Monday, June 2, 2014

DEUTERONOMY 24:16 / EZEKIEL 14:14 Hesus Hindi Puwede Iligtas ang Tao?IPINIPILIT ng mga MUSLIM, partikular nitong si Iman Villaluz, na HINDI PUWEDENG NAMATAY si HESUS para sa KALIGTASAN ng TAO.

Ibinigay pa ni IMAN ang DEUTERONOMY 24:16 at EZEKIEL 14:14.

HINDI LANG NAKAKAUNAWA si IMAN at ang mga MUSLIM.

=========

A. HESUS, TAGAPAGLIGTAS

Ang PAG-AALAY ni HESUS ng BUHAY ay PAGLILIGTAS ng DIYOS sa TAO. Kasi nga ang DIYOS ay TAGAPAGLIGTAS.

+++

ISAIAH 43:3, 11
For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your SAVIOR.

I, I am the LORD, and besides me there is no SAVIOR.

+++

WALANG SINASABI sa DEUTERONOMY 24:16 at EZEKIEL 14:14 na HINDI PUWEDENG ILIGTAS ng DIYOS ang TAO.

MALI lang ang LAPAT MO sa MGA TALATA.

=========

B. SAPILITANG PAGPARUSA

MATAGAL nang NAIPALIWANAG YANG DEUTERONOMY 26:16 at EZEKIEL 14:14 e. INUULIT LANG ng mga MUSLIM dahil HINDI NILA MATUTULAN ang PALIWANAG ng mga KATOLIKO.

Heto, IPALILIWANAG NATIN ULI para MAINTINDIHAN ng mga MUSLIM at ng mga NAGBABASA.

+++

a. DEUTERONOMY 26:16
Parents shall not be put to death for their children, nor shall children be put to death for their parents; only for their own crimes may persons be put to death.

+++

MALINAW na ang TINUTUKOY riyan ay ang PAGPATAY o PAGPARUSA sa AMA o sa ANAK para sa KASALANAN ng KANILANG KAPAMILYA.

SAPILITAN. MALING PAGHUSGA. MALING PAGPATAY.

Ang PAG-AALAY ni HESUS ng BUHAY para sa KALIGTASAN ng TAO ay HINDI SAPILITAN. KUSA YAN.

+++

JOHN 10:15, 17-18
just as the Father knows me and I know the Father. And I LAY DOWN MY LIFE FOR THE SHEEP.

For this reason the Father loves me, because I LAY DOWN MY LIFE in order to take it up again.

No one takes it from me, but I LAY IT DOWN OF MY OWN ACCORD. I have power to lay it down, and I have power to take it up again. I have received this command from my Father."

+++

KITA NINYO?

SABI ni HESUS, "I LAY IT DOWN OF MY OWN ACCORD. "

"OF MY OWN ACCORD." KUSA. HINDI SIYA PINILIT.

+++

b. EZEKIEL 14:14
even if Noah, Daniel, and Job, these three, were in it, they would save only their own lives by their righteousness, says the Lord GOD.

+++

WALANG SINASABI riyan na HINDI PUWEDENG ILIGTAS ng DIYOS ang TAO.

MALI na naman ang LAPAT MO sa TALATA.

Isa pa, MGA TAO YANG TINUTUKOY RIYAN: sina NOAH, DANIEL at JOB, na HINDI PUWEDENG MAGLIGTAS ng BUHAY ng IBANG TAO.

BUHAY LANG NILA ang PUWEDE NILANG ILIGTAS.

Si HESUS ay HINDI "TAO LANG." SIYA ay DIYOS.

Dahil DIYOS, PUWEDENG-PUWEDENG ILIGTAS ni HESUS ang TAO.

GANOON LANG YON.

No comments:

Post a Comment