Saturday, August 21, 2010

Mt10:34: Balik Islam hindi makatutol umulit na lang ng maling unawa

HINDI po MASAGOT at HINDI MATUTULAN ng BALIK ISLAM ang PALIWANAG NATIN sa SINABI ng PANGINOONG HESUS sa Matthew 10:34 at Luke 12:51 kaya NAGPAULIT-ULIT NA LANG ULI SIYA.

SABI ng PAULIT-ULIT NIYA:
Mateo 10
34 Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa: hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak.

Lucas 12
51 Inaakala baga ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, Hindi, kundi bagkus pagkakabahabahagi:

Sige humirit ka pang MangMang ka! Ano ngayon ang gagawin mo sa mga Talatang iyan? burahin mo yan sa inyong Bibliya? sige kong gusto mong baluktotin ang mga sinasabi ni Kristo na yan. Umpisahan mo ng magpaliwanag ngayon! At sabihin mo ng tuwiran na mali si Kristo sa mga sinasabi nyang yan! At tama ang mga paliwanag mo kong makuha mo pang magpaliwanag at baluktotin ang mga sinasabi ni Kristo sa talatang yan! Oh ano? Sumagot ka! puro ka lang ngawa!


DIYAN po NATIN MAPATUTUNAYAN na MALING UNAWA ang TANGING ALAM ng mga BALIK ISLAM.

IPINALIWANAG NA NATIN ang KAHULUGAN ng TABAK o ESPADA na IYAN sa ARTIKULO na Hesus nagturo ng pag-aaway-away?.

Sa halip po na SAGUTIN o TUTULAN ang MALINAW NATING PALIWANAG ay DINANAAN NA LANG ULI sa PAULIT-ULIT ang MALI NIYANG UNAWA.

NANINIWALA po marahil ang BALIK ISLAM na ito sa kasabihan na "A LIE OFT REPEATED BECOMES THE TRUTH."

Sabagay, KAILANGAN NIYANG MANIWALA na "KATOTOHANAN" ang KASINUNGALINGAN dahil IYAN PO ang SENTRO ng BUHAY NIYA bilang BALIK ISLAM.

Tingnan po ninyo, KAILANGANG MANIWALA SIYA na DIYOS ang NAGTAYO ng INANIBAN NIYA kahit pa HINDING-HINDI NIYA MAPATUTUNAYAN na DIYOS NGA ang NAGTAYO ng RELIHIYON NIYA ngayon.

Heto pa po, KAILANGANG MANIWALA SIYA na PROPETA ng DIYOS ang PROPETA NILA kahit pa HINDING-HINDI NIYA KAYANG PATUNAYAN na DIYOS MISMO ang NAGSUGO sa PROPETA NIYANG IYON.

KAILANGAN din pong MANIWALA ang BALIK ISLAM na AKLAT ng DIYOS ang QURAN sa kabila ng KATOTOHANAN na NEVER NIYANG MAPATUTUNAYAN na MAY ISANG SALITA sa QURAN na DIYOS MISMO ang NAGHAYAG sa KANILANG PROPETA.

Kung sa mga NAPAKAHAHALAGANG BAGAY na IYAN ay NAGAGAWA ng BALIK ISLAM na LINLANGIN ang SARILI NIYA ay ANO pa po kaya sa mga KASINUNGALINGAN NIYA tungkol sa "TABAK" na binanggit ni KRISTO sa Mt10:34.

Diyan po natin MAKIKITA na ang MGA PINANINIWALAAN ng BALIK ISLAM ay AMPAW dahil NANINIWALA SIYA sa mga BAGAY na HINDI NIYA KAYANG PATUNAYAN o WALANG BATAYAN.

MALINAW rin po sa PAGPAPAULIT-ULIT NIYA na IGIGIIT NIYA ang MALI at KASINUNGALINGAN para lang MAY MAPANIWALAAN SIYA.

Ang tanong ay SINO PO ang NILOLOKO ng BALIK ISLAM?

WALA nang IBA kundi ang SARILI NIYA.

Diyan po MALINAW na NATUMBOK SIYA ng PROPETA NILA na NAGSABI na SILA ay "NAWALAN NA" ng WISDOM o KARUNUNGAN.

KAWAWA po TALAGA ang mga BALIK ISLAM na ITO.

4 comments:

 1. Patunay Biblia kontra Biblia Mula Mismo sa Bibliya!

  Genesis (Mga kontradiksyon)

  Ano ang unang nilikha ang mga halaman ba o tao?

  Ayon sa Gen.1:11-13, 27-31

  Unang nilikha ang mga halaman

  at mababasa naman natin sa parehong Libro sa Gen.2:4-7 Unang nilikha naman daw ang tao?! Ano ba talaga ang unang nilikha ayon sa Bibliya!?

  Sa Bibliya Ipinagbawal ba ang Astrolohiya?

  Oo, ipinagbawal sa Bibliya ang astrolohiya

  Lev.19:26 – Dt.18:10-12 Is.47:13-14 - Jer.10:2

  Hindi ipinagbawal sa Bibliya ang astrolohiya

  Gen.1:14 - Jg.5:20, Mt.2:1-2 Lk.21:25

  Ayon sa Bibliya Kaylan nilikha ang mga bituin?

  Gen.1:16-19
  Sa ikaapat na araw pagkatapos likhain ang mundo

  Job 38:4-7
  Bago likhain ang mundo

  Ano ba talaga? Kontra-kontra talaga ano?

  Mula sa anong bagay nilikha ang mga ibon?

  Gen.1:20-21 - Mula sa tubig

  Gen.2:19 - Mula sa lupa

  Ayon sa Bibliya Ano ba ang unang nilikha Tao ba o mga hayop?

  Gen.1:25 - 27 - Unang nilikha ang mga hayop, at nilikhang magkasunod ang lalaki at babae.

  Gen.2:18-22 - Unang nilikha ang lalaki, sumunod ang mga hayop, ang babae mula sa tadyang ng lalaki.

  Ayon sa Bibliya Maaari bang kumain ng bunga si Adan kahit sa anong punongkahoy?

  Gen.1:29 - Maaaring kumain kahit sa anong puno!

  Gen.2:17 - May isang puno na hindi maaaring kainin ni Adan ang bunga!

  Ayon sa Bibliya Anong uri ng hayop ang maaaring kainin ng tao?

  Gen.1:29 - Pr.23:20, Is.7:14-15 - Dan.1:8, Rom.14:21 - 1 Cor.8:13 - Lahat ng hayop ay hindi maaaring kainin!

  Dt.14:7-8, Lev.11:2-4 - May ilang uri ng hayop na maaaring kainin!

  Gen.9:3 - Acts 10:9-13, 1 Cor.10:25 - Rom.14:2, Rom.14:14 - 1 Tim.4:1-3 - Kahit anong uri ng hayop ay maaaring kainin!

  Ayon sa Bibliya Mamamatay ba si Adan sa araw na kainin niya ang ipinagbabawal na bunga?

  Gen.2:17
  Oo, mamamatay si Adan sa araw na kainin niya ang ipinagbabawal na bunga

  Gen.3:6 Gen.5:5
  Hindi namatay si Adan ng araw na kainin niya ang bunga, nabuhay pa siya ng 930 taon!

  ReplyDelete
 2. Mabuti ba ang magkaroon ng asawa?
  Gen.2:18 - Pr.18:22 - Mt.19:5 Heb.13:4 - Oo, mabuti ang pag-aasawa!

  Gen 8:
  18 At lumunsad si Noe, at ang kaniyang mga anak, at ang kaniyang asawa, at ang mga asawa ng kaniyang mga anak na kasama niya:

  Pr. 18:
  22 Sinomang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay, at nagtatamo ng lingap ng Panginoon.

  kontra!

  1 Cor.7:1 - 1 Cor.7:7-8 - Hindi ito mabuti

  Maaari bang magkaroon ng maraming asawa?

  Opo Maaari po! - Gen.4:19 - Gen.16:1-4 - Gen.25:6 - Gen.26:34 - Gen.28:9 Gen.31:17 - Ex.21:10 - Dt.21:15, Judges 8:30 - 1 Sam.1:1-2 - 2 Sam.12:7-8, 1 Kg.11:2-3 - 1 Chr.4:5, 2 Chr.11:21 - 2 Chr.13:21 - 2 Chr.24:3, Mt.25:1 - 1 Tim.3:2 - Titus 1:6-7

  Kontra!

  Hindi po maari - Gen.2:24, Mt.19:4-5, Mt.19:9, Mk.10:11 @ 1 Cor.7:2

  iilan lamang po yan sa marami pang Salungat at kontra-Kontrang Pahayg ng Bibliya!

  ReplyDelete
 3. Kawawa naman itong mga balik-islam, naging mga utu-utong tagasunod ng mga tunay na muslim. Wala na yatang gagawin sa buhay kundi sirain ang Biblia. Brod. marami nang nauna sa'yo, pero hindi nagtagumpay. Alam ko namang alam mo sagot d'yan sa mga copy-paste mo eh bulag-bulagan ka lang.
  Epekto ba 'yan ng pagiging HIPOKRITO at PAKITANG-TAO tuwing RAMADAN??? Kakain ng kakain na parang MGA BABOY buong magdamag tpos magpipigil pgsikat ng araw, tapos sa gabi LAPANG ulit! hhahahah! tpos AARTE-ARTE na kesyo mga nanghihina! MGA PAIMBABAW! Tamang-tama ang sinabi ng Panginoong Jesus sa inyo:

  Mateo 6:16 "Bukod dito, pagka kayo'y nangagaayuno, ay HUWAG kayong GAYA ng mga MAPAGPAIMBABAW, na may mapapanglaw na mukha: sapagka't kanilang PINASASAMA ANG MUKA nila, upang makita ng mga tao na sila'y nangagaayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti."

  ReplyDelete
 4. BALIK ISLAM na NANLILINLANG NA NAMAN:
  Patunay Biblia kontra Biblia Mula Mismo sa Bibliya!

  Genesis (Mga kontradiksyon)

  Ano ang unang nilikha ang mga halaman ba o tao?

  Ayon sa Gen.1:11-13, 27-31

  Unang nilikha ang mga halaman

  at mababasa naman natin sa parehong Libro sa Gen.2:4-7 Unang nilikha naman daw ang tao?! Ano ba talaga ang unang nilikha ayon sa Bibliya!?


  CENON BIBE:
  TUSO po TALAGA ang BALIK ISLAM.

  SINAGOT na NATIN ang COPY-PASTE NIYANG IYAN doon sa KABILANG BLOG NATIN.

  Pero DAHIL HINDI NIYA MATUTULAN ang SAGOT NATIN DOON ay DITO SIYA NAGLAGAY ng COPY-PASTE NIYA.

  KAWAWA po TALAGA itong mga BALIK ISLAM na ito.

  NARITO po ang SAGOT at PALIWANAG NATIN na PILIT TINATAKBUHAN ng BALIK ISLAM kaya NAG-POST na lang SIYA RITO. Ang PAMAGAT po ng ARTIKULO ay "Balik Islam: Hesus nagturo ng pag-aaway-away".

  Ang SAGOT po NATIN ay DIREKTANG NASA ILALIM ng ARAW at ORAS na "23 August, 2010 01:25."

  ReplyDelete