Wednesday, September 3, 2014

Numbers 31:17 vs Matthew 5:43? (Mahalin o Patayin ang Kaaway?)


PATULOY ang MALING UNAWA ng Muslim na si Nhordz G Diamal sa mga sinasabi ng Bibliya.

Sabi ni Nhordz (tingnan ang Screenshot):

"Sabi mo si hesus ang salita ng Dios:

Iisang persona lng ba ang may sabi nito:

Numbers 31:17
Ngayon nga ay patayin ninyo ang mga batamg lalaki at bawa't babae na nasipingan ng lalake.

Mateo 5:43
Love your enemy,

+++

HETO ang SAGOT kay sa Muslim na si Nhordz:

SIMPLE LANG YAN.

Sa PAGBABASA ng BIBLIYA ay KAILANGANG TINGNAN ang KONTEKSTO. Kaya MADALAS na MALI ang UNAWA ng MUSLIM ay OUT OF CONTEXT ang PAGBASA nila sa mga TALATA ng Bible.

IISANG DIYOS ang NAGSASALITA sa Numbers 31:17 at Matthew 5:43 pero MAGKAIBA ang KONTEKSTO at PANAHON ng mga TALATANG IYAN.

Ang MAGANDA sa Matthew 5:43 ay PINATUTUNAYAN diyan na DIYOS si HESUS. Mamaya makikita natin yan.

+++

Sa Numbers 31:17 ay BAGO pa lang BINUBUO ng DIYOS ang BAYAN NIYANG ISRAEL.
KALALABAS pa lang ng Israel sa EHIPTO at NAHAHARAP sa MARAMING KAAWAY na GUSTONG LUMIPOL sa KANILA. Kasama sa GUSTONG LUMIPOL sa Israel ay ang mga MOABITA at MIDIANITA.

Sa Numbers 25:1-3, 6, 14-15 ay makikita na NILINLANG at INILIGAW ng mga MOABITA at MIDIANITA ang mga ISRAELITA para SUMAMBA sa mga DIYUS-DIYOSAN.

Iyan ay DIREKTANG PAGSALUNGAT at PAGLABAN sa PLANO ng DIYOS para sa ISRAEL.
Ibig sabihin, DIYOS ang KINALABAN ng mga MOABITA at MIDIANITA. At dahil DIYOS ang KINALABAN NILA ay DIYOS ang NAGPARUSA sa KANILA.

INUTUSAN ng DIYOS ang mga ISRAELITA na PATAYIN ang mga MIDIANITA dahil sa PAPEL NILA sa PAGLILIGAW sa Kanyang bayan.

TANDAAN NATIN na BINUBUO PA LANG ng DIYOS ang KANYANG BAYAN at ang PAGLILIGAW ng MIDIANITA sa kanila ay DIREKTANG PAGLABAN sa PLANO ng DIYOS.

Yan ang KONTEKSTO NIYAN kaya INIUTOS ng DIYOS ang PAGPATAY sa KANILA.

+++

Sa Matthew 5:43 ay BUO NA ang BAYAN ng DIYOS at INIHAHANDA na SILA ng Diyos para ISUGO sa LAHAT ng BANSA.

Para MADALA ng mga ALAGAD ang mga TAO papunta sa Diyos ay INIUTOS ng DIYOS na "MAHALIN NINYO ang INYONG mga KAAWAY at IPAGDASAL NINYO ang UMUUSIG sa INYO." (Matthew 5:44)

Hindi lang iyan, GUSTO ng DIYOS na mag-LEVEL UP ang Kanyang mga alagad at maging PERPEKTO ang PAGMAMAHAL TULAD ng sa DIYOS AMA:

Matthew 5:45-48
"so that you may be children of your Father in heaven; for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the righteous and on the unrighteous."

"For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers and sisters, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same?

"Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect."

+++

Sa Matthew 5:44 ay PINATUNAYAN ni Hesus na Siya ay DIYOS.

Pansinin ninyo na DINAGDAGAN ni Hesus ang mga KAUTUSANG DATI nang IBINIGAY ng DIYOS sa mga ISRAELITA.

Ang Matthew 5:43 ay kinuha mula sa UTOS ng DIYOS sa Leviticus 19:18 na ganito ang sinasabi: "You shall not take vengeance or bear a grudge against any of your people, but you shall love your neighbor as yourself: I am the LORD."

Diyan ay NILIMITAHAN ng Diyos ang PAGMAMAHAL sa KABABAYAN o sa KAPWA ISRAELITA. Kasi nga sa panahon ng Leviticus 19:18 ay BINUBUO pa ng Diyos ang Kanyang bayan kaya INIHIHIWALAY PA sa IBANG BANSA.

Sa Matthew 5:44 ay INALIS ni HESUS ang LIMITASYON na IBINIGAY ng DIYOS sa Leviticus 19:18. Ang PAGMAMAHAL ay HINDI na lang sa KAPWA ISRAELITA kundi para na rin sa mga UMAAWAY sa KANILA.

INAALIS ni Hesus ang LIMITASYON dahil INIHAHANDA naman NIYA ang BAYAN ng ISRAEL para MASUGO sa LAHAT ng BANSA.

Sino ang MAY KARAPATAN at KAPANGYARIHAN na MAGDAGDAG sa KAUTUSAN ng DIYOS?

E di DIYOS DIN!

So, sa Matthew 5:44 ay MAKIKITA ang PATUNAY na si HESUS ay DIYOS.

2 comments:

 1. Akin kaya ang Mali? Ang unawa o ang PagKakaSulat?

  Ito po ang iilang talata na nangangailangan ng dimpling pang unawa;

  Luke 19:27-28

  27 But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay them before me.

  28 And when he had thus spoken, he went before, ascending up to Jerusalem.

  Is Jesus really the Prince of Peace as claimed? Let's hear from Jesus himself...

  Matthew 10:34-36

  34 Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.

  35 For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.

  36 And a man's foes shall be they of his own household.

  That said statement from Jesus is no accident actually because the exact statement was repeated by Jesus himself in the book of Luke.

  Luke 12:51-53

  51 Suppose ye that I am come to give peace on earth? I tell you, Nay; but rather division:

  52 For from henceforth there shall be five in one house divided, three against two, and two against three.

  53 The father shall be divided against the son, and the son against the father; the mother against the daughter, and the daughter against the mother; the mother in law against her daughter in law, and the daughter in law against her mother in law.

  And considering that the true book of God 'if the bible is really a book of God?' is a book of guidance that said book should not misguide or mislead its readers and believers of that said book of God. For as according to the bible God never spoke in secret.

  Isaiah 45:19

  19 I have not spoken in secret, in a dark place of the earth: I said not unto the seed of Jacob, Seek ye me in vain: I the Lord speak righteousness, I declare things that are right.

  As such that God or the words of God wont confuse its readers and believers in fact it has the capability to guide men into Gods way.

  1 Corinthians 14:33

  33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

  ReplyDelete
 2. Alin kaya ang Mali? Ang unawa o ang PagKakaSulat?

  Ito po ang iilang talata na nangangailangan ng simpling pang unawa;

  Luke 19:27-28

  27 But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay them before me.

  28 And when he had thus spoken, he went before, ascending up to Jerusalem.

  Is Jesus really the Prince of Peace as claimed? Let's hear it from Jesus himself...

  Matthew 10:34-36

  34 Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.

  35 For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.

  36 And a man's foes shall be they of his own household.

  That said statement from Jesus is no accident actually because the exact statement was repeated by Jesus himself in the book of Luke.

  Luke 12:51-53

  51 Suppose ye that I am come to give peace on earth? I tell you, Nay; but rather division:

  52 For from henceforth there shall be five in one house divided, three against two, and two against three.

  53 The father shall be divided against the son, and the son against the father; the mother against the daughter, and the daughter against the mother; the mother in law against her daughter in law, and the daughter in law against her mother in law.

  And considering that the true book of God 'if the bible is really a book of God?' is a book of guidance that said book should not misguide or mislead its readers and believers of that said book of God. For as according to the bible God never spoke in secret.

  Isaiah 45:19

  19 I have not spoken in secret, in a dark place of the earth: I said not unto the seed of Jacob, Seek ye me in vain: I the Lord speak righteousness, I declare things that are right.

  As such that God or the words of God wont confuse its readers and believers in fact it has the capability to guide men into Gods way.

  1 Corinthians 14:33

  33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

  ReplyDelete