Sunday, September 11, 2011

Muhammad sinugo ba ng Diyos? Tanong na 'di masagot ng Muslim

NA-BAN po TAYO sa isang WEBSITE ng mga MUSLIM (INTERFAITH CORNER) matapos pong HINDI MASAGOT ng mga MUSLIM ang MARAMI nating TANONG tungkol sa kanilang relihiyon.

Lumalabas po na HINDI TAYO DIREKTANG MA-BAN ng mga MUSLIM kaya NAKIPAGKUNTSABA SILA sa isang "CALVINIST" para MAKAHANAP SILA ng DAHILAN para TULUYAN NILA TAYONG MA-BLOCK sa KANILANG WEBSITE.Sa isang NAUNA NATING POST ay INILABAS NATIN ang isang tanong na HINDI MASAGOT ng mga MUSLIM sa INTERFAITH. Ito ang "QURAN SALITA BA NG DIYOS?"

Ngayon naman po ay tingnan natin ang isa pang TANONG na HINDI MASAGOT ng mga MUSLIM. Ito naman po ang "MUHAMMAD SINUGO BA NG DIYOS?"Marahil ay hindi lingid sa kaalaman ng marami na KINIKILALA ng mga MUSLIM si MUHAMMAD bilang KANILANG PROPETA. Katunayan, siya ay KASAMA sa KREDO ng PANINIWALA ng mga MUSLIM, ang SHAHADAH.

GANITO ang isang SALIN ng SHAHADAH sa Pilipino:

Wala nang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang propeta ni Allah.Ayon sa wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Shahada), ang SHAHADAH ang PINAKAMAHALAGA sa LIMANG HALIGI ng ISLAM. Katunayan, sabi pa sa wikipedia, ang TAIMTIM na PAGSAMBIT ng SHAHADAH ay SAPAT NA para MAGING MUSLIM ang isang tao.

PANSININ po NATIN na nasa SENTRO ng PANINIWALA sa ISLAM na ang PROPETA MUHAMMAD NILA ay "PROPETA NI ALLAH."

Marahil kapag sinabing "PROPETA NI ALLAH" o "PROPETA NG DIYOS" ay MAIISIP ng sino man na SINUGO ng DIYOS ang PROPETANG IYON. So, MAITATANONG po NATIN sa mga MUSLIM: SINUGO BA NG DIYOS si MUHAMMAD?

Iisipin natin na dahil nasa sentro ng paniniwala ng mga Muslim na "PROPETA NG DIYOS SI MUHAMMAD" ay MAIPAKIKITA at MAPAPATUNAYAN NILA na SINUGO nga SIYA ng DIYOS.DOON sa INTERFAITH ay ITINANONG KO sa mga MUSLIM ang tanong na iyan at HINILING KO na PATUNAYAN NILA na SINUGO nga ng DIYOS si MUHAMMAD.

Sa KASAMAANG PALAD po ay WALANG MUSLIM na NAKAPAGPATUNAY na SINUGO NG DIYOS ang KANILANG PROPETA. Sa halip po na MAGBIGAY SILA ng PATUNAY ay nag-QUOTE na lang SILA ng KUNG ANU-ANONG TALATA mula sa QURAN.

Ilang halimbawa po ng mga sinipi nila ay ang sumusunod:
1. Surah 3:32, "Say (O Muhammad صلى الله عليه وسلم): "Obey Allah and the Messenger (Muhammad صلى الله عليه وسلم)." But if they turn away, then Allah does not like the disbelievers. (Muhammad Mohsin Khan)

2. Surah 33:40, "Muhammad (صلى الله عليه وسلم) is not the father of any of your men, but he is the Messenger of Allah and the last (end) of the Prophets. And Allah is Ever All-Aware of everything."

3. Surah 25:1, "Blessed be He Who sent down the criterion (of right and wrong, i.e. this Qur'an) to His slave (Muhammad صلى الله عليه وسلم) that he may be a warner to the 'Alamin (mankind and jinn)."Sa madaling salita po ay QURAN ang ginagamit nilang batayan para masabi nila na "sinugo ng Diyos" ang kanilang propeta. Ang problema po ay babalik tayo sa unang tanong na hindi masagot ng mga Muslim: "QURAN SALITA BA NG DIYOS?"

Logical lang po na para maging batayan ang QURAN ng ARAL na SINUGO ng DIYOS si MUHAMMAD ay KAILANGANG MAPATUNAYAN ng mga MUSLIM na DIYOS MISMO ang NAGSABI ng NASA QURAN.

Ang PROBLEMA nga po ay HINDI MAPATUNAYAN ng mga MUSLIM na DIYOS nga MISMO ang NAGSABI ng SINASBI ng KANILANG BANAL na KASULATAN.

HINDI po NATIN HINUHUSGAHAN ang QURAN at ang PROPETA ng ISLAM na si MUHAMMAD. Ang GUSTO lang po NATIN ay MAKITA nang MALINAW ang BATAYAN ng ARAL at PANINIWALA ng mga MUSLIM na UMAATAKE sa KRISTIYANISMO, sa KATOLISISMO at sa PANGINOONG HESUS bilang DIYOS.Kaya po ITINATANONG NATIN sa mga MUSLIM na UMAATAKE sa BIBLIYA at sa KRISTIYANISMO:

1. Kung PROPETA ng DIYOS si MUHAMMAD ay PAKI TUKOY kung KAILAN, SAAN at PAANO SIYA SINUGO ng DIYOS?

2. KINAUSAP ba SIYA MISMO ng DIYOS at ITINALAGA bilang PROPETA?MUHAMMAD at SAN PABLO: ISANG PAGKUKUMPARA
Kung PAKIKINGGAN po kasi natin ang mga MUSLIM na UMAATAKE sa BIBLIYA at sa KRISTIYANISMO ay GANOON na lang NILA BATIKUSIN at HUSGAHAN ang mga ALAGAD ng DIYOS, lalong-lalo na si SAN PABLO.

Ang SINASABI ng mga MUSLIM ay SI SAN PABLO LANG daw po ang NAGTAYO ng KRISTIYANISMO. Si SAN PABLO raw po ang SINUSUNOD ng mga KRISTIYANO at HINDI si KRISTO.

WALA pong KATOTOHANAN at WALANG BATAYAN ang SINASABI ng mga UMAATAKE kay SAN PABLO. At MAIINTINDIHAN po NATIN ang GALIT ng mga MUSLIM kay SAN PABLO kung MAKIKITA NATIN ang pagka-SUGO NIYA.

HINDI po kasi MAPATUNAYAN ng mga MUSLIM na SINUGO ng DIYOS ang KANILANG PROPETA MUHAMMAD. Sa kabaliktaran, si SAN PABLO ay SINUGO MISMO ng DIYOS.

Sa ACTS 9:1-6 ay KINAUSAP MISMO ng DIYOS si SAN PABLO:
"Now Saul, still breathing murderous threats against the disciples of the Lord,a went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, that, if he should find any men or women who belonged to the Way, he might bring them back to Jerusalem in chains.

On his journey, as he was nearing Damascus, a light from the sky suddenly flashed around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, “Saul, Saul, why are you persecuting me?”

He said, “Who are you, sir?” The reply came, “I am Jesus, whom you are persecuting. Now get up and go into the city and you will be told what you must do.”Ang PAGKAUSAP ng DIYOS kay PABLO ay NASAKSIHAN ng MARAMING TAO. Ang IBA ay NARINIG ang TINIG ng DIYOS kahit pa WALA SILANG NAKITANG NAGSASALITA (Acts 9:7). Ang IBA ay NAKITA ang LIWANAG na BUMALOT kay PABLO at NARINIG ang TINIG kahit HINDI NILA NAINTINDIHAN ang SINASABI NIYON (Acts 22:9).

IYAN siguro ang ISA sa mga IKINAGAGALIT ng mga MUSLIM kay PABLO: ang PAGKAUSAP ng DIYOS kay PABLO ay NAKITA ng MARAMING TAO. PATUNAY ITO na KINAUSAP ng DIYOS ang APOSTOL. Sa KABALIKTARAN, WALANG NAKAKITA at WALANG NAKARINIG nung SUGUIN daw ng DIYOS ang KANILANG PROPETA MUHAMMAD.Heto pa, ang PAGSUGO kay PABLO ay SINABI ng DIYOS HINDI LANG kay PABLO kundi sa IBA PANG DISIPULO na TUMAYONG SAKSI na SUGO NGA ng DIYOS si PABLO.

Sa Acts 9:15 ay MABABASA NATIN ang PAGKAUSAP ng DIYOS kay ANANAIAS:
"But the Lord said to him (ANANAIAS), “Go, for this man (PAUL) is a chosen instrument of mine to carry my name before Gentiles, kings, and Israelites."


Sa ACTS 13:2 ay mababasa natin na ang PAGSUGO kay PABLO (noon ay kilala pang SAULO) ay INIHAYAG ng DIYOS sa IBA PANG DISIPULO. Sa madaling salita ay MAY MGA SAKSI sa PAGSUGO ng DIYOS sa APOSTOL.

Sabi sa talata,
"While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, “Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.”


Ang mga MUSLIM sa INTERFAITH CORNER ay WALANG MAIPAKITANG GANYAN para MAPATUNAYAN na SINUGO nga ng DIYOS ang KANILANG PROPETA. Dahil diyan ay NAUUNAWAAN KO kung BAKIT GALIT SILA kay PABLO.

* SI PABLO kasi ay DIYOS MISMO ang NAGSUGO at PINATUTUNAYAN ITO ng mga SAKSI.

* Ang KANILANG PROPETA MUHAMMAD ay HINDI NILA MA-PROVE na SINUGO nga ng DIYOS.

* WALA rin SILANG MAIPAKITANG SAKSI na MAGPAPATUNAY na NARINIG NILA o NAKITA nung suguin daw ng DIYOS ang KANILANG PROPETA.
AL-MIRAJ: KINAUSAP NG DIYOS SI MUHAMMAD?
Sa isang DEBATENG GINAWA KO sa INTERFAITH CORNER ay sinabi sa akin ng MUSLIM na si ABDULLAH ELERO na KINAUSAP daw ng DIYOS ang kanilang Propeta Muhammad. Ito ay sa MIRAJ o ang PAGLALAKBAY daw ng KANILANG PROPETA MUHAMMAD sa LANGIT ayon sa SURAH 53:13-18 at sa HADITH (TRADISYON NG PROPETA MUHAMMAD) ayon sa BUKHARI 58:227.

Ang tanong ay ANO raw ang SINABI ng DIYOS sa KANILANG PROPETA sa MIRAJ? ITO BA ang PAGSUSUGO kay MUHAMMAD bilang PROPETA?

HINDI po. At diyan ay HALATANG NAGPAPALUSOT na lang ang MUSLIM na si ABDULLAH ELERO.

BATAY po kasi sa MIRAJ ay HINDI PAGSUSUGO ang TEMA ng PAG-UUSAP daw ng DIYOS at ng PROPETA ng ISLAM kundi ang PAKIKIPAGTAWARAN ni MUHAMMAD sa DIYOS kung ILANG BESES SILA dapat MAGDARASAL sa isang ARAW o ang SALAT.

ITO po ang MABABASA sa PERTINENTENG BAHAGI ng HADITH BUKHARI 58:227:
"... Then the prayers were enjoined on me: They were fifty prayers a day. When I returned, I passed by Moses who asked (me), 'What have you been ordered to do?' I replied, 'I have been ordered to offer fifty prayers a day.' Moses said, 'Your followers cannot bear fifty prayers a day, and by Allah, I have tested people before you, and I have tried my level best with Bani Israel (in vain). Go back to your Lord and ask for reduction to lessen your followers' burden.' So I went back, and Allah reduced ten prayers for me. Then again I came to Moses, but he repeated the same as he had said before. Then again I went back to Allah and He reduced ten more prayers. When I came back to Moses he said the same, I went back to Allah and He ordered me to observe ten prayers a day. When I came back to Moses, he repeated the same advice, so I went back to Allah and was ordered to observe five prayers a day. When I came back to Moses, he said, 'What have you been ordered?' I replied, 'I have been ordered to observe five prayers a day.' He said, 'Your followers cannot bear five prayers a day, and no doubt, I have got an experience of the people before you, and I have tried my level best with Bani Israel, so go back to your Lord and ask for reduction to lessen your follower's burden.' I said, 'I have requested so much of my Lord that I feel ashamed, but I am satisfied now and surrender to Allah's Order.' When I left, I heard a voice saying, 'I have passed My Order and have lessened the burden of My Worshipers."


NAKITA po NINYO? HINDI PAGSUGO bilang PROPETA ang TEMA ng MIRAJ kundi ang BILANG ng PAGDARASAL ng mga MUSLIM.

So, NADIIN lang po ang KATOTOHANAN na HINDI KAYANG IPAKITA ng mga MUSLIM ang PAGSUSUGO ng DIYOS sa KANILANG PROPETA.

HINDI na KATAKA-TAKA kung bakit HINDI AKO MAKUMBINSI ng mga MUSLIM na SERYOSOHIN ang IMBITASYON NILA na AKO ay mag-BALIK ISLAM. SILA MISMO ay HINDI KAYANG PATUNAYAN na SUGO nga ng DIYOS ang KANILANG PROPETA MUHAMMAD. PAANO NILA AASAHAN na MAKUKUMBINSI NILA ang IBANG TAO na SUGO nga ng DIYOS ang KANILANG PROPETA?TUNAY na PROPETA ng DIYOS, DIYOS MISMO ang NAGSUSUGO
Sa KABALIKTARAN, ang mga PROPETA ng DIYOS ay DIYOS MISMO ang NAGSUGO ay SIYANG PILIT NILANG SINISIRAAN. ISA na nga po RIYAN si SAN PABLO na DIYOS MISMO ang NAGSUGO.

Kahit po ang mga PROPETA sa LUMANG TIPAN ay DIYOS MISMO ang NAGSUGO. Tingnan po natin ang isang MAHALAGANG HALIMBAWA na AYON sa MGA MUSLIM ay PROPETANG KATULAD ni MUHAMMAD--si MOISES.

Sabi ng mga MUSLIM si MUHAMMAD daw ang TINUTUKOY sa DEUTERONOMY 18:18. Sabi sa talata:
"I will raise up for them a prophet like you from among their kindred, and will put my words into the mouth of the prophet; the prophet shall tell them all that I command."


MARAMING puwedeng PAGKUMPARAHAN si MOISES at si MUHAMMAD pero I-LIMIT muna natin ito sa ISYU NATIN, ang PAGSUGO ng DIYOS sa KANYANG PROPETA.

Si MOISES ay KINAUSAP MISMO ng DIYOS at SINUGO BILANG PROPETA. Si MUHAMMAD po ba ay GANUN DIN?

MABABASA NATIN ang BUONG KWENTO ng PAGSUSUGO ng DIYOS kay MOISES sa EXODUS 3:1-17.
1 Meanwhile Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. Leading the flock beyond the wilderness, he came to the mountain of God, Horeb.

2 There the angel of the LORD* appeared to him as fire flaming out of a bush.a When he looked, although the bush was on fire, it was not being consumed.

3 So Moses decided, “I must turn aside to look at this remarkable sight. Why does the bush not burn up?”

4 When the LORD saw that he had turned aside to look, God called out to him from the bush: Moses! Moses! He answered, “Here I am.”

5 God said: Do not come near! Remove your sandals from your feet, for the place where you stand is holy ground.

6 I am the God of your father, he continued, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Moses hid his face, for he was afraid to look at God.

7 But the LORD said: I have witnessed the affliction of my people in Egypt and have heard their cry against their taskmasters, so I know well what they are suffering.

8 Therefore I have come down to rescue them from the power of the Egyptians and lead them up from that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the country of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Girgashites, the Hivites and the Jebusites.

9 Now indeed the outcry of the Israelites has reached me, and I have seen how the Egyptians are oppressing them.

10 Now, go! I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt.

11 But Moses said to God, “Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?”

12 God answered: I will be with you; and this will be your sign* that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will serve God at this mountain.

13 “But,” said Moses to God, “if I go to the Israelites and say to them, ‘The God of your ancestors has sent me to you,’ and they ask me, ‘What is his name?’ what do I tell them?”

14 God replied to Moses: I am who I am.* Then he added: This is what you will tell the Israelites: I AM has sent me to you.

15 God spoke further to Moses: This is what you will say to the Israelites: The LORD, the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you.

This is my name forever; this is my title for all generations.

16 Go and gather the elders of the Israelites, and tell them, The LORD, the God of your ancestors, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, has appeared to me and said: I have observed you and what is being done to you in Egypt;

17 so I have decided to lead you up out of your affliction in Egypt into the land of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Girgashites, the Hivites and the Jebusites, a land flowing with milk and honey.DIYAN po ay MALINAW na MALINAW na DIYOS MISMO ang KUMAUSAP kay MOISES para ITALAGA SIYANG PROPETA at para SUGUIN SIYA sa KANYANG BAYAN, ang ISRAEL.

Kung SINASABI ng mga MUSLIM na ang PROPETA MUHAMMAD NILA ang PROPETANG KATULAD ni MOISES, BAKIT WALA SILANG MAIPAKITA na PRUWEBA na KINAUSAP din MISMO ng DIYOS ang KANILANG PROPETA at SINUGO nang PERSONAL, tulad ng GINAWA NIYA kay MOISES?


So, PAANO TAYO MAPANINIWALA na si MUHAMMAD ay PROPETANG TULAD ni MOISES? PAANO rin TAYO MAPANINIWALA na PROPETA ng DIYOS ang PROPETA ng ISLAM?

MALAKI ang PROBLEMA ng mga MUSLIM pagdating diyan.

6 comments:

 1. nakakatuwa ka naman cenon hindi ka pa kuntinto sa pagkatalo mo,samantala sa sampung tanong ni isa wala kang nasagot sa debate natin-abdullah elero

  ReplyDelete
 2. ay grabeh magcomment tong hinayopak na muslim/moros na ito kahit nga ako na expectator dito nakikita nga ang logical coherency ng mga posts ni Ginoong Cenon hay nako imbis na sumagot nanira lang. nanira na nga hindi parin nakasira kasi relihiyong islam talagang sira:p

  ReplyDelete
 3. ==>ABDULLAH ELERO,

  WALA BA AKONG NASAGOT, ABDULLAH? KAYA BA PILIT AKONG PINALAYAS ng mga KAPATID MO dun sa WEBSITE NINYO tapos ay BINURA ng mga KAPATID MO ang LAHAT ng DEBATE NATIN. Ganun ba?

  HINDI BA IKAW ang WALANG NAIPAKITA na KAHIT ISANG PROOF na SINUGO ng DIYOS ang PROPETA MO?

  KAYA nga PILIT na ITINAGO ng MGA KAPATID MO ang EBIDENSIYA, DI BA? BINURA NILA ang LAHAT ng POST KO dahil TALUNAN KAYO sa DEBATE.

  Pero PARA PATUNAYAN na KAMING mga KATOLIKO ay WALANG ITINATAGO at KAMI ay PATAS, BIBIGYAN ULI KITA ng PAGKAKATAON na MAGBIGAY ng PRUWEBA na KINAUSAP MISMO ng DIYOS si MUHAMMAD at SINUGO BILANG PROPETA ng DIYOS.

  AYAN HA, DUN sa WEBSITE NINYO sa INTERFAITH ay PINALAYAS NINYO AKO GAMIT ang PEKENG mga BINTANG.

  DITO PAPAYAGAN KITANG MAGLABAS ng PROOF na SINUGO nga ng DIYOS ang PROPETA MO.

  Ang TANONG ay MAY MAIPAKIKITA KA BA?

  TIYAK WALA pero MAGHIHINTAY pa rin AKO.

  SALAM.

  ReplyDelete
 4. Mr Cenon Bibe ipakita mo sa akin sa sampung tanong ko kung may isa kang tuwirang naisagot,kung gusto mong bumawi ng debate magpm ka lang sa facebook account ko.kahit live debate pa haharapin kita.----abdullah elero

  ReplyDelete
 5. ABDULLAH,

  HANAPIN MO sa mga KAPATID MO sa INTERFAITH CORNER.

  PILIT NILA AKONG INALIS DOON para MAITAGO ang PAGKATALO MO at ng mga KAPATID MONG MUSLIM.

  GUSTO MO DOON TAYO sa FB ACCOUNT MO MAG-DEBATE?

  ReplyDelete
 6. WAG KAYONG MAG AWAY MAS MAGANDA HANAPIN NINYO ANG TUNAY NA RELIHIYON PAGSAMBA SA TUNAY NA GOD SUJUD PAGPAPATIRAPA TUNAY NGA NA INALIS NA NG KRISTIYANISMO SA ARAL NILA SA BIBLIYA PINAKA IMPORTANTE. SI HESUS NGA AY NAGPAPATIRAPA DIN BAKIT ANG MGA SUMUSUNOD NA MGA KRISTIYANO KAY HESUS AY DI NAGPAPATIRAPA;;; MATEO 26:39 Lumayo siya nang kaunti, nagpatirapa siya at nanalangin, “Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari.”

  ReplyDelete