Wednesday, October 28, 2009

Kristiyano hindi mapagkaisa ng Bibliya?

Sabi nitong BALIK ISLAM:
"even the very basic of believing in One God ang mga Kristyano kono ay magkakontra pa! using only one book known to them as Bible pero ang nasabing libro po o Bibliya ay walang kakayahan pong pag-iisahin sila kahit sa paniniwala man lamang ng nag-iisang Dios."

CENON BIBE:
PUNONG-PUNO po talaga ang KAMANGMANGAN itong BALIK ISLAM na bumabatikos sa atin.

Ang nakakakilabot po ay pinagmumukha niyang karunungan ang kanyang kawalan ng alam at pang-unawa.

IBINIBINTANG NIYA sa BIBLIYA ang pagkakawatak-watak ng mga "Kristiyano."

Well, IGNORANCE IS HIS BESTFRIEND and they seem to be enjoying each others' company so well.

Naipakita na po natin na ILUSYON LANG nitong BALIK ISLAM ang sinasabi niya na MAPAGKAKAISA ng ISANG AKLAT ang MGA TAO.

SILA-SILA ngang mga MUSLIM na naniniwala raw sa "IISANG KORAN" ay HINDI NAGKAKAISA at NAGPAPATAYAN PA, hindi po ba?

Katunayan, HINDI nga SILA NAGKAKAISA kung ALIN sa MARAMING VERSION ng KORAN ang TUNAY, PAANO pa nila sasabihin na PINAG-ISA SILA ng AKLAT na iyon?

Tulad ng sinabi na natin: HINDI LAYUNIN ng BIBLIYA na PAG-ISAHIN ang LAHAT NG TAO o kahit ang mga KRISTIYANO.

Sa kabaliktaran, SINASABI ng BIBLIYA na MAGKAKAWATAK-WATAK PA lalo ang mga TAO dahil sa KAGAGAWAN ng mga BULAANG PROPETA at HUWAD na MANGANGARAL.

Sa Matthew 24:4-5, 11 at 24 ay sinasabi ng PANGINOONG HESUS:
"Jesus said to them in reply, "See that no one deceives you."

"For many will come in my name, saying, 'I am the Messiah,' and they will deceive many."

"Many false prophets will arise and deceive many;"

"False messiahs and false prophets will arise, and they will perform signs and wonders so great as to deceive, if that were possible, even the elect."

Sa Mt10:21-23 ay sinabi ng Panginoon:
"Brother will betray brother to death, and a father his child; children will rebel against their parents and have them put to death.

"All men will hate you because of me, but he who stands firm to the end will be saved.

"When you are persecuted in one place, flee to another. I tell you the truth, you will not finish going through the cities of Israel before the Son of Man comes."

Maging si LUKE ay NAGSABI sa Acts 20:29-30:
"I know that after my departure savage wolves will come among you, and they will not spare the flock.

"And from your own group, men will come forward perverting the truth to draw the disciples away after them."

Nakikita po ninyo? NAGDEKLARA ang PANGINOON at ang APOSTOL sa BIBLIYA na HINDI MAGKAKAISA ang mga TAO. Bagkus ay MAGKAKAWATAK-WATAK at MAGKAKAHIWA-HIWALAY po SILA.

Hindi po ba IYAN NA ang NANGYAYARI NGAYON?

Ang IDINEKLARA ng BIBLIYA ay ang KATOTOHANAN na MANGYAYARI at HINDI ang ILUSYON na MAGKAKAISA ang mga TAO dahil sa BIBLIYA.

Ang BIBLIYA po kasi ay AKLAT ng KATOTOHANAN at HINDI AKLAT ng ILUSYON na tulad ng nasa paniniwala nitong BALIK ISLAM.

Ang MAKIKITA at MABABASA po natin sa BIBLIYA ay HINDI HAKA-HAKA na tulad ng sinasabi nitong BALIK ISLAM kundi ang mga TUNAY na NANGYARI at MANGYAYARI PA kaugnay sa BAYAN ng DIYOS.

Bahagi nga po ng KATOTOHANAN na SINASABI ng BIBLIYA ay ang PAGLITAW ng mga BULAANG MANGANGARAL at HUWAD na PROPETA na MAGIGING DAHILAN ng PAGKAKAHATI-HATI ng BAYAN ng DIYOS.

Yung sinasabi nitong BALIK ISLAM na "even the very basic of believing in One God ang mga Kristyano kono ay magkakontra pa!" ay PATOTOO na TUNAY ang SINASABI ng BIBLIYA.

Dahil NAGKATOTOO NA ang SINASABI ng BIBLIYA na LILITAW ang mga BULAAN ay NAGKAROON NA ng mga SARI-SARI at KONTRA-KONTRANG PANINIWALA tungkol sa DIYOS.

Sa madaling salita, ang PAGLITAW ng mga NAGSASALUNGATANG PANINIWALA kaugnay sa DIYOS ay PATUNAY na GALING SA DIYOS ang BIBLIYA. NAGKATOTOO NA KASI ang mga SINABI NITO NOONG UNANG PANAHON.

E itong sinasabi nitong BALIK ISLAM na "PINAG-ISA" na raw sila ng kanilang AKLAT? NAGKATOTOO NA PO BA ITO?

SA KABALIKTARAN. Sa halip na MAGKAISA SILA ay NAGPAPATAYAN SILA.

Sa halip na MAGKAISA SILA sa IISANG AKLAT ay SARI-SARI at KANYA-KANYA SILA ng VERSION ng ARABIC NA KORAN na GINAGAMIT.

Heto po ang PATOTOO ng ISLAMIC WEBSITE na http://www.submission.org/quran/warsh.html.

Sabi riyan:
"The predominant reading today, spread by Egyptian Quran readers, is that of Asim in the transmission of HAFS(d. 190/805)."

"In Morocco, the reading is that of Nafi` in the transmission of WARSH(d. 197/812) and the Moroccan Qurans are written accordingly."

"In Sudan, Nigeria and Central Africa, the prevailing reading is that of Abu `Amr in the version of AL-DURI. The transmissions of Hafs, Warsh, Qalun and Al-Duri are still in print today."

Nakikita po ninyo? AMINADO ang mga MATATALINONG MUSLIM na MARAMING VERSION ng QURAN ang LAGANAP ngayon.

Iyan ay isang FACT o KATOTOHANAN at HINDI isang ILUSYON.

NASAAN NA ang SINASABI nitong BALIK ISLAM na NAGKAKAISA SILA pagdating sa KANILANG AKLAT? Hindi po ba IBA-IBA PA ang VERSION ng AKLAT na GAMIT NILA? Ganoon ba ang NAGKAKAISA?

KAPANSIN-PANSIN po ang PAGMUMURA nitong BALIK ISLAM na ito. BAKIT PALAMURA SIYA?

Dahil HINDI NIYA MATANGGAP na PURO PALPAK at PURO SABLAY ang mga PINANINIWALAAN NIYA.

NAHIHIRAPAN SIYANG AMININ na ang mga DAHILAN kung bakit siya TUMALIKOD sa TUNAY NA DIYOS ay MALI-MALI PALA at HINDI TOTOO.

Kaya po TUNAY na NAKAKAAWA itong BALIK ISLAM na ITO. Nakikita na niya na LAHAT ng mga PINANIWALAAN NIYA kaya siya TUMALIKOD kay KRISTO ay ILUSYON LANG PALA.

NAKAKAAWA SIYA.

No comments:

Post a Comment