Wednesday, July 30, 2014

Hesus Sinugo lang sa Israel (Matthew 15:24)MADALAS gamitin ng mga Muslim ang Matthew 15:24 para palabasin na wala sa misyon ng Panginoong Hesus ang itayo ang relihiyong Kristiyano.

Sinasabi sa talata:
Matthew 15:24
But He answered and said, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel."

[Datapuwa't siya'y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel.]

+++

A. WALANG KAUGNAYAN
Walang kinalaman ang Matthew 15:24 sa pagtatayo ni Hesus ng Kristiyanismo.

Sa talata ay ipinakikita lang ng Panginoon ang PAGTUPAD sa pangako ng Diyos na susuguin Niya sa mga Israelita ang PROPETANG KATULAD ni MOSES.

Deuteronomy 18:18
`I will raise up a prophet from among their countrymen like you, and I will put My words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him.'

[Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.]

Si Hesus ang PROPETANG KATULAD ni MOSES na sinabing ibabangon ng Diyos para sa mga Israelita.

Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ni Hesus sa Mateo 15:24 na sinugo Siya sa mga naliligaw na tupa ng Israel.

Hiwalay iyan sa pagtatayo Niya sa relihiyong Kristiyano.

+++

B. ALAGAD ANG SINUGO
Ang pagiging Kristiyano ay bunga naman ng PAGSUGO ni HESUS sa mga TAGASUNOD Niya para gawing alagad ang LAHAT ng BANSA.

Matthew 28:19-20
"Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age."

[Kaya magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo: Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.]


Diyan ay HINDI na si HESUS ang SINUGO kundi ang Kanyang mga ALAGAD. Kaya HINDI yan LIHIS o KONTRA sa Mateo 15:24.

Ang SINUGO na riyan ay ang mga TAGASUNOD ni Hesus.

Pero ang pagsugo sa mga TAGASUNOD ni Hesus ay TULAD ng PAGSUGO ng Diyos Ama kay Hesus, ang Diyos Anak.

John 20:21
So Jesus said to them again, "Peace be with you; as the Father has sent Me, I ALSO SEND YOU."

[Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, Kapayapaan ang sumainyo: kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman SINUSUGO KO KAYO.]

At dahil nga sa PAGSUGO sa mga TAGASUNOD ni Hesus ay natayo at lumaganap na ang Kristiyanismo.

+++

C. PATUNAY NA DIYOS
Ang PAGSUGO ni Hesus sa Kanyang mga alagad upang IPANGARAL ang KANYANG nga ARAL at UTOS ay isang patunay na Siya ay DIYOS.

Una, hindi puwedeng TAO LANG ang MAGSUGO sa mga alagad. Walang silbi at walang saysay ang pagsusugo lang ng tao.

Pangalawa, hindi iuutos ni Hesus na ipangaral ang ARAL at UTOS ng TAO.

Ang tanging iuutos ni Hesus para IPANGARAL ay ang ARAL at UTOS ng DIYOS.

Kaya sa PAGSUSUGO ni Hesus sa Kanyang mga alagad at ang UTOS Niya na IPANGALAN ang Kanyang mga UTOS at ARAL ay dagdag na PATUNAY na Siya ay DIYOS.

Purihin si Kristo! Purihin ang Diyos!

24 comments:

 1. Deuteronomy 18:18
  `I will raise up a prophet from among their countrymen like you, and I will put My words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him.'

  (Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga KAPATID, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya. ____ /___ I will raise them up a Prophet from among their BRETHREN, like unto thee, and will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him.)

  medyo decieving ang gamit na Talata dahil CountryMen ang inilagay, anong version kaya ng bibliya gamit ng Taing ito? Kapatid ng mga Hudyo ang tinutukoy dyan na kong saan mayroong propetang lilitaw. ngayon sino ba ang propeta na like unto Moses? na ipinangak na may Ina at Ama, nag-asawa at nagkapamilya and so on an so forth? was it Jesus? No!

  https://www.whyislam.org/common-ground/muhammad-a-prophet-like-unto-moses/

  Ang totoo may propesiya din na katulad ni Hesus hingil sa propetang binabangit ni Moses Deut 18:18

  basa;

  John 16:13

  13 Howbeit when HE, the Spirit of truth, is come, HE will guide you into all truth: for HE shall not speak of HIMSelf; but whatsoever HE shall hear, that shall he speak: and HE will shew you things to come.

  ReplyDelete
  Replies
  1. MATAGAL na pon nasagot ang maling gamit ng mga Muslim sa Deut 18:18.

   Narito po ang sagot diyan.

   MUHAMMAD: Propeta ng Islam, kasama ba sa Deut 18:18?

   Nasa kanan ang LINK diyan. Paki click po para mabasa ninyo ang katotohanan.

   Nariyan din po ang ibang artikulo kaugnay sa propeta ng Islam. Paki basa na rin po.

   Maraming salamat at pagpalain po tayo ng Diyos.

   Delete
  2. MALI po ang paggamit ng mga Muslim sa John 16:13.

   Propeta raw nila ang tinutukoy sa talata. Propeta raw po nila ang SPIRIT OF TRUTH na tinukoy riyan.

   MALI po sila.

   Ang propeta po ng Islam ay isang TAO: May LAMAN, BUTO at DUGO.

   Ang tinukoy po sa John 16:13 na darating ay SPIRIT o ESPIRITU: WALANG LAMAN, WALANG BUTO, WALANG DUGO.

   Diyan po ay malinaw na MALI at IPINIPILIT lang ng mga MUSLIM ang MALI NILANG UNAWA sa talata.

   BINABAGO NILA ang NAKASULAT para po magkaroon lang ng batayan ang kanilang propeta.

   AMINADO po ang mga MUSLIM na WALANG PATUNAY na KINAUSAP at SINUGO ng DIYOS ang kanilang propeta.

   Dahil alam nilang HINDI KINAUSAP at HINDI SINUGO ng DIYOS ang kanilang propeta ay GUMAGAWA o UMIIMBENTO SILA ng mga batayan.

   Pero KITA na po natin na BINALUKTOT lang nila ang John 16:13.

   Delete
  3. https://www.google.com.ph/search?ei=hyDvV_rPGYGq0gT-lbXgAw&q=prophet+like+unto+Moses+illutrastion&oq=prophet+like+unto+Moses+illutrastion&gs_l=mobile-gws-serp.3..30i10k1.8193.16829.0.18563.19.19.0.0.0.0.726.4239.2-1j3j2j1j2.9.0....0...1c.1j4.64.mobile-gws-serp..12.6.2424...41j0i22i30k1.SD4wZ6sQnGU#imgrc=BJREi0V6eEp8LM%3A

   Delete
  4. medyo decieving ang gamit na Talata dahil CountryMen ang inilagay, anong version kaya ng bibliya gamit ng Taing ito? Kapatid ng mga Hudyo ang tinutukoy dyan na kong saan mayroong propetang lilitaw. ngayon sino ba ang propeta na like unto Moses? na ipinangak na may Ina at Ama, nag-asawa at nagkapamilya and so on an so forth? was it Jesus? No!

   https://www.whyislam.org/common-ground/muhammad-a-prophet-like-unto-moses/

   Ang totoo may propesiya din na katulad ni Hesus hingil sa propetang binabangit ni Moses Deut 18:18

   basa;

   John 16:13

   13 Howbeit when HE, the Spirit of truth, is come, HE will guide you into all truth: for HE shall not speak of HIMSelf; but whatsoever HE shall hear, that shall he speak: and HE will shew you things to come.

   Delete
 2. Who from Jesus and Muhamad are like unto Moses?

  Please click this link:

  https://www.google.com.ph/search?ei=hyDvV_rPGYGq0gT-lbXgAw&q=prophet+like+unto+Moses+illutrastion&oq=prophet+like+unto+Moses+illutrastion&gs_l=mobile-gws-serp.3..30i10k1.8193.16829.0.18563.19.19.0.0.0.0.726.4239.2-1j3j2j1j2.9.0....0...1c.1j4.64.mobile-gws-serp..12.6.2424...41j0i22i30k1.SD4wZ6sQnGU#imgrc=BJREi0V6eEp8LM%3A

  ReplyDelete
  Replies
  1. MATAGAL na rin pong NASAGOT ang bagay na iyan.

   Narito po ang TITLE ng LINK na nasa KANAN:

   3 UNLIKES NINA HESUS AT MOISES

   Paki basa po para makita natin ang katotohanan.

   Salamat po

   Delete
 3. Who from Jesus and Muhamad are like unto Moses?

  Please click this link:

  https://www.google.com.ph/search?ei=hyDvV_rPGYGq0gT-lbXgAw&q=prophet+like+unto+Moses+illutrastion&oq=prophet+like+unto+Moses+illutrastion&gs_l=mobile-gws-serp.3..30i10k1.8193.16829.0.18563.19.19.0.0.0.0.726.4239.2-1j3j2j1j2.9.0....0...1c.1j4.64.mobile-gws-serp..12.6.2424...41j0i22i30k1.SD4wZ6sQnGU#imgrc=BJREi0V6eEp8LM%3A

  ReplyDelete
 4. It is but very clear an vivid that Jesus as according to his own statement was only sent by God to the lost sheep of the house of Israel (Matt 15:24)

  In fact Jesus even instructed his very own disciples where to preach. (Matt 10:5-6)

  That is why Jesus promises somebody coming along after him who is much capable in sharing teaching and guiding men into All Truth (John 16:12-13)

  ReplyDelete
  Replies
  1. NASA TAAS na po ang SAGOT sa POST na YAN.

   SALAMAT po.

   Delete
 5. Talakayan ni Cenon Bibe at ng isang Balik Islam - may close & open parenthesis ( ) - balik Islam

  Cenon Bibe - Eto pa iwas pa.

  Balik Islam - (Bakit may nasagot ka na ba sa mga itinatanong ko sayo? Hintay nga ako ng hintay eh.)

  Cenon Bibe - Hindi ko narinig boses mo. Hindi ka nagsasalita?

  Balik Islam - (Maririnig mo kong nais mong marinig Tanga ka! Pero ang Dios kahit kailan, kahit naisin mo pang marinig boses nya hindi mo kailan man maririnig ang boses ng Dios ni makita man ang kanyang anyo, ayon sa pahayag ng Bibliya mo na hindi mo rin kailan man mauunawaan.)

  Cenon Bibe - Kaya ba quiet ka o kapag naiipit lang? ��

  ReplyDelete
 6. Talakayan ni Cenon Bibe at ng isang Balik Islam - may close & open parenthesis ( ) - balik Islam

  Cenon Bibe - Nalalantad mga kalokohan ng aral nyo dahil sa mga palusot nyo ha.

  (Brod fyi ang kalokohang aral at paniniwala ay yoong magpanggap ka na isa kang Kristyano samantalang lantaran at malinaw pa sa sikat ng araw na kayo ay ipinagkaila ni Kristo dahil sa mismong pahayag nya na sya ay hindi isinugo sa inyo, bagkus sa Israel lamang. Matt 15:24 oh hindi ba na pati huwad mong paniniwalang Kristyanismo ay binaboy at binaluktot mo pa ito? Nang tahasan at tuwiran mong suwayin at salungatin ang turo at aral ng Gal 5:2-4..? Anong klaseng kristyano ka brod? Kong ang mismong aral at turo ng inyong bibliya ay tahasan at tuwiran mo ring nilalabag? Matigas din lang talaga yang pagmumukha mo ano? Hehehe! Aral at turo ng paniniwala nyo ay nagmumula sa panloloko ni Pablo; ito basa: Rom 3:7 @ 2Cor 12:16 sige tutulan mo lahat ng sinabi ko brod?! Hehehe!)

  ReplyDelete
  Replies
  1. HETO po ang SAGOT sa mga TALATANG IBINIGAY ng MUSLIM. Nasa KANAN po ang mga LINK.

   MATTHEW 15:24 - tingnan sa KANAN ang VERSE at i-CLICK ang LINK

   GALATIANS 5:2-4 - CLICK po ang LINK sa KANAN

   ROMANS 3:7 - CLICK lang po sa KANAN ang LINK

   Delete
 7. Talakayan ni Cenon Bibe at ng isang Balik Islam - may close & open parenthesis ( ) - balik Islam

  Cenon Bibe -Wala kang alam sa Kristiyano.

  Balik Islam - (Hindi totoo yan brod katotohanan may alam pa nga ako parungkol sa kristyanismo kumpara sayo eh! at kong totoo man hindi din lang naman ako ang walang alam tungkol dito brod ang totoo pati si Kristo walang alam tungkol dito, sa Kristyanismo kasi kong alam ni Kristo ang Kristyanismo eh di sana ipinahayag nya na sya ay isinugo sa inyo? pero taliwas eh ipinagkaila pa kayo ni Kristo ng ipahayag nya na sya ay isinugo lamang ng Dios sa Israel. Matt 15:24 eh kahit nga siguro ikaw wala ding alam hingil sa paniniwalang Kristyanismo sapagkat tahasan at tuwiran ang paglabag mo sa turo at aral ng Gal 5:2-4 bilang isang nagpakilalang Kristyan ay isa kang malaking kahihiyan dahil hindi mo tinupad o sinunod ang aral at turo ng 'Gal 5:2-4' ng inyong bibliya.)

  Cenon Bibe - Propeta, Jibril at aral nyo nga pinapahiya mo sa mga mali mong haka e

  Balik Islam - (hAka-haka? Kristyanismo yon brod na nagmula sa kasinungalingan ni Pablo Rom 3:7 @ 2Cor 12:16 kaya ito hindi alam o batid ni Kristo walang alam si Kristo hinggil sa paniniwalang ito! Katutohanan ang lahat nga na gumagawa ng himala sa pangalan nya ay hindi nya ito kilala? basa; Matt 7:22-23 mga kristyan ang mga ito eh.)

  ReplyDelete
 8. Talakayan ni Cenon Bibe at ng isang Balik Islam - may close & open parenthesis ( ) - balik Islam

  Cenon Bibe - Kontrahan na sabi mo, di ba?

  Balik Islam - (Bibliya lang yon brod bibliya mo ang naglalaman ng kontra-kontra! Hindi ba na ikaw mismo ang nakapuna o nakapansin ng kontrahan nf bibliya?)

  Cenon Bibe- Sabi mo spirit hindi nagsasalita.

  Balik Islam - (Nasaan ang patunay mo na ang Spirit na alam mo in a DOVE form ay nagsasalita nga? Nasaan ang sagot mo? Ni hindi mo kayang patunayan yang mga ilusyon mo eh?! Lokohin mo sarili mo!)

  Cenon Bibe - Pero sa gawa-gawa nyong relihiyon e nagsasalita ang spirit.

  Balik Islam - ( Jibril is an Angel with a spirit of Truth giving {revealations} unto the Prophets of God, in like manner our prophet is a Man with the Spirit of Truth teaching and guiding men into All Truth. While your known spirit is in Dove form, you now need some biblical proof to show or prove that your known spirit in a Dove form is indeed or actually speaking or talking!? Hehehe! Hintayin ko sagot mo brod at huwag kang tumakbo! In the Abrahamic religions, Gabriel is an angel who typically serves as a messenger sent from God to certain people. Gabriel is mentioned in both the Old and New Testaments of the Bible.)

  Cenon Bibe - Kalokohan kayo

  Balik Islam - (ikaw ang lokoloko! Tahasan mong sinalungat aral ng bibliya mo! Gal 5:2-4)

  ReplyDelete
  Replies
  1. MALI po ang mga MUSLIM.

   Ang DOVE po ay PARAAN lang ng PAGPAPAKITA ng HOLY SPIRIT. (MATTHEW 3:16)

   Nagpakita rin po ang HOLY SPIRIT bilang APOY. (ACTS 2:1-4)

   Nagparamdam bilang MALAKAS na HANGIN. (ACTS 2:1-4)

   GINAMIT din ang TUBIG para sa HOLY SPIRIT. (JOHN 7:37-39)

   At MARAMI pa pong IBA.

   Nililimitahan ng MUSLIM ang MGA IMAHEN ng HOLY SPIRIT para MAILIGAW ang mga KOKONTI ang ALAM.

   MAG-INGAT po tayo sa mga gustong MAGLIGAW sa ATIN. MARAMI po yan.

   Salamat po.

   Delete
  2. NAGSASALITA po ba ang HOLY SPIRIT?

   OPO!

   Katunayan, ginagamit po ng HOLY SPIRIT ang TAO para Siya ay MAKAPAGSALITA.

   Sabi po sa MARK 13:11

   "When they bring you to trial and hand you over, do not worry beforehand about what you are to say; but say whatever is given you at that time, for it is not you who speak, but the Holy Spirit."

   Sa JOHN 16:13 ay MALINAW din pong sinasabi na MAGSASALITA ng HOLY SPIRIT

   "When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth; for he will not speak on his own, but will speak whatever he hears, and he will declare to you the things that are to come."

   So, MALINAW po na MARAMING HINDI ALAM ang mga MUSLIM. INILILIGAW lang NILA ang mga taong WALA o KOKONTI ang ALAM.

   MAG-INGAT po TAYO.

   Delete
  3. Ito po ay pahayag mismo ni Hesus hingil sa isusugo ng Dios after Jesus...

   John 16:13

   13 Howbeit when HE, the Spirit of truth, is come, HE will guide you into all truth: for HE shall not speak of HIMSelf; but whatsoever HE shall hear, that shall HE speak: and HE will shew you things to come.

   seven Masculine pronoun in a single verse inwhich prove that a Man is coming after who is more capable in teaching and guiding men into All Truth as clearly mention in the above verse.

   As I am sayin' that a man is coming after Jesus and its not a Spirit as claimed by most bible readers and belivers for this sprit of truth "....for HE shall not speak of HIMSelf; but whatsoever HE shall hear, that shall HE speak:...."

   So in short this spirit of truth will be preaching and teaching men into All Truth as stated in the above verse.

   And John 16:7 proves enough that the one coming after Jesus is not a spirit. For it would be illogical and nonesense for Jesus to claimed or state that verse 7 of John 16 when the was long here already.

   And the claimed of Mr Bibe that Jesus will send that comforter was contradicted by Jesus himself in the same book of John 14:26 So sa pahayag na ito ni Hesus at mg bibliya malinaw na Tao ang darating at hindi spirit as claimed by Mr. Cenon Bibe.

   Thank You ��

   Delete
  4. Ito po ay pahayag mismo ni Hesus hingil sa isusugo ng Dios after Jesus...

   John 16:13

   13 Howbeit when HE, the Spirit of truth, is come, HE will guide you into all truth: for HE shall not speak of HIMSelf; but whatsoever HE shall hear, that shall HE speak: and HE will shew you things to come.

   seven Masculine pronoun in a single verse inwhich prove that a Man is coming after Jesus who is more capable in teaching and guiding men into All Truth as clearly mention in the above verse.

   As I am sayin' that a man is coming after Jesus and its not a Spirit as claimed by most bible readers and belivers for this sprit of truth... and I quote; "....for HE shall not speak of HIMSelf; but whatsoever HE shall hear, that shall HE speak:...."

   So in short this spirit of truth will be preaching and teaching men into All Truth as stated in the above verse.

   And John 16:7 proves and or gives us enough proof that the one coming after Jesus is not a spirit. For it would be illogical and nonesense for Jesus to claimed an or state what was written in that verse 7 of John 16 when the same Spirit was long here already. "Old Testament pa may Spirit na"

   And the claimed of Mr Bibe that Jesus will send that comforter was contradicted by Jesus himself in the same book of John 14:26 So sa pahayag na ito ni Hesus at ng bibliya malinaw na Tao ang darating at hindi spirit as claimed by Mr. Cenon Bibe.

   Thank You ��

   Delete
 9. Talakayan ni Cenon Bibe at ng isang Balik Islam - may close & open parenthesis ( ) - balik Islam

  Cenon Bibe - Ano? Hindi spirit yung Jibril? Hindi ruh?


  Balik Islam - (Gabriel or Jibril - in the Abrahamic religion, Gabriel or Jibril is an Angel who typically serves as a Messenger from God to certain People (Prophets). Gabriel is mentioned in both the Old ans New Testaments of the Bible - igoogle mo lang yan brod at ng hindi ka nagmumukhang Tanga!)


  Cenon Bibe - Wow! Balita yan! Haha


  Balik Islam- (balitang-balita na talaga katangahan mo brod nagbubura ka na nga ng mga post sa blog eh sa sobrang kahihiyan! Hehehe!)

  ReplyDelete
  Replies
  1. INILILIGAW po ng ilang MUSLIM ang mga WALANG ALAM o KOKONTI ang ALAM. SINASABI NILA na HINDI NAKAKAPAGSALITA ng SPIRIT.

   Patungkol po yan sa JOHN 16:13 na pilit nilang ginagamit para sa propeta nila.

   Sabi sa John 16:13 ay MAGSASALITA ng SPIRIT na darating.

   HOLY SPIRIT po YAN. Dumating ang HOLY SPIRIT sa PENTECOST. (ACTS 2:1-4)

   Para palabasing propeta nila ang "SPIRIT OF TRUTH" ay sinasabi ng ilang Muslim na hindi raw nakakapagsalita ang SPIRIT. TAO raw po ang nagsasalita kaya propeta raw nila ang tinutukoy riyan.

   PANLILINLANG po ang SINASABI nila.

   Sa ISLAM po ay mayroon ding SPIRIT. Ang TAWAG NILA ay GABRIEL o JIBRIL.

   Ayon sa ISLAM, yang GABRIEL o JIBRIL na iyan ang NAGSABI ng QURAN sa propeta nila. So, maliwanag na sa ISLAM ay NAKAKAPAGSALITA ang SPIRIT.

   Pero kapag yung SPIRIT na sa BIBLE (John 16:13) ang pag-uusapan ay HINDI na raw po iyon NAKAKAPAGSALITA.

   DOUBLE STANDARD po ba yan o PANLILINLANG?

   ARAL ng ISLAM na NAKAKAPAGSALITA ang SPIRIT, si GABRIEL na SPIRIT nga po NAGSALITA raw sa propeta nila, di po ba?

   Pero sa KRISTIYANO ay HINDI na raw NAGSASALITA ang SPIRIT?

   MALINAW po ang PANLILINLANG at balak na PAGLILIGAW.

   NAGSASALITA po ang HOLY SPIRIT. NAGSASALITA SIYA sa PUSO at ISIP ng mga NANINIWALA sa KANYA.

   NAGSASALITA SIYA sa pamamagitan ng mga TAO.

   HUWAG po TAYO MAGPALINLANG sa ilang MUSLIM.

   Delete
 10. Talakayan ni Cenon Bibe at ng isang Balik Islam - may close & open parenthesis ( ) - balik Islam


  Cenon Bibe - Wag kapal mukha.

  Balik Islam - (Simbahan nyo yon brod. MAkapal ang mukha humihingi ng ABULOY tapus ini-INVEST lang pala kong saan saan! Oh hindi pakapalan ng pagmumukha dyan sa relihiyon at paniniwala mo?)

  Cenon Bibe- Gagawa ka ng maling haka tapos iiwasan mo pag naipit ka.


  Balik Islam - (Sino ngayon ang naipit at hindi na makasagot brod? Sumagot ka at huwag kang duwag!)

  Cenon Bibe - Walang kapalan

  Balik Islam - (ikaw lang naman itong makapal eh!)

  ReplyDelete
 11. Talakayan ni Cenon Bibe at ng isang Balik Islam - may close & open parenthesis ( ) - balik Islam


  Cenon Bibe - Maganda yan. Mas marami na namang mamumulat at babalik sa Kristiyano.

  Balik Islam - (Kristyano or Kristyanismo? Anong batayan mo sa paniniwalang ito brod? Sinasabi ba ni Kristo na sya ay naparito para sayo? paki-basa at unawa din naman ito brod; Matt 15:24 and Matt 10:5-6 ngayon kong mismong kay Kristo nanggagaling ang pahayag na hindi sya naparito para sayo bagkus na Israel lamang anong batayan ng paniniwala mo? And just by the way your false Christian faith started not with Jesus but with this man as according to his own statement or confession as I should say, basa; Rom 3:7 @ 2Cor 12:16)

  ReplyDelete
 12. The mission of Jesus was confined to the Israelites alone. It is not true that he was sent for all mankind. Jesus expressly said

  "I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel". [Matthew 15:24]

  ● It may be said that he asked his disciples to teach all nations:

  "Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son and of the Holy Ghost". (Matthew 28:19)

  In the light of Jesus teachings anyone may safely assert that the words "teach all nations" mostly mean that the disciples of Jesus should go to all the tribes of Israelites. The word "nation" may readily be taken as an equivalent of "tribe" in view of the testimony which the Bible itself provides.

  ● For example, the following verses shows that the mission of Jesus and his disciples was restricted to the tribes of Israelites:

  please follow the link below;

  http://islam-kareem.blogspot.com/2012/11/i-am-not-sent-but-unto-lost-sheep-of.html?m=1

  ReplyDelete