAD-TUWAD ang GAWA NIYA di po ba? At HINDI TULAD ng GINAWA ni KRISTO na PAGPAPATIRAPA o PAGDARASAL nang PADAPA.


  Muslim said...
  Bakit Demon este Cenon Bibe pala hirap ka ba talagang unwain at intindihin ang salitang Prostrate / Prostration in Prayer o Pagpapatirapa? ito uli ang kahulogan ng nasabing ng lubus mo itong MAUUNAWAAN! Basahin! Intindihin! at Unawain!

  Sabi po ng Matt 26:39

  "He advanced a little and FELL PROSTRATE in Prayer, saying, "My FATHER, if it is possible, let this cup pass from me; yet, not as I will, but as you will."

  Pros·trate [pró stràyt]
  verb (past and past participle pros·trat·ed, present participle pros·trat·ing, 3rd person present singular pros·trates)

  1. or pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie prone or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission
  He prostrated himself before the emperor.

  TO LIE PRONE daw po or STRETCHED OUT WITH THE FACE DOWNWARD or BOW VERY LOW! e.g. IN WORSHIP OR SUBMISSION. (NOT LIE DOWN!)
  HE PROSTRATED HIMSELF BEFORE THE EMPEROR.

  PRONE

  prone [prōn]
  adjective

  1. disposed to something: inclined to do or be affected by something
  prone to exaggerate

  2. face down: face down
  prone position

  3. in downward direction: sloping, leaning

  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

  ReplyDelete
 32. CENON BIBE:
  Kapag IBANG-IBA raw po ang PAGDARASAL kumpara kay KRISTO ay ANTIKRISTO raw po?

  E di UMAAMIN po ang BALIK ISLAM na ANTIKRISTO SIYA.

  TUWAD-TUWAD ang GAWA NIYA di po ba? At HINDI TULAD ng GINAWA ni KRISTO na PAGPAPATIRAPA o PAGDARASAL nang PADAPA.


  Muslim said...
  Hoy GagO na Demon este Cenon Bibe pala! Ito uli ang kahulogan ng Salitang Prostrate / Prostration in Prayer o ang Pagpapatirapa!

  Sabi po ng Matt 26:39

  "He advanced a little and FELL PROSTRATE in Prayer, saying, "My FATHER, if it is possible, let this cup pass from me; yet, not as I will, but as you will."

  Pros·trate [pró stràyt]
  verb (past and past participle pros·trat·ed, present participle pros·trat·ing, 3rd person present singular pros·trates)

  1. or pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie prone or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission
  He prostrated himself before the emperor.

  Ang DAPA / HIGA ba at BOW down ay magkatulad po ba ang kahulogan?! Tila kinakapalan na lamang talaga nitong MangMang at BobO na ito na si Demon este Cenon Bibe pala ang kanyang pagMumukha! At minarapat na lamang nyang magTatangaTangahan sa puntong ito!

  TO LIE PRONE daw po or STRETCHED OUT WITH THE FACE DOWNWARD or BOW VERY LOW! e.g. IN WORSHIP OR SUBMISSION. (NOT LIE DOWN! Demon este Cenon pala!)
  HE PROSTRATED HIMSELF BEFORE THE EMPEROR.

  PRONE

  prone [prōn]
  adjective

  1. disposed to something: inclined to do or be affected by something
  prone to exaggerate

  2. face down: face down
  prone position

  3. in downward direction: sloping, leaning

  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

  ReplyDelete
 33. Ganito na ba kabobO talaga ang ating mga manunulat ngayon, katulad nitong si Mr. Bibe na ultimo salitang PROSTRATE / PROSTRATION in PRAYER o ang PAGPAPATIRAPA ay hindi na kayang bigyan ng tamang kahulogan?! Ano na ba ang nangyayari sa kalidad ng ating Edukasyon? Para na tayong mga nauupus na kandila na nawawalan na ng tamang unawa sa isang simpling salita!

  Pagmasdan po ninyo ito;

  Ang usapan at issue po dito talaga ay ang Tamang Pamamaraan ng Pagdarasal at ito ay galing sa talata ng Bibliya

  Matt 26:39

  "He advanced a little and FELL PROSTRATE in Prayer, saying, "My FATHER, if it is possible, let this cup pass from me; yet, not as I will, but as you will."

  Pros·trate [pró stràyt]
  verb (past and past participle pros·trat·ed, present participle pros·trat·ing, 3rd person present singular pros·trates)

  1. or pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie prone or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission
  He prostrated himself before the emperor.

  TO LIE PRONE daw po or STRETCHED OUT WITH THE FACE DOWNWARD or BOW VERY LOW! e.g. IN WORSHIP OR SUBMISSION. (NOT LIE DOWN! Demon este Cenon pala!)
  HE PROSTRATED HIMSELF BEFORE THE EMPEROR.

  PRONE

  prone [prōn]
  adjective

  1. disposed to something: inclined to do or be affected by something
  prone to exaggerate

  2. face down: face down
  prone position

  3. in downward direction: sloping, leaning

  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.


  BALIK ISLAM:
  [face down on the ground in humility, submission, or adoration.]

  Ang usapan o issue po dito ay ang Tamang Kahulogan ng salitang PROSTRATE / PROSTRATION in PRAYER o ang PAGPAPATIRAPA na syang tamang pamamaraan ng PADARASAL! ang sabi po ng ibinigay nyang pakahulogan ay "FACE DOWN ON THE GROUND IN HUMILITY, SUBMISSION, or ADORATION!"


  CENON BIBE:
  HINDI po NINYO BINASA ang TALAKAYAN.

  Sa ISYU ng SALITANG "CAST" ay HINDI ang PROSTRATION ang ISYU. Yung "CAST" nga po e.

  Isa pa po, KAHIT BUOIN KO ang KAHULUGAN ng PROSTRATION ay HINDI RIN NAMAN PO GANYAN ang GINAGAWA NINYO E.

  Ang SABI ay "CAST" o THROW ONESELF FACE DOWN.

  Kapag sinabi po na "ONESELF" ibig sabihin po ay ANG BUONG SARILI, mula ULO HANGGANG PAAN.

  KAYO pong mga BALIK ISLAM ay IBA ang GINAGAWA.

  HINDI NINYO kina-CAST ang SARILI NINYO FACE DOWN. INUUGOY po NINYO ang MUKHA NINYO at HINDI ang INYONG BUONG SARILI.

  HINDI rin po KASAMA ang PUWET NINYO sa INIHAHAGIS NINYO pababa sa LUPA.

  Sa halip po na IHAGIS NINYO PABABA ang PUWET NINYO ay INIAANGAT NINYO at INIHAHARAP sa NASA LIKOD NINYO.

  Anonymous said...
  Bueno kayo na po ang bahalang humusga sa pakahulogan nitong si Mr. Bibe ng Salitang Prostrate / Prostration in Prayer o ang Pagpapatirapa! Wala na po tayong magawa kong hanggang dyan lamang po ang kanyang nalalaman!

  ReplyDelete
 34. BALIK ISLAM:
  Bakit mo ba pinuputol Demon este Cenon pala ang pakahulogan mo?


  CENON BIBE:
  E kasi po YUNG SALITANG "CAST" LANG po ang PINAG-UUSAPAN at TINATALAKAY.

  Hindi ko po INAASAHAN na MAUUNAWAAN NINYO IYAN dahil KUNG KAYONG BALIK ISLAM ang magpo-POST ay LAHAT-LAHAT kahit mga WALANG KWENTA at WALANG KAUGNAYANG SALITA ay ISINASAMA NINYO.

  KAILANGAN po MAY FOCUS ang PAGTALAKAY na GINAGAWA NATIN para po MAAYOS.

  Ganoon po yon.

  ReplyDelete
 35. BALIK ISLAM:
  "to cast (oneself) [face down on the ground in humility, submission, or adoration.]

  Ang usapan o issue po dito ay ang Tamang Kahulogan ng salitang PROSTRATE / PROSTRATION in PRAYER o ang PAGPAPATIRAPA na syang tamang pamamaraan ng PADARASAL! ang sabi po ng ibinigay nyang pakahulogan ay "FACE DOWN ON THE GROUND IN HUMILITY, SUBMISSION, or ADORATION!"


  CENON BIBE:
  HINDI po NINYO BINASA ang TALAKAYAN.

  Sa ISYU ng SALITANG "CAST" ay HINDI ang PROSTRATION ang ISYU. Yung "CAST" nga po e.

  Isa pa po, KAHIT BUOIN KO ang KAHULUGAN ng PROSTRATION ay HINDI RIN NAMAN PO GANYAN ang GINAGAWA NINYO E.

  Ang SABI ay "CAST" o THROW ONESELF FACE DOWN.

  Kapag sinabi po na "ONESELF" ibig sabihin po ay ANG BUONG SARILI, mula ULO HANGGANG PAAN.

  KAYO pong mga BALIK ISLAM ay IBA ang GINAGAWA.

  HINDI NINYO kina-CAST ang SARILI NINYO FACE DOWN. INUUGOY po NINYO ang MUKHA NINYO at HINDI ang INYONG BUONG SARILI.

  HINDI rin po KASAMA ang PUWET NINYO sa INIHAHAGIS NINYO pababa sa LUPA.

  Sa halip po na IHAGIS NINYO PABABA ang PUWET NINYO ay INIAANGAT NINYO at INIHAHARAP sa NASA LIKOD NINYO.

  Tama po ba o mali?

  ReplyDelete
 36. BALIK ISLAM:
  ang sabi po ng ibinigay nyang pakahulogan ay "FACE DOWN ON THE GROUND IN HUMILITY, SUBMISSION, or ADORATION!"


  CENON BIBE:
  Tingnan po ninyo ang STYLE ng BALIK ISLAM: TAYO raw po ang NAGPUTOL ng DEFINITION ng "PROSTRATION" e HINDI naman po DEFINITION ng "PROSTRATION" ang ISYU kundi ang SALITANG "CAST."

  Tapos AYAN po ang BALIK ISLAM na TAHASANG PINUTOL ang DEFINITION ng "PROSTRATION."

  Ang BUONG DEFINITION niyan ay:
  "to cast (oneself) [face down on the ground in humility, submission, or adoration.]"


  Nung IBIGAY NIYA ang DEFINITION ay INALIS na NIYA ang salitang "TO CAST (ONESELF)"

  SINO po ang GUILTY sa PAGPUPUTOL ng DEFINITION?

  SINO po ang GUILTY sa PAGBALUKTOT sa KAHULUGAN ng "PROSTRATION"?

  SIYA o SILA LANG PO na mga BALIK ISLAM

  Kung HINDI po KASI NILA PUPUTULIN o BABALUKTUTIN ang DEFINITION ay HINDI NILA MAGAGAMIT ang KAHULUGAN ng "PROSTRATION."

  PANLOLOKO po ang HABOL NILA.

  IYAN po ba ang ITINUTURO sa KANILA sa BALIK ISLAM?

  ReplyDelete
 37. BALIK ISLAM:
  PRONE

  prone [prōn]
  adjective

  1. disposed to something: inclined to do or be affected by something
  prone to exaggerate

  2. face down: face down
  prone position

  3. in downward direction: sloping, leaning

  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.


  SABI PO NATIN:
  AYAN po, INULIT na naman ng BALIK ISLAM ang PAKAHULUGAN na KANYANG KINATAY.

  HINDI na po SIYA NAHIYA.

  Bakit po GANOON?

  SIGURO po sa KATUTUWAD NILA ay TUMATAMA rin kahit PAANO ang MUKHA NILA sa LUPA. Tila NAGKAKAKALYO po KASI e.


  BALIK ISLAM:
  Kaya lamang inuulit yan ng lubus mo ng mauunawaan at maintindihan ang salitang Prostrate o Prostrtion in Prayer o ang Pagpapatirapa na syang Tamang pamamaraan ng Pagdarasal na ginagawa ni Kristo ayon sa Matt 26:39


  CENON BIBE:
  ANO po? INUULIT NINYO ang NILIKOT, BINAWASAN at KINORAP ninyong PAKAHULUGAN ay PARA MAGTURO KAYO ng TAMANG PAMAMARAAN ng PAGDARASAL?

  E yun pong ITINUTURO NINYO na PAMBABALUKTOT, GUSTO RIN NINYONG ITURO sa mga NAGBABASA RITO?

  PERVERTED na po TALAGA ang PAG-IISIP ng mga BALIK ISLAM.

  GUSTO NILANG MAGTURO ng PARAAN daw ng PAGDARASAL e SA PAMAMAGITAN NAMAN ng BALUKTOT at CORRUPTED na PAMAMARAAN.


  Muli po, SAAN PO SINABI sa BIBLIYA na ang TAMANG PAGDARASAL ay PATUWAD-TUWAD?

  NAIPAKITA na po ba NINYO na PAGTUWAD-TUWAD ang KAHULUGAN ng PROSTRATION?

  WALA po.

  NAGPUPUMILIT LANG KAYO sa ARAL NINYONG IMBENTO.

  ReplyDelete
 38. BALIK ISLAM:
  Zephaniah

  "Sapagka't akin ngang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika, upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon; na paglingkuran siya na may pagkakaisa."

  The Muslim around the World pray only in Arabic! May he be a Chinese, Japanese, American, British, Malaysian, Indonesian, Italian or even a Filipino Muslim etc! etc! When these Muslims pray, they only Pray in Arabic! PURE LANGUAGE di po ba?


  CENON BIBE:
  Ang SABI po sa ZEPHANIAH ay PAGLINGKURAN ang PANGINOON. Si YAHWEH po ang TINUTUKOY RIYAN.

  E SINO po ba ang PINAGLILINGKURAN ng mga MUSLIM? HINDI po ba ang ALLAH NILA?

  HINDI NILA PINAGLILINGKURAN si YAHWEH.

  So, IBA po ang GINAGAWA ng mga MUSLIM sa SINASABI ng BIBLIYA.


  Diyan po natin MAUUNAWAAN kung BAKIT IBA ang PARAAN ng PAGDARASAL ng mga BALIK ISLAM sa PAGDARASAL sa BIBLIYA.

  Sa BIBLIYA, ang mga TAO ay NAGPAPATIRAPA o PADAPA kung SUMAMBA kay YAHWEH.

  Ang mga BALIK ISLAM ay TUMUTUWAD-TUWAD sa PAGSAMBA NILA sa ALLAH NILA.

  ReplyDelete
 39. BALIK ISLAM:
  Bakit Demon este Cenon Bibe pala hirap ka ba talagang unwain at intindihin ang salitang Prostrate / Prostration in Prayer o Pagpapatirapa? ito uli ang kahulogan ng nasabing ng lubus mo itong MAUUNAWAAN! Basahin! Intindihin! at Unawain!

  Sabi po ng Matt 26:39

  "He advanced a little and FELL PROSTRATE in Prayer, saying, "My FATHER, if it is possible, let this cup pass from me; yet, not as I will, but as you will."

  Pros·trate [pró stràyt]
  verb (past and past participle pros·trat·ed, present participle pros·trat·ing, 3rd person present singular pros·trates)

  1. or pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie prone or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission
  He prostrated himself before the emperor.

  TO LIE PRONE daw po or STRETCHED OUT WITH THE FACE DOWNWARD or BOW VERY LOW! e.g. IN WORSHIP OR SUBMISSION. (NOT LIE DOWN!)
  HE PROSTRATED HIMSELF BEFORE THE EMPEROR.


  CENON BIBE:
  NASAAN po RIYAN ang PAGTUWAD-TUWAD?

  Ang TUWAD-TUWAD po ba ay VERY LOW?

  MAS "LOW" pa po ba ang PAGTUWAD sa PAGDAPA?

  Sige po KAYO na po ang SUMAGOT.


  HETO po ang MAGANDA RIYAN.

  TUWANG-TUWA ang mga BALIK ISLAM dahil NAKABASA SILA ng "BOW" sa isang DEFINITION ng PROSTRATION.

  Ang TANONG e NAG-BOW lang po ba ang PANGINOONG HESUS ayon sa Mt26:39?

  Ang SABI po sa SINIPI MISMO ng BALIK ISLAM ay "HE ... FELL PROSTRATE."

  MAY PWERSA o NAGPATIHULOG PADAPA.

  Ang pag-BOW VERY LOW po ba ay MAY PWERSA?

  MULI po ay NAPAPATUNAYAN LANG na IBANG-IBA ang GINAGAWA ng mga BALIK ISLAM kaysa sa GINAWA ng PANGINOONG HESUS.

  SI HESU ay ang "FALL PROSTRATE."

  Ang mga BALIK ISLAM ay "nag-BOW VERY LOW" o nagpa-UGOY-UGOY habang nagpapa-TUWAD-TUWAD.

  Ano po? PAREHO po ba?

  MAGKAIBANG-MAGKAIBA.

  SABLAY pa rin po ang PANGANGATWIRAN ng mga BALIK ISLAM. IBANG-IBA ang GINAGAWA NILA sa GINAWA ng PANGINOONG HESUS.

  ReplyDelete
 40. BALIK ISLAM:
  TO LIE PRONE daw po or STRETCHED OUT WITH THE FACE DOWNWARD or BOW VERY LOW! e.g. IN WORSHIP OR SUBMISSION. (NOT LIE DOWN!)


  CENON BIBE:
  Sabi po ng BALIK ISLAM, "NOT LIE DOWN" daw po ang PROSTRATION.

  PANLOLOKO na naman po.

  NASA MGA SIMULANG SALITA ng SINABI NIYA ang "LIE PRONE" ang PROSTRATION e.

  Ano po ba yang "LIE PRONE"?

  HETO po ang SABI ng Dictionary.com Unabridged
  Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2010.

  1. to be in a horizontal, recumbent, or prostrate position, as on a bed or the ground; recline.

  Sabi po sa No. 18 ng DEFINTION:

  18. LIE DOWN, TO ASSUME A HORIZONTAL or PROSTRATE POSITION, as for the purpose of resting.


  NAKITA po NINYO?

  Ang "LIE DOWN" ay KASAMA sa KAHULUGAN ng "LIE PROSTRATE."

  SABLAY na naman po ULI ang HIRIT ng mga BALIK ISLAM.

  KAHIT ANO po ang IDAHILAN NILA ay PALPAK po ang INAANGKIN NILA na KATULAD ng PAGDARASAL NILA ang PAGDARASAL ni KRISTO.

  ReplyDelete
 41. BALIK ISLAM:
  PRONE

  prone [prōn]
  adjective

  1. disposed to something: inclined to do or be affected by something
  prone to exaggerate

  2. face down: face down
  prone position

  3. in downward direction: sloping, leaning

  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.


  CENON BIBE:
  IYAN pong POST na IYAN ay PATUNAY sa PANLOLOKO at PANLILINLANG ng mga BALIK ISLAM.

  TAKE NOTE po ang DEFINITION NO. 2 na ang NAKALAGAD DAW ay "2. face down: face down
  prone position."


  NILIKOT, BINAWASAN at BINALUKTOT po ng BALIK ISLAM ang DEFINITION na IYAN para po MALOKO ang mga MAGBABASA NIYAN.

  Sa ORIHINAL na DEFINITION po ng PRONE sa MICROSOFT ENCARTA ay GANITO ang SINASABI:

  "2. face down: lying face down
  prone position."

  Kung mapapansin po ninyo ay INALIS ng BALIK ISLAM ang SALITANG "LYING" o "NAKAHIGA."

  Bakit po INALIS?

  Para po MALINLANG ang BABASA na KATULAD NILANG NAKATUWAD ang KAHULUGAN ng "PRONE."


  GANYAN po ang mga BALIK ISLAM.

  Sa SOBRANG DESPERADO na MAIPAKITA na KATULAD NILA MAGDASAL si KRISTO ay NILILIKOT at KINO-CORRUPT na NILA ang mga REPERENSIYA.

  DISHONESTY po IYAN. At MALIWANAG na GINAGAWA IYAN ng mga BALIK ISLAM.

  Kapag nagba-BALIK ISLAM po yata ay nagiging DISHONEST ang isang TAO. Ano po sa tingin ninyo?

  ReplyDelete
 42. BALIK ISLAM:
  Pros·trate [pró stràyt]
  verb (past and past participle pros·trat·ed, present participle pros·trat·ing, 3rd person present singular pros·trates)

  1. or pros·trate your·selfreflexive verb lie face downward: to lie prone or stretched out with the face downward or bow very low, e.g. in worship or submission
  He prostrated himself before the emperor.

  Ang DAPA / HIGA ba at BOW down ay magkatulad po ba ang kahulogan?! Tila kinakapalan na lamang talaga nitong MangMang at BobO na ito na si Demon este Cenon Bibe pala ang kanyang pagMumukha! At minarapat na lamang nyang magTatangaTangahan sa puntong ito!


  CENON BIBE:
  SINO po ang SINASABIHAN NINYONG BOBO? Yung GUMAWA ng DEFINITION na GINAMIT NINYO?

  NARIYAN po sa DEFINITION na GINAMIT NINYO ang
  1. HIGA = LIE

  2. DAPA = PRONE, stretched out with the face downward

  3. BOW.

  Kung MALI po ang mga IYAN ay KAYO po ang MAKAPAL ang MUKHA dahil KAYO ang NAGBIGAY at GUMAMIT ng DEFINITION na MAYROON ng TATLONG IYAN e.


  SOBRANG NAPAPAHIYA na po ang mga BALIK ISLAM kaya MISMONG REPERENSIYA NILA ay INAATAKE NA NILA.

  IYAN po ang HIRAP na IMBENTO LANG ang ARAL e. SILA MISMO ang KUMUKONTRA ROON.

  ReplyDelete
 43. BALIK ISLAM:
  Ganito na ba kabobO talaga ang ating mga manunulat ngayon, katulad nitong si Mr. Bibe na ultimo salitang PROSTRATE / PROSTRATION in PRAYER o ang PAGPAPATIRAPA ay hindi na kayang bigyan ng tamang kahulogan?! Ano na ba ang nangyayari sa kalidad ng ating Edukasyon? Para na tayong mga nauupus na kandila na nawawalan na ng tamang unawa sa isang simpling salita!


  CENON BIBE:
  SINO po ba ang HINDI NAKAUUNAWA sa KAIBAHAN ng "PATIRAPA" o PROSTRATION sa "PATUWAD"?

  HINDI po ba KAYONG mga BALIK ISLAM?

  SINO po ang HINDI NAKAKAUNAWA ng "LIE PRONE" o HUMIGA nang PADAPA?

  HINDI po ba KAYONG MGA BALIK ISLAM?

  SINO po ang NAGKO-CORRUPT ng mga REPERENSIYA tulad ng PAGBAWAS ng SALITANG "LYING" sa DEFINITION na bigay ng MICROSOFT ENCARTA?

  HINDI po ba KAYONG MGA BALIK ISLAM?


  Kaya po KUNG MAYROONG BOBO ay HINDI po AKO kundi KAYONG MGA BALIK ISLAM.

  SAAN po ba KAYO NAG-ARAL? Ang ESKWELA NINYO ang SISIHIN NINYO dahil MALI PO ang ITINURO sa INYO.

  Kaya nga po BALIK ISLAM KAYO e.

  ReplyDelete
 44. CENON BIBE:
  Sabi po ng BALIK ISLAM, "NOT LIE DOWN" daw po ang PROSTRATION.

  PANLOLOKO na naman po.

  NASA MGA SIMULANG SALITA ng SINABI NIYA ang "LIE PRONE" ang PROSTRATION e.

  Ano po ba yang "LIE PRONE"?

  HETO po ang SABI ng Dictionary.com Unabridged
  Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2010.

  1. to be in a horizontal, recumbent, or prostrate position, as on a bed or the ground; recline.

  Sabi po sa No. 18 ng DEFINTION:

  18. LIE DOWN, TO ASSUME A HORIZONTAL or PROSTRATE POSITION, as for the purpose of resting.


  NAKITA po NINYO?

  Ang "LIE DOWN" ay KASAMA sa KAHULUGAN ng "LIE PROSTRATE."

  SABLAY na naman po ULI ang HIRIT ng mga BALIK ISLAM.

  KAHIT ANO po ang IDAHILAN NILA ay PALPAK po ang INAANGKIN NILA na KATULAD ng PAGDARASAL NILA ang PAGDARASAL ni KRISTO.


  Muslim said...
  Ang usapan at issue po dito ay ang tamang Pamamaraan ng Pagdarasal na syang ginagawa ni Kristo ayon din naman sa nakasulat mula sa kanilang Bibliya! Pero tila taliwas! salungat! at baluktot naman ang ginagawang pamamaraan ng pagdarasal ng mga nagpakilalang Kristyano at taga sunod pa daw kay Kristo! Papaano po sila naging tagaSunod ni Kristo kong sa pamamaraan pa lamang ng simpling pagdasaral ay Lihis at na-iiba na po sila?! Ngayon po tatanungin ko kayo sino sa mga Kristyano sa kasalunkuyan ang katulad ni Kristo na NagPapatirapa o NagProstrate kapag nagDarasal? May alam po ba kayo? alam ko po na WALA! Now They're claiming na sila daw po ay mga Kristyano at tagaSunod ni Kristo!? Tunay po kaya ang kanilang claimed na ito? eh Ano naman kaya ang sinusunod nila kay Kristo? Samantalang kitang kita po at klarong-klaro na kahit sa pagDarasal eh iba na ang kanilang pamamaraan kumpara sa tamang pamamaRaan ng PagDarasal na ginagawa ni Kristo! Matatwag pa po ba natin silang mga Kristyano? HINDI na po! Anti-Kristo pwede pa siguro!

  ReplyDelete
 45. SABI po NATIN:
  Sabi po ng BALIK ISLAM, "NOT LIE DOWN" daw po ang PROSTRATION.

  PANLOLOKO na naman po.

  ...

  Ang "LIE DOWN" ay KASAMA sa KAHULUGAN ng "LIE PROSTRATE."

  SABLAY na naman po ULI ang HIRIT ng mga BALIK ISLAM.


  SAGOT ng BALIK ISLAM:
  Ang usapan at issue po dito ay ang tamang Pamamaraan ng Pagdarasal na syang ginagawa ni Kristo ayon din naman sa nakasulat mula sa kanilang Bibliya.


  CENON BIBE:
  KAPAG NATUTUMBOK po ang PAGSISINUNGALING at PANLOLOKO ng mga BALIK ISLAM ay IYAN ang SINASABI NILA.

  E kasi po NAIPAKIKITA NATIN na PURO MALI at PANLOLOKO ang mga SINASABI NILA.

  Ngayon, ANO po ba TALAGA ang GINAMIT ni HESUS na PARAAN ng PAGDARASAL?

  Si KRISTO po ay "NAGPATIRAPA" o "PADAPA" NAGDASAL.

  Ang mga BALIK ISLAM ay PATUWAD-TUWAD.

  MAGKAIBA po ang GINAWA NILA.


  Ngayon, NANATILI po bang NAKADAPA si HESUS noong NAGDASAL SIYA?

  HINDI po. LUMUHOD po SIYA PAGLAON.

  Heto po ang PRUWEBA.

  Luke 22.41:
  "Then he withdrew from them about a stone's throw, KNELT DOWN, and prayed"


  PAANO raw po NANALANGIN ang PANGINOONG HESUS?

  NAKATUWAD daw po ba?

  HINDI po.

  Sabi sa Matthew 26:39, SIYA ay NAGPATIRAPA.

  Batay po sa KONTEKSTO ay SA SIMULA IYAN ng KANYANG PAGDARASAL.

  Sinabi naman po sa Luke 22:41 na sa GITNA ng KANYANG PAGDARASAL ay LUMUHOD na SIYA.


  WALA pong SINABI na TUMUWAD-TUWAD SIYA.


  So, PAANO raw po ang TAMANG PARAAN kapag NAGDARASAL?

  Either NAKADAPA o NAKALUHOD.


  Sa dalawang iyan ay PAREHONG SABLAY ang mga BALIK ISLAM.

  NEVER SILA TUMULAD kay KRISTO sa PARAAN ng PAGDARASAL.

  Ibig sabihin po ay MALI ang PARAAN ng PAGDARASAL ng mga BALIK ISLAM.

  ReplyDelete
 46. BALIK ISLAM:
  Pero tila taliwas! salungat! at baluktot naman ang ginagawang pamamaraan ng pagdarasal ng mga nagpakilalang Kristyano at taga sunod pa daw kay Kristo!


  CENON BIBE:
  Ang TALIWAS at SALUNGAT lang po ay ang MGA BALIK ISLAM.

  HINDI NILA MAIKAILA na IBANG-IBA ang PAMAMARAAN NILA ng PAGDARASAL sa PAMAMARAAN na GINAWA ng PANGINOONG HESUS.

  TALIWAS po ang PAGTUWAD-TUWAD sa PAGPAPATIRAPA at PAGLUHOD na GINAWA ng PANGINOONG HESUS.

  Kaya po KUNG BALIK ISLAM KAYO na NAG-IISIP ay MAKIKITA po NINYO na KAYO po ang TALIWAS at SALUNGAT sa PAGDARASAL ng PANGINOONG HESUS.


  KUNG GUSTO NINYONG TUMULAD sa PANGINOONG HESUS ay LUMUHOD po KAYO sa PAGDARASAL.

  TAMA po ang GAGAWIN NINYO.

  ReplyDelete
 47. BALIK ISLAM:
  Ngayon po tatanungin ko kayo sino sa mga Kristyano sa kasalunkuyan ang katulad ni Kristo na NagPapatirapa o NagProstrate kapag nagDarasal? May alam po ba kayo? alam ko po na WALA!


  CENON BIBE:
  PINIPILI po kasi NINYO na MANATILING WALANG ALAM.

  SINABI na po NATIN na ang mga PARI kapag INOORDINAHAN ay NAKAPATIRAPA o NAKADAPA.


  Ngayon, ang PANGINOONG HESUS ay LUMUHOD DIN.

  SINO po ang NAKALUHOD kapag NAGDARASAL?

  Ang mga KATOLIKO.  E ang mga BALIK ISLAM po? SINO sa KANILA ang NAKADAPA o NAKALUHOD kapag NAGDARASAL?

  WALA po.

  NILOLOKO LANG po NILA ang KANILANG mga SARILI sa PAGSASABING KATULAD SILA ni HESUS sa KANILANG PAGDARASAL.

  NILOLOKO rin lang ng mga BALIK ISLAM ang IBANG TAO na KINUKWENTUHAN NILA na PAREHO ang PARAAN NILA ng PAGDARASAL sa PAMAMARAAN ng PANGINOONG HESUS.

  ReplyDelete
 48. BALIK ISLAM:
  Ngayon po tatanungin ko kayo sino sa mga Kristyano sa kasalukuyan ang katulad ni Kristo na NagPapatirapa o NagProstrate kapag nagDarasal? May alam po ba kayo? alam ko po na WALA!


  CENON BIBE:
  PINIPILI po kasi NINYO na MANATILING WALANG ALAM.

  Muslim said...
  Ano daw po? walang alam? Sino ang walang alam mga Katoliko po ba ang tinutukoy nitong si Demon este Cenon Bibe pala kaya nila binabago ang tamang pamamaraan ng Pagdarasal? Ah kong sa bagay ang baguhin ang tamang pamamaraan ng PagDarasal eh kaalaman nga din naman na maituturing, kaso mali nga lang po! Maling Alam kasi nga Lumihis at Sumasalungat na sa Tamang pamamaraan ng Pagdarasl eh.


  CENON BIBE:
  SINABI na po NATIN na ang mga PARI kapag INOORDINAHAN ay NAKAPATIRAPA o NAKADAPA.

  Muslim said...
  Bakit nila ginagawa ang ganoong pmamaraan ng Pagdarasal? BAkit ang mga Pari kapag INOORDINAHAN ay NAKAPATIRAPA o nagPoProstrate sila in Prayer? DAHIL yon po ng tamang pamamaraan ng Pagdarasal, Pero bakit po minsan lamang gawin ng mga Pari ang Tamang pamamaraan ng pagdarasal na na ito? Minsan lamang ba sa buhay nila gagawa ang mga Pari na ito ng Kabutihan? At ang nasabing Tamang pamamaraan ng Paqgdarasal ng syang ginagwa ni Kristo at ng mga nauna pa sa kanyang mga Sugo ng Dios ay tila hindi alam ng karamihang miembro ng Simabahang katoliko! Bakit ang tamang pamamaraan ba ng Pagdarasal ay Exclusive lamang ba ito sa mga Pari at hindi na sa mga Miembro? pakingGang po natin ang sabi ni Kristo mga giliw na taga subaybay;

  John
  "Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo."

  Ngayon ang pangungusap ba na yon ni Kristo ay may tinatangi po ba? WALA PO! Kaya po ang Tamang pamamaraan ng Pagdarasal ay Para sa Lahat at Hindi ito maging Exclusive lamang sa mga Pari o lider ng mga Relihiyon! At lalo na na ito ay hindi minsan lamang s Buhay gagawin ng Tao!


  CENON BIBE:
  Ngayon, ang PANGINOONG HESUS ay LUMUHOD DIN.

  SINO po ang NAKALUHOD kapag NAGDARASAL?

  Ang mga KATOLIKO.

  ReplyDelete
 49. Muslim said...
  Tamang Pamamaraan ng Pagdarasal na itinuturo ng Bibliya at ni Kristo!

  Patunay;

  Gen
  "And Abram fell on his face: and God talked with him, saying,"

  Numbers
  "And they fell upon their faces, and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt thou be wroth with all the congregation?"

  "And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces: and the glory of the LORD appeared unto them."

  1King
  "So Ahab went up to eat and to drink. And Elijah went up to the top of Carmel; and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees,"

  Matt
  "And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt."

  Mark
  "And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him."


  CENON BIBE:
  E ang mga BALIK ISLAM po? SINO sa KANILA ang NAKADAPA o NAKALUHOD kapag NAGDARASAL?

  WALA po.

  NILOLOKO LANG po NILA ang KANILANG mga SARILI sa PAGSASABING KATULAD SILA ni HESUS sa KANILANG PAGDARASAL.

  NILOLOKO rin lang ng mga BALIK ISLAM ang IBANG TAO na KINUKWENTUHAN NILA na PAREHO ang PARAAN NILA ng PAGDARASAL sa PAMAMARAAN ng PANGINOONG HESUS.

  Muslim said...
  Ang gawin ang Tamang Pamamaraan ng Pagdarasal ng minsan lamang sa iyong Buhay hindi ba malaking kalokuhan yon?! Sya na mismo ang nagsasabi na ang mga Pari daw kapag INOORDINAHAN ay NAKAPATIRAPA o nagPoProstrate sila in Prayer! Sya na po mismo ang nagsasabi hingGil sa pamamaraan ng pagdarasal ng mga Pari kapag sila ay INOORDINAHAN. Kong nagawa nila ang Tamang Pamamaraan na ito sa Pagdarasal na katulad ng pamamaraan ni Kristo, bakit minsan lang sa buhay nila ginagawa ang Tamang Pamamaraan ng pagdarasal na ito? At hindi na nila ito itinuturo sa kanilang mga Miembro! Bakit? Ayaw ba nilang gawin ang Tama? Kong sa bagay hindi na po tayo magtataka hingGil dyan ang Simbahan naman kasi nila ay nagtuturo yata ng Paglalabag ng mga nakasulat sa Bibliya eh!

  Pakipansin po ninyo ito;

  Leviticus
  "At ang baboy, sapagka't may hati ang paa at baak, datapuwa't hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo.

  Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin; mga karumaldumal nga sa inyo."

  Gusto ko pong alamin ninyo kong kaninong Utus nanggaling ang mga iyan! Kong ang mga Utus na ito ay nangGagaling sa Tunay na Dios eh di Tunay na Dios din po lamang ang pwedeng Magpahintulot na kainin ang mga iyan na ayon sa Bibliya ay isang bagay karumaldumal. Ngayon kong may kapahintulotan man ang mga karumaldumal na bagay na yan dapat sa Tunay na Dios din manggagaling ito ay hindi kong kanino po lamang!

  Pansinin po ninyo ito po ang sinasabi ni Kristo;

  "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya."

  ReplyDelete
 50. CENON BIBE:
  Kung GUSTO NINYONG GAWING MANGMANG ang SARILI NINYO at pati na ang mga MAHAL NINYO sa BUHAY e GINUSTO po NINYO YAN.


  Muslim said...
  MangMang ba kamo? hehehehehehe! Ano ka ba Demon este Cenon pala?! Hindi ba ikaw itong Mangmang at TatangaTanga? Ito O sabi mismo ni Pablo na mga Tanga at Mangmang daw kayo eh! gusto mo ba ng Biblical proof?! ito basa!!!

  Romans
  "Datapuwa't kung ang katotohanan ng Dios sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluluwalhati niya, bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan?"

  2Cor.
  "Datapuwa't magkagayon man, ako'y hindi naging pasan sa inyo; kundi dahil sa pagkatuso ko, kayo'y hinuli ko sa daya."

  Oh hindi ba nadaya kayo ni Pablo Demon este Cenon pala?! Hehehehehehehe! Nadaya O Naloko kayo dahil MangMang at Tanga kayo! Kong nasa tamang katinuan ka sana eh di hindi ka Nadfaya ni Pablo! Ang kaso MangMang at Tanga ka nga eh!


  CENON BIBE:
  LIBRE po ang PUMILI ng KASINUNGALINGAN kung IYAN ang GUSTO NINYONG PANIWALAAN bilang TAMA.

  Sabi nga po sa Proverbs 12:15
  "The WAY of the FOOL seems RIGHT TO HIM, but a wise man listens to advice."


  Muslim said...
  Ang pamamaraan nyo ba ng Pagdarasal ayon ba ito sa Pamamaraan na itinuturo ng Bibliya at ginagawa ni Kristo? Hindi Po! bagkus sa simpling pamamaraan pa nga po lamang ng Pagdarasal eh sablay na kayo eh! Eh lahat naman kaya kasi ng Itinuturo ng Bibliya ay talagang SINUSUWAY at Hindi ninyo sinusunod eh!

  Gusto mo na naman ng Biblical Proof? Para patunayan natin ng Katangahan at Kamangmangan ninyo sa Bibliya at sa inyong Relihiyon?!

  Ang Baboy ay isang karumaldumal na bagay;
  Leviticus
  "At ang baboy, sapagka't may hati ang paa at baak, datapuwa't hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo.

  Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin; mga karumaldumal nga sa inyo."

  ReplyDelete
 51. Sinusunod po ba ito ng Mangmang na si Demon este Cenon pala? HINDI PO! Kaninong Utus ba galing ang mga iyan!? Now ganinong Utus naman ang sinusunod nitong Mangmang at Tatangatangang si Demon este Cenon Bibe ng LABAGIN nya ang nasabing Utus na yan!?

  Ito pa po mga ipinagbabawal sa kanilang Bibliya pero sila din mismo ang lumalabag at hindi sumusunod sa mga nasabing utus na ito na malinaw namang nakasulat at mababasa sa kanilang Bibliya! Hehehehehehe! kaya ang Proverbs 12:15 ay malinaw na sa kanilang mga Mangmang at Tanga tumaTama!

  Babae bawal magsalita sa loob ng Simbahan;
  1Cor.
  "Ang mga babae ay magsitahimik sa mga (iglesia) simbahan: sapagka't sila'y walang kapahintulutang mangagsalita; kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan.

  At kung ibig nilang maalaman ang anomang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay; sapagka't mahalay na ang isang babae ay magsalita sa (iglesia) Simabhan."

  Ang mga babae po ba sa Simbahang Katoliko o sa kanilang Simbahan o di kaya ang pari ay itinuturo kaya ang matuwid na mga kautusan na ito ng Bibliya? O tuwiran nila itong Nilalabag? Siempre po NILALABAG nila ito dahil nga hindi nila Unawa ang mga ito sa kanilang Bibliya! Mga MangMang at Tanga kasi eh!

  Inuutus sa mga kababaihan ang pagsuot ng lambong;
  1Cor
  "Datapuwa't ang bawa't babaing nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kaniyang ulo, niwawalan ng puri ang kaniyang ulo; sapagka't gaya rin ng kung kaniyang inahitan.

  Sapagka't kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman; nguni't kung kahiyahiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya."

  Ngayon itinuturo po ba ng Simbahanng Katoliko ang pagsuot ng Lambong sa kanilang mga Miembro? HINDI PO! mga Tanga at Mangmang po kasi eh!


  CENON BIBE:
  SABI po NATIN:
  SINABI na po NATIN na ang mga PARI kapag INOORDINAHAN ay NAKAPATIRAPA o NAKADAPA.


  BALIK ISLAM:
  Bakit nila ginagawa ang ganoong pmamaraan ng Pagdarasal? BAkit ang mga Pari lamang ang gumagawa nito kapag INOORDINAHAN ay NAKAPATIRAPA o nagPoProstrate sila in Prayer? DAHIL yon po ang tamang pamamaraan ng Pagdarasal, Pero bakit minsan lamang ginagawa nila ang Tamang pamamaraan ng Pagdarasal na ito?! Hehehehehehehe! Kasi po lahat na turo ng Simbahan nila ay Lihis na sa Bibliya! Pansin nyo po ang mga iyan mula sa mga Talata natin sa itaas!


  CENON BIBE:
  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

  E di INAMIN din ng BALIK ISLAM na KATOLIKO ang GUMAGAWA ng TAMANG PAGPAPATIRAPA.


  Muslim said...
  Ano daw po?! Katoliko lamang daw po ang gumagawa ng TAMANG PAGPAPATIRAPA? Kailan nila ito itinuturo saa kanilng mga miembro? kailan ginagawa ng kanilang mga miembro ang TAMANG PAGPAPATIRAPA?! Hibang na itong mangmang at tanga na ito na si Demon este Cenon Bibe! Naintindihan nya kaya ang tamang kahulogan ng salitang Pagpapatirapa o Prostrate?! ha?

  ReplyDelete
 52. TALISAY MAYOR CHARGED

  Police file complaint of obstruction of justice against Soc Fernandez

  The police have just shown that nobody is above the law.

  The Cebu Provincial Police Office (CPPO) has filed a complaint against Talisay Mayor Socrates Fernandez before the Office of the Ombudsman-Visayas for interfering in the investigation of his adopted son, Joavan last week.

  SPO1 Elmo Rosales, CPPO investigating officer who filed the complaint, also sought the preventive suspension of Fernandez pending the outcome of the investigation of the cases that included obstruction of justice, violation of the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, grave misconduct and abuse of authority.

  “Mayor Fernandez, as the local chief executive, should be the role model of justice, uprightness and such unwavering commitment to uphold the penal law and public interest over and above personal interest,” he said.

  Fernandez was accused of interferring in police operation on June 4 when he took a red travelling bag from the Sports Utility Vehicle of his son, which was under police custody after Joavan was accused of pointing a gun at a businessman during a traffic dispute in barangay Tabunok, Talisay.

  Cebu Daily News tried to contact Mayor Fernandez but the phone calls were not answered.

  Chief Supt. Lani-O Nerez, chief of Police Regional Office (PRO-7) said he ordered the CPPO to file the charges against Fernandez and to submit a report to the Department of Interior and Local Government (DILG).

  He said the case was filed to show that no one is above the law, not even the mayor of Talisay.

  Senior Supt. Erson Digal said Mayor Fernandez's action did not only result in “unlawful suppression of evidence” but also showed that he abused his position to help his son.

  ReplyDelete
 53. He assured the two policemen in Talisay, who served as witnesses to the complaint, that he would protect them.

  “Mopasalig ko ug dupa ninyo (I assure you that I will support you), because you are doing the right thing”, Digal said.

  SPO1 Ciriaco Luab and PO2 Epifano Comedido issued a joint affidavit that the mayor took the lady's bag from Joavan's vehicle even though they told Fernandez that the SUV was under police custody.

  The police secured the vehicle after businessman Vincent Castrodes complained to the police that Joavan pointed a gun at him when their vehicles nearly collided at a street corner in barangay Tabunok, Talisay about 3 p. m. on June 4.

  Castrodes didn't confront Joavan out of fear for his own safety. Instead, he followed the car of Joavan who stopped at Oikos Auto Repair Shop in barangay Lawaan, Talisay. He then went to the police to file a complaint.

  Joavan was invited to the police station for questioning. The Isuzu Bighorn was left at the repair shop. Comedido and Luab secured the vehicle while the police were applying for a warrant to search the vehicle.

  A .45 caliber pistol and two magazines containing 13 live ammunition were later found inside the vehicle.

  Charges of grave threats, illegal possession of firearms, and a violation of the election gun ban were filed against Joavan. He is out on bail.

  ReplyDelete
 54. Before the search warrant was issued, Mayor Fernandez went to the repair shop about 5 p.m. of June 4 while his son was detained at the Talisay police station.

  The mayor was told the vehicle was under police custody but Fernandez allegedly was adamant and told the police that he is the mayor of Talisay , owned the vehicle and that nobody could prevent him.

  Themayor then opened the door at the driver's side and took a red lady's travelling bag. Comedido asked the mayor to turn over the bag since it might contain evidence to be used in the investigation but the mayor ignored him, boarded a car and sped off.

  “Such acts of the mayor did not only result in unlawful suppression of evidence but showed his gross abuse of official functions to help his adopted son from the great mess the latter is now facing,” the complaint said.

  Senior Insp. Isagani Abalo, officer in charge of the Talisay Police Station who applied for the search warrant, said the police would pursue the cases both against Joavan and Mayor Fernandez since both must be taught a lesson that nobody was above the law.

  “We have nothing against the mayor, but we need to do our job,” Abalo said.

  The filing of the complaint drew mixed reactions from officials and residents of Talisay.

  A resident of barangay Pooc, who asked not to be named, said they were happy that someone finally stood up agianst Joavan and the mayor.

  “Even if the mayor is a good person no one is above the law. The police should not hesitate filing the charges if they have proof that the mayor violated the law,” the resident said.

  Talisay City Councilor Dennis Basillote said the mayor should face the case.

  “It is better that the case will be resolved by the court if it is true the mayor committed obstruction of justice. Let us leave it to the court to decide on the matter,” he said.

  Basillote said the move of the police to file a case against Fernandez only showed that the mayor had no hold of any of the police officers in Talisay.

  But he said he didn't believe that Fernandez interferred in the police operation.

  “Bisan ako nagtoo nga wala mabuhat ni mayor ang kanang ilang gipasangil nga obstruction of justice (Even I would not believe in the allegation that the mayor committed obstruction of justice),” said Basillote.

  Talisay City Vice Mayor Alan Bucao said the anti-graft office would be the right venue for the mayor to answer the allegations against him.

  “It’s the right venue for the mayor to be given a chance to defend himself” said Bucao.With Correspondents Carmel Loise Matus and Chito O. Aragon


  Comment;

  Socrates Fernandez is a well-known Catholic apologist. This behavior on his part is NOT fitting to that vocation.

  He needs to 1) come clean, be humble and truthful, 2) step down as mayor, 3) publicly apologize, 4) go to Confession. As a well-known Catholic figure, he should have been the first person to set a good example for young people. Using your position of power in order to help someone else avoid the rule of law is NOT a good example. COME CLEAN.

  Di ba ito yong ipinagyayabang nitong si Mr. Cenon Bibe, Iito si Soc Fernandez walang hiya pala ito eh Utak Criminal pala itong Tarantadong ito eh.

  ReplyDelete
 55. Abdur Rashid Santos
  NOTE: "TALISAY, CEBU MAYOR SOCRATES FERNANDEZ IS THE PRESIDENT OF "CATHOLIC FAITH DEFENDER OF THE PHILIPPINES"

  NEWS: "POLICE FILE COMPLAINT OF OBSTRUCTION OF JUSTICE AGAINST SOC FERNANDEZ"

  (Read: http://globalnation.inquirer.net/cebudailynews/news/view/20100612-275177/Police-file-complaint-of-obstruction-of-justice-against-Soc-Fernand...ez )

  ReplyDelete
 56. MUST WATCH VIDEO!

  JEWS EXPOSED!!! PRAY EXACTLY LIKE MUSLIMS!!!! WHY DO JEWS HIDE THE WAY.

  JEWS EXPOSED!!!!!!!

  THIS DOCUMENTARY WAS MADE UNINTENTIONALLY, A JEW WAS CAPTURED PRAYING JUST LIKE A MUSLIM!!!

  WHY DO JEWS HIDE THE WAY THEY PRAY????

  Gen
  "And Abram FELL on his FACE: and God talked with him, saying,"

  Numbers
  "And they FELL upon their FACES, and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt thou be wroth with all the congregation?"

  "And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they FELL upon their FACES: and the glory of the LORD appeared unto them."

  1King
  "So Ahab went up to eat and to drink. And Elijah went up to the top of Carmel; and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees,"

  Matt
  "And he went a little farther, and FELL on his FACE, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt."

  Mark
  "And he went forward a little, and FELL on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him."

  Please follow this LINK....

  http://www.youtube.com/watch?v=5P8vcHpvcbY&feature=player_embedded

  ReplyDelete
 57. Priest faces rape rap
  ANN - Monday, November 15

  Naga City - A 17-year-old-boy has filed a complaint of rape with the provincial prosecutors office against a Catholic priest in the Philippines' Naga City.

  Even as the prosecutors� office of Camarines Sur has yet to act on the accusations of the boy against Monsignor Peter Beri?a, the Archdiocese of Caceres issued a statement strongly denying the allegation.

  In the statement released last week, Archbishop Leonardo Z. Legaspi even warned that the Archdiocese of Caceres was �prepared to take appropriate legal action against the people behind these defamatory accusations."

  The parents of the boy, aided by the police, initiated the complaint.

  Senior Insp. Santiago Orozco, police chief of Camaligan, Camarines Sur, neighboring town of Naga City, said it took investigators five days to discover the identity of the accused, traced through the plate number of the alleged car used.

  Orozco said that on Nov. 1, the boy reported to the Camaligan Municipal Police Office that he escaped from a man who sexually molested him in a �boarding house� in that town.

  He said the alleged rape victim was able to write down the plate number of an Innova car, which was later traced to the name of the accused priest.

  Orozco said they also searched the social networking site Facebook and matched the name of the owner of the Innova car to the photo that was posted online. The boy identified the man in the Facebook photo as his molester.

  PO2 Sonia Z. Florece, investigator of the women and children�s desk, said the boy told investigators that he was asked by the man with the Innova car to help him bring a sack of rice somewhere.

  The boy narrated to the police that he boarded the Innova car and was brought to an elementary school in Naga City. The man then drove the boy back to Camaligan town but stopped at a place which the boy erroneously identified as a �boarding house."

  Florece said the �boarding house� turned out to be a drive-in motel.

  The boy had claimed he was able to escape when the priest went to the bathroom.

  Florece said the boy said he was helped by room boys of the motel hide from the accused priest, who then left.

  The boy also said he wrote down the plate number of the Innova car when the accused priest hastily drove out of the motel.

  Defending the priest, Archbishop Legaspi said it was not Beri?a who was using the Innova car at that time but the priest�s driver who used the car �without the knowledge and permission of the monsignor and entered a local motel with a female companion on the date and time of the alleged incident."

  �Attempts to destroy and discredit the Church have been made by some sectors and individuals. The Church is currently looking into the possibility of some malicious ploy against the Church and its priests," the prelate said.

  �We are saddened by the fact that this false and malicious accusation is being made at the time when our priests are having their annual clergy retreat. Thus, we beg for prayers, especially at this time," Legaspi said.

  Provincial Prosecutor Agapito Rosales said the rape rap against the priest had yet to be raffled among the prosecutors and the suspect would be given a chance to answer the charges against him.

  Rosales said the case would follow due process before it is decided whether or not there was probable cause against the priest.

  COPYRIGHT: ASIA NEWS NETWORK

  ReplyDelete
 58. Mr. Cenon Bibe UMAMIN na?! Tahasan pong inamin nitong si Cenon Bibe na ang Dios na syang kiniukilala ni Kristo Hesus bilang Dios AMA ay si ALLAH...

  BALIK ISLAM:
  Ano wala sa Bibliya ang pangalan ng tutoong Dios? eh ano ito? Sabi pa mismo ni Kristo

  "... sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, na sinasabi: Eli, Eli, lama sabachthani?..."


  CENON BIBE:
  ANO po? NASAAN DIYAN ang "ALLAH" NINYO?

  BALIK ISLAM:
  Ito pa po ang salitang Allah na mababasa sa Bibliya;

  Matt 27:43
  Tagalog
  "Nananalig siya sa Dios;...."

  sa salitang ARABIC;

  وأعرب عن ثقته في الله ؛

  sa English;

  He trusted in God; ..."

  CENON BIBE:
  Ang TINAWAG ng PANGINOONG HESUS ay ang DIYOS AMA, Sabagay, sa ARABIC ay ALLAH rin po ang TAWAG sa DIYOS AMA. TUNAY pong ALLAH, Ang TUNAY na ALLAH ay ang DIOS AMA.

  BALIK ISLAM:
  And so there it goes n po... umamin na po itong si Cenon Bibe... hehehehehehe! natauhan na po siguro ang Taong ito...

  ReplyDelete
 59. BALIK ISLAM:
  Mr. Cenon Bibe UMAMIN na?! Tahasan pong inamin nitong si Cenon Bibe na ang Dios na syang kiniukilala ni Kristo Hesus bilang Dios AMA ay si ALLAH...

  BALIK ISLAM:
  Ano wala sa Bibliya ang pangalan ng tutoong Dios? eh ano ito? Sabi pa mismo ni Kristo

  "... sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, na sinasabi: Eli, Eli, lama sabachthani?..."


  CENON BIBE:
  Yan po bang "ELI, ELI" e ALLAH, ALLAH?

  Paki CHECK po ang MATA NINYO. MALINAW po na MALABO ang INYONG PANINGIN.

  SORRY po.

  ReplyDelete
 60. SABI po NATIN:
  Ang TINAWAG ng PANGINOONG HESUS ay ang DIYOS AMA, Sabagay, sa ARABIC ay ALLAH rin po ang TAWAG sa DIYOS AMA. TUNAY pong ALLAH, Ang TUNAY na ALLAH ay ang DIOS AMA.

  BALIK ISLAM:
  And so there it goes n po... umamin na po itong si Cenon Bibe... hehehehehehe! natauhan na po siguro ang Taong ito...


  CENON BIBE:
  Aba, TANGGAP NA ng mga BALIK ISLAM na ang TUNAY na ALLAH ay ang AMA ng PANGINOONG HESUS!

  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!


  AYAN po, mga BALIK ISLAM. TINATANGGAP ng KAPATID NINYO na si KRISTO ay ANAK ng NAG-IISANG TUNAY na ALLAH.

  Kaya yang NAGSASABI na ang ALLAH ay WALANG ANAK at WALANG AMA ay HUSGAHAN na NINYO.

  MALI po ang SINASABI NIYAN batay sa PANINIWALA ng ISANG BALIK ISLAM.


  PURIHIN ang DIYOS AMA! PURIHIN ang TUNAY na ALLAH na TUNAY NA DIYOS AMA!  Posted by Cenon Bibe Jr. to Tumbukin Natin at 30 November, 2010 08:12

  ReplyDelete
 61. Ang problema ng mga taga sunod ng Biblia ay translation. Halimbawa: Ang salitang PROSTRATE ay isinalin sa wikang Filipino na PAGPATIRAPA. Ayon mismo sa kahulugan ng mga salitang ito na ibinigay ng mga nag comment, ang dalawang salitang ito ay hindi eksaktong magkasingkahulugan. Ito ang dahilan kung bakit ang Biblia ay sinasabing "corrupted" dahil ang totoong kahulugan ng mga verses ay nawala na sa mga Translations ngayon ng Biblia. Hindi na rin matagpuan ang original copy ng Biblia kaya't di na maihambing ang mga translations ngayon sa original copy.

  Ang Qur'an ay hindi pinapayagang isalin sa anumang wika nang hindi kasama ang original na Arabic text upang kung sakali man na may mali o alinlangan sa translation ay kaagad na maikumpara sa original na arabic text.

  ReplyDelete