Thursday, February 7, 2013

QURAN EXPOSED: Hindi librong ibinigay ng DiyosQURAN EXPOSED BY MUSLIM
(Not a BOOK FROM GOD)

NAGPAPASALAMAT tayo kay YUSOF ISLAAM dahil sa POST NIYA na NAGHAHAYAG kung ANO TALAGA ang QURAN.

Ayon sa MUSLIM na si YUSOF: Ang Quran ay "hindi sya isang aklat nahulog sa langit."

NATUMBOK at KINONTRA ni YUSOF ISLAAM ang PAULIT-ULIT na SABI ng QURAN na "BOOK" ang QURAN na IBINIGAY sa mga MUSLIM.

Sabi ni YUSOF ISLAAM: (FACEBOOK FEBRUARY 4, 2013)

ganito: ang qur'an 23 years natanggap ni propht Muhamad, hindi sya isang aklat nahulog sa langit.

verse by verse, chapter by chapter, and the last rmamadhan in his life iya gibasa ang qur'an makalawa...

sala loob ng 23 years may mga shahaba naka memorize more than 100 people, di pa namatay ang rasol

sa panahon ni abu bakr he gathered dffernt records including the memorizers and put to writings
.
.
.
in original understanding, qur'an is not a book...qur'an meaning recitation

qur'an is from the word qara means reading. pag diyan na sa libro ang tawag MUSHAF.

ang qur'an walay revision di gaya ng bible almost evry year ni revised..

sino ang tao mag revised sa word of God? Ang tao ba ay mas maalam kay sa dios bakit nya e revised?
.
.
.
+++

Kung TOTOO ang mga SINABI ni YUSOF ISLAAM ay LUMALABAS na MALI ang mga SUMUSUNOD na AYA ng QURAN.

1. Quran 2:2, "This is the Book (the Qur'an)] ..."

2. Quran 2:89, "... a Book (this Qur'an) from Allah ..."

3. Quran 2:121, "... We have given the Book (the Qur'an)] recite it..."

4. Quran 2:129, "... instruct them in the Book (this Qur'an)..."

5. Quran 2:151, "... teaching you the Book (the Qur'an)..."

6. Quran 2:176, "... Allah has sent down the Book (the Qur'an) in truth."

7. Quran 2:231, "...He has sent down to you of the Book (i.e. the Qur'an)..."

8. Quran 3:3, "It is He Who has sent down the Book (the Qur'an) to you (O Muhammad صلى الله عليه وسلم)...)

9. Quran 3:7, " It is He Who has sent down to you (Muhammad صلى الله عليه وسلم) the Book (this Qur'an)..."

10. Quran 3:119, "... they disbelieve in your book, the Qur'an]..."

11. Quran 3:164, "... instructing them (in) the Book (the Qur'an)..."

12. Quran 4:105, "... Surely, We have sent down to you (O Muhammad صلى الله عليه وسلم) the Book (this Qur'an)..."

13. Quran 4:113, "... Allah has sent down to you the Book (the Qur'an) ..."

14. Quran 4:136, "... the Book (the Qur'an) which He has sent down to His Messenger ..."

15. Quran 4:140, "And it has already been revealed to you in the Book (this Qur'an) ..."

16. Quran 5:15, "... Indeed, there has come to you from Allah a light (Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم) and a plain book (this Qur'an)."

17. Quran 5:48, "And We have sent down to you (O Muhammad صلى الله عليه وسلم) the Book (this Qur'an) in truth..."

18. Quran 6:92, "And this (the Qur'an) is a blessed book which We have sent down..."

19. Quran 6:114, "... it is He Who has sent down unto you the Book (the Qur'an)..."

20. Quran 6:155, "And this is a blessed Book (the Qur'an) which We have sent down ..."

21. Quran 7:2, "(This is the) Book (the Qur'an) sent down unto you (O Muhammad صلى الله عليه وسلم)..."

22. Quran 7:52, "Certainly, We have brought them a Book (the Qur'an)..."

23. Quran 7:196, "... Allah Who has revealed the Book (the Qur'an)..."

24. Quran 10:1, "... These are the Verses of the Book (the Qur'an) Al-Hakim."

25. Quran 12:1, "...the Clear Book (the Qur'an ..."

26. Quran 13:1, "... these are the Verses of the Book (the Qur'an) ..."

27. Quran 14:1, "... (This [Quran] is) a Book which We have revealed unto you (O Muhammad صلى الله عليه و سلم)..."

28. Quran 15:1, "... these are Verses of the Book and a plain Qur'an."

29. Quran 16:64, "And We have not sent down the Book (the Qur'an) to you (O Muhammad صلى الله عليه و سلم) ..."

30. Quran 16:89, "... We have sent down to you the Book (the Qur'an) as an exposition of everything..."

31. Quran 18:1, "... Allah, Who has sent down to His slave (Muhammad صلى الله عليه وسلم) the Book (the Qur'an)..."

32. Quran 18:27, "And recite what has been revealed to you (O Muhammad صلى الله عليه وسلم) of the Book (the Qur'an)..."

33-37. Quran 19:16, 41, 51, 54, 56, "And mention in the Book (the Qur'an,.."

38. Quran 21:10, "Indeed, We have sent down for you (O mankind) a Book (the Qur'an)..."

39. Quran 26:2, "These are the Verses of the manifest Book [(this Qur'an)..."

40. Quran 27:1, "... These are the Verses of the Qur'an, and (it is) a Book..."

41. Quran 28:86, "And you were not expecting that the Book (this Qur'an) would be sent down to you ..."

42. Quran 29:45, "Recite (O Muhammad صلى الله عليه وسلم) what has been revealed to you of the Book (the Qur'an)..."

43. Quran 29:47, "And thus We have sent down the Book (i.e. this Qur'an) to you (O Muhammad صلى الله عليه وسلم)..."

44. Quran 29:48, "Neither did you (O Muhammad صلى الله عليه وسلم) read any Book before it (this Qur'an)..."

45. Quran 29:51, "... We have sent down to you the Book (the Qur'an)..."

46. Quran 31:2, "These are Verses of the Wise Book (the Qur'an)."

47. Quran 32:2, "The revelation of the Book (this Qur'an)..."

48. Quran 35:29, "Verily, those who recite the Book of Allah (this Qur'an)..."

49. Quran 35:31, "And what We have revealed to you (O Muhammad صلى الله عليه وسلم), of the Book (the Qur'an)..."

50. Quran 35:32, "Then We gave the Book (the Qur'an) ..."

51. Quran 38:29, "(This is) a Book (the Qur'an) which We have sent down to you ..."

52. Quran 39:1, "The revelation of this Book (the Qur'an)..."

53. Quran 39:23, "Allah has sent down the Best Statement, a Book (this Qur'an)..."

54. Quran 39:41, "Verily, We have sent down to you (O Muhammad صلى الله عليه وسلم) the Book (this Qur'an) ..."

55. Quran 40:2, "The revelation of the Book (this Qur'an) ..."

56. Quran 40:70, "Those who deny the Book (this Qur'an) ..."

57. Quran 42:15, "... "I believe in whatsoever Allah has sent down of the Book [all the holy Books, - this Qur'an..."

58. Quran 42:17, "It is Allah Who has sent down the Book (the Qur'an) ..."

59. Quran 43:2, "By the manifest Book (i.e. this Qur'an..."

60. Quran 44:2, "By the manifest Book (this Qur'an)..."

61. Quran 45:2, "The revelation of the Book (this Qur'an)..."

62. Quran 46:2, "The revelation of the Book (this Qur'an)..."

63. Quran 46:12, "... And this is a confirming Book (the Qur'an) in the Arabic language..."

64. Quran 46:30, "... we have heard a Book (this Qur'an) sent down after Musa (Moses) ..."

65. Quran 62:2, "... teaching them the Book (this Qur'an, ..."

66. Quran 70:36, "... Allah's Book (this Qur'an)]."

SA mga IYAN ay MALINAW na MABABASA na "BOOK" daw ang IBINIGAY sa mga MUSLIM, bagay na SINASABI ni YUSOF ISLAAM na MALI. HINDI raw BOOK ang IBINIGAY sa kanila.

Ayon kay YUSOF ISLAAM:
"ang qur'an 23 years natanggap ni propht Muhamad, hindi sya isang aklat nahulog sa langit.

"verse by verse, chapter by chapter, and the last rmamadhan in his life iya gibasa ang qur'an makalawa..."

MALINAW na "VERSE BY VERSE, CHAPTER BY CHAPTER" daw IBINIGAY ang QURAN.

Kung ganun ay lalabas na MALING-MALI ang mga VERSE na NABANGGIT sa ITAAS dahil diyan ay TINUKOY na "BOOK" ang IBINIGAY. WALANG SINABI na "VERSE BY VERSE, CHAPTER BY CHAPTER."

So, paano nangyari na SINABING "BOOK" ang IBINIGAY sa mga MUSLIM? Hindi ba lalabas na ni-REVISE YAN o BINAGO?

SASABLAY naman ang SABI ni YUSOF na "ang qur'an walay revision ... sino ang tao mag revised sa word of God? Ang tao ba ay mas maalam kay sa dios bakit nya e revised?"

Ang mga VERSE sa ITAAS na MALINAW na REVISED na ng TAO. NABAGO NA. GINAWA nang LIBRO ang QURAN e WALA pa namang LIBRO HABANG NABUBUHAY si MUHAMMAD e.

Kaya SINASABI ni YUSOF ISLAAM na HINDI WORD OF GOD ang QURAN; REVISED na KASI e.

+++

MARAMING SALAMAT sa PAGLILINAW na GINAWA ni YUSOF ISLAM.

MARAMI ang MAMUMULAT sa KANYANG SINABI.

No comments:

Post a Comment