Saturday, May 22, 2010

Ang ilusyon ni Slum Boy Palaboy

NAPAG-USAPAN na naman po sa pagitan nating mga KRISTIYANO at ng mga BALIK ISLAM kung ALIN ang TUNAY na RELIHIYON.

Kung papansinin po ninyo ang PAG-UUSAP ay PURO LANG ATAKE sa KRISTIYANISMO ang BALIK ISLAM pero NEVER NIYANG NAPATUNAYAN na TUNAY na RELIHIYON ang KANYANG INANIBAN.

At dahil INAATAKE TAYO at ang ATING PANANAMPALATAYANG KRISTIYANO ay SINASAGOT naman po NATIN ang mga BANAT ng BALIK ISLAM.

PAULIT-ULIT po NATING PINATUTUNAYAN sa KANYA at sa LAHAT ng TAGASUBAYBAY ng BLOG NA ITO na KRISTIYANISMO ang TUNAY at NAG-IISANG RELIHIYON na ITINAYO ng TUNAY at NAG-IISANG DIYOS.

Kahit SAAN PUMASOK ang BALIK ISLAM ay HINDI SIYA LUMUSOT at HINDI SIYA NANALO.

Pero may binabanggit itong BALIK ISLAM na "diyos" daw.

MAITANONG lang po natin dito sa BALIK ISLAM na HINDI NAG-IISIP: SINO PO BA ANG DIYOS NA TINUTUKOY NIYA? PAANO NILA IYON NAKILALA? KINAUSAP MAN LANG BA SILA NG DIYOS na binabanggit niya? NAGPAKITA MAN LANG BA IYON SA KANILA?

NATITIYAK ko po na HINDI MAKAKASAGOT ang BALIK ISLAM na ITO.

ALAM na ALAM kasi NIYA na HINDI MAN LANG SILA PINAG-AKSAYAHAN ng PANSIN ng "DIYOS" na SINASABI NIYA.

MATAGAL na pong PANAHON ang LUMIPAS mula nang TANUNGIN NATIN SIYA kung "KINAUSAP MAN LANG BA NG DIYOS ANG PROPETA NILA?"

HANGGANG NGAYON po ay HINDI NAKASAGOT itong BALIK ISLAM na ito.

Ayon po kasi mismo sa ARAL NILA ay HINDI KINAUSAP NG DIYOS ang PROPETA NILA. NI HINDI MAN LANG IPINARINIG NG DIYOS ANG BOSES NIYA SA KANILANG PROPETA.

Tila IKINAHIHIYA nitong BALIK ISLAM ang ARAL NILANG IYAN. Lumalabas kasi na HINDI MAN LANG NAG-AKSAYA NG PANAHON ang DIYOS para KAUSAPIN NANG PERSONAL ang KANILANG PROPETA.

IKINAHIHIYA rin nitong BALIK ISLAM ang KATOTOHANAN na ANG KRISTIYANO ay HINDI LANG KINAUSAP NG DIYOS, ang DIYOS MISMO ay NAGKATAWANG TAO PARA ILIGTAS ang TAO sa KASALANAN at KAMATAYAN.

Kayo po ba hindi mahihiya kung ang IPINALIT NINYO sa DIYOS na NAGKATAWANG TAO PARA ILIGTAS TAYO ay ISANG "DIYOS" na HINDI MAN LANG SILA BINIGYAN ng PANAHON para KAUSAPIN?

Iyan po ang IPINAGMAMALAKI NIYANG "DIYOS" na "KILALA" raw NILA.

NAALALA ko po tuloy ang isang kuwento tungkol sa isang PALABOY (tawagin natin siyang SLUM BOY) na NAG-IILUSYON na "ANAK" SIYA ng isang MAYAMANG TAO.

Kahit sino ang makausap niya ay IPINAGMAMALAKI NIYA na "TATAY" niya ang MAYAMANG TAO na iyon.

IPINAGMAMALAKI nung PALABOY na "KILALANG-KILALA" NIYA yung MAYAMANG TAO na SINASABI NIYANG "AMA" NIYA.

Ang MASAKIT ay HINDI MAN LANG SIYA KINIKILALA noong MAYAMANG TAO.

Minsan ngang NAPADAAN yung MAYAMAN ay NAGSISIGAW itong PALABOY: "TATAY! TATAY! TATAY!"

Minsan naman ay NAGTUTUWAD itong PALABOY sa hangarin na MAPANSIN SIYA ng MAYAMAN na "TATAY" daw niya.

PARANG WALANG NARINIG yung MAYAMANG TAO. PARANG WALANG NAKITA. KAHIT SULYAP o IRAP ay HINDI NIYA PINAG-AKSAYAHAN ng PANAHON ang PALABOY.

Sa kabila niyon ay PATULOY na NAG-ILUSYON ang PALABOY na "TATAY" NIYA yung MAYAMAN.

Nung TANUNGIN SIYA ng mga tao kung paano niya nalaman na "TATAY" NIYA yung MAYAMANG TAO ay sinabi niya: "NAKAUSAP KO ang DRIVER NUNG MAYAMAN at SINABIHAN AKO na ANAK DAW AKO nung MAYAMAN."

Ayun, NAKWENTUHAN LANG pala SIYA nung "DRIVER" daw nung mayaman. Ayon pa sa PALABOY ay YUNG "DRIVER" ang NAGSABI sa KANYA ng LAHAT NG BAGAY PATUNGKOL sa MAYAMAN na kanyang "TATAY."

Okay na sana yung KWENTO nung PALABOY. USO na naman ang ANAK sa LABAS, di po ba?

Ang kaso ay may nagtanong sa kanya kung MAY NAKAKITA ba o NAKARINIG nung "KAUSAPIN SIYA NUNG DRIVER."

Ang KAWAWANG PALABOY ay WALANG NAISAGOT ... WALA kasing NAKAKITA o kaya ay NAKARINIG nung kausapin daw siya nung driver nung MAYAMAN.

Ang totoo pala ay NAPANAGINIPAN LANG nitong PALABOY na KINAUSAP SIYA nung DRIVER.

Sa madaling salita ay ILUSYON LANG ang PAGKAUSAP sa KANYA nung "DRIVER" ng MAYAMAN. Maging ang mga NALALAMAN NIYA patungkol sa MAYAMAN ay ILUSYON din lang pala.

KAWAWANG PALABOY.

Dahil sa ILUSYON NIYA ay UMAASA SIYANG ISANG ARAW ay PAPASOK SIYA sa PALASYO nung MAYAMAN.

Pero MAGKAKATOTOO BA ang KANYANG PANAGINIP?

TIYAK na HINDI.

KAWAWANG PALABOY ...

117 comments:

 1. See how the Noble Quran addressed all of them (the trinities).

  Introduction:

  Both the Noble Quran and the Bible claim that GOD Almighty is an Absolute One and only One:

  "Say: He is God, the One and Only; God, the Eternal, Absolute; He begetteth not, nor is He begotten; And there is none like unto Him. (The Noble Quran, 112:1-4)"

  "Hear, O Israel: The LORD our God, the LORD is one. (From the NIV Bible, Deuteronomy 6:4)"

  "The most important one," answered Jesus, "is this: 'Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. (From the NIV Bible, Mark 12:29)"

  Notice also how Jesus said "our God", which included him to be under GOD Almighty's creation and Divine Authority, and not someone or an entity that is equal to GOD Almighty.


  The Bible's New Testament also records Jesus saying: ""Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good–except God alone." (From the NIV Bible, Mark 10:18)"


  If Jesus doesn't consider himself as "good", then how can any sane person put him on the same level as GOD Almighty?

  I have yet to see a good answer to this one by any polytheist trinitarian.


  Also, another important point to notice in Mark 10:18 is the word "alone": ""Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good–except God alone." (From the NIV Bible, Mark 10:18)"

  Jesus in this verse is clearly giving exclusivity to GOD Almighty when he said "alone". If Jesus was truly part of GOD Almighty and/or the trinity lie was true, then Jesus, to say the least, would not have said that.

  ReplyDelete
 2. Trinity:

  *** Trinitarian Christians often refer to trinity as the "Holy Trinity". A very powerful statement indeed for a satanic word that doesn't even exist, not even once, in the Bible!!  (a) The Absolute Oneness of GOD Almighty in the Bible:

  The early Christians rejected Trinity. Early Christians had major problems and disagreements about who truly Jesus was and whether or not he got crucified or not.

  Early Christians' Doctrines confirm Jesus DID NOT GET crucified. See proofs that the early Christians' scriptures during the 1st and 2nd centuries claimed that GOD Almighty Saved Jesus from crucifixion.

  The New Testament confirms the Apocalypse (Revelation in Greek) of Peter which claims that Jesus never died on the cross!

  The "God" title in the Bible was given to others in the Old and New Testaments. Answering Isaiah 9:6. The "El" (God) title that was given to Jesus in the Old Testament, and the "HOTHEOS" (God) title in the New Testament, were given to others before and after Jesus in the Bible. The only UNIQUE title that exists in the Bible is "Yahweh", which means "The Eternal".

  Emanuel, Emmanuel, Yahshua, Yeshua, Yashua, Immanuel and Imanuel. These were all "Godly" names given to others before and after Jesus in the Bible. None of them is unique. Only "Yahweh" was GOD Almighty's Unique Name.

  ReplyDelete
 3. History of the Bible's Corruption!

  Hebrews 5:7-8 confirm Islam's claim about Jesus never got crucified and contradicts the Bible! According to the documentary film, "Banned from the Bible", which I watched on the History Channel, some of Saint Peter's apocalypse were banned from the current Bible, and these Epistles contain what Islam claims - that Jesus didn't get crucified on the cross and it only appeared that he was. This banned part also says that Jesus was standing next to the cross laughing. These are the parts of the Bible that only few people in the world know about.

  According to the documentary film, the apocalypse was very popular among Christians during the 2nd century. They believed "it was spiritually inspired" by GOD Almighty to Saint Peter. They actually had doubts about "John's apocalypse", which is known today as "the Book of Revelation". Interestingly also, this apocalypse says that after GOD Almighty fills both Heaven and Hell with inhabitants from Mankind, and the people of Hell get tortured for a long period of time, the People of Heaven will ask and Pray to GOD Almighty to Forgive the people of Hell. GOD Almighty will then eventually listen to their Prayers, and will order the "Gates and the Steel Bars of Hell" to be opened and allow the people of Hell to enter Heaven for Good. This apocalypse of Peter seems to also perfectly fit Noble Verse 7:40 in the Noble Quran where Allah Almighty Promised that He will eventually open the Gates of Heaven to all disbelievers and empty Hell. Please visit: Hell will eventually be empty according to Islam.

  None of Jesus' disciples witnessed the crucifixion. They "all fled" and "deserted" Jesus. This further confirms Islam's claims:

  ReplyDelete
 4. We must first of all know that the entire Bible is corrupted and unreliable and is mostly filled with man-made laws and corruption! "`How can you say, "We [the Jews] are wise, for we have the law of the LORD," when actually the lying pen of the scribes has handled it falsely?' (From the NIV Bible, Jeremiah 8:8)"

  The Revised Standard Version makes it even clearer: "How can you say, 'We are wise, and the law of the LORD is with us'? But, behold, the false pen of the scribes has made it (i.e., the bible) into a LIE. (From the RSV Bible, Jeremiah 8:8)"

  In either translation, we clearly see that the Jews had so much corrupted the Bible with their man-made cultural laws, that they had turned the Bible into a lie!

  See Also Deuteronomy 31:25-29 where Moses peace be upon him predicted the corruption/tampering of the Law (Bible) after his death.

  The Book of Moses predicted that the Law (Bible) will get corrupted. The Book of Jeremiah which came approximately 826 years after did indeed confirm this corruption.

  ReplyDelete
 5. 101 Contradictions in the Bible:

  101 Clear Contradictions in the Bible

  Shabir Ally

  1. Who incited David to count the fighting men of Israel?

  * God did (2 Samuel 24: 1)
  * Satan did (I Chronicles 2 1:1)

  2. In that count how many fighting men were found in Israel?

  * Eight hundred thousand (2 Samuel 24:9)
  * One million, one hundred thousand (I Chronicles 21:5)

  3. How many fighting men were found in Judah?

  * Five hundred thousand (2 Samuel 24:9)
  * Four hundred and seventy thousand (I Chronicles 21:5)

  4. God sent his prophet to threaten David with how many years of famine?

  * Seven (2 Samuel 24:13)
  * Three (I Chronicles 21:12)

  5. How old was Ahaziah when he began to rule over Jerusalem?

  * Twenty-two (2 Kings 8:26)
  * Forty-two (2 Chronicles 22:2)

  6. How old was Jehoiachin when he became king of Jerusalem?

  * Eighteen (2 Kings 24:8)
  * Eight (2 Chronicles 36:9)

  7. How long did he rule over Jerusalem?

  * Three months (2 Kings 24:8)
  * Three months and ten days (2 Chronicles 36:9)

  8. The chief of the mighty men of David lifted up his spear and killed how many men at one time?

  * Eight hundred (2 Samuel 23:8)
  * Three hundred (I Chronicles 11: 11)

  9. When did David bring the Ark of the Covenant to Jerusalem? Before defeating the Philistines or after?

  * After (2 Samuel 5 and 6)
  * Before (I Chronicles 13 and 14)

  10. How many pairs of clean animals did God tell Noah to take into the Ark?

  * Two (Genesis 6:19, 20)
  * Seven (Genesis 7:2). But despite this last instruction only two pairs went into the ark (Genesis 7:8-9)

  ReplyDelete
 6. 11. When David defeated the King of Zobah, how many horsemen did he capture?

  * One thousand and seven hundred (2 Samuel 8:4)
  * Seven thousand (I Chronicles 18:4)

  12. How many stalls for horses did Solomon have?

  * Forty thousand (I Kings 4:26)
  * Four thousand (2 chronicles 9:25)

  13. In what year of King Asa's reign did Baasha, King of Israel die?

  * Twenty-sixth year (I Kings 15:33 - 16:8)
  * Still alive in the thirty-sixth year (2 Chronicles 16:1)

  14. How many overseers did Solomon appoint for the work of building the temple?

  * Three thousand six hundred (2 Chronicles 2:2)
  * Three thousand three hundred (I Kings 5:16)

  15. Solomon built a facility containing how many baths?

  * Two thousand (1 Kings 7:26)
  * Over three thousand (2 Chronicles 4:5)

  16. Of the Israelites who were freed from the Babylonian captivity, how many were the children of Pahrath-Moab?

  * Two thousand eight hundred and twelve (Ezra 2:6)
  * Two thousand eight hundred and eighteen (Nehemiah 7:11)

  17. How many were the children of Zattu?

  * Nine hundred and forty-five (Ezra 2:8)
  * Eight hundred and forty-five (Nehemiah 7:13)

  18. How many were the children of Azgad?

  * One thousand two hundred and twenty-two (Ezra 2:12)
  * Two thousand three hundred and twenty-two (Nehemiah 7:17)

  19. How many were the children of Adin?

  * Four hundred and fifty-four (Ezra 2:15)
  * Six hundred and fifty-five (Nehemiah 7:20)

  20. How many were the children of Hashum?

  * Two hundred and twenty-three (Ezra 2:19)
  * Three hundred and twenty-eight (Nehemiah 7:22)

  ReplyDelete
 7. 21. How many were the children of Bethel and Ai?

  * Two hundred and twenty-three (Ezra 2:28)
  * One hundred and twenty-three (Nehemiah 7:32)

  22. Ezra 2:64 and Nehemiah 7:66 agree that the total number of the whole assembly was 42,360. Yet the numbers do not add up to anything close. The totals obtained from each book is as follows:

  * 29,818 (Ezra)
  * 31,089 (Nehemiah)

  23. How many singers accompanied the assembly?

  * Two hundred (Ezra 2:65)
  * Two hundred and forty-five (Nehemiah 7:67)

  24. What was the name of King Abijahs mother?

  * Michaiah, daughter of Uriel of Gibeah (2 Chronicles 13:2)
  * Maachah, daughter of Absalom (2 Chronicles 11:20) But Absalom had only one daughter whose name was Tamar (2 Samuel 14:27)

  25. Did Joshua and the Israelites capture Jerusalem?

  * Yes (Joshua 10:23, 40)
  * No (Joshua 15:63)

  26. Who was the father of Joseph, husband of Mary?

  * Jacob (Matthew 1:16)
  * Hell (Luke 3:23)

  27. Jesus descended from which son of David?

  * Solomon (Matthew 1:6)
  * Nathan(Luke3:31)

  28. Who was the father of Shealtiel?

  * Jechoniah (Matthew 1:12)
  * Neri (Luke 3:27)

  29. Which son of Zerubbabel was an ancestor of Jesus Christ?

  * Abiud (Matthew 1: 13)
  * Rhesa (Luke 3:27) But the seven sons of Zerubbabel are as follows: i.Meshullam, ii. Hananiah, iii. Hashubah, iv. Ohel, v.Berechiah, vi. Hasadiah, viii. Jushabhesed (I Chronicles 3:19, 20). The names Abiud and Rhesa do not fit in anyway.

  30. Who was the father of Uzziah?

  * Joram (Matthew 1:8)
  * Amaziah (2 Chronicles 26:1)

  ReplyDelete
 8. 31. Who was the father of Jechoniah?

  * Josiah (Matthew 1:11)
  * Jeholakim (I Chronicles 3:16)

  32. How many generations were there from the Babylonian exile until Christ?

  * Matthew says fourteen (Matthew 1:17)
  * But a careful count of the generations reveals only thirteen (see Matthew 1: 12-16)

  33. Who was the father of Shelah?

  * Cainan (Luke 3:35-36)
  * Arphaxad (Genesis II: 12)

  34. Was John the Baptist Elijah who was to come?

  * Yes (Matthew II: 14, 17:10-13)
  * No (John 1:19-21)

  35. Would Jesus inherit Davids throne?

  * Yes. So said the angel (Luke 1:32)
  * No, since he is a descendant of Jehoiakim (see Matthew 1: I 1, I Chronicles 3:16). And Jehoiakim was cursed by God so that none of his descendants can sit upon Davids throne (Jeremiah 36:30)

  36. Jesus rode into Jerusalem on how many animals?

  * One - a colt (Mark 11:7; cf Luke 19:3 5). And they brought the colt to Jesus and threw their garments on it; and he sat upon it.
  * Two - a colt and an ass (Matthew 21:7). They brought the ass and the colt and put their garments on them and he sat thereon.

  37. How did Simon Peter find out that Jesus was the Christ?

  * By a revelation from heaven (Matthew 16:17)
  * His brother Andrew told him (John 1:41)

  38. Where did Jesus first meet Simon Peter and Andrew?

  * By the sea of Galilee (Matthew 4:18-22)
  * On the banks of river Jordan (John 1:42). After that, Jesus decided to go to Galilee (John 1:43)

  39. When Jesus met Jairus was Jairus daughter already dead?

  * Yes. Matthew 9:18 quotes him as saying, My daughter has just died.
  * No. Mark 5:23 quotes him as saying, My little daughter is at the point of death.

  40. Did Jesus allow his disciples to keep a staff on their journey?

  * Yes (Mark 6:8)
  * No (Matthew 10:9; Luke 9:3)

  ReplyDelete
 9. 41. Did Herod think that Jesus was John the Baptist?

  * Yes (Matthew 14:2; Mark 6:16)
  * No (Luke 9:9)

  42. Did John the Baptist recognize Jesus before his baptism?

  * Yes (Matthew 3:13-14)
  * No (John 1:32,33)

  43. Did John the Baptist recognize Jesus after his baptism?

  * Yes (John 1:32, 33)
  * No (Matthew 11:2)

  44. According to the Gospel of John, what did Jesus say about bearing his own witness?

  * If I bear witness to myself, my testimony is not true (John 5:3 1)
  * Even if I do bear witness to myself, my testimony is true (John 8:14)

  45. When Jesus entered Jerusalem did he cleanse the temple that same day?

  * Yes (Matthew 21:12)
  * No. He went into the temple and looked around, but since it was very late he did nothing. Instead, he went to Bethany to spend the night and returned the next morning to cleanse the temple (Mark I 1:1- 17)

  46. The Gospels say that Jesus cursed a fig tree. Did the tree wither at once?

  * Yes. (Matthew 21:19)
  * No. It withered overnight (Mark II: 20)

  47. Did Judas kiss Jesus?

  * Yes (Matthew 26:48-50)
  * No. Judas could not get close enough to Jesus to kiss him (John 18:3-12)

  48. What did Jesus say about Peters denial?

  * The cock will not crow till you have denied me three times (John 13:38)
  * Before the cock crows twice you will deny me three times (Mark 14:30) . When the cock crowed once, the three denials were not yet complete (see Mark 14:72). Therefore prediction (a) failed.

  49. Did Jesus bear his own cross?

  * Yes (John 19:17)
  * No (Matthew 27:31-32)

  50. Did Jesus die before the curtain of the temple was torn?

  * Yes (Matthew 27:50-51; Mark lS:37-38)
  * No. After the curtain was torn, then Jesus crying with a loud voice, said, Father, into thy hands I commit my spirit! And having said this he breathed his last (Luke 23:45-46)

  ReplyDelete
 10. 51. Did Jesus say anything secretly?

  * No. I have said nothing secretly (John 18:20)
  * Yes. He did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples he explained everything (Mark 4:34). The disciples asked him Why do you speak to them in parables? He said, To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given (Matthew 13: 1 0-11)

  52. Where was Jesus at the sixth hour on the day of the crucifixion?

  * On the cross (Mark 15:23)
  * In Pilates court (John 19:14)

  53. The gospels say that two thieves were crucified along with Jesus. Did both thieves mock Jesus?

  * Yes (Mark 15:32)
  * No. One of them mocked Jesus, the other defended Jesus (Luke 23:43)

  54. Did Jesus ascend to Paradise the same day of the crucifixion?

  * Yes. He said to the thief who defended him, Today you will be with me in Paradise (Luke 23:43)
  * No. He said to Mary Magdelene two days later, I have not yet ascended to the Father (John 20:17)

  55. When Paul was on the road to Damascus he saw a light and heard a voice. Did those who were with him hear the voice?

  * Yes (Acts9:7)
  * No (Acts22:9)

  56. When Paul saw the light he fell to the ground. Did his traveling companions also fall to the ground?

  * Yes (Acts 26:14)
  * No (Acts 9:7)

  57. Did the voice spell out on the spot what Pauls duties were to be?

  * Yes (Acts 26:16-18)
  * No. The voice commanded Paul to go into the city of Damascus and there he will be told what he must do. (Acts9:7;22: 10)

  58. When the Israelites dwelt in Shittin they committed adultery with the daughters of Moab. God struck them with a plague. How many people died in that plague?

  * Twenty-four thousand (Numbers 25:1 and 9)
  * Twenty-three thousand (I Corinthians 10:8)

  59. How many members of the house of Jacob came to Egypt?

  * Seventy souls (Genesis 4 & 27)
  * Seventy-five souls (Acts 7:14)

  60. What did Judas do with the blood money he received for betraying Jesus?

  * He bought a field (Acts 1: 18)
  * He threw all of it into the temple and went away. The priests could not put the blood money into the temple treasury, so they used it to buy a field to bury strangers (Matthew 27:5)

  ReplyDelete
 11. 61. How did Judas die?

  * After he threw the money into the temple he went away and hanged himself (Matthew 27:5)
  * After he bought the field with the price of his evil deed he fell headlong and burst open in the middle and all his bowels gushed out (Acts 1:18)

  62. Why is the field called Field of Blood?

  * Because the priests bought it with the blood money (Matthew 27:8)
  * Because of the bloody death of Judas therein (Acts 1:19)

  63. Who is a ransom for whom?

  * The Son of Man came...to give his life as a ransom for many (Mark 10:45). Christ Jesus who gave himself as a ransom for all... (I Timothy 2:5-6)
  * The wicked is a ransom for the righteous, and the faithless for the upright (Proverbs 21:18)

  64. Is the law of Moses useful?

  * Yes. All scripture is... profitable... (2 Timothy 3:16)
  * No. . . . A former commandment is set aside because of its weakness and uselessness... (Hebrews 7:18)

  65. What was the exact wording on the cross?

  * This is Jesus the King of the Jews (Matthew 27:37)
  * The King of the Jews (Mark 15:26)
  * This is the King of the Jews (Luke 23:38)
  * Jesus of Nazareth, the King of the Jews (John 19:19)

  66. Did Herod want to kill John the Baptist?

  * Yes (Matthew 14:5)
  * No. It was Herodias, the wife of Herod who wanted to kill him. But Herod knew that he was a righteous man and kept him safe (Mark 6:20)

  67. Who was the tenth disciple of Jesus in the list of twelve?

  * Thaddaeus (Matthew 10: 1-4; Mark 3:13 -19)
  * Judas son of James is the corresponding name in Lukes gospel (Luke 6:12-16)

  68. Jesus saw a man sitat the tax collectors office and called him to be his disciple. What was his name?

  * Matthew (Matthew 9:9)
  * Levi (Mark 2:14; Luke 5:27)

  69. Was Jesus crucified on the daytime before the Passover meal or the daytime after?

  * After (Mark 14:12-17)
  * Before. Before the feast of the Passover (John 1) Judas went out at night (John 13:30). The other disciples thought he was going out to buy supplies to prepare for the Passover meal (John 13:29). When Jesus was arrested, the Jews did not enter Pilates judgment hail because they wanted to stay clean to eat the Passover (John 18:28). When the judgment was pronounced against Jesus, it was about the sixth hour on the day of Preparation for the Passover (John 19:14)

  70. Did Jesus pray to The Father to prevent the crucifixion?

  * Yes. (Matthew 26:39; Mark 14:36; Luke 22:42)
  * No. (John 12:27)

  ReplyDelete
 12. 71. In the gospels which say that Jesus prayed to avoid the cross, how many times did he move away from his disciples to pray?

  * Three (Matthew 26:36-46 and Mark 14:32-42)
  * One. No opening is left for another two times. (Luke 22:39-46)

  72. Matthew and Mark agree that Jesus went away and prayed three times. What were the words of the second prayer?

  * Mark does not give the words but he says that the words were the same as the first prayer (Mark 14:3 9)
  * Matthew gives us the words, and we can see that they are not the same as in the first (Matthew 26:42)

  73. What did the centurion say when Jesus dies?

  * Certainly this man was innocent (Luke 23:47)
  * Truly this man was the Son of God (Mark 15:39)

  74. When Jesus said My God, my God, why hast thou forsaken Me ? in what language did he speak?

  * Hebrew: the words are Eloi, Eloi ..(Matthew 27:46)
  * Aramaic: the words are Eloi, Eloi .. (Mark 15:34)

  75. According to the gospels, what were the last words of Jesus before he died?

  * Father, into thy hands I commit my spirit! (Luke 23:46)
  * "It is finished" (John 19:30)

  76. When Jesus entered Capernaum he healed the slave of a centurion. Did the centurion come personally to request Jesus for this?

  * Yes (Matthew 8:5)
  * No. He sent some elders of the Jews and his friends (Luke 7:3,6)

  77.

  * Adam was told that if and when he eats the forbidden fruit he would die the same day (Genesis 2:17)
  * Adam ate the fruit and went on to live to a ripe old age of 930 years (Genesis 5:5)

  78.

  * God decided that the life-span of humans will be limited to 120 years (Genesis 6:3)
  * Many people born after that lived longer than 120. Arpachshad lived 438 years. His son Shelah lived 433 years. His son Eber lived 464 years, etc. (Genesis 11:12-16)

  79. Apart from Jesus did anyone else ascend to heaven?

  * No (John 3:13)
  * Yes. And Elijah went up by a whirlwind into heaven (2 Kings 2:11)

  80. Who was high priest when David went into the house of God and ate the consecrated bread?

  * Abiathar (Mark 2:26)
  * Ahimelech, the father of Abiathar (I Samuel 1:1; 22:20)

  ReplyDelete
 13. 81. Was Jesus body wrapped in spices before burial in accordance with Jewish burial customs?

  * Yes and his female disciples witnessed his burial (John 19:39-40)
  * No. Jesus was simply wrapped in a linen shroud. Then the women bought and prepared spices so that they may go and anoint him [Jesus) (Mark 16: 1)

  82. When did the women buy the spices?

  * After the Sabbath was past (Mark 16:1)
  * Before the Sabbath. The women prepared spices and ointments. Then, on the Sabbath they rested according to the commandment (Luke 23:55 to 24:1)

  83. At what time of day did the women visit the tomb?

  * Toward the dawn (Matthew 28: 1)
  * When the sun had risen (Mark 16:2)

  84. What was the purpose for which the women went to the tomb?

  * To anoint Jesus body with spices (Mark 16: 1; Luke 23:55 to 24: 1)
  * To see the tomb. Nothing about spices here (Matthew 28: 1)
  * For no specified reason. In this gospel the wrapping with spices had been done before the Sabbath (John 20: 1)

  85. A large stone was placed at the entrance of the tomb. Where was the stone when the women arrived?

  * They saw that the stone was Rolled back (Mark 16:4) They found the stone rolled away from the tomb (Luke 24:2) They saw that the stone had been taken away from the tomb (John 20:1)
  * As the women approached, an angel descended from heaven, rolled away the stone, and conversed with the women. Matthew made the women witness the spectacular rolling away of the stone (Matthew 28:1-6)

  86. Did anyone tell the women what happened to Jesus body?

  * Yes. A young man in a white robe (Mark 16:5). Two men ... in dazzling apparel later described as angels (Luke 24:4 and 24:23). An angel - the one who rolled back the stone (Matthew 16:2). In each case the women were told that Jesus had risen from the dead (Matthew 28:7; Mark 16:6; Luke 24:5 footnote)
  * No. Mary met no one and returned saying, They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him (John 20:2)

  87. When did Mary Magdelene first meet the resurrected Jesus? And how did she react?

  * Mary and the other women met Jesus on their way back from their first and only visit to the tomb. They took hold of his feet and worshipped him (Matthew 28:9)
  * On her second visit to the tomb Mary met Jesus just outside the tomb. When she saw Jesus she did not recognize him. She mistook him for the gardener. She still thinks that Jesus body is laid to rest somewhere and she demands to know where. But when Jesus said her name she at once recognized him and called him Teacher. Jesus said to her, Do not hold me... (John 20:11 to 17)

  88. What was Jesus instruction for his disciples?

  * Tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me (Matthew 2 8: 10)
  * Go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God (John 20:17)

  89. When did the disciples return to Galilee?

  * Immediately, because when they saw Jesus in Galilee some doubted (Matthew 28:17). This period of uncertainty should not persist
  * After at least 40 days. That evening the disciples were still in Jerusalem (Luke 24:3 3). Jesus appeared to them there and told them, stay in the city until you are clothed with power from on high (Luke 24:49). He was appearing to them during forty days (Acts 1:3), and charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise ... (Acts 1:4)

  90. To whom did the Midianites sell Joseph?

  * To the Ishmaelites (Genesis 37:28)
  * To Potiphar, an officer of Pharaoh (Genesis 37:36)

  ReplyDelete
 14. 91. Who brought Joseph to Egypt?

  * The Ishmaelites bought Joseph and then took Joseph to Egypt (Genesis 37:28)
  * The Midianites had sold him in Egypt (Genesis 37:36)
  * Joseph said to his brothers I am your brother, Joseph, whom you sold into Egypt (Genesis 45:4)

  92. Does God change his mind?

  * Yes. The word of the Lord came to Samuel: I repent that I have made Saul King... (I Samuel 15:10 to 11)
  * No. God will not lie or repent; for he is not a man, that he should repent (I Samuel 15:29)

  Yes. And the Lord repented that he had made Saul King over Israel (I Samuel 15:35). Notice that the above three quotes are all from the same chapter of the same book! In addition, the Bible shows that God repented on several other occasions:

  i. The Lord was sorry that he made man (Genesis 6:6)

  I am sorry that I have made them (Genesis 6:7)

  ii. And the Lord repented of the evil which he thought to do to his people (Exodus 32:14).

  iii. (Lots of other such references).

  93. The Bible says that for each miracle Moses and Aaron demonstrated the magicians did the same by their secret arts. Then comes the following feat:

  * Moses and Aaron converted all the available water into blood (Exodus 7:20-21)
  * The magicians did the same (Exodus 7:22). This is impossible, since there would have been no water left to convert into blood.

  94. Who killed Goliath?

  * David (I Samuel 17:23, 50)
  * Elhanan (2 Samuel 21:19)

  95. Who killed Saul?

  * Saul took his own sword and fell upon it.... Thus Saul died... (I Samuel 31:4-6)
  * An Amalekite slew him (2 Samuel 1:1- 16)

  96. Does every man sin?

  * Yes. There is no man who does not sin (I Kings 8:46; see also 2 Chronicles 6:36; Proverbs 20:9; Ecclesiastes 7:20; and I John 1:810)
  * No. True Christians cannot possibly sin, because they are the children of God. Every one who believes that Jesus is the Christ is a child of God.. (I John 5:1). We should be called children of God; and so we are (I John 3: 1). He who loves is born of God (I John 4:7). No one born of God commits sin; for Gods nature abides in him, and he cannot sin because he is born of God (I John 3:9). But, then again, Yes! If we say we have no sin we deceive ourselves, and the truth is not in us (I John 1:8)

  97. Who will bear whose burden?

  * Bear one anothers burdens, and so fulfill the law of Christ (Galatians 6:2)
  * Each man will have to bear his own load (Galatians 6:5)

  98. How many disciples did Jesus appear to after his resurrection?

  * Twelve (I Corinthians 15:5)
  * Eleven (Matthew 27:3-5 and Acts 1:9-26, see also Matthew 28:16; Mark 16:14 footnote; Luke 24:9; Luke 24:3 3)

  99. Where was Jesus three days after his baptism?

  * After his baptism, the spirit immediately drove him out into the wilderness. And he was in the wilderness forty days ... (Mark 1:12-13)
  * Next day after the baptism, Jesus selected two disciples. Second day: Jesus went to Galilee - two more disciples. Third day: Jesus was at a wedding feast in Cana in Galilee (see John 1:35; 1:43; 2:1-11)

  100. Was baby Jesus life threatened in Jerusalem?

  * Yes, so Joseph fled with him to Egypt and stayed there until Herod died (Matthew 2:13 23)
  * No. The family fled nowhere. They calmly presented the child at the Jerusalem temple according to the Jewish customs and returned to Galilee (Luke 2:21-40)

  ReplyDelete
 15. 101. When Jesus walked on water how did the disciples respond?

  * They worshipped him, saying, Truly you are the Son of God (Matthew 14:33)
  * They were utterly astounded, for they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened (Mark 6:51-52)

  Countless contradictions and corruption.

  The Bible's Scientific Absurdities:

  The sections of this article are:

  1- Genesis 11.

  (a)- Was Moses a false prophet, or is the Bible corrupt?
  - The wrath of GOD Almighty in Isaiah 9, Jeremiah 5, 14, 23 and 28?

  GOD Almighty is afraid:

  Genesis 11:1-9

  The Tower of Babel

  1 Now the whole world had one language and a common speech.
  2 As men moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there.
  3 They said to each other, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of stone, and tar for mortar.
  4 Then they said, "Come, let us build ourselves a city, with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth."
  5 But the LORD came down to see the city and the tower that the men were building.
  6 The LORD said, "If as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them.
  7 Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other."
  8 So the LORD scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city.
  9 That is why it was called Babel —because there the LORD confused the language of the whole world. From there the LORD scattered them over the face of the whole earth.

  There few important points to mention here:

  1- Not only these verses are seriously very insulting to Allah Almighty because they present Him as a GOD who feared men, but they also reveal a very serious scientific blunder through suggesting that the earth is both flat and sitting still in the universe, something that is quite contrary to what the Holy Quran teaches.

  2- The verses also demonstrate the Bible's gross ignorance about the Universe. Even if the Babylonians were able to build a sky scrapper, as we have hundreds, if not thousands, of them today worldwide, that went beyond the clouds, then how would that be of any threat to Allah Almighty? And again, the false verses are portraying Allah Almighty as a GOD who fears man! Compare these falsehoods to the Scientific links below that demonstrate the Holy Quran's Divine and True Scientific Miracles and accuracy.
  # Genesis 11 is also is ignorant about lack of Oxygen in space, the vastness of space and the impossibility to reach GOD Almighty, and the impossibility to reach outer space without space protection. Otherwise, your body would burst! Plus, again, you would suffocate to death anyway due to the lack of oxygen.

  # Compare this ignorance, corruption and blasphemy to the Noble Quran's real Scientific Miracles about space in the articles below.

  A Failed Prophecy?

  If we were to take Genesis 11:6 as a Divine Promise and Prophecy from GOD Almighty to never allow man to build any tower that reaches the sky (i.e., building a sky scrapper), then man today have obviously and overwhelmingly and decisively destroyed this false prophesy and promise, proving that the Bible is no more than a false book of lies and praising of pornography!

  ReplyDelete
 16. Was Moses a false prophet, or is the Bible corrupt?

  Let us look at the following verses:

  Isaiah 9:15
  15 the elders and prominent men are the head, the prophets who teach lies are the tail.

  Jeremiah 5:31
  31 The prophets prophesy lies, the priests rule by their own authority, and my people love it this way. But what will you do in the end?

  Jeremiah 14:14
  14 Then the LORD said to me, "The prophets are prophesying lies in my name. I have not sent them or appointed them or spoken to them. They are prophesying to you false visions, divinations, idolatries and the delusions of their own minds.

  Jeremiah 23:10
  10 The land is full of adulterers; because of the curse the land lies parched and the pastures in the desert are withered. The prophets follow an evil course and use their power unjustly.

  Jeremiah 23:14
  14 And among the prophets of Jerusalem I have seen something horrible: They commit adultery and live a lie. They strengthen the hands of evildoers, so that no one turns from his wickedness. They are all like Sodom to me; the people of Jerusalem are like Gomorrah."

  Jeremiah 28:15
  15 Then the prophet Jeremiah said to Hananiah the prophet, "Listen, Hananiah! The LORD has not sent you, yet you have persuaded this nation to trust in lies.

  Jeremiah 23:24-26
  24 Can anyone hide in secret places so that I cannot see him?" declares the LORD. "Do not I fill heaven and earth?" declares the LORD.
  25 "I have heard what the prophets say who prophesy lies in my name. They say, 'I had a dream! I had a dream!'
  26 How long will this continue in the hearts of these lying prophets, who prophesy the delusions of their own minds?

  Genesis 9:1-17
  God's Covenant With Noah
  1 Then God blessed Noah and his sons, saying to them, "Be fruitful and increase in number and fill the earth.
  2 The fear and dread of you will fall upon all the beasts of the earth and all the birds of the air, upon every creature that moves along the ground, and upon all the fish of the sea; they are given into your hands.
  3 Everything that lives and moves will be food for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything.
  4 "But you must not eat meat that has its lifeblood still in it.
  5 And for your lifeblood I will surely demand an accounting. I will demand an accounting from every animal. And from each man, too, I will demand an accounting for the life of his fellow man.
  6 "Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed; for in the image of God has God made man.
  7 As for you, be fruitful and increase in number; multiply on the earth and increase upon it."
  8 Then God said to Noah and to his sons with him:
  9 "I now establish my covenant with you and with your descendants after you
  10 and with every living creature that was with you—the birds, the livestock and all the wild animals, all those that came out of the ark with you—every living creature on earth.
  11 I establish my covenant with you: Never again will all life be cut off by the waters of a flood; never again will there be a flood to destroy the earth."
  12 And God said, "This is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come:
  13 I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth.
  14 Whenever I bring clouds over the earth and the rainbow appears in the clouds,
  15 I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life.
  16 Whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth."
  17 So God said to Noah, "This is the sign of the covenant I have established between me and all life on the earth."

  ReplyDelete
 17. The True Religion of God

  The Religion of Islam

  The first thing that one should know and clearly understand about Islam is what the word "Islam" itself means. The religion of Islam is not named after a person as in the case of Christianity which was named after Jesus Christ, Buddhism after Gotama Buddha, Confucianism after Confucius, and Marxism after Karl Marx. Nor was it named after a tribe like Judaism after the tribe of Judah and Hinduism after the Hindus. Islam is the true religion of Almighty God (Arabic: Allah), and as such, its name represents the central principle of God's religion; the total submission to the will of God. The Arabic word "Islam" means the submission or surrender of one's will to the only true God worthy of worship and anyone who does so is termed a "Muslim". The word also implies "peace" which is the natural consequence of total submission to the will of Almighty God. Hence, it was not a new religion brought by Prophet Muhammad r in Arabia in the Seventh Century, but only the true religion of God re-expressed in its final form.

  Islam is the religion which was given to Adam, the first man and the first prophet of God, and it was the religion of all the prophets sent by God to mankind. The name of God's religion --- Islam --- was not decided upon by later generations of man. It was chosen by God Himself and clearly mentioned in His final revelation to man. In the final book of divine revelation, the Qur'aan, Almighty God states the following:


  "This day have I perfected your religion for you, completed My favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion".
  (Qur’aan, Chapter 5 - "The Table Spread", Verse 3)

  "If anyone desires a religion other than Islam (i.e. submission to God) never will it be accepted of Him"
  (Qur’aan, Chapter 3 --- "The Family of ‘Imraan", Verse 85)

  "Abraham was not a Jew nor Christian; but an upright Muslim (i.e. one who submitted to God)."
  (Qur’aan, Chapter 3 --- "The Family of ‘Imraan", Verse 67)

  Nowhere in the Bible will you find God saying to Prophet Moses' people or their descendants that their religion is Judaism, nor to the followers of Christ that their religion is Christianity. In fact, Christ was not even his name, nor was it Jesus! The name "Christ" comes from the Greek word Christos which means "the anointed". That is, Christ is a Greek translation of the Hebrew title "Messiah". The name "Jesus" on the other hand, is a Latinized version of the Hebrew name Esau. For simplicity's sake, I will however continue to refer to Prophet Esau as Jesus. As for his religion, it was what he called his followers to. Like the prophets before him, he called the people to surrender their will to the will of Almighty God; (which is Islam) and he warned them to stay away from the false gods of the human imagination. According to the New Testament, he taught his followers to pray as follows: "Your will be done on earth as it is in Heaven".

  ReplyDelete
 18. The Message of Islam

  Since the total submission of one's will to God represents the essence of worship, the basic message of God's divine religion, Islam is the worship of God alone and the avoidance of worship directed to any person, place or thing other than God. Since everything other than God, the Creator of all things, is God's creation; it may be said that Islam, in essence calls man away from the worship of creation and invites him to worship only its Creator. He is the only one deserving man's worship as it is only by His will that prayers are answered. If man prays to a tree and his prayers are answered, it was not the tree which answered his prayers but Almighty God who allowed the circumstances prayed for to take place. One might say: "That is obvious", however, to tree-worshippers it might not be. Similarly, prayers to Jesus, Buddha, or Krishna, to Saint Christopher, or Saint Jude or even to Muhammad, are not answered by them but are answered by God. Jesus did not tell his followers to worship him, but to worship God. As the Qur'aan states:


  "And behold God will say: "O Jesus the son of Mary, did you say to men: 'Take me and my mother as two objects of worship along with God'? He will say: "Glory to you I could never say what I had no right (to say')"
  (Qur’aan, Chapter 5 --- "The Table Spread", Verse 116)

  Nor did he worship himself when he worshipped but rather he worshipped God. This basic principle is enshrined in the opening chapter of the Qur'aan, known as Soorah Al-Faatihah, verse 4:


  "You alone do we worship and from you alone do we seek help."

  Elsewhere, in the final book of revelation, the Qur'aan, God also said:


  "And your Lord says: "Call on Me and I will answer your (prayer)."
  (Qur’aan, Chapter 40 --- "The Believer", Verse 60)

  It is worth noting that the basic message of Islam is that God and His creation are distinctly different entities. Neither is Almighty God His creation or a part of it, nor is His creation Him or a part of Him. This might seem obvious, but, man's worship of creation instead of the Creator is to a large degree based on ignorance of this concept. It is the belief that the essence of God is everywhere in His creation or that His divine being is or was present in some aspects of His creation, which has provided justification for the worship of creation though such worship may be called the worship of God through his creation. How ever, the message of Islam as brought by the prophets of God is to worship only God and to avoid the worship of his creation either directly or indirectly. In the Qur'aan, Almighty God clearly states:


  "For We assuredly sent amongst every people a prophet,(with the command)worship me and avoid false gods"
  (Qur’aan, Chapter 16 --- "The Bee", Verse 36)

  When the idol worshipper is questioned as to why he or she bows down to idols created by men, the invariable reply is that they are not actually worshipping the stone image, but God who is present within it. They claim that the stone idol is only a focal point for God's essence and is not in itself God! One who has accepted the concept of the presence of God's being within His creation in any way will be obliged to accept this argument of idolatry. Whereas, one who understands the basic message of Islam and its implications would never concede to idolatry no matter how it is rationalized.

  ReplyDelete
 19. Those who have claimed divinity for themselves down through the ages have often based their claims on the mistaken belief that God is present in man. They merely had to assert that although God according to their false beliefs, is in all of us, He is more present in them than in the rest of us. Hence, they claim, we should submit our will to them and worship them as they are either God in person or God concentrated within the person. Similarly, those who have asserted the God-hood of others after their passing have found fertile ground among those who accept the false belief of God's presence in man. One who has grasped the basic message of Islam and its implications could never agree to worship another human being under any circumstances. God's religion in essence is a clear call to the worship of the Creator and the rejection of creation-worship in any form. This is the meaning of the motto of Islam: "Laa ilaaha Illallaah" (There is no god but God). Its repetition automatically brings one within the fold of Islam and sincere belief in it guarantees one Paradise. Thus, the final Prophet of Islam is reported to have said: "Any one who says: There is no god but God and dies holding that (belief) will enter paradise". (Reported by Abu Dharr and collected by Al-Bukhaaree and Muslim). It consists in the submission to the One True God, yielding to Him by obeying His commandments, and the denial of polytheism and polytheists.

  ReplyDelete
 20. The Message of False Religions

  There are so many sects, cults, religions, philosophies, and movements in the world, all of which claim to be the right way or the only true path to God. How can one determine which one is correct or if, in fact, all are correct? The method by which the answer can be found is to clear away the superficial differences in the teachings of the various claimants to the ultimate truth, and identify the central object of worship to which they call, directly or indirectly. False religions all have in common one basic concept with regards to God. They either claim that all men are gods; or that specific men were God; or that nature is God; or that God is a figment of man's imagination. Thus, it may be stated that the basic message of false religion is that God may be worshipped in the form of His creation. False religion invites man to the worship of creation by calling the creation or some aspect of it God. For example, prophet Jesus invited his followers to worship God but those who claim to be his followers today call people to worship Jesus, claiming that he was God! Buddha was a reformer who introduced a number of humanistic principles to the religion of India. He did not claim to be God nor did he suggest to his followers that he be an object of worship. Yet, today most Buddhists who are to be found outside of India have taken him to be God and prostrate to idols made in their perception of his likeness. By using the principle of identifying the object of worship, false religion becomes very obvious and the contrived nature of their origin clear. As God said in the Qur’aan:


  "That which you worship besides Him are only names you and your forefathers have invented for which God has sent down no authority: The command belongs only to God: He has commanded that you only worship Him; that is the right religion, but most men do not understand".
  (Qur’aan, Chapter 12 --- "Joseph", Verse 40)

  It may be argued that all religions teach good things so why should it matter which one we follow. The reply is that all false religions teach the greatest evil, the worship of creation. Creation-worship is the greatest sin that man can commit because it contradicts the very purpose of his creation. Man was created to worship God alone as God has explicitly stated in the Qur’aan:


  "I have only created Jinns and men, that they may worship me"
  (Qur’aan, Chapter 51 --- "The Winds that Scatter", Verse 56)

  Consequently, the worship of creation, which is the essence of idolatry, is the only unforgivable sin. One who dies in this state of idolatry has sealed his fate in the next life. This is not an opinion, but a revealed fact stated by God in his final revelation to man:


  "Verily God will not forgive the joining of partners with Him, but He may forgive (sins) less than that for whomsoever He wishes"
  (Qur’aan, Chapter 4 --- "The Women", Verses 48 and 116)

  ReplyDelete
 21. The Universality of Islam

  Since the consequences of false religion are so grave, the true religion of God must be universally understandable and attainable, not confined to any people, place or time. There can not be conditions like baptism, belief in a man, as a saviour etc., for a believer to enter paradise. Within the central principle of Islam and in its definition, (the surrender of one's will to God) lies the roots of lslam's universality. Whenever man comes to the realization that God is one and distinct from His creation, and submits himself to God, he becomes a Muslim in body and spirit and is eligible for paradise. Thus, anyone at anytime in the most remote region of the world can become a Muslim, a follower of God's religion, Islam, by merely rejecting the worship of creation and by turning to Almighty God alone. It should be noted however, that the recognition of and submission to Almighty God requires that one chooses between right and wrong and such a choice implies accountability. Man will be held responsible for his choices, and, as such, he should try his utmost to do good and avoid evil. The ultimate good being the worship of God alone and the ultimate evil being the worship of His creation along with or instead of God. This fact is expressed in the final revelation as follows:


  "Verily those who believe, those who follow the Jewish (Scriptures), the Christians and the Sabians any who believe In God and the last day, and work righteousness shall have their reward with their Lord; They will not be overcome by fear nor grief."
  (Qur’aan, Chapter 2 --- "The Cow", Verses 62)

  "If only they had stood by the Law, the Gospel, and all the revelation that was sent to them from their Lord, they would have enjoyed happiness from every side. There is from among them a party on the right course; but many of them follow a course that is evil."
  (Qur’aan, Chapter 5 --- "The Table Spread", Verse 66)

  ReplyDelete
 22. Recognition of God

  The question which arises here is: "How can all people be expected to believe in God given their varying- backgrounds, societies and cultures?" For people to be responsible for worshipping God they all have to have access to knowledge of God. The final revelation teaches that all mankind have the recognition of God imprinted on their souls, a part of their very nature with which they are created. In Soorah Al-A'raaf (Qur’aan, Chapter 7), Verses 172-173; God explained that when He created Adam, He caused all of Adam's descendants to come into existence and took a pledge from them saying: "Am I not your Lord?" To which they all replied: "Yes, we testify to It." Almighty God then explained why He had all of mankind bear witness that He is their creator and only true God worthy of worship. He said: "That was In case you (mankind) should say on the day of Resurrection, ‘Verily we were unaware of all this’". That is to say, we had no idea that You God, were our God. No one told us that we were only supposed to worship You alone. God went on to explain that it was also in case you should say: "Certainly It was our ancestors who made partners (with God) and we are only their descendants; will You then destroy us for what those liars did?" Thus, every child is born with a natural belief in God and an inborn inclination to worship Him alone called in Arabic the "Fitrah".

  ReplyDelete
 23. If the child were left alone, he would worship God in his own way, but all children are affected by those things around them, seen or unseen. The Prophet, peace be upon him, reported that Almighty God said: "I created my servants in the right religion but devils made them go astray". The Prophet Muhammad, peace be upon him, also said: "Each child is born in a state of "Fitrah", then his parents make him a Jew, Christian or a Zoroastrian, the way an animal gives birth to a normal offspring. Have you noticed any that were born mutilated?" (Collected by Al-Bukhaaree and Muslim). So, just as the child submits to the physical laws which God has put in nature, his soul also submits naturally to the fact that God is his Lord and Creator. But, his parents try to make him follow their own way and the child is not strong enough in the early stages of his life to resist or oppose the will of his parents. The religion which the child follows at this stage is one of custom and upbringing and God Almighty does not hold him to account or punish him for this religion. Throughout people's lives from childhood until the time they die, signs are shown to them in all regions of the earth and in their own souls, until it becomes clear that there is only one true God. If the people are honest with themselves, reject their false gods and seek God, the way will be made easy for them but if they continually reject God's signs and continue to worship creation, the more difficult it will be for them to escape. For example, in the South Eastern region of the Amazon jungle in Brazil, South America, a primitive tribe erected a new hut to house their main idol Skwatch, representing the supreme God of all creation. The following day a young man entered the hut to pay homage to the God, and while he was in prostration to what he had been taught was his Creator and Sustainer, a mangy old flea-ridden dog walked into the hut, The young man looked up in time to seethe dog lift its hind leg and pass urine on the idol. Outraged, the youth chased the dog out of the temple, but when his rage died down he realized that the idol could not be the Lord of the universe. God must be elsewhere. he now had a choice to act on his knowledge and seek God, or to dishonestly go along with the false beliefs of this tribe. As strange as it may seem, that was a sign from God for that young man. It contained within it divine guidance that what he was worshipping was false.

  Prophets were sent, as was earlier mentioned, to every nation and tribe to support man's natural belief in God and man's inborn inclination to worship Him as well as to reinforce the divine truth in the daily signs revealed by God. Although, in most cases, much of the prophets' teachings became distorted, portions remained which point out right and wrong. For example, the ten commandments of the Torah, their confirmation in the Gospels and the existence of laws against murder, stealing and adultery in most societies. Consequently, every soul will be held to account for its belief in God and its acceptance of the religion of Islam; the total submission to the will of Almighty God.

  We pray to Almighty God, the Exalted, to keep us on the right path to which He has guided us, and to bestow on us a blessing from Him, He is indeed the Most Merciful. Praise and gratitude be to God, the Lord of the Worlds, and peace and blessings be on Prophet Muhammad, his Family, his companions, and those who rightly follow them.

  ReplyDelete
 24. PROOF Islam is the True Religion of God

  http://www.youtube.com/watch?v=5bqgIWPnFQM

  The Miracle of the Holy Quran
  http://www.sacredlearning.org/audio/m...

  To read an academic biography of Dr. Husain Sattar: http://www.sacredlearning.org/shaykh_...

  May Allah show us all the straight path, Ameen!

  More informative links:

  Science Islam
  http://www.scienceislam.com/

  Why Islam
  http://uk.youtube.com/watch?v=p2Clk5l...

  One of the Miracles of the Quran explained by a former Christian, Yusuf Estes (Pharaoh's [from the time of Prophet Moses (peace be upon him)] corpse found?)
  http://uk.youtube.com/watch?v=IcFIQgd...

  The Qur'an & The Modern Science - Dr. Maurice Bucaille (Medical Doctor, Surgeon from France) (1/7)
  http://uk.youtube.com/watch?v=XaSfE1D...

  The Amazing Qur'an -- Dr. Gary Miller (a mathematician and a theologian, former Christian that used to be active in Christian missionary work, converted to Islam)
  http://www.thetruecall.com/downloads/... (book)
  http://uk.youtube.com/watch?v=zATtBLS... (audio lecture)

  Islam: The Religion Of Truth by Abdur Raheem Green (former British Christian, now Muslim)
  http://uk.youtube.com/watch?v=bCgj6p3...

  The Qur'an and the Bible in the Light of Science
  http://uk.youtube.com/watch?v=fw3do0T...

  100% proof the Qur'an is The Word of God.
  http://uk.youtube.com/watch?v=SW8aPco...

  Non Moslim Scientists confirm science in Islam is from God
  http://uk.youtube.com/watch?v=7cFNY3_...

  Quran and Modern Science - Conflict or Conciliation Part 1
  http://video.google.com/videoplay?doc...

  Miracles of Prophet Muhammad (may Allah bless him and grant him peace) -- Shaykh Sulaiman Moola
  http://dawahacademy.com/MSM/DawahAcad...

  InshaAllah I will try and get more link/s if possible

  If any of this helps you come to Islam or at least brings you closer, pelase do let me know. I would like to hear it.

  Please rate, and share this video with everyone you know, Muslim on Non-Muslim.

  Indeed, Islam is the correct religion, right religion.

  The first chapter of the Quran, al-Fatiha, was recited in this video by Imam Anwar Al-Awlaki.

  Response to: The religion of fear by patcondell Pat condell tags:
  Proof Islam true religion God Allah humanity lord koran atheism christianity judaism hinduism buddhism geert wilders Europeans western

  ReplyDelete
 25. Check this Link...

  http://www.myspace.com/ahmadeldridgecleaver

  ReplyDelete
 26. Check this Link "Just One Message..."

  http://d1.islamhouse.com/data/en/ih_books/signal/en_just_one_message.pdf

  ReplyDelete
 27. 101 Cleared-Up "contradictions" in the Holy Bible - copy-paste the link below in your browser:

  http://web.comhem.se/~u18208324/min/contrad.htm

  muhammad IS DEAD;

  LORD JESUS IS ALIVE!!!

  ReplyDelete
 28. bro anti-muhammad, pwede paki copy paste nyo po dito yan para pantapat doon sa 101 dalmatians ng muslim. thanks.

  ReplyDelete
 29. AKALA NG MUSLIM MAKAKALUSOT SILA DITO SA PANIBAGONG ATAKE NILA HEHEHEHEHEH. HINTAY LANG TAYO SA SAGOT NI BRO CENON ET AL

  ReplyDelete
 30. wehehehe sana di na pinost dito yung copy paste nya kasi meron din naman tayo pangsagot sa ganun na site din hahahaha..Sabagay matagal nang style yan nga mga kultong muslim, the more the merrier..Hahahaha..

  ReplyDelete
 31. HINDI po MAPATUNAYAN ng BALIK ISLAM na DIYOS ang NAGTAYO ng INANIBAN NIYA kaya INULIT NA LANG ULI NIYA ang mga NASAGOT NA NATING mga BANAT NILA.

  NEVER CAN an ISLAMIC REVERT PROVE that GOD HIMSELF AUTHORED the RELIGION that HE JOINED.

  What an ISLAMIC REVERT can DO is REPEAT HIS FALSE CLAIMS AGAINST the CHRISTIAN CHURCH and the BIBLE.

  And THAT IS SO SAD.

  An ISLAMIC REVERT DELIBERATELY FOOLS HIMSELF and MAKES HIMSELF BELIEVE in a RELIGION that HE HIMSELF KNOWS WAS NOT FOUNDED BY GOD.

  An ISLAMIC REVERT is REALLY and TRULY PITIFUL.

  ReplyDelete
 32. ISLAMIC REVERT or BALIK ISLAM:
  "Say: He is God, the One and Only; God, the Eternal, Absolute; He begetteth not, nor is He begotten; And there is none like unto Him. (The Noble Quran, 112:1-4)"

  CENON BIBE:
  WHO SAID THESE WORDS? DID GOD HIMSELF SAY THEM?

  The ISLAMIC REVERT or BALIK ISLAM KNOWS that GOD DID NOT SAY THESE WORDS.

  The ISLAMIC REVERT or BALIK ISLAM KNOWS that GOD NEVER SPOKE to THEIR PROPHET. Thus, the ISLAMIC REVERT KNOWS that NO WORD in their HOLY BOOK CAME FROM GOD HIMSELF.

  That is so much UNLIKE the WORDS in the BIBLE, which GOD HIMSELF TOLD the TRUE PROPHETS that HE CHOSE or HE HIMSELF INSPIRED MEN to WRITE.

  The REASON the ISLAMIC REVERT is DOING HIS BEST in INVENTING CLAIMS and STORIES AGAINST the BIBLE is because HE KNOWS that HIS HOLY BOOK CAN NEVER EQUAL the STATURE of the BIBLE.

  HOW PITIFUL ISLAMIC REVERTS ARE.

  ReplyDelete
 33. ISLAMIC REVERT or BALIK ISLAM:
  "Hear, O Israel: The LORD our God, the LORD is one. (From the NIV Bible, Deuteronomy 6:4)"

  CENON BIBE:
  INDEED! The BIBLE SPEAKS the TRUTH: The LORD is OUR GOD and the LORD is ONE.

  The LORD, according to the BIBLE is the ONE GOD who has THREE PERSONS: The FATHER, The SON, and The HOLY SPIRIT.

  The TRUE PROPHET JOEL (to whom the WORD OF THE LORD CAME NOT THROUGH AN ANGEL but GIVEN BY GOD HIMSELF) said in Joel 2:32
  "And everyone who calls on the name of the LORD will be saved;"

  WHO BEARS the NAME of the LORD?

  The TRINITY or the THREE PERSONS of the ONE TRUE GOD.

  JESUS HIMSELF said in Matthew 28:19:
  Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the NAME OF THE FATHER, and of THE SON, and of THE HOLY SPIRIT,"

  IT is CLEAR from the WORDS of THE LORD JESUS that the NAME of the FATHER is ALSO the NAME of THE SON and THE HOLY SPIRIT.

  And SINCE the FATHER is LORD, the SON and the HOLY SPIRIT are ALSO LORD because THEY BEAR the ONE NAME of the LORD.

  In short, the FATHER, the SON and the HOLY SPIRIT are the ONE LORD and ONE TRUE GOD.

  NO ISLAMIC REVERT or BALIK ISLAM can UNDERSTAND the MYSTERY of GOD because NO BALIK ISLAM POSSESSES the SPIRIT of GOD.

  IT is the SPIRIT that GUIDES ALL GOD'S CHILDREN to UNDERSTANDING.

  PRAISE GOD! PRAISE THE TRINITY!

  ReplyDelete
 34. BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  "The most important one," answered Jesus, "is this: 'Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. (From the NIV Bible, Mark 12:29)"

  Notice also how Jesus said "our God", which included him to be under GOD Almighty's creation and Divine Authority, and not someone or an entity that is equal to GOD Almighty.

  CENON BIBE:
  And WHERE DID this BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT READ that just because JESUS addressed the FATHER as "our GOD" that statement automatically "included" Jesus as among God's "creations"?

  That is an INVENTION of ISLAMIC REVERTS, who could NOT PROVE that the RELIGION they JOINED was FOUNDED BY GOD HIMSELF.

  Jesus CALLED the FATHER as HIS OWN GOD (read: John 20:17) because JESUS, DESPITE BEING THE ONLY SON OF GOD (Jn1:18, 3:16), UNITED HIMSELF with MAN to LEAD THEM INTO THE WORSHIP of the FATHER.

  Thus, IN UNION WITH MAN, the FATHER also BECAME JESUS'S GOD.

  But does that REMOVE the DIVINE SONSHIP of JESUS? Does that TAKE AWAY his NATURE as GOD?

  OF COURSE NOT!

  Does a SON or DAUGHTER of a BUSINESSMAN LOSE HIS or HER RIGHT as a CHILD just because HE or SHE BECAME an EMPLOYEE of HIS or HER PARENT? DOES HIS or HER EMPLOYMENT in the BUSINESS of HIS OR HER FATHER MAKE HIM LESS of a PERSON as HIS or HER FATHER?

  NO!

  HIS or HER ROLE may have changed but HIS or HER BEING A CHILD of the BUSINESSMAN REMAINS.

  In the same way, JESUS REMAINED GOD and THE SON of GOD even though HE UNITED HIMSELF with MAN to LEAD HIM in ACKNOWLEDGING and WORSHIPPING GOD the FATHER.

  ReplyDelete
 35. BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  The early Christians rejected Trinity. Early Christians had major problems and disagreements about who truly Jesus was and whether or not he got crucified or not.

  CENON BIBE:
  LIES, LIES and MORE LIES.

  WHAT EVIDENCE DID this BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT SHOW to PROVE that "early Christians rejected Trinity"?

  NONE.

  Why was he UNABLE to PROVIDE ANY PROOF or EVIDENCE that "early Christians rejected Trinity"?

  Because THE EARLY CHRISTIANS NEVER REJECTED THE TRINITY.

  The ISLAMIC REVERT or BALIK ISLAM is simply MAKING a BASELESS CLAIM, an INVENTION that he CONCOCTED to HIDE the FACT that HE CANNOT PROVE that GOD FOUNDED the FAITH that HE EMBRACED.

  I AM CERTAIN that AS SURE AS THIS BALIK ISLAM CANNOT PROVE THAT GOD FOUNDED THE RELIGION HE EMBRACED, HE CANNOT PROVE that the EARLY CHRISTIANS REJECTED CHRISTIANITY.

  ReplyDelete
 36. BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  Early Christians' Doctrines confirm Jesus DID NOT GET crucified. See proofs that the early Christians' scriptures during the 1st and 2nd centuries claimed that GOD Almighty Saved Jesus from crucifixion.

  The New Testament confirms the Apocalypse (Revelation in Greek) of Peter which claims that Jesus never died on the cross!

  CENON BIBE:
  WHAT PART of the BIBLE DENIED that JESUS WAS CRUCIFIED?

  The BALIK ISLAM NEVER GAVE ANY VERSE.

  Why?

  BECAUSE HIS CLAIM that JESUS WAS NEVER CRUCIFIED is JUST ANOTHER ONE OF HIS INVENTIONS.

  Just as THIS BALIK ISLAM CANNOT PROVE that GOD FOUNDED the RELIGION that he JOINED, HE CANNOT PROVE HIS CLAIM that THE BIBLE DENIED the CRUCIFIXION of JESUS.

  This BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT is ONLY FOOLING HIMSELF and MAKING HIMSELF BELIEVE in LIES that HE HIMSELF CREATED.

  ReplyDelete
 37. BALIK ISLAM or ISLALIC REVERT:
  The New Testament confirms the Apocalypse (Revelation in Greek) of Peter which claims that Jesus never died on the cross!

  CENON BIBE:
  HERE is the PROBLEM of this ISLAMIC REVERT: HE BELIEVES WRITINGS that HAVE BEEN REJECTED BY TRUE FOLLOWERS of JESUS.

  This BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT is also TRYING TO FOOL PEOPLE who KNOW LESS of HISTORY.

  He talks about the "APOCALYPSE OF PETER" and CLAIMS that it DENIED the CRUCIFIXION of JESUS.

  THAT is a LIE CONCOCTED by a BALIK ISLAM who MAKES A LIVING out of LYING!

  The "APOCALYPSE OF PETER" was a SPURIOUS WRITING that RELATES of the SUPPOSED WORDS of the RISEN CHRIST to his FOLLOWERS.

  Take note of the term "RISEN CHRIST."

  IF the "APOCALYPSE OF PETER" talks about the "RISEN CHRIST," it only SHOWS that IT BELIEVES in the CRUCIFIXION. How could it claim that CHRIST has been RISEN if it did not believe that CHRIST HAD DIED beforehand?

  So, the CLAIM of this BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT about the "APOCALYPSE OF PETER" is WRONG. This BALIK ISLAM is LYING and is FOND of LYING.

  Maybe THAT IS WHAT HE LEARNED FROM PRAYING FIVE TIMES A DAY USING that WORDS HE CANNOT UNDERSTAND.

  ReplyDelete
 38. LYING BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  Hebrews 5:7-8 confirm Islam's claim about Jesus never got crucified and contradicts the Bible!

  CENON BIBE:
  REALLY? Does Heb 5:7-8 say that "Jesus never got crucified"?

  Here is what Heb 5:7-8 says:
  "During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death, and he was heard because of his reverent submission."

  "Although he was a son, he learned obedience from what he suffered and, once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him."

  WHERE DOES IT SAY that JESUS WAS NEVER CRUCIFIED?

  NOWHERE.

  AGAIN, this BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT is CAUGHT LYING and MAKING UP STORIES.

  What the verse says is that JESUS was SAVED FROM DEATH.

  Does that mean that JESUS WAS NEVER CRUCIFIED or that JESUS NEVER DIED ON THE CROSS?

  NO. The VERSE is NOT SAYING THAT. This BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT is ONLY ADDING one of his INVENTIONS to the TEXT.

  What the VERSE MEANS is that GOD SAVED JESUS when GOD RAISED JESUS HIM UP FROM THE DEAD. And THAT WAS AFTER HE WAS CRUCIFIED.

  Had GOD not SAVED JESUS FROM THE DEAD, JESUS WOULD NOT HAVE RISEN.

  But SINCE JESUS HAD RISEN, THAT IS CLEAR PROOF that GOD had SAVED HIM FROM DEATH as is stated in Heb 5:7.

  Heb 5:8 even SHOWS PROOF that JESUS SUFFERED DEATH.

  The verse says:
  "he learned obedience from what he SUFFERED"

  WHAT DID HE SUFFER?

  DEATH.

  And just any kind of death. JESUS SUFFERED DEATH on the CROSS.

  Heb 6:6 TESTIFIES that JESUS HAD ONCE BEEN CRUCIFIED.

  The verse says:
  "to their loss they are CRUCIFYING THE SON OF GOD ALL OVER AGAIN and subjecting him to public disgrace."

  SEE?

  The BOOK of HEBREWS ITSELF TESTIFIES that JESUS HAD BEEN CRUCIFIED ONCE BEFORE. And those that TURNED AWAY from the FAITH (like this BALIK ISLAM) are CRUCIFYING HIM ALL OVER AGAIN because of their APOSTASY.

  That is the CLEAR TESTIMONY of HEBREWS. So, HOW CAN THIS LYING BALIK ISLAM CLAIM that HEBREWS DENIES the CRUCIFIXION of JESUS?

  ReplyDelete
 39. LYING BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  None of Jesus' disciples witnessed the crucifixion. They "all fled" and "deserted" Jesus. This further confirms Islam's claims:

  CENON BIBE:
  OH REALLY? This BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT is an EXPERT in LYING and in MAKING UP BOGUS STORIES.

  PETER and JOHN FOLLOWED JESUS after He was ARRESTED BY the AIDES of the HIGH PRIEST. (Jn18:15)

  JOHN himself and MARY the MOTHER OF JESUS was AT THE FOOT OF THE CROSS. In fact, JESUS GAVE MARY to become HIS MOTHER. (Jn19:25-27)

  ALSO NEAR the CROSS were MARY the WIFE OF CLOPAS and MARY MAGDALENE. (Jn19:25)

  So, AGAIN, the BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT is CAUGHT LYING or MAKING UP FALSE STORIES.

  Is THAT WHAT HE LEARNED AFTER JOINING the BALIK ISLAM? Did he become an ISLAMIC REVERT so that HE COULD FREELY LIE and MAKE UP BOGUS TALES?

  I AM SO GLAD and THANKFUL to GOD that I AM A CHRISTIAN!

  PRAISE JESUS CHRIST! PRAISE GOD!

  ReplyDelete
 40. LYING BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  We must first of all know that the entire Bible is corrupted and unreliable and is mostly filled with man-made laws and corruption!

  CENON BIBE:
  AGAIN, REALLY?

  HOW COULD WE BELIEVE THIS BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT after WE HAVE PROVEN that HE IS A LIAR?

  HE is TRYING HIS BEST to DESTROY the BIBLE because HE KNOWS that NO PART of THE BOOK that HE BELIEVES NOW EVER CAME FROM GOD.

  NEVER can this BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT CLAIM that THE BOOK that HE USES NOW WAS GIVEN BY GOD to THEIR PROPHET.

  How can he MAKE SUCH A CLAIM when this BALIK ISLAM KNOWS VERY WELL that GOD NEVER SPOKE to THEIR PROPHET?

  This BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT is ONLY FOOLING HIMSELF and MAKING A FOOL OF HIMSELF by HIS ATTACKS on the BIBLE.

  ReplyDelete
 41. IGNORANT ISLAMIC REVERT or BALIK ISLAM:
  "`How can you say, "We [the Jews] are wise, for we have the law of the LORD," when actually the lying pen of the scribes has handled it falsely?' (From the NIV Bible, Jeremiah 8:8)"

  CENON BIBE:
  This LYING BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT has AGAIN SHOWN is IGNORANCE.

  Does Jer 8:8 refer to the BIBLE?

  OF COURSE NOT!

  This LYING BALIK ISLAM DOES NOT KNOW that Jer 8:8 is referring to the INTERPRETATIONS of the JEWISH RELIGIOUS ELDERS in regard to WHAT the LAW SAYS.

  This IGNORANT BALIK ISLAM o ISLAMIC REVERT does NOT KNOW that the JEWS had SUCH WRITINGS as the TALMUD, the MISHNAH and the GEMARA.

  These are the INTERPRETATIONS of the JEWISH LEADERS of THE LAWS OF MOISES.

  These are the SAME "HUMAN TRADITIONS" that JESUS CRITICIZED in Mark 7:8-9, where Jesus said:
  "You have let go of the commands of God and are holding on to the TRADITIONS OF MEN."

  And he said to them: "You have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe YOUR OWN TRADITIONS!"

  Jeremiah in Jer 8:8 is REFERRING to SUCH "TRADITIONS" as the LIES of the PENS of the SCRIBES. The TRUE PROPHET of GOD (because GOD DIRECTLY SPOKE to JEREMIAH) was NOT REFERRING to the BIBLE.

  Perhaps, Jer 8:8 could REFER to OTHER "HOLY BOOKS" that GOD NEVER GAVE to other "PROPHETS" because HE NEVER SPOKE to SUCH FALSE PROPHETS.

  ReplyDelete
 42. IGNORANT BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  See Also Deuteronomy 31:25-29 where Moses peace be upon him predicted the corruption/tampering of the Law (Bible) after his death.

  CENON BIBE:
  REALLY? DID MOISES PREDICT that THE BIBLE WOULD be TAMPERED WITH after his DEATH?

  Let us READ what Dt31:26-30 says"
  "Take this scroll of the law and put it beside the ark of the covenant of the LORD, your God, that there it may be a witness against you.

  "For I already know how rebellious and stiff-necked you will be. Why, even now, while I am alive among you, you have been rebels against the LORD! How much more, then, after I am dead!

  "Therefore, assemble all your tribal elders and your officials before me, that I may speak these words for them to hear, and so may call heaven and earth to witness against them.

  "For I know that after my death you are sure to become corrupt and to turn aside from the way along which I directed you, so that evil will befall you in some future age because you have done evil in the LORD'S sight, and provoked him by your deeds."

  "Then Moses recited the words of this song from beginning to end, for the whole assembly of Israel to hear:"


  Now, WHERE DID MOSES SAY in Dt31:25-30 that THE BIBLE WOULD BE CORRUPTED?

  NOWHERE.

  AGAIN, the ISLAMIC REVERT or BALIK ISLAM is CAUGHT LYING and MAKING UP FALSE STORIES.

  No wonder Bro. Manny is calling him "BULOK ISLAM." This BALIK ISLAM's TACTICS are REALLY ROTTEN or BULOK.

  MOSES NEVER SAID that THE BIBLE WOULD BE CORRUPTED. What HE SPECIFICALLY POINTED OUT was that the PEOPLE of ISRAEL would "sure to become corrupt and to turn aside from the way along which I directed you."

  It is the PEOPLE WHO WOULD BECOME CORRUPT and NOT the LAW or the BIBLE.

  Now, THIS LYING BALIK ISLAM CLAIMS to PRESENT TO US 101 SUPPOSED CONTRADICTIONS in the BIBLE.

  I am SURE that THERE ARE NO CONTRADICTIONS in the BIBLE and that the BIBLE is NOT CORRUPT.

  WHAT is SURE and CERTAIN is that THIS ISLAMIC REVERT or BALIK ISLAM is the ONE WHO IS CORRUPT and ROTTEN.

  We HAVE SHOWN HERE that HE IS FOND of LYING and MAKING UP FALSE STORIES. THAT is the PROOF of HIS CORRUPTION.

  HOW DID HE GET SO CORRUPT?

  Is THAT a PRODUCT of HIS FIVE TIMES of PRAYING WORDS that HE DOES NOT UNDERSTAND or to the BOWING DOWN to a GOD that NEVER EVEN BOTHERED to TALK to their PROPHET?

  One thing is SURE, ANYONE who JOINS a GROUP or RELIGION that WAS NOT FOUNDED BY GOD would be CORRUPT and ROTTEN.

  AMEN?

  ReplyDelete
 43. Cenon Bibe;
  NEVER CAN an ISLAMIC REVERT PROVE that GOD HIMSELF AUTHORED the RELIGION that HE JOINED.

  An ISLAMIC REVERT DELIBERATELY FOOLS HIMSELF and MAKES HIMSELF BELIEVE in a RELIGION that HE HIMSELF KNOWS WAS NOT FOUNDED BY GOD.

  Muslim;
  Islam is the Religion of all Prophets

  (and I am the first of the Muslims.) means, from this Ummah, according to Qatadah. This is a sound meaning, because all Prophets before our Prophet were calling to Islam, which commands worshipping Allah alone without partners. Allah said in another Ayah,

  [وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاعْبُدُونِ ]

  (And We did not send any Messenger before you but We revealed to him (saying): "None has the right to be worshipped but I, so worship Me.'') [21:25] Allah informed us that Nuh said to his people,

  [فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ]

  (But if you turn away, then no reward have I asked of you, my reward is o­nly from Allah, and I have been commanded to be of the Muslims.) [10:72] Allah said,

  [وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَـهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِى الاٌّخِرَةِ لَمِنَ الصَّـلِحِينَ - إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَـلَمِينَ - وَوَصَّى بِهَآ إِبْرَهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَـبَنِىَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ]

  (And who turns away from the religion of Ibrahim except him who deludes himself Truly, We chose him in this world and verily, in the Hereafter he will be among the righteous. When his Lord said to him, "Submit (i.e. be a Muslim)!'' He said, "I have submitted myself (as a Muslim) to the Lord of the all that exists.'' And this was enjoined by Ibrahim upon his sons and by Ya`qub (saying), "O my sons! Allah has chosen for you the (true) religion, then die not except as Muslims.")[2:130-132]. Yusuf, peace be upon him, said,

  [رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ الاٌّحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَـوَتِ وَالاٌّرْضِ أَنتَ وَلِىِّ فِى الدُّنُيَا وَالاٌّخِرَةِ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِالصَّـلِحِينَ ]

  ReplyDelete
 44. (My Lord! You have indeed bestowed o­n me of the sovereignty, and taught me something of the interpretation of dreams -- the (Only) Creator of the heavens and the earth! You are my Wali (Protector) in this world and in the Hereafter. Cause me to die as a Muslim, and join me with the righteous.) [12:101] Musa said,

  [وَقَالَ مُوسَى يقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءامَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُّسْلِمِينَ - فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّـلِمِينَ - وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ ]

  (And Musa said: "O my people! If you have believed in Allah, then put your trust in Him if you are Muslims." They said: "In Allah we put our trust. Our Lord! Make us not a trial for the folk who are wrongdoers. And save us by your mercy from the disbelieving folk'') [10:84-86] Allah said,

  [إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالاٌّحْبَارُ]

  (Verily, We did send down the Tawrah, therein was guidance and light, by which the Prophets, who submitted themselves to Allah's will, judged for the Jews. And the rabbis and the priests [did also].) [5:44], and,

  [وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِى وَبِرَسُولِى قَالُواْ ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ]

  (And when I (Allah) inspired Al-Hawariyyun (the disciples) [of `Isa] to believe in Me and My Messenger, they said: "We believe. And bear witness that we are Muslims.") [5:111] Therefore, Allah states that He sent all His Messengers with the religion of Islam, although their respective laws differed from each other, and some of them abrogated others. Later o­n, the Law sent with Muhammad abrogated all previous laws and nothing will ever abrogate it, forever. Certainly, Muhammad's Law will always be apparent and its flags raised high, until the Day of Resurrection. The Prophet said,

  «نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ دِينُنَا وَاحِد»

  (We, the Prophets, are half brothers, but our religion is o­ne.) Half brothers, mentioned in the Hadith, refers to the brothers to o­ne father, but different mothers. Therefore, the religion, representing the o­ne father, is o­ne; worshipping Allah alone without partners, even though the laws which are like the different mothers in this parable, are different. Allah the Most High knows best. Imam Ahmad recorded that `Ali said that when the Messenger of Allah used to start the prayer with Takbir [saying, "Allahu Akbar'' (Allah is the Great)] he would then supplicate,

  «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِين»

  ReplyDelete
 45. (I have directed my face towards He Who has created the heavens and earth, Hanifan and I am not among the Mushrikin. Certainly, my prayer, sacrifice, living and dying are all for Allah, Lord of the worlds.)

  «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك»

  (O Allah! You are the King, there is no deity worthy of worship except You. You are my Lord and I am Your servant. I have committed wrong against myself and admitted to my error, so forgive me all my sins. Verily, You, o­nly You forgive the sins. (O Allah!) Direct me to the best conduct, for none except You directs to the best conduct. Divert me from the worst conduct, for o­nly You divert from the worst conduct. Glorified and Exalted You are. I seek Your forgiveness and repent to You.) This Hadith, which was also recorded by Muslim in the Sahih, continues and mentions the Prophet's supplication in his bowing, prostrating and final sitting positions.

  ReplyDelete
 46. Islam: The Perfect Religion and Best Way of Life for All

  By Dr. Norlain Dindang Mababaya

  It is a must that we strive to know Islam. Allâh’s Messenger (sallallâhu ‘alayhi wasallam, meaning: May the peace and blessings of Allah be upon him) to the whole mankind encourages us to acquire knowledge of Islam in order to comprehend it. He says in the following authentic Ahâdith:

  Abu Hurairah (radhiallâhu anhu, meaning: May Allah be pleased with him) narrated that... the Prophet (sallallâhu ‘alayhi wasallam) said, “Those who were the best in the pre-lslamic period of ignorance will be the best in Islam provided they comprehend the religious knowledge.” (Bukhâri 4/572 and Muslim)

  ‘Abdur Rahmân ibn Abi Bakrah (radhiallâhu anhu) narrated on the authority of his father that the Prophet (sallallâhu ‘alayhi wasallam) said, “If Allâh wants to do good to a person, he makes him comprehend the religion; and of course knowledge is attained by learning.” (Bukhâri 1/67)

  Mu‘awiyah ibn Abi Sufyân narrated that Allâh’s Messenger said, “Goodness is a (natural) habit while the evil is a stubbornness. To whomsoever Allâh wills to show goodness, He favors him with the understanding in the Religion.” (Ibn Mâjah, 1/221)

  When we study Islam or at least read the Qur’an and the authentic Ahâdith we learn that Islam is easy, complete and the perfect religion as well as way of life for the whole mankind. We read in the Qur’an and the Ahâdith the following unique features of Islam:

  1. Islam is easy:

  “But whoever believes and works righteousness he shall have a goodly reward and easy will be his task as We order it by Our command.” (Qur'an 18:88)

  Abu Hurairah (radhiallâhu anhu) narrated that the Prophet (sallallâhu ‘alayhi wasallam) said, “Religion (Islam) is very easy and whoever overburdens himself in his religion will not be able to continue in that way. So you should not be extremists, but try to be near to perfection and receive the good tidings that you will be rewarded; and gain strength by offering the prayers in the mornings, afternoons and during the last hours of the nights.” (Bukhâri 1/38)

  Anas bin Malik (radhiallâhu anhu) narrated that the Prophet (sallallâhu ‘alayhi wasallam) said, "Make things easy for the people, and do not make it difficult for them, and make them calm (with glad tidings) and do not repulse (them).” (Bukhâri,8/146)

  2. Islam is complete:

  “…He it is Who has sent unto you the Book, explained in detail. They know full well, to whom We have given the Book, that it has been sent down from your Rabb in truth. Never be then of those who doubt.” (6:114)

  “For We had certainly sent unto them a Book based on knowledge, which We explained in detail -- a guide and a mercy to all who believe.” (7:52)

  “…(This is ) a Book with verses basic or fundamental (of established meaning) -- further explained in detail -- from One Who is Wise and Well-Acquainted (with all things).” (11:1)

  3. Islam is perfect:

  “...This day have I perfected your religion for you, completed My favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion.” (5:3)

  ReplyDelete
 47. As the perfect religion, Islam teaches mankind how to attain success in the most perfect way. The following are some of the Ahâdith that serve as enlightenment and guidance to those who desire for perfection:

  Abu Hurairah (radhiallâhu anhu) narrated that the Prophet (sallallâhu ‘alayhi wasallam) said, "Goodness and comfort are for him who worships his Rabb in a perfect manner and serves his master sincerely.” (Bukhari 3/725)

  Ibn Umar (radhiallâhu anhu) narrated that Allâh’s Messenger (sallallâhu ‘alayhi wasallam) said, "If a slave is honest and faithful to his master and worships his Rabb (Allâh) in a perfect manner, he will get a double reward.” (Bukhari 3/722)

  Abu Hurairah (radhiallâhu anhu) narrated that the Prophet (sallallâhu ‘alayhi wasallam) said, "Whoever believes in Allâh and His Messenger, offers prayers perfectly and fasts (the month of) Ramadan then it is incumbent upon Allâh to admit him into Paradise, whether he emigrates for Allâh’s cause or stays in the land where he was born.” They (the companions of the Prophet (sallallâhu ‘alayhi wasallam) said, "O Allâh’s Messenger (sallallâhu ‘alayhi wasallam)! Should we not inform the people of that?" He said, "There are one-hundred degrees in Paradise which Allâh has prepared for those who carry on Jihad in His Cause. The distance between every two degrees is like the distance between the sky and the Earth. So if you ask Allâh for anything, ask Him for the Firdaus, for it is the last part of Paradise and the highest part of Paradise, and at its top there is the Throne of Beneficent, and from it gush forth the rivers of Paradise.” (Bukhari 9/519)

  Abdullah ibn Hisham (radhiallâhu anhu) narrated: “We were with the Prophet (sallallâhu ‘alayhi wasallam) and he was holding the hand of 'Umar bin Al-Khattab. 'Umar said to Him, "O Allâh’s Messenger! You are dearer to me than everything except my own self.” The Prophet (sallallâhu ‘alayhi wasallam) said, "No, by Him in Whose Hand my soul is, (you will not have complete or perfect faith) till I am dearer to you than your own self.” Then 'Umar said to him, "However, now, by Allâh, you are dearer to me than my own self.” The Prophet (sallallâhu ‘alayhi wasallam) said, "Now, O 'Umar, you are a believer.” (Bukhari 8/628)

  ReplyDelete
 48. Abu Hurairah (radhiallâhu anhu) narrated that the Prophet (sallallâhu ‘alayhi wasallam) said: “The most perfect believer in respect of faith is he who is best of them in manners.” (Abu Dawud 4665)

  Abu Humamah (radhiallâhu anhu) narrated that the Prophet (sallallâhu ‘alayhi wasallam) said: “If anyone loves for Allâh’s sake, hates for Allâh’s sake, gives for Allâh’s sake and withholds for Allâh’s sake, he will have perfect faith.” (Abu Dawud 4664)

  Abu Hurairah (radhiallâhu anhu) narrated that the Prophet (sallallâhu ‘alayhi wasallam) said: “Among the Muslims the most perfect, as regards his faith, is the one whose character is excellent, and the best among you are those who treat their wives well.” (Tirmidhi 278, 628, 3264 and Abu Dawud)

  Aishah (Radhiallâhu anha) narrated that Allâh’s Messenger (sallallâhu ‘alayhi wasallam) said, "Among the believers who show most perfect faith are those who have the best disposition, and are kindest to their families.” (Tirmidhi 3263)

  All the above Prophetic teachings in addition to the Qur’anic Ayât (Verses) earlier quoted clearly tell us that indeed, Islam is the perfect religion and hence the best way of life for all. Islam as a universal religion is Allah’s Blessing and Mercy for all of us. It is for us to enjoy it and be successful in the eternal world to come. The best way to attain success through Islam is to learn it according to its authentic Sources. That is, to acquire knowledge of Islam through the Qur’an and the Sunnah and the right deductions from these revealed Sources of Knowledge and Guidance.

  Since Allah (Subhanahu wa ta’ala) is the One Who gives guidance, earnestly ask Him for authentic Islamic knowledge. We must seek His help and guidance to be able to apply such knowledge and share them to others – all for His Pleasure. May our Rabb (Cherisher and Sustainer) increase our knowledge of Islam and enjoy the best life of being true Muslims forever. Ameen.

  ReplyDelete
 49. Islam is your Birthright

  Mankind and the universe were not created by accident or chance, but according to the plan of the Creator, who is known as Allah (lit.: the one God) in Islam. The Qur'an states that it is the duty of all individuals to learn about Allah and to live according to His will. As we cannot accomplish this be ourselves, Allah has sent messengers and prophets to guide humanity All of these chosen individuals have brought the same message and have served as examples to their people of how Allah desires all human beings to live. Through these selected people, we have been told why mankind was created, what will happen to us after death, and what Allah expects of us. But most importantly, we have been told that Allah is unique-He has no partners, no sons or daughters, and no competitors, as so many other man-made religious systems have postulated. This message always remains the same, whereas the laws laid down for a particular might show some slight differences.

  Muhammad, the last of Allah's prophets, was sent to present Allah's revelation in its final form and for the last time. This was necessary because the message delivered by the previous prophets and messengers had been corrupted or distorted by their followers. They had been mixed with philosophical speculations, superstitions, myths, and neglect. Therefore, Islam is not a new religion-it is a restatement of the original religion of Allah in its purest form and is designed to provide humanity with the uncorrupted message of Allah.

  Islam is an Arabic word that denotes submission and obedience to Allah. It also means "peace," for it brings peace of mind as well as peace on the individual and the social levels.

  ReplyDelete
 50. THE FIVE PILLARS OF ISLAM

  In Islam, the term "worship" covers any action that one does in accordance with the will of Allah. It can be mental, physical, spoken, or otherwise. All such actions will be rewarded.

  There are five acts of worship that are so fundamental that the Prophet grouped them together as the five pillars of Islam. Every Muslim is expected to fulfill these obligations. They are:


  THE DECLARATION OF MONOTHEISM:

  Recognizing and acknowledging the monotheistic nature of Allah stands at the core of Islam. This consists of a public affirmation that "there is no god but Allah (God), and Muhammad is His Messenger." One cannot be a Muslim until he states this fact in the presence of Muslim witnesses.

  PRAYERS:

  A Muslim must perform the five daily prayers. These must be performed at specific times, corresponding roughly with dawn, noon, afternoon, sunset, and nightfall. The prayers can be made in any clean place, but it is preferable to pray them with others in a mosque, for this communal undertaking acts as a reminder that all Muslims are equal. When many people are praying together, it becomes clear that color, economic status, social position, and all other artificial distinctions have no importance to Allah, for all Muslims are commanded to stand together, shoulder to shoulder, and prostrate themselves before Him. There are no exceptions. Prayers also elevated the individual to a higher level of morality, purifies his heart, and helps him to resist his desire to engage in forbidden activities.

  FASTING THE MONTH OF RAMADAN:

  Every year during the Muslim month of Ramadan, Muslims abstain from food, drink, and sexual activity from dawn to sunset. While this gives the body a much needed rest and improves ones health by getting rid of excess weight, it also increases ones commitment to Allah, develops his social conscience, and reminds him of how the less fortunate live every day In addition, it strengthens one's patience, self-restraint, will power, and sincerity.

  CHARITY (Zakat):

  Every Muslim whose net annual savings are above a certain specified minimum must pay an annual

  amount of 2.5% to the poor and needy This action purifies one's accrued wealth, fosters the quality of sacrifice, and rids him of selfishness and greed. It also helps to reduce resentment and envy between a society's poor and rich classes.

  HAJJ (Pilgrimage to Makkah):

  Hajj is an act of worship that is to be performed at least once in a lifetime, provided that one is physically and financially able to do so. During this time, Muslims meet from all corners of the world in an international congregation for the sole purpose of responding to the call of Allah. It also reminds the participants that all Muslims are equal, irrespective of their geographical, cultural, or racial origins.

  ReplyDelete
 51. THE ARTICLES OF FAITH

  All Muslims believe in:

  . The oneness of Allah. Allah has no partner, son, daughter, helper, or competitor. There is nothing that even remotely resembles Him, for He is unique.

  . All of the messengers and prophets of Allah. The Qur'an states that each people has received revelation from Allah in its own tongue so that all individuals know what is required of them. The Qur'an mentions twenty-five of them by name, among them Noah, Abraham, Ishmael, Issac, Jacob, Joseph, Moses, David, Solomon, John, Jesus, and Muhammad. There are, however, many others who are not named. Muhammad, the last prophet, was sent with a universal message meant for all of humanity The message revealed through him is the Qur'an, which is Allah's final presentation of the original revelation received by mankind in its purest form. A Muslim must accept all of Allah's prophets and messengers as legitimate, for denial of one means denial of all. For western readers who are not convinced that Muhammad is a prophet of Allah, proof of this claim can be found in the Bible (Deut. 18:15-18, 33:2-3; Isaiah 29:12; Songs of Solomon 5:16;John 14:1516, 16:12-14) as well as in the biographical accounts of Muhammad's life, which was lived in full view of his contemporaries.


  . The original messages revealed through Allah's various prophets and messengers. The purest of these is the Qur'an, for it was recorded during the lifetime of the Prophet and under his direct supervision. The revelations mentioned in the Qur'an as having been received by other prophets, such as the Suhuf of Abraham, the Torah of Moses, the Zubur (Psalms) of David, and the Injeel (Bible) of Jesus, have all been either lost or corrupted.

  . The existence of angels as part of the unseen world. They are spiritual beings who have no need for food, drink, or sleep.

  . The Day of Judgment. The Qur'an teaches that life is a test for each individual, for everyone must choose whether he will or will not follow the commands of Allah. On this day, a person will be resurrected and asked to account for what he did while he was alive. Those with good records will be rewarded and enter paradise, while those with bad records will be punished by being sent to hell. This belief develops within the individual an awareness of Allah's presence and a desire to obey His laws sincerely and voluntarily.

  ReplyDelete
 52. . A Muslim believes that nothing happens without the knowledge and permission of Allah. While we may not understand why certain things happens, it is part of the divine plan for our lives.


  MUSLIMS: THE MODERATE NATION

  Islam does not divide life into "spiritual" and "secular" realms. As all of life is thus unified and interconnected, Islam avoids the dangers of the extreme ritualism, secularism, or materialism that is found in other civilizations. Activities are not classified as belonging to the state or the individual, religion or daily life, but as belonging to Allah alone, Who has provided guidelines for individuals. These are to be followed in every aspect of their lives: individual, social, governmental, political, economical, spiritual, and otherwise Reflecting this moderation, the Qur'an has entitled the Muslims the "moderate nation. "


  SOURCES OF ISLAMIC TEACHINGS

  The Islamic way of life is based on the teachings and laws found in the Qur'an and the example (Sunnah) of the Prophet Muhammad.

  The Qur'an is the word of Allah and was revealed in potions to Muhammad, via the Angel Gabriel, over a twenty-three year period. Each portion was recorded in writing by his official scribes and memorized by thousands of his followers. After his death, the written collection was given to Abu Bark, the first caliph, who oversaw its collection into one volume. The third caliph, Uthman, prepared several copies and sent them to different Muslim territories. Ever since that time, the same version has been used by Muslims. The wording, order, and language have never been altered in the slightest manner. No other book claiming to be a divine revelation can make this claim, and no one has ever been able to refute the claim of the Qur'an to complete authenticity

  The Sunnah consists of the teachings, sayings, and actions of Prophet Muhammad. This information was meticulously reported and collected by his Companions. It is essentially an elaboration of the Qur'anic verses that shows how they are to be implemented in one's daily life.

  ReplyDelete
 53. ISLAM: THE RELIGION OF EQUALITY

  Islam recognizes no man-made artificial distinctions based on color, tribe, race, nationality, or otherwise. As all people come from the original couple-Adam and Eve-they are all one family and therefore equal before God. What distinguishes people from each other is their commitment to Islam: "The most honored in the sight of Allah is (he who is) most righteous." (Qur'an 3:86).


  ISLAM IS YOUR BIRTHRIGHT

  Islam states clearly that everyone is born a Muslim and is therefore monotheistic by nature. We read in the Qur'an that humanity has been created with the natural disposition towards the unity of God. This is to be expected, for Allah, who has breathed His spirit into each of us, is Himself the example of perfect unity. In the words of the Prophet Muhammad: "Every person is born with the innate religious faith (to submit to God Almighty)." Thus when an individual accepts Islam, he is not turning his back on any prior revelation but rather is returning to the original and true revelation of Allah and to his own nature as a creation of Allah. This being the case, Islam is your birthright-other religious or ideological systems are either corruptions our outright denials of Islam.


  CRITERIA FOR TRUTH

  How do you know if your belief system is true? Take a moment to look at the following list.

  . Are the teachings of your belief system rational? Do they conform to the norms of human reason and intellect?

  . Is the creator of your belief system perfect? Allah, the creator of Islam, is. . Does your belief system contain superstitions or myths? Islam presents humanity with only true knowledge.

  . Can your belief system withstand the discoveries and claims of modern science? Islam can and does.

  . How accurate are your belief system's prophecies and predications? Islam's are always completely accurate.

  . Could a person have devised your belief system? No one has ever been able to imitate the Qur'an, although many have tried over the centuries.

  Islam is not a new religion founded by Muhammad, but a final restatement of the original revelation that has been conveyed to humanity by messengers and prophets sent by Allah for that very purpose: "This day I have perfected your religion for you, completed My favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion" (5:3). As the Qur'an is the final revelation and Muhammad is the final prophet, humanity is obligated to accept it: "If anyone desires a religion other than Islam, never will it be accepted of him; and in the Hereafter he will be in the ranks of those who have lost all spiritual good" (3:86).

  ReplyDelete
 54. Life After Death

  The question whether there is a life after death does not fall under the jurisdiction of science, as science is concerned only with classification and analysis of data. Moreover, man has been busy with scientific inquiries and research, in the modern sense of the term, only for the last few centuries, while he has been familiar with the concept of life after death since times immemorial. All the prophets of God called their people to worship God and to believe in life after death. They laid so much emphasis on the belief in life after death that even a slight doubt in it meant denying God and made all other beliefs meaningless. The very fact that all the prophets of God have dealt with this metaphysical question of life after death so confidently and so uniformly - the gap between their ages being thousands of years - goes to prove that the source of their knowledge of life after death as proclaimed by them all, was the same, i.e., Divine revelation.

  We also know that these prophets of God were greatly opposed by their people, mainly on the issue of life after death, as their people thought it impossible. But in spite of opposition, the prophets won many sincere followers. The question arises: what made those followers forsake the established beliefs, traditions and customs of their forefathers, notwithstanding the risk of being totally alienated from their own community? The simple answer is: they made use of their faculties of mind and heart and realized the truth. Did they realize the truth through perceptual consciousness? Not so, as perceptual experience of life after death is impossible. Actually, God has given man, besides perceptual consciousness, rational, aesthetic and moral consciousness too. It is this consciousness that guides man regarding realities that cannot be verified through sensory data. That is why all the prophets of God while calling people to believe in God and life after death, appeal to the aesthetic, moral and rational consciousness of man. For example, when the idolaters of Makkah denied even the possibility of life after death, the Quran exposed the weakness of their stand by advancing very logical and rational arguments in support of it:

  "And he has coined for us a similitude, and has forgotten the fact of his creation, saying: who will revive these bones when they have rotted away? Say: He will revive them Who produced them at first, for He is the Knower of every creation, Who has appointed for you fire from the green tree, and behold! you kindle from it. Is not He Who created the heavens and the earth, able to create the like of them? Yes, and He is indeed the Supreme Creator, the All-Knowing." (36:78-81)

  ReplyDelete
 55. At another occasion, the Quran very clearly says that the disbelievers have no sound basis for their denial of life after death. It is based on pure conjecture:

  "They say, 'There is nothing but our present life; we die, and we live, and nothing but Time destroys us.' Of that they have no knowledge; they merely conjecture. And when our revelations are recited to them, their only argument is that they say, 'Bring us our fathers, if you speak truly.' (45:24-25)

  Surely God will raise all the dead. But God has His own plan of things. A day will come when the whole universe will be destroyed and then again the dead will be resurrected to stand before God. That day will be the beginning of the life that will never end, and that Day every person will be rewarded by God according to his or her good or evil deed. The explanation that the Quran gives about the necessity of life after death is what the moral consciousness of man demands. Actually, if there is no life after death, the very belief in God becomes irrelevant, or even if one believes in God, that would be an unjust and indifferent God: having once created man and not concerned with his fate. Surely, God is just. He will punish the tyrants whose crimes are beyond count: having killed hundreds of innocent persons, created great corruptions in the society, enslaved numerous persons to serve their whims, etc. Man's having a very short span of life in this world, and this physical world's too being not eternal, punishments or rewards equal to the evil or noble deeds of persons are not possible here.

  The Quran very emphatically states that the Day of Judgment must come and God will decide about the fate of each soul according to his or her record of deeds:

  "Those who disbelieve say: The Hour will never come unto us. Say: Nay, by my Lord, but it is coming unto you surely. (He is) the Knower of the Unseen. Not an atom's weight, or less than that or greater, escapes Him in the heavens or in the earth, but it is in a clear Record. That He may reward those who believe and do good words. For them is pardon and a rich provision. But those who strive against our revelations, challenging (Us), theirs will be a painful doom of wrath." (34:3-5)

  The Day of Resurrection will be the Day when God's attributes of Justice and Mercy will be in full manifestation. God will shower His Mercy on those who suffered for His sake in the worldly life, believing that an eternal bliss was awaiting them. But those who abused the bounties of God, caring nothing for the life to come, will be in the most miserable state. Drawing a comparison between them, the Quran says:

  "Is he, then, to whom We have promised a goodly promise the fulfillment of which he will meet, like the one whom We have provided with the good things of this life, and then on the Day of Resurrection he will be of those who will be brought arraigned before God?" (28:61)

  ReplyDelete
 56. The Quran also states that this worldly life is a preparation for the eternal life after death. But those who deny it become slaves of their passions and desires, make fun of virtuous and God-conscious persons. Such persons realize their folly only at the time of their death and wish to be given a further chance in the world but in vain. Their miserable state at the time of death, and the horror of the Day of Judgment, and the eternal bliss guaranteed to the sincere believers are very beautifully mentioned in the following verses of the Holy Quran:

  "Until, when death comes unto one of them, he says, 'My Lord send me back, that I may do right in that which I have left behind! But nay! It is but a word that he speaks; and behind them is a barrier until the day when they are raised. And when the Trumpet is blown there will be no kinship among them that day, nor will they ask of one another. Then those whose scales are heavy, they are successful. And those whose scales are light are those who lose their souls, in hell abiding, the fire burns their faces and they are glum therein." (23:99-104)

  The belief in life after death not only guarantees success in the Hereafter but also makes this world full of peace and happiness by making individuals most responsible and dutiful in their activities. Think of the people of Arabia. Gambling, wine, tribal feuds, plundering and murdering were their main traits when they had no belief in life after death. But as soon as they accepted the belief in One God and life after death they became the most disciplined nation of the world. They gave up their vices, helped each other in hours of need, and settled all their disputes on the basis of justice and equality. Similarly the denial of life after death has its consequences not only in the Hereafter but also in this world. When a nation as a whole denies it, all kinds of evils and corruptions become rampant in that society and ultimately it is destroyed. The Quran mentions the terrible end of 'Aad, Thamud and the Pharaoh in some detail:

  ReplyDelete
 57. "(The tribes of) Thamud and 'Aad disbelieved in the judgment to come. As for Thamud, they were destroyed by the lightning, and as for 'Aad, they were destroyed by a fierce roaring wind, which He imposed on them for seven long nights and eight long days so that you might see the people laid prostrate in it as if they were the stumps of fallen down palm trees. "Now do you see remnant of them? Pharaoh likewise and those before him and the subverted cities. They committed errors and those before him, and they rebelled against the Messenger of their Lord, and He seized them with a surpassing grip. Lo, when the waters rose, We bore you in the running ship that We might make it a reminder for you and for heeding ears to hold. So when the Trumpet is blown with a single blast and the earth and the mountains are lifted up and crushed with a single blow, then on that day, the Terror shall come to pass, and the heaven shall be split for upon that day it will be very frail. Then as for him who is given his book in his right hand, he shall say, 'Here take and read my book! Certainly I thought I should encounter my reckoning.' So he shall be in a pleasing life in a lofty garden, its clusters nigh to gather. "'Eat and drink with wholesome appetite for that you did long ago, in the days gone by.'

  "But as for him who is given his book in his left hand, he shall say: 'Would that I had not been given my book and not known my reckoning! Would that it had been the end! My wealth has not availed me, my authority is gone from me.'" (69:4-29)

  Thus, there are very convincing reasons to believe in life after death. First, all the prophets of God have called their people to believe in it. Secondly, whenever a human society is built on the basis of this belief, it has been the most ideal and peaceful society, free of social and moral evils. Thirdly, history bears witness that whenever this belief is rejected collectively by a group of people in spite of the repeated warning of the Prophet, the group as a whole has been punished by God even in this world. Fourthly, moral, aesthetic and rational faculties of man endorse the possibility of life after death. Fifthly, God's attributes of Justice and Mercy have no meaning if there is no life after death.

  ReplyDelete
 58. Jesus Will Descend at the End of Time

  Question: If Jesus (peace be upon him) is alive, shall he descend at the end of the time and judge among the people while following the religion of the Prophet Muhammad (peace be upon him)? What is the evidence for that? And how can one refute those people who claim that he will not descend nor judge among the people?

  Answer: Yes, the Prophet of Allah Jesus son of Mary (peace be upon him) will descend at the end of time and judge among the people with justice, following the Law of our Prophet Muhammad (peace be upon him). He will break the crosses and kill the swine. HE shall put an end to the payment of the jizya. He will only accept Islam from the people. The People of the Book, the Jews and Christians, will all believe in him before his death, after he descends at the end of time. Allah has stated, "There is none of the People of the book but must believe in him (as only a Messenger of Allah) before his death. And on the Day of Resurrection, he (Jesus) will be a witness against them." [an-Nisa, 4:159]

  Allah has stated that all of the People of the Book, Jews and Christians, will believe in Jesus son of Mary (peace be upon him) before his death - that is, before the death of Jesus. That will be when he descends at the end of time as a judge and just caller to Islam, as shall be noted in the hadith describing his descent.

  ReplyDelete
 59. This is the meaning of the words [in the verse quoted above]. The context of the verse is demonstrating the stance that the Jews took toward Jesus (peace be upon him) and what they conspired to do against him. It also shows the way of Allah in saving Jesus and refuting the works of his enemies. The pronouns in the phrase, "believe in him before his death" must both refer to Jesus to be consistent with the context and so that the antecedents will be the same. It is confirmed in numerous authentic hadith, that have come through numerous chains and have reached the level of mutawatir [narration that has been reported through so many chains and from so many people that there is no way to doubt its authenticity], that Allah raised Jesus to the heavens. They also state that he will descend at the end of time as a just ruler and will kill the False Messiah [Anti-Christ].

  Ibn Taimiya said, after quoting the numerous chains reporting Jesus' being raised to heaven and his descent at the end of time, "These hadith are mutawatir from the Messenger of Allah (peace be upon him). They have been narrated from Abu Huraira, Ibn Mas`ud, `Uthman ibn Abu al-as, Abu Umama, al-Nawas ibn Samaan, Abdullah ibn Amr ibn al-As and Hudahifah ibn Usaid (may Allah be pleased with all of them). These hadith contain indications concerning how and where he will descend."

  One of those hadith is the following: Abu Huraira reported that the Prophet (peace be upon him) said: "By the One in whose hand is my soul, soon the son of Mary will descend upon you as a just judge. He will break the crosses, kill the swine and will put an end to the jizya. And wealth will spread to the extent that on one will accept it." Then Abu Huraira said, "Recite if you wish, "There is none of the People of the Book but must believe in him (as only a Messenger of Allah) before his death. And on the Day of Resurrection, he (Jesus) will be a witness against them."" [an-Nisa 4:159] [Al-Bukhari & Muslim]

  In another narration from Abu Huraira, the Prophet (peace be upon him) said, "How will you be when the son of Mary descends among you and your leader will be from among yourselves?" [Al-Bukhari & Muslim] It is also confirmed in the Sahih from Jabir ibn Abdullah that he heard the Prophet (peace be upon him) say, "A group of people from my Nation will continue to fight in defense of the truth and remain triumphant until the day of Judgment." He also said, "Jesus, son of Mary (peace be upon him), will descend upon them and their leader will say (to him), 'Come and lead us in prayer.' He will say, 'No, Allah has honored this Nation by putting some as leaders over others.'" [Saheeh Muslim]

  This hadith demonstrate that he will descend at the end of time and that he will judge according to the Law of our Prophet Muhammad (peace be upon him). They also show, without doubt, that there will be a leader for this nation at that time. Furthermore, there is no contradiction between his descending and the fact that the Prophet Muhammad (peace be upon him) is the seal of the prophets. This is so because Jesus will not be descending with a new law. To Allah belongs the decree, first and last. He does what He wills and rules as He wills. There is none to come after His Rule. He is the All-Mighty, All-Wise.

  ReplyDelete
 60. ‘Isa, the Muslim Jesus

  by Dr Mark Durie

  "The word Christian is not a valid word, for there is no religion of Christianity according to Islam". — www.answering-christianity.com

  Today we increasingly hear and read that Christianity and Islam ‘share’ Jesus, that he belongs to both religions. So also with Abraham: there is talk of the West’s ‘Abrahamic civilization’ where once people spoke of ‘Judeo-Christian civilization’. This shift of thinking reflects the growing influence of Islam.

  These notes offer some information and reflections on the ‘Muslim Jesus’, to help put this trend in its proper context.

  References in brackets are to the Qur’an. Numbering systems for the Qur’anic verses are not standardized: be prepared to search through nearby verses for the right one.

  Islam the primordial faith

  Islam regards itself, not as a subsequent faith to Judaism and Christianity, but as the primordial religion, the faith from which Judaism and Christianity are subsequent developments. In the Qur’an we read that Abraham ‘was not a Jew nor a Christian, but he was a monotheist, a Muslim’ (Âl 'Imran 3:66). So it is Muslims, and not Christians or Jews, who are the true representatives of the faith of Abraham to the world today. (Al-Baqarah 2:135)

  The Biblical prophets were all Muslims

  Many prophets of the past received the one religion of Islam. (Ash-Shura 42:13) Who were these previous prophets? According to Al-An’am 6:85-87 they include Ibrahim (Abraham), ‘Ishaq (Issac), Yaqub (Jacob), Nuh (Noah), Dawud (David), Sulaiman (Solomon), Ayyub (Job), Yusuf (Joseph), Musa (Moses), Harun (Aaron), Zakariyya (Zachariah), Yahya (John the Baptist), ‘Isa (Jesus), Ilyas, Ishmael, Al-Yash’a (Elisha), Yunus (Jonah) and Lut (Lot).

  The Muslim ‘Isa (Jesus)

  There are two main sources for ‘Isa, the Muslim Jesus. The Qur’an gives a history of his life, whilst the Hadith collections — recollections of Muhammad’s words and deeds — establish his place in the Muslim understanding of the future.

  The Qur’an

  ‘Isa, was a prophet of Islam

  Jesus’ true name, according to the Qur’an, was ‘Isa. His message was pure Islam, surrender to Allah. (Âl 'Imran 3:84) Like all the Muslim prophets before him, and like Muhammad after him, ‘Isa was a lawgiver, and Christians should submit to his law. (Âl 'Imran 3:50; Al-Ma’idah 5:48) ‘Isa’s original disciples were also true Muslims, for they said ‘We believe. Bear witness that we have surrendered. We are Muslims.’ (Al-Ma’idah 5:111)

  ‘The Books’

  Like other messengers of Islam before him, ‘Isa received his revelation of Islam in the form of a book. (Al-An’am 6:90) ‘Isa’s book is called the Injil or ‘gospel’. (Al-Ma’idah 5:46) The Torah was Moses’ book, and the Zabur (Psalms) were David’s book. So Jews and Christians are ‘people of the Book’. The one religion revealed in these books was Islam. (Âl 'Imran 3:18)

  As with previous prophets, ‘Isa’s revelation verified previous prophets’ revelations. (Âl 'Imran 3:49,84; Al-Ma’idah 5:46; As-Saff 61:6) Muhammad himself verified all previous revelations, including the revelation to ‘Isa (An-Nisa’ 4:47), and so Muslims must believe in the revelation which ‘Isa received. (Al-Baqarah 2:136) However, after ‘Isa the Injil was lost in its original form. Today the Qur’an is the only sure guide to ‘Isa’s teaching.

  ReplyDelete
 61. The biography of ‘Isa

  According to the Qur’an, ‘Isa was the Messiah. He was supported by the ‘Holy Spirit’. (Al-Baqarah 2:87; Al-Ma’idah 5:110) He is also referred to as the ‘Word of Allah’. (An-Nisa’ 4:171)

  ‘Isa’s mother Mariam was the daughter of ‘Imran, (Âl 'Imran 3:34,35) — cf the Amram of Exodus 6:20 — and the sister of Aaron (and Moses). (Maryam 19:28) She was fostered by Zachariah (father of John the Baptist). (Âl 'Imran 3:36) While still a virgin (Al-An’am 6:12; Maryam 19:19-21) Mariam gave birth to ‘Isa alone in a desolate place under a date palm tree. (Maryam 19:22ff) (Not in Bethlehem).

  ‘Isa spoke whilst still a baby in his cradle. (Âl 'Imran 3:46; Al-Ma’idah 5:110; Maryam 19:30) He performed various other miracles, including breathing life into clay birds, healing the blind and lepers, and raising the dead. (Âl 'Imran 3:49; Al-Ma’idah 5:111) He also foretold the coming of Muhammad. (As-Saff 61:6)

  ‘Isa did not die on a cross

  Christians and Jews have corrupted their scriptures. (Âl 'Imran 3:74-77, 113) Although Christians believe ‘Isa died on a cross, and Jews claim they killed him, in reality he was not killed or crucified, and those who said he was crucified lied (An-Nisa’ 4:157). ‘Isa did not die, but ascended to Allah. (An-Nisa’ 4:158) On the day of Resurrection ‘Isa himself will be a witness against Jews and Christians for believing in his death. (An-Nisa’ 4:159)

  Christians should accept Islam, and all true Christians will

  Christians (and Jews) could not be freed from their ignorance until Muhammad came bringing the Qur’an as clear evidence (Al-Bayyinah 98:1). Muhammad was Allah’s gift to Christians to correct misunderstandings. They should accept Muhammad as Allah’s Messenger, and the Qur’an as his final revelation. (Al-Ma’idah 5:15; Al-Hadid 57:28; An-Nisa’ 4:47)

  Some Christians and Jews are faithful and believe truly. (Âl 'Imran 3:113,114) Any such true believers will submit to Allah by accepting Muhammad as the prophet of Islam, i.e. they will become Muslims. (Âl 'Imran 3:198)

  Although Jews and pagans will have the greatest enmity against Muslims, it is the Christians who will be ‘nearest in love to the believers’, i.e. to Muslims. (Al-Ma’idah 5:82) True Christians will not love Muhammad’s enemies. (Al-Mujadilah 58:22) In other words, anyone who opposes Muhammad is not a true Christian.

  Christians who accept Islam or refuse it

  Some Jews and Christians are true believers, accepting Islam: most are transgressors. (Âl 'Imran 3:109)

  Many monks and rabbis are greedy for wealth and prevent people from coming to Allah. (At-Taubah 9:34,35)

  ReplyDelete
 62. Christians and Jews who disbelieve in Muhammad will go to hell. (Al-Bayyinah 98:6)

  Muslims should not take Christians or Jews for friends. (Al-Ma’idah 5:51) They must fight against Christians and Jews who refuse Islam until they surrender, pay the poll-tax and are humiliated. (At-Taubah 9:29) To this may be added hundreds of Qur’anic verses on the subject of jihad in the path of Allah, as well as the ‘Book of Jihad’ found in all Hadith collections.

  Christian beliefs

  Christians are commanded not to believe that ‘Isa is the son of God: ‘It is far removed from his transcendent majesty that he should have a son’. (An-Nisa’ 4:171; Al-Furqan 25:2) ‘Isa was simply a created human being, and a slave of Allah. (An-Nisa’ 4:172; Âl 'Imran 3:59)

  Christians are claimed by the Qur’an to believe in a family of gods — Father God, mother Mary and ‘Isa the son — but ‘Isa rejected this teaching. (Al-Ma’idah 5:116) The doctrine of the Trinity is disbelief and a painful doom awaits those who believe it. (Al-Ma’idah 5:73)

  ‘Isa (Jesus) in the Hadith

  ‘Isa the destroyer of Christianity

  The prophet ‘Isa will have an important role in the end times, establishing Islam and making war until he destroys all religions save Islam. He shall kill the Evil One (Dajjal), an apocalyptic anti-Christ figure.

  In one tradition of Muhammad we read that no further prophets will come to earth until ‘Isa returns as ‘a man of medium height, or reddish complexion, wearing two light garments, looking as if drops were falling down from his head although it will not be wet. He will fight for the cause of Islam. He will break the cross, kill pigs, and abolish the poll-tax. Allah will destroy all religions except Islam. He (‘Isa) will destroy the Evil One and will live on the earth for forty years and then he will die’. (Sunan Abu Dawud, 37:4310) The Sahih Muslim has a variant of this tradition: ‘The son of Mary ... will soon descend among you as a just judge. He will ... abolish the poll-tax, and the wealth will pour forth to such an extent that no one will accept charitable gifts.’ (Sahih Muslim 287)

  What do these sayings mean? The cross is a symbol of Christianity. Breaking crosses means abolishing Christianity. Pigs are associated with Christians. Killing them is another way of speaking of the destruction of Christianity. Under Islamic law the poll-tax buys the protection of the lives and property of conquered ‘people of the Book’. (At-Taubah 9:29) The abolition of the poll-tax means jihad is restarted against Christians (and Jews) living under Islam, who should convert to Islam, or else be killed or enslaved. The abundance of wealth refers to booty flowing to the Muslims from this conquest. This is what the Muslim ‘Isa will do when he returns in the last days.

  ReplyDelete
 63. Muslim jurists confirm these interpretations: consider, for example, the ruling of Ahmad ibn Naqib al-Misri (d. 1368).

  "... the time and the place for [the poll tax] is before the final descent of Jesus (upon whom be peace). After his final coming, nothing but Islam will be accepted from them, for taking the poll tax is only effective until Jesus' descent (upon him and our Prophet be peace) ..." (The Reliance of the Traveller. Trans. Nuh Ha Mim Keller, p. 603).

  Ibn Naqib goes on to state that when Jesus returns, he will rule ‘as a follower’ of Muhammad.

  Critical Comments on the Muslim ‘Isa (Jesus)

  ‘Isa not an historical figure

  The Qur’an’s ‘Isa is not an historical figure. His identity and role as a prophet of Islam is based solely on supposed revelations to Muhammad over half a millennium after the Jesus of history lived and died.

  Jesus’ name was never ‘Isa

  Jesus’ mother tongue was Aramaic. In his own lifetime he was called Yeshua in Aramaic, and Jesu in Greek. This is like calling the same person John when speaking English and Jean when speaking French: Jesu, pronounced "Yesoo", is the Greek form of Aramaic Yeshua. (The final -s in Jesu-s is a Greek grammatical ending.) Yeshua is itself a form of Hebrew Yehoshua’, which means ‘the Lord is salvation’. However Yehoshua’ is normally given in English as Joshua. So Joshua and Jesus are variants of the same name.

  It is interesting that Jesus' name Yehoshua’ contains within it the proper Hebrew name for God, the first syllable Yeh- being short for YHWH ‘the LORD’.

  Yeshua of Nazareth was never called ‘Isa, the name the Qur’an gives to him. Arab-speaking Christians refer to Jesus as Yasou’ (from Yeshua) not ‘Isa.

  Jesus did not receive a ‘book’

  According to the Qur’an, the ‘book’ revealed to ‘Isa was the Injil. The word Injil is a corrupted form of the Greek euanggelion ‘good news’ or gospel. What was this euanggelion? This was just how Jesus referred to his message: as good news. The expression euanggelion did not refer to a fixed revealed text, and there is absolutely no evidence that Jesus received a ‘book’ of revelation from God.

  The ‘gospels’ of the Bible are biographies

  The term euanggelion later came to be used as a title for the four biographies of Jesus written by Matthew, Mark, Luke and John, the ‘gospels’. This was a secondary development of meaning. Apparently this is where Muhammad got his mistaken idea of the Injil being a ‘book’.

  Most so-called prophets of Islam received no book

  Virtually all of the so-called ‘prophets’ of Islam, whose names are taken from the Hebrew scriptures, received no ‘book’ or law code. For example, the Psalms are not a book revealing Islam, as the Qur’an claims, but a collection of songs of worship, only some of which are David’s. There is not a shred of evidence in the Biblical history of David that he received a book of laws for the Israelites. They already had the Torah of Moses to follow. So David was not a prophet in the Qur’an’s sense of this word. Likewise most of the prophets claimed by Islam were neither lawgivers nor rulers.

  Biblical prophecy and Islamic prophecy are not the same thing

  The Biblical understanding of prophecy is quite different from Muhammad’s. A Biblical prophecy is not regarded as a passage from a heavenly eternally pre-existent text like the Qur’an, but a message from God for a specific time and place. A biblical prophet is someone to whom God reveals hidden things, and who then acts as God’s verbal agent. When a Samaritan woman called Jesus a prophet (John 4:19) it was because he had spoken about things in her life that he could only have known supernaturally. Christianity teaches that Jesus was a prophet, but he brought no ‘book’: he himself was the living ‘Word of God’, a title used of ‘Isa in the Qur’an.

  ReplyDelete
 64. By no means all prophecies referred to in the Bible became part of the Biblical text. The Bible consists of a wide variety of materials originally written for many different purposes, including letters, songs, love poetry, historical narratives, legal texts, proverbial wisdom as well as prophetic passages. These are regarded as inspired by God, but not dictated from a timeless heavenly book.

  As prophetic history, the Qur’an contains many errors and anachronisms

  The claim that Jesus was not executed by crucifixion is without any historical support. One of the things that all the early sources agree on is Jesus’ crucifixion.

  Mariam the mother of ‘Isa is called a sister of Aaron, and also the daughter of Aaron’s father ‘Imran (Hebr. Amram). Clearly Muhammad has confused Mary (Hebr. Miriam) with Miriam of the Exodus. The two lived more than a thousand years apart!

  In the Bible Haman is the minister of Ahasuerus in Media and Persia (The Book of Esther 3:1-2). Yet the Qur’an places him over a thousand years earlier, as a minister of Pharoah in Egypt.

  The claim that Christians believe in three Gods — Father, son Jesus and mother Mary — is mistaken. The Qur’an is also mistaken to claim that Jews say Ezra was a son of God. (At-Taubah 9:30) The charge of polytheism against Christianity and Judaism is ill-informed and false. (Deuteronomy 6:4, James 2:19a)

  The story of the ‘two horned one’ (Al-Kahf 18:82 cf also Daniel 8:3, 20-21) is derived from the Romance of Alexander. Certainly Alexander the Great was no Muslim.

  The problem with the name ‘Isa has already been discussed. Other Biblical names are also misunderstood in the Qur’an, and their meanings lost. For example Elisha, which means ‘God is salvation’, is given in the Qur’an as al-Yash’a, turning El ‘God’ into al- ‘the’. (Islamic tradition did the same to Alexander the Great, calling him al-Iskandar ‘the Iskander’). Abraham ‘Father of many’ (cf Genesis 17:5) might have been better represented as something like Aburahim ‘father of mercy’ instead of Ibrahim, which has no meaning in Arabic at all.

  The Qur’an has a Samaritan making the golden calf, which was worshipped by the Israelites in the wilderness (Ta Ha 20:85) during the Exodus. In fact it was Aaron (Exodus 34:1-6). The Samaritans did not exist until several centuries later. They were descendants of the northern Israelites centuries after the Exodus.

  Many Qur’anic stories can be traced to Jewish and Christian folktales and other apocryphal literature. For example a story of Abraham destroying idols (As-Saffat 37) is found in a Jewish folktale, the Midrash Rabbah. The Qur’anic story of Zachariah, father of John the Baptist, is based upon a second-century Christian fable. The story of Jesus being born under a palm tree is also based on a late fable, as is the story of Jesus making clay birds come alive. Everything the Qur’an says about the life of Jesus which is not found in the Bible can be traced to fables composed more than a hundred years after Jesus’ death.

  Jesus’ titles of Messiah and Word of God, which the Qur’an uses, find no explanation in the Qur’an. Yet in the Bible, from which they are taken, these titles are well integrated in a whole theological system.

  The Qur’an mentions the Holy Spirit in connection with Jesus, using phrases which come from the gospels. Ibn Ishaq (Life of Muhammad) reports Muhammad as saying that this ‘Spirit’ was the angel Gabriel (cf also An-Nahl 16:102, Al-Baqarah 2:97). However the Biblical phrase ‘Spirit of God’ (Ruach Elohim) or ‘Holy Spirit’ can only be understood in light of the Hebrew scriptures. It certainly does not refer to an angel.

  Jesus’ alleged foretelling of Muhammad’s coming (As-Saff 61:6) appears to be based on a garbled reading of John 14:26, a passage which in fact refers to the Spirit.

  ReplyDelete
 65. The Hebrew scriptures were Jesus’ Bible. He affirmed their authority and reliability and preached from them. From these same scriptures he knew God as Adonai Elohim, the Lord God of Israel. He did not call God Allah, which appears to have been the name or title of a pagan Arabian deity worshipped in Mecca before Muhammad. Muhammad's pagan father, who died before Muhammad was born, already bore the name ‘Abd Allah ‘slave of Allah’, and his uncle was called Obeid Allah.

  We read that An-Najm 53:19-23 seeks to refute the pagan Arab belief that Allah had daughters named al-Uzza, al-Ilat and Manat. (See also An-Nahl 16:57 and Al-An’am 6:100).

  The Biblical narratives are rich with historical details, many confirmed by archaeology. They cover more than a thousand years, and reveal a long process of technological and cultural development. In contrast the Qur’an’s sacred history is devoid of archaeological support. Its fragmentary and disjointed stories offer no authentic reflection of historical cultures. No place name from ancient Israel is mentioned, not even Jerusalem. Many of the supposed historical events reported in the Qur’an have no independent verification. For example we are told that Abraham and Ishmael built the Kaaba in Mecca (Al-Baqarah 2:127), but this is totally without support. The Biblical account, more than a thousand years older, does not place Abraham anywhere near Arabia.

  The Qur’an is not a credible source for Biblical history

  The Qur’an, written in the 7th century AD, cannot be regarded as having any authority whatsoever to inform us about Jesus of Nazareth. It offers no evidence for its claims about biblical history. Its numerous historical errors reflect a garbled understanding of the Bible.

  Islam appropriates the history of Judaism and Christianity to itself

  When Muhammad linked the name of Allah to the religious histories of Judaism and Christianity, this was a way to claim them for Islam. In the light of later events, the claim that Islam was the original religion, and that all preceding prophets were Muslims, can be regarded as an attempt to appropriate the histories of other religions for Islam. The effect is to rob Christianity and Judaism of their own histories.

  Consider that many Biblical sites, such as the tombs of the Hebrew Patriarchs and the Temple Mount, are claimed by Islam as Muslim sites, not Jewish or Christian ones. After all, the Qur’an tells us that Abraham ‘was a Muslim’. Under Islamic rule all Jews and Christians were banned from such sites.

  The place of the Jewish scriptures in Christianity is completely different from the place of the Bible in Islam

  ReplyDelete
 66. There is a fundamental difference between Christian attitudes to the Jewish scriptures and Islamic attitudes to the Bible. Christians accept the Hebrew scriptures. They were the scriptures of Jesus and the apostles. They were the scriptures of the early church. The whole of Christian belief and practice rests upon them. Core Christian concepts such as ‘Messiah’ (Greek ‘Christos’), ‘Spirit of God’, ‘Kingdom of God’ and ‘salvation’ are deeply rooted in the Hebrew Biblical traditions.

  We note also that Christian seminaries devote considerable effort to studying the Hebrew scriptures. This is an integral part of training for Christian ministry. The Hebrew scriptures are read (in translation) every Sunday in many churches all around the world.

  In contrast Islam’s treatment of the Bible is one of complete disregard. Although it purports to ‘verify’ all earlier prophetic revelation, the Qur’an is oblivious to the real contents of the Bible. The claim that Christians and Jews deliberately corrupted their scriptures is made without evidence, and this only serves to cover up the Qur’an’s historical inadequacies. Muslim scholars rarely have an informed understanding of the Bible or of biblical theology and so remain ignorant of these realities.

  Some contemporary Muslim voices on Jesus

  Yasser Arafat, addressing a press conference at the United Nations in 1983 called Jesus "the first Palestinian fedayeen who carried his sword" (i.e. he was a freedom fighter for Islam).

  Sheikh Ibrahim Madhi, employee of the Palestinian Authority, broadcast live in April 2002 on Palestinian Authority television: "The Jews await the false Jewish messiah, while we await, with Allah's help... Jesus, peace be upon him. Jesus's pure hands will murder the false Jewish messiah. Where? In the city of Lod, in Palestine."

  Author Shamim A. Siddiqi of Flushing, New York put the classical position of Islam towards Christianity clearly in a recent letter to Daniel Pipes, New York Post columnist:

  "Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad were all prophets of Islam. Islam is the common heritage of the Judeo-Christian-Muslim community of America, and establishing the Kingdom of God is the joint responsibility of all three Abrahamic faiths. Islam was the din (faith, way of life) of both Jews and Christians, who later lost it through human innovations. Now the Muslims want to remind their Jewish and Christian brothers and sisters of their original din [religion]. These are the facts of history."

  This historical negationism — appearing to affirm Christianity and Judaism whilst in fact rejecting and supplanting them — is a lynchpin of Muslim apologetics. What is being affirmed is in fact neither Christianity nor Judaism, but Jesus as a prophet of Islam, Moses as a Muslim etc. This is intended to lead to ‘reversion’ of Christians and Jews to Islam, which is what Siddiqi refers to when he speaks of ‘the joint responsibility’ of Jews and Christians to establish ‘the Kingdom of God’. By this he means that American Christians and Jews should work to establish shari’ah law and the rule of Islam in the United States.

  ReplyDelete
 67. Conclusion

  ‘Isa (Jesus) of the Qur’an is a product of fable, imagination and ignorance. When Muslims venerate this ‘Isa, they have someone different in mind from the Yeshua or Jesus of the Bible and of history. The ‘Isa of the Qur’an is based on no recognized form of historical evidence, but on fables current in seventh century Arabia.

  For most faithful Muslims ‘Isa is the only Jesus they know. But if one accepts this Muslim ‘Jesus’, then one also accepts the Qur’an: one accepts Islam. Belief in this ‘Isa is won at the cost of the libel that Jews and Christians have corrupted their scriptures, a charge that is without historical support. Belief in this ‘Isa implies that much of Christian and Jewish history is in fact Islamic history.

  The Jesus of the gospels is the base upon which Christianity developed. By Islamicizing him, and making of him a Muslim prophet who preached the Qur’an, Islam destroys Christianity and takes over all its history. It does the same to Judaism.

  In the end times as described by Muhammad, ‘Isa becomes a warrior who will return with his sword and lance. He will destroy the Christian religion and make Islam the only religion in all the world. Finally at the last judgement he will condemn Christians to hell for believing in the crucifixion and the incarnation.

  This final act of the Muslim ‘Isa reflects Islam’s apologetic strategy in relation to Christianity, which is to deny the Yeshua of history, and replace him with a facsimile of Muhammad, so that nothing remains but Islam.

  "The Muslim supersessionist current claims that the whole biblical history of Israel and Christianity is Islamic history, that all the Prophets, Kings of Israel and Judea, and Jesus were Muslims. That the People of the Book should dare to challenge this statement is intolerable arrogance for an Islamic theologian. Jews and Christians are thus deprived of their Holy Scriptures and of their salvific value."

  — Bat Ye’or in Islam and Dhimmitude: where civilizations collide, p.370.  APPENDIX: The historical evidence for Jesus (Yeshua)
  of Nazareth and his death by crucifixion

  Non-Christian sources for Jesus

  • Tacitus (AD 55-120), a renowned historical of ancient Rome, wrote in the latter half of the first century that ‘Christus ... was put to death by Pontius Pilate, procurator of Judea in the reign of Tiberius: but the pernicious superstition, repressed for a time, broke out again, not only through Judea, where the mischief originated, but through the city of Rome also.’ (Annals 15: 44).

  • Suetonius writing around AD 120 tells of disturbances of the Jews at the ‘instigation of Chrestus’, during the time of the emperor Claudius. This could refer to Jesus, and appears to relate to the events of Acts 18:2, which took place in AD 49.

  • Thallus, a secular historian writing perhaps around AD 52 refers to the death of Jesus in a discussion of the darkness over the land after his death. The original is lost, but Thallus’ arguments — explaining what happened as a solar eclipse — are referred to by Julius Africanus in the early 3rd century.

  • Mara Bar-Serapion, a Syrian writing after the destruction of the Temple in AD 70, mentions the earlier execution of Jesus, whom he calls a ‘King’.

  ReplyDelete
 68. • The Babylonian Talmud refers to the crucifixion (calling it a hanging) of Jesus the Nazarene on the eve of the Passover. In the Talmud Jesus is also called the illegitimate son of Mary.

  • The Jewish historian Josephus describes Jesus’ crucifixion under Pilate in his Antiquities, written about AD 93/94. Josephus also refers to James the brother of Jesus and his execution during the time of Ananus (or Annas) the high priest.

  Paul’s Epistles

  • Paul’s epistles were written in the interval 20-30 years after Jesus’ death. They are valuable historical documents, not least because they contain credal confessions which undoubtedly date to the first few decades of the Christian community.

  Paul became a believer in Jesus within a few years of Jesus’ crucifixion. He writes in his first letter to the Corinthians ‘For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again on the third day according to the Scriptures, and that he was seen by Cephas (Peter), then by the twelve.’ This makes clear that belief in the death of Jesus was there from the beginning of Christianity.

  The four gospels

  • The four gospels were written down in the period 20-60 years after Jesus’ death, within living memory of the events they describe.

  The events which the gospels describe for the most part took place in the full light of public scrutiny. Jesus’ teaching was followed by large crowds. There were very many witnesses to the events of his life. His death was a public execution.

  Manuscript evidence for the Bible and its transmission

  The manuscript evidence for the Greek scriptures is overwhelming, far greater than for all other ancient texts. Over 20,000 manuscripts attest to them. Whilst there are copying errors, as might be expected from the hand of copyists, these are almost all comparatively minor and the basic integrity of the copying process is richly supported.

  Futhermore, when Western Christians studies the Hebrew scriptures during the Renaissance, they found them to agree remarkably closely with their Greek and Latin translations which had been copied again and again over a thousand years. There were copying errors, and some other minor changes, but no significant fabrications of the stupendous scale which would be required to concoct the story of Jesus’ death.

  Likewise when the Dead Sea Scrolls were discovered they included Hebrew Biblical scrolls dating from before the time of Jesus. These too agreed very closely with the oldest Hebrew Masoretic manuscripts of more than a thousand years later. Again, no fabrications, but evidence of remarkably faithful copying.

  Conclusion: Jesus of Nazareth is a figure of history

  Clearly there are events recorded in connection with Jesus’ life that many non-Christians will not accept, such as the miracles, the virgin birth, and the resurrection. However what is beyond dispute is that Yeshua (‘Jesus’) of Nazareth was a figure of history, who lived, attracted a following in his life time amongst his fellow Jews and was executed by crucifixion by the Roman authorities, after which his followers spread rapidly. Both secular and Christian sources of the period agree on this.

  The primary sources for the history of Jesus’ public life are the gospels. These were written down relatively soon after his death — within living memory — and we have every indication that these sources were accepted as reliable in the early Christian community, during a period when first and second hand witnesses to Jesus’ life were still available.

  We conclude that any statements about ‘Isa (Jesus) in the Qur’an, made six centuries after Jesus’ death, must be judged against the historical evidence from these first century sources, and not vice versa.

  ReplyDelete
 69. Islam as the ‘End’ of Christianity:

  Kevin James Bywater

  The Islamic Perception of Christianity

  Following the stunning tragedies of 11 September 2001, the world has shifted attention not simply toward the Middle East, but especially toward the religion of Islam. Unfortunately, many Americans perceive Islam merely to be the religion of terrorists. This is simplistic. And while Islam historically has been characterized by warfare and its own version of colonialism, it is understandable why many people in Central America, South Africa and elsewhere have perceived Christianity in similar terms. Since the retreat of the Ottoman Empire and the advance of colonialism by Europeans, Muslims voiced a similar perception of Christianity. Regardless of these perceptions or misperceptions we need to gain a better understanding of just how Muslims view Christianity (which they often identify simply with the West).1 In doing so, I believe we will gain a greater understanding of the Islamic faith itself. The trajectory of Islamic theology that is the focus of this study is that of abrogation; not the Qur’anic dynamic of legal abrogation,2 though that is touched upon, but the assertion that in the religion of Islam, Judaism and Christianity meet their end.

  Qur’anic Refraction

  Essential to the Islamic perspective is the primary lens through which Muslims view all of reality, the Qur’an.3 In fact, the Muslim study of other religions has historically focused upon the Qur’anic presentation of their practices, beliefs and history, rather than through a direct investigation of those religions. This has lead to a projection of Mohammad’s perception of the practices and beliefs of the Christian faith rather than a clear understanding of the actual realities resident within it.4 This projectionism is evident, for example, in the confused Muslim description of Christian doctrines such as the incarnation of Christ and the Trinity.

  The Qur'an on the Trinity. As is well-known, Muslims reject the Trinity because the Qur’an contains outright denunciations of it.5

  O people of the Scripture! Do not exceed the limits in your religion, nor say of Allah aught but the truth. The Messiah Isa (Jesus), son of Maryam (Mary), was (no more then) a Messenger of Allah and His Word, ("Be!" - and he was) which He bestowed on Maryam (Mary) and a spirit (Ruh) created by Him; so believe in Allah and His Messengers. Say not: "Three (trinity)!" Cease! (It is) better for you. For Allah is (the only) One Ilah (God), glory be to Him (Far Exalted is He) above having a son. To Him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. And Allah is All-Sufficient as a Disposer of affairs. (Qur'an 4:171)

  ReplyDelete
 70. But it also is evident that Mohammad never obtained a clear understanding of the doctrine, for the Qur’an confuses Mary with the Holy Spirit and projects the Trinity as polytheistic.

  And (remember) when Allah will say (on the Day of Resurrection): "O Isa (Jesus), son of Maryam (Mary)! Did you say unto men: ‘Worship me and my mother as two gods besides Allah?’" He will say: "Glory be to You! It was not for me to say what I had no right (to say). Had I said such a thing, You would surely have known it. You know what is in my inner-self though I do not know what is in Yours; truly, You, only You, are the All-Knower of all that is hidden (and unseen). (Qur’an 5:116)

  Surely, disbelievers are those who said "Allah is the third of the three (in a Trinity)." But there is no Ilah (god) (none who has the right to be worshipped6) but One Ilah (God - Allah). And if they cease not from what they say, verily, a painful torment will befall on the disbelievers among them. (Qur’an 5:73)

  Such misunderstandings are extremely difficult to work through with Muslims. Some seem to think that if Christians disagree with how the Qur’an describes their beliefs, they must either be lying or must have changed the doctrine of the Trinity . The Qur’an cannot be mistaken. Hence the refracting lens of the Qur’an.

  The Christian Correction. Regardless of such misrepresentation, throughout the history of Christian doctrine polytheism has been rejected. The doctrine of the Trinity is understood as a strong declaration of the essential unity of God. As the Athanasian Creed reads, "We worship one God in Trinity and Trinity in Unity; neither dividing the substance nor confusing the persons." An undivided substance is a unity. And this declaration is at the heart of Christian confession. All orthodox Christians affirm a belief in only one true God. Such an affirmation derives from biblical teaching and is affirmed in both the Old and New Testaments. For example:

  You were shown these things so that you might know that the LORD is God; besides him there is no other ... Acknowledge and take to heart this day that the LORD is God in heaven above and on the earth below. There is no other. (Deuteronomy 4:35, 39)

  "You are my witnesses," declares the LORD, "and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am he. Before me no god was formed, nor will there be one after me. I, even I, am the LORD, and apart from me there is no savior." (Isaiah 43:10-11; cf. 44:6-8)

  For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth (as indeed there are many "gods" and many "lords"), yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live; and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. (1 Corinthians 8:5-6; cf. Ephesians 4:4-6)

  In spite of appeal to these and other biblical passages, and in the face of numerous protests of Christians, Muslims insist that Trinitarian theology is polytheistic. The projection from the mind of Muhammad is recalcitrant in the mentalities of Muslims. As never before Modern Americans must grasp the reality that Muslims perceive our religion through the lens of the Qur’an.

  Transcending these simple misunderstandings of the Christian faith, Muslims hold to a belief that Islam has superseded and abrogated Christianity, much the same (to their thinking) as Christianity did Judaism. It is to this facet of Islamic teaching that we turn our attention in the following study.

  ReplyDelete
 71. Part 1: Islam as the ‘End’ of the Christian Faith

  La ilaha illa Allah, Muhammadu Rasool Allah.
  There is no God but Allah, Muhammad is the Messenger of God.
  — The essential Muslim profession of faith.

  It is one thing to charge another religion with falsehoods and its adherents as misguided, it is quite another to make the sweeping claim that one religion has superseded all others, abrogating all previous divine revelations and divinely instituted obligations. This is precisely the claim of Islam toward Christianity and Judaism. It is the most comprehensive claim that can be made. Indeed, it would be unreasonable to claim that all the elements of another religion are false or destructive or misleading. But an aura of plausibility may attend the assertion of replacing a previous religion.

  The Islamic case for the abrogation of Christianity has many elements, from claims for Islam being the original religion, to assertions that all true prophets have taught Islam, to charges that the biblical texts have been corrupted and biblical doctrines distorted by Jews and Christians. We will look at these and other factors in our survey of the Qur’anic teaching regarding Christianity.

  The Primacy of Islam

  That Islam is the original religion is understood in two ways, both in terms of its being the original religion existing since the beginning of creation, as well as in terms of its inherence in each human being at birth.

  Islam Is the Original Religion. When God created the first human, Adam, he struck a covenant with him, a covenant of Islam. To this covenant all of the sons of Adam bear witness. To this covenant all people are held accountable.

  And (remember) when your Lord brought forth from the Children of Adam, from their loins, their seed (or from Adam’s loin his offspring) and made them testify as to themselves (saying): "Am I not your Lord?" They said: "Yes! We testify," lest you should say on the Day of Resurrection: "Verily, we have been unaware of this." (Qur’an 7:172)

  Thus the excuse of ignorance of Islam is removed. All humans are responsible to live up to the covenant struck with their first father, Adam. On the day of judgment there will be no excuse.

  ReplyDelete
 72. All Human Beings Are Born Muslims. In addition to holding Islam as the primordial religion, we find resident within Islamic tradition the belief that each and every human being is born a Muslim, though such a pristine faith at birth may be muted through the mis-instruction of others.

  Narrated Abu Huraira : Allah’s Apostle said, "Every child is born with a true faith of Islam (i.e. to worship none but Allah Alone) but his parents convert him to Judaism, Christianity or Magainism,7 as an animal delivers a perfect baby animal. Do you find it mutilated?" Then Abu Huraira recited the holy verses: "The pure Allah's Islamic nature (true faith of Islam) (i.e. worshipping none but Allah) with which He has created human beings. No change let there be in the religion of Allah (i.e. joining none in worship with Allah). That is the straight religion (Islam) but most of men know, not."8

  It follows from this that if every human is born a Muslim, then so were the prophets of old, such as Adam, Abraham, Moses, David and Jesus. But not only were these prophets all Muslims, they taught a pure form of Islam as prophets, even though their teaching was not coextensive with that revealed through Mohammad.


  God Has Sent Prophets and Their Books

  According to the Qur’an, God graciously has sent messengers to every nation to teach them submission to God and to warn them against false religious teachings and practices.

  And verily, We have sent among every Ummah (community, nation) a Messenger (proclaiming): "Worship Allah (Alone), and avoid (or keep away from) Taghut (all false deities i.e. do not worship Taghut besides Allah." Then of them were some whom Allah guided and of them were some upon whom the straying was justified. So travel through the land and see what was the end of those who denied (the truth). (Qur’an 16:36)

  Verily We have sent you [Mohammad] with the truth, a bearer of glad tidings and a warner. And there never was a nation but a warner had passed among them. (Qur’an 35:24)

  Even the religions that predate Islam are understood as Islamic, their prophets as prophets of God: "We did send apostles before thee amongst the religious sects of old" (Qur’an 15:10). So God has graciously revealed his will throughout history and across all cultures. To be specific, though, the Qur’an names a number of these prophets, many of whom are familiar to Christians.

  Moses and Jesus Taught Islam. Moses and Jesus are understood to have been prophets who taught Islam - the primordial faith, the religion of God - and Mohammad is believed to have been granted the very same prophetic mantle. One verse in the Qur’an that sums up the continuity between Moses, Jesus and Mohammad reads as follows:

  And (remember) when Isa (Jesus), son of Maryam (Mary), said: "O children of Israel! I am the Messenger of Allah unto you, confirming the Taurat [(Torah) which came] before me, and giving glad tidings of a Messenger to come after me, who name shall be Ahmad. But when he (Ahmad i.e. Mohammad) came to them with clear proofs, they said: "This is plain magic." (Qur’an 61:6)

  In this verse we see not only that Jesus is understood to confirm the book of Moses, the Torah, but he positions himself to pass the prophetic mantle to one who would come after him, namely Mohammad (we will discuss alleged prophecies of Muhammad below).

  Abraham Taught Islam. Not only is there an asserted continuity between Moses, Jesus and Mohammad, but the Qur’an also appeals to Abraham who was neither a Jew nor a Christian.9

  ReplyDelete
 73. Ibrahim (Abraham) was neither a Jew nor a Christian, but he was a true Muslim Hanifa (Islamic Monotheism — to worship none but Allah Alone) and he was not of Al-Mushrikun [of those who worship other than Allah]. (Qur’an 3:67)10

  Muslims Should Honor Previous Prophets and Their Books. So, Mohammad’s mission was in harmony with the prophets of old, even an extension of it. It is in this light that the Qur’anic teaching makes good sense that Muslims must affirm the previous prophets and their books. Thus we find in the Qur’an commands that Muslims are to affirm all the previous messengers of God.

  Say (O Muslims), "We believe in Allah and that which has been sent down to us and that which has been sent down to Ibrahim (Abraham), Ismail (Ishmael), Ishaq (Isaac), Yaqub (Jacob), and to Al-Asbat [the offspring of the twelve sons of Yaqub (Jacob)], and that which has been given to Musa (Moses) and Isa (Jesus), and that which has been given to the Prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and to Him we have submitted (in Islam)." (Qur’an 2:136)

  In addition, Muslims are commanded to affirm the books that stem from these ancient prophets.

  O you who believe! Believe in Allah, and His Messenger (Muhammad), and the Book (the Qur’an) which He has sent down to His Messenger, and the Scripture which He sent down to those before (him); and whosoever disbelieve in Allah, His Angels, His Books, His Messengers, and the Last Day, then indeed he has strayed far away. (Qur’an 4:136)


  The Prophet Mohammad

  Even though the Qur’an teaches that Islam is the primordial religion, that every human is born a Muslim, that God has sent prophets to all the nations and codified their message in books, and Muslims are to affirm both these prophets and their books, the ministry of Mohammad is not to be understood as merely affirming the status quo. No, with the coming of Mohammad is the coming of a new era, and era of universal prophethood, an era of the perfection of the true religion.

  Mohammad Was Spoken of in the Previous Books. The Qur’an narrates that Jesus spoke of a prophet that would follow him, namely "Ahmed," which is another name for Mohammad.

  And (remember) when Isa (Jesus), son of Maryam (Mary), said: "O children of Israel! I am the Messenger of Allah unto you, confirming the Taurat [(Torah) which came] before me, and giving glad tidings of a Messenger to come after me, who name shall be Ahmad. But when he (Ahmad i.e. Mohammad) came to them with clear proofs, they said: "This is plain magic." (Qur’an 61:6)

  ReplyDelete
 74. Mohammad also affirmed that there were prophecies foretelling his arrival and ministry in the Torah and the Gospel.

  Those who follow the Messenger, the Prophet who can neither read nor write (i.e. Muhammad (whom they find written with them in the Taurat (Torah) (Deut, xviii 15) and the Injeel (Gospel) (John xiv, 16) ... (Qur’an 7:157)

  The footnote in the King Fahd edition of the Qur’an reads as follows:

  There exists in the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel), even after the original text has been distorted, clear prophecies indicating the coming of Prophet Muhammad, e.g. Deut 18:18; 21:21; Psl. 118:22-23; Isa. 42:1-13; Hab. 3:3-4; Matt. 21:42-43; Jn. 14:12-17, 26-28, 16:7-14.

  Muslims believe that only in Mohammad certain prophecies in the Bible fulfilled. The primary prophetic passages are, in the Old Testament, Deuteronomy 18:15 and, in the New Testament, John 14:16 (both of these passages will be addressed at length below). Thus, if there are prophecies of Mohammad found in the Bible — in both Old and New Testaments, then these are very good reasons for Jews and Christians to drop their distinctives and divisions and become Muslims.

  Mohammad Was the Universal Prophet. Though the message of the prophets was true to God, their message was temporary and limited. None were prophets for all people. Their messages were time-bound, even though in harmony with the Qur’an. "The Message of Mohammed," comments Afif Tabbarah, "was sent to all mankind, unlike those of the apostles before him who were sent, each to his own people."11 Thus we read in the Qur’an,

  Say (O Muhammad): "O mankind! Verily, I am sent to you all as the Messenger of Allah — to Whom belongs the dominion of the heavens and the earth. La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He). It is He Who gives life and causes death. So believe in Allah and His Messenger (Muhammad), the Prophet who can neither read nor write (i.e. Muhammad), who believes in Allah and His Words [(this Qur’an), the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel) ...], and follow Him so you may be guided. (Qur’an 7:158)

  And We have not sent you (O Muhammad) except as a giver of glad tidings and a warner to all mankind, but most of men know not. (Qur’an 34:28)

  Mohammad Was the Final Prophet. Not only is Mohammad uniquely viewed as the only universal messenger of God, he is also understood to be the final messenger, the seal of the prophets. Mohammad’s mission was in complete harmony with the previous prophets, but he was unique in that in him the prophetic traditions reached their climax. Thus the Qur’an claims that Mohammad is the seal of the prophets, the final messenger or mouthpiece of God.

  ReplyDelete
 75. Muhammad is not the father of any of your men, but he is the Messenger of Allah and the last (end) of the Prophets. And Allah is Every All-Aware of everything. (Qur’an 33:40)

  Afif Tabbarah comments on this verse:

  This verse concludes the epoch of prophethood, and decides that there shall be no prophet after Mohammed, though thousands of years had passed on God’s creation of the universe before Mohammed, with prophets succeeding one another. In the books of these prophets, there were tidings that other prophets will come after them ... About fifteen centuries have now passed on the revelation of the above-quoted verse, a period long enough for the appearance of many prophets after Mohammed, coming one after the other, or living contemporaneously with one another. Why have they not appeared?12

  A well-known hadith provides an instructive illustration of the teaching that Mohammad is the final prophet of God.

  Narrated Abu Huraira: Allah’s Apostle said, "My similitude in comparison with the other prophets before me, is that of a man who has built a house nicely and beautifully, except for a place of one brick in a corner. The people go about it and wonder at its beauty, but say: ‘Would that this brick be put in its place!’ So I am that brick, and I am the last of the Prophets."13


  The Qur’an

  The book associated with the one universal and final prophet, Mohammad, is the Qur’an. It is not only believed to be revelation from God — and as such it is a confirmation of the previous revelations — but it is believed to be God’s final revelation, kept and guarded by the divine will and thus uncorrupted to this day.

  The Qur’an Confirms the Previous Books. The Qur’an is understood not to conflict with the books that stem from these older prophets but rather to confirm their message (an assertion we will address below).

  And this Qur’an is not such as could ever be produced by other than Allah (Lord of the heavens and the earth), but it is a confirmation of (the revelation) which was before it [i.e. the Taurat (Torah), and the Injeel (Gospel)], and a full explanation of the Book (i.e. laws, decreed for mankind) — wherein there is no doubt — from the Lord of the Alamin (mankind, jinn, and all that exists). (Qur’an 10:37)

  And before this was the Scripture of Musa (Moses) as a guide and a mercy. And this is a confirming Book (the Qur’an) in the Arabic language, to warn those who do wrong, and as glad tidings to the Muhsinun ... (Qur’an 46:12)

  The Qur’an Is the Perfect Book. If the earlier prophets had books, then so did Mohammad. In fact, Muslims view the Qur’an as unsurpassable, the only perfect book on earth.

  ReplyDelete
 76. Say: "If the mankind and the jinn were together to produce the like of this Qur’an, they could not produce the like thereof, even if they helped one another." (Qur’an 17:88)

  The Qur’an Is the Fullness of Revelation. Indeed, not only is the Qur’an incomparable among all the books, it is also the fullness of God’s revelation.

  And indeed, We have fully explained to mankind, in this Qur’an, every kind of similitude, but most of mankind refuse (the truth and accept nothing) but disbelief. (Qur’an 17:89)

  The Qur’an Is Incorruptible. While it is common for Muslims to claim that the biblical texts have been tampered with to such an extent that the Bible cannot be regarded as reliable, it is also common for them to assert that the same could never happen to the Qur’an. Why could this never happen to the Qur’an? Because God has vowed to guard it:

  Verily, We, it is We Who have sent down the Dhikr (i.e. the Qur’an) and surely, We will guard it (from corruption). (Qur’an 15:9)

  The footnote to this passage in the King Fahd edition of the Qur’an reads,

  This verse is a challenge to mankind and everyone is obliged to believe in the miracles of this Qur’an. It is a clear fact that more than 1400 years have elapsed and not a single word of this Qur’an has been changed, although the disbelievers tried their utmost to change it in every way, but they failed miserably in their efforts. As it is mentioned in this holy Verse: "We will guard it." By Allah! He has guarded it. On the contrary, all the other holy Books [the Taurat (Torah), the Injeel (Gospel)] have been corrupted in the form of additions or subtractions or alterations in the original text.14

  Not only do Muslims believe that the Qur’an will be kept from corruption, it is inscribed on an eternal tablet:

  Nay! This is a Glorious Qur’an, (Inscribed) in the Al-Luah Al-Mahfuz (The Preserved Tablet)! (Qur’an 85:21-22)

  So, even though God Almighty has provided previous revelations, it is only the Qur’an that has been preserved and will be kept from corruption.

  ReplyDelete
 77. Summary and Conclusion

  In our brief survey of the Islamic view of Christianity, we have seen the following. 1) Islam is the original religion, it is the primordial religion, the religion of Adam, Abraham, Moses, and Jesus. In addition, all humans are born Muslims. 2) God has sent prophets throughout time to all the nations — prophets such as Abraham, Moses and Jesus. He has not only spoken through those prophets but given them books (e.g. the Torah and the Gospel). But their missions were limited, and their books were incomplete and later corrupted. 3) Mohammad is the final prophet foretold in the Bible, and his book, the Qur’an, is perfect, complete and incorruptible.

  Islam Is the Only Valid Faith. Because of the finality of Mohammad’s prophethood, combined with the completion of God’s revelation in the Qur’an, orthodox Muslims reject any new claims to divine revelation or religious succession beyond Islam. Thus they are critical of such groups as the Baha’i,15 the Ahmadiyyah,16 and the Nation of Islam.17 Even so, the Baha’i, in particular, assert that in their religion all religions meet their unification.18

  That Muslims claim Islam as the only viable faith is not objectionable, at least not in that it claim exclusivity. In a philosophical context that increasingly diminishes the significance of religious differences, distinctions, and truth claims, Muslims should be commended for retaining the categorical values of truth and falsehood with regards to religious beliefs and belief systems. Even so, there seems to have been a time when Islam was more inclusive than it is now. The Qur’an teaches, and Muslims once broadly affirmed, that non-Muslim monotheists who affirmed the doctrine of a last day of judgment could retain an assured hope as they faced that day.

  Verily! Those who believe and those who are Jews and Christians, and Sabians, whoever believes in Allah and the Last Day and does righteous good deeds shall have their reward with the Lord, on them shall be no fear, nor shall they grieve. (Qur’an 2:62)

  Surely, those who believe (in the Oneness of Allah, in His Messenger Muhammad and in all that was revealed to him from Allah), and those who are the Jews and the Sabians and the Christians, — whosoever believed in Allah and the Last Day, and worked righteousness, on them shall be no fear, nor shall they grieve. (Qur’an 5:69)

  But even though there was such a time of Islamic religious embrace of other monotheistic faiths, such a time has come to an end. Traditional Muslim commentators are in unanimous agreement that the verses just listed have been abrogated by another.

  And whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the Hereafter he will be one of the losers. (Qur’an 3:85)

  Thus we have come full circle. Islam is the original faith, the faith of Adam and his descendants; Islam is the faith with which every human is born into this world; Islam is the faith of all the prophets — though Muhammad is the universal and final prophet; Islam in its revealed fullness is contained within the pages of the Qur’an, the perfect, ultimate, and incorruptible scripture; and as such, Islam is the only valid faith in our day, the religion in which all monotheistic faith reach their climactic end.

  ReplyDelete
 78. Part 2: Responding to the Arguments for Abrogation

  As we interact with the Islamic perception of Christianity as meeting its end in Islam, we will focus our attention on such primary issues as continuity, the reliability and authority of the Bible, the alleged prophecies regarding Mohammad, and the relationship between Christianity and the faith of the Old Testament.

  The Importance of Continuity

  In order for one religion to claim to be an organic development of a preceding religion, there must be a high degree of continuity. In other words, there must be substantial agreement in what is essential to that prior religion. To a degree, Islam can claim such continuity with Christianity and Judaism (understood as the religion of the Old Testament).

  Regarding God, Muslims believe he exists, that he is one God, that he created the universe, is sovereign, maximally powerful, active with his creation — especially with humanity, and that he knows even the intimate details of human lives and will one day bring all humanity to account for deeds good and evil. Christians and Muslims also believe that God has spoken to humanity through messengers (human and angelic). We also agree that God’s revelation has been inscripturated in holy books.

  ReplyDelete
 79. But even with such substantial agreement, far too many discontinuities exist that undermine the plausibility of the Islamic claim to be a harmonious extension of Judaism and Christianity. Let’s begin with some representative doctrinal discontinuities.


  Discontinuity: Human Nature

  The claim that Mohammad and the Qur’an confirm the message of the prophets fails to cohere with the actual teachings as found in the Bible, whether Old or New Testament. Consider the doctrine of human sinfulness as taught in the Old and New Testaments. They teach that humans face entry into this world with an inherited tendency toward sin. This is the doctrine of "original sin."

  The Old Testament on Human Nature: Depravity. Here’s how the Old Testament describes the inherent sinfulness of humanity.

  The LORD saw how great humanity’s wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of their hearts was only evil all the time. (Genesis 6:5)

  The LORD smelled the pleasing aroma and said in his heart: "Never again will I curse the ground because of humanity, even though every inclination of their hearts is evil from childhood. And never again will I destroy all living creatures, as I have done. (Genesis 8:1)

  Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. (Psalm 51:5)

  The New Testament on Human Nature: Depravity. The New Testament stands in full agreement with the Old Testament. Consider just a few passages.

  Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men, because all sinned — for before the law was given, sin was in the world. (Romans 5:12-13a)

  The mind of sinful man [unredeemed humans] is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace; the sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those controlled by the sinful nature cannot please God. (Romans 8:6-8)

  ReplyDelete
 80. Islam on Human Nature: No Depravity. In contrast to the biblical description of the predicament of humanity stand the teaching of Islam. Muslims deny that human beings are born with a sinful nature. Comments Abdullah Yusuf Ali,

  As turned out from the creative hand of God, man is innocent, pure, true, free, inclined to right and virtue, and endued with true understanding about his own position in the Universe and about God’s goodness, wisdom and power. That is his true nature ... But man is caught in the meshes of customs, superstitions, selfish desires, and false teaching.19

  Hammudah Abdalati agrees:

  The idea of Original Sin or hereditary criminality has no room in the teachings of Islam. Man, according to the Qur’an (30:30) and to the Prophet, is born in a natural state of purity or fitrah, that is, Islam or submission to the will and law of God. Whatever becomes of man after birth is the result of external influence and intruding factors ... [S]in is acquired not inborn, emergent not build-in, avoidable not inevitable.20


  Discontinuity: Salvation

  The next doctrinal difference we’ll briefly examine is the Christian doctrine of salvation, centered in the atoning work of Jesus Christ. While this is a belief denied by non-Christian Jews, the point here is not to argue for its validity over against Jewish objections, but simply to show that the religion of Islam is discontinuous with essential teachings of Christianity. In addition, both Christianity and the Old Testament faith share a common belief in the dependence upon atonement, while Islam denies just this salvific dynamic.

  Islam on Salvation: Good and Bad Works. Logically related to this view of human nature is the teaching of the Qur’an that the ultimate question for human destiny is whether one’s good deeds are greater than one’s evil deeds.

  And the weighing on that day (Day of Resurrection) will be the true (weighing). So as for those whose scale (of good deeds) will be heavy, they will be the successful (by entering Paradise). And as for those whose scale will be light, they are those who will lose their own selves (by entering Hell (because they denied and rejected Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations). (Qur’an 7:8-9)

  And We shall set up balances of justice on the Day of Resurrection, then none will be dealt with unjustly in anything. And if there be the weight of a mustard seed, We will bring it. And Sufficient are We to take account. (Qur’an 21:47)

  It is ultimately one’s own righteous deeds that determine one’s eternal state of happiness or harm. Thus Muslims reject the idea of Jesus’s atoning work on the cross, as well as the historical reality that Jesus even died upon a cross.

  ReplyDelete
 81. Christianity on Salvation: Christ Jesus. The New Testament affirms that all humans (except the incarnate Christ) have sinned (compare Romans 3:23 with Hebrews 4:15). Intimately related to Jesus’s sinlessness is his atonement for the sins of his people (Hebrews 2:17). In harmony with this New Testament revelation Christians affirm that their sins were laid upon Christ as he was crucified upon the cross. Thus they affirm that


  God made him [Jesus] who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. (2 Corinthians 5:21; cf. Galatians 3:13)

  Not only do Christians affirm that Jesus died upon a cross for the sins of his people, we also affirm his resurrection from death on the third day. As the apostle Paul wrote,

  Now I would remind you, brothers and sisters, of the good news that I proclaimed to you, which you in turn received, in which also you stand, through which also you are being saved, if you hold firmly to the message that I proclaimed to you-- unless you have come to believe in vain. For I handed on to you as of first importance what I in turn had received: that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, and that he was buried, and that he was raised on the third day in accordance with the scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the twelve. Then he appeared to more than five hundred brothers and sisters at one time, most of whom are still alive, though some have died. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. (1 Corinthians 15:1-8)

  ReplyDelete
 82. It is this message, the gospel, that is the centerpiece of the Christian faith. Any religious tradition claiming continuity with Christianity in any meaningful sense must affirm these truths. Yet it is here that Islam falls short.

  Islamic Denials: Jesus’s Death, Atonement and Resurrection. In sharp contrast, Muslims deny that Jesus is God come in human form (the incarnation), that he died upon a cross an atoning sacrifice for sin, and that he was resurrected on the third day. While the following passage contains some ambiguities (e.g. whether it denies that the Jews were those who killed Jesus or whether Jesus did not die upon the cross21), many Muslims believe it denies that Jesus was crucified at all.

  That they said (in boast), "We killed Christ Jesus the son of Mary, the Messenger of Allah" — but they killed him not, nor crucified him, but so it was made to appear to them, and those who differ therein are full of doubts, with no (certain) knowledge, but only conjecture to follow, for of a surety they killed him not — nay, Allah raised him up unto Himself. (Qur’an 4:157-158; cf. 3:54)

  The ramifications of this denial are devastating to any claim to be a continuation of the Christian faith in any meaningful sense. Not only does this deny the death of Christ upon a cross, but it would be a denial of Jesus’s atoning work as well. In addition, if Jesus never died, then there would be no resurrection from the dead. And anyone familiar with the Christian faith recognizes that if Jesus was not resurrected from the dead, then there is no gospel, there is no hope, and the Christian faith is nothing but a fraud. As the apostle Paul declared,

  And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that he raised Christ from the dead. But he did not raise him if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile; you are still in your sins. (1 Corinthians 15:14-17)

  ReplyDelete
 83. Clearly, to deny the death of Jesus upon the cross is to denounce the gospel that is at the core of the Christian faith. In that light, no meaningful claim to confirming the Christian faith or the gospel of Jesus can be offered.

  Now Muslims may respond to our display of doctrinal discontinuity in a couple ways. First, they may argue that just as we argue that Islam cannot be a confirmation of Christianity because of such doctrinal discontinuities, so Christianity cannot be a fulfillment of Judaism because its teachings are just as discontinuous. If this were so, all it would show is that both Islam and Christianity are to be rejected as false religions. Nevertheless, while Muslims fail to shy away from such accusations, Christians would dispute this analogy on several significant grounds.


  A second possible response could be that in our illustrating the discontinuities between Islam and Christianity we have revealed just what is to be expected since the biblical texts have been corrupted. In other words, the force of the argument is turned back upon Christianity, charging Christianity with having distorted the biblical texts such that they are now doctrinally and historically corrupted. But Muslims have yet to provide justification for this claim, apart from circular appeals to the Qur’an and Islamic traditions.

  In what follows, we will take each of these objections in turn, beginning with the latter.


  Discontinuity: Revelation

  Muslims attempt to mute the significance of these doctrinal incoherencies by arguing that the text of the Bible has been corrupted. Such a move only creates a greater problem, however. Here we encounter one of the more significant disanalogies in the relationship of Islam to Christianity and Christianity to Old Testament religion. Simply put, the New Testament authors never criticize the Old Testament. Rather, the point of contention between Jews and Christians was (and is) with regards to interpretation and the fulfillment of prophecy. But New Testament speakers and authors never criticized the Jews for corrupting the texts or adhering to fraudulent texts. This is a significant element of continuity that Christianity has with Old Testament religion, but Islam does not have with Christianity. In fact, the earliest Christians were largely Jews who upheld the authority of the Old Testament revelation and the reliability of the contemporary texts. Here are some sample affirmations.

  Affirming the Old Testament. First, we find statements in the New Testament that affirm the entire Old Testament as inspired by God, even providing wisdom for salvation.

  But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the holy Scriptures [i.e. the Old Testament], which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture [i.e. the whole Old Testament] is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. (2 Timothy 3:14-17)

  ReplyDelete
 84. Paul is here referring to the Old Testament revelation, even though it is plausible to find a legitimate extension of the principle to the later New Testament writings.


  Affirming the Prophets. Second, we also find the New Testament authors attributing the inspiration of the prophets to the work of the Spirit of God.

  For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. (1 Peter 1:21; cf. 2 Samuel 23:2)

  Affirming the Word of God. Third, in both the Old and New Testaments we find affirmations that God’s word will not pass away, but that God will sustain it throughout the ages — not in the form of some heavenly book or scroll or tablet, mind you, but among the people of God on earth.

  A voice says, "Cry out." And I said, "What shall I cry?" "All men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, because the breath of the LORD blows on them. Surely the people are grass. The grass withers and the flowers fall, but the word of our God stands forever." (Isaiah 40:6-8)

  For, "All men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field; the grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord stands forever." And this is the word that was preached to you. (1 Peter 1:24-25)

  Jesus also confirms the truthfulness of the Old Testament text of the first century when he says, "Sanctify them by the truth; your word is truth" (John 17:17). This is significant because we have found substantial portions of the Old Testament text among the Dead Sea Scrolls. These scrolls show that the text as we have it today is substantially the text of the first century. Thus Muslims have no grounds upon which to claim that the Old Testament text was somehow so corrupted as to be cleansed of Islamic teachings.22

  The Apostle Paul as an Extended Example. In addition to these rather straightforward statements regarding the word of God, specifically the Old Testament, instructive is the reality that throughout every New Testament corpus (e.g. Pauline, Johannine, etc.), indeed in every New Testament author we find regular appeal to the Old Testament as the source and confirmation of their teachings, and that without every once criticizing the Old Testament texts. As just one example, consider the affirmations and teachings of the apostle Paul in the book of Romans.23

  Paul both introduces and concludes Romans noting how the gospel he proclaims stems from the Old Testament.

  Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the holy scriptures ... (Romans 1:1-2)

  Now to God who is able to strengthen you according to my gospel and the proclamation of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages but is now disclosed, and through the prophetic writings is made known to all the Gentiles, according to the command of the eternal God, to bring about the obedience of faith — to the only wise God, through Jesus Christ, to whom be the glory forever! Amen. (Romans 16:25-27)

  ReplyDelete
 85. In addition to these agenda-setting declarations, Paul noted that the righteousness of God — which supplies the substance of his gospel — was testified to by the law and the prophets, "But now, apart from law, the righteousness of God has been disclosed, and is attested by the law and the prophets" (Romans 3:21). And even though some would charge Paul with being unlawful, he explicitly declares the contrary when he writes, "Do we, then, nullify the law by this faith? Not at all! Rather, we uphold the law" (Romans 3:31).

  Paul also taught that the ministry and message of Christ actually confirms God’s promises to the Patriarchs,

  For I tell you that Christ has become a servant of the circumcised on behalf of the truth of God in order that he might confirm the promises given to the patriarchs. (Romans 15:8)

  Paul even viewed himself and his congregations as accountable to the Old Testament scriptures, noting that they have a continuing validity for the Church as the people of God.

  For whatever was written in former days was written for our instruction, so that by steadfastness and by the encouragement of the scriptures we might have hope. (Romans 15:4; cf. 1 Corinthians 10:1ff.)

  Now the words, "it was reckoned to him," were written not for his sake alone, but for ours also. (Romans 4:23-24a)

  Paul viewed his ministry — the proclamation of the fulfillment of the prophesied gospel — as dependent upon and derived from the Old Testament prophecies and promises. This is amply verified through even a cursory reading of his epistle to the Romans (and not only this one) with an eye toward Paul’s explicit quotations culled from the law, the writings, and the prophets.

  Certainly, Paul not only did not view his gospel as a novel innovation, he went so far as to see the validity of his message as utterly dependent upon the Old Testament scriptures. That Paul explicitly quoted the OT dozens of times throughout this letter is commonly acknowledged. That Paul also alluded to the OT in numerous instances is increasingly acknowledged.24

  Clearly, Paul’s posture here stands in sharp contrast to that of Muslims who are critical of the Old Testament. Again, it must be noted that Islam stands in sharp disanalogy to Christianity when it seeks to legitimate its teachings through demeaning the Bible.

  ReplyDelete
 86. Christianity and Old Testament Religion

  Some Muslims might object to what we have presented, arguing that since Christianity has set aside the practices of circumcision and sacrifice, clearly Christianity abrogates the religion of the Old Testament. While this argument may carry some intuitive force, I believe there are good reasons to reject it. I believe that one way to accomplish this is to show that within both the Old and New Testaments there is a distinction made between various kinds of law, with some being viewed as more significant for the quality of religious loyalty that God expects of his people.

  Greater and Lesser Commands in the Old Testament. In the Old Testament itself we find a prophetic anticipation of the New Testament distinction between greater and lesser commands of the law. Examples may be found in the following passages.

  But Samuel replied: "Does the LORD delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the LORD? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the LORD, he has rejected you as king." (1 Samuel 15:22-23)

  Sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have pierced; burnt offerings and sin offerings you did not require. Then I said, "Here I am, I have come — it is written about me in the scroll. I desire to do your will, O my God; your law is within my heart." (Psalm 40:6-8; cf. Hebrews 10:5-8, below)

  You do not delight in sacrifice, or I would bring it; you do not take pleasure in burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and contrite heart, O God, you will not despise. (Psalm 51:16-17)

  This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: "Go ahead, add your burnt offerings to your other sacrifices and eat the meat yourselves! For when I brought your forefathers out of Egypt and spoke to them, I did not just give them commands about burnt offerings and sacrifices, but I gave them this command: Obey me, and I will be your God and you will be my people. Walk in all the ways I command you, that it may go well with you." (Jeremiah 7:21-23)

  For I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgment of God rather than burnt offerings. (Hosea 6:6)

  With what shall I come before the LORD and bow down before the exalted God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old? Will the LORD be pleased with thousands of rams, with ten thousand rivers of oil? Shall I offer my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He has showed you, O man, what is good. And what does the LORD require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. (Micah 6:6-8)

  ReplyDelete
 87. Greater and Lesser Commands in the New Testament. Thus we can see resident in the Old Testament itself a distinction of significance between the laws. It is just this distinction that is picked up by Jesus and the New Testament authors to argue for the non-necessity of certain laws due to the coming of the Messiah as the redeemer of his people.

  Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices — mint, dill and cummin. But you have neglected the more important matters of the law — justice, mercy and faithfulness. You should have practiced the latter, without neglecting the former. (Matthew 23:23)

  "Well said, teacher," the man replied. "You are right in saying that God is one and there is no other but him. To love him with all your heart, with all your understanding and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices." When Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And from then on no one dared ask him any more questions. (Mark 12:32-34)

  Therefore, when Christ came into the world, he said: "Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me; with burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, ‘Here I am — it is written about me in the scroll — I have come to do your will, O God.’" First he said, "Sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them." (Hebrews 10:5-8)

  ReplyDelete
 88. It must be kept in mind here that such sacrifices and offerings were commanded in the law. But as we noted above, even in the Old Testament it is clear that there are greater concerns (Psalm 40:6-8)

  Not only do we find such distinctions as noted above, but we also find passages which would otherwise be incoherent without allowing for distinctions between what we might classify as the moral and the ceremonial (or cultic) laws (though here I refer not simply to all ceremony, but to those ceremonies which are distinctly bound to the old covenant rather than the new; e.g. circumcision).

  To the Jews I became like a Jew, to win the Jews. To those under the law I became like one under the law (though I myself am not under the law), so as to win those under the law. To those not having the law I became like one not having the law (though I am not free from God's law but am under Christ's law), so as to win those not having the law. (1 Corinthians 9:20-21)

  Notice, Paul says that he is "not under the law" and also that he is "not free from God’s law." Whatever could he mean? He notes that he is "under Christ’s law," that is, the law understood in light of the Messiah who has come; that is, the law as perpetuated during the Messianic era.25 Of course, all this implies that certain laws have met their intended goals or temporal conclusions. Such laws and the reconciliatory sacrifices for sin have met their conclusion in the Messiah (see the book of Hebrews). Such laws as circumcision have met there goal in the circumcision of the heart by the Spirit, coupled with the writing of God's law upon our hearts (see Romans 2:17ff.26 in concert with Romans 8:1ff.). Consider also Paul's statement contrasting circumcision with the commands of God: "Circumcision is nothing and uncircumcision is nothing. Keeping God's commands is what counts" (1 Corinthians 7:19).

  The Case of Circumcision. Wasn’t circumcision a command of God? Yes. So on what basis can Christians deny its continuing obligation? That particular rite — which should be viewed more in terms of a social or covenantal boundary marker27 — belongs to the old covenant. Nevertheless, it seems to be the case that this particular rite could be practiced to no effect, thus receiving the charge of having "uncircumcised hearts" (Leviticus 26:41; Jeremiah 9:26; cf. Acts 7:51). Indeed, the old covenant demand was not merely circumcision of the flesh, but circumcision of the heart.

  Circumcise your hearts, therefore, and do not be stiff-necked any longer. (Deuteronomy 10:16)

  Circumcise yourselves to the LORD, circumcise your hearts, you men of Judah and people of Jerusalem, or my wrath will break out and burn like fire because of the evil you have done — burn with no one to quench it. (Jeremiah 4:4)

  ReplyDelete
 89. The new covenant, promised in the Old Testament, carries with it a promise of circumcision of the heart, rather than of the flesh.

  The LORD your God will circumcise your hearts and the hearts of your descendants, so that you may love him with all your heart and with all your soul, and live. (Deuteronomy 30:6)

  Such a promise is related to a constellation of additional promises relating to God granting his people new hearts, putting a new spirit within them (Ezekiel 11:19; 18:31; 36:26), as well as the grace of God in writing his law upon their hearts (Jeremiah 31:33; cf. Isaiah 51:7).

  Thus Paul writes in echo of the promises in Deuteronomy and Jeremiah that God would circumcise our hearts.

  No, a man is a Jew if he is one inwardly; and circumcision is circumcision of the heart, by the Spirit, not by the written code. Such a man's praise is not from men, but from God. (Romans 2:29)

  For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. (Galatians 5:6)

  Neither circumcision nor uncircumcision means anything; what counts is a new creation. (Galatians 6:15; cf. Philippians 3:3; Colossians 2:11)

  This being so, it is vital to see that there are other commands of God that do still apply (in contrast to antinomian traditions). Significantly, Paul can even write the following:

  Circumcision is nothing and uncircumcision is nothing. Keeping God's commands is what counts. (1 Corinthians 7:19)

  ReplyDelete
 90. The law of God, as seen everywhere in Paul’s epistles, clearly perpetuates the prohibitions against idolatry and immorality of every sort (see, e.g., Romans 8; 1 Corinthians 5, 10; Galatians 5).

  In summary, as we read through Paul's writings we see him both advocating a very strong ethic, as well as arguing that certain laws are now inoperative. Thus, when he writes to the various churches regarding Christian ethics, he is a great pains to show that Christians do have laws (standards of righteousness and holiness) which are continuous with the ethical demands of the Old Testament (see, e.g., Galatians 5:14, 23b; Romans 3:31; 6:11ff; 8:1-14; 13:8-10). Such instructions typically arise when Paul is instructing Gentile Christians how to live an authentic Christian lifestyle (see, e.g., 1 Corinthians 5:1-6:20; Ephesians 4:17-5:21). But when Paul opposes non-Christian Jews and their divisiveness with regards to Gentile Christians, he is at great pains to establish which laws no longer apply (e.g., circumcision, food restrictions, Jewish calendar, bloody sacrifices, etc.). He does so by appealing to Old Testament precedent, the ministry of the Messiah, and the gift of the Spirit that accompanies the new covenant (see, e.g., Galatians 5:16-25).

  While much more could be written on this topic, I believe that what has been presented here is suggestive enough to show the Islamic objection against Christianity to be implausible. Christians have a high view of God’s law (or at least they should), though some laws were temporary illustrations of the heart of the matter — the human heart.


  No Prophecies of Mohammad in the Bible

  A feature typical among quasi-Christian restorationist movements is the appeal to biblical prophecy. Such appeals are made either to establish their expected arrival as a movement, or at least the expected arrival of their founding leader. Among the majority of modern restorationist movements appeals to Daniel, Revelation and the Olivet Discourse (Matthew 24-25 and parallels) are most common. Not so with Islam. Muslims appeal to Deuteronomy, Psalms, Isaiah, Habakkuk, and the Gospel of John.28 Most prominent among the references are Deuteronomy 18:15-18 and John 14:16.

  Deuteronomy 18:15, 18. As we consider the alleged biblical prophecies fulfilled in Mohammad, there are two that are most prominent, Deuteronomy 18:15, 18 and John 14:16. We’ll address Deuteronomy 18:15-18 first.

  The LORD your God will raise up for you a prophet like me [Moses] from among your own brothers. You must listen to him ... I [God] will raise up for them a prophet like you [Moses] from among their brothers; I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I command him. (Deuteronomy 18:15, 18)

  In these verses we read that God will raise up 1) a prophet, 2) like Moses, 3) from among the Israelites, and that he will 4) put his words in his mouth, and 5) he will proclaim to the Israelites everything God commands him.

  ReplyDelete
 91. Muslims object to the Christian affirmation that Jesus fulfilled this prophecy because Christians believe Jesus is the Son of God, or God incarnate. Yet this prophecy speaks only of a prophet. But this is a false dichotomy. Jesus can be both a prophet and the incarnation of God. In fact, several passages record how Jesus described himself as a prophet.

  And they took offense at him. But Jesus said to them, "Only in his hometown and in his own house is a prophet without honor." (Matthew 13:57; cf. Mark 6:4; John 4:44)

  In any case, I must keep going today and tomorrow and the next day — for surely no prophet can die outside Jerusalem! (Luke 13:33)

  Not only did Jesus describe himself as a prophet, but some of the people of Israel did as well. After miraculously feeding five-thousand people, they proclaimed, "After the people saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, ‘Surely this is the Prophet who is to come into the world’" (John 6:14). And at Jesus’s triumphal entry into Jerusalem, the crowds proclaimed, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee" (Matthew 21:11).

  In addition, we read in the Gospel of Luke part of a conversation between Jesus and some of his very own followers. And while their eyes were temporarily blinded to the fact that this was Jesus, their description of him as a prophet remains.

  One of them, named Cleopas, asked him [Jesus], "Are you only a visitor to Jerusalem and do not know the things that have happened there in these days?" "What things?" he [Jesus] asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people." (Luke 24:18-19)

  The disciples Peter and Stephen proclaimed the same message, that Jesus was the promised prophet like Moses. As Peter proclaimed,

  Repent, then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that he may send the Christ, who has been appointed for you — even Jesus. He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophets. For Moses said, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people; you must listen to everything he tells you. Anyone who does not listen to him will be completely cut off from among his people." (Acts 3:19-23, quoting the prophecy from Deuteronomy 18; cf. Stephen’s speech in Acts 7:37-53)

  All of these passages should be enough to show that according to the New Testament authors, including Jesus himself, the prophecy was fulfilled in Jesus long before the arrival of Mohammad.

  Yet Muslims say that this prophecy cannot be fulfilled by Jesus because he did not proclaim the law, like Moses. But surely Jesus did proclaim the law; and like Moses he sought to restore the people of God to the purity of the law.29 This is seem most clearly in the Sermon on the Mount in Matthew 5-7. Consider Jesus’s thesis statement in Matthew 5:17-20.

  Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven.30

  ReplyDelete
 92. In proclaiming the endurance of the law, as well as the importance of obeying the law, Jesus surely sounds like Moses near the end of Deuteronomy.

  Now what I am commanding you today is not too difficult for you or beyond your reach. It is not up in heaven, so that you have to ask, "Who will ascend into heaven to get it and proclaim it to us so we may obey it?" Nor is it beyond the sea, so that you have to ask, "Who will cross the sea to get it and proclaim it to us so we may obey it?" No, the word is very near you; it is in your mouth and in your heart so you may obey it. See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the LORD your God, to walk in his ways, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the LORD your God will bless you in the land you are entering to possess. (Deuteronomy 30:11-16)

  In addition, we should note that Jesus did give laws to his people. For example, in John 14:34 we read, "A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another." And the later New Testament authors can even speak of "the law of Christ" (Galatians 6:2; cf. 1 Corinthians 9:21).

  So, Jesus is a prophet and he was like Moses, a proclaimer of the law, but Muslims object to reading "from among their brothers" as a reference to an Israelite prophet. They rather understand the passage to be referring to non-Israelites brothers as it does in Deuteronomy 2:4 and 2:8 with reference to the descendants of Esau. But the usage of the term in the context surrounding Deuteronomy 18:15, 18 shows that "brethren" is to be understood with reference to fellow Israelites. For example, in Deuteronomy 17 we read the stipulation for the installment of a king over Israel. He is to be "from among your own brothers," not "a foreigner" (17:15). The king is to write a copy of the law for himself, and to read it all the days of his life, so he will not "consider himself better than his brothers" (17:20). In Deuteronomy 18:2 we read that the Levites would not be granted an allotment of the promised land, "no inheritance among their brothers." And as the Israelites gear up for the battles they will face as they enter the promised land, they are told that if one of them is fearful, "Let him go home so that his brothers will not become disheartened too" (Deuteronomy 20:8). Based on this brief survey, it is safe to say that the burden of proof is upon the Muslim who would insist that "brothers" is to be understood with reference to any non-Israelite. But while Mohammad was not an Israelite, Jesus was, as is evidenced by his genealogies in Matthew 1 and Luke 3, and other New Testament passages.

  ReplyDelete
 93. In addition to the evidence that Jesus, his disciples, and the New Testament authors understood Deuteronomy 18:15, 18 to be fulfilled in Jesus, and that Jesus is a prophet, like Moses, from among the Israelites, we can also show that the words Jesus spoke were from God and that he proclaimed them to Israel. Regarding the fact that Jesus spoke the words God had given him, we list the following verses.

  Jesus answered, "My teaching is not my own. It comes from him [i.e. God] who sent me ." (John 7:16)

  So Jesus said, "When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am the one I claim to be and that I do nothing on my own but speak just what the Father has taught me." (John 8:28)

  For I did not speak of my own accord, but the Father who sent me commanded me what to say and how to say it. (John 12:49)

  That Jesus was one who proclaimed the word of God to Israel is a truism evident in even a cursory reading of any of the New Testament gospels.

  The weight of the evidence is strongly in support of the Christian view that the promise of Deuteronomy 18:15, 18 was fulfilled in Jesus, not in Mohammad. Thus Jesus challenge in John 5:46 rings loud, "If you believed Moses, you would believe me, for he wrote about me."

  John 14:16. The New Testament passage that Muslims most often refer to is John 14:16, "And I will ask the Father, and he will give you another Counselor to be with you forever." Yusuf Ali makes the case in a footnote to Qur’an 3:81.

  That argument is: You (People of the Book) are bound by your own oaths, sworn solemnly in the presence of your own Prophets. In the Old Testament as it now exists, Muhammad is foretold in Deut. xviii. 18; and the rise of the Arab nation in Isaiah, xlii. 11, for Kedar was a son of Ismail and the name is used for the Arab nation: in the New Testament as it now exists, Muhammad is foretold in the Gospel of St. John, xiv. 16, xv. 26, and xvi.7: the future Comforter cannot be the Holy Spirit as understood by Christians, because the Holy Spirit already was present helping and guiding Jesus. The Greek word translated "Comforter" is "Paracletos", which is an easy corruption from "Periclytos", which is almost a literal translation of "Muhammad" or "Ahmad" ...31

  He further comments in a footnote to Qur’an 61:6.

  "Ahmad," or "Muhammad," the Praised One, is almost a translation of the Greek word Periclytos. In the present Gospel of John, xiv. 16, xv. 26, and xvi. 7, the word "Comforter" in the English version is for the Greek word "Paracletos," which means "Advocate," "one called to the help of another, a kind friend" rather than "Comforter." Our doctors contend that Paracletos is a corrupt reading for Periclytos, and that in their original saying of Jesus there was a prophecy of our holy Prophet Ahmad by name.32

  ReplyDelete
 94. Simply put, the argument is that in our Greek manuscripts the word paracletos is a corruption of periclytos. But there is absolutely no manuscript evidence to support this claim. Of the over 5,000 manuscripts now available, not one witnesses to periclytos. So, the charge of textual corruption is self-serving and completely without textual support.

  Further, while Muslims assert that the identification of the Counselor with the Holy Spirit is a misinterpretation, in the very context of John 14:16 Jesus draws just this identification: "But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you" (John 14:26). Of course, the Muslim can claim that this statement is a fictive retrojection of the later theology of Christians, but such a claim would need at least some evidence.

  Numerous additional difficulties attend the Muslim attribution of John 14:16 to Mohammad. The Counselor was to be with Jesus’s disciples "forever" (14:16), but Mohammad was never with them. Nor is the answer that the message of Mohammad has continued to this day in the Qur’an a sufficient response. Jesus also said the Counselor would be "in you" (14:17), which accords perfectly with the Counselor being the Holy Spirit. The Counselor would be sent in Jesus’s name (14:26), but Mohammad was not. Several additional elements could be referenced. In the end, I would hope that any Muslim who would seek to attribute the prophecy of John 14:16 to Mohammad would first read the entirety of John chapters 14-16 to see the qualities of the Counselor and how these cannot plausibly be attributed to Mohammad.

  As we noted before, there are additional passages used by Muslims in support of their claim that prophecies of Mohammad are found in the Bible, but the very same difficulties that attend their attempts to use Deuteronomy 18: 15, 18 and John 14:16 trouble the other (less significant) passages. In this light, the conclusion of Blaise Pascal is apropos: "Any man can do what Mahomet has done; for he performed no miracles, he was not foretold. No man can do what Christ has done."33

  ReplyDelete
 95. Conclusion

  In a cultural context where religious beliefs claims are viewed as merely preferences, Muslims are to be commended for holding that such claims are either true or false. And in a world where moral values are viewed as antiquarian, Muslims have stood firmly, proclaiming that God is sovereign and that ethical standards are absolute and necessary for a healthy society. For such beliefs and postures as these, we should commend Muslims. But our intent has been to address the Muslim claim that Christianity has been abrogated by Islam.

  In this study we have witnessed the fact that the Muslim perception and approach to Christianity is determined by the teachings of the Qur’an. The Qur’an teaches that Islam was the original religion, the faith of Adam, Abraham, Moses and even Jesus. We also noted that the Qur’an teaches that God has sent prophets to all the nations of the earth. Each of these prophets taught Islam. Abraham, Moses and Jesus were among them. But their ministries were limited and temporary. In contrast, the ministry of Mohammad is viewed as universal and final. He is never to have a successor. In addition, Mohammad was granted a book, just like the prophets who preceded him. But their books were corrupted whereas the Qur’an is complete, perfect and incorruptible.

  In response to the Muslim perspective, we have argued that the teaching of the Bible does not accord with Islamic beliefs. Here we focused on the doctrines regarding the sinfulness of humanity, as well as upon the atoning death and resurrection of Jesus. We thus showed the implausibility of the Muslim claim to confirm previous prophets or their books. But Muslims could respond by simply arguing that the text of the Bible has been corrupted. Here we noted that their posture stands diametrically opposed to that of Jesus and the New Testament authors. Never did Jesus or the apostles or their disciples criticize the text of the Old Testament. In addition, their charge of textual corruption lacks sufficient justification. Finally we examined the primary passages Muslims believe are prophecies of Mohammad. Here we showed that they have simply misused the biblical text. In fact, I suspect that if they experienced someone who had misused the Qur’an in they way they have manipulated Deuteronomy 18 and John 14, they would be deeply offended. Texts do mean something; and a text out of context is a pretext for error.

  In the end, if our arguments are sound, and we have good reasons to believe they are, then the Muslim claim that Islam abrogates Christianity is unwarranted and misleading.

  ReplyDelete
 96. Appendix: Baha’i as the Ultimate Religion

  There are several religions that originated within the womb of Islam. Not only do we find numerous Islamic sects (the Sunni and Shi’i being the most prominent), but we also encounter some groups that have picked up the Islamic claim of abrogating Christianity and have applied it to Islam itself. Of course, orthodox Muslims protest. Mohammad was the seal of the prophets. The Qur’an is not only the most perfect book, it is the final revelation of God. Nothing more is to be revealed. There are no more prophets to come.

  Even so, large movements such as the Baha’i and Ahmadiyyah, and smaller groups such as the Nation of Islam, claim that new prophetic voices have arisen on the horizon. Expectedly enough, the adherents of Baha’i and Ahmaddiyah have been sorely persecuted, though they retain significant minorities in Arabia and Mid-Asian nations.

  The following excerpt is from the Baha’i book, The World Order of Bahá'u'lláh, under the heading "The Fundamental Principle of Religious Truth."34 The first paragraph illustrates well how Baha’is view their religion in relation to others. Notice also that here the concept of abrogation is denied. The first paragraph seeks to embrace not simply all religions but "all established religions," implying that upstarts are marginalized. While the first paragraph asserts that the Baha’i faith does not "abrogate" other religions, the cumulative effect of the following series of paragraphs does just the same. We begin to witness the winnowing of doctrinal allowances: Any religious traditions that proclaim a closed canon (e.g. Christianity) are charged with blasphemy. A fuller discussion of Baha’i will have to wait for another study.

  1 Let no one, however, mistake my purpose. The Revelation, of which Bahá'u'lláh is the source and center, abrogates none of the religions that have preceded it, nor does it attempt, in the slightest degree, to distort their features or to belittle their value. It disclaims any intention of dwarfing any of the Prophets of the past, or of whittling down the eternal verity of their teachings. It can, in no wise, conflict with the spirit that animates their claims, nor does it seek to undermine the basis of any man's allegiance to their cause. Its declared, its primary purpose is to enable every adherent of these Faiths to obtain a fuller understanding of the religion with which he stands identified, and to acquire a clearer apprehension of its purpose. It is neither eclectic in the presentation of its truths, nor arrogant in the affirmation of its claims. Its teachings revolve around the fundamental principle that religious truth is not absolute but relative, that Divine Revelation is progressive, not final. Unequivocally and without the least reservation it proclaims all established religions to be divine in origin, identical in their aims, complementary in their functions, continuous in their purpose, indispensable in their value to mankind.

  2 "All the Prophets of God," asserts Bahá'u'lláh in the Kitáb-i-Íqán, "abide in the same tabernacle, soar in the same heaven, are seated upon the same throne, utter the same speech, and proclaim the same Faith." From the "beginning that hath no beginning," these Exponents of the Unity of God and Channels of His incessant utterance have shed the light of the invisible Beauty upon mankind, and will continue, to the "end that hath no end," to vouchsafe fresh revelations of His might and additional experiences of His inconceivable glory. To contend that any particular religion is final, that "all Revelation is ended, that the portals of Divine mercy are closed, that from the daysprings of eternal holiness no sun shall rise again, that the ocean of everlasting bounty is forever stilled, and that out of the Tabernacle of ancient glory the Messengers of God have ceased to be made manifest" would indeed be nothing less than sheer blasphemy.

  ReplyDelete
 97. 3 "They differ," explains Bahá'u'lláh in that same epistle, "only in the intensity of their revelation and the comparative potency of their light." And this, not by reason of any inherent incapacity of any one of them to reveal in a fuller measure the glory of the Message with which He has been entrusted, but rather because of the immaturity and unpreparedness of the age He lived in to apprehend and absorb the full potentialities latent in that Faith.


  4 "Know of a certainty," explains Bahá'u'lláh, "that in every Dispensation the light of Divine Revelation has been vouchsafed to men in direct proportion to their spiritual capacity. Consider the sun. How feeble its rays the moment it appears above the horizon. How gradually its warmth and potency increase as it approaches its zenith, enabling meanwhile all created things to adapt themselves to the growing intensity of its light. How steadily it declines until it reaches its setting point. Were it, all of a sudden, to manifest the energies latent within it, it would, no doubt, cause injury to all created things ... In like manner, if the Sun of Truth were suddenly to reveal, at the earliest stages of its manifestation, the full measure of the potencies which the providence of the Almighty has bestowed upon it, the earth of human understanding would waste away and be consumed; for men's hearts would neither sustain the intensity of its revelation, nor be able to mirror forth the radiance of its light. Dismayed and overpowered, they would cease to exist."

  5 It is for this reason, and this reason only, that those who have recognized the Light of God in this age, claim no finality for the Revelation with which they stand identified, nor arrogate to the Faith they have embraced powers and attributes intrinsically superior to, or essentially different from, those which have characterized any of the religious systems that preceded it.

  ReplyDelete
 98. 6 Does not Bahá'u'lláh Himself allude to the progressiveness of Divine Revelation and to the limitations which an inscrutable Wisdom has chosen to impose upon Him? What else can this passage of the Hidden Words imply, if not that He Who revealed it disclaimed finality for the Revelation entrusted to Him by the Almighty? "O Son of Justice! In the night-season the beauty of the immortal Being hath repaired from the emerald height of fidelity unto the Sadratu'l-Muntahá, and wept with such a weeping that the concourse on high and the dwellers of the realms above wailed at His lamenting. Whereupon there was asked, Why the wailing and weeping? He made reply: As bidden I waited expectant upon the hill of faithfulness, yet inhaled not from them that dwell on earth the fragrance of fidelity. Then summoned to return I beheld, and lo! certain doves of holiness were sore tried within the claws of the dogs of earth. Thereupon the Maid of Heaven hastened forth, unveiled, and resplendent, from Her mystic mansion, and asked of their names, and all were told but one. And when urged, the first Letter thereof was uttered, whereupon the dwellers of the celestial chambers rushed forth out of their habitation of glory. And whilst the second letter was pronounced they fell down, one and all, upon the dust. At that moment a Voice was heard from the inmost shrine: `Thus far and no farther.' Verily we bear witness to that which they have done and now are doing."

  7 "The Revelation of which I am the bearer," Bahá'u'lláh explicitly declares, "is adapted to humanity's spiritual receptiveness and capacity; otherwise, the Light that shines within me can neither wax nor wane. Whatever I manifest is nothing more or less than the measure of the Divine glory which God has bidden me reveal."

  8 If the Light that is now streaming forth upon an increasingly responsive humanity with a radiance that bids fair to eclipse the splendor of such triumphs as the forces of religion have achieved in days past; if the signs and tokens which proclaimed its advent have been, in many respects, unique in the annals of past Revelations; if its votaries have evinced traits and qualities unexampled in the spiritual history of mankind; these should be attributed not to a superior merit which the Faith of Bahá'u'lláh, as a Revelation isolated and alien from any previous Dispensation, might possess, but rather should be viewed and explained as the inevitable outcome of the forces that have made of this present age an age infinitely more advanced, more receptive, and more insistent to receive an ampler measure of Divine Guidance than has hitherto been vouchsafed to mankind.

  ReplyDelete
 99. Kakapanood ko pa lang ng "OBSESSION: Radical Islam's War Against the West" - kaya medyo kumukulo pa ang dugo ko.

  http://www.obsessionthemovie.com/

  Mga Hayop talaga! Bata pa lang brain-washed na wala kayong pinagkaiba sa Nazi mga muslim, mga HAYOP kayo.

  Anong klaseng dios 'yang sinasamba n'yo (ALLAH), TERORISTA. Pati ang propeta muhammad na pedhopile, TERORISTA.

  ISLAM - Relihiyon kayo ng mga TERORISTA.

  ReplyDelete
 100. heheh ang BOBO at TANGANG MGA MUSLIM, hindi na nakasagot sa ENGLISH COMMENTS ni mr. cenon, kaya nag-copy-paste na lang ng kung anu-anong KALOKOHAN. Bobo! sumagot ka 'wag ka puro copy-paste! Bobo kasi sa english eh arabic kaya isagot mo kaso bobo ka rin don. Bobo ka talaga di ka ba nakatapos sa Suicide Bomber University? heheheh BALIK-ISLAM MGA BOBO! manang-mana sa propeta muhammad nilang BOBO!

  ReplyDelete
 101. Sana nagko comment sila sa kina copy paste nila hahahaha..Eh meron din namn sagot tyo na copy paste dyan kaso bakit pa?Parang hindi na tayo nagtalakayan dyan nag copy paste na lang hahahah..

  Kawawang mga muslim nagtago na lang sa mga iskolar nila hahaha..

  ReplyDelete
 102. Sunday, May 30, 2010

  ANG PAGTAKBO NG INYONG IPINAGYAYABANG NA SI DEMON este CENON BIBE pala mula sa kanyang kaTexT:

  Muslim;
  ang galing ng mga posting ngayon sa blog sik2 ah! 10:56 AM
  gaya nalang nito... 10:56 AM
  Both the Noble Quran and the Bible claim that GOD Almighty is an Absolute One and only One: 10:57 AM


  Cenon Bibe;
  Oo nga. Nalantad na naman na liars kayong mga palatuwad 10:58 AM


  Muslim;
  Quran, 112:1-4 "Say: He is God, the One and Only; God, the Eternal, Absolute; He begetteth not, nor is He begotten; And there is none like unto Him. 10:58 AM
  "Hear, O Israel: The LORD our God, the LORD is one. (From the NIV Bible, Deuteronomy 6:4)" 10:58 AM
  "The most important one," answered Jesus, "is this: 'Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. (From the NIV Bible, Mark 12:29)" 10:58 AM


  Cenon Bibe
  Cno nagsalita sa Quran? Diyos ba? Nalantad na naman na hindi kinausap ng Diyos ang propeta mo. Kawawa naman 10:59 AM


  Muslim;
  Bakit MangMang ka?! may iba pa ba? BobO mo talaga!

  Notice also how Jesus said "our God", which included him to be under GOD Almighty's creation and Divine Authority, and not someone or an entity that 10:59 AM
  is equal to GOD Almighty. 10:59 AM


  Cenon Bibe;
  Basahin mo pagkapahiya ng naglagay nyan. Nalantad na liar mga balik islam 11:00 AM


  Muslim;
  The Bible's New Testament also records Jesus saying: ""Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good–except God alone." 11:00 AM
  (From the NIV Bible, Mark 10:18)" 11:00 AM
  If Jesus doesn't consider himself as "good", then how can any sane person put him on the same level as GOD Almighty? 11:01 AM
  I have yet to see a good answer to this one by any polytheist trinitarian. 11:01 AM
  Also, another important point to notice in Mark 10:18 is the word "alone": ""Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good–except God 11:02 AM
  alone." (From the NIV Bible, Mark 10:18)" 11:02 AM
  Jesus in this verse is clearly giving exclusivity to GOD Almighty when he said "alone". If Jesus was truly part of GOD Almighty and/or the trinity 11:02 AM
  lie was true, then Jesus, to say the least, would not have said that. 11:02 AM

  oh! tila nabibilaukan ka na naman ah Demon este Cenmon Bibe pala? hehehehehehe! Nasapul na naman ba kita? hehehehehe! 11:04 AM

  Trinitarian Christians often refer to trinity as the "Holy Trinity". A very powerful statement indeed for a satanic word that doesn't even exist, 11:05 AM
  not even once, in the Bible!! 11:05 AM
  The Absolute Oneness of GOD Almighty in the Bible: 11:06 AM
  The early Christians rejected Trinity. Early Christians had major problems and disagreements about who truly Jesus was and whether or not he got 11:07 AM
  crucified or not. 11:07 AM

  oh huwag kang tumakbo! yan ang hirap sayo eh takbohin ka talaga! hehehehehe! 11:09 AM
  huwag ka nalang tumakbo sAmpalin mo nalang yang pagMumukHa mo! Ang Tanga at MangMang mo kasi eh! kaya yan Talata lang ng Bibliya ang katapat mo! hehehehehehe! 11:09 AM

  ReplyDelete
 103. ANTI-MUHAMMAD said...

  heheh ang BOBO at TANGANG MGA MUSLIM, hindi na nakasagot sa ENGLISH COMMENTS ni mr. cenon, kaya nag-copy-paste na lang ng kung anu-anong KALOKOHAN. Bobo! sumagot ka 'wag ka puro copy-paste! Bobo kasi sa english eh arabic kaya isagot mo kaso bobo ka rin don. Bobo ka talaga di ka ba nakatapos sa Suicide Bomber University? heheheh BALIK-ISLAM MGA BOBO! manang-mana sa propeta muhammad nilang BOBO!


  Muslim;
  Bakit? Anong tingin mo sa sarili mo May Utak ka ba? kong may utak ka eh di dapat wala ka na sa samahang yan! Ang kaso utak IPIS ka rin kaya ayan iniIdolo mo ang isang BobO at Tanga na katulad nitong si Demon este Cenon Bibe pala! hehehehehe! Hindi ba may kasabihan Birds of the same Feather Flocks Together! hehehehehe!

  ito MangMang basahin mo nasA Bibliya mo ang mga ito! BobO!

  JESUS (pbuh) (A RACIST): Only came for the Jews (a) these twelve Jesus sent forth, and commanded them saying GO NOT into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans ENTER YE NOT. "But go ye rather unto the lost sheep of THE HOUSE OF ISRAEL (to the Jews only)." MATTHEW 10:5-6 (b) "But he (Jesus) answered and said, I am NOT SENT but unto the lost sheep of the HOUSE OF ISRAEL (the Jews only). "Then came she (the Canaanite woman) and worshipped him, saying Lord, help me (to cure my daughter). "But he answered and said, it is not meet to take the children's bread and CAST IT TO DOGS (the non-Jews). " MATTHEW 15:24-26

  MASSACRE: At the hands of the Jews�(a) "Now therefore KILL every male among the little ones, and KILL every woman (female) that hath known man by lying (having sex) with him. "But keep ALIVE for yourselves all the GIRLS and all the women who are VIRGINS." NUMBERS 31:17-18 "And the Jews salvaged for themselves 32,000 virgins, verse 35; see also verse 40. (b) But of the cities of these people, which the Lord thy God doth give thee for an inheritance, thou (o Jews) shall save alive NOTHING that BREATHES. DEUTERONOMY 20:16 (c) 'And they (the Jews) UTTERLY DESTROYED all that was in the city, both man and woman, young and old, ox and sheep, and ASS, with the edge of the sword " JOSHUA 6:21 (Even donkeys were not spared) (d) "He (Joshua) let NONE remain alive." Joshua 10:28

  RAPE: Brother rapes and commits incest with his sister�(a) Howbeit he (Amnon, one of the sons of David) would not hearken unto her this sister Tamar's voice: but, being stronger than she, forced (raped) her, and LAY (had sex) with her." 2 SAMUEL 13:14 Son commits incest and rapes his mothers wholesale! (b) "So they spread Absalom (another of the sons of David) a tent upon the top of the house; and Absalom WENT IN (had intercourse) unto his father's concubines (same as "wives", see KETURAH in the index) in the sight of ISRAEL" 2 SAMUEL 16:22

  ALCOHOL: devilish advice in God's (?) Book? (a) "Alcohol is for people who are DYING, for those who are in MISERY. Let them drink and FORGET their poverty and unhappiness." (From the "Good News Bible In Today's English") PROVERBS 31:6-7 Alcohol recommended in preference to water! (b) "Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities 1 TIMOTHY 5:23 What does the AA (Alcoholics Anonymous) say? (c) Alcohol is the Devil's handiwork says the . . . Holy Qur-an 5:93

  JESUS (pbuh) A "GOD"?: Powerless (a) "I can of mine own self W NOTHING . . ." JOHN 5:30

  ReplyDelete
 104. SLAVERY: Sanctioned by God�"ye, shall take them (the slaves) as an inheritance for your children after you, to inherit them (the slaves) for a possession, they shall be ,your BONDMEN (slaves) for ever . . . LEVITICUS 25:46

  SWINE: The flesh of the swine forbidden _ (a) "Of their flesh (of the swine) shall ye NOT EAT, and their carcass ye shall NOT TOUCH; they are unclean to you " LEVITICUS 11:8

  Jesus (pbuh) destroyed 2000 pigs to heal one man�(b) "And forthwith Jesus gave them leave (permission). And the unclean spirits (the devils) went out, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the sea (they were about two thousand); and were choked in the sea MARK 5:13

  TRINITY: According to the Athanasian Creed:

  "The Father is God, the Son is God, and the Holy Ghost is God, and yet there are not three Gods but one God."

  In this Holy Trinity: "The three Persons are CO-EQUAL and CO-ETERNAL: all alike are UNCREATED and OMNIPOTENT." (The Catholic Encyclopedia)

  Thus the Trinity is considered to be: (One God in three Persons."

  There is only one verse in the whole of Holy Scripture called the Bible which unequivocally supports this Christian dogma, and that is:

  "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost; and these three are one. " The first Epistle of John 5:7

  Dr C.I, Scofield, D.D. backed by eight other D.D.'s in a footnote to this verse opine:

  "IT IS GENERALLY AGREED THAT THIS VERSE HAS NO MANUSCRIPT AUTHORITY AND HAS BEEN INSERTED."

  The fundamentalist Christians still retain this fabrication whereas, in all the modern translations including the Revised Standard Version (RSV) this pious fraud has been unceremoniously expunged, thus confirming this Qur'anic refutation:

  "They do blaspheme who say: God is one of three In a Trinity: for there is no God except one God. If they desist not from their word (of blasphemy), verily a grievous penalty will befall the blasphemers among them." Holy Qur'an 5:76.

  Thank God! The Christians are willy-nilly discovering pagan forgeries in their "word of God", but they are still dragging their feet.

  WOMEN: Forbidden to open their mouths in the Church�

  (a). . for it is a SHAME for women to speak in the Church" 1 CORINTHIANS 14:34-35

  (b) To chop off her hands for saving her husband's life. Deuteronomy 25: 11-12.

  (c) Her husband to rule over her. Genesis 3:16. The head of the woman is the man. 1 Corinthians 11:3. Man can sell his daughter. Exodus 21:7.

  GENEALOGY OF JESUS: The Christians have contrived two separate lists of the ancestors of Jesus (PBUH); a. Matthew 1:1-16 and b. Luke 3:23-38. In these two lists consisting of sixty-six names, there is only one name which is common to both and that is of Joseph the carpenter, and he should never have been mentioned since he was never responsible for the conception of Jesus (pbuh).

  ReplyDelete
 105. Cenon Bibe;
  Where does Jesus exclude Himself from the godhead? Wala! Tulad ng wala kang maipakitang Diyos ang nagtayo sa inaniban mo 1:05 PM  Muslim;
  Notice also how Jesus said "our God", which included him to be under GOD Almighty's creation and Divine Authority, and not someone or an entity that 1:08 PM
  is equal to GOD Almighty. 1:08 PM
  ang bobo mo naman talaga sarili mong Bibliya hindi mo pa nauunawaan? 1:09 PM
  The Bible's New Testament also records Jesus saying: ""Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good–except God alone." 1:14 PM
  If Jesus doesn't consider himself as "good", then how can any SANE person put him on the same level as GOD Almighty? 1:20 PM
  Jesus in this verse is clearly giving exclusivity to GOD Almighty when he said "alone". If Jesus was truly part of GOD Almighty and/or the trinity 1:23 PM
  lie was true, then Jesus, to say the least, would not have said that. 1:23 PM

  Oh di Sungalngal ka na naman! hehehehehehe!

  ReplyDelete
 106. BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  Islam is the Religion of all Prophets

  (and I am the first of the Muslims.) means, from this Ummah, according to Qatadah. This is a sound meaning, because all Prophets before our Prophet were calling to Islam, which commands worshipping Allah alone without partners. Allah said in another Ayah,

  CENON BIBE:
  WHERE IS THE PROOF that "Islam is the Religion of all Prophets"?

  NASAAN ang PATUNAY na RELIHIYON ng LAHAT ng PROPETA ang ISLAM?

  BAKIT WALANG PRUWEBANG IPINAKITA ang BALIK ISLAM?

  I'M SURE this ISLAMIC REVERT CANNOT SHOW ANY PROOF that ALL THE PROPHETS (except their own) BELIEVED in ISLAM.

  Ni HINDI nga NABANGGIT ang ISLAM sa BIBLIYA e.

  This is a BELIEF that BALIK ISLAMS WANT TO BELIEVE IN but CANNOT PROVE.

  APART FROM their QURAN, THERE IS NO MENTION in THE BIBLE nor in ANY HISTORICAL DOCUMENT BEFORE ISLAM that THE PROPHETS CONSIDERED THEMSELVES as "ISLAMIC."

  NILOLOKO LANG nitong BALIK ISLAM ang KANYANG SARILI.

  ReplyDelete
 107. BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  (And We did not send any Messenger before you but We revealed to him (saying): "None has the right to be worshipped but I, so worship Me.'') [21:25] Allah informed us that Nuh said to his people,

  CENON BIBE:
  WHO SAID THESE WORDS? DID GOD SAY THESE?

  According to ISLAMIC REVERTS, GOD NEVER SPOKE ANY WORD to their PROPHET.

  And SINCE their QURAN contains the WORDS of THEIR PROPHET, it can be SAID that NO PART of THEIR QURAN is the WORD of GOD.

  That is FROM THE VERY BELIEF of ISLAMIC REVERTS.

  ReplyDelete
 108. BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  Islam: The Perfect Religion and Best Way of Life for All

  CENON BIBE:
  THAT is the OPINION of THIS BALIK ISLAM.

  EVERYONE is ENTITLED to their OWN OPINION, eventhough IT MIGHT BE WRONG.

  THE FACT is THIS ISLAMIC REVERT or BALIK ISLAM CANNOT PROVE that THE ONE TRUE GOD FOUNDED their RELIGION.

  HINDI po KAILANMAN MAPATUTUNAYAN NITONG BALIK ISLAM na DIYOS ang NAGTAYO ng KANILANG INANIBAN.

  SORRY pero IYAN ang SIMPLENG KATOTOHANAN.

  ReplyDelete
 109. BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  As the perfect religion, Islam teaches mankind how to attain success in the most perfect way.

  CENON BIBE:
  WHAT KIND of SUCCESS is THIS BALIK ISLAM TALKING ABOUT? SUCCESS IN THIS WORLD?

  WE SHOULD STRIVE for SUCCESS IN HEAVEN, WITH GOD.

  WE CAN ONLY ACHIEVE SUCCESS IN HEAVEN IF WE ARE PART of THE RELIGION that GOD HIMSELF FOUNDED ON EARTH--CHRISTIANITY.

  NO BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT CAN PROVE that THEY JOINED a RELIGION FOUNDED BY GOD.

  THEY WILL EVEN PROVE that THEIR RELIGION WAS NEVER FOUNDED BY GOD.

  For one, THEY DECLARE that GOD NEVER TALKED TO THEIR PROPHET.

  HOW CAN ONE RELIGION BE the RELIGION OF GOD IF GOD NEVER EVEN TALKED TO THE PROPHET OF THAT RELIGION?

  COMMON SENSE LANG PO.

  ReplyDelete
 110. BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  2. Islam is complete:

  CENON BIBE:
  HOW CAN ISLAM be COMPLETE when BALIK ISLAM THEMSELVES DECLARE that GOD NEVER TALKED TO THEIR PROPHET?

  ACCORDING to THE VERY CLAIMS of the BALIK ISLAM, GOD IS THE MOST IMPORTANT ELEMENT THAT is MISSING in THE RELIGION that THEY JOINED.

  GOD is THE MOST IMPORTANT PART of ANY RELIGION. IF GOD NEVER SPOKE to the PROPHET of the BALIK ISLAM, HOW CAN THEIR RELIGION BE COMPLETE?

  COMMON SENSE LANG PO.

  ReplyDelete
 111. BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  Islam is your Birthright

  CENON BIBE:
  NO PROPHET OTHER THAN THE PROPHET OF ISLAM SAID that WE SHOULD EMBRACE ISLAM.

  IN FACT, NO OTHER PROPHET EVEN MENTIONED ISLAM.

  GOD HIMSELF, when HE BECAME MAN, NEVER TALKED ABOUT ISLAM.

  How can it then be called as a "birth right"?

  Ang DAPAT TANGGAPIN ng LAHAT ng TAO ay ang KALIGTASAN na BIGAY ng DIYOS na si KRISTO HESUS.

  Ang HINDI TUMANGGAP kay KRISTO ay WALANG KALIGTASAN at HINDI MAKAPAPASOK sa LANGIT.

  Acts 4:12 says:
  "Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved."

  WHOSE NAME is THAT BY WHICH MAN CAN BE SAVED?

  The NAME of JESUS CHRIST.

  Acts 4:10 says:
  "It is by the name of Jesus Christ of Nazareth"

  PRAISE be JESUS CHRIST! PRAISED be GOD!

  ReplyDelete
 112. BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  3. Islam is perfect:

  “...This day have I perfected your religion for you, completed My favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion.” (5:3)

  CENON BIBE:
  HOW CAN a RELIGION be PERFECT if ITS FOLLOWERS THEMSELVES KNOW that GOD NEVER FOUNDED THAT RELIGION?

  In ALL the SPACE WASTED by this ISLAMIC REVERT, PLEASE NOTICE that HE NEVER DECLARED that GOD HIMSELF SAID ANY of THESE WORDS.

  HINDI MAIDEKLARA nitong BALIK ISLAM na MAY ISANG SALITA sa MGA SINABI NIYA ang DIYOS MISMO ang NAGSABI sa KANILANG PROPETA.

  BAKIT po HINDI MAIDEKLARA nitong BALIK ISLAM na MAY SALITA RIYAN na DIYOS MISMO ang NAGSABI sa KANILANG PROPETA?

  HINDI NIYA IYAN MAIDEKLARA dahil ALAM an ALAM ng BALIK ISLAM na ito na NEVER o HINDI KAILANMAN KINAUSAP ng NAG-IISANG TUNAY na DIYOS ang KANILANG PROPETA.

  Sa madaling salita po ay WALA sa mga BINANGGIT NIYANG SALITA ang MASASABING SALITA MISMO ng DIYOS.

  Kung MAY MAITUTURO SIYA ay ITURO NIYA.

  Pero NGAYON pa lang po ay MATITIYAK NA NATIN na WALA KAHIT ISANG SALITA na BINANGGIT itong BALIK ISLAM na DIYOS MISMO ang NAGSABI sa KANILANG PROPETA.

  ReplyDelete
 113. BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  For western readers who are not convinced that Muhammad is a prophet of Allah, proof of this claim can be found in the Bible (Deut. 18:15-18, 33:2-3; Isaiah 29:12; Songs of Solomon 5:16;John 14:1516, 16:12-14)

  CENON BIBE:
  SINURI po NATIN ang MGA TALATANG IBINIGAY nitong BALIK ISLAM at NAPATUNAYAN NATING NANANAGINIP LANG SIYA sa PAG-AAKALA na PROPETA NILA ang TINUTUKOY sa mga IYAN.

  Paki SUNDAN po sa KASUNOD na ARTIKULO (Balik Islam: Bibliya nagpatotoo sa propeta)

  Salamat po.

  ReplyDelete
 114. BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERT:
  The Qur'an is the word of Allah and was revealed in potions to Muhammad, via the Angel Gabriel, over a twenty-three year period.

  CENON BIBE:
  WHAT WORD or TEXT in the QURAN CAME FROM GOD HIMSELF?

  WHO WITNESSED the "ANGEL GABRIEL" TALK to the PROPHET of this ISLAMIC REVERT?

  MATAGAL na pong INAMIN nitong BALIK ISLAM na HINDI KAILANMAN KINAUSAP ng DIYOS ang PROPETA NIYA.

  KUNG HINDI MISMONG DIYOS ang NAGSABI ay MASASABI BANG SALITA NGA ng DIYOS?

  SINO ang MAKAPAGPAPATOTOO na KINAUSAP NGA ng "ANGHEL" ang PROPETA nitong BALIK ISLAM?

  MAY NAKAKITA BA na NAG-USAP SILA? MAY NAKARINIG MAN LANG BA nung MAGSALITA ang "ANGHEL" sa PROPETA nitong BALIK ISLAM?

  KAHIT KAILAN po ay HINDI NAKASAGOT ang BALIK ISLAM sa mga TANONG na IYAN.

  MANINIWALA po ba KAYO kung HINDI MISMO ang DIYOS ang NAGBIGAY ng MGA PANANALITA sa isang PROPETA?

  MANINIWALA po ba KAYO kung WALA NI ISANG SAKSI sa PAG-UUSAP daw ng ANGHEL at ng PROPETA?

  KAYO na po ang MAGSABI.

  ReplyDelete
 115. ANTI-MUHAMMAD said...
  heheh ang BOBO at TANGANG MGA MUSLIM, hindi na nakasagot sa ENGLISH COMMENTS ni mr. cenon, kaya nag-copy-paste na lang ng kung anu-anong KALOKOHAN. Bobo! sumagot ka 'wag ka puro copy-paste! Bobo kasi sa english eh arabic kaya isagot mo kaso bobo ka rin don. Bobo ka talaga di ka ba nakatapos sa Suicide Bomber University? heheheh BALIK-ISLAM MGA BOBO! manang-mana sa propeta muhammad nilang BOBO!

  CENON BIBE:
  RAMDAM KO ang PAG-AAPOY ng IYONG DAMDAMIN, KAPATID. MADALING MAG-INIT lalo na at PURO KASINUNGALINGAN ang IBINABATO sa ATIN ng mga BALIK ISLAM.

  MALAKAS ring MAKAHAWA ang PAGMUMURA ng mga BALIK ISLAM.

  IPAPAALALA ko lang na HINDI TAYO BALIK ISLAM kaya HINDI TAYO PALAMURANG TULAD NILA.

  HINDI TAYO BALIK ISLAM kaya IWASAN NATIN ang TUMULAD sa KASAMAAN NILA.

  Kung may pagkakataon po na AKO MAN PO ay NAGTUTUNOG BALIK ISLAM at nagiging MASAMA sa PANANALITA ay INIHIHINGI KO PO nang TAWAD sa INYO.

  SIKAPIN po NATING MAGING KRISTIYANO at HINDI MAGING TULAD ng BALIK ISLAM.

  SALAMAT PO.

  ReplyDelete
 116. Kung may pagkakataon po na AKO MAN PO ay NAGTUTUNOG BALIK ISLAM at nagiging MASAMA sa PANANALITA ay INIHIHINGI KO PO nang TAWAD sa INYO.

  SIKAPIN po NATING MAGING KRISTIYANO at HINDI MAGING TULAD ng BALIK ISLAM.

  MANNY CRUZ:
  Ako man po Bro Cenon ay medyo NAGTUTUNOG balik Islam na rin dala na rin ng likas na kahinaan, kaya patawad na lang po Bro Cenon, at patawad na rin pa sa kausap nating Balik-Islam at sa lahat ng mga sumusubaybay sa talakayan dito.

  ReplyDelete
 117. IYAN BA ANG TURO SAINYO NG INYO NG INYONG RELIHIYON?

  ReplyDelete