Sunday, January 29, 2012

Moises binawalang gumawa ng imahen na paalala sa Diyos?

MAY REAKSYON po si BEN LANCUYAN sa isang POST NATIN. Heto po ang EMAIL NIYA sa ATIN:

From Cenon: Inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng mga imahen bilang paalala sa Diyos. (Exodus 25:18-22, Numbers 21:8-9)

Never inutusan ng Allah si Muhammad na gumawa ng mga imahen na paalala sa Kanya.

Katunayan, ipinagbabawal sa Islam ang lahat ng uri ng imahen.

SAGOT: Ayaw ko na po ng mahabang paliwanag, sumangguni nalang po kayo sa inyong ‘Biliya’ . . . Ito po oh:

"1God said to the people of Israel: 2I am the LORD your God, the one who brought you out of Egypt where you were slaves. 3Do not worship any god except me. 4Do not make idols that look like anything in the sky or on earth or in the ocean under the earth. 5Don't bow down and worship idols. I am the LORD your God, and I demand all your love. If you reject me, I will punish your families for three or four generations. 6But if you love me and obey my laws, I will be kind to your families for thousands of generations." (CEV Bible, Exodus 20:1-6)

"1Moses called together the people of Israel and said: Today I am telling you the laws and teachings that you must follow, so listen carefully. 2The LORD our God made an agreement with our nation at Mount Sinai. 3That agreement wasn't only with [b] our ancestors but with us, who are here today. 4The LORD himself spoke to you out of the fire, 5but you were afraid of the fire and refused to go up the mountain. So I spoke with the LORD for you, then I told you that he had said: 6I am the LORD your God, the one who brought you out of Egypt where you were slaves. 7Do not worship any god except me. 8Do not make idols that look like anything in the sky or on earth or in the ocean under the earth. 9Don't bow down and worship idols. I am the LORD your God, and I demand all your love. If you reject me and worship idols, I will punish your families for three or four generations. 10But if you love me and obey my laws, I will be kind to your families for thousands of generations." (CEV Bible, Deuteronomy 5:1-10)

"Respect your father and your mother, honor the Sabbath, and don't make idols or images. I am the LORD your God." (CEV Bible, Leviticus 19:3)

"[ Blessings for Obeying the LORD ] [ The LORD said: ] I am the LORD your God! So don't make or worship any sort of idols or images." (CEV Bible, Leviticus 26:1)

I-add ko na din po ito:

Isaiah 41:29
See, they are all false! Their deeds amount to nothing; their images are but wind and confusion.
"Hear, O Israel: The LORD our God, the LORD is one. (From the NIV Bible, Deuteronomy 6:4)"
"The most important one," answered Jesus, "is this: 'Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. (From the NIV Bible, Mark 12:29)"
""Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good–except God alone." (From the NIV Bible, Mark 10:18)"
"God is not a man, that he should lie, nor a son of man, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? (From the NIV Bible, Numbers 23:19)"


"Say: He is God, the One and Only; God, the Eternal, Absolute; He begetteth not, nor is He begotten; And there is none like unto Him. (The Noble Quran, 112:1-4)"

Mula po sa aking puso: Kayo na po ang humusga. Nahihirapan po ako mag-post sa blog niyo kaya dito na lang po.
Sana po kahit dito man lang ay bigyan niyo ako ng reply kun ano ang maisasagot niyo. Salamat.MAIKILI din lang po ang SAGOT KO.

SALAMAT po sa COMMENT NINYO pero SORRY po dahil HINDI NINYO NAUNAWAAN ang SINABI KO at maging ang mga TALATANG IBINIGAY NINYO.

HINDI po IYAN SAGOT sa SINABI KO.Kung babalikan po ninyo ang SINABI KO ay MALINAW pong NAKASAAN DOON: "Inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng mga imahen bilang paalala sa Diyos. (Exodus 25:18-22, Numbers 21:8-9)

Mga IMAHEN na PAALALA sa DIYOS ang INIUTOS na GAWIN ni MOISES. Ang mga binanggit ninyo ay mga IMAHEN NA DIYUS-DIYOSAN o mga IMAHEN ng IBANG DIYOS.

BAWAL po TALAGA ang mga DIYUS-DIYOSAN o IMAHEN ng IBANG DIYOS.

Pero ang mga IMAHEN na PAALALA sa DIYOS, tulad ng IMAHEN ng KERUBIN (PAALALA sa PRESENSIYA ng DIYOS) at IMAHEN ng AHAS (PAALALA sa KAPANGYARIHAN ng DIYOS) ay PUWEDENG-PUWEDE po. INIUTOS pa nga pong GAWIN e.

At DIYAN nga po MALINAW na IBANG-IBA si MOISES sa PROPETA MUHAMMAD ng mga MUSLIM.

SALAMAT po.

5 comments:

 1. Salamat sa sagot.

  Kung, ANG PAGGAWA NG MGA IMAHE AY PARA ITO AY MGA MAGSISILBI SA DIYOS, bakit ang dami-dami ko pong nakikita sa TV (at iba pa) na mga Romano Katoliko halos magkandakuba sa pagharap sa mga imahe ng iba like santo at ni Maria - ina ni Hesus. May isa pa, ano (o anu-ano) ang mga katarungan sa pagsagawa ng dasal kat Maria - ina ni Hesus?

  Mula sa http://www.bible.ca/cath-overview-false-teaching.htm . . .

  "2. Praying repetitive words using Rosary beads is forbidden.

  FACT: Catholics pray repetitive words with Rosary Beads that were first invented in 1090 AD, by "Peter the Hermit" and made popular by St. Dominic in 1208 AD. Catholics believe that Mary appeared to St. Dominic in 1208 AD, at the church of Prouille and revealed the Rosary Beads to him. From this time, Catholics prayed 15 sets of 10 consecutive "hail Marys" in a row (150 times), in the Rosary. However, in 2003 AD, Pope John Paul added a new set of Mysteries, so now it is 20 sets of 10 "Hail Marys", (200 times in the Rosary, in total.) Catholics will vainly appeal to Psalm 136 that alternates the same phrase 26 times with 26 different blessings God gives us. It is not 26 in a row as with the rosary! This is also a song, not a prayer. Revelation 4:8 has "angels singing" not "men praying".

  IMAGE URL: http://www.bible.ca/catholic-rosary.jpg

  Historical note: Roman Catholics borrowed the idea of praying with beads from the pagan religions who were already using them hundreds of years before: In 456 AD, Hindus are thought to have introduced the concept of praying with beads to the world. The earliest reference to a rosary (boberkhas) is in their "Jain Canon" (456 AD) These boberkhas had various numbers of beads 6,9,12,18,36 (any sub-multiple of 108) Islam (610 AD) uses a rosary of 99 beads, one for each of the names of God. Buddhists have 108 prayer beads on the string. The Rosary is of pagan origin and no Christian prior to 1000 AD used beads to pray.

  Question #1: Did Jesus forbid repetitive prayer using Rosary Beads?

  Answer: Matthew 6:7 o YES NO o

  "And when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many words. Matthew 6:7

  ReplyDelete
 2. Kung, ANG PAGGAWA NG MGA IMAHE AY PARA ITO AY MGA MAGSISILBI "NA PAALAALA" SA DIYOS, bakit ang dami-dami ko pong nakikita sa TV (at iba pa) na mga Romano Katoliko halos magkandakuba sa pagharap sa mga imahe ng iba like santo at ni Maria - ina ni Hesus. May isa pa, ano (o anu-ano) ang mga katarungan sa pagsagawa ng dasal kat Maria - ina ni Hesus?

  - - - - - - - - - - -
  Update: Correction of the supposed to be comment/reply. Sorry for the MISTAKE. It is clearly not intentional.

  with Strong Emphasis on: Kung, ANG PAGGAWA NG MGA IMAHE AY PARA ITO AY MGA MAGSISILBI "NA PAALAALA" SA DIYOS,

  ReplyDelete
  Replies
  1. BEN LANGCUYAN SAID:
   Kung, ANG PAGGAWA NG MGA IMAHE AY PARA ITO AY MGA MAGSISILBI "NA PAALAALA" SA DIYOS, bakit ang dami-dami ko pong nakikita sa TV (at iba pa) na mga Romano Katoliko halos magkandakuba sa pagharap sa mga imahe ng iba like santo at ni Maria - ina ni Hesus.


   CENON BIBE:
   Una po ay paki pansin na ANTI-CATHOLIC WEBSITE ang SOURCE NINYO. WALA po TAYONG AASAHAN DIYAN kundi BIASED at MALING BINTANG.

   Anyway, ang tinutukoy po siguro ninyo ay ang mga PRUSISYON kung saan MARAMI ang DUMADALO.

   Una, BAKIT po NAGPU-PRUSISYON?

   Ginagawa po iyan para IPAKITA sa PUBLIKO ang mga IMAHEN para MAALALA NILA ang DIYOS o ang mga BANAL. Gusto kasi ng SIMBAHAN na LAGING MAALALA ng mga TAO ang DIYOS at ang KANYANG mga TAPAT na ALAGAD.

   Ang PAGSAMA ng mga TAO riyan ay isang PUBLIC DECLARATION ng PANINIWALA NILA sa DIYOS o sa BANAL na ALAGAD NG DIYOS na IPINAPAALALA ng mga IMAHEN.

   Ngayon, may mga TAONG MARUBDOB o MARIIN ang PANINIWALA sa DIYOS o sa SANTO at NAIPAPAKITA NILA IYON sa PAMAMAGITAN ng PAGLAPIT, PAGPUNAS o PAGHAWAK doon sa IMAHEN. At minsan nga ay MAY NASASAKTAN sa PAGGAWA NILA NIYAN.   +++

   BEN LANGCUYAN SAID:
   May isa pa, ano (o anu-ano) ang mga katarungan sa pagsagawa ng dasal kat Maria - ina ni Hesus?


   CENON BIBE:
   Ang PANALANGIN po sa BIRHENG MARIA at sa mga SANTO ay PAGHINGI LANG ng TULONG na DASAL mula sa KANILA.

   GAWAIN po kasi ng mga KRISTIYANO na MAGTULUNGAN sa PAGDARASAL.

   At MAKIKITA po NATIN ang DAHILAN dito sa SINABI ng PANGINOONG HESUS.

   SABI ng PANGINOONG HESUS sa Matthew 18:19-20:
   Again, [amen,] I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father.

   For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.”   TINIYAK po ng PANGINOONG DIYOS na IBIBIGAY NIYA ang HINIHINGI ng DALAWA na MAGKAKASUNDO sa KANILANG HIHILINGIN.

   Iyan po ang isang dahilan kung bakit MARAMI sa HUMIHINGI ng TULONG na DASAL sa BIRHENG MARIA o sa mga SANTO ay NATATANGGAP ang KANILANG HINIHINGI.   +++

   BEN LANGCUYAN SAID:
   "2. Praying repetitive words using Rosary beads is forbidden.

   Question #1: Did Jesus forbid repetitive prayer using Rosary Beads?

   Answer: Matthew 6:7 o YES NO o

   "And when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many words. Matthew 6:7


   CENON BIBE:
   WALA pong PAGBABAWAL sa PAGDARASAL nang PAULIT-ULIT GAMIT ang ROSARYO.

   Iyan po ay MALING BINTANG na INIMBENTO ng mga HINDI KATOLIKO para SIRAAN ang mga KATOLIKO.

   HINDI ang ROSARYO ang TINUTUKOY sa MATTHEW 6:7.

   MALI ang SALIN na GINAGAMIT NINYO.


   Sa ORIHINAL na GREEK TEXT ay ginamit ang salitang BATTALOGEO. Ang TAMANG KAHULUGAN NIYAN ay “DUMALDAL.” “PRATE” sa INGLES.

   Ang PATUNAY diyan ay ang SINABI sa talata na ang tinutukoy ay “MANY WORDS.”

   Sa ROSARYO ay HINDI “MANY WORDS” ang GINAGAMIT kundi “A FEW WORDS” na INUULIT-ULIT.

   NAKIKITA po ba NINYO ang PAGKAKAIBA?   Dagdag na PATUNAY na HINDI PAULIT-ULIT na DASAL ang IPINAGBABAWAL ay ang GAWAIN sa LANGIT kung saan PAULIT-ULIT ang PAGDARASAL ng mga ALAGAD ng DIYOS. (Revelation 4:8)

   Delete
 3. According to Cenon:

  GOD COMMANDED MOSES (PEACE BE UPON HIM) TO MAKE IMAGES AS A REMEMBRANCE OF GOD.

  TRUTH:

  * Catholics make images of 'saints' and Virgin Mary added.

  * Catholics Pray to these 'aints' and Virgin Mary.

  * Praying is a form of remembrance to God.

  * These 'saints' and virgin Mary are purely human, NOT GOD.

  CONCLUSION:

  Catholics are extremely blasphemous! Only God alone is the One that should be prayed to.

  ReplyDelete
 4. TRUTH: The Black Nazarene of Quiapo is reportedly having his finger accidentally removed/lost and it was returned by a kind-hearted 'someone'. These was confirmed by the priest in charge.

  QUESTION: DO THAT BLACK NAZARENE (A CRETION OF MAN) HAS A POWER/ABILITY OF HIS OWN TO RETURNED ITS LOST PART (like a finger)???

  ReplyDelete