Wednesday, July 4, 2012

2Sam 24:1 vs 1Chr 21:1?

ILABAS po natin ang sagot natin sa PAG-ATAKE ng isang BALIK ISLAM sa BIBLIYA at sa ating mga KRISTIYANO.

Pilit pong pinalalabas ni Ansary Abdulaziz na mayroon daw "salungatan" sa Bibliya.

Matagal na po nating NAPATUNAYAN at NAIPAKITA na WALANG KONTRADIKSYON sa BIBLIYA. Ang KONTRADIKSYON po ay NASA ISIP lang ng nagsasabi na may salungatan sa Banal na Kasulatan. HINDI po kasi sila MARUNONG MAGBASA ng BIBLIYA.

Akala po nila ay ganun-ganon lang ang pagbabasa ng Kasulatan. May tama pong paraan sa pag-unawa sa sinasabi ng kahit na anong TEKSTO.

Para po TAMA ang MAKUHANG KAHULUGAN sa TALATA ay may mga GUIDELINE na dapat sundin.

Ang mga alituntunin na iyan ang ginagamit sa EXEGESIS o ang PAGKUHA ng KAHULUGAN MULA sa MISMONG TALATA.

Sa EXEGESIS po ang KAHULUGAN ay GALING sa KONTEKSTO at KAHULUGAN ng mga SALITA sa TALATA.

Ang KABALIKTARAN po niyan ay ang EISEGESIS o ang PAGLALAGAY ng tao ng SARILI NIYANG UNAWA sa TALATA.

Iyan po ang ginagawa ni Abdulziz kaya sinasabi niya na may "kontra-kontra" sa Bible.

Tinitingnan lang niya ang mga salita at INILAGAY NIYA ang PANSARILI niyang UNAWA sa talata. Halimbawa po sa mga salinglahi ni Hesus.

Ngayon ay may isa na naman siyang sinasabi.

Sabi niya, "2 Samuel 24:1 at 1Cronica 21:1. Ang Panginoon ni David, kung gayon, ay si Satanas?"

Muli ay SORRY dahil MALI na naman ang UNAWA ni Abdulaziz sa sinasabi ng mga talata.

Para po maunawaan natin iyan ay basahin natin ang 2 Sam 24:1 at 2 Chr 21:1.

Sabi sa 2Sam 24:1, "Muli ang galit ng PANGINOON ay nag-alab laban sa Israel, at KANYANG IKINILOS si David laban sa kanila ..."

Sabi naman sa 1Chr 21:1, "Tumayo si SATANAS, at kinilos si David ..."

Malamang ang nasa isip ni Abdulaziz, "Ayan! Hindi ba magkakontra? Ang sabi sa 2 Sam 24:1 ay ang PANGINOON ang NAGKILOS. Sa 1 Chr 21:1 ay si SATANAS na."

Kaya nga nasabi rin niya, "Ang Panginoon ni David, kung gayon, ay si Satanas?"

MALI po ang UNAWA ni Abdulziz. HINDI niya KINUHA ang KONTEKSTO ng dalawang talata bago siya NAGSALITA.

MAGKAIBA ang SUMULAT sa 2Samuel at 1Chronicles at MAGKAIBA ang POINT OF VIEW ng mga NAGSULAT.

Ang PUNTO DE VISTA sa 2SAMUEL ay HISTORICAL. Ang layunin ng sumulat ay IULAT ang KATOTOHANAN na lahat ng bagay ay NANGYAYARI dahil HINAYAAN ng DIYOS.

Sa kabilang dako, ang NAGSULAT ng 2CHRONICLES ay PARI o RELIGIOUS LEADER. Kaya ang PUNTO DE VISTA niya ay sa isang BELIEVER o MANANAMPALATAYA.

Sa mata ng HISTORICAL WRITER sa 2Samuel DIYOS ang AKTUWAL na NAGKILOS kay DAVID.

Alam niya na WALANG BAGAY na NANGYAYARI na HINDI NILOOB ng DIYOS. Iyan ay FACTUAL na BAGAY.

Sa pagsulat ng RELIGIOUS WRITER ng 1Chronicles ay TINUKOY niya si SATANAS dahil iyon talaga ang gawain ni SATANAS.

Sa Job 1:6-12 ay mababasa natin kung paano kumikilos si Satanas.

Diyan ay hiniling ni Satanas na SUBUKIN si Job na TAPAT na LINGKOD ng Diyos.

PUMAYAG ang Diyos na SUBUKIN ni Satanas si Job at iyon ang nangyari.

Diyos ang NAGSABI ng "SIGE" pero si SATANAS ang KUMILOS.

Kung babalikan natin ang 2Sam 24:1, sinasabi roon na nagalit ang Diyos at sinabi na Siya ang "nagkilos" kay David.

Iyan ang sinabi sa 2Samuel dahil walang bagay na mangyayari kung hindi gustuhin ng Diyos.

Sa kaso pa ni Job ay ang DIYOS ang sinasabi niyang "gumawa" ng pagsubok sa kanya.

Sinabi ni Job sa Job 1:21, "Hubad akong naluwal mula sa tiyan ng aking ina at hubad din akong aalis.

Ang Diyos ay nagbigay at ANG DIYOS AY KUMUHA; purihin nawa ang ngalan ng PANGINOON."

Paki pansin po na SI SATANAS TALAGA ang KUMILOS para SUBUKIN si Job, pero ang DIYOS o ang PANGINOON ang sinasabi ni Job na KUMUHA sa mga ibinigay sa kanya.

Ganoon din yan sa 2Sam 24:1 at 1Chr 21:1 kaya WALANG KONTRA-KONTRA riyan.

HINDI lang NAIINTINDIHAN ni Abdulaziz ang binabasa niya.

1 comment:

  1. lol.... poor... bulok na yan paliwanag mo.... ikaw ata hnd mkaintindi nyan eh...

    ReplyDelete