Monday, November 21, 2011

Hadith: Muhammad umasawa ng 9 anyos

MUHAMMAD SINISIRAAN?

NAGREREKLAMO ang ilang Muslim na "sinisiraan" daw ng mga Kristiyano ang Propeta Muhammad nila kaugnay sa pag-asawa nito kay Ayesha o Aisha.

Sinasabi kasi ng ilan na UMASAWA o NAG-SEX ng BATA ang kanilang propeta, partikular ang asawa nitong si AISHA o AYESHA.

Hindi raw 'yan totoo, ayon sa ilang Muslim. Paninira lang daw yan sa kanilang propeta.

MAUUNAWAAN natin ang mga nagrereklamo. Ang PAG-SEX kasi sa BATA ay itinuturing na PEDOPHILIA. Sa maraming bansa, ang pedophilia ay KRIMEN at sa iba naman ay itinuturing itong SAKIT sa PAG-IISIP.
HADITH: 9-ANYOS ANG NA-SEX NG PROPETA

Ang tanong ay GAWA-GAWA lang ba ang sinasabing NAG-SEX ng BATANG PASLIT ang propeta ng mga Muslim?

Makikita natin ang sagot sa mismong TRADISYON ng BUHAY ni Muhammad, ang HADITH.

Ang Hadith ay complilation ng mga GINAWA ni Muhammad ayon sa mga UNANG MUSLIM na NAKAKITA at NAKAKILALA MISMO sa propeta ng Islam.

DALAWA ang KINIKILALANG "AUTHENTIC" na Hadith. Ito ang

1. Sahih Bukhari, at

2. Sahih Islam

MAY DALAWA pang HADITH na mataas ang tiwala ng mga Muslim. Ito ang

1. Sunan Abu Dawud, at

2. Malik's Muwatta

SA MGA yan ay MAKIKITA natin kung ILANG TAON si AISHA nung ASAWAHIN at I-SEX SIYA ng propeta ng Muslim.Sabi sa HADITH SAHIH BUKHARI:

1. BOOK 62. HADITH 64
Narrated 'Aisha: that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death).

2. BOOK 62, HADITH 65
Narrated 'Aisha: that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old. Hisham said: I have been informed that 'Aisha remained with the Prophet for nine years (i.e. till his death)." what you know of the Quran (by heart)'

3. BOOK 62, HADITH 88
Narrated 'Ursa: The Prophet wrote the (marriage contract) with 'Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death).

4. BOOK 58, HADITH 236
Narrated Hisham's father: Khadija died three years before the Prophet departed to Medina. He stayed there for two years or so and then he married 'Aisha when she was a girl of six years of age, and he consumed that marriage when she was nine years old.

***Ayon sa DICTIONARY at sa UNAWA ng mga MUSLIM, ang "consummated" at "consumed" ay nangangahulugan ng "SEXUAL INTERCOURSE."

Halimbawa, sinabi ng Islamic Scholar na si Yusuf Estes sa http://www.justaskislam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=1

"they actually consummate the marriage (i.e., have intercourse)"

"
the man and the woman and man would be considered not married (unless of
course, if they had consummated the marriage by having sex together)."

"
for marriage (nikah) it is not considered completed until after they consummate (have sex)."

(Para sa dagdag na reperensiya na ang kahulugan ng "consummate" ay "sexual intercourse," tingnan ang dagdag na halimbawa sa ilalim.)

Diyan ay MALINAW kung ILANG TAON si AISHA nung SIYA ay I-SEX ng PROPETA ng ISLAM.

Kapansin-pansin din na ang NAG-UULAT diyan, partikular sa BOOK 62, HADITH 64 at 65, ay MISMONG si AISHA, ang BATANG ASAWA ng propeta ng Islam.

Kung sasabihin ng mga Muslim na "PANINIRA" ang ulat na NAG-SEX ng 9 ANYOS na BATA ang kanilang propeta, ang tanong ay SINO ANG "NANIRA"? Hindi ba lalabas na si AISHA ang NANIRA?
SABI sa SAHIH MUSLIM

1. BOOK 008, HADITH 3309
'A'isha (Allah be pleased with her) reported: Allah's Messenger (may peace be upon him) married me when I was six years old, and I was admitted to his house at the age of nine. She further said: We went to Medina and I had an attack of fever for a month, and my hair had come down to the earlobes. Umm Ruman (my mother) came to me and I was at that time on a swing along with my playmates. She called me loudly and I went to her and I did not know what she had wanted of me. She took hold of my hand and took me to the door, and I was saying: Ha, ha (as if I was gasping), until the agitation of my heart was over. She took me to a house, where had gathered the women of the Ansar. They all blessed me and wished me good luck and said: May you have share in good. She (my mother) entrusted me to them. They washed my head and embellished me and nothing frightened me. Allah's Messenger (, may peace be upon him) came there in the morning, and I was entrusted to him.

2. BOOK 008, HADITH 3310
'A'isha (Allah be pleased with her) reported: Allah's Apostle (may peace be upon him) married me when I was six years old, and I was admitted to his house when I was nine years old.

3. BOOK 008, HADITH 3311
'A'isha (Allah be pleased with her) reported that Allah's Apostle (may peace be upon him) married her when she was seven years old, and she was taken to his house as a bride when she was nine, and her dolls were with her; and when he (the Holy Prophet) died she was eighteen years old. (Book #008, Hadith #3311)

Sa No. 1 at 2 ay sinabi lang na si AISHA ay DINALA sa BAHAY ni Muhammad. Maaaring sabihin ng mga Muslim na "DINALA lang pala e."

Pero sa No. 3 ay NILINAW kung BAKIT DINALA sa BAHAY ni Muhammad ang BATANG si AISHA. Ito raw ay para maging "BRIDE" ng propeta ng Islam. At bilang "BRIDE" nangangahulugan na magkakaroon na sila ng SEXUAL INTERCOURSE.
AYON naman sa SUNAN ABU DAWUD

1. BOOK 41, HADITH 4915
Narrated Aisha, Ummul Mu'minin: The Apostle of Allah (peace_be_upon_him) married me when I was seven or six. When we came to Medina, some women came. according to Bishr's version: Umm Ruman came to me when I was swinging. They took me, made me prepared and decorated me. I was then brought to the Apostle of Allah (peace_be_upon_him), and he took up cohabitation with me when I was nine. She halted me at the door, and I burst into laughter.

2. BOOK 41, HADITH 4917
Narrated Aisha, Ummul Mu'minin: When we came to Medina, the women came to me when I was playing on the swing, and my hair were up to my ears. They brought me, prepared me, and decorated me. Then they brought me to the Apostle of Allah (peace_be_upon_him) and he took up cohabitation with me, when I was nine.

SINASABI sa ABU DAWUD na 9-YEARS-OLD si AISHA nung maki-"COHABIT" sa kanya ang propeta ng Islam.

Sa DICTIONARY at sa UNAWA ng mga MUSLIM, ang kahulugan ng "COHABIT" ay makipag-SEX.
AISHA NAGLALARO PA NG MANYIKA

MAKIKITA rin natin sa HADITH na kahit sa KILOS ay BATANG MUSMOS pa si AISHA nung siya ay ASAWAHIN ng propeta ng Islam.

Mababasa sa HADITH ang sumusunod:


1. BUKHARI BOOK 73, HADITH 151:
Narrated 'Aisha: I used to play with the dolls in the presence of the Prophet, and my girl friends also used to play with me. When Allah's Apostle used to enter (my dwelling place) they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me. (The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for 'Aisha at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty.) (Fateh-al-Bari page 143, Vol.13)

2. MUSLIM BOOK 008, HADITH 3311:
'A'isha (Allah be pleased with her) reported that Allah's Apostle (may peace be upon him) married her when she was seven years old, and he was taken to his house as a bride when she was nine, and her dolls were with her; and when he (the Holy Prophet) died she was eighteen years old.

3. ABU DAWUD BOOK 41, HADITH 4914
Narrated Aisha, Ummul Mu'minin: When the Apostle of Allah (peace_be_upon_him) arrived after the expedition to Tabuk or Khaybar (the narrator is doubtful), the draught raised an end of a curtain which was hung in front of her store-room, revealing some dolls which belonged to her. He asked: What is this? She replied: My dolls. Among them he saw a horse with wings made of rags, and asked: What is this I see among them? She replied: A horse. He asked: What is this that it has on it? She replied: Two wings. He asked: A horse with two wings? She replied: Have you not heard that Solomon had horses with wings? She said: Thereupon the Apostle of Allah (peace_be_upon_him) laughed so heartily that I could see his molar teeth.

4. MUSLIM BOOK 031, HADITH 5981
'A'isha reported that she used to play with dolls in the presence of Allah's Messenger (may peace be upon him) and when her playmates came to her they left (the house) because they felt shy of Allah's Messenger (may peace be upon him), whereas Allah's Messenger (may peace be upon him) sent them to her.

SINUSUPORTAHAN ng mga HADITH na yan ang PATOTOO na 9-ANYOS at isang BATANG MUSMOS pa si AISHA nung ASAWAHIN SIYA at I-SEX ng propeta ng mga Muslim.

Makikita riyan na NAGLALARO pa ng MANYIKA si AISHA at NAKIKIPAGLARO pa sa mga KAPWA NIYA BATA nung ASAWAHIN SIYA ni Muhammad. Siya ay isang BATANG MUSMOS ... isang PASLIT.

AISHA, HADITH NAGSINUNGALING BA?

MATAPOS nating basahin ang mga PAHAYAG mula sa MISMONG PATOTOO ni AISHA, ang ASAWA ni MUHAMMAD, at ng iba pang NAKAKILALA sa kanya ay MALINAW na SINASABI na 9-YEARS-OLD o SIYAM na TAONG GULANG ang BATA nung ASAWAHIN at I-SEX ng PROPETA ng ISLAM.

Sa gitna ng mga bintang ng ilang Muslim na "HINDI TOTOO" ang bagay na iyan ay ginagawa nilang SINUNGALING si AISHA, ang mga NAKAKILALA kay Muhammad at ang HADITH.

Maitatanong natin: SINO ang NAGSASABI ng TOTOO? Ang mga NAGREREKLAMO at nagsasabing HINDI 9-ANYOS ang na-SEX ng kanilang propeta, o si AISHA na NAGSABI na 9-ANYOS SIYA nung makipag-SEX (CONSUMMATE) sa kanya ang propeta ng Islam?
PROPETA: MODELO NG PAG-ASAWA SA BATA

MISMONG mga MUSLIM sa MIDDLE EAST, partikular sa SAUDI ARABIA--ang SINILANGAN ng ISLAM, ay SANGAYON na 9-ANYOS si AISHA nang ASAWAHIN o I-SEX ng kanilang propeta.

Kaya nga sa SAUDI ARABIA at ibang BANSANG MUSLIM sa MIDDLE EAST ay LEGAL ang PAG-ASAWA sa mga BATANG MUSMOS. Kahit WALA pang BUWANANG DALAW ay IPINAAASAWA NA sa MATATANDA.

Katunayan, ayon sa mga ISKOLAR na MUSLIM ay si MUHAMMAD ang kanilang MODELO sa PAG-ASAWA sa mga BATA.

Kabilang sa mga nagpapatotoo niyan ay si Dr. Ahmad Al-Mu'bi, isang ISLAMIC SCHOLAR sa larangan ng PAG-AASAWA.

Sinasabi ni AL-MU'BI, "The Prophet Muhammad is the model we follow. He took Aisha to be his wife when she was six, but he had sex with her only when she was nine."

Mapapanood mismo si Al-Mu'bi sa YouTube, sa Islamic Scholar Confesses, Prophet Muhammad Had Sex With His 9 Year Old Wife Aisha.
MUHAMMAD IKINAHIHIYA NG ILANG MUSLIM?

Lumalabas na IKINAHIHIYA ng ilang MUSLIM ang GINAWA ng KANILANG PROPETA MUHAMMAD kaya HINDI NILA MATANGGAP ang PATOTOO ng HADITH na ang PROPETA ng ISLAM ay NAG-SEX ng BATANG MUSMOS.

Marahil ay NAHIHIRAPAN din silang TANGGAPIN ang PATOTOO ng HADITH dahil baka naiisip nila na ang TUNAY na PROPETA ng DIYOS ay HINDI GAGAWA ng GANYANG BAGAY.
Siguro ay NALALASWAAN at NANDIDIRI SILA.

Kung BIBLIYA at KRISTIYANISMO kasi ang pagbabatayan nila ay makikita nilang ang LAHAT ng TUNAY na PROPETA ng DIYOS ay WALANG NAGAWANG TULAD NIYAN.
DAGDAG: Mga patunay na ang "consummate" ay "sexual intercourse."

1. Yusuf Estes sa http://www.justaskislam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=1

"they actually consummate the marriage (i.e., have intercourse)"

"
the
man and the woman and man would be considered not married (unless of
course, if they had consummated the marriage by having sex together)."

"
for marriage (nikah) it is not considered completed until after they consummate (have sex)."


2. Ang sinabi ni Estes ay inayunan ng iba pang Islamic website.

a. http://www.islamnewsroom.com/emails-we-receive/41-muslim-issues

b. http://islamgreatreligion.wordpress.com/2011/05/25/islamic-marraige-rules/3. Sabi ni
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid sa http://islam.worldofislam.info/index.php?option=com_content&view=article&id=629:what-should-a-muslim-do-when-he-wants-to-consummate-his-marriage&catid=69&Itemid=44

When he wants to consummate the
marriage
, he should say the words reported in the hadeeth reported by
Ibn ‘Abbaas (may Allaah be pleased with him and his father) from the
Prophet SAW (peace and blessings of Allaah be upon him) who said: “When
one of you wants to approach (have intercourse with) his wife, if he
says: ‘Bismillahi Allaahumma jannibna al-Shaytaan wa jannib al-Shaytaan
ma razaqtana (In the name of Allaah, O Allaah, protect us from Shaytaan
and protect whatever You give to us from Shaytaan)’ – then if they are
given a child, Shaytaan will not harm it.”
(Reported by al-Bukhaari, Fath, no. 3271)


4. Dito sa http://www.zawaj.com/askbilqis/sex-on-marriage-night/ nagtatanong ang isang "ara." Ito ang tanong niya, "
I want to know whether it is compulsory to have intercourse on the night of marriage or before Walimah?"

(TAKE NOTE: Intercourse ang tanong.)

Heto ang sagot ng Editor-in-chief ng www.zawaj.com:

"According to the majority of scholars who have written about the
marriage process agree that the consummation of the marriage comes
before the Walima because the Prophet (pbuh) did not do the Walimah in
his marriage to any of his wives until after the consummation"

Malinaw sa unawa ng editor ng www.zawaj.com na ang "intercourse" o "sex" ay "consummation.5. Sa http://www.onislam.net/english/ask-the-scholar/family/marriage/451654-how-islam-views-early-marriages.html, ang unawa sa "consummation" ay "intercourse."


As
for the consummation of marriage with a young female, the scholars
agreed that the groom shall not be permitted to enter in on the bride
until she is ready for intercourse.


In al-Mughni,
Ibn Qudamah said that “her family should not permit him to consummate
the marriage
if she was not physically capable of intercourse, even if
she was nine. He added that if they asked him to take her, he may refuse
and he shall not be required to sustain her as a wife until she is
physically mature.”

No comments:

Post a Comment