Wednesday, June 25, 2014

MATTHEW 7:21-22, Balik Islam ang Tinutukoy
MADALAS GAMITIN ng mga Muslim ang MATTHEW 7:21-22 para palabasin na ang mga KRISTIYANO na TUMATAWAG kay HESUS ng "LORD" o "PANGINOON" ay ITATAKWIL NIYA.

MALI ang KANILANG UNAWA.

Ang TINUTUKOY sa TALATA ay ang mga TUMALIKOD kay HESUS, LALO NA ang mga NAG-MUSLIM.

BASA MUNA TAYO ng TALATA.

MATTHEW 7:21-22
"Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven.

"On that day many will say to me, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many deeds of power in your name?'

Sa MATTHEW 7:21 ay MALINAW ang SINABI ni HESUS na "NOT EVERYONE who says to me, 'LORD, LORD,' will enter the kingdom of heaven..."

Sa Pilipino, "HINDI LAHAT ng TATAWAG sa AKIN ng 'PANGINOON, PANGINOON' ..."
Ulitin natin ang "HINDI LAHAT."

Ibig sabihin, MAY ILAN LANG na TATAWAG kay HESUS ng "LORD" ang HINDI PAPASOK sa LANGIT. Yung IBA ay PAPASOK.

So, MALI ang UNAWA NINYO na KAPAG TUMAWAG ng "LORD" kay HESUS ay HINDI NA PAPASOK sa LANGIT.

SADYA NINYONG PINUPUTOL at INAALIS ang MATTHEW 7:21 para MABALUKTOT ang KONTEKSTO ng TALATA.

Ang RESULTA ay NAILIGAW NINYO ang INYONG MGA SARILI.

+++

Ngayon, SINO ang TATAWAG kay HESUS ng "LORD" na PAPASOK sa LANGIT?

Ang PAPASOK ay yung mga NANIWALA sa mga SALITA ni HESUS at UMANIB sa KANYANG KATAWAN--ang IGLESIA KATOLIKA.

SILA ang TUMANGGAP at KUMILALA sa KANYA bilang LORD, TAGAPAGLIGTAS at DIYOS--bilang PAGSUNOD KALOOBAN ng DIYOS AMA na NAGSUGO sa DIYOS ANAK.

So, muli ay MALI ang UNAWA NINYO na ang PAGTAWAG ng "LORD" kay HESUS ang DAHILAN ng PAGTATAKWIL as mga TAO.

+++

SINO naman ang HINDI PAPASOK, ayon sa MATTHEW 7:21-22?

Ang HINDI PAPASOK ay ang mga TUMALIKOD kay HESUS at sa KANYANG KATAWAN, lalo na ang mga NAG-MUSLIM.

Sa PAGHUHUKOM ay MAKIKITA ng mga NAG-MUSLIM na DIYOS TALAGA si HESUS at DOON SILA MAGSISISI na TUMALIKOD SILA sa KANYA.

PAGKATAPOS ay SUSUBUKAN NILANG BOLAHIN si HESUS.

DIYAN PAPASOK ang MATTHEW 7:22.

SASABIHIN ng mga NAG-MUSLIM, "'Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many deeds of power in your name?'"

TOTOO naman. BAGO kasi NAG-MUSLIM ang mga TUMALIKOD kay HESUS ay mga PASTOR ang mga IYAN: NANGARAL sa NGALAN ni HESUS, NAGPALAYAS din ng DEMONYO at GUMAWA ng mga BAGAY sa NGALAN ni KRISTO.

Tingnan na lang ninyo ang mga PASTOR na sina Ustadz Ahmad Barcelon at mga PARI KUNO na sina SORIA at IBA pang PASTOR na USTADZ na ngayon.

Sa PAGHUHUKOM ay SILA ang SISIGAW-SIGAW kay HESUS ng "LORD, LORD!"

Pero HULI NA ang LAHAT. TAPOS NA ang PANAHON ng PAGPAPASYA at PAGSISISI.

PANAHON NA ng PAGHUHUKOM.

+++

Ang PAGHUHUKOM ay PANAHON NA ng PAGPAPARUSA.

ITATAPON NA at PAPATAYIN NA sa IMPIERNO ang mga NAG-MUSLIM at ang mga TUMALIKOD kay HESUS.

TUTUPARIN NA ang SINABI ni HESUS sa LUKE 19:27:
"But as for these ENEMIES OF MINE WHO DID NOT WANT ME TO BE KING OVER THEM-- bring them here and SLAUGHTER THEM in my presence.'"
Diyan sa LUKE 19:27 ay MALINAW na ang PAGPATAY sa mga KAAWAY ni HESUS ay ang pag-AYAW NILA sa pagiging HARI at DIYOS ni KRISTO.

SINO ba ang mga AYAW MAGHARI sa KANILA si HESUS?

Hindi ba ang mga MUSLIM?

So, MALINAW na sa LUKE 19:27 ay SINASABI NA ng DIYOS ang KAPARUSAHAN sa mga MUSLIM.

At WALA nang MAGAGAWA ang PAGTAWAG NILA ng "LORD" kay HESUS. (MATTHEW 7:21-22)

ITATAPON NA SILA sa DAGAT-DAGATANG APOY na siyang IKALAWANG KAMATAYAN. (REVELATIONS 20:14)

1 comment:

  1. Tama po kayo sa inyong punto. Ang mga TUMAKWIL kay Cristo at tinanggap ang aral na yumuyurak sa ating Panginoon ay makakatikim ng paghuhukom mula sa Dios.

    ReplyDelete