Monday, May 12, 2014

CREATION sa BIBLE, MALI? (Nahuli ang ARAW at BUWAN?)


SINABI ng MUSLIM na si Muhammad Usman:
GOD CREATED THE WORLD ACCORDING TO BIBLE...
Day one: God creates heaven and earth, and light and dark.
Day two: God creates the firmament.
Day three: God creates land in the water, then plants.
Day four: God creates the sun and moon; then, as an afterthought, he creates the other stars.
Day five: God creates water animals, then birds.
Day six: God creates land animals, then Adam.
Day seven: God rests.

QUESTION??

1. Bible says in Genesis Ch. No. 1 Verses No. 3 and 5,…‘Light was created on the first day.’ Genesis, Ch., 1 Verses, 14 to 19… ‘The cause of light - stars and the sun, etc. was created on the fourth day’. How can the cause of light be created on the 4th day - later than the light which came into existence on the first day? - It is unscientific.

2. Further, the, Bible says Genesis, Ch. 1, Verses 9 to 13… ‘Earth was created on the 3rd day. How can you have a night and day without the earth ? The day depends upon the rotation of the Earth Without the earth created, how can you have a night and day?

3. Genesis, Ch. No. 1 Verses 9 to 13 says… ‘Earth was created on the third day.’ Genesis Ch. No. 1 Verses 14 to 19 says…‘The Sun and the Moon were created on the fourth day.’ Today science tells us… ‘Earth is part of the parent body… the sun.’ It cannot come into existence before the sun – It is unscientific.

4. The Bible says in Genesis, Ch. No.1, Verse No. 11 to 13…‘The vegetation, the herbs the shrubs, the trees - they were created on the 3rd day And the Sun, Genesis, Ch. No. 1, Verses. 14 to 19, was created on the 4th day. How can the vegetation come into existence without sunlight, and how can they survive without sunlight ?

APAT NA TANONG LANG HINIHINGI KO Cenon Bibe PATUNGKOL SA PAGGAWA NG MUNDO ACCORNING SA BIBLIYA MO AT SCIENCE... KAILANGAN KO NG EXPLANATION KASI MAGULO ATA ANG BIBLIYA MO AT ANG MODERN SCIENCE...

SAGOT SAGOT SAGOT..

+++

HINDI MAGULO ang BIBLE. HINDI lang ito NAIINTINDIHAN ni MUHAMMAD.

AKALA NIYA ay SCIENCE BOOK ang BIBLE.

MALI.

HINDI SCIENCE BOOK ang BIBLE. Iyan ay isang RELIGIOUS BOOK.

Ang SCIENCE BOOK ay TUNGKOL sa SIYENSIYA o KATOTOHANAN sa PISIKAL na MUNDO.

Ang BOOK of RELIGION ay NAGPAPALIWANAG ng mga KATOTOHANANG PANG-RELIHIYON. ESPIRITWAL.

Kumbaga, PILIT na IKINUKUMPARA ni MUHAMMAD ang MANGGA at BUKO.

HINDI PUWEDE. Kahit pa kasi parehong prutas yan ay MAGKAIBA SILA ng URI ng PRUTAS.

+++

SABI NI MUHAMMAD:
“1. Bible says in Genesis Ch. No. 1 Verses No. 3 and 5,…‘Light was created on the first day.’ Genesis, Ch., 1 Verses, 14 to 19… ‘The cause of light - stars and the sun, etc. was created on the fourth day’. How can the cause of light be created on the 4th day - later than the light which came into existence on the first day? - It is unscientific.’

Ayon kay Usman, ang “cause of light stars and the sun, etc. was created on the fourth day.”

MALI SI MUHAMMAD.

Ayon mismo sa science, WALA pang mga BITUIN at ARAW ay MAY LIWANAG NA, particular sa PASIMULA: (http://cmb.physics.wisc.edu/tutorial/bigbang.html)
“the universe was still really hot, so hot that ordinary atoms couldn't even exist. Electrons caused very small packets of light called photons to scatter continuously, and if you can believe it, light was actually linked, or coupled, to the particles, causing the whole universe to glow. This is the stage that scientists like to call the primordial soup because the universe looked like a plasma "soup" of protons, electrons, neutrons, neutrinos, photons, etc.”

WALA pang “stars and the sun.” Pero meron nang “UNIVERSAL GLOW” o LIWANAG ay galing sa “photons.”

So, MALI si Usman. MALI ang Muslim. SIYA AY UNSCIENTIFIC.

Ngayon, kahit pa RELIGIOUS TRUTH ang HATID ng BIBLE ay MAS TUGMA ang SINASABI ng BIBLE kaugnay diyan.

Sabi ng Bible ay UNANG NALIKHA ang LIWANAG. At AYON SA SCIENCE ay NAROON NGA ang LIWANAG sa SIMULA.

At sa RELIGIOUS TRUTH, ang LIWANAG ay ang SIMULA ng PAGKILOS ng Diyos sa PAGLIKHA o CREATION.

Sa SCIENCE, ang LIWANAG ay TANDA ng SIMULA ng SANLIBUTAN.

TUGMA.

+++

Sa ikalawang DEKLARASYON ni MUHAMMAD.
2. Further, the, Bible says Genesis, Ch. 1, Verses 9 to 13… ‘Earth was created on the 3rd day. How can you have a night and day without the earth ? The day depends upon the rotation of the Earth Without the earth created, how can you have a night and day?

MALI na naman ang UNAWA ni MUHAMMAD. HINDI SCIENTIFIC TRUTH ang gustong sabihin ng Bible diyan.

Ang “night and day” sa BIBLE ay HINDI IBINATAY sa TAKBO ng MUNDO, o sa KALIKASAN o sa PANAHON ng TAO.

Ipinakikita sa Bible na DIYOS ANG MAY KONTROL ng LAHAT ng BAGAY. HINDI ang MUNDO. HINDI ang KALIKASAN.

Kaya sinasabi ng Bible na SA DIYOS MAGTIWALA. HINDI sa TAKBO ng NATURE o TAKBO ng PANAHON. Ang ARAW AT GABI ay NAKABATAY sa PAGKILOS ng DIYOS, HINDI sa PAGKILOS ng PISIKAL na SANLIBUTAN.

At sa KATOTOHANANG PANG-RELIHIYON, ang ARAW at GABI ay NAGSIMULA nung SIMULAN din ng DIYOS ang PAGLIKHA, partikular nung LIKHAIN NIYA ang LIWANAG at IHIWALAY NIYA ITO sa KADILIMAN.

Genesis 1:4-5
“God saw that the light was good; and God separated the light from the darkness.”

“God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening and there was morning, one day.”

RELIGIOUS TRUTH yan. HINDI SCIENTIFIC TRUTH.

+++

Unahin natin ang IKAAPAT na DEKLARASYON ni MUHAMMAD.
4. The Bible says in Genesis, Ch. No.1, Verse No. 11 to 13…‘The vegetation, the herbs the shrubs, the trees - they were created on the 3rd day And the Sun, Genesis, Ch. No. 1, Verses. 14 to 19, was created on the 4th day. How can the vegetation come into existence without sunlight, and how can they survive without sunlight ?

Paano raw nagkaroon ng “vegetation, the herbs the shrubs, the trees” kung wala pang araw?

Para pala sa MUSLIM, ang BUHAY ay NAKABATAY sa ARAW, na isa lang NILIKHA rin ng DIYOS.

Iyan ang MALING PANINIWALA na ITINUTUWID ng BIBLE.

Muli, HINDI SCIENTIFIC TRUTH ang gustong ibigay ng Bibliya, kundi RELIGIOUS TRUTH.

Ang pagkakaroon ng “vegetation, the herbs the shrubs, the trees” ay tanda ng PAGKAKAROON ng BUHAY.

At sinasabi ng Bible na NAGKAROON NG BUHAY DAHIL SA DIYOS. HINDI DAHIL sa ARAW.
Tila MAS NAGTITIWALA ang MUSLIM sa ARAW kaysa DIYOS.

+++

Sa IKATLONG DEKLARASYON ni MUHAMMAD.
3. Genesis, Ch. No. 1 Verses 9 to 13 says… ‘Earth was created on the third day.’ Genesis Ch. No. 1 Verses 14 to 19 says…‘The Sun and the Moon were created on the fourth day.’ Today science tells us… ‘Earth is part of the parent body… the sun.’ It cannot come into existence before the sun – It is unscientific.

MAKAMUNDO na naman ang PANANAW ng MUSLIM.

Noong likhain ng Diyos ang sanlibutan ay ALAM NIYA na may mga taong MAGKAKAMALI at SASAMBA sa ARAW at sa BUWAN.

At iyan ang dahilan kung bakit INIHULI NIYA ang PAGLABAS ng ARAW, BUWAN at mga BITUIN kaysa sa PAGLITAW ng BUHAY.

RELIGIOUS TRUTH ANG LAYUNIN ng DIYOS. HINDI SCIENTIFIC TRUTH.

HINDI ang ARAW ang NAGBIBIGAY BUHAY kundi ang DIYOS.

HINDI rin DAPAT GAWING DIYOS ang ARAW, BUWAN at BITUIN. NILIKHA LANG YAN ng DIYOS. HINDI YAN DIYOS.

YAN YON.

+++

Bottom line, MALI talaga ang UNAWA ni MUHAMMAD. GINAGAWA NIYANG SCIENCE BOOK ang isang RELIGIOUS BOOK.

Dahil diyan, NAILIGAW SIYA ang PANINIWALA.

No comments:

Post a Comment