Wednesday, May 12, 2010

Aral Katoliko: Puwede mag-asawa ng dalawa?

ITULOY po NATIN ang PAGSAGOT sa MGA PAMBABASTOS ng BALIK ISLAM na si kareembill@yahoo.com sa ESPIRITU SANTO at sa BIRHENG MARIA.

Heto po ang iba pang TANONG at KOMENTO nitong BALIK ISLAM:

2. KONG HINDI NAKATALA MULA SA BIBLIYA NA SINASABI NILANG SALITA PA MISMO NG DIOS ANG MGA PATUNAY HINGGIL SA PAG-AASAWA NI MARIA AT NG ESPIRITU SANTO SAAN PO ITO NATUTUNAN AT SINO PO KAYA ANG NAG-UDYOK NITONG SI DEMON ESTE CENON BIBE PALA PARA SABIHIN ANG MGA KASINUNGALINGANG ITO LABAN SA ESPIRITU SANTO NA HINDI NAMAN PO NAKASULAT SA KANYANG BIBLIYA?

NAPATUNAYAN na po NATIN na BUNGA ng KAMANGMANGAN ang SINASABI ng BALIK ISLAM na BUMABATIKOS sa pag-ANGKIN ng ESPIRITU SANTO sa BIRHENG MARIA bilang KANYANG ASAWA.

NAIPAKITA na po NATIN sa SINUSUNDAN NITONG ARTIKULO (Maria asawa ng Espiritu Santo: Saan sinabi sa Bibliya?) na NASA BIBLIYA ang PATUNAY na NAGING ASAWA ng ESPIRITU SANTO ang MAHAL na INA. Dahil diyan ay WALA nang BATAYAN ang TANONG na ITO ng BALIK ISLAM.


Heto po ang sunod na tanong at komento ng PALAMURANG BALIK ISLAM:
3. GRANTING WITHOUT ADMITTING NG PAG-AASAWA NI MARIA AT NG ESPIRITU SANTO! SA MAKATWID BAGAY IPINAPAHINTULOT NG SIMABAHANG KATOLIKO ANG PAG-AASAWA NG BABAE NG HIGIT SA ISA?

(dahil sa iisang panahon po lamang si Maria at ang Espiritu Santo ayon kay Demon este Cenon Bibe pala ay mag-ASAWA, hindi po ba? tapus hindi pa po ipinanganak nitong si Maria ang bata na nasa kanyang sinapupunan ito ay nag-AASAWA namang muli sa isang matanda na 90 years old na si Joseph the Carpenter! so dito po ay malinaw NA ang nasabing babae na si Maria ay nagkakaroon ng dalawang ASAWA sa iisang panahon! pinagsabay ni Maria ang Espiritu Santo na kanya ng asawa at si Joseph which is already 90 years old at that time! Tama po ba ito? tama po ba at kapuri-puri po ba ang ginagawa ni Maria na yon? na mayroong dalawang asawa sa iisang panahon?)

MULI po ay IPINAKIKITA ng PALAMURANG BALIK ISLAM ang ARAL NILA tungkol sa PAG-AASAWA.

Sa BALIK ISLAM po kasi ay SEX ang BATAYAN ng PAG-AASAWA. KATUNAYAN, ayon sa INTERPRETASYON ng SKOLAR ng ISLAM na si MUHAMMAD MOHSIN KHAN ay PUWEDENG I-SEX ang ASAWANG BABAE KAHIT ANONG ORAS GUSTUHIN ng LALAKE, maliban na lang kung ito ay MAY BUWANANG DALAW o MENSTRUATION.

Gamito po ang sabi ng INTERPRETASYON ni MOHSIN KHAN sa sinasabi ng QURAN sa Surah 2:223:
Your wives are a TILTH for you, so go to your TILTH, WHEN or HOW YOU WILL, and send (good deeds, or ask Allah to bestow upon you pious offspring) for your ownselves beforehand. And fear Allah, and know that you are to meet Him (in the Hereafter), and give good tidings to the believers (O Muhammad صلى الله عليه وسلم)
( سورة البقرة , Al-Baqara, Chapter #2, Verse #223)

NAKIKITA po NINYO? Ang ASAWA raw ay isang "TILTH" o LUPANG SAKAHAN.

Ayon sa INTERPRETASYON ni MOHSIN KHAN sa QURAN (S2:223) ang BABAE ay "LUPANG SAKAHAN" na PUWEDENG ARARUHIN at TAMNAN ANO MANG ORAS o SANDALI GUSTUHIN ng LALAKE. LALAKE ang NASUSUNOD.

HINDI na po KATAKA-TAKA na ang MISMONG PROPETA NILA ay NAG-SEX sa PASLIT na si AISHA kahit pa 9 ANYOS pa lang ito.

Ayon din sa SKOLAR ng ISLAM na si MOHSIN KHAN, HINDI lang DAPAT GAMITIN sa SEX ang ASAWA KAPAG may BUWANANG DALAW o MENSTRUATION ito.

Sabi ni MOHSIN KHAN sa INTERPRETASYON NIYA sa SINASABI ng QURAN sa S2:222:
They ask you concerning menstruation. Say: that is an Adha (a harmful thing for a husband to have a sexual intercourse with his wife while she is having her menses), therefore keep away from women during menses and go not unto them till they are purified (from menses and have taken a bath). And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah has ordained for you (go in unto them in any manner as long as it is in their vagina). Truly, Allah loves those who turn unto Him in repentance and loves those who purify themselves (by taking a bath and cleaning and washing thoroughly their private parts, bodies, for their prayers).


Paki pansin po ang sabi ni MOHSIN KHAN na ang MENSTRUATION ng isang BABAE ay isang ADHA o MASAMANG BAGAY para sa LALAKE.

Bakit po MASAMA?

Heto po ang SABI ng isa pang SKOLAR ng ISLAM na si ABDULLAH YUSUF ALI kaugnay rin sa sinasabi raw ng QURAN sa S2:222:
"They ask thee concerning women's courses. Say: They are a hurt and a pollution: So keep away from women in their courses, and do not approach them until they are clean..."

Ayon po sa SKOLAR ng ISLAM na si YUSUF ALI, ang MENSTRUATION ng BABAE ay isang "HURT" o "SAKIT" at "KARUMIHAN."

MARUMI po PALA sa KANILA ang BABAE na MAY BUWANANG DALAW. At ang BABAENG may MENSTRUATION ay itinuturing nilang MAY SAKIT.

Sabagay, kung "LUPANG SAKAHAN" ang BABAE na PUWEDENG GAMITIN sa SEX KAHIT ANONG ORAS GUSTUHIN ng LALAKE ay MABUTI na MAY PAHINGA ang MGA BABAE mula sa SEX.

Diyan naman po MAPAPAISIP TAYO sa KALAGAYAN NOON ng 9-ANYOS na ASAWA ng PROPETA ng ISLAM: Dahil WALA PANG MENSTRUATION itong BATANG PASLIT ay nangangahulugan ba na WALA SIYANG PAHINGA pagdating sa SEX?


SALUNGAT po riyan ang ARAL ng KRISTIYANISMO sa ASAWA. Sa ATING mga KRISTIYANO, partikular sa ATING MGA KATOLIKO, ang PAG-AASAWA ay NAKABATAY sa PAGMAMAHAL, PAGGALANG, PAG-AARUGA, PANGANGALAGA, at KATAPATAN.

Sinasabi po ng BIBLIYA kaugnay sa PAG-AASAWA:
Ephesians 5:23-29
"For the husband is the head of the wife just as Christ is the head of the church, the body of which he is the Savior.

Just as the church is subject to Christ, so also wives ought to be, in everything, to their husbands.

Husbands, LOVE YOUR WIVES, just as Christ loved the church and gave himself up for her, in order to make her holy by cleansing her with the washing of water by the word, so as to present the church to himself in splendor, without a spot or wrinkle or anything of the kind-- yes, so that she may be holy and without blemish.

In the same way, HUSBANDS SHOULD LOVE THEIR WIVES AS THEY DO THEIR OWN BODIES. He who loves his wife loves himself.

For no one ever hates his own body, but HE NOURISHES and TENDERLY CARES FOR IT, just as Christ does for the church..."

NAKITA po NINYO? WALA pong BINANGGIT na GAWING PARAUSAN ang ASAWA.

KATUNAYAN, ang sabi po sa ATING MGA KRISTIYANO ay MAHALIN ang ASAWANG BABAE upang siya ay MAGING BANAL at MALINIS.

UPANG MAGING BANAL at MALINIS ang ASAWA ay MAY PAGKAKATAON po na DAPAT NATING IGALANG ang KANYANG PASYA.

HINDI TULAD sa ARAL ng BALIK ISLAM, sa ATIN pong mga KRISTIYANO ay HINDI PUWEDENG I-SEX ang ASAWA ANUMANG ORAS na GUSTUHIN NATIN. KAILANGAN din NATIN SILANG ALAGAAN at UNAWAIN, tulad halimbawa kung MASAMA ang KANILANG PAKIRAMDAM o PAGOD. Kung ganoon ay HINDI SILA DAPAT GAMITIN sa KAMA na para bang BAGAY o GAMIT LANG SILA.

At MAY mga PAGKAKATAON na NAGKAKASUNDO ang MAG-ASAWA na HINDI NA MUNA MAG-SEX bilang PAG-AALAY sa DIYOS, tulad halimbawa kung SEMANA SANTA o MGA ARAW ng PANGILIN.

HINDI po IYAN MAINTINDIHAN NITONG BALIK ISLAM na PURO SEX at KAHALAYAN at KAMUNDUHAN ang BATAYAN sa PAG-AASAWA. Sa BALIK ISLAM kasi ay WALANG PAKIALAM ang LALAKE kung ANO MAN ang NARARAMDAMAN ng BABAE. BINIGYANG LAYA SILA ng KANILANG RELIHIYON na GAWIN ang GUSTO NILA sa BABAE. (S2:223)

Ang SEX po ay isang MAHALAGANG BAHAGI ng PAG-AASAWA pero sa ATIN pong MGA KRISTIYANO ay HINDI IYAN ang BATAYAN ng PAG-AASAWA.

Sa kaso po ng pagiging "MAG-ASAWA" nina MARIA at JOSE, iyan po ay isang PAG-AASAWA na WALANG INVOLVED na SEX. PURO at MALINIS po ang "PAG-AASAWA" na IYAN. PAGSUNOD po KASI sa KALOOBAN ng DIYOS ang NANANAIG sa KANILA e.

Si JOSE ay INUTUSAN ng DIYOS na IGALANG, ALAGAAN at BANTAYAN si MARIA. At IYAN ang GINAWA NIYA bilang PAGSUNOD sa DIYOS, partikular sa ESPIRITU SANTO na ASAWA NA ni MARIA.

Sa BATAS ng SIMBAHANG KATOLIKO ay WALANG HADLANG sa PAGBIBIGAY ng GALANG, PAG-AARUGA at PAGIGING TAPAT sa KAPWA TAO. Kung PAGGALANG, PAG-AARUGA, PAGIGING TAPAT at PAGSUNOD sa DIYOS ang PAKAHULUGAN ng PAG-AASAWA ay PUWEDENG-PUWEDE IYAN sa SIMBAHANG KATOLIKO. Kaya nga po MARAMI ang NAGPA-PARI at NAGMAMADRE e.

Kaya sa KASO nina MARIA at JOSE, SILA ay MAG-ASAWA sa PINAKAMATAAS at PINAKAMALINIS na PAMAMARAAN. WALA pong MALISYA riyan.

HINDI tulad ng sa NATUTUNAN nitong BALIK ISLAM na SEX ang BATAYAN ng PAG-AASAWA na MAY HALONG KAHALAYAN at KAHAYUKAN sa LAMAN.

133 comments:

 1. Anonymous said...

  Cenon Bibe;
  Sa ATIN pong mga HINDI HEBREO ay HINDI MALINAW kung ANO ang KAHULUGAN ng pag-OVERSHADOW o PAGLILIM ng ESPIRITU SANTO kay MARIA.

  Versus

  CENON BIBE:
  Kaya nga NAIPALILIWANAG NAMIN DITO e. NASA LIWANAG na KASI KAMI.

  Muslim;
  Nasa maliwanag na sya? Ibig po ba nyang sabihin ay Hudyo na sya? kailan pa?! Tingnan nyo po dear readers of this blog, at pinapaliwanag pa daw nitong Mangmang na ito na si Demon este Cenon Bibe pala ang mga bagay na hindi unawa ng mga HINDI daw HUDYO. Bakit? naging HGUdyo na ba sya ngayon kaya nya nagawang ipaliwanag na ang mga bagay na ito? kailan pa kaya sya naging Hudyo? matanong ko po lamang? Ano ba talaga Demon este Cenon Bibe pala?! Romano Catholic ka ba? o Hudyo na? ano ba talaga? Nagsasabi ka ba ng katutohanan oh puro lamang kasinungalingan dito?! Huling-huling na po natin dear readers of this blog ang Kasinungalingang pinagsasabi nitong si Demon este Cenon Bibe pala! ano?

  The two VERSIONs of Jesus Birth;

  The Biblical Version:
  Luke 1:35
  "And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God."

  Take Note; The Holy Ghost shall come upon thee, papaano po? how can the Espiritu Santo or Holy Spirit will come unto Mary? do you already have the Picture in your mind pertaining to this dear readers of this blog? That the Holy Spirit will come unto Mary? I surely bet you have that Picture already at the back of you head!

  Now the Qur'anic Version;
  Sura 3:47
  "She said: "O my Lord! How shall I have a son when no man has touched me." He said: "So (it will be) for Allâh creates what He wills. When He has decreed something, He says to it only: "Be!" and it is."

  Between these 2 Versions found above of the birth of Jesus - the Qur'anic Version and the Biblical Version - which would you prefer to give to your Daughter?

  ReplyDelete
 2. Cenon Bibe;
  NAKITA po NINYO? WALA pong BINANGGIT na GAWING PARAUSAN ang ASAWA.


  Muslim;
  "And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee:..." The Holy Spirit Overshadow Mary and the Holy Spirit "...come upon thee;" come unto Mary, ano po ba ang ibig sabihin nyan Demon este Cenon Bibe pala! The Holy Spirit Come Unto Thee, unto Mary! hindi mo pa rin ba gets ang ibig sabihin nyan? ang Bobo mo naman!

  ReplyDelete
 3. Muslim;
  "And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee:..." The Holy Spirit Overshadow Mary and the Holy Spirit "...come upon thee;" come unto Mary, ano po ba ang ibig sabihin nyan Demon este Cenon Bibe pala! The Holy Spirit Come Unto Thee, unto Mary! hindi mo pa rin ba gets ang ibig sabihin nyan? ang Bobo mo naman!

  Anonymous Christian;
  Ayan at lumabas na naman ang kamunduhan at kamanyakan ng palamurang muslim na ito.

  Sadyang purong kamunduhan ang intindi nya.

  Sadyang nagmamarunong sa bibliya pero wala namang alam sa pag unawa nito.

  ReplyDelete
 4. Anonymous Christian;
  Bro.Cenon salamat sa magaganda mong paliwanag sa nilalaman ng bibliya natin mga katoliko.

  Nais ko lang iparating sa iyo na kahit nanggugulo ang palamurang muslim na ito ay nag bebenifit naman ang mga reader(including me) ng blog mo sa nilalaman ng mga paliwanag mo.

  Praise God!

  ReplyDelete
 5. SABI po NATIN:
  Kaya nga NAIPALILIWANAG NAMIN DITO e. NASA LIWANAG na KASI KAMI.

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Nasa maliwanag na sya? Ibig po ba nyang sabihin ay Hudyo na sya? kailan pa?! Tingnan nyo po dear readers of this blog, at pinapaliwanag pa daw nitong Mangmang na ito na si Demon este Cenon Bibe pala ang mga bagay na hindi unawa ng mga HINDI daw HUDYO.

  CENON BIBE:
  Kaya nga NEVER KANG MAGIGING TUNAY na MUSLIM e dahil HINDI KA ARABO, ganoon ba?

  Sabagay, mismong mga SKOLAR na MUSLIM at ARABO NA e HINDI PA NAUNAWAAN nang HUSTO ang ARABIC na QURAN e. O, di ba?

  Pero IBA KAMING mga HINDI BALIK ISLAM, BUKAS ang ISIP at NAG-AARAL. Kaya KAHIT BAGAY na TUNGKOL sa ARAL ng HUDYO ay NATUTUTUNAN NAMIN.

  Ngayon, AYON MISMO sa IYO ay HINDI KAILANMAN MAUUNAWAAN ng mga nagmu-MUSLIM-MUSLIMAN ang QURAN dahil ARABIC IYAN at KAYO ay HINDI ARABIC. TAMA?

  Yan ang gusto ko sa iyo e. TUWING NAGSASALITA KA ay SINASAMPAL MO ang SARILI MO.

  ReplyDelete
 6. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Between these 2 Versions found above of the birth of Jesus - the Qur'anic Version and the Biblical Version - which would you prefer to give to your Daughter?

  CENON BIBE:
  MAS MANINIWALA AKO sa SINABI ng MISMONG si MARIA--at YUN ang NASA BIBLIYA. NAKAUSAP SIYA MISMO ni LUKAS e.

  Yung nasa QURAN e SINO ang NAGSABI? SI MARIA rin ba MISMO?

  ISA LANG DIYAN ang TIYAK NA TAMA. Ang ISA ay TIYAK na IMBENTO LANG.

  ALIN po sa PALAGAY NINYO ang TAMA?

  ReplyDelete
 7. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  "And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee:..." The Holy Spirit Overshadow Mary and the Holy Spirit "...come upon thee;" come unto Mary, ano po ba ang ibig sabihin nyan Demon este Cenon Bibe pala! The Holy Spirit Come Unto Thee, unto Mary! hindi mo pa rin ba gets ang ibig sabihin nyan? ang Bobo mo naman!

  Anonymous Christian;
  Ayan at lumabas na naman ang kamunduhan at kamanyakan ng palamurang muslim na ito.

  Sadyang purong kamunduhan ang intindi nya.

  CENON BIBE:
  HINDI NA TAYO dapat MAGTAKA, brod. NASA ITAAS ang BATAYAN ng GANYANG PAG-IISIP ng BALIK ISLAM na IYAN.

  DATING INC YAN. Yung ANGHEL na PINANIWALAAN NIYA ROON ay AKUSADO ng RAPE.

  Ang PROPETA naman niya NGAYON ay NAG-SEX ng 9-ANYOS na BATA.

  NAKIKITA naman SIGURO NATIN ang TREND ng PINUPUNTAHAN NIYA.

  ReplyDelete
 8. Anonymous Christian;
  Bro.Cenon salamat sa magaganda mong paliwanag sa nilalaman ng bibliya natin mga katoliko.

  Nais ko lang iparating sa iyo na kahit nanggugulo ang palamurang muslim na ito ay nag bebenifit naman ang mga reader(including me) ng blog mo sa nilalaman ng mga paliwanag mo.

  Praise God!

  CENON BIBE:
  PURIHIN ang DIYOS!

  TOTOONG NAPAKAGANDA ng KATOTOHANAN ng KRISTIYANISMO o ng KATOLISISMO.

  IYAN ang ITINAYO ng DIYOS e.

  At KAYA NAMAN GALIT NA GALIT ang PALAMURANG BALIK ISLAM ay dahil ALAM NIYANG HINDI MAPATUTUNAYAN na DIYOS ang NAGTATAG sa PINASUKAN NIYA.

  NGITNGIT na NGITNGIT yan, lalo na kapag HININGAN MO ng PRUWEBA na DIYOS MISMO ang NAGBIGAY ng mga ARAL NILA.

  PAANO SIYA MAKAPAGBIBIGAY ng PRUWEBA e SIYA MISMO ang NAGSABI na NEVER KINAUSAP ng DIYOS ang PROPETA NIYA. O, di ba?

  IYAN ang MABIGAT sa KANYANG KALOOBAN kaya PURO NA LANG SIYA PAGMUMURA at PAMBABASTOS.

  Kaya nga NANINIWALA AKO na IYAN ang NATUTUNAN NIYA sa pagiging BALIK ISLAM.

  PURIHIN ang DIYOS dahil KRISTIYANO TAYO!

  ReplyDelete
 9. Cenon Bibe;
  Paki pansin po ang sabi ni MOHSIN KHAN na ang MENSTRUATION ng isang BABAE ay isang ADHA o MASAMANG BAGAY para sa LALAKE.

  Muslim;
  Sino daw po ang may sabi dear readers of this blog? eh kong magpakaganoon, ano naman po ang sinasabi ng kanilang Bibliya hinggil sa BUWANANG Dalaw ng mga kababaehan?
  bueno po basahin po natin;

  Leviticus 15:19
  "And if a woman have an issue, and her issue in her flesh be blood, she shall be put apart seven days: and whosoever toucheth her shall be unclean until the even."

  Grabe po ang sabi ng kanilang Bibliya ilalayo daw po ang babaeng may Buwanang dalaw ng PITONG (7) Araw! at kong sino man daw po ang mapahipo nito o humawak sa naturang Babae na may Buwanang Dalaw ay isa na rin po daw o maituturing na ring marumi?! Tama po ba ito? Oh? Bibliya nyo po mismo ang may sabi nyan!

  Cenon Bibe;
  Bakit po MASAMA?

  Muslim;
  aba'y ewan ko sayo! MangmaNg ka kasi eh! at wala kang Alam kaya ka nagtatanong! ayon o basahin mo Bibliya nyo na mismo ang sumagot sa Katangahan mo!

  Cenon Bibe;
  Heto po ang SABI ng isa pang SKOLAR ng ISLAM na si ABDULLAH YUSUF ALI kaugnay rin sa sinasabi raw ng QURAN sa S2:222:
  "They ask thee concerning women's courses. Say: They are a hurt and a pollution: So keep away from women in their courses, and do not approach them until they are clean..."

  Muslim;
  Basa uli Leviticus 15:19-24
  "19
  And if a woman have an issue, and her issue in her flesh be blood, she shall be put apart seven days: and whosoever toucheth her shall be unclean until the even.

  20
  And every thing that she lieth upon in her separation shall be unclean: every thing also that she sitteth upon shall be unclean.

  21
  And whosoever toucheth her bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

  22
  And whosoever toucheth any thing that she sat upon shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

  23
  And if it be on her bed, or on any thing whereon she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the even.

  24
  And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean seven days; and all the bed whereon he lieth shall be unclean."

  Ayan Demon este Cenon Bibe pala iyan ang napakalaking Tangahang nagawa mo sa buong Buhay mo! ang ipagkalad at Ilantad sa karamihan ang iyong Katangahan at Kamangmangan sa iyo mismong Bibliya! Napaghambing mo na ba kong alin sa dalawa (qur'an or bible) ang mas malalala pagdating sa pakikitungo sa isang babae na may Buwanang dalaw?

  ReplyDelete
 10. Cenon Bibe;
  Ayon po sa SKOLAR ng ISLAM na si YUSUF ALI, ang MENSTRUATION ng BABAE ay isang "HURT" o "SAKIT" at "KARUMIHAN."

  Muslim;
  Leviticus 15:
  21
  And whosoever toucheth her bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

  23
  And if it be on her bed, or on any thing whereon she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the even.

  Ayan po Demon este Cenon Bibe pala nauunawaan mo ba ang nakasulat sa iyong Bibliya? grabe pala talaga sa inyo kapag may Buwanang dalaw ang isang babae! ihinihiwalay pa pala itom ng PITONG ARAW! eh iyan po ang nakasulat eh!? Sabi pa nga ng isa ding mangmang na tagahanga nitong si Demon este Cenon Bibe pala ang salita daw po ng Dios ay hindi nagbabago! the same daw po Yesterday! Today! & Forever! which is I think may point naman ang pobre!

  Cenon Bibe;
  MARUMI po PALA sa KANILA ang BABAE na MAY BUWANANG DALAW. At ang BABAENG may MENSTRUATION ay itinuturing nilang MAY SAKIT.

  Muslim;
  Bakit kailan ba sinasabi ng iyong Bibliya na malinis sila? o malinis ang mga Babaeng may mga Buwanang Dalaw? meron ba? may patunay ka bang maipapakita na galing mismo sa Bibliya? sige Kontrahin mo na naman ang nakasulat sa Leviticus ng iyong Bibliya, dyan ka naman sanay eh ang Salungatin at Kontrahin ang mga nakasulat ng iyong Bibliya eh!

  So papaano na po ito dear readers of this blog, eh sa tingin ko Sukol at natumbkOk ko na naman ang katangahan ng inyong iniIdolong si Demon este Cenon Bibe pala! hehehehehehe! sige po hanggang sa susunod po!

  ReplyDelete
 11. Muslim;
  The Biblical Version:
  Luke 1:35
  "And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God."

  Now the Qur'anic Version;
  Sura 3:47
  "She said: "O my Lord! How shall I have a son when no man has touched me." He said: "So (it will be) for Allâh creates what He wills. When He has decreed something, He says to it only: "Be!" and it is."

  Between these 2 Versions found above of the birth of Jesus - the Qur'anic Version and the Biblical Version - which would you prefer to give to your Daughter?

  CENON BIBE:
  MAS MANINIWALA AKO sa SINABI ng MISMONG si MARIA--at YUN ang NASA BIBLIYA. NAKAUSAP SIYA MISMO ni LUKAS e.

  Muslim;
  Bakit kaya mas Type nitong si Demon este Cenon Bibe pala ang Biblical Version? hindi kaya dahil mayroong and "The Holy Ghost shall come upon thee;..."? Mas type nitong si Demon este Cenon Bibe palang pakinggan na ang Espiritu Santo daw po did COME UNTO MARY. Pero matanong ko lang itong Manyakis na ito na gusto pa talaga nya ang salitang and the Holy Spirit Come unto Mary kaya mas type nya ang Biblical Version ng pag con·ceived kay Jesus kay sa Qur'anic Version nito.

  Cenon Bibe;
  Yung nasa QURAN e SINO ang NAGSABI? SI MARIA rin ba MISMO?

  Muslim;
  Hoy tanga! mag-isip ka naman! mangmang na ito.

  Cenon Bibe;
  ISA LANG DIYAN ang TIYAK NA TAMA. Ang ISA ay TIYAK na IMBENTO LANG.

  Muslim;
  Iyan ang akala mo! mangmang k kasi eh!

  Cenon Bibe;
  ALIN po sa PALAGAY NINYO ang TAMA?

  Muslim;
  eh di yong hindi nagbabago! at alam ko iisa lang yon! at alam ko rin na alam mo yon! unlike your Bible na nagbabago mayroong 73 books of the bible at mayroon din 66 books of the Bible at mayroong pang napakaraming Versions!

  ReplyDelete
 12. DATING INC YAN. Yung ANGHEL na PINANIWALAAN NIYA ROON ay AKUSADO ng RAPE.
  TAPOS YUN PROPETA SINALIHAN NYA NAG SEX NG BATA PA!! TSK! TASK!
  BROD NA PALAMURANG MUSLIM SAN KA NAMN ULIT LILIPAT PAG DI MO NAGUSTUHAN JAN SA INANIBAN MO NGAYON HEHEHE!
  SIGURO MABABALITAAN KA NA LANG NAMIN NAGTAYO KA NG SARILIMO RELIHIYON HAHAHA! ABANGAN NA LANG NAMIN KUNG ANO YUN HEHEHE!

  ReplyDelete
 13. Cenon;
  Ang SEX po ay isang MAHALAGANG BAHAGI ng PAG-AASAWA pero sa ATIN pong MGA KRISTIYANO ay HINDI IYAN ang BATAYAN ng PAG-AASAWA.

  Muslim;
  Pansinin nyo po dear readers of this blog ang sinasabi nitong mangmang na si Demon este Cenon Bibe pala;

  "Ang SEX po ay isang MAHALAGANG BAHAGI ng PAG-AASAWA"

  Ako po agree doon sa sinasabi nya pong yon! and I think majority of us agree in such statement of Demon este Cenon Bibe pala. ano nga ba naman ang saysay bilang isang mag-aswa kong wala yong sinasabi nitong si Demon este Cenon Bibe pala na MAHALAGANG BAHAGI na yon, hindi po ba? Pero teka po ang ASAWA po kaya ni Maria na sinasabi nitong si Demon este Cenon Bibe pala na ang Espritu Santo ay nagampanana kaya nya ang MAHALAGANG BAHAGI o bagay na ito sa kanyang ASAWA na si Maria? If the Husband & the wife po ba have SEX or like when the "Holy Ghost shall come upon thee (Mary) or shall overshadow thee (Mary):" ano po ba ang maging o possibling mangyari? Nagtatanong lamang po baka kasi hindi pa po alam nitong si Demon este Cenon Bibe eh! hehehehehehe!

  Cenon Bibe;
  Sa kaso po ng pagiging "MAG-ASAWA" nina MARIA at JOSE, iyan po ay isang PAG-AASAWA na WALANG INVOLVED na SEX. PURO at MALINIS po ang "PAG-AASAWA" na IYAN. PAGSUNOD po KASI sa KALOOBAN ng DIYOS ang NANANAIG sa KANILA e.

  Muslim;
  Talaga? bakit naman kaya? So dito ba ngayon lantaran bang inaamin nitong si demon este Cenon Bibe pala na si Maria at Jose ay hindi pala mag-asawa? ang gulo mo talaga Demon este Cenon Bibe pala! ang sabi mo pa naman na ang Sex ay ano nga yon?;

  "Ang SEX po ay isang MAHALAGANG BAHAGI ng PAG-AASAWA"

  Oh di ba? eh ano ngayon ang naging Papel ni Jose sa Buhay ni Maria? At bakit naman si Maria na hindi pa nga iniluwal ang Sanggol sa kanyang Sinapupunan eh nag-AASAWA na namang muli? Iniwan na po ba si Maria ng kanyang ASAWA na ang sabi mo pa ay ang Espiritu Santo? o talagang Pinagsabay lamang nitong si Maria ang Espiritu Santo at si Jose bilang kanyang mga ASAWA? Tama po ba ito? Ang isang lalaki Demon este Cenon Bibe pala ay maari lamang mag-ASAWA kapag ito ay nasa tamang Katinoan na! na ang ibig pong sabihin nyan ay kaya nya na pong Pangalagaan Pangangatawanan at Pananagotan ang kanyang magiging Mag-Ina, ng hindi ito basta-basta Ipagkakatiwala na lamang nya sa kanyang mga Byanan, Magulang, Kapatid o Kaibigan! Iyan po ang alam ko na tunay na kahulogan ng isang Mag-ASAWA.


  Cenon Bibe;
  Si JOSE ay INUTUSAN ng DIYOS na IGALANG, ALAGAAN at BANTAYAN si MARIA. At IYAN ang GINAWA NIYA bilang PAGSUNOD sa DIYOS, partikular sa ESPIRITU SANTO na ASAWA NA ni MARIA.

  Muslim;
  Bakit kay Jose inatang ang mga Reponsibilidad na ito? Mas Reponsable ba ang isang 90 years old na matanda kay sa, sa naging ASAWA ni Maria? nagtatanong lamang po! Ipagpalagay po natin dear readers of this blog na ang naging asawa nitong si Maria ay isang POLITIKO, Ano po kaya ang pwede o maaari nating asahan sa isang POLITIKO na nangangako sa atin pero ang sarili nya pong Pamilya ay kanya lamang ipinagkakatiwala sa isang Taong matanda? Meron po kaya tayong maaasahan sa mga ganitong klaseng Tao? Nagtatanong lamang po, and I hope I make my point clear to you!

  At ang gaganda pa po ng mga sinasbi nitong si Demon este Cenon Bibe pala tungkol sa buhay mag-asawa; and I'll quote some of them:

  "Husbands, LOVE YOUR WIVES, just as Christ loved the church and gave himself up for her, in order to make her holy by cleansing her with the washing of water by the word, so as to present the church to himself in splendor, without a spot or wrinkle or anything of the kind-- yes, so that she may be holy and without blemish.

  In the same way, HUSBANDS SHOULD LOVE THEIR WIVES AS THEY DO THEIR OWN BODIES. He who loves his wife loves himself.

  For no one ever hates his own body, but HE NOURISHES and TENDERLY CARES FOR IT, just as Christ does for the church..."

  ReplyDelete
 14. MARRIAGE (LIMITED POLYGYNY) IN ISLAM
  The most controversial institution in Islam from the non-Muslims’ point
  Of view is marriage. We always hear about polygamy. Polygamy has two categories:
  Polygyny and Polyandry. Polyandry means the practice of Women having Two or More
  Husband, Polygyny is the practice of a man having Two or More Wives. Polyandry is absolutely
  Abhorrent in Islam. To discuss polygyny, we must agree that only the Creator has the Right to Forbid or Allow it. Abraham, Moses, David, Solomon, Jesus Christ and Muhammad, peace be upon them, never
  Prohibited Polygyny. Only during the time of Muhammad (pbuh), did God limit marriage for men to four.
  God says; “... marry woman of your choice, two or three or four; but if ye fear that ye shall not able to deal justly (with them) then only One or (a captive) that your right hands possess. That will be more
  Suitable to prevent you from doing injustice.” Qur’aan (An-Nisaa) 4:3

  Look at the holy Bible of the Jews and the Christians! Moses (Exodus 18:1-2 & Munbers 12:1) who brought the Law for Israelites had two wives. King David (1Samuel 25:44 & 2Samuel 3:5) had a number of wives. King Solomon, the most Powerful and Wise King that ever live on Earth; had 700 wives and 300 concubines (1Kings 11:3)

  ReplyDelete
 15. SURPLUS OF WOMEN
  In the “great nation of the world,” if all the men will marry, there will be a surplus of women as follows:
  1. United States of America; 7,800,000
  2. Great Britain; 4,000,000
  3. Germany; 5,000,000
  4. Soviet Russia; 7,000,000

  The problem is getting compounded in the United States of America because 98% of INMATES in their Prison cells are Males. What is worse for unmarried American Women, 25 million American men are GAYS (homosexuals). If you are one of those women mentioned above, what would you do? In Islam, whether she is no. 2, 3, or 4 her rights will be the same as those of the first wife, and likewise the rights of her Children.
  FACTORS THAT HAVE CONTRIBUTED TO THE RAPID MORTALITY RATE OF MALES
  1) War
  2) Alcohol
  3) Reckless driving
  4) Violence
  5) Susceptibility to diseases, medically
  6) Shorter natural life-span than that of the female
  Worldwide, the number of females is much higher than that of males. Needless to say that countless women today have exposed their physical beauty (literally) just to seduce men in order to be satisfied sexually. If no one will marry and satisfy them legally, sooner or later society will beget Prostitutes, Bastards, Venereal Diseases, and so forth.

  ReplyDelete
 16. LIMITED POLYGYNY (UP TO FOUR) CAN BE A SULUTION OR A LIMIT TO FOLLOWING ILLNESSES OF SOCIETY:
  1. Undesirable divorces among the married couples
  2. Sexually transmitted diseases
  3. Prostitution
  3. Surplus of Women
  4. Illegitimate children
  5. Pre-marital sexual relationships
  6. Incest
  God the Most Merciful—The Creator knows best what He created. As the person who made the computer knows best what is good for the computer, the maker would not fail to write a manual (reference book) in order to maintain its good condition. He who created us gave books to the prophets to illustrate and demonstrate the correct way of life. There are so –called religious people today who even prohibit themselves from marriage and encourage celibacy: Qur’aan (Al-Khaf) 18:27;”… THERE IS NONE WHO CAN CHANGE HGIS WORDS, and thou wilt find no refuge beside Him.” God commanded us to multiply! Most common proofs used by people who oppose the plurality of wives are as follows; “THOU SHALT NOT COMMIT ADULTERY”,”…THOU SHALT NOT COVET YOUR NEIGHBOR’S WIFE. YOU SHALL NOT COVET YOUR NEIGHBOR’S WIFE… OR FEMALE SLAVE,” EXODUS 20:14, 17. I want my good readers to open their eyes, that “covet” and “marry” are not synonymous. “Covet,” according to “OXFORD DICTIONARY” MEANS “desire greatly (esp. a thing belonging to another person).” In Islam adultery is a great sin; if a person who commits it an is proven guilty, with due process of law, he shall be put to death publicly. All the prophets of God knew what is the meaning of “covet” and “marry.” Jesus Christ (pbuh) said “DO NOT THINK THAT I HAVE COME TO ABOLISH THE LAW OR THE PROPHETS.”—Matthew 5;17.

  The Prophet of God practiced polgyny: Abraham, Moses, David, Solomon. And Muhammad (peace be upon them all). It is hypocrisy for a man to be contented with a wife, yet he raises his body temperature when he sees other women. If “St. Paul” contradicts the practices of the Prophets of God, then I am forced to say the he was liar: He says: “For if the truth of God hath more abounded through my LIE unto his glory; why yet am I also judged as sinner?”- Romans 3:7 KJV.

  Marriage age for women has a limit; beyond it, their hope and productivity deteriorate. Women’s blooming age is form their first cycle to the age of 30. If they cannot find husband there is a great possibility that they will miss the match. In a non-Muslim societies, the only chance for a woman to find a husband beyond her blooming period is to lower her moral values or bargain her ideals and standards. If no one marries her, she will suffer psychological, physical and social deprivation. For a man, regardless of age, can propose marriage to whoever he likes, whereas most ladies who are modest cannot, or it is shameful in their part, to propose marriage to men. The fact is there are women who ignore the rules of decency just to have partners in life. It is a fact that the numbers of women is increasing, while the number of men is fast decreasing, the common causes having mentioned above.

  As a woman, would you want to be alone in your problems, happiness, daily life, old age, and in death? Normally, parents will die, your brothers and sisters sooner or later will have their own families. Likewise, your relatives will be separated from you and will have priorities that will force them to neglect your very person. If you do not marry someday, it will be too late to face the pangs of consequences.

  But Islam has given a solution: man can marry up to four provided he can practice justice. Which is better: to be a mother but not a wife, miss the match, be a public property, or to be number 2, 3, or 4 yet legal and chaste?

  Muslims practice limited polygyny publicly and legally, while the enemies of Islam and the Hypocrites practice it privately and illegally.

  ReplyDelete
 17. WOMAN AND HER BEAUTY
  WHICH IS BEST TO BE OBEYED: GOD OR HUMAN DESIRES?
  A person who believes the existence of God (The Creator) should have to agree with me that His command should be followed and be implemented. Otherwise, if we only obey your own desires and passions, we are not obeying the Creator but ourselves. On the day of Judgement we will not be judged according to man-made laws and norms, rather I accordance with God’s laws, whether they appear bitter or sweet to men and women.
  “And tell the believing women to lower their gaze and be modest, and to display of their adornment only that which is apparent, and to draw their headcovers over their bosom,…”
  Qur’aan 24:31
  Hijab is the covering for woman’s body from head to ankle, loose and long. It is an apparel that conceals the physical beauty which induces lustful looks from opposite sex.

  THE ISSUE AGAINST WOMEN’S DRESS
  Constantly, I encounter attacks and insults concerning the Hijab (Islamic dress) for Muslim women: “that Muslims forcefully require freedom in dressing, and the reason Muslims forcefully require their ladies to wear Hijab is because their men’s hearts are too fragile to resist the beauty of women.” We Muslims do not order our women to wear Islamic dress because of that ground (fragility). Rather it is an obligation before God, that every woman should cover and wear dress with decency according to God’s order. We know for sure that when God gives laws these will benefit human beings. On the other hand, to disobey His laws these will benefit human beings. On the other hand, to disobey His laws will endanger human beings on this earth, and in the Hereafter will make them punishable with Hell.

  FREEDOM OF DRESS
  When someone asserts freedom of dress, you have the right to question him about what exactly this freedom means. Is this freedom according to the Americans, Indians, Germans, French, Chinese, Japanese, Africans, or according to God?
  Among some animist in Africa, you will be a laughing stock and the object of criticism if you wear a piece of cloth: They will think you have physical infirmities, especially when you cover your private parts in Germany, NUDISM, was founded by Richard Ungewitter in 1906, and according to Him “HAD A HIGHLY TONIC EFFECT ON BOTH BODY AND MIND.” In The United States of America, in 1906, Nudism had flourished so much that they named it “AMERICAN LEAGUE OF PHYSICAL CULTURE” and in 1945 it made advances in Canada. There are Beaches in Europe in which you cannot get inside when you do not follow their code of dress: to be completely Nude. Today, Nudist have organized the American Sunbathing Association with headquarter in Kissimmee, Florida, and the CANADIAN SUNBATHING ASSOCIATION has its Headquarters in London. I am proving to you that following the Human code of dressing will contradict the Will of God. Woman who do not maintain Hijab, especially the non-Muslim woman are prone to Fashion Designers’ exploitation. Millions of dollars worth of new dresses have been wasted every season due to “NEW FASHION SICKNESS.” There are some woman who believed that Hijab is prescribed by God in the sacred book (especially in the Qur’aan) but they reject it due to Arrogance and Extravagance. Some believe that the code of dressing for women has nothing to do with religion and faith.

  ReplyDelete
 18. VICTIMS FO LUSTFUL ACTS
  Let us presume that two ladies are walking along the street, the one wearing Hijab and the other one wearing either of the following: tight clothes (exposing her beauty), short pants, two-piece, London-look, etc. If lustful men are waiting for a prey, whom will they choose to molest between the two? Is it not correct that Hijab protects a woman’s honor and dignity and prevents the lustful looks and actions of men? If there are men who stare at women out of countenance even if they are wearing Hijab, then how much more would they if the women are not in Hijab?
  In the offices or other working places where intermingling of genders (male and female) is allowed, between a Muslim woman wearing Hijab and a non-Muslim woman exposing her seductive beauty, which of the two has more tendency to be molested or sexually harassed? God orders Muslims to protect the weak and the oppressed: when a lady wearing Hijab and another wearing short pants are harassed, the faithful Muslim will naturally come to the rescue of that lady who wears Hijab. Is it not correct that Hijab obliges sincere Muslims to save her from the claws of the devil?
  All things created by God exist according to laws. Look at our physical bodies: blood circulation, heartbeat, nervous system, and the perfect movement of the universe. God commanded us to obey our parents, set rules for food, social obligations and marriage laws, yet would you believe that God failed to order a code of dress?
  Limitations: A woman’s clothing must have limitation. A wife can expose her whole body to her husband, but not to her children. She can wear seductive clothes before her husband but not for her children’s eyes. In Islam, women can wear good clothes for the eyes for other women but they are not for the eyes of men. Non-Muslim women have special apparel for worship? Now, if they do have a dress for worship, who orders it so? Why do the nuns and other non-Muslim women devoted to their faith and religion have different attire compared to that of common women? If the nuns or other devoted non-Muslim women have had the attire symbolizing sincerity to their religion, is it not correct that all women should cover similarly and be sincere to their Lord? In Islam, worship does not only mean kneeling, prostrating or fasting, but wearing Hijab in public is also considered worship.
  The motive of most women who wear seductive attire, transparent, “hot”, shorts, etc. is to attract the opposite sex. If a woman and her beauty are neither for public advertisement nor for sale, then it is better to behave reasonably and hide it.
  Is it good that men will marry women only because of their complexion and seductive figures? If not, then do not display! The reason to reject religious clothes (loose and long, covering the beauty of womanhood) is to be ready for worldly and fleshy meetings. If a woman wears Hijab, she would be ashamed to go to disco houses, dancing halls, cinemas, and gambling houses. Understandably, Hijab prevents women form doing irreligious acts.

  GOD’S KNOWLEDGE IS INCOMPARABLE
  If according to human reason, the laws of God are invalidated and outdated, is it believable to say that man is wiser than God? Did the Prophets of God commit incorrect understanding because in their time women were required to wear Hijab? When we obey the will of human beings, but rejecting the Will of God, so can we consider ourselves faithful and righteous? What is the use of being correct by our own standards, yet we are wrong in the sight of God?
  Women is Islam possess high value. There are aspects of the woman hat a man con not equal: endurance of pregnancy, sacrifices, patience towards children, etc. In Islam, a woman’s beauty is not for public consumption; rather it is sacred, reserved only for her husband. O men who love God above all things, let us respect eh dignity of women. Let us not abuse the beauty of women: beauty is a gift of God, which men will desire legally for decent generations to come.

  ReplyDelete
 19. The Monotheism
  (Oneness of God)
  The Oneness and uniqueness of God (Allah) is the message of all prophets and messengers. Noah, Abraham, Moses, Jesus, down to the last and final messenger of Allah, Muhammad, peace be upon them. None of them called to himself or to anyone or things to be worshipped other than the Creator and Sustainer of the Heaven and the Earth.
  In reality, when we talk about the Oneness of the Creator, we are only talking an indisputable fact. This fact is natural and is already infused into our souls, there is no way to deny it.
  “so set thou thy face truly to religion Hanif (of Islamic Monotheism), Allah’s Fitrah (Natural Way) with which He has Created mankind: No change let there be in the religion of Allah; that is the straight Religion: but most among mankind know not” Qur’aan 30:30
  There are many evidences that can show us the impossibility of the existence of more than one God. Here are just two;
  1.) The faultless system of the Universe: The uniformity and compatibility of the orbit, planets, etc In this marvelous harmony is strong evidence. This tells us the One who made this wonderful system is Alone, and can not be two or three. Multiplicityu can never create such an amazing system. Particularly if this multiplicity concerns the most important topic in the Universe, the topic of Creation:
  “Had there been therein (in the heavens and the earth) gods besides Allah, Then verily, both would have been ruined. Glorified is Allah, the Lord of the Throne, (High is He) above all that (evil) they associate with Him!” Qur’aan 21:22
  2.) The Ability to Create: anyone who claims Himself to be as a God, must be able to prove His claim through His ability for creation. The One Whom can create something from something else (like the fruit from the tree) and can create something from nothing, therefore will be (god) The Creator. We should know that anyone or anything other than Almighty God is the creation of God. All creatures are created by the Creator.
  “Is then He, who Creates as one who creates not? Will you not then remember?” Qur’aan 16:17
  “...Or do they assign to God partners who created the like of His creation so that the creation (which they made and His creation) seemed alike to them? Say: God is the Creator of all things, and He is the One the Irresistable.” Qur’aan 13:16
  For anyone who is interested to know the clear truth about the Oneness of our Creator and he is anxiously seeking his salvation on the Day of Judgement, the signs of the One and only True God are many and Clear in the Universe.

  ReplyDelete
 20. “Is not He (better than your so-called gods) Who Originates Creation, and shall thereafter repeat it, and Who provides for you from heaven and earth? Is there any god with Allah? Say; “Bring forth your proofs, if your truthful.” Qur’aan 27:64

  Mystification of the Trinity
  Many are the Strange and Puzzling things that we may see, read or hear about. Philosophies, Creeds, Terms, Names, etc. Here are a few; Sphinx, Kryptonite, and Griffin. Did you ever hear such names? Do you know what these things are?
  Sphinx: A fabled winged monster having a woman’s head and a lion’s body and known for killing anyone unable to answer its Riddle.
  Kryptonite: Rocks from the storybook planet Krypton, Superman’s only weakness.
  Griffin: A powerful methological animal of the ancient Babylonians. A combination of lion, eagle and serpent, it was considerably more powerful than the sum of its parts.
  Hopefuly you believe in the above mention terms; otherwise it may be more difficult to enlighten you on the follwing point.
  Trinity: Trinity it is a concept that means, Three different Gods in one or Three different Gods are united in one body. As according to the Bible;
  “For there are three that bear record in Heaven, the Father, the Word and Holy Ghost; and these three are one.” 1 John 5:7 King James version
  From a mathematical concept, this means: (1+1+1) = 1 (not 3?)
  Does this seems ambiguous? The following issue will be more confusing: When the Chrictians pray to the symbol of Trinity, to whom do they really address their prayer? Is it addressed to God Almighty? Or to the Son? Or to the Holy Ghost? Or all of them? Now we find this issue will lead us to yet another important Question; Among these Thhree Gods, who is worthy of Worship? Is it God the Father, or the Son, or the Holy Ghost? According to the Ten Commandments of the Bible, the First of all the Commandment was:
  “WORSHIP NO GOD BUT ME” Exodus 20:3
  This clearly shows us that none has the right to be Worshiped other than God Almighty. What about the other two? Are they Mighty too? Christians say that they are worshipping One God, yet this One becomes Three and these Three are One. What a Mystery it is! Actually we have nothing to say about such explanations, except that they are FUZZY MUZZY! (which means very mysterious indeed)
  The Creator and Sustainer has favoured man and blessed him with a Mind! By accepting such concepts, Man commits an Injustice against God Almighty. Also by accepting what Contradicts his Faith and his Mind, the reality that there is no God except One God. This God cannot be two gods or three gods, even according to the explanation of Christians. All the signs and proofs totally point to this Faith: The One, true indisputable fact, that in this Universe there is no God but the Creator alone.
  “It is He (Allah) who is the only Ilah (God to be worshipped) in the heaven and the only Ilah (god to be worshipped) on the earth. And He is the All-Wise, the All-Knower.” Qur’aan 43:84

  ReplyDelete
 21. “And your Ilah (God), La ilaha illa Huwa (there is none who has the right to be worshipped but He), the Most Gracious, the Most Merciful.” Qur’aan 2:163
  For further explanation about the reality of the Trinity, let us read the Holy Qur’aan, the last and Final Revalation of God Almighty (Allah), the most Authentic book on the earth. Let us read what will clarify for us the clear and bright truth about the unsubstantial concept of the Trinity;
  “Surely, disbeleivers are those who said: “Allah is the third of the three (in a Trinity).” But there is no Ilah (God) but One Ilah (God, i.e. Allah). And if they cease not from what they say, a painful torment will befall on the disbeleivers among them.” Qur’aan 5:73
  If we really do respects our minds, we have to submit them to the will of Whom Alone Created them, to Whom Alone deserves to be worshipped, to the Creator and Sustainer of the heavens and the earth, to Allah the Almighty. Exalted is He above the great falsehood that they say.

  ReplyDelete
 22. kapag walang pinag-aralan puro copy-paste lang ang alam halatang walang edukasyon heheh

  ReplyDelete
 23. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Sino daw po ang may sabi dear readers of this blog? eh kong magpakaganoon, ano naman po ang sinasabi ng kanilang Bibliya hinggil sa BUWANANG Dalaw ng mga kababaehan?
  bueno po basahin po natin;

  Leviticus 15:19
  "And if a woman have an issue, and her issue in her flesh be blood, she shall be put apart seven days: and whosoever toucheth her shall be unclean until the even."

  CENON BIBE:
  MALABO po TALAGA ang PAG-IISIP ng mga BALIK ISLAM.

  Ang TANONG po NATIN ay SINO ang NAGSABI na MASAMA ang PAKIKIPAG-SEX sa MAY MENSTRUATION.

  Ang SAGOT ay ang SKOLAR ng ISLAM na si YUSUF ALI na NAGSABING "SAKIT" ang BUWANANG DALAW ng BABAE.

  SABI po ng SKOLAR ng PALAMURANG BALIK ISLAM sa INTERPRETASYON NIYA sa S2:222
  "They ask thee concerning women's courses. Say: They [MENSTRUATION] are a HURT (o SAKIT)and a pollution: So keep away from women in their courses, and do not approach them until they are clean..."

  HINDI po MATUTULAN ng PALAMURANG BALIK ISLAM ang KAMANMANGAN ng SKOLAR NIYA kaya INIBA NA NAMAN niya ang USAPAN.

  KAILAN pa po NAGING "SAKIT" ang BUWANANG DALAW ng BABAE? Hindi po ba MALAKING KAMANGMANGAN ng SKOLAR ng ISLAM na SABIHIN NIYA na "SAKIT" ang MENSTRUATION?

  NAPAKASIMPLENG BAGAY ay PUMALPAK ang SKOLAR ng ISLAM. Kaya po HINDI KATAKA-TAKA na PALPAK DIN ang PAG-IISIP ng mga BALIK ISLAM na GUMAGAMIT sa INTERPRETASYON NIYA.

  Sa SOBRANG NAPAHIYA po ITONG BALIK ISLAM na ito ay PILIT NIYANG INIBA ang USAPAN. IBINALING NIYA sa SINASABI ng LEVITICUS 15:19-24.

  SINASABI po ba sa Lev 15:19-24 na "SAKIT" ang BUWANANG DALAW ng BABAE?

  HINDI po.

  HETO po ang SABI ng Lev 15:19:
  "And if a woman have an issue, and her issue in her flesh be blood, she shall be put apart seven days: and whosoever toucheth her shall be unclean until the even."

  NASAAN po ang SINASABI na "SAKIT" ang MENSTRUATION?

  WALA.

  Ang SABI po riyan ay "UNCLEAN" ang BABAE.

  TAMA po ba yan o MALI?

  MAY KATOTOHANAN po IYAN. Hindi po ba KAHIT MATITINONG TAO ay ITINUTURING na "MARUMI" ang MAY BUWANANG DALAW?

  Ang TAWAG pa nga po ng IBA RIYAN ay "MESSY" raw. So, MAY KATOTOHANAN ang SINASABI ng Lev 15:19.

  SINABI po ba ng BIBLIYA na "SAKIT" ang MENSTRUATION?

  HINDI po. Ang MANGMANG na SKOLAR ng ISLAM LANG PO ang NAGSABI NIYAN.

  At dahil MANGMANG ang SKOLAR ay MANGMANG din ang NANINIWALA doon sa SKOLAR.

  Iyan po ang DAHILAN kung bakit MALABO MAG-ISIP ang KAUSAP nating BALIK ISLAM. MALABO rin kasi ang MGA SKOLAR na PINAGBABATAYAN NIYA.

  ReplyDelete
 24. SABI po NATIN:
  Bakit po MASAMA (ang PAKIKIPAG-SEX ng mga BALIK ISLAM sa MAY MENSTRUATION)?

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  aba'y ewan ko sayo! MangmaNg ka kasi eh! at wala kang Alam kaya ka nagtatanong! ayon o basahin mo Bibliya nyo na mismo ang sumagot sa Katangahan mo!

  CENON BIBE:
  NAPAHIYA po itong BALIK ISLAM.

  NAGKUNWARI na HINDI NIYA ALAM kung BAKIT MASAMA ang PAKIKIPAG-SEX sa MAY MENS?

  IKINAHIYA ang SABI ng MANGMANG NIYANG SKOLAR na "SAKIT" kasi PARA SA KANILA ang "MENSTRUATION."

  NAPAKA-MANGMANG po ng SKOLAR ng BALIK ISLAM, kaya po MAY PINAGKUNAN ng KAMANGMANGAN itong BALIK ISLAM na PALAMURA.

  ReplyDelete
 25. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Ayan Demon este Cenon Bibe pala iyan ang napakalaking Tangahang nagawa mo sa buong Buhay mo! ang ipagkalad at Ilantad sa karamihan ang iyong Katangahan at Kamangmangan sa iyo mismong Bibliya! Napaghambing mo na ba kong alin sa dalawa (qur'an or bible) ang mas malalala pagdating sa pakikitungo sa isang babae na may Buwanang dalaw?

  CENON BIBE:
  NAGTANGA-TANGAHAN na naman po itong BALIK ISLAM na ITO.

  MAY SINABI po ba sa LEVITICUS 15:19 na MASAMA ang PAKIKIPAG-SEX sa MAY MENSTRUATION?

  WALA PO.

  Ito pong BALIK ISLAM kung hindi NAGMUMURA ay NAGTATANGA-TANGAHAN o kaya ay NAG-IIMBENTO ng KWENTO.

  Ang sabi po sa Lev 15:19 ay "UNCLEAN" o "HINDI MALINIS" ang BABAENG may BUWANANG DALAW. HINDI po SINABING "MAY SAKIT" SIYA.

  Mga MANGMANG LANG PO ang MAGSASABI na MAY SAKIT ang mga BABAENG may MENSTRUATION. SKOLAR po ng ISLAM ang MAY SABI NIYAN at HINDI ang BIBLIYA.

  ReplyDelete
 26. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Napaghambing mo na ba kong alin sa dalawa (qur'an or bible) ang mas malalala pagdating sa pakikitungo sa isang babae na may Buwanang dalaw?

  CENON BIBE:
  IKUMPARA raw po NATIN ang SINASABI ng "QURAN" at ng BIBLIYA. IYAN ang SABI ng PALAMURANG BALIK ISLAM.

  IKUMPARA po NATIN.

  Sabi sa "QURAN" o sa INTERPRETASYON ng SKOLAR ng ISLAM ay "SAKIT" ang MENSTRUATION.

  Sabi ng BIBLIYA ay "HINDI MALINIS" ang MAY REGLA.

  ALIN po ang MAS MASAHOL ang PAGTURING sa BABAENG MAY BUWANANG DALAW? Yung NAGSASABI na "MAY SAKIT" SIYA o "HINDI SIYA MALINIS"?

  Kung ako ang tatanungin, MAS MASAHOL ang PAGTURING ng NAGSABI na "MAY SAKIT" ang BABAE.

  GINAWA kasing "SAKIT" ang ISANG NATURAL na BAGAY na BAHAGI ng PAGKATAO ng ISANG BABAE.

  AGREE po ba KAYO?

  ReplyDelete
 27. SABI po NATIN:
  MARUMI po PALA sa KANILA ang BABAE na MAY BUWANANG DALAW. At ang BABAENG may MENSTRUATION ay itinuturing nilang MAY SAKIT.

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Bakit kailan ba sinasabi ng iyong Bibliya na malinis sila? o malinis ang mga Babaeng may mga Buwanang Dalaw? meron ba?

  CENON BIBE:
  SAAN SINABI sa BIBLIYA ang KAMANGMANGAN na "SAKIT" ang MENSTRUATION?

  MANGMANG LANG ang MAGSASABI NIYAN.

  ReplyDelete
 28. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  So papaano na po ito dear readers of this blog, eh sa tingin ko Sukol at natumbkOk ko na naman ang katangahan ng inyong iniIdolong si Demon este Cenon Bibe pala! hehehehehehe! sige po hanggang sa susunod po!

  CENON BIBE:
  SA TINGIN MO. KAILAN ba NAGING TAMA ang TINGIN MO?

  KAHIT KAILAN ay MALI ang TINGIN MO.

  KAYA nga HINDI MO NA INILALAGAY RITO ang MGA USAPAN NATIN sa TEXT e dahil PAHIYANG-PAHIYA KA at ang LAHAT ng BALIK ISLAM dahil LAGI KANG NATUTUMBOK.

  SORRY ha.

  ReplyDelete
 29. SABI po NATIN:
  MAS MANINIWALA AKO sa SINABI ng MISMONG si MARIA--at YUN ang NASA BIBLIYA. NAKAUSAP SIYA MISMO ni LUKAS e.

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Bakit kaya mas Type nitong si Demon este Cenon Bibe pala ang Biblical Version? hindi kaya dahil mayroong and "The Holy Ghost shall come upon thee;..."?

  CENON BIBE:
  ITO lang naman pong PALAMURANG BALIK ISLAM ang MAHILIG MANIWALA sa IMBENTO at HAKA-HAKA e.

  KAYA po KAPANI-PANIWALA ang SINASABI ng BIBLIYA ay DAHIL NAKAUSAP MISMO ni LUCAS si MARIA kaya TAMA at TOTOO ang ULAT ni LUCAS.

  Sabi nga ni LUCAS sa Lk 1:3-4
  "I too have decided, after INVESTIGATING EVERYTHING ACCURATELY anew, to write it down in an orderly sequence for you, most excellent Theophilus, so that you may realize the CERTAINTY of the teachings you have received."

  Kaya po TIYAK at TAMA ang SINASABI ng BIBLIYA.

  Si MARIA po kasing MISMONG NAKARANAS ng PANGYAYARI ay NAKAUSAP ni LUCAS nung IMBESTIGAHAN NIYA ang mga ULAT.

  ITANONG po NATIN sa BALIK ISLAM kung SINO ang NAGSABI ng KINO-QUOTE NIYA na nasa "QURAN" daw.

  TIYAK po na HINDI MAKAKASAGOT ang BALIK ISLAM na iyan at MAGMUMURA na lang.

  ALAM na ALAM po kasi nitong PALAMURANG BALIK ISLAM na HINDI DIYOS ang NAGSABI NIYAN.

  SIYA MISMO ang NAGSABI na NEVER KINAUSAP ng DIYOS ang PROPETA NILA. Kung ganoon, SINO ang NAGSABI ng KINO-QUOTE NIYA?

  SIYA ang NAGSABI na TIYAK na HINDI DIYOS ang NAGSABI NIYAN.

  TAMA po ba?

  ReplyDelete
 30. MAKAMUNDONG BALIK ISLAM:
  Mas type nitong si Demon este Cenon Bibe palang pakinggan na ang Espiritu Santo daw po did COME UNTO MARY. Pero matanong ko lang itong Manyakis na ito na gusto pa talaga nya ang salitang and the Holy Spirit Come unto Mary kaya mas type nya ang Biblical Version ng pag con·ceived kay Jesus kay sa Qur'anic Version nito.

  CENON BIBE:
  NAGPAKITA na naman po ng KAMANGMANGAN at KARUMIHAN ng ISIP itong BALIK ISLAM.

  PINATUNAYAN lang NIYA na SIYA ay MAKAMUNDO at HINDI MAKA-DIYOS.

  GINAWAN pa po ng MALISYA ang KAHULUGAN ng "COME UNTO MARY."

  NASOBRAHAN po siguro siya KAPAPANOOD sa PINIRATANG PORNO na IPINAGBIBILI ng mga KAPATID NIYA kaya ang MALASWANG KAHULUGAN ng "COME UNTO" ang NAKATANIM sa UTAK NIYA.

  Ang KAHULUGAN po ng "COME UNTO" ay "DUMATING" o "DUMALAW."

  Sa ORIHINAL na GRIEGO, ang SALITANG GINAMIT diyan ay "EPERCHOMAI"

  Ayon sa GREEK BIBLE DICTIONARY, ang KAHULUGAN NIYAN ay:
  1) to come to arrive
  1a) of time, come on, be at hand, be future
  2) to come upon, overtake, one
  2a) of sleep
  2b) of disease
  2c) of calamities
  2d) of the Holy Spirit, descending and operating in one
  2e) of an enemy attacking one

  NAKITA po NINYO?

  Basta po talaga sa PAGLALANTAD ng KAMANGMANGAN at KAMUNDUHAN ay WALANG TATALO sa BALIK ISLAM.

  IPINAGMAMALAKI pa NIYA ang KAMANGMANGAN at KAMUNDUHAN NIYA.

  ReplyDelete
 31. SABI po NATIN:
  Yung nasa QURAN e SINO ang NAGSABI? SI MARIA rin ba MISMO?

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Hoy tanga! mag-isip ka naman! mangmang na ito.

  CENON BIBE:
  HINDI MAKASAGOT kaya NAGMURA na naman lang uli.

  HINDI MASABI kung SINO ang NAGSABI ng SINISIPI NIYA sa "QURAN" daw.

  MAPAPAHIYA po kasi SIYA, di po ba?

  ReplyDelete
 32. SABI po NATIN:
  ISA LANG DIYAN ang TIYAK NA TAMA. Ang ISA ay TIYAK na IMBENTO LANG.

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Iyan ang akala mo! mangmang k kasi eh!

  CENON BIBE:
  HINDI MATUTULAN ang SINABI NATIN. NASUPALPAL at NAPAHIYA NA NAMAN po KASI itong PALAMURANG BALIK ISLAM.

  ReplyDelete
 33. SABI po NATIN:
  Ang SEX po ay isang MAHALAGANG BAHAGI ng PAG-AASAWA pero sa ATIN pong MGA KRISTIYANO ay HINDI IYAN ang BATAYAN ng PAG-AASAWA.

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Pansinin nyo po dear readers of this blog ang sinasabi nitong mangmang na si Demon este Cenon Bibe pala;

  "Ang SEX po ay isang MAHALAGANG BAHAGI ng PAG-AASAWA"

  Ako po agree doon sa sinasabi nya pong yon! and I think majority of us agree in such statement of Demon este Cenon Bibe pala.

  CENON BIBE:
  AGREE naman po pala sa ATIN itong PALAMURANG BALIK ISLAM e. TAPOS na ang USAPAN.

  ReplyDelete
 34. SABI po NATIN:
  Sa kaso po ng pagiging "MAG-ASAWA" nina MARIA at JOSE, iyan po ay isang PAG-AASAWA na WALANG INVOLVED na SEX. PURO at MALINIS po ang "PAG-AASAWA" na IYAN. PAGSUNOD po KASI sa KALOOBAN ng DIYOS ang NANANAIG sa KANILA e.

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Talaga? bakit naman kaya? So dito ba ngayon lantaran bang inaamin nitong si demon este Cenon Bibe pala na si Maria at Jose ay hindi pala mag-asawa?

  CENON BIBE:
  HINDI po IYAN MAUUNAWAAN ng MAKAMUNDONG BALIK ISLAM. PURO kasi SEX at PAGGAMIT sa BABAE ang NASA ISIP NIYA e.

  KAHIT nga po sa PARAISO raw NILA ay PURO SEX pa rin ang GAGAWIN e.

  Kahit pala sa "PARAISO" ay MAKAMUNDO PA RIN SILA.

  SILA po IYON.

  SALAMAT sa DIYOS at HINDI TAYO BALIK ISLAM.

  ReplyDelete
 35. SABI po NATIN:
  Si JOSE ay INUTUSAN ng DIYOS na IGALANG, ALAGAAN at BANTAYAN si MARIA. At IYAN ang GINAWA NIYA bilang PAGSUNOD sa DIYOS, partikular sa ESPIRITU SANTO na ASAWA NA ni MARIA.

  MAKAMUNDONG BALIK ISLAM:
  Bakit kay Jose inatang ang mga Reponsibilidad na ito? Mas Reponsable ba ang isang 90 years old na matanda kay sa, sa naging ASAWA ni Maria? nagtatanong lamang po!

  CENON BIBE:
  NAPAKASIMPLE po NIYAN pero HIRAP na HIRAP MAUNAWAAN ng BALIK ISLAM. PURO po kasi KAMUNDUHAN at KALASWAAN ang INIISIP e.

  GUSTO po ng DIYOS ESPIRITU SANTO na MAY KASAMA MISMO ang BIRHENG MARIA na KANYANG ESPOSA o ASAWA.

  GANITO po iyan KADALI.

  Kapag UMAALIS ang PAMILYA para MAMASYAL, ISINASAMA ng MAGULANG ang mga YAYA ng mga BATA.

  Sa madaling salita, KAHIT KASAMA NA ang MAGULANG ay NAGTATALAGA pa rin ang MAGULANG ng mga MISMONG MAGBABANTAY at SASAMA sa mga ANAK na BATA.

  Bakit? Dahil ba IRESPONSABLE ang MAGULANG?

  HINDI po.

  PARA po MAS MATIYAK na LIGTAS at MAAYOS ang KALAGAYAN ng mga ANAK.

  Ang SIMPLE, di po ba?

  Kung KAKALIMUTAN lang SANDALI ng MAKAMUNDONG BALIK ISLAM ang KABASTUSAN at KABABUYAN ay BAKA MAKAUNAWA pa SIYA.

  Ang kaso po ay LIKAS na yata sa ARAL ng mga BALIK ISLAM na MAGING MAKAMUNDO kaya PURO SEX, SEX, at SEX ang NASA ISIP NILA.

  PURIHIN ang DIYOS dahil KRISTIYANO TAYO.

  ReplyDelete
 36. MAKAMUNDONG BALIK ISLAM:
  At ang gaganda pa po ng mga sinasbi nitong si Demon este Cenon Bibe pala tungkol sa buhay mag-asawa; and I'll quote some of them:

  "Husbands, LOVE YOUR WIVES, just as Christ loved the church and gave himself up for her, in order to make her holy by cleansing her with the washing of water by the word, so as to present the church to himself in splendor, without a spot or wrinkle or anything of the kind-- yes, so that she may be holy and without blemish.

  In the same way, HUSBANDS SHOULD LOVE THEIR WIVES AS THEY DO THEIR OWN BODIES. He who loves his wife loves himself.

  For no one ever hates his own body, but HE NOURISHES and TENDERLY CARES FOR IT, just as Christ does for the church..."

  CENON BIBE:
  SORRY na lang po ang mga BALIK ISLAM, WALA SILA NIYAN.

  Kung BABAE KANG BALIK ISLAM ay SORRY pero MAIINGGIT KA NA LANG sa mga KRISTIYANONG BABAE.

  PURIHIN ang DIYOS dahil MGA KRISTIYANO TAYO.

  ReplyDelete
 37. PALAMURANG BALIK ISLAM QUOTING AHMED DEEDAT:
  SURPLUS OF WOMEN
  In the “great nation of the world,” if all the men will marry, there will be a surplus of women as follows:
  1. United States of America; 7,800,000
  2. Great Britain; 4,000,000
  3. Germany; 5,000,000
  4. Soviet Russia; 7,000,000

  CENON BIBE:
  NAPANSIN po ba NINYO na HINDI BINANGGIT ang SAUDI ARABIA at IBA PANG MUSLIM na BANSA kung saan NAGMULA ang ARAL na DAPAT LANG na MARAMING ASAWA ang LALAKE?

  MALALANTAD po kasing KALOKOHAN at KASINUNGALINGAN ang PANGANGATWIRAN na iyan nitong MAKAMUNDONG BALIK ISLAM at ng SKOLAR niyang si DEEDAT.

  Sa SAUDI ARABIA at MARAMI pang MUSLIM na BANSA ay MAS MARAMI ang LALAKE kaysa sa BABAE.

  Heto po ang STATISTICS ayon sa isang PAG-AARAL.

  Country Male Female Number of Males per Female 1 United Arab Emirates LALAKE=3,063,000, BABAE=1,433,000
  Mayroong 2.14 LALAKE para sa KADA BABAE.

  2 Qatar LALAKE=547,000 BABAE=265,000 2.06 LALAKE kada BABAE.

  3 Kuwait LALAKE=1,612,000 BABAE=1,075,000 1.50 LALAKE kada BABAE

  4 Bahrain LALAKE=414,000 BABAE=313,000 1.32 LALAKE kada BABAE

  5 Oman LALAKE=1,443,000 BABAE=1,124,000 1.28 LALAKE kada BABAE

  6 Saudi Arabia LALAKE=13,259,000 BABAE=11,314,000 1.17 LALAKE kada BABAE

  7 Jordan LALAKE=2,964,000 BABAE=2,739,000 1.08 LALAKE kada BABAE

  8 Timor-Leste LALAKE=492,000 BABAE=455,000 1.08 LALAKE kada BABAE

  9 Libya LALAKE=3,020,000 BABAE=2,834,000 1.07 LALAKE kada BABAE

  10 Afghanistan LALAKE=15,404,000 BABAE=14,459,000 1.07 LALAKE kada BABAE

  Sa 10 bansa na iyan ay 9 ang BANSANG MUSLIM.

  Paki pansin po na MAS MARAMI ang LALAKE sa mga BANSANG MUSLIM na iyan kaysa sa mga BABAE.

  Halimbawa, sa UAE (No.1) ay MAY 2.14 LALAKE sa BAWAT BABAE.

  Kung SUSUNDIN NATIN ang BALUKTOT na PANGANGATWIRAN nitong MAKAMUNDONG BALIK ISLAM at ng SKOLAR NIYANG si DEEDAT ay HINDI po ba DAPAT ay DALAWANG LALAKE ang UMASAWA sa IISANG BABAE?

  BAKIT po HINDI IYAN GINAGAWA sa MGA BANSANG MUSLIM?

  BAKIT MAS GINAGAWA pa NILANG MAG-ASAWA ng MARAMI ang LALAKE kahit pa KOKONTI NA ang mga BABAE?

  Hindi po ba MALINAW na PABOR LANG sa LALAKE ang PANINIWALA NILANG IYAN.

  NAGDADAHILAN NA LANG SILA para MAKARAMI ng ASAWA ang mga LALAKE NILA kahit pa KOKONTI NA ang mga BABAE.

  Ang MASAKIT po NIYAN ay MAYAYAMAN LANG ang MAGKAKAROON ng ASAWA. Ang MAHIHIRAP ay HINDI MAGAGAWA IYON o HINDI NA NAKAKAPAG-ASAWA.

  Hindi po kaya IYAN ang DAHILAN kung bakit MARAMI ang NABUBURYONG at SUMASALI sa AL-QAEDA?

  ReplyDelete
 38. Tumbok na naman ang aral ng kultong tinatag ni muhamad!!

  Ang totoo Bro Cenon tinatamad na po ako makipag palitang ng argumento sa palamurang balik islam na iyan dahil kitang kita po na wala nang sustansya ang mga pinagsasabi nya..Yung tipong maksagot lang para magmukhang nakasagot sya..Nakakawalang gana makipagusap sa ganyan..Parang nakikipag usap ka sa hangin dahil wala namang naibabatong intelihenting argumento ang muslim na yan..Isa pa wala na bang marunong o kahit man lang average na muslim na pede makipag palitan ng posisyon na medyo may kalidad..

  Sorry bro cenon sa aking obserbasyon..Medyo ang baba na ng tingin ko sa mga kausap natin..Bara bara na lang kung sumagot kasi ang mga muslim na ito..

  Purihin ang Dios pinagkaloob ang tulad mong magiting na tagapagtanggol ng pananampalataya, Bro Cenon!!

  ReplyDelete
 39. SIMPLYCATHOLIC:
  Sorry bro cenon sa aking obserbasyon..Medyo ang baba na ng tingin ko sa mga kausap natin..Bara bara na lang kung sumagot kasi ang mga muslim na ito..

  CENON BIBE:
  NAGI-GETS KITA, BROD. Kahit AKO ay NAWAWALAN din ng GANA kapag NABABASA ang mga WALANG KWENTANG SINASABI ng mga IYAN.

  Pero BAKIT AKO NAGTITIYAGA?

  Una, SILA na MISMO ang NAGLALANTAD sa WALANG KWENTANG NATUTUTUNAN NILA sa pagiging BALIK ISLAM.

  NAKIKITA ng LAHAT--lalo na ng mga NILOLOKO NILA para TUMALIKOD kay KRISTO--kung GAANO KABABAW ang mga PANGANGATWIRAN NILA.

  KITANG-KITA rin ng BUONG MUNDO na PURO PAGMUMURA at KAMUNDUHAN ang NATUTUNAN NILA sa PINASOK NILA.

  Pangalawa, NATUTUWA AKO na MAY NAIBABAHAGI AKONG TAMANG KAALAMAN tungkol sa mga BALIK ISLAM at sa ATING MGA ARAL.

  MAY MAILIGTAS man lang TAYONG ISANG KALULUWA mula sa APOY ng IMPIERNO ay MALAKING IKAPUPURI na NATIN sa DIYOS.

  ReplyDelete
 40. Cenon Bibe;
  SABI po NATIN:
  Bakit po MASAMA (ang PAKIKIPAG-SEX ng mga BALIK ISLAM sa MAY MENSTRUATION)?

  Muslim:
  aba'y ewan ko sayo! MangmaNg ka kasi eh! at wala kang Alam kaya ka nagtatanong!

  Lev 15:19 & 24:
  "19
  And if a woman have an issue, and her issue in her flesh be blood, she shall be put apart seven days: and whosoever toucheth her shall be unclean until the even."

  "24
  And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean seven days; and all the bed whereon he lieth shall be unclean."

  ayan na o basahin mo nalang Bibliya nyo na mismo ang sumagot sa Katangahan mo!

  ReplyDelete
 41. Anonymous Christian;
  Tama ka bro.cenon sa mga sinabi mo.
  Kung may nakakapagbasa nitong blog mo at
  balak magbalik islam o umanib sa iba pang kulto ay mapag iisip yan kung tama ba ang gagawin nya.

  Sa amin namang katoliko ay nadadagdagan ang
  kaalaman namin sa mga paninira na ginagawa sa Iglesia Katolika at kung paano ito ipagtatanggol.

  Salamat at purihin ang Diyos!

  ReplyDelete
 42. SIMPLYCATHOLIC:
  Ang totoo Bro Cenon tinatamad na po ako makipag palitang ng argumento sa palamurang balik islam na iyan dahil kitang kita po na wala nang sustansya

  Muslim;
  Eh papaano magkakaroon ng sustansya kong ang isang Tao na katulad mo or should I say katulad nyo ay patuloy pa ring naglululuhod sa mga Bato at sa mga Kahoy na gawa lamang sa Kamay ng Tao!

  basa:

  Jer. 10:

  3
  For the customs of the people are vain: for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman, with the axe.
  4
  They deck it with silver and with gold; they fasten it with nails and with hammers, that it move not.
  5
  They are upright as the palm tree, but speak not: they must needs be borne, because they cannot go. Be not afraid of them; for they cannot do evil, neither also is it in them to do good.
  6
  Forasmuch as there is none like unto thee, O LORD; thou art great, and thy name is great in might.
  7
  Who would not fear thee, O King of nations? for to thee doth it appertain: forasmuch as among all the wise men of the nations, and in all their kingdoms, there is none like unto thee.
  8
  But they are altogether brutish and foolish: the stock is a doctrine of vanities.

  Galatians 5:

  20
  Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
  21
  Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.

  Ayan brod Butatah na naman kayo! hahahahaha! kaya nagpahiwatig na yang si Demon este Cenon pala na para bang aayaw na sya kasi papaano, eh parati syang napapahiya sa mga Katangahan at Kamangmangan nya eh! hehehehehehe!

  ReplyDelete
 43. Anonymous Christian;
  Tama ka bro.cenon sa mga sinabi mo.
  Kung may nakakapagbasa nitong blog mo at
  balak magbalik islam o umanib sa iba pang kulto ay mapag iisip yan kung tama ba ang gagawin nya.


  Muslim;
  At ano nga ang sinasabi ng Bibliya ninyo patungkol mismo sa mga Katangahang Pinag-Gagawa at mga Paniniwala ninyo? Hinggil sa inyong mga Rebulto at mga Santo!? sample pa lamang po ito basa;

  Jer. 10:
  8
  "But they are altogether brutish and foolish: the stock is a doctrine of vanities."

  Mga BRUTISH / Sinto2 (lacking intelligence: coarse or crude in a manner that suggests a lack of intelligence) sinto2 daw kayo na hanggang ngayon ay naglululuhod pa rin sa mga Santo o Rebulto na gawa lamang sa mga kamay ng Tao! at ano pa daw po? FOOLISH? hehehehehe! FOOLISH / Mangmang (not sensible: showing, or resulting from, a lack of good sense or judgment; foolish behavior) Oh hindi ako ang nagsasabing mga FOOLISH kayo ha? Bibliya nyo mismo ang may sabi na mga Mangmang daw kayo o LokoLoko! dahil sa mga maling ginagawa ninyo! Oh baka sasabihin o tawagin na naman nitong Foolish na si Demon este Cenon Bibe pala ang kanyang BIBLIYA na PALAMURANG BIBLIYA!? hehehehehe! hindi kaya? bueno po bahala na kayo sa kakitiran ng UTAK nitong inIdolo ninyong si Demon este Cenon Bibe pala! Tingin ko nga po parang magtatago na naman ito sa mga blog ng mga Muslim dito eh! papaano kasi eh mapapahiya ka ba naman ng husto s mismong blog mo pa! hindi po ba nakakapangliit naman din talaga? Kagaya nito ngayon, BIBLIYA nya na mismo ang tumatawag sa kanyang FOOLISH! eh papaano ito ngayon? pati sariling Bibliya nya ba ngayon ay Tatawagin na rin nyang PALAMURANG BIBLIYA? ha? nagtatanong lamang po!

  ReplyDelete
 44. ISLAM WILL SOON DOMINATE THE WORLD!!! ALLAH HU AKBHAR! ALLAH HU AKBHAR!!!

  ReplyDelete
 45. Muslim;
  Eh papaano magkakaroon ng sustansya kong ang isang Tao na katulad mo or should I say katulad nyo ay patuloy pa ring naglululuhod sa mga Bato at sa mga Kahoy na gawa lamang sa Kamay ng Tao!

  Brad na muslim naipaliwanag na ang issue na yan..Wala ka maidepensa kaya mo inuulit..Kung ako sayo idepensa mo bakit masyado makamundo ang paniniwala nyo..Wala kayo ibang inisip kundi sex..Pati sa kabilang buhay sex pa din, walang katapusang virgins..Hindi lumalambot na ari ng mga lalake hehehehe..

  Propeta na nagsalita ng salita ni satanas..Propeta na nakipag sex sa 9 yrs old etc...Anong propeta ito hahahahaha

  ReplyDelete
 46. Cenon Bibe;
  Eto kaipokrituhan nyo ha. Kaya daw dapat maraming asawa ang lalake e dahil mas maraming babae. E bat sa mga muslim na bansa mas maraming lalake. Bat d pw 8:37 AM
  ede mag-asawa ng marami ang babae? Kaipokrituhan d b?

  Muslim;
  may statistics kang maipapakita patungkol dyan sa Katnagahang pinagsasabi mo?

  Cenon Bibe;
  Statistics? Nasa blog ko. Pag totoo at tama d mo binabasa. Takot kang makita kaipokrituham mo. O d b? Mangmang ka kasi 8:40 AM
  Kayong mga bumabastos sa biblia ang tumbok dyan. Ipokritong balik islam. HAHAHA

  Muslim;
  Sigurado ako nyan gawa-gawa mo lamang ang mga iyan eh!

  Cenon Bibe;
  Ikaw ang mag-search, Itype mo MALE FEMALE RATIO at makikita mo ang itinago syo ng mga lumoko syo

  Muslim;
  http://www.prb.org/Publications/PolicyBriefs/EmpoweringWomenDevelopingSocietyFemaleEducationintheMiddleEastandNorthAfrica.aspx 9:04 AM

  link yan ng male female ratio sa middle east baka pag ipinupost ko yan mangliliit ka sa mga imbention mong mga mali at Kasinungalingan! kawawa naman ang mga naniniwala at umiIdolo pa sayo puro lang naman Kasinungalingan itong pinagSasabi mo! bwaaahahahahaha!

  Cenon Bibe;
  Ano? Gago ka na ang naniwala sa hindi itinayo ng Diyos? Kung umaamin ka e maganda. HAHAHAHA

  Muslim;
  sabi ng Jer 10:8 GagO ka!

  Cenon Bibe;
  Middle east? Ano daw ratio sa saudi? Dali!

  Muslim;
  Saudi Arabia / F-33 M-17, F-1,723 M-1,092, F-10 M-5, F-187 M-101, check mo sa link kasi kapag naipost ko yan tyak pahiya ka na naman sa mga Kasinungalingang pinagsasabi mo sa blog mo! Pati mga nagbabasa ng blog mo niloloko mo! kaya nga ang sabi ng iyong Bibliya sa Jer 10:8 ay GagO ka eh! 9:11 AM
  oh ano ka ngayon? GagO ka! sabi ng iyong Bibliya sa Jer 10:8

  Cenon Bibe;
  Ipost mo. Cge na para makita ng lahat. Tapos tyak na mapapahiya ka na naman. Go! Aabangan ko ha 9:13 AM
  Oo na. Kung umaamin ka e ok na. Sinto2 ka dahil pumasok ka sa hindi itinayo ng Diyos. Ok na?

  Muslim;
  Ito na po dear readers of this blog just click (copy paste to new tab) and follow this LINK;

  http://www.prb.org/Publications/PolicyBriefs/EmpoweringWomenDevelopingSocietyFemaleEducationintheMiddleEastandNorthAfrica.aspx

  alamin nyo po ang katutohanan taliwas sa mga kasinungalingan na pinagGagawa at OaingaSasabi nitong si Demon este Cenon Bibe pala.
  Yon lamang po at maramig salamat!

  ReplyDelete
 47. Anonymous Christian;
  Tama ka bro.cenon sa mga sinabi mo.
  Kung may nakakapagbasa nitong blog mo at
  balak magbalik islam o umanib sa iba pang kulto ay mapag iisip yan kung tama ba ang gagawin nya.


  Muslim;
  At ano nga ang sinasabi ng Bibliya ninyo patungkol mismo sa mga Katangahang Pinag-Gagawa at mga Paniniwala ninyo? Hinggil sa inyong mga Rebulto at mga Santo!? sample pa lamang po ito basa;

  Anonymous Christian;
  Ikaw lang naman ang may maling paniniwala tungkol sa Rebulto at mga Santo eh.
  Kaya ka nga naging inc at balik islam.

  Mababaw ka kung umunawa ng nilalaman ng bibliya. Puro ka sarili mong interpretasyon
  kaya mali mali ang intindi mo.

  Tapos babaluktotin mo ang unawa sa bibliya para lang umayon sa gusto mo sabihin.
  Hibang ka kung akala mo na malilinlang mo
  ang mga nagbabasa ng blog na ito.

  Mainam nito ay ipaliwanag mo kung ano unawa mo sa Jer10:8 at ano ang kinalaman nito sa Imahe ng mga Santo ng Iglesia Katolika.

  Mas mainam siguro ay kumpletuhin mo ang Jer10 mula sa unang verse hanggang sa verse8 para maipakita mo sa amin kung ano meaning ng Jer10:8 at iugnay mo sa Imahe ng mga Santo ng Iglesia Katolika.

  Patunayan mo na yung mga Imahe ng Santo na Iglesia katolika ay ang tinuturo mo dyan sa Jer10:8.

  ReplyDelete
 48. Anonymous Christian;
  Ikaw lang naman ang may maling paniniwala tungkol sa Rebulto at mga Santo eh.
  Kaya ka nga naging inc at balik islam.

  Mababaw ka kung umunawa ng nilalaman ng bibliya. Puro ka sarili mong interpretasyon
  kaya mali mali ang intindi mo.


  Muslim;
  Oh Talaga? bueno itama natin gusto mo? kaya mo bang intindihin ang bibliya ayon sa nakasulat nito na hindi na kailangan pa ng sarili mong interpretasyon? sige nga;

  Matthew 12:40
  "For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth."

  Mula sa mismong sinasabi ni Kristo na 3 Days & 3 Nights alam mo ba ang katutohanan kong ilang Oras talaga ang nakapaloob nito? Unawa nyo ba ang sinasabi ni Kristo dyan sa Matt 12:40 na 3 Days & 3 Nights? kaya mo/nyo bang sabihin dito kong ilang Oras ang nakapaloob sa sinasabi ni Kristo na 3 Days & 3 Nights dyan? o baka naman may sariling kang interpretasyon kaya mali mali ang intindi mo. Hindi kaya?

  ReplyDelete
 49. Anonymous Christian;
  Tapos babaluktotin mo ang unawa sa bibliya para lang umayon sa gusto mo sabihin.
  Hibang ka kung akala mo na malilinlang mo
  ang mga nagbabasa ng blog na ito.

  Muslim;
  Hoy brod! sinong ba ang Bumabaluktot sa tunay na Kahulogan ng Matt 12:40 3 Days & 3 Nights?

  "For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth."

  hindi ba kayo? ngayon kong tutoong hindi mo /nyo talaga binabaluktot ang unawa at ang tunay na kahulogan ng bibliya para lang umayon sa KaTangahan at baluktot ninyong Paniniwala eh ilang Oras ang nakapaloob mula sa sinasabi ni Kristo na 3 Days & 3 Nights? Sige sunagot ka!

  ReplyDelete
 50. SIMPLYCATHOLIC:
  Ang totoo Bro Cenon tinatamad na po ako makipag palitang ng argumento sa palamurang balik islam na iyan dahil kitang kita po na wala nang sustansya

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Eh papaano magkakaroon ng sustansya kong ang isang Tao na katulad mo or should I say katulad nyo ay patuloy pa ring naglululuhod sa mga Bato at sa mga Kahoy na gawa lamang sa Kamay ng Tao!

  CENON BIBE:
  Noong HINDI pa BALIK ISLAM ang PALAMURANG IPOKRITO ay MANGMANG na SIYA tungkol sa GAMIT sa mga IMAHEN at REBULTO ng KATOLIKO.

  Ngayong BALIK ISLAM na SIYA ay LALO na SIYANG NAGING MANGMANG.

  KAILAN PA NILUHURAN at GINAWANG DIYUS-DIYOSAN ang mga IMAHEN ng KATOLIKO?

  Mga MANGMANG LANG ang NAGSASABI NIYAN.

  Ang mga IMAHEN at REBULTO ay PAALALA sa TUNAY na DIYOS at sa mga SANTO na TUNAY na NAGMAHAL sa DIYOS.

  WALANG ALAM sa TUNAY na DIYOS ang MANGMANG na BALIK ISLAM dahil KAHIT ITANONG NINYO sa KANYA ay ALAM NIYA na HINDI DIYOS ang NAGTAYO sa PINASOK NIYA.

  KAHIT KAILAN ay HINDI MAIPAGMAMALAKI ng BALIK ISLAM na DIYOS ang NAGTAYO ng INANIBAN NIYA. SUBUKAN po NINYO at TIYAK na HINDI MAKAKASAGOT ang mga IYAN.

  ITANONG NINYO kung KAHIT ISANG BESES ay KINAUSAP man lang o NAGPAKITA ang DIYOS sa PROPETA NILA.

  Kapag SINABING NAKIPAG-USAP ay TANUNGIN NINYO kung KAILAN at SAAN, TIYAK na TIYAK po na WALANG MAIPAKIKITA ang BALIK ISLAM na IYAN.

  MISMO po kasi SILA ay UMAMIN at NAGSABI na NEVER NAKIPAG-USAP sa PROPETA NILA ang DIYOS.

  Kaya po SINO ang TINUTUMBOK ng JER 10:8-9 na NANINIWALA sa HINDI NAMAN ITINAYO at HINDI NANGGALING sa DIYOS? Hindi po ba ITONG MGA MANGMANG na BALIK ISLAM?

  Kaya nga NAPAKADALI NILANG NALOKO at NALINLANG ng mga MANGMANG RIN ay dahil MANGMANG DIN SILA.

  IMAHEN LANG na PAALALA sa DIYOS ay HINDI NILA UNAWA, YUN pa kayang PAGTATAYO ng DIYOS ng KANYANG TUNAY na RELIHIYON?

  Kaya po KAWAWA nang HUSTO ITONG MGA BALIK ISLAM na ITO e: TINALIKURAN NILA ang TUNAY na RELIHIYON na ITINAYO ng DIYOS at UMANIB sa SILA MISMO ay HINDI MAPATUTUNAYAN na ITINAYO ng DIYOS.

  ReplyDelete
 51. MANGMANG na BALIK ISLAM quoting Galatians:
  Galatians 5:

  20
  Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
  21
  Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.

  Ayan brod Butatah na naman kayo! hahahahaha! kaya nagpahiwatig na yang si Demon este Cenon pala na para bang aayaw na sya kasi papaano, eh parati syang napapahiya sa mga Katangahan at Kamangmangan nya eh! hehehehehehe!

  CENON BIBE:
  NAG-ILUSYON na naman po ang PALAMURANG BALIK ISLAM. NAKABUTATA raw e SILA MISMO ang TINATAMAAN ng mga SINIPI NIYA.

  SINO po ang GUILTY ng IDOLATRY? Hindi po ba YUNG NANINIWALA sa HINDI NAMAN DIYOS ang NAGTAYO?

  ITO po bang INANIBAN ng mga BALIK ISLAM ay DIYOS ang NAGTAYO?

  Naku, HINDI PO KIKIBO yang mga BALIK ISLAM na IYAN.

  NEVER po NILANG MAIPAKIKITA at NEVER NILANG MAPATUTUNAYAN na DIYOS ang NAGTAYO ng INANIBAN NILA e.

  MISMO nga pong PROPETA NILA ay INAAMIN NILA na NEVER KINAUSAP at NEVER man lang PINAKITAAN ng DIYOS e.

  KAWAWA di po ba?

  SINO po ang GUILTY ng IDOLATRY o PANINIWALA sa HINDI GALING sa DIYOS? Hindi po ba ITONG MGA KAWAWANG BALIK ISLAM?

  ReplyDelete
 52. CENON BIBE:
  SAAN po natin MAKIKITA ang mga bagay na ito sa binamggit ng BALIK ISLAM: "hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,"

  SAAN po NGAYON ang MARAMING GALIT at KAPIGHATIAN at PAG-AAWAY-AWAY? Sa mga BANSANG NAGHAHARI po ba si KRISTO?

  HINDI po ba sa IRAQ, PALESTINA, AFGHANISTAN, YEMEN, SUDAN, CHECHNYA at IBA PA?

  ANO pong RELIHIYON ang NAMAMAYANI sa mga BANSA na IYAN na PUNO ng GALIT, KAPIGHATIAN at PAG-AAWAY-AWAY?

  KAYO na po ang SUMAGOT.

  ANO? MGA BALIK ISLAM? KAYA NINYONG TUMUTOL?

  TUMUTOL KAYO KUNG KAYA NINYO.

  Kaya SINO ang NATUMBOK ng GALATIANS? E di mga BALIK ISLAM. Mga MANGMANG po KASI kaya NAPAKADALING NALINLANG ng mga MANGMANG din.

  ReplyDelete
 53. MANGMANG na BALIK ISLAM quoting Jer10:8:
  Jer. 10:
  8
  "But they are altogether brutish and foolish: the stock is a doctrine of vanities."

  Mga BRUTISH / Sinto2 (lacking intelligence: coarse or crude in a manner that suggests a lack of intelligence) sinto2 daw kayo na hanggang ngayon ay naglululuhod pa rin sa mga Santo o Rebulto na gawa lamang sa mga kamay ng Tao!

  CENON BIBE:
  At SINO naman po ba ang SINTU-SINTO na NANINIWALA sa ARAL na PWEDE NANG I-SEX ang 9-ANYOS na BATA?

  ITANONG po NINYO sa PROPETA NILA.

  TAMA po, SILA ay KULANG sa INTELLIGENCE o KATALINUHAN.

  Kung MATALINO ba KAYO PAPAYAG KAYO na ang BATA na 9-ANYOS ay DAPAT NANG I-SEX?

  Kung MATALINO po ba KAYO e MANINIWALA KAYO sa isang SKOLAR na NAGSASABI na "SAKIT" ang MENSTRUATION ng BABAE?

  MGA BALIK ISLAM lang po ang NANINIWALA DIYAN di po ba?

  Diyan po ako NATUTUWA sa mga BALIK ISLAM e. HABANG DUMADALDAL SILA ay LALONG NALALANTAD ang mga ARAL NILANG GANYAN.

  At SINO raw po ang MAY GANYANG ARAL?

  Ayon mismo rito sa BALIK ISLAM ay MGA SINTU-SINTO.

  AGREE ba kayo?

  AGREE AKO kung UMAAMIN na SILANG SINTU-SINTO SILA.

  ReplyDelete
 54. Anonymous said...
  ISLAM WILL SOON DOMINATE THE WORLD!!! ALLAH HU AKBHAR! ALLAH HU AKBHAR!!!

  CENON BIBE:
  MABUTI sana kung MAIPAGMAMALAKI ng mga nagba-BALIK ISLAM na DIYOS nga ang NAGTAYO ng INAANIBAN NILA, o di ba?

  MAY KALIGTASAN BA sa isang BAGAY na HINDI DIYOS ang NAGTAYO?

  Sabi sa Psalm 127:1
  "Unless the LORD builds the house, its builders labor in vain."

  MALIBAN na ang PANGINOON ang MAGTAYO ng BAHAY, WALANG KWENTA ang PAGPAPAGOD ng mga MANGGAGAWA.

  E ito pong mga BALIK ISLAM ay ALAM na ALAM na HINDI DIYOS ang NAGTAYO ng INANIBAN NILA e. ALAM na ALAM nga NILA na HINDI MAN LANG KINAUSAP ng DIYOS ang PROPETA NILA e.

  MALILIGTAS po ba ang MGA IYAN?

  MALILIGTAS ba ang mga BALIK ISLAM na ALAM na ALAM na HINDI DIYOS ang NAGTAYO ng INANIBAN NILA?

  SINO ang MAGLILIGTAS sa KANILA kung ALAM NILANG HINDI ang DIYOS ang NAGTAYO ng INANIBAN NILA? MABABALIW ang mga IYAN sa PAG-IISIP

  ReplyDelete
 55. MANGMANG na BALIK ISLAM:
  http://www.prb.org/Publications/PolicyBriefs/EmpoweringWomenDevelopingSocietyFemaleEducationintheMiddleEastandNorthAfrica.aspx 9:04 AM

  link yan ng male female ratio sa middle east baka pag ipinupost ko yan mangliliit ka sa mga imbention mong mga mali at Kasinungalingan! kawawa naman ang mga naniniwala at umiIdolo pa sayo puro lang naman Kasinungalingan itong pinagSasabi mo! bwaaahahahahaha!

  CENON BIBE:
  Sige po, MGA KAPATID. Paki COPY-PASTE NINYO sa BROWSER NINYO ang LINK na IBINIGAY ng MANGMANG na BALIK ISLAM para MAKITA NINYO kung ANO ang RATIO na SINASABI RIYAN.

  Ang MAKIKITA po NINYO ay ang "ILLITERACY RATE" ng mga BABAE at LALAKE sa IBA'T-IBANG BANSA.

  Sa PILIPINO, ang IPINAKIKITA po RIYAN ay ang PAGKUKUMPARA kung GAANO KARAMI ang mga MANGMANG na TAO sa MGA BANSA sa MIDDLE EAST.

  HINDI po iyan RATIO ng DAMI ng BABAE at LALAKE. Mga MANGMANG LANG po ang BINILANG DIYAN at HINDI LAHAT ng TAO.

  Ang masakit ay KASAMA pala sa mga MANGMANG itong BALIK ISLAM na KAUSAP NATIN. Tapos e MAY GANA pa SIYANG MAGMARUNONG at MAGMALAKI na MARUNONG SIYA.

  KAWAWA talaga kapag BALIK ISLAM e. KAHIT SIMPLENG BAGAY ay HINDI MAUNAWAAN.

  Ngayon, YUN pong IBINIGAY NIYANG RATIO ay ang DAMI ng MANGMANG na BABAE kumpara sa DAMI ng MANGMANG na LALAKE sa SAUDI ARABIA.

  HINDI po IYAN ang RATIO ng DAMI ng BABAE sa DAMI ng LALAKE sa BANSANG IYON.

  At batay po sa IBINIGAY nitong MANGMANG na BALIK ISLAM ay KAWAWA ang mga BABAE sa SAUDI dahil MAS MARAMING BABAE ang MANGMANG sa BANSANG IYAN kaysa sa mga LALAKE.

  At kung titingnan po ninyo ang DATA riyan ay MAKIKITA po NINYO na sa MGA BANSANG MUSLIM sa MIDDLE EAST ay LUBOS na MARAMI ang mga MANGMANG na BABAE.

  Bakit po ganoon?

  Dahil po ba PANG-SEX LANG naman talaga ang mga BABAE ROON kaya HINDI NA PINAG-AARAL?

  O ano, Mr. PALAMURA at MANGMANG na BALIK ISLAM? NANLILIIT KA NA BA?

  TIYAK na TIYAK na NANLALAKI ang MATA MO sa GALIT dahil NATUMBOK NA NAMAN ang KAMANGMANGAN MO.

  IYAN kasi ang NAPAPALA ng ISANG TAO kapag TUMATALIKOD kay KRISTO, NAGIGING MANGMANG.

  ReplyDelete
 56. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Muslim;
  Oh Talaga? bueno itama natin gusto mo? kaya mo bang intindihin ang bibliya ayon sa nakasulat nito na hindi na kailangan pa ng sarili mong interpretasyon? sige nga;

  Matthew 12:40
  "For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth."

  CENON BIBE:
  HAHAHAHA! BUMALIK na naman sa Mt12:40 kung saan HINDI NIYA MAIPALIWANAG kung PAANO NAGING TIME FACTOR ang ORAS. HAHAHA

  Sabi po sa INYO e: ARAL ng BALIK ISLAM na KAPAG NAIIPIT e UULIT-ULIT NA LANG sa NASAGOT NA NATIN.

  Pero PAANO po ba MAKAPAGPAPALIWANAG ang mga IYAN e HINDI nga NILA MAIPALIWANAG kung BAKIT UMANIB SILA sa HINDI NAMAN DIYOS ang NAGTAYO. O, di po ba?

  At KAYA po PALAMURA at IMBENTOR ang mga IYAN e dahil NAGPA-PRAKTIS NA SILA sa PAGPASOK NILA sa IMPIERNO.

  SAAN pa po ba PUPUNTA ang KALULUWA ng mga NANINIWALA sa HINDI NAMAN DIYOS ang NAGTAYO at HINDI DIYOS ang NAGTURO?

  DOON po sa IMPIERNO ay TIYAK na TIYAK na PURO PAGMUMURA ang GAGAWIN NILA HABANG NATUTUTONG ang KALULUWA NILA sa LANGIS at ASUPRE.

  Kaya PRAKTIS na SILA nang PRAKTIS ng PAGMUMURA rito sa LUPA.

  ReplyDelete
 57. CENON BIBE:
  Sige po, MGA KAPATID. Paki COPY-PASTE NINYO sa BROWSER NINYO ang LINK na IBINIGAY ng MANGMANG na BALIK ISLAM para MAKITA NINYO kung ANO ang RATIO na SINASABI RIYAN.

  Ang MAKIKITA po NINYO ay ang "ILLITERACY RATE" ng mga BABAE at LALAKE sa IBA'T-IBANG BANSA.

  Muslim;
  Women Outnumber Men
  Budapest, Hungary
  53% women

  Because it was a chessboard to numerous invaders, Hungarians today are a mix of Magyar, Gypsy, German, Turkish, and Russian, resulting in some of the most devastatingly beautiful women in the world. You have to see it to believe it.

  Budapest is by far the best of the Eastern European cities, with an unrivaled vibrancy. Spend an afternoon at an outdoor caf on Franz Liszt Square, then party in one of the many clubs around the Oktogon. Amuse yourself with the locals in one of the city's dingy borozos or sorozos (wine cellars and beer halls), then see the world-famous view of the Danube from Buda Castle. Once the weekend rolls around, spend Saturday in Margaret Island's many parks.

  What not to miss: A walk around the pedestrian-only Vaci Street, where the Hungarian honeys get dolled up to impress.
  Number 3
  Mahe Island, Seychelles
  53% women

  This archipelago in the Indian Ocean has hardly been touched since colonial times. As a result, Seychelles maintains a charming simplicity where nature reigns. Few are the islands with as brilliant a natural beauty as these -- and with 115 islands, there's a lot to choose from.

  Don't bother with the capital city, Victoria, which is actually one of the world's smallest capital cities. Instead, go to the south of Mahe Island and its amazing beaches, which are blue, peaceful and sandy. Better yet, take the boat to Ste. Anne Marine National Park and visit the underwater life while snorkeling. Nearby is Silhouette Island, which is great for hiking thanks to its high granite peaks. The cool caves on the island make for great stories, while the hills are legendary for holding pirate treasures. No better reason to team up with an adventurous local gal.

  What not to miss: Praslin Island has the best beaches -- I recommend a visit to Anse Lazio, which has turquoise water and pure white sand.
  Number 2
  St. Croix, Virgin Islands
  54% women

  The Virgin Islands are a double-barreled paradise, dishing up unbelievable beaches and vistas along with a high female contingent. Not only that, it hosts two million visitors a year, many of them upper-class women with their cute daughters in tow.

  The best thing to do in the Islands is sneak away from the unoriginal tourists and discover the hidden coves. Avoid the overdeveloped St. Thomas Island and find a woman in St. Croix who is eager to tag along as you scout for secluded beaches, snorkel in Coki Bay, and trek through the jungles of the preserved St. John park.

  What not to miss: Buck Island, an islet off St. Croix, is the most underappreciated of the Virgin Islands, where the best beaches and snorkeling opportunities can be found.
  Number 1
  Kiev, Ukraine
  54% women

  A nation of friendly people weathered by countless occupations yet still optimistic, Ukraine will give you no trouble finding a local lady to show you around. Kiev is a history buff's utopia, with its priceless collection of old churches, monasteries and castle ruins. At night, the young people shed their tough exterior and revel in the city's many nightclubs.

  Andriyivsky Uzviz is a popular neighborhood among locals and tourists, which has earned a reputation as a literary hotbed. It's peppered with nice buildings and churches, lending itself to plenty of conversation. The free Hydropark along the Dnipro River has sandy beaches, where the blonde cuties you saw in the televised images of the Orange Revolution go to sunbathe.

  What not to miss: A boat trip from Kiev to Odessa. It's a very relaxing way to learn about Ukraine.

  ReplyDelete
 58. Readers Comments: 23 Posts Rating: n/aSexecutioner says:
  Saipan anyone? It's a US Commonwealth (Northern Marianas Islands) which boasts the world's highest ratio of women to men (1.4:1, or +70%) as well as the most constant temperature year round (83deg F)

  Posted on 12/05/2009 at 11:11 am EST
  Rating: n/atexzcowboy says:
  Love the comment on St. Croix, U.S. Virgin Islands. The author says "Avoid the overdeveloped St. Thomas Island" yet in the same article take your woman to "snorkel in Coki Bay." That's kinda hard to do on St. Croix considering "Coki Beach" is on St. Thomas. Further, hiking on St. John is also a tough date because St. Croix is 40 miles away.

  Posted on 06/17/2009 at 11:00 pm EST
  Rating: Soldier in Iraq says:
  This is a help full list as for the guy les debate who cares how many homo's there are either way just go out there have fun if you get laid great if not well if you cant get laid in a place there are 100 females per 82 males then you should become gay

  Posted on 05/23/2009 at 5:48 pm EST
  Rating: silvershark says:
  Wow,the demographics of the guys responding here is..... how can I say it.....lacking, unimpressive, how about pathetic?

  Posted on 02/15/2009 at 7:25 pm EST
  Rating: n/azephyr says:
  Don't be on there being more gay guys than lesbians in the future. I saw a Reuters article that stated that there has been a dramatic increase in young women identifying themselves as gay or bi. There is not a corresponding increase in men doing the same thing. My own personal anecdotal experience is that there seems to be many more (especially younger) women deciding to become lesbians. We have a generation coming of women coming to age that were exposed to talk shows (Jerry Springer) that feature women becoming lesbians in order to get revenge on men; TV shows like Buffy the Vampire Slayer; music groups like TATU and Brittney and Madonna kissing. Note these messages are seen by underage girls going through difficult teen years. There will be many more lesbians in the future!

  Posted on 12/20/2008 at 11:31 pm EST
  Rating: The Guy that know's says:
  Everyone posting on this forum is forgetting something very important, 8-14% of males are bi/gay that would statistically add 7% to any of these figures so Kharkov is more like 61% or so probably higher in country's that have high concentrations of homosexuals, my sr8 friend in San Fran is ugly/poor and untalented and you should see some of the girls he pulls b/c of the gay pop. Lesbians only account for 4-6% gays make up a much larger population then lesbians.

  Posted on 10/25/2008 at 2:39 am EST
  Rating: Dorian says:
  ONLY 52%? Tyler Texas has a ratio of 82 men to 100 women... do the math and that's nearly 55% women... Sounds a lot better to me!

  ReplyDelete
 59. here check it out. ito naman talagang iniidolo nyo pinasakay ko lamng eh nagtatalon na sa tuwa! kawawa naman! minsan-minsn lang kasi tumama eh! kaya ganon, at hindi nya pa nahahalata na pinapasakay ko lamang sya! medyo may kahinaan din talaga ang Ulo at pakiramdam nitong iniIdolo ninyong ito!

  LINK;

  http://www.xist.org/earth/pop_gender.aspx

  ReplyDelete
 60. Pero matanong ko lang Demon este Cenon Bibe pala, napagaya na tuloy ako eh! eh papaano naman yong mga katulad o kafederasyon mong mga Bakla makakapag-asawa ba ang mga iyon? hindi ba ikaw eh napipilitaa ka lang namang mag-asawa? tingin yong mga kaibigan mong iyon, yong mga bakla? Mag-AASAWA kaya naman sila? ang mga Sundalo na namamatay sa Guierra/Labanan papaano nalang ang mga iyon! kong may mga asawa man ang iilan sa kaila tyak maBabalo na ito! at ang mga kapariAn may pahintulot na ba na Vatican na maari na silang mag-AASAWA? So marapat sigurop na makuha mo din ang bilang ng mga Bakla! Sundalo at mga KaPaRiAn o yong kilala mo bilang mga Pedophile! mas mainam churo na makuha mo ang tamang bilang nila!

  ReplyDelete
 61. Walang ibang pedophile kundi ang Pekeng Propeta na si Muhammad..9 anyos po ang kanyang inangkin..Alam mo ba anonymous kung ginawa nya yan sa pilipinas sa panahong ito kahit pa meron pahintulot ni mama aisha yan may kasong rape pa din sya?hahahaha

  siguro nagsasawa na si muhammad makipag-niig sa mga 72 virgins nya sa paraiso nyo..mga babaing laging virgin at ang ari ni muhammad na di lumalamabot hahahaha..yucksss

  ReplyDelete
 62. BALIK ISLAM:
  Women Outnumber Men
  Budapest, Hungary
  53% women

  Number 3
  Mahe Island, Seychelles
  53% women

  St. Croix, Virgin Islands
  54% women

  Kiev, Ukraine
  54% women

  http://www.xist.org/earth/pop_gender.aspx

  CENON BIBE:
  DESPERADO na po itong MANGMANG na BALIK ISLAM.

  Paki TUKOY nga po NINYO kung ALIN sa mga IBINIGAY NIYANG LUGAR ay BANSANG MUSLIM.

  SIGE po, WELCOME na WELCOME pa KAYO na SUPORTAHAN ang PAGPAPALUSTO nitong MANGMANG na BALIK ISLAM.

  IYAN po bang mga BANSANG IYAN ay NAGPAPATUPAD o NANGANGARAL na DAPAT ay HANGGANG APAT ang ASAWA ng ISANG LALAKE?

  Hindi po ba MGA BANSANG MUSLIM LANG ang NAGTUTURO na ang LALAKE ay PUWEDENG MAG-ASAWA ng APAT?

  IYAN po ang NAPAPALA ng mga DATING KRISTIYANO na NASA LIWANAG NA ay TUMALIKOD PA kay KRISTO upang MAGPALOKO LANG sa mga TULAD ni AHMED DEEDAT at IBA PANG MANLOLOKONG ISLAMIC SCHOLAR.

  TINGNAN po NINYO, HINDI MATUTULAN nitong BALIK ISLAM na ITO ang SINABI NATIN na MISMONG sa SAUDI ARABIA ay MAS MARAMI ang LALAKE kaysa sa BABAE.

  At DAHIL NAPAHIYA SILA sa BALUKTOT at PILIPIT NILANG ARAL na DAPAT MARAMING ASAWA ang LALAKE ay KUNG ANU-ANO NANG PALUSOT ang GINAGAMIT NILA.

  TSK-TSK-TSK. KAWAWA po TALAGA kapag NAG-BALIK ISLAM ang isang TAO. NAPIPILITANG LOKOHIN ang SARILI at NAPIPILITANG MANIWALA sa BALUKTOT.

  KAWAWA po TALAGA.

  ReplyDelete
 63. MANGMANG na BALIK ISLAM:
  Anonymous said...
  here check it out. ito naman talagang iniidolo nyo pinasakay ko lamng eh nagtatalon na sa tuwa! kawawa naman! minsan-minsn lang kasi tumama eh! kaya ganon, at hindi nya pa nahahalata na pinapasakay ko lamang sya! medyo may kahinaan din talaga ang Ulo at pakiramdam nitong iniIdolo ninyong ito!

  CENON BIBE:
  NA-CHECK ko na po. ALIN PO sa mga BINANGGIT NINYO ang BANSANG MUSLIM?

  NAGLULUNDAG tuloy AKO sa TUWA dahil NAPATUNAYAN na naman na DESPERADO TALAGA KAYONG mga BALIK ISLAM.

  HINDI LULUSOT ang mga PANLOLOKO NINYO sa mga TAGASUBAYBAY ng BLOG na ITO. MATATALINO ang mga KRISTIYANO e.

  Ako ba ang NAGPAPASAKAY?

  Bakit po? AKO po ba ang NAGBIBIGAY ng mga BALUKTOT na DATOS o IMPORMASYON? HINDI po ba KAYONG MGA BALIK ISLAM ang PILIT na LUMULOKO sa mga NARITO?

  BILANG ng mga MANGMANG ang PINAG-UUSAPAN, tapos PINALALABAS MONG BILANG ng DAMI ng LALAKE at BABAE.

  Ang PINAG-UUSAPAN ay MGA BANSANG MUSLIM na MAS MARAMI ang LALAKE kaysa BABAE, tapos ang IBINIGAY NINYO e MGA BANSANG HINDI MUSLIM.

  BAKIT KAYO NANLOLOKO? Ngayon LUMALABAS na HINDI LANG KAYO-KAYONG mga BALIK ISLAM ang NAGLOLOKOHAN kundi PATI KAMI ay PILIT NINYONG NILOLOKO.

  Siguro e ARAL NINYO ang PANLOLOKO, ano po?

  KAYONG MGA BALIK ISLAM ay NALOKO ng mga SINASABI NINYO dahil HINDI KAYO NAG-IISIP. KAYO nga MISMO NILOLOKO NINYO ang INYONG MGA SARILI, di ba?

  Hindi nga ba ARAL ng BALIK ISLAM ang LOKOHIN ang KANILANG SARILI at MANIWALA sa KASINUNGALINGAN para lang MAPANINDIGAN NINYO ang MALI?

  BAKIT KAYO NAGPAPAKA-HANGAL sa GANYANG GAWAIN NINYO?

  NAKAKAAWA KAYO.

  ReplyDelete
 64. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Pero matanong ko lang Demon este Cenon Bibe pala, napagaya na tuloy ako eh! eh papaano naman yong mga katulad o kafederasyon mong mga Bakla makakapag-asawa ba ang mga iyon? hindi ba ikaw eh napipilitaa ka lang namang mag-asawa?

  CENON BIBE:
  HINDI po TAYO MAGKAPATID kaya HINDI AKO BAGAY sa PANGALAN NINYONG "DEMON."

  Kung BALIK ISLAM AKO e PUWEDE PA.

  HINDI kasi KAMI mga DEMON dahil HINDI KAMI PALAMURA, HINDI KAMI IMBENTOR, HINDI KAMI mga MANLOLOKO etc.

  E kasi HINDI NGA KAMI mga BALIK ISLAM.

  SORRY ha. SABI ko SA IYO KAYO LANG ang MASUSUPALPAL ng KABASTUSAN NINYO e.

  Ngayon, di porke HINDI HAYOK at MAKAMUNDO ang isang TAO (di tulad NINYONG BALIK ISLAM na PURO SEX at MARAMING BABAE at PATI BATA ay GUSTONG I-SEX) ay bading na yung tao.

  KAMING MGA KRISTIYANO ay HINDI HAYOK at HINDI MAKAMUNDO. Kaya nga IISA ang ASAWA NAMIN e. Isa pa NAGHAHANDA KAMI para sa BUHAY na WALANG HANGGAN sa LANGIT.

  Sa LANGIT nga ay WALA NANG ASA-ASAWA, WALA nang SEX, WALA nang KAMUNDUHAN. Sa madaling salita, HINDI NA MAKAMUNDO ang LANGIT.

  Sabi nga ng PANGINOONG HESUS sa Matthew 22:30:
  "At the resurrection PEOPLE will NEITHER MARRY NOR BE GIVEN IN MARRIAGE; they will be like the ANGELS in heaven."

  IBANG-IBA iyan sa BALIK ISLAM na ang PINAPANGARAP NINYO sa "PARAISO" NINYO ay mga BATANG PASLIT. TAMA ba? MAKAMUNDO pa rin, hindi ba?

  Teka, BAKIT nga ba IPINO-PROMOTE MO na naman ang KABAKLAAN? NAGPAPAHIWATIG KA BA ng ITINATAGO MONG GENDER? KAYA siguro PANAY ang SAMA MO sa mga KAPWA MO LALAKE. Ganoon kaya?

  NAITANONG KO LANG.

  ReplyDelete
 65. MAKAMUNDONG BALIK ISLAM:
  Mag-AASAWA kaya naman sila? ang mga Sundalo na namamatay sa Guierra/Labanan papaano nalang ang mga iyon! kong may mga asawa man ang iilan sa kaila tyak maBabalo na ito! at ang mga kapariAn may pahintulot na ba na Vatican na maari na silang mag-AASAWA? So marapat sigurop na makuha mo din ang bilang ng mga Bakla! Sundalo at mga KaPaRiAn o yong kilala mo bilang mga Pedophile! mas mainam churo na makuha mo ang tamang bilang nila!

  CENON BIBE:
  Kung BALO ay PUWEDE ULING MAG-ASAWA.

  Ang PROBLEMA NINYONG MAKAMUNDO MAG-ISIP ay PATI mga BALO ay PINAG-IINTERESAN NINYO. NAKA-TATLO KA NA e PATI BIYUDA e TINA-TARGET MO PA.

  MARAMING BINATA riyan na PUWEDE MAG-ASAWA ng BIYUDA.

  Ang ITANONG MO ay PAANO yung MGA LALAKE sa SAUDI o MGA BANSANG MUSLIM na WALANG MAASAWA dahil MAS KONTI ang BABAE sa kanila.

  PAPAYAGAN ba NINYONG MAG-ASAWA nang MARAMI ang ISANG BABAE para lang MAPAGBIGYAN ang mga LALAKENG HAYOK MAGKAASAWA?

  ReplyDelete
 66. Hindi lang pala pedopilya itong si balik islam, bakla din pala hahahaha..

  Oi balik islam ang alam ko sa paraiso nyo yung 72 ay virgins na babae hindi lalake hahhahaha..kaya lugi ka kahit mag suicide bomb ka pa dahil mga babae ang haharap sayo na tyak pandidirihan mo dahil hindi kayo talo hahahaha...

  ReplyDelete
 67. Salamat po sa mga Catholic Defenders na nagtatanggol sa ating pananampalataya.

  Marmai po kaming mga nasa Saudi Arabia ang sumsuri rito. Napagtanto namin na tunay nga pala ang pananampalatayang Kristiano.

  ReplyDelete
 68. CENON BIBE:
  NAPANSIN po ba NINYO na HINDI BINANGGIT ang SAUDI ARABIA at IBA PANG MUSLIM na BANSA kung saan NAGMULA ang ARAL na DAPAT LANG na MARAMING ASAWA ang LALAKE?

  Muslim;
  Sabi ng Tangang si Demon este Cenon Bibe pala;
  "saan NAGMULA ang ARAL na DAPAT LANG na MARAMING ASAWA ang LALAKE?"
  Hoy MangMang! Panahon pa lamang nila Abraham, David at Solomon ay nangyayari ng ang pag-aaswa ng higit sa isa! Babit? hindi ba nakasulat sa iyong Bibliya ang katutohanan hinggil dyan? Kong sa bagay mangmang at Tnga ka kasi eh! BobO at Gago ka! sabi ng iyong Bibliya! basa Jer. 10:8 hehehehehe! Oh Bibliya mo mismo ang may sabi Demo este Cenon Bibe pala at hindi ako!

  CENON BIBE:
  MALALANTAD po kasing KALOKOHAN at KASINUNGALINGAN ang PANGANGATWIRAN na iyan nitong MAKAMUNDONG BALIK ISLAM at ng SKOLAR niyang si DEEDAT.

  Muslim;
  Aling makamundong pinagssabi nitong Bugok na Demon este Cenon na ito? makamundo ba ayon sa pakahulogan nitong si Demon este Cenon Bibe pala ang Ginagawa ng Espiritu Santo kay Maria na basta na lamang Bununtis nya ito? Makamundo ba at Tama bang ituring na PagKatapus Buntisin ng Espiritu Santo kono si Maria ayon kay Demon este Cenon Bibe pala ay basta nalang ito ipinagKaKaTaiWaLa sa isang Matanda na nagNagnGalanG Jose? Sumagot ka Demon este Cenon Bibe pala! Ganitong klaseng AsaWa ba ang kapuri-puri para sAyo? Katulad ng AsaWa nitong si Maria? Kapuri-puri ba ang ginaGawa ng ASAWA nitong si Maria para sayo? na PagkaTapus Buntisin ang kanyang aSaWAng si Maria ay basta na lamang ito ipinagKakaTiwala sa isang matanda?

  CENON BIBE:
  Ang mga IMAHEN at REBULTO ay PAALALA sa TUNAY na DIYOS at sa mga SANTO na TUNAY na NAGMAHAL sa DIYOS.

  Muslim;
  Paalala sA tunay na Dios? bakit sino ba sa kanila ang nakakita na sa TunaY na Dios? Para mag-ukit ng paalala patungkol sa Tunay na Dios? meron na bang nakakakita sa kanila sa Tunay na Dios? Lantaran po bang ipinapahintulot ang paglikha ng Rebulto o mga Santo ayon sa turo at aral ng kanilang Bibliya?

  CENON BIBE:
  WALANG ALAM sa TUNAY na DIYOS ang MANGMANG na BALIK ISLAM dahil KAHIT ITANONG NINYO sa KANYA ay ALAM NIYA na HINDI DIYOS ang NAGTAYO sa PINASOK NIYA.

  Muslim;
  Bakit ikaw ba Demon este Cenon Bibe pala alam at kilala mo ba ang tunay na Dios? ha? ang sabi ng Bibliya iisa lamang daw ang Tunay na Dios! ngayon sa TATLONG dios na kinikilala mo sino dyan ang Tunay? hindi po naman siguro mangyari na tunay pareho ang Tatrlong yan! kasi madiing sinasabi ng Bibliya na iisa lamang daw po ang tunay na Dios at si Kristo pa mismo ang may sabi ng Katutohanang ito! John 17:3-4. Sa Bibliya mo na nga mismo TaTanGataNga ka pa eh! Dios pa kaya makikilala mo!? Palabiro ka rin ano? hehehehehehe! naGpapaTawa ang Mangmang at Bugok na si Demon este Cenon Bibe pala.

  ReplyDelete
 69. CENON BIBE:
  HINDI po TAYO MAGKAPATID kaya HINDI AKO BAGAY sa PANGALAN NINYONG "DEMON."

  Kung BALIK ISLAM AKO e PUWEDE PA.

  Blog Reader;
  talagang hindi! dahil mag-isA ka lamang dyan Demon este Cenon pala! hehehehehehe! Maaga mo kasing ipinahayag ang magiging Demonyo mo kaya maaga din itong nahalata! At dito mismo sa Blog na ito marami ang nakakapansin ng iyong PagKontra at pagSalungat sa mga SinaSabi mismo ni Kristo na Malinaw na Nakasulat pa mismo sa inyong Bibliya! Maaring hindi napansin ang mga kaDemonyohang pinaggagawa mo na ito! Pero lantarang nakikita ito sa mga nagBabasa ng Blog na ito! Tingin ko nga sayo eh isa kang AntiKristo eh!

  Cenon Bibe:
  HINDI kasi KAMI mga DEMON dahil HINDI KAMI PALAMURA, HINDI KAMI IMBENTOR, HINDI KAMI mga MANLOLOKO etc.

  Muslim;
  Maari na sa isang banda may katutohanan ang pinagssabi mong iyan! Pero lingid sa iyong kaalaman at lantarang napapansin ng karamihang mga nagbabasa ng blog na ito, ay tuwiran mong SinaLungat at Kinukontra ang mga Sinasabi ni Kristo sA iyong Bibliya! na sa tingin ko po ay higit pa siguro sa Pagmumura ang mga ginagawa mong ito!

  ReplyDelete
 70. CENON BIBE:
  Sabi nga ng PANGINOONG HESUS sa Matthew 22:30:
  "At the resurrection PEOPLE will NEITHER MARRY NOR BE GIVEN IN MARRIAGE; they will be like the ANGELS in heaven."

  Muslim;
  Anong klaseng Pang-uunawa naman po kaya ang ina-apply ngayon nitong si Demon este Cenon Bibe pala patungkol sa ibinigay nyang Talata? (Matthew 22:30)Literal kaya nya itong inuunawa o Spiritual nya itong inuunawa?
  Napakadali po talaga sanang unawain ang Bibliya hindi po ba? kaso may mga nakabauluob daw pong mysteryo ang mga ito! yon po ang sabi nitong si Demon este Cenon Bibe pala, kaya nga po HangganG sa kasalunkuyan ay hindi pa rin MasaGot nitong si Demon este Cenon Bibe pala ang hinggil sa Matt 12:40 na ating kataNungan kong ilang ORAS ang nakapaloob mula sa sinasabi ni Kristo na 3 Days & 3 Nights! Hanggang sa kasalunkuyan po ay hindi alam nitong si Demon este Cenon Bibe pala kong ilang ORAS talaga ang nakapaloob sa sinasabi ni Kristo na 3 Days & 3 Nights! bakit po kaya hindi alam nitong si Demon este Cenon Bibe pala ang Katutohanan hinggil dito? May malalantad kaya na Katangahan o KamangMangan kong sasabihin nya ang katutohanan hinggil sa sinasabi na 3 Days & 3 Nights ni Kristo?

  Bueno nagtatanong lamang po ako! bayaan na lamang po nating si demon este Cenon Bibe po ang sasagot sa mga katanungan nating iyan!

  ReplyDelete
 71. Let The Bible Speak;
  The believe bout Jesus Christ is the only thing that separate the True Believers and the False one!
  PagMasdan po ninyo ito!

  1John 4:1-3

  1
  Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.

  Blog Reader/Observer;
  Lets be careful from what the bgible Says "many false prophets are gone out into the world." Ito po yong mga klase ng Tao na nagsasabi ng naniniwala daw po sila kay Kristo pero naglaran naman pong Sinasalungat ang mga Salita ni Kristo na nakasulat sa kanya mismong Bibliya! Careful po kayo sa mga gnitong klaseng Tao!

  2
  Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:

  Blog Reader/Observer;
  Yon daw pong nagsasabi at naniniwala na si Kristo ay Tutoong Tao ay nasa kanya daw po ang Spirit of God! meaning po naniniwala sya kay Kristo na tutoong Tao at Hindi MUTANT na kalahati ay Tao at KalaHati naman po ay dios ayon sa mga KataNgahan at mga KaMangMangan nilang Paniniwala. For God is not a man its according to their Bible.;

  Number 23:19

  "God is not a man, that he should lie; neither the son of man, that he should repent: hath he said, and shall he not do it? or hath he spoken, and shall he not make it good?"

  maliwanag na po ba? unawa at kilala nyo na po ba ang TUTOONG Dios? hari nawa po! kasi po kong kayo ay tutoong naniniwala sa mga nakasulat ng inyong Bibliya dapat kayo mismo ay alam ang mga bagay-bagay na ito na kong saan maliwanag na mababasa sa inyong Bibliya!

  3
  And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

  Blog Reader/Observer;
  At ang mga Tao naman daw po na nagsasaBing si Kristo ay dios na nagkatawang Tao o di kaya na si Kristo ay Tao na nagkatawang dios, ay ang sabi ng inyong Bibliya ang naturang Taong iyon ay mayroon daw pong Spirit of AntiChrist. Hindi po ba napakaliwanag naman pong sinasabi ng inyong Bibliya ang mga bagay na ito? bakit po kaya hindi ito nauunawan nitong inyong IniIdolo? hindi po ba Nagpakilala pa sa inyo ito na isang syang Bible expert? Pero anong klaseng expert kaya ang alam nitong iniIdolo nyo pagdating sa Bibliya? Hindi kaya ang expertis nya lamang pagdating sa Bible ay ang paglalaro lamang ng Tigh and Loose nito? Pansinin nyo po ang mga paNgAngatwiran nitong iniIdolo ninyo pagdating sa Bibliya, hindi nyo pa po ba nahahalata?

  Bueno baka nga siguro hindi lang sa pag-uunawa ng Bibliya ninyo kayo mahihina kong hindi nyo pansin ang mga malamyang panganagtwiran ng inyong iniIdolo eh di wala na po tayong magagawa sa kasong iyan! Nasa itaas po ang mga talata ng Bibliya sana po nauunawaan ninyo ito.

  ReplyDelete
 72. Anonymous Christian;
  Tingnan po natin kung tama ang pakahulugan ni blog reader/observer sa 1John3:2-3


  "2
  Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:"

  Blog Reader/Observer;
  Yon daw pong nagsasabi at naniniwala na si Kristo ay Tutoong Tao ay nasa kanya daw po ang Spirit of God! meaning po naniniwala sya kay Kristo na tutoong Tao at Hindi MUTANT na kalahati ay Tao at KalaHati naman po ay dios ayon sa mga KataNgahan at mga KaMangMangan nilang Paniniwala.

  Anonymous Christian;
  Wala pong problema sa atin katoliko ang talata na yan dahil naniniwala po tayo na si Hesu Kristo ay nagkatawang tao.
  Wala po sa paniniwala ng katoliko na kalahati tao at kalahati Diyos si Hesu Kristo tulad po ng pinapalabas nito si blog reader/observer.
  Isa po yan patunay sa pambabaloktot nila. Pinapalabas na ang paniniwala natin na kalahati tao at Diyos si Hesu Kristo pero di naman.


  "3
  And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world."

  Blog Reader/Observer;
  At ang mga Tao naman daw po na nagsasaBing si Kristo ay dios na nagkatawang Tao o di kaya na si Kristo ay Tao na nagkatawang dios, ay ang sabi ng inyong Bibliya ang naturang Taong iyon ay mayroon daw pong Spirit of AntiChrist.

  Anonymous Christian;
  Sablay ka na sa unawa mo sa talata na yan.

  "And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God:"

  At bawat espiritu na nagsabi na HINDI nagkatawang tao si Hesu Kristo ay HINDI mula sa Diyos.

  So saan dyan yung sinasabi mo na...
  "At ang mga Tao naman daw po na nagsasaBing si Kristo ay dios na nagkatawang Tao o di kaya na si Kristo ay Tao na nagkatawang dios"

  Ang sinasabi dyan na Anti-Christ ay yung mga tao na dini-deny na si Hesu Kristo ay Diyos na nagkatawang tao.

  ReplyDelete
 73. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Sabi ng Tangang si Demon este Cenon Bibe pala;
  "saan NAGMULA ang ARAL na DAPAT LANG na MARAMING ASAWA ang LALAKE?"
  Hoy MangMang! Panahon pa lamang nila Abraham, David at Solomon ay nangyayari ng ang pag-aaswa ng higit sa isa!

  CENON BIBE:
  Uulitin ko lang, HINDI AKO BALIK ISLAM kaya HINDI AKO "DEMON."

  Take note po, HINDI TAYO PALAMURA, HINDI LIARS, HINDI IMBENTOR, HINDI NANLOLOKO kaya HINDI TAYO BALIK ISLAM at HINDI "DEMON."

  Ngayon, NAPAHIYA na naman po ang PALAMURANG BALIK ISLAM kaya INULIT NA NAMAN ang PALPAK na ARAL NILA.

  Panahon pa raw ni ABRAHAM, SOLOMON at DAVID ay "nangyayari na" ang PAGKAKAROON ng MARAMING ASAWA.

  NASAGOT na po NATIN IYAN. HINDI nga NAKASAGOT at HINDI NAKATUTOL ang MAKAMUNDONG BALIK ISLAM, di po ba?

  Si ABRAHAM po ay HINDI NAGKAROON ng MARAMING ASAWA. DALAWA LANG ang NAGING ASAWA ni ABRAHAM: Si SARAH at KETURAH.

  NAGING ASAWA ni ABRAHAM si KETURAH noong PATAY NA ang UNA NIYANG ASAWA.

  May LUMANDI po kay ABRAHAN, ang ALIPIN na si HAGAR.

  NEVER pong KINILALANG ASAWA ni ABRAHAM si HAGAR.

  SINIPINGAN LANG ni ABRAHAM si HAGAR dahil sa KAGUSTUHAN ng ASAWA NIYANG si SARAH.

  HINDI po PINABORAN ng DIYOS ang PAGSIPING ni ABRAHAM sa ALIPIN kaya PINALAYAS ang ALIPIN at ang NAGING ANAK NILANG si ISMAEL.

  NEVER PO KINILALA NG DIYOS bilang PANGANAY na ANAK ni ABRAHAM si ISMAEL.

  SINA DAVID at SOLOMON ay UMASAWA nang MARAMI at SILA ay PINAGALITAN at PINARUSAHAN ng DIYOS.

  IYAN po ang NANGYAYARI sa mga NAG-AASAWA ng MARAMI, PINARURUSAHAN ng DIYOS.

  Anyway, GAGAWAN po NATIN ng HIWALAY na ARTIKULO IYAN para MAMULAT sa KATOTOHANAN ang PALAMURANG BALIK ISLAM.

  ReplyDelete
 74. MAKAMUNDONG BALIK ISLAM:
  hindi ba nakasulat sa iyong Bibliya ang katutohanan hinggil dyan? Kong sa bagay mangmang at Tnga ka kasi eh! BobO at Gago ka! sabi ng iyong Bibliya! basa Jer. 10:8 hehehehehe! Oh Bibliya mo mismo ang may sabi Demo este Cenon Bibe pala at hindi ako!

  CENON BIE:
  NAKASULAT nga po sa BIBLIYA ang PAGPAPALAYAS sa MALANDING ALIPIN na si HAGAR at sa ANAK NIYANG si ISMAEL.

  NAGSARILI po KASI SILA ng KILOS kaya ayun, PINARUSAHAN ng DIYOS.

  Ganoon din po ang PARUSA sa mga BABAERONG SINA DAVID at SOLOMON. NASA BIBLIYA rin po ang PAGPARUSA sa KANILA.

  Kaya ito pong mga BALIK ISLAM na nagpo-PROMOTE ng KAMUNDUHAN ay ANO PO ang AASAHAN? GANTIMPALA o PARUSA?

  KAYO na po ang MAGSABI. NASA BIBLIYA po IYAN.

  Jer10:8?

  TINAWAG pong HANGAL ang mga NANINIWALA sa HINDI GALING sa DIYOS.

  TAYO pong mga KATOLIKO ay NANINIWALA sa mga DIYOS MISMO ang NAGSABI at NAGTURO. Kaya po TIYAK na HINDI TAYO ang TINUTUMBOK RIYAN.

  E ITO pong mga BALIK ISLAM? NANINIWALA ba SILA sa ITINAYO at ITINURO MISMO ng DIYOS?

  Ayon po MISMO sa MGA PALAMURANG BALIK ISLAM ay NEVER KINAUSAP ng DIYOS ang PROPETA NILA. NEVER DIN NAGTURO ang DIYOS sa KANILA.

  Ano po ang IBIG SABIHIN NIYAN?

  Ang INANIBAN NILA at PINANINIWALAAN ay HINDI DIYOS ang NAGTAYO at HINDI DIYOS ang NAGTURO.

  SINO po ngayon ang TINUTUMBOK na HANGAL sa Jer10:8?

  E di SILA PONG MGA BALIK ISLAM. TAMA po ba?

  ReplyDelete
 75. SABI po NATIN:
  MALALANTAD po kasing KALOKOHAN at KASINUNGALINGAN ang PANGANGATWIRAN na iyan nitong MAKAMUNDONG BALIK ISLAM at ng SKOLAR niyang si DEEDAT.

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Aling makamundong pinagssabi nitong Bugok na Demon este Cenon na ito? makamundo ba ayon sa pakahulogan nitong si Demon este Cenon Bibe pala ang Ginagawa ng Espiritu Santo kay Maria na basta na lamang Bununtis nya ito?

  CENON BIBE:
  ALING MAKAMUNDO ang SINASABI KO?

  Yung PAG-SEX NINYO sa mga 9-ANYOS at PAG-ASAWA NINYO sa MARAMING BABAE kahit pa MAWALAN NA ang IBANG LALAKE.

  MAKAMUNDO RIN ang PANINIWALA NINYO na PURO SEX ang AABUTAN NINYO sa PARAISO. TAMA?

  ANO ang GINAWA ng ESPIRITU SANTO kay MARIA?

  PINILI SIYA bilang INA ng DIYOS ANAK na NAGKATAWANG TAO.

  ANO ang MAKAMUNDO RIYAN?

  Sa SOBRANG MAKAMUNDO ng PAG-IISIP nitong PALAMURANG BALIK ISLAM ay LAHAT ng BAGAY ay NAKIKITA NIYANG MAHALAY at MALASWA.

  PARI MALINAW na HIMALA at MILAGRO ay HINAHALUAN NIYA ng MALISYA.

  E kasi naman po, PATI 9-ANYOS na PASLIT ay SINI-SEX NILA kaya LAHAT ng MAISIP NILA ay SEX, SEX, SEX at KAMUNDUHAN.

  ReplyDelete
 76. MAKAMUNDONG BALIK ISLAM:
  Makamundo ba at Tama bang ituring na PagKatapus Buntisin ng Espiritu Santo kono si Maria ayon kay Demon este Cenon Bibe pala ay basta nalang ito ipinagKaKaTaiWaLa sa isang Matanda na nagNagnGalanG Jose?

  CENON BIBE:
  ANO nga ang MAKAMUNDO RIYAN?

  WALANG MAIPAKITA itong PALAMURANG BALIK ISLAM, di po ba?

  KAHIT KAILAN ay HINDI NAKASAGOT IYAN. TALUNAN po e.

  Sabi pa ng iba ay LOSER SILA.

  MAKAMUNDO ba yung PILIIN si MARIA upang MAGING INA ng TAGAPAGLIGTAS?

  MAKAMUNDO ba yung MAGTALAGA ng TAGAALAGA at KATUWANG ang INA ng DIYOS ANAK?

  BALUKTOT po TALAGA ang PAG-IISIP ng MAKAMUNDONG BALIK ISLAM na ito.

  E ano po kung MATANDA na si JOSE? Pati MATATANDA ay BINABASTOS na NITONG PALAMURANG BALIK ISLAM na ito.

  Bakit po? ILANG TAON NA BA ang PROPETA NILA nung I-SEX ang 9-ANYOS na "MAMA AISHA" NILA?

  56 ANYOS na po. BATAM-BATA po po ba sa ISIP ng PALAMURANG BALIK ISLAM ang 56-ANYOS?

  Si JOSE ay MATANDA pero MAHALAGA at MARANGAL ang NAGING PAPEL bilang KASAMA, TAGAPANGALAGA at KATUWAN ng INA ng DIYOS ANAK.

  Ang PROPETA po ng BALIK ISLAM, MARANGAL din po ba NILANG MASASABI ang PAG-SEX NIYA sa 9-ANYOS na BATANG WALANG MALAY?

  Sige po, PAKI KUMPARA po NINYO ang DALAWANG MAY EDAD na LALAKENG IYAN.

  ReplyDelete
 77. SABI po NATIN:
  Ang mga IMAHEN at REBULTO ay PAALALA sa TUNAY na DIYOS at sa mga SANTO na TUNAY na NAGMAHAL sa DIYOS.

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Paalala sA tunay na Dios? bakit sino ba sa kanila ang nakakita na sa TunaY na Dios? Para mag-ukit ng paalala patungkol sa Tunay na Dios? meron na bang nakakakita sa kanila sa Tunay na Dios?

  CENON BIBE:
  OPO, NAGPAKITA po sa mga KRISTIYANO ang TUNAY na DIYOS, sa PERSONA ng PANGINOONG HESUS, ang IMAHEN ng DIYOS.

  Sabi sa 2 Corinthians 4:4
  The god of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel of the glory of CHRIST, who is the IMAGE OF GOD.

  NAKITA po NINYO?

  Si KRISTO po ang IMAHEN ng DIYOS kaya NAKITA po ng MGA KRISTIYANO ang IMAHEN ng DIYOS.

  Dahil diyan ay NAKAKAGAWA ang mga KATOLIKO ng MGA PAALALA sa DIYOS.

  Makikita rin po natin sa 2Cor4:4 na HINDI NAKIKITA ng BALIK ISLAM ang DIYOS dahil BINULAG SILA ng "diyos ng panahong ito."

  Kaya po BULAG ang mga BALIK ISLAM at HINDI NILA NAKIKITA ang KATOTOHANAN.

  Kung NAKAKAKITA po ba ang mga BALIK ISLAM ay IKARARANGAL NILA ang PAG-SEX ng PROPETA NILA sa isang 9-ANYOS na BATANG PASLIT?

  BULAG ng po SILA, di po ba?

  ReplyDelete
 78. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Lantaran po bang ipinapahintulot ang paglikha ng Rebulto o mga Santo ayon sa turo at aral ng kanilang Bibliya?

  CENON BIBE:
  TUWIRAN pong INIUTOS ng DIYOS ang PAGGAWA ng mga IMAHEN na PAALALA sa KANYA.

  Nasa Exodus 25:18-22, Numbers 21:8-9 po iyan.

  Noon pong HINDI PA TUMATALIKOD kay KRISTO itong BALIK ISLAM na ito ay HINDI NA SIYA NAKASAGOT sa KATOLIKO kaugnay sa USAPIN na iyan.

  AKALA NIYA porke LALO SIYANG NAGPAKAMANGMANG bilang BALIK ISLAM ay MANANALO na SIYA.

  MALAKING PAGKAKAMALI po ang AKALA NIYA.

  Kung NOONG INC pa SIYA ay TALUNAN NA SIYA ay LALO SIYANG TALUNAN NGAYON.

  ReplyDelete
 79. SABI po NATIN:
  WALANG ALAM sa TUNAY na DIYOS ang MANGMANG na BALIK ISLAM dahil KAHIT ITANONG NINYO sa KANYA ay ALAM NIYA na HINDI DIYOS ang NAGTAYO sa PINASOK NIYA.

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Bakit ikaw ba Demon este Cenon Bibe pala alam at kilala mo ba ang tunay na Dios? ha? ang sabi ng Bibliya iisa lamang daw ang Tunay na Dios! ngayon sa TATLONG dios na kinikilala mo sino dyan ang Tunay?

  CENON BIBE:
  OO, KILALA KO ang TUNAY na DIYOS: SIYA ang TRINIDAD, ang IISANG DIYOS na MAY TATLONG PERSONA: ang AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO.

  TATLONG DIYOS ba SILA?

  ITO lang naman pong PALAMURANG BALIK ISLAM ang NAGBABALUKTOT sa ARAL ng KATOLIKO e.

  ARAL po KASI ng BALIK ISLAM ang MAMBALUKTOT at MAGSINUNGALING para MASIRAAN NILA ang IBANG TAO, partikular ang mga KATOLIKO.

  Ang IISANG DIYOS na MAY TATLONG PERSONA e PINILIPIT NIYA at GINAWANG TATLONG DIYOS.

  BALUKTOT po talaga MAG-ISIP, di po ba?

  ReplyDelete
 80. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  hindi po naman siguro mangyari na tunay pareho ang Tatrlong yan! kasi madiing sinasabi ng Bibliya na iisa lamang daw po ang tunay na Dios at si Kristo pa mismo ang may sabi ng Katutohanang ito! John 17:3-4. Sa Bibliya mo na nga mismo TaTanGataNga ka pa eh! Dios pa kaya makikilala mo!? Palabiro ka rin ano? hehehehehehe! naGpapaTawa ang Mangmang at Bugok na si Demon este Cenon Bibe pala.

  CENON BIBE:
  Ang DIYOS ay PARANG ISANG PAMILYA na MARAMING MIYEMBRO.

  Sa PAMILYA ay IISA at PANTAY ang PAGKATAO, KALIKASAN at DIGNIDAD ng BAWAT MIYEMBRO.

  HINDI po IYAN MAUNAWAAN ng PALAMURANG BALIK ISLAM dahil sa PAMILYA po NILA ay HINDI PANTAY ang PAGKATAO ng MGA MIYEMBRO.

  Halimbawa po, sa BALIK ISLAM ay MABABA ang BABAE kaysa LALAKE. Ang LALAKE ay MAY KARAPATANG SAKTAN ang ASAWA NIYA. At MARAMI pang HINDI PAGKAKAPANTAY-PANTAY sa PAGTURING.

  Hintayin po nating HUMIRIT itong PALAMURANG BALIK ISLAM at IISA-ISAHIN po NATIN ang SINASABI ng MGA SKOLAR ng MUSLIM na MAGPAPATUNAY na HINDI PANTAY PAGTURING sa PAGKATAO ng BABAE at LALAKE sa KANILA.

  ReplyDelete
 81. SABI po NATIN:
  HINDI po TAYO MAGKAPATID kaya HINDI AKO BAGAY sa PANGALAN NINYONG "DEMON."

  Kung BALIK ISLAM AKO e PUWEDE PA.

  PALAMURANG BALIK ISLAM na NAGKUNWARI pang "Blog Reader" daw:
  talagang hindi! dahil mag-isA ka lamang dyan Demon este Cenon pala! hehehehehehe! Maaga mo kasing ipinahayag ang magiging Demonyo mo kaya maaga din itong nahalata!

  CENON BIBE:
  PAANO po AKO naging "DEMON" na KAPATID ng mga BALIK ISLAM?

  PALAMURA po ba AKO na TULAD NILA?

  IMBENTO po ba AKO na TULAD ng BALIK ISLAM?

  NANLOLOKO po ba AKO na TULAD ng BALIK ISLAM?

  UMAAYON po ba AKO sa MAKAMUNDO at KARUMAL-DUMAL na PAG-SEX sa 9-ANYOS na BATA?

  HINDI po ba KAYONG MGA BALIK ISLAM LANG ang GUMAGAWA NIYAN?

  Kaya nga po HINDI TAYO MAGKAPATID e. HINDI po AKO "DEMON."

  SORRY po.

  ReplyDelete
 82. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  At dito mismo sa Blog na ito marami ang nakakapansin ng iyong PagKontra at pagSalungat sa mga SinaSabi mismo ni Kristo na Malinaw na Nakasulat pa mismo sa inyong Bibliya! Maaring hindi napansin ang mga kaDemonyohang pinaggagawa mo na ito! Pero lantarang nakikita ito sa mga nagBabasa ng Blog na ito! Tingin ko nga sayo eh isa kang AntiKristo eh!

  CENON BIBE:
  KAYO LANG pong mga PALAMURA at MANGMANG na BALIK ISLAM ang TINUTUTULAN KO RITO.

  ALAM ko po na MASAKIT na ITINUTUWID KO ang mga PAMBABALUKTOT NINYO sa MGA SALITA ni KRISTO pero GANOON po TALAGA. MASAKIT ang MAITUWID ang mga KAMALIAN NINYO.

  SINO po ang SINASABI NINYOG NAKAKAPANSIN sa "pagsalungat" ko kuno sa mga salita ni KRISTO?

  KAYO LANG naman pong mga BALUKTOT MAG-ISIP ang NAGSASABI NIYAN. KAYO KASI ang NATUTUMBOK ng mga PAGTUTUWID KO sa mga KAMALIANG IKINAKALAT ng mga MANLOLOKO.

  MASAKIT po ba ang PAGTUTUWID KO sa MGA KAMALIAN NINYO?

  SORRY pero GANOON PO TALAGA. MASAKIT na MALAMAN NINYO na MALI KAYO.

  ReplyDelete
 83. SABI po NATIN:
  HINDI kasi KAMI mga DEMON dahil HINDI KAMI PALAMURA, HINDI KAMI IMBENTOR, HINDI KAMI mga MANLOLOKO etc.

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Maari na sa isang banda may katutohanan ang pinagssabi mong iyan!

  CENON BIBE:
  O, DI BA? KAHIT ITONG PALAMURANG BALIK ISLAM e ALAM na HINDI TAYO DEMON e.

  SILA LANG KASING mga BALIK ISLAM ang PALAMURA at GUMAGAWA ng mga GAWAIN ng mga DEMONYO.

  ReplyDelete
 84. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Pero lingid sa iyong kaalaman at lantarang napapansin ng karamihang mga nagbabasa ng blog na ito, ay tuwiran mong SinaLungat at Kinukontra ang mga Sinasabi ni Kristo sA iyong Bibliya! na sa tingin ko po ay higit pa siguro sa Pagmumura ang mga ginagawa mong ito!

  CENON BIBE:
  GANUN po ba? BAKIT WALANG EXAMPLE?

  MAGBIGAY KAYO ng HALIMBAWA ng SINALUNGAT KONG ARAL o SALITA ni KRISTO.

  WALA KAYONG MAIBIGAY dahil ALAM NINYO na MAPAPAHIYA NA NAMAN KAYO.

  MASANAY na po KAYONG MAPAHIYA. BALIK ISLAM KAYO e.

  Ang mga TUMATALIKOD kay KRISTO at sa KANYANG KATOTOHANAN ay MAPAPAHIYA.

  ReplyDelete
 85. SABI po NATIN:
  Anonymous said...
  Sabi nga ng PANGINOONG HESUS sa Matthew 22:30:
  "At the resurrection PEOPLE will NEITHER MARRY NOR BE GIVEN IN MARRIAGE; they will be like the ANGELS in heaven."

  MAKAMUNDONG BALIK ISLAM:
  Anong klaseng Pang-uunawa naman po kaya ang ina-apply ngayon nitong si Demon este Cenon Bibe pala patungkol sa ibinigay nyang Talata? (Matthew 22:30)Literal kaya nya itong inuunawa o Spiritual nya itong inuunawa?

  CENON BIBE:
  HELLO! MAY MALABO po ba sa DIREKTANG SINABI ng PANGINOONG HESUS?

  Ang HIRAP dito sa mga PALAMURANG BALIK ISLAM e kapag HINDI LITERAL tulad ng Mt12:40 ay PILIT na GINAGAWANG LITERAL.

  Tapos yung TUWIRAN at DIREKTANG DEKLARASYON ng PANGINOON ay PILIT na NILALAGYAN PA ng BALUKTOT at MAKAMUNDO NILANG UNAWA.

  TSK-TSK-TSK.

  ReplyDelete
 86. BLOG READER DAW:
  1John 4:1-3
  1
  Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.

  Blog Reader/Observer;
  Lets be careful from what the bgible Says "many false prophets are gone out into the world."

  CENON BIBE:
  TAMA po. MAG-INGAT TAYO dahil PAGKATAPOS na UMAKYAT sa LANGIT ni KRISTO ay NAGLITAWAN ang mga BULAANG PROPETA.

  Sa ILALIM po ay MAKIKITA NATIN ang SALITA ng isang BULAANG PROPETA.

  Paki SUNDAN po NINYO sa IBABA.

  ReplyDelete
 87. BLOG READER DAW:
  Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:

  Blog Reader/Observer;
  Yon daw pong nagsasabi at naniniwala na si Kristo ay Tutoong Tao ay nasa kanya daw po ang Spirit of God! meaning po naniniwala sya kay Kristo na tutoong Tao at Hindi MUTANT na kalahati ay Tao at KalaHati naman po ay dios ayon sa mga KataNgahan at mga KaMangMangan nilang Paniniwala. For God is not a man its according to their Bible.;

  CENON BIBE:
  IYAN na po ang SALITA ng BULAAN.

  Take note po na BINALUKTOT ng ating "READER" ang SINABI ng 1Jn4:2.

  Ang SABI po sa talata ay "Every spirit that confesseth that Jesus Christ IS COME IN THE FLESH is of God..."

  Ang SABI naman ng "READER" ay "naniniwala sya kay Kristo na tutoong Tao at Hindi MUTANT na kalahati ay Tao at KalaHati naman po ay dios."

  HINDI po IYAN ang SINABI ng 1Jn4:2. BINAGO at KINORAP ng "READER" na BALIK ISLAM ang SINABI ng TALATA.

  OUT OF CONTEXT po KASI ang PAGBASA nitong "READER" na BALIK ISLAM.

  Ang 1Jn4:2 ay SINULAT din ng APOSTOL na si JOHN.

  Nung sabihin po ni JOHN na si KRISTO ay "DUMATING sa LAMAN" ay MAY REPERENSIYA po IYAN sa GOSPEL na ISINULAT NIYA.

  Sa GOSPEL na ISINULAT ni JOHN ay MALINAW ang sinasabing PAGDATING ni KRISTO.

  Ang TINUTUKOY pong PAGDATING ni KRISTO ay ang PAGKAKATAWANG TAO ng DIYOS ayon sa Jn1:1 at 14.

  Sabi sa Jn 1:1 at 14:
  In the beginning was the WORD, and the WORD was with God, and THE WORD WAS GOD.

  And the WORD [who was GOD] became flesh ...

  Sa madaling salita po, ang SALITA na DIYOS ay NAGING LAMAN o DUMATING sa LAMAN.

  Iyan po ang SINASABI sa 1Jn4:2 na si KRISTO ay DUMATING sa LAMAN.

  SIYA po ay ang SALITA na DIYOS na DUMATING sa LAMAN o NAGKATAWANG TAO.

  Iyan po ang SINASABI sa 1Jn4:2 na BINAGO, BINALUKTOT at KINORAP ng "READER" na BALIK ISLAM.

  Sabi pa nitong "READER" na BALIK ISLAM ay "KataNgahan at ... KaMangMangan" ang ARAL na DIYOS na NAGKATAWANG TAO si KRISTO.

  SINO po ang LUMALABAS na nasa "KataNgahan at mga KaMangMangan"? HINDI po ba ITONG "READER" na BALIK ISLAM?

  NAGSASALITA kasi SIYA na MANGMANG naman pala SIYA sa TAMANG KONTEKSTO ng 1Jn4:2.

  ReplyDelete
 88. READER NA BALIK ISLAM:
  Number 23:19
  "God is not a man, that he should lie; neither the son of man, that he should repent: hath he said, and shall he not do it? or hath he spoken, and shall he not make it good?"

  maliwanag na po ba? unawa at kilala nyo na po ba ang TUTOONG Dios? hari nawa po! kasi po kong kayo ay tutoong naniniwala sa mga nakasulat ng inyong Bibliya dapat kayo mismo ay alam ang mga bagay-bagay na ito na kong saan maliwanag na mababasa sa inyong Bibliya!

  CENON BIBE:
  Ano po ang sabi? "GOD IS NOT MAN."

  SINABI po ba na "GOD CANNOT BECOME MAN"?

  HINDI po. OUT OF CONTEXT na naman po ang PAGBASA ng MGA BALIK ISLAM kaya MALI ang UNAWA NILA at NAILIGAW SILA ng mga MANLOLOKO.

  Sa Num 23:19 ay WALANG SINASABI na HINDI KAYA ng DIYOS na MAGKATAWANG TAO. HINDI po ang KAPANGYARIHAN ng DIYOS ang ISYU riyan.

  Sa SIMPLENG PAGSUSURI po sa talata ay sinasabi lang diyan na ang DIYOS ay HINDI TULAD ng TAO na MARUNONG MAGSINUNGALING.

  Sabi po riyan, "God is not a man, that he should lie;"

  Ang LINAW, di po ba?

  Ang SINASABI ay HINDI TAO ang DIYOS para SIYA MAGSINUNGALING din.

  WALA pong SINABI na HINDI KAYA ng DIYOS MAGKATAWANG TAO.

  SABLAY po ang UNAWA ng BALIK ISLAM.

  Ngayon, TAKE NOTE po na ang Num 23:19 ay nasa OLD TESTAMENT. HINDI pa po NAGKAKATAWANG TAO ang DIYOS na GINAWA NIYA sa panahon ng BAGONG TIPAN.

  At GINAWA nga po ng DIYOS na MAGKATAWANG TAO ayon sa Jn1:1 at 14.

  NAGAWA ng DIYOS na MAGKATAWANG TAO dahil WALANG IMPOSIBLE sa KANYA.

  Sabi sa Luke 1:37
  "For nothing is impossible with God."

  PATUNAY na WALANG IMPOSIBLE sa DIYOS kahit noong MAGKATAWANG TAO SIYA ay GUMAWA SIYA ng MARAMING MILAGRO.

  Ito pong mga BALIK ISLAM, TANUNGIN NINYO kung ang DIYOS na PINANINIWALAAN NILA ay NAKAGAWA ng mga MILAGRONG TULAD ng GINAWA ni HESUS.

  Baka MABULOK KAYO sa PAGHIHINTAY ay WALA SILANG MAIBIBIGAY.

  ReplyDelete
 89. READER na BALIK ISLAM:
  3
  And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

  Blog Reader/Observer;
  At ang mga Tao naman daw po na nagsasaBing si Kristo ay dios na nagkatawang Tao o di kaya na si Kristo ay Tao na nagkatawang dios, ay ang sabi ng inyong Bibliya ang naturang Taong iyon ay mayroon daw pong Spirit of AntiChrist.

  CENON BIBE:
  Ayan po, BALUKTOT na naman ang BASA ng BALIK ISLAM sa 1Jn4:3.

  SAAN po kaya NIYA NAKUHA ang SINABI NIYA na mayroong spirit ng ANTICHRIST ang "nagsasaBing si Kristo ay dios na nagkatawang Tao o di kaya na si Kristo ay Tao na nagkatawang dios"?

  WALA pong GANYAN sa TALATA. DAGDAG NA NAMAN ng BALIK ISLAM. IMBENTO po ULI. BALUKTOT na UNAWA na naman.

  Ang SABI ng 1Jn4:3 ay "And every spirit that confesseth not that JESUS CHRIST IS COME IN THE FLESH is not of God:"

  Ang MAY ESPIRITU ng ANTIKRISTO ay ang HINDI NANINIWALA na DUMATING sa LAMAN si KRISTO.

  Muli, ang REREFENCE po niyan ay ang SINABI rin ni JOHN sa Jn1:1, 14 na si KRISTO ay DIYOS na NAGKATAWANG TAO o DIYOS na DUMATING sa LAMAN.

  Napansin po ba ninyo na BALIKTAD ang UNAWA ng BALIK ISLAM sa AKTWAL na SINASABI ng TALATA?

  TINITIYAK ko po SA INYO na HINDI MAIPALILIWANAG ng BALIK ISLAM ang MGA MALI NIYANG UNAWA.

  MALI nga po KASI SIYA e.

  Ngayon, SIYA PO ang HINDI NANINIWALA na SI KRISTO ay DIYOS na DUMATING sa LAMAN.

  Mula po sa MISMONG MGA SALITA NIYA ay MALINAW na SIYA ay MAY ESPIRITU ng ANTIKRISTO.

  Actually, TUMALIKOD na nga po SIYA kay KRISTO di po ba?

  ReplyDelete
 90. ANONYMOUS IN SAUDI ...
  Salamat po sa mga Catholic Defenders na nagtatanggol sa ating pananampalataya.

  Marmai po kaming mga nasa Saudi Arabia ang sumsuri rito. Napagtanto namin na tunay nga pala ang pananampalatayang Kristiano.

  CENON BIBE:
  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

  Nawa ay MAIBALITA NINYO ang BLOG na ITO sa MGA PILIT na INILILIGAW PALAYO sa TUNAY na PANANAMPALATAYA.

  KAHIT ISANG KALULUWA lang po ang MATULUNGAN NINYONG MAILIGTAS MULA sa PAGKALIGAW ay MALAKING BIYAYA na po sa INYO at sa INYONG PAMILYA.

  MARAMING SALAMAT po sa PAGSUBAYBAY NINYO.

  ReplyDelete
 91. siguro si "propeta" muhammad (pbuh) nitong mga balik-slum nagkakandatuwad na sa "paraiso" nila ngaun sa dami ng birhen na katalik n'ya hehehe tagumpay ang pedophile na propeta (pbuh) meron n syang 72 virgins kya itong mga balik-slum inggit na inggit heheheh tyaga muna kyo sa 9 yrs. old hehehh

  ReplyDelete
 92. Bastos na Balik Islam,
  Kahit ano pang sabihin mo, hindi inalay ni Mohamad and buhay niya sa iyo para bigyan ka ng buhay na walang hanggan.

  Kahit anong puri mo kay Mohamad, hindi siya ang NAG-ALIS ng mga kasalanan ng mundo. Sa halip ay DINAGDAGAN pa nga niya ito, e.g., Pedophilia.

  At hinding-hindi mo pwedeng maipagyabang sa amin na MINAHAL ka ni Mohamad.

  Si Jesus, nag-alay ng kanyang buhay para sa amin at para sa iyo (kahit itinakwil mo siya). Si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan (aalisin niya pati kasalanan mo kung sumampalataya ka lang sana sa kanya). At alam na alam na namin na MAHAL niya kami (samantalang KAAWAY nyo siya).

  Ganoon lang ka simple yon!

  ReplyDelete
 93. CENON BIBE:
  DESPERADO na po itong MANGMANG na BALIK ISLAM.

  Paki TUKOY nga po NINYO kung ALIN sa mga IBINIGAY NIYANG LUGAR ay BANSANG MUSLIM.

  Muslim;
  Hoy! mangMang! GagO at Tarantadong Demon este Cenon Bibe pala, sabi ito ng Bibliya mo mismo (jer.10:8)ha? baka pagbitangan na naman tayong nahgmumura dito! Bibliya mo mismo Demon este Cenon Bibe pala ang tumatawag sayo ng GagO at Tarantado! ang usapang yan ay ang Ratio ng Male ang Female Mangmang ka talaga ano? bakit mo naman isingle-out ang mga bansang Muslim sa usaping ito? kong hindi ka ba naman TaranTado eh! Tarantado ka na GagO ka pa! yan ang sabi ng iyong Bibliya! Jer 10:8 oh hindi ba? GagO ka naman talaga eh!

  ReplyDelete
 94. MANNY CRUZ said...

  Bastos na Balik Islam,
  Kahit ano pang sabihin mo, hindi inalay ni Mohamad and buhay niya sa iyo para bigyan ka ng buhay na walang hanggan.

  Muslim;
  At ikaw namang Tarantado at MangMang ka, sino naman ang nag-alay ng Buhay para sayo? Yan bang KaTangahan mong yan malinaw ba nating mababasa sa Bibliya?
  bueno po babasahin po natin ang Bibliya kong aayon sa KaTangahan Paniniwala nitong si MANNY CRUZ ang mga nakasulat saa Bibliya;

  Matt. 12:7
  "But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless."

  Oh ayan na mismo Tanga at MangMang na MANNY CRUZ si Kristo a mismo ang may sabi nyan ha? at hindi ako!
  at ito pa oh MangMang na MANNY CRUZ, basa.;

  Hosea 6:6
  "For I desired mercy, and not sacrifice; and the knowledge of God more than burnt offerings."

  Oh ano yan? ibig bang sabihin nyang mga talatang iyan ay Mali kasi tama ang mga KatAngaAhan ay KaTaranTadohang pinaniniwalaan nitong si MANNY CRUZ? ngayon MANNY CRUZ its your WORDS (Stupid belief) against the Bible! Ang Hirap kasi sa inyon kong ano-ano na lamang ang pinaniniwalaan ninyo eh SaLunGat naman sa mga nakaSulat sa inyong Bibliya!? Oh hindi ba napaKatAnga mo talaga?

  Dagdag na panguntra sa mga Katangahan mo MANNY CRUZ ang mga talatang ito!

  Matt 16:
  26
  "For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?"For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works."

  Matt 10:
  38
  "And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me."

  Matt 5
  17
  "Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil."
  18
  "For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled."
  19
  "Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven."
  20
  "For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven."

  Oh ngayon ano ang sabi ng Bibliya? di ba ganito; "na except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven?"

  Duet. 24
  16
  "The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers: every man shall be put to death for his own sin."

  Ezekiel 18
  20
  "The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him."

  Ayan hindi pa ba malinaw sayo ang mga talatang yan ha? Tarantadong MANNY CRUZ anong ang unawa mo sa mga talatang iyan?! May nag-inalay ba ng Buhay sa isang Tanga at Tarantadong katulad mo? Mag-isaip ka nga! Hindi ka lang GagO! TarantaDo ka pang bastos ka!

  ReplyDelete
 95. Anonymous Christian;
  Bro.Manny as expected ay puro mura at panlalait ang sagot sa iyo nitong palamurang muslim.

  Quote ng quote ng talata ng bibliya pero kitang kita naman natin na mali mali at baluktot ang unawa nila dito.

  Di pa sila nagsasawa mag-quote kahit na paulit ulit na tinuwid ni bro.cenon ang baluktot nilang paniniwala.

  Kaya kung may hiya lang sana ang mga ito ay di na gaagamit ng talata ng bibliya ito sa pagsagot sagot nila.

  Pero sa kabilang banda ay naipapakita din kung ano unawa nila kumpara sa tunay at tamang unawa natin mga katoliko.
  At tayong mga reader ang magbebenefit sa ganito dahil nakikita natin kung anong klase unawa nila kumpara sa unawa nating mga katoliko.

  ReplyDelete
 96. In the Name of Allah, the Merciful, the Compassionate

  Christ in Islam


  Chapter One : Christian Muslim Responses

  Debate on TV

  At the end of the debate - "Christianity and Islam" - which appeared on the SABC-TV program "Cross Questions" on Sunday 5th June 1983, the Chairman, Mr. Bill Chalmers commented: "I think it can be said from this discussion that there is, at present, somewhat more accommodation on the Islamic side for the founder of Christianity than there is on the Christian side for the founder of Islam. What the significance of that is, we leave it to you, the viewer, to determine, but I do think you will agree that it is a good thing that we are talking together."

  "Bill" as he is popularly addressed, without any formalities, on all his programs, by all his panelists, is extremely charming and stupendous in his humility. He is a picture of what the Holy Quran portrays of a good Christian:

  "...And nearest among them in love to the believers wilt thou find those who say: 'We are Christians': because among these are men devoted to learning and men who have renounced the world. And they are not arrogant." (The Holy Quran 5:82)

  Jesus - His Status

  Were the Muslims on the panel trying to placate the viewers out policy, deceit or diplomacy? Nothing of the kind! They were only articulating what God Almighty had commanded them to say in the Holy Quran. As Muslims, they had no choice. They had said in so many words: "We Muslims believe, that Jesus was one of the mightiest messengers of God that he was the Christ, that he was born miraculously without any male intervention (which many modern-day Christians do not believe today), that he gave life to the dead by God's permission and that he healed those born blind and the lepers by god's permission. In fact, no Muslim is a Muslim if he or she does not believe in Jesus!"

  Pleasant Surprise

  Over 90% of the people who witnessed this debate must have been pleasantly, but skeptically, surprised. They might have not believed their ears. They must have surmised that the Muslims were playing to the gallery - that they were trying to curry favor with their fellow Christian countrymen; that if the Muslims would say a few good words about Jesus, then in reciprocation the Christians might say a few good words about Muhammed (may the peace and the blessings of God be upon all His righteous servants, Moses, Jesus, Muhammed...etc.); that I scratch your back and you scratch my back - which would be a sham or hypocrisy.

  Hate Cultivated

  We cannot blame the Christians for their skepticism. They have been so learned for centuries. They were trained to think the worst of the man Muhammed, salla Allah u alihi wa sallam, and his religion. How aptly did Thomas Carlyle say about his Christian brethren over a hundred and fifty years ago: "The lies which well-meaning zeal has heaped round this man (Muhammed) are disgraceful to ourselves only." We Muslims are partly responsible for this. We have not done anything substantial to remove the cobwebs.

  Ocean of Christianity

  South Africa is an ocean of Christianity. If Libya boasts the highest percentage of Muslims on the continent of Africa, then the Republic of South Africa would also be entitled to boast the highest percentage of Christians. In this ocean of Christianity the R.S.A. - the Muslims are barely 2% of the total population. We are a voteless minority - numerically, we count for nothing; politically, we count for nothing; and economically, one white man, as Oppenheimer, could buy out the whole lot of us, lock, stock and barrel.

  So if we had feigned to appease, we might be excused. But no! We must proclaim our Master's Will; we must declare the Truth, whether we liked it or not. In the words of Jesus: "Seek ye the truth, and the truth shall set you free" (John 8:32).

  ReplyDelete
 97. Chapter Two : Jesus in the Quran

  Christians Unaware

  The Christian does not know that the true spirit of charity which the Muslim displays, always, towards Jesus and his mother Mary spring from the fountainhead of his faith - the Holy Quran. He does not know that the Muslim does not take the holy name of Jesus, in his own language, without saying Eesa, alaihi assalam ("Jesus, peace be upon him")

  The Christian does not know that in the Holy Quran Jesus is mentioned twenty five times. For example:

  "We gave Jesus, the son of Mary, clear signs and strengthened him with the Holy Spirit" (The Holy Quran 2:87)

  "O Mary! God giveth thee glad tidings of a Word from Him: his name will be Christ Jesus, the son of Mary..." (3:45)

  "...Christ Jesus the son of Mary was (no more than) an apostle of god..." (4:171)

  "...And in their foot steps we sent Jesus the son of Mary..." (5:46)

  "And Zakariya and John, and Jesus and Elias: all in the ranks of the righteous." (6:85)

  Jesus - His Titles

  Though Jesus is mentioned by name in twenty-five places in the Holy Quran, he is also addressed with respect as: Ibn Maryam, meaning "The son of Mary"; and as the Maseeh (in Hebrew it is the Messiah), which is translated as "Christ". He is also known as Abdullah, "The servant of Allah"; and as Rasul u Allah, the messenger of Allah.

  He is spoken of as "The Word of God", as "The Spirit of God", as a "Sign of God", and numerous other epithets of honor spread over fifteen different chapters. The Holy Quran honors this mighty messenger of God, and the Muslims have not fallen short over the past fourteen hundred years in doing the same. There is not a single disparaging remark in the entire Quran to which even the most jaundiced among the Christians can take exception.

  Eesa Latinised to "Jesus"

  The Holy Quran refers to Jesus as Eesa, and this name is used more times than any other title, because this was his "Christian" name. Actually, his proper name was Eesa (Arabic), or Esau (Hebrew); classical Yeheshua, which the Christian nations of the West latinised as Jesus. Neither the "J" nor the second "s" in the name Jesus is to be found in the original tongue - they are not found in the Semitic languages.

  The word is very simply "E S A U" a very common Jewish name, used more than sixty times in the very first booklet alone of the Bible, in the part called "Genesis". There was at least one "Jesus" sitting on the "bench" at the trial of Jesus before the Sanhedrin. Josephus the Jewish historian mentions some twenty five Jesus' in his "Book of Antiquities". The New Testament speaks of "Bar-Jesus" a magician and a sorcerer, a false prophet (Acts 13:6); and also "Jesus-Justus" a Christian missionary, a contemporary of Paul (Colossians 4:11). These are distinct from Jesus the son of Mary. Transforming "Esau" to (J)esu(s) - Jesus - makes it unique. This unique (?) name has gone out of currency among the Jews and the Christians from the 2nd century after Christ. Among the Jews, because it came to be a name of ill - repute, the name of one who blasphemed in Jewry; and among the Christians because it came to be the proper name of their God. The Muslim will not hesitate to name his son Eesa because it is an honored name, the name of a righteous servant of the Lord.

  ReplyDelete
 98. Chapter Three : Mother And Son

  Mary Honored

  The birth of Jesus Christ is described in two places of the Quran - chapter 3 and chapter 19. Reading from the beginning of his birth, we come across the story of Mary, and the esteemed position which she occupies in the House of Islam, before the actual annunciation of the birth of Jesus is given:

  "'Behold'! the angels said: 'O Mary! God hath chosen thee and purified thee, and chosen thee above the women of all nations" (3:42)

  "Chosen thee above the women of all nations." Such an honor is not to be found given to Mary even in the Christian Bible! The verse continues:

  "O Mary! Worship thy Lord devoutly: prostrate thyself, and bow down (in prayer) with those who bow down." (3:43)

  Divine Revelation

  What is the source of this beautiful and sublime recitation which, in its original Arabic, moves men to ecstasy and tears? verse 44 below explains:

  "This is part of the tidings, of the things unseen, which We reveal unto thee (O Muhammad!) by inspiration: Thou wast not with them when they cast lots with arrows, as to which of them should be charged with the care of Mary: nor wast thou with them when they disputed (the point)." (3:44)

  Mary's Birth

  The story is that the maternal grandmother of Jesus, Hannah, had hitherto been barren. She poured out her heart to God: If only God will grant her a child, she would surely dedicate such a child for the service of God in the temple.

  God granted her prayer and Mary was born. Hannah was disappointed. She was yearning for a son, but instead she delivered a daughter; and in no way is the female like the male, for what she had in mind. What was she to do? She had made a vow to God. She waited for Mary to be big enough to fend for herself.

  When the time came, Hannah took her darling daughter to the temple, to hand over for temple services. Every priest wanted to be the god-father of this child. They cast lots with arrows for her - like the tossing of the coin - head or tail?
  eventually she fell to the lot of Zakariya, but not without a dispute.

  ReplyDelete
 99. The Source of His Message

  This was the story. But where did Muhammed, salla Allah u alihi wa sallam, get this knowledge from? He was an Ummi, Arabic for "unlettered". He did not low how to read or write. He is made by God Almighty to answer this very question in the verse above, by saying that it was all by divine inspiration. "No!", says the controversialist. "This is Muhammed's own concoction. He copied his revelations from the Jews and Christians. He plagiarized it. He forged it."

  Knowing full-well, and believing as we do, that the whole Quran is the veritable Word of God, we will nevertheless agree, for the sake of argument, with the enemies of Muhammed, salla Allah u alihi wa sallam, for a moment, that he wrote it. We can now expect some cooperation from the unbelievers.

  Ask him: "Have you any qualms in agreeing that Muhammed was an Arab?" Only an ignorant will hesitate to agree. In that case there is no sense in pursuing any discussion. Cut short the talk. Close the book!

  With the man of reason, we proceed. "That this Arab, in the first instance, was addressing other Arabs. He was not talking to Indian Muslims, Chinese Muslims, or Nigerian Muslims. He was addressing his own people, the Arabs. Whether they agreed with him or not, he told them in the most sublime form, words that were seared into the hearts and minds of his listeners that Mary the mother of Jesus, a Jewess, was chosen above the women of all nations. Not his own mother, nor his wife nor his daughter, nor any other Arab woman, but a Jewess! Can one explain this? Because to everyone his own mother or wife, or daughters would come before other women.

  Why would the prophet of Islam honor a woman from his opposition! and a Jewess at that! belonging to a race which had been looking down upon his people for three thousand years? Just as they still look down upon their Arab brethren today."


  Sarah and Hagar

  The Jews learn, from the Bible, that their father, Abraham, had two wives Sarah and Hagar. They say that they are the children of Abraham through Sarah his legitimate wife; that their Arab brethren have descended through Hagar, a "bondwoman", and that as such, the Arabs are an inferior breed.

  Will anyone please explain the anomaly as to why Muhammed, salla Allah u alihi wa sallam, if he is the author, chose this Jewess for such high honor? The answer is simple, he had no choice he had no right to speak of his own desire. "It is no less than an inspiration sent down to him." (53:4)

  The Chapter of Maryam

  There is a Chapter in the Holy Quran, named Surat u Maryam "Chapter Mary", named in honor of Mary the mother of Jesus Christ, peace and blessings of Allah be upon him; again, such an honor is not to be found given to Mary in the Christian Bible. Out of the 66 books of the Protestants and 73 of the Roman Catholics, not one is named after Mary or her son. You will find books named after Matthew, Mark, Luke, John, Peter, Paul and two score more obscure names, but not a single one is that of Mary!

  If Muhammed, salla Allah u alihi wa sallam, was the author of the Holy Quran, then he would not have failed to include in it with Mary, the mother of Jesus, his own mother Aamina, his dear wife Khadija, or his beloved daughter Fatima. But No! No! This can never be. The Quran is not his handiwork!.

  ReplyDelete
 100. Chapter Four : The Good News


  " 'Behold!' the angels said: 'O Mary! Allah giveth thee glad tidings of a word from him: his name will be Jesus, the son of Mary; held in honor in this world and the hereafter; and (of the company of) those nearest to Allah." (3:45)

  "Nearest to God," not physically nor geographically, but spiritually. Compare this with "And (Jesus) sat on the right hand of God." (Mark 16:19). The bulk of Christendom has misunderstood this verse as well as many others in the Bible. They imagine the Father (God) sitting on a throne, a glorified chair, and His Son, Jesus, sitting on His right hand side. Can you conjure up the picture? If you do, you have strayed from the true knowledge of God. He is no old Father Christmas. He is beyond the imagination of the mind of man. He exists. He is real, but He is not like anything we can think of, or imagine.

  In eastern languages "right hand" meant a place of honor, which the Holy Quran more fittingly describes as "In the company of those nearest to Allah." The above verse confirms that Jesus is the Christ. and that he is the Word which God bestowed upon Mary. Again, the Christian reads into these words, a meaning which they do not carry. They equate the word "Christ" with the idea of a god-incarnate; and the "Word" of God to be God.

  "Christ" Not a Name

  The word "Christ" is derived from the Hebrew word Messiah, Arabic Maseeh. Root word masaha, meaning "to rub", "to massage", "to anoint". Priests and kings were anointed when being consecrated to their offices. But in its translated Grecian form, "Christ" seems unique: befitting Jesus only.

  Christians like to translate names into their own language; like Cephas to "Peter" , Messiah to "Christ". How do they do that? Very easily. Messiah in Hebrew means "Anointed". The Greek word for anointed is Christos. Just lop off the 'os' from Christos, and you are left with "Christ"; a unique name!

  Christos means "Anointed", and anointed means appointed in its religious connotation. Jesus, peace and blessing be upon him, was appointed (anointed) at his baptism by John the Baptist, as God's Messenger. Every prophet of God is so anointed or appointed. The Holy Bible is replete with the "anointed" ones. In the original Hebrew, he was made a Messiah. Let us keep to the English translation "anointed."

  Not only were prophets and priests and kings anointed (Christos-ed), but horns, and cherubs and lamp-posts also.

  "I am the God of Bethel, where you anointed a pillar ..." (Genesis 31:13)

  "If the priest that is anointed do sin ..." (Leviticus 4:3)

  "And Moses... anointed the tabernacle and all things that was therein..." (Leviticus 8:100)

  "..the Lord shall...exalt the horn of his anointed" (I Samuel 2:10)

  "Thus saith the Lord to his anointed to Cyrus..." (Isaiah 45:1)

  "Thou art the anointed cherub..." (Ezekiel 28:14)

  There are an hundred more such references in the Holy Bible. Every time you come across the word "anointed" in your Bible, you can take it that that word would be christos in the Greek translations, and if you take the same liberty with the word that the Christians have done, you will have Christ Cherub, Christ Cyrus, Christ Priest and Christ Pillar, ...etc.

  ReplyDelete
 101. Some Titles Exclusive

  Although, every prophet of God is an anointed one of God, a Messiah, the title Maseeh or Messiah, or its translation "Christ" is exclusively reserved for Jesus, the son of Mary, in both Islam and in Christianity. This is not unusual in religion. There are certain other honorific titles which may be applied to more than one prophet, yet being made exclusive to one by usage: like "Rasulullah", meaning "Messenger of God", which title is applied to both Moses (19:51) and Jesus (61:6) in the Holy Quran. Yet "Rasullullah" has become synonymous only with Muhammad, the prophet of Islam, among Muslims.

  Every prophet is indeed a "Friend of God", but its Arabic equivalent "Khalillullah" is exclusively associated with Father Abraham. This does not mean that the others are not God's friends. "Kaleemullah", meaning "One who spoke with Allah" is never used for anyone other than Moses, yet we believe that God spoke with many of His messengers, including Jesus and Muhammed, may the peace and blessings of God be upon all His servants. Associating certain titles with certain personages only, does not make them exclusive or unique in any way. We honor all in varying terms.

  Whilst the good news was being announced (verse 45 above) Mary was told that her unborn child will be called Jesus, that he would be the Christ, a "Word" from God, and that...

  "He shall speak to the people in childhood and in maturity. And he shall be (of the company) of the righteous." (3:46)

  "At length she brought the (babe) to her people carrying him. They said: 'O Mary! truly a strange thing has thou brought!'. 'O sister of Aaron!, thy father was not a man of evil, nor thy mother a woman unchaste!' " (The Holy Quran 19:27-28)

  Jews Amazed

  There is no Joseph the carpenter here. The circumstances being peculiar, Mary the mother of Jesus had retired herself to some remote place in the East (19:16). After the birth of the child she returns.

  A. Yusuf Ali, comments in his popular English translation of the Quran:

  "The amazement of the people knew no bounds. In any case they were prepared to think the worst of her, as she had disappeared from her kin for some time. But now she comes, shamelessly parading a babe in her arms! How she had disgraced house of Aaron, the fountain of priesthood!

  "Sister of Aaron": Mary is reminded of her high lineage and the unexceptionable morals of her father and mother. How, they said, she had fallen, and disgraced the name of her progenitors!

  What could Mary do? How could she explain? Would they, in their censorious mood accept her explanation? All she could do was to point to the child, who, she knew, was no ordinary child. And the child came to her rescue. By a miracle he spoke, defended his mother, and preached to an unbelieving audience."

  Allah azza wa jall says in the Quran:

  "But she pointed to the babe. They said: 'How can we talk one who is a child in the cradle?' He (Jesus) said: 'I am indeed a servant of Allah (God) : He hath given me revelation and made me a prophet: 'and He hath made me blessed wheresoever I be, and hath enjoined on me prayer and charity as long as I live. '(He hath made me) kind to my mother, and not overbearing or unblest; 'So Peace is on me the day I was born, the day that I die, and the day that I shall be raised up to life again)'!" (19:29-33)

  ReplyDelete
 102. His First Miracle(s)

  Thus Jesus, peace and blessings be upon him, defended his mother from the grave calumny and innuendoes of her enemies. This is the very first miracle attributed to Jesus in the Holy Quran that, he spoke as an infant from his mother's arms. Contrast this with his first miracle in the Christian Bible which occurred when he was over thirty years of age:

  "And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there: And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage. And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, they have no wine. Jesus saith unto her, 'Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.' His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it. And there were set there six water pots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece. Jesus saith unto them, Fill the water pots with water. And they filled them up to the brim. And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was: (but the servants which drew the water knew;) the governor of the feast called the bridegroom, And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now." (John 2:110)

  Since this miracle, wine has flowed like water in Christendom. Many reason that what was good for the Master is good enough for them. Jesus was no "kill-joy" they say. Didn't he make good potent wine, that even those "well drunk", those whose senses had been dulled could make out the difference ? "That the best was kept for the last.". This was no pure grape juice. It was the same wine that, according to the Christian Bible, enabled the daughters of Lot to seduce their father (Genesis 19:32-33).It was the same wine which the Christian is advised to eschew in Ephesians 5:18 - "And be not drunk with wine..."

  It is that innocent (?) 1% potency that eventually leads millions down into the gutter. America has 10 million drunkards in the midst of 70 million "born-again" Christians! The Americans call their drunkards "Problem Drinkers". In South Africa, they are called "Alcoholics"; drunkard is too strong a word for people to stomach.

  But the Prime Minister of Zambia, Dr. Kenneth Kaunda, does not hesitate to call a spade a spade. He says, "I am not prepared to lead nation of drunkards", referring to his own people who drink intoxicants.

  Whether the water "blushed" or not "seeing" Jesus, we cannot blame him or his disciples for the drinking habits of his contemporaries. For he had truly opined, "have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now" (John 16:12). Mankind had not reached the stage of receiving the whole Truth of Islam. Did he not also say "You cannot put new wine into old bottles"? (Matthew 9:17).

  ReplyDelete
 103. "Mother" or "Woman"?

  According to St. John, in the fourth verse above, describing the marriage feast at Cana, we are told that Jesus, peace and blessings be upon him, behaved insolently towards his mother. He calls her "woman," and to rub more salt into the wound he is made to say "what have I to do with thee?" What connection is there between you and me, or what have I got to do with you? Could he have forgotten that this very "woman" had carried him for nine months, and perhaps suckled him for 2 years, and had borne endless insults and injuries on account of him? Is she not his mother? Is there no word in his language for "mother"?

  Strange as it may seem, that while the missionaries boast about their master's humility, meekness and long-suffering, they call him the "Prince of Peace" and they sing that "he was led to the slaughter like a lamb, and like a sheep who before his shearer is dumb, he opened not his mouth", yet they proudly record in the same breath, that he was ever ready with invectives for the elders of his race, and was always itching for a showdown i.e. if their records are true:


  "Ye hypocrites!"

  "Ye wicked and adulterous generation!"

  "Ye whited sephulcres!"

  "Ye generation of vipers!"

  and now to his mother: "Woman..."

  Jesus Defended

  Muhammed, salla Allah u alihi wa sallam, the Messenger of God, is made to absolve Jesus from the false charges and calumnies of his enemies.

  "And He (God Almighty) hath made me (Jesus) kind to my mother, and not overbearing or unblest" (19:31).

  On receiving the good news of the birth of a righteous son Mary responds:

  "She said: 'O My Lord! how shall I have a son, when no man hath touched me?"

  The angel says in reply:

  "He said: 'Even so: Allah (God) createth what He willeth: when He hath decreed a matter He but sayth o it 'Be,' and it is! And Allah (God) will teach him the Book and Wisdom, the Torah (Law) and the Gospel," (3:47-48).

  ReplyDelete
 104. Chapter Five : Quranic and Biblical Versions


  Meeting the Reverend

  I was visiting the "Bible House" in Johannesburg. Whilst browsing through the stacks of Bibles and religious books, I picked up an Indonesian Bible and had just taken in hand a Greek - English New Testament, a large, expensive volume. I had not realized that I was being observed by the supervisor of the Bible House. Casually, he walked up to me. Perhaps my beard and my Muslim headgear were an attraction and a challenge? He inquired about my interest in that costly volume. I explained that as a student of comparative religion, I had need for such a book. He invited me to have tea with him in his office. It was very kind of him and I accepted.

  Over the cup of tea, I explained to him the Muslim belief in Jesus, peace and blessings of Allah be upon him. I explained to him the high position that Jesus occupied in the House of Islam. He seemed skeptical about what I said. I was amazed at his seeming ignorance, because only retired Reverend gentlemen can become Supervisors of Bible Houses in South Africa. I began reciting from verse 42 of chapters 3 of the Holy Quran:

  "'Behold!' The angels said: 'O Mary, Allah hath chosen thee...'"

  I wanted the Reverend to listen, not only to the meaning of the Quran, but also to the music of its cadences when the original Arabic was recited. Rev. Dunkers (for that was his name) sat back and listened with rapt attention to "Allah's Words".

  When I reached the end of verse 49, the Reverend commented that the Quranic message was like that of his own Bible. He said, he saw no difference between what he behaved as a Christian, and what I had read to him. I said: "that was true". If he had come across these verses in the English language alone without their Arabic equivalent, side by side, he would not have been able to guess in a hundred years that he was reading the Holy Quran. If he were a Protestant, he would have thought that he was reading the Roman Catholic Version, if he had not seen one, or the Jehovah's Witness Version or the Greek Orthodox Version, or the hundred and one other versions that he might not have seen; but he would never have guessed that he was reading the Quranic version.

  The Christian would be reading here, in the Quran, everything he wanted to hear about Jesus, but in a most noble, elevated and sublime language. He could not help being moved by it.

  In these eight terse verses from 42 to 49 we are told:
  (a) That Mary, the mother of Jesus, was a virtuous woman, and honored above the women of all nations.
  (b) That all that was being said was God's own Revelation to mankind.
  (c) That Jesus was the "Word" of God.
  (d) That he was the Christ that the Jews were waiting for.
  (e) That God will empower this Jesus to perform miracles even in infancy.
  (f) That Jesus was born miraculously, without any male intervention.
  (g) That God will vouchsafe him Revelation.
  (h) That he will give life to the dead by God's permission, and that he will heal those born blind and the lepers by God's permission, ... etc.

  "Chalk and Cheese"

  The most fervent Christian cannot take exception to a single statement or word here. But the difference between the Biblical and the Quranic narratives is that between "chalk and cheese". "To me they are identical, what is the difference?" the Reverend asked. I know that in their essentials both the stories agree in their details, but when we scrutinize them closely we will discover that the difference between them is staggering.

  Now compare the miraculous conception as announced in verse 47 of the Holy Quran with what the Holy Bible says:

  "Now the birth of Jesus Christ was in this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, (as husband and wife) she was found with child of the holy ghost."(Matthew 1:18)

  ReplyDelete
 105. Master Dramatizer

  The eminent Billy Graham from the United States of America dramatized this verse in front of 40,000 people in King Park, Durban, with his index finger sticking out and swinging his outstretched arm from right to left, he said: "And the Holy Ghost came and impregnated Mary!" On the other hand St. Luke tells us the very same thing but less crudely. He says, that when the annunciation was made, Mary was perturbed. Her natural reaction was :

  "How shall this be, seeing I know not a man?" (Luke 1:34) meaning sexually.

  The Quranic narrative is:

  "She said: O my Lord! how shall I have a son when no man hath touched me?" (3:47) meaning sexually.

  In essence there is no difference between these two statements "seeing I know not a man" and "when no man hath touched me". Both the quotations have an identical meaning. It is simply a choice of different words meaning the same thing. But the respective replies to Mary's plea in the two Books (the Quran and the Bible) are revealing.

  The Biblical Version

  Says the Bible:

  "And the angle answered and said into her : 'The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee" (Luke 1:35)

  Can't you see that you are giving the atheist, the skeptic, the agnostic a stick to beat you with? They may well ask "How did the Holy Ghost come upon Mary?" "How did the Highest overshadow her?" We know that literally it does not mean that: that it was an immaculate conception, but the language used here, is distasteful. Now contrast this with the language of the Quran:

  The Quranic Version

  "He said (the angel says in reply): 'Even so: Allah (God) createth what He willeth: when He hath decreed a plan, He but saith to it, 'Be,' and it is!' " (3:47)

  This is the Muslim concept of the birth of Jesus. For God to create a Jesus, without a human father, He merely has to will it. If He wants to create a million Jesus' without fathers or mothers, He merely wills them into existence. He does not have to take seeds and transfer them, like men or animals by contact or artificial insemination . He wills everything into being by His word of command "Be" and "It is".

  There is nothing new in what I am telling you, I reminded the Reverend. It is in the very first Book of your Holy Bible, Genesis 1:3 "And God said..." What did He say? He said "Be" and "It was". He did not have to articulate the words. This is our way of understanding the word "Be", that He willed everything into being.

  Choice for His Daughter

  "Between these two versions of the birth of Jesus, the Quranic version and the Biblical version, which would you prefer to give your daughter ?" I asked the supervisor of the Bible House. He bowed his head down in humility and admitted "The Quranic Version."

  How can "a forgery" or "an imitation", as it is alleged of the Quran, be better than the genuine, the original, as it is claimed for the Bible? It can never be, unless this Revelation to Muhammed is what it, itself, claims to be viz. The pure and holy Word of God! There are a hundred different tests that the unprejudiced seeker after truth can apply to the Holy Quran and it will qualify with flying colors to being a Message from on High.

  ReplyDelete
 106. Like Adam

  Does the miraculous birth of Jesus make him a God or a "begotten" son of God? No! says the Holy Quran:

  "The similitude of Jesus before Allah (God) is that of Adam; He created him from dust then said to him: 'Be', and he was." (3:59)

  Yusuf Ali, comments in his notes in the Quran translation:

  "After a description of the high position which Jesus occupies as a prophet in the preceding verses we have a repudiation of the dogma that he was God, or the son of God, or any thing more than man. If it is said that he was born without a human father, Adam was also so born. Indeed Adam was born without either a human father or mother. As far as our physical bodies are concerned they are mere dust.

  In God's sight Jesus was as dust just as Adam was or humanity is. The greatness of Jesus arose from the divine command 'Be': for after that he was more than dust a great spiritual leader and teacher"

  The logic of it is that, if being born without a male parent entitles Jesus to being equated with God, then, Adam would have a greater right to such honor, and this no Christian would readily concede. Thus, the Muslim is made to repudiate the Christian blasphemy.

  Further, if the Christian splits hairs by arguing that Adam was "created" from the dust of the ground, whereas Jesus was immaculately "begotten" in the womb of Mary, then let us remind him that, even according to his own false standards, there is yet another person greater than Jesus, in his own Bible . Who is this superman?

  Paul's Innovation

  "For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God... Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life..." (Hebrews 7:1,3)

  Here is a candidate for Divinity itself, for only God Almighty could possess these qualities. Adam had a beginning (in the garden), Jesus had a beginning (in the stable); Adam had an end and, claim the Christians, so had Jesus "and he gave up the ghost". But where is Melchisedec? Perhaps he is hibernating somewhere like Rip Van Winkel (a fairy tale character who slept for many ages.)

  And what is this "Hebrews"? It is the name of one of the Books of the Holy Bible, authored by the gallant St. Paul, the self appointed thirteenth apostle of Christ. Jesus had twelve apostles, but one of them (Judas) had the Devil in him. So the vacancy had to be filled, because of the "twelve" thrones in heaven which had to be occupied by his disciples to judge the children of Israel (Luke 22:30).

  ReplyDelete
 107. Saul was a renegade Jew, and the Christians changed his name to "Paul", probably because "Saul" sounds Jewish. This St. Paul made such a fine mess of the teachings of Jesus, peace blessings be upon him, that he earned for himself the second most coveted position of "The Most Influential Men of History" in the monumental work of Michael H. Hart: The 100 or The Top Hundred or the Greatest Hundred in History. Paul outclasses even Jesus because, according to Michael Hart, Paul was the real founder of present day Christianity. The honor of creating Christianity had to be shared between Paul and Jesus, and Paul won because he wrote more Books of the Bible than any other single author, whereas Jesus did not write a single word.

  Paul needed no inspiration to write his hyperboles here and in the rest of his Epistles. Did not Hitler's Minister of Propaganda Goebbels say: "The bigger the lie the more likely it is to be believed'? But the amazing thing about this exaggeration is that no Christian seems to have read it. Every learned man to whom I have shown this verse to, seemed to be seeing it for the first time. They appear dumbfounded, as described by the fitting words of Jesus:

  "...seeing they see not, and hearing they hear not, neither do they understand." (Matthew 13:13)

  The Holy Quran also contains a verse which fittingly describes this well cultivated sickness:

  "Deaf, dumb and blind, will they not return (to the path)." (2:18)

  The Sons of God

  The Muslim takes strong exception to the Christian dogma that "Jesus is the only begotten son, begotten not made". This is what the Christian is made to repeat from childhood in his catechism. I have asked learned Christians, again and again as to what they are really trying to emphasize, when they say: "Begotten not made".

  They know that according to their own God given (?) records, God has sons by the tons:

  "...Adam, which was the son of God."(Luke 3:38)

  "That the sons of God saw the daughters of men that they were fair... And when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them..." (Genesis 6: 2,4)

  "...Israel is My son, even My firstborn:" (Exodus 4:22)

  "...for I (God) am a Father to Israel, and Ephraim is My firstborn." (Jeremiah 31:9)

  "...the Lord hath said unto me (David): 'Thou art My son: this day have I begotten thee." (Psalms 2:7)

  "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." (Romans 18:14)

  Can't you see that in the language of the Jew, every righteous person, every Tom, Dick and Harry who followed the Will and Plan of God, was a "Son of God". It was a metaphorical descriptive term commonly used among the Jews. The Christian agrees with this reasoning, but goes on to say: "but Jesus was not like that". Adam was made by God. Every living thing was made by God, He is the Lord, Cherisher and Sustainer of all. Metaphorically speaking therefore God is the Father of all. But Jesus was the "begotten" son of God, not a created son of God ?

  Begotten Means "Sired"!

  In my forty years of practical experience in talking to learned Christians, not a single one has opened his mouth to hazard an explanation of the phrase "begotten not made". It had to be an American who dared to explain. He said : "It means, sired by God." "What!?" I exploded : "Sired by God?" "No, no!" he said, "I am only trying to explain the meaning, I do not believe that God really sired a son."

  The sensible Christian says that the words do not literally mean what they say. Then why do you say it? Why are you creating unnecessary conflict between the 1,200,000,000 Christians and a thousand million Muslims of the world in making senseless statements?

  ReplyDelete
 108. Reason for Objection

  The Muslim takes exception to the word "begotten", because begetting is an animal act, belonging to the lower animal functions of sex. How can we attribute such a lowly capacity to God? Metaphorically we are all the children of God, the good and the bad, and Jesus would be closer to being the son of God than any one of us, because he would be more faithful to God then any one of us can ever be. From that point of view he is preeminently the son of God.

  Although this pernicious word "begotten" has now unceremoniously been thrown out of the "Most Accurate" version of the Bible, the Revised Standard Version (R.S.V.), its ghost still lingers on in the Christian mind, both black and white. Through its insidious brainwashing the white man is made to feel superior to his black Christian brother of the same Church and Denomination. And in turn, the black man is given a permanent inferiority complex through this dogma.

  Brain-washed Inferiority

  The human mind can't help reasoning that since the "begotten son" of an African will look like an African, and that of a Chinaman as a Chinese, and that of an Indian like an Indian: so the begotten son of God aught naturally to look like God. Billions of beautiful pictures and replicas of this "only begotten son of God" are put in peoples hands. He looks like a European with blonde hair, blue eyes and handsome features like e one I saw in the "King of Kings" or "The Day of Triumph" or "Jesus of Nazareth". Remember Jeffrey Hunter? The "Savior" of the Christian is more like a German than a Jew with his polly nose. So naturally, if the son is a white man, the father would also be a white man (God?). Hence the darker skinned races of the earth subconsciously have the feeling of inferiory ingrained in their souls as God's "step children". No amount of face creams, skin lighteners and hair straighteners will erase the inferiority.

  God is neither black nor white. He is beyond the imagination of the mind of man. Break the mental shackles of a Caucasian (white) man-god, and you have broken the shackles of a permanent inferiority. But intellectual bondages are harder to shatter: the slave himself fights to retain them.

  ReplyDelete
 109. Chapter Six : Answer to Christian Dilemmas


  "Christ in Islam" is really Christ in the Quran: and the Holy Quran has something definite to say about every aberration of Christianity. The Quran absolves Jesus, peace and blessings be upon him, from all the false charges of his enemies as well as the misplaced infatuation of his followers. His enemies allege that he blasphemed against God by claiming Divinity. His misguided followers claim that he did avow Divinity, but that was not blasphemy because he was God. What does the Quran say ?

  Addressing both the Jews and the Christians, Allah says:

  "O People of the Book! commit no excesses in your religion: nor say of Allah (God) aught but the truth. Christ Jesus son of Mary was (no more than) a messenger of Allah (God), and His Word, which he bestowed on Mary, and a Spirit proceeding from Him: so believe in Allah (God) and His messengers..." (4:171)

  Going to Extremes

  "O People of the Book" is a very respectful title with which the Jews and the Christians are addressed in the Holy Quran. In other words, Allah is saying "O Learned People!", "O People with a Scripture!" According to their own boast, the Jews and the Christians prided themselves over the Arabs, who had no Scripture before the Quran. As a learned people, Allah pulls up both the contending religionists for going to either extremes as regards the personality of Christ.

  The Jews made certain insinuations about the legitimacy of Jesus and charged him of blasphemy by twisting his words. The Christians read other meanings into his words; wrench words out of their context to make him God.

  The modern day Christian, the hot - gospeller, the Bible thumper, uses harsher words and cruder approaches to win over a convert to his blasphemies.

  He says:
  (a) "Either Jesus is God or a liar"
  (b) "Either Jesus is God or a lunatic"
  (c) "Either Jesus is God or an impostor"
  These are his words, words culled from Christian literature. Since no man of charity, Muslim or otherwise, can condemn Christ so harshly as the Christian challenges him to do, perforce he must keep non-committal. He thinks he must make a choice between one or the other of these silly extremes. It does not occur to him that there is an alternative to this Christian conundrum.

  Sensible Alternative

  Is it not possible that Jesus is simply what he claimed to be, a prophet, like so many other prophets that passed away before him? Even that he is one of the greatest of them, a mighty miracle worker, a great spiritual teacher and guide - the Messiah!. Why only God or Lunatic? Is "lunacy" the opposite of "Divinity" in Christianity? What is the antonym of God? Will some clever Christian answer?

  ReplyDelete
 110. The Quran lays bare the true position of Christ in a single verse, followed by a note by Yusuf Ali's:

  "That he was the son of a woman, Mary, and therefore a man;"
  "But a messenger, a man with a mission from Allah (God), and therefore entitled to honor."
  "A Word bestowed on Mary, for he was created by Allah's word 'Be', and he was;"(3:59).
  A spirit proceeding from Allah (God), but not Allah: his life and mission were more limited than in the case of some other messengers, though we must pay equal honor to him as a prophet of Allah. The doctrines of Trinity, equality with God, and sons, are repudiated as blasphemies. Allah (God) is independent of all needs and has no need of a son to manage His affairs. The Gospel of John (whoever wrote it) has put a great deal of Alexandrian Gnostic mysticism round the doctrine of the Word (Greek, Logos), but it is simply explained here."
  Jesus Questioned

  Reproduced below are verses 119 to 121 from the Chapter of Maeda (chapter 5 of the Quran) depicting the scene of Judgment Day, when Allah will question Jesus, peace and blessings be upon him, regarding the misdirected zeal of his supposed followers in worshipping him and his mother: and his response,

  "And behold! Allah will say: 'O Jesus the son of Mary! Didst thou say unto men, take me and my mother for two gods beside Allah?' He will say: 'Glory to Thee! never could I say what I had no right (to say). Had I said such a thing, Thou wouldst indeed have known it. Thou knowest what is in my heart, Thou I know not what is in Thine. For Thou knowest in full all that is hidden.

  'Never said I to them aught except what Thou didst command me to say, to wit, 'Worship Allah, my Lord and your Lord'; and I was a witness over them whilst I dwelt amongst them; when Thou didst take me up Thou wast the Watcher over them, and Thou art a witness to all things.

  'If Thou dost punish them, they are Thy servant: If Thou dost forgive them, Thou art the Exalted in power, the Wise.'"
  (5:116-118)

  Claimed No Divinity

  If this is the statement of truth from the All-Knowing, that "Never said I to them aught except what Thou didst command me to say, to wit, 'Worship Allah, my Lord and your Lord'", then how do the Christians justify worshipping Jesus?

  There is not a single unequivocal statement throughout the Bible, in all its 66 volumes of the Protestant versions, or in the 73 volumes of the Roman Catholic versions, where Jesus claims to be God or where he says "worship me". Nowhere does he say that he and God Almighty "are one" and "the same person."

  The last phrase above "one and the same person" tickles many a "hot-gospeller" and "Bible-thumper," not excluding the Doctor of Divinity and the Professor of Theology. Even the new converts to Christianity have memorized these verses. They are programmed to rattle off verses out of context, upon which they can hang their faith. The words "are one" activates the mind by association of memories. "Yes", say the Trinitarians, the worshippers of three gods in one God, and one God in three gods, "Jesus did claim to be God!" Where?

  ReplyDelete
 111. Reverend at the Table

  I had taken Rev. Morris D.D. and his wife, to lunch at the "Golden Peacock." While at the table, during the course of our mutual sharing of knowledge, the opportunity arose to ask, "Where?" And without a murmur he quoted, "I and my father are one" to imply that God and Jesus were one and the same person. That Jesus here claims to be God. The verse quoted was well known to me, but it was being quoted out of context. It did not carry the meaning that the Doctor was imagining, so I asked him, "What is the context?"

  Choked on "Context"

  The Reverend stopped eating and began staring at me. I said, "Why? Don't you know the context?", "You see, what you have quoted is the text, I want to know the context, the text that goes with it, before or after." Here was an Englishman (Canadian), a paid servant of the Presbyterian Church, a Doctor of Divinity, and it appeared that I was trying to teach him English. Of course he knew what "context" meant. But like the rest of his compatriots, he had not studied the sense in which Jesus had uttered the words.

  In my forty years of experience, this text had been thrown at me hundreds of times, but not a single learned Christian had ever attempted to hazard a guess as to its real meaning. They always start fumbling for their Bibles. The Doctor did not have one with him. When they do start going for their Bibles, I stop them in their stride: "Surely, you know what you are quoting?", "Surely, you know your Bible?" After reading this, I hope some "born-again" Christians will rectify this deficiency. But I doubt that my Muslim readers will ever come across one in their lifetime who could give them the context.

  ReplyDelete
 112. What is the Context?

  It is unfair on the part of the Reverend, having failed to provide the context, then to ask me, "Do you know the context?" "Of course," I said. "Then, what is it?" asked my learned friend. I said, "That which you have quoted is the text of John chapter 10, verse 30. To get at the context, we have to begin from verse 23 which reads:

  23. "and Jesus was in the temple area walking in Solomon's Colonnade." (John 10:23).
  John, or whoever he was, who wrote this story, does not tell us the reason for Jesus tempting the Devil by walking alone in the lion's den. For we do not expect the Jews to miss a golden opportunity to get even with Jesus. Perhaps, he was emboldened by the manner in which he had literally whipped the Jews single-handed in the Temple, and upset the tables of the money changers at the beginning of his ministry (John 2:15).

  24. "The Jews gathered around him, saying, "How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly." (John 10:24).
  They surrounded him. Brandishing their fingers in his face, they began accusing him and provoking him; saying that he had not put forth his claim plainly enough, clearly enough. That he was talking ambiguously. They were trying to work themselves into a frenzy to assault him. In fact, their real complaint was that they did not like his method of preaching, his invectives, the manner in which he condemned them for their formalism, their ceremonialism, their going for the letter of the law and forgetting the spirit. But Jesus could not afford to provoke them any further there were too many and they were itching for a fight.

  Discretion is the better part of valor. In a conciliatory spirit, befitting the occasion:

  25. "Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. The miracles I do in my Father's name speak for me,"
  26. "but you do not believe because you are not my sheep." (John 10:25-26).
  Jesus rebuts the false charge of his enemies that he was ambiguous in his claims to being the Messiah that they were waiting for. He says that he did tell them clearly enough, yet they would not listen to him, but:

  27. "My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me."
  28. "I give them eternal life, and they shall never perish; no one can snatch them out of my hand."
  29. "My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father's hand.." (John 10:29).
  How can anyone be so blind as not to see the exactness of the ending of the last two verses. But spiritual blinkers are more impervious than physical defects. He is telling the Jews and recording for posterity, the real unity or relationship between the Father and the son. The most crucial verse:

  30. "I and the Father are one." (John 10:30).
  One in what? In their Omniscience? In their Nature? In their Omnipotence? No! One in purpose! That once a believer has accepted faith, the Messenger sees to it that he remains in faith, and God Almighty also sees to it that he remains in faith. This is the purpose of the "Father" and the "son" and the "Holy Ghost" and of every man and every woman of faith. Let the same John explain his

  ReplyDelete
 113. Gnostic mystic verbiage.

  "That they all may be one as thou. Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us..."

  "I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one..."(John 17:20-22)

  If Jesus is "one" with God, and if that "oneness" makes him God, then the traitor Judas, and the doubting Thomas, and the satanic Peter, plus the other nine who deserted him when he was most in need are God(s), because the same "oneness" which he claimed with God in John 10:30, now he claims for all "who forsook him and fled" (Mark 14:50). All "ye of little faith" (Matthew 8:26). All "O faithless and perverse generation" (Luke 9:41). Where and when will the Christian blasphemy end? The expression "I and my Father are one," was very innocent, meaning nothing more than a common purpose with God. But the Jews were looking for trouble and any excuse will not do, therefore,

  31. "Again the Jews picked up stones to stone him,"
  32. "but Jesus said to them, I have shown you many great miracles from the Father. For which of these do you stone me?"
  33. "The Jews answered him, saying : 'For a good work we stone thee not; but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself a God.'" (John 10:31-33).
  In verse 24 above the Jews falsely alleged that Jesus was talking ambiguously. When that charge was ably refuted, they then accused him of blasphemy which is like treason in the spiritual realm. So they say that Jesus is claiming to be God "I and the Father are one". The Christians agree with the Jews in this that Jesus did make such a claim; but differ in that it was not blasphemy because the Christians say that he was God and was entitled to own up to his Divinity.

  The Christians and the Jews are both agreed that the utterance is serious. To one as an excuse for good "redemption", and to the other as an excuse for good "riddance". Between the two, let the poor Jesus die. But Jesus refuses to co-operate in this game, so:

  34. "Jesus answered them, Is it not written in your Law, `I have said you are gods'?"
  35. "If he called them `gods,' to whom the word of God came --and the Scripture cannot be broken--,"
  36. "what about the one whom the Father set apart as his very own and sent into the world? Why then do you accuse me of blasphemy because I said, `I am God's Son'?" (John 10:34-36).

  ReplyDelete
 114. Why "Your Law"?

  He is a bit sarcastic in verse 34, but in any event, why does he say: "Your Law"? Is it not also his Law? Didn't he say: "Think not that I am come to destroy the Law of the prophets: I am come not to destroy, but to fulfill (the Law). For verily I say unto you, till heaven and earth pass away, one Jot or one tittle shall in no wise pass from the Law, till all be fulfilled." (Matthew 5:1718).

  "You are Gods"

  "You are gods:" He is obviously quoting from the 82nd Psalm , verse 6, "I have said, ye are gods: and all of you are the children of the most High."

  Jesus, continues: "If he (i.e. God Almighty) called them gods, unto whom the word of God came (meaning that the prophets of God were called 'gods') and the scripture cannot be broken..." (John 10:35), in other words he is saying: "you can't contradict me!" Jesus knows his Scripture; he speaks with authority; and he reasons with his enemies that: "If good men, holy men, prophets of God are being addressed as 'gods' in our Books of Authority, with which you find no fault, then why do you take exception to me? When the only claim I make for myself is far inferior in our language, viz. 'A son of God' as against others being called 'gods' by God Himself. Even if I (Jesus) described myself as 'god' in our language, according to Hebrew usage, you could find no fault with me." This is the plain reading of Christian Scripture. I am giving no interpretations of my own or some esoteric meaning to words!

  ReplyDelete
 115. Chapter Seven : "In The Beginning"

  "Where does Jesus say: 'I am God,' or 'I am equal to God,' or 'Worship me'?" I asked the Rev. Morris again.

  He took a deep breath and took another try. He quoted the most oft-repeated verse of the Christian Bible - John 1:1.

  "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."

  Please note, these are not the words of Jesus. They are the words of John (or whoever wrote them). Acknowledged by every erudite Christian scholar of the Bible as being the words of another Jew, Philo of Alexandria, who had written them even before John and Jesus were born. And Philo claimed no divine inspiration for them. No matter what mystical meaning that Philo had woven around these words (which our John has plagiarized), we will accept them for what they are worth.

  Greek not Hebrew

  Since the manuscripts of the 27 Books of the New Testament are in Greek, a Christian sect has produced its own version and has even changed the name of this selection of 27 Books to Christian Greek Scriptures ! I asked the Reverend whether he knew Greek? "Yes," he said, He had studied Greek for 5 years before qualification. I asked him what was the Greek word for "God" the first time it occurs in the quotation "and the Word was With God"? He kept staring, but didn't answer. So I said, the word was Hotheos, which literally means "The God".

  Since the European (including the North American) has evolved a system of using capital letters to start a proper noun and small letters for common nouns, we would accept his giving a capital "G" for God; in other words Hotheos is rendered "the god" which in turn is rendered "God".

  "Now tell me, what is the Greek word for "God" in the second occurrence in your quotation - "and the Word was God"? The Reverend still kept silent. Not that he did not know Greek, or that he had lied, but he knew more than that; the game was up. I said : "the word was Tontheos, which means "a god".

  According to your own system of translating you aught to have spelt this word 'God' a second time with a small 'g' i.e. 'god', and not 'God' with a capital 'G'; in other words Tontheos is rendered "a god". Both of these, "god" or "a god" are correct.

  I told the Reverend: "But in 2 Corinthians 4:4 you have dishonestly reversed your system by using a small 'g' when spelling 'God' "(and the devil is) the god of this world." The Greek word for "the god" is Hotheos the same as in John 1:1. "Why have you not been consistent in your translations ?" "If Paul was inspired to write hotheos the God for the Devil, why don't you use that capital 'G'?"

  And in the Old Testament, the Lord said unto Moses: "See, I have made thee a god to Pharoah" (Exodus 7:1). "Why do you use a small 'g' for 'God' when referring to Moses instead of a capital 'G' as you do for a mere word 'Word' - "and the Word was God."?

  "Why do you do this? Why do you play fast and loose with the Word of God?" I asked the reverend. He said, "I didn't do it." I said, "I know, but I am talking about the vested interests of Christianity, who are hell-bent to deify Christ, by using capital letters here and small letters there, to deceive the unwary masses who think that every letter, every comma and full stop and the capital and small letters were dictated by God (Capital 'G' here!)."

  ReplyDelete
 116. Chapter Eight : What is Left

  Three Topics

  It can hardly be expected in a small publication of this nature that one can deal with all the references about Jesus, peace and blessings be upon him, interspersed throughout the fifteen different chapters of the Holy Quran. What we can do is to give a quick glance to the index page reproduced from the Quran earlier in this letter.

  Here we find three significant topics, not dealt with yet in our discussion:

  Not crucified, (4:157).
  Message and miracles,(5:113, 19:30-33).
  Prophesied Ahmed, (61:6).
  Regarding the first topic, "not crucified", I had written a booklet under the heading "Was Christ Crucified?" some twenty years ago. The book is presently out of print, and further, it needs updating, for much water has passed under the bridge since it first saw the light of day.

  As regards the third topic mentioned above, "Prophesied Ahmed", I propose to write a booklet under the title "Muhammed, salla Allah u alihi wa sallam, the Natural Successor to Christ" after I have completed "Was Christ Crucified?", I hope to complete both these projects soon, Insha Allah! (Arabic: "By the will of Allah").

  The Way to Salvation

  We are now left with Topic No. 2, "Message and miracles". The message of Jesus was as simple and straight forward as that of all his predecessors as well as that of his successor Muhammed, salla Allah u alihi wa sallam, namely "Believe in God and keep His Commandments". For the God who inspired His Messengers, is an unvarying God and He is consistent: He is not the "author of confusion" (1 Corinthian14:33).

  A law abiding Jew comes to Jesus seeking eternal life or salvation. In the words of Matthew:

  "And behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?

  And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments." (Matthew 19:16-17)

  You will agree, that if you or I were that Jew, we would infer from these words that, according to Jesus, peace and blessings be upon him, salvation was guaranteed, provided we kept the commandments without the shedding of any innocent blood. Unless, of course Jesus was speaking with tongue in cheek; knowing full well that his own "forthcoming redemptive sacrifice", his "vicarious atonement" (?) for the sins of mankind, was not many days hence.

  Why would Jesus give him the impossible solution of keeping the Law (as the Christian alleges) when an easier way was in the offing? Or did he not know what was going to happen, that he was to be crucified ? Was there not a contract between Father and Son, before the worlds began, for his redeeming blood to be shed? Had he lost his memory? No! There was no such fairy tale agreement as far as Jesus was concerned. He knew that there is only one way to God, and that is, as Jesus said, "keep the Commandments"!

  ReplyDelete
 117. Miracles, What They Prove

  Regarding his miracles: the Holy Quran does not go into any detail about blind Bartimus or about Lazarus or any other miracle, except that he (Jesus) defended his mother as an infant in his mother's arms. The Muslim has no hesitation about accepting the most wondrous of his miracles - even that of reviving the dead. But that does not make Jesus a "God" or the begotten "Son of God" as understood by the Christian.

  Miracles do not prove even prophethood, or whether a man is true or false. Jesus himself said:

  "For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall show great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect."(Matthew 24:24)

  If false prophets and false Christs can perform miraculous feats, then these wonders or miracles do not prove even the geniuses or otherwise, of a prophet.

  John the Baptist, according to Jesus, was the greatest of the Israelite prophets. Greater than Moses, David, Solomon, Isaiah and all, not excluding himself: in his own words:

  "Verily I say unto you, among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist..." (Matthew 11:11)

  Not excluding Jesus: because, was he not born of a woman - Mary?
  The Baptist, greater than "all", yet he performed not a single miracle! Miracles are no standards of judging truth and falsehood.
  But in his childishness, the might Christian insists that Jesus is God because he gave life back to the dead. Will reviving the dead make others God too? This perplexes him, because he has mentally blocked himself from the miracles of others who outshine Jesus in his own Bible. For example, according to his false standard:

  Moses is greater than Jesus because he put life back into a dead stick and transmuted it from the plant kingdom to the animal kingdom by making it into a serpent (Exodus 7:10).
  Elisha is greater than Jesus because the bones of Elisha brought a man back to life merely by coming into contact with the corpse (2 Kings 13:21).

  Need I illustrate to you a catalogue of miracles? But the sickness persists - "it was God working miracles through His prophets but Jesus performed them of his own power." Where did Jesus get all his power from? Ask Jesus, and he will tell us:

  Power not His Own

  "...All power is given unto me in heaven and in earth." (Matthew 28:18)

  "...I cast out devils by the Spirit of God then the kingdom of God is come unto you." (Matthew 12:28)

  "I can of mine own self do nothing " (John 5:30)

  "I with the finger of God cast out devils" (Luke 1 1:20)

  ReplyDelete
 118. Borrowed Power

  The "power" as he says is not his, "it is given unto me". Given by whom? By God, of course! Every action, every word he attributes to God.

  Lazarus

  But since so much is made of Jesus' mightiest miracle of reviving Lazarus from the dead, we will analyze the episode as recorded in John's Gospel. It is astonishing that none of the other Gospel writers mention Lazarus in any context. However, the story is that Lazarus was very sick, his sisters Mary and Martha had made frantic calls for Jesus to come and cure his sickness but he arrived too late, actually four days after his demise.

  He Groaned

  Mary wails to Jesus that had he arrived in time, perhaps her brother would not have died; meaning that if he could heal other peoples' sicknesses, why would he not have healed her brother, a dear friend of his. Jesus says that "even now if ye have faith, ye shall see the glory of god." The condition was that they should have faith. Didn't he say that faith could move mountains?

  He asks to be taken to the tomb. On the way, "he groaned in the spirit". He was not mumbling; he was pouring out his heart and praying to God. But while he sobbed so bitterly his words were not audible enough for people around him to understand. Hence the words "he groaned". On reaching the grave, Jesus "groaned" again; perhaps, even more earnestly and God heard his groaning (his prayer), and Jesus received the assurance that God will fulfill his request. Now, Jesus could rest assured and command that the stone which was barring the tomb, be removed so that Lazarus could come back from the dead. Without that assurance from God, Jesus would have made a fool of himself.

  Avoiding Misunderstanding

  Mary thinks of the stink because her brother had been dead for four days! But Jesus was confident and the stone was removed. Then he looked up towards heaven and said:

  "Father, I thank thee that thou hast heard me. And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me." (John 11:41-42)

  What is all this, play - acting? Why all the drama? Because he know that these superstitious and credulous people will misunderstand the source of the miracle. They might take him for "God". Giving life to the dead is the prerogative of God alone. To make doubly sure, that his people do not misunderstand, he speaks out loudly that the "groaning" was actually his crying to God Almighty for help. The prayer was incoherent as far as the bystanders could discern, but the Father in heaven had accepted his prayer, viz. "thou hast heard me".

  Furthermore, he says, "thou hearest me always"; in other words, every miracle wrought by him was an answer by God Almighty to his prayer. The Jews of his day understood the position well, and they "glorified God", as Matthew tells us of another occasion when the Jews exclaimed "for giving such power unto men" (Matt. 9:8).

  In fact, Jesus gives his reason for speaking loudly. He says, "that they may believe that thou has sent me." One who is sent is a messenger, and if he be sent by God, then he is a Messenger of God i.e. Rasulullah. Jesus is referred to in the Quran asRasulullah ("Messenger of Allah").

  Alas, this attempt by Jesus to prevent any misunderstanding, as to who really performed the miracle, and that he was in fact only a messenger of God, failed. Christians will not even accept the unambiguous disavowal of Jesus, nor the testimony of Peter, the "Rock" upon which Jesus was supposed to build his Church. Peter truly testified:

  "Ye men of Israel, hear these words: Jesus of Nazareth, A man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. " (Acts 2:22)

  ReplyDelete
 119. Case Not Hopeless

  This very same message is repeated by God Almighty in the Holy Quran, following the annunciation. In verse 49 of chapter 3, Allah makes it clear that every sign or wonder that Jesus performed was "By Allah's leave," by God's permission. Jesus says so, Peter says so and God says so; but the stubborn controversialist will not listen: prejudice, superstition and credulity die hard. Our duty is simply to deliver the Message, loud and clear, the rest we leave to God. The case is not altogether hopeless for Allah tells us in His Holy Book:

  "And among them are some who have faith, but most of them are perverted transgressors." (3:110)

  "Among them", meaning among the Jews and the Christians, there are two types of people; the one group described as people of faith to whom this book is addressed, and the other as rebellious transgressors. We must also find ways and means of getting at them. Our literature is eminently suited to cater for all. Pass them on to your non - Muslim friends after reading.

  Open the Holy Quran and make your Christian friends and acquaintances to read the verses discussed in this book. Then we can truly conclude:

  "Such (was) Jesus the son of Mary:
  (it is) a statement of truth, about which
  they (vainly) dispute.

  "It is not befitting to (the majesty of) Allah
  (God) that He should beget a son. Glory be to Him!
  when He determines a matter, He only says to it,
  'Be', and it is.

  "Verily Allah is my Lord and your Lord:
  Him therefore serve ye: this is a Way that is straight." (19:34-36)

  ReplyDelete
 120. hindi namin hinihingi ang copy paste na maling aral nyo

  pero sige i-copy paste nyo lang dito dahil sigurado masasagot ni bro.cenon ang mga maling aral nyo

  ReplyDelete
 121. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Hoy! mangMang! GagO at Tarantadong Demon este Cenon Bibe pala, sabi ito ng Bibliya mo mismo (jer.10:8)ha? baka pagbitangan na naman tayong nahgmumura dito!

  CENON BIBE:]
  KAYO ang TINUTUMBOK ng Jer 10:8. MANGMANG KA talaga.

  KAYO ang UMANIB sa HINDI ITINAYO ng DIYOS kaya KAYO ang tinatawag mong "mangMang! GagO at Tarantadong Demon."

  SINO ba namang MATINO at MATALINO ang AANIB sa HINDI ITINAYO ng DIYOS?

  Kaya nga KRISTIYANO KAMI e.

  KAYO LANG ang UMANIB sa HINDI ITINAYO ng DIYOS at NANINIWALA sa mga ARAL na HINDI DIYOS ang NAGTURO.

  SORRY, MASAKIT na MALAMAN MO ang KATOTOHANAN pero IYAN ang KATOTOHANAN.

  ReplyDelete
 122. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  ang usapang yan ay ang Ratio ng Male ang Female Mangmang ka talaga ano? bakit mo naman isingle-out ang mga bansang Muslim sa usaping ito?

  CENON BIBE:
  Hindi ba PAG-AASAWA ng MARAMI ang UGAT ng FEMALE-MALE RATIO na IPINAKIKITA MO? NAKALIMUTAN MO AGAD porke NAPAHIYA KA?

  Hindi ba MGA BANSANG MUSLIM ang NAGTUTURO na DAPAT MAG-ASAWA nang MARAMI ang LALAKE? Ha?

  NAGKA-AMNESIA KA dahil NASUPALPAL KANG PALAMURANG BALIK ISLAM KA?

  Hindi ba ang MANGMANG at MANLOLOKONG SKOLAR NINYONG si AHMED DEEDAT ang GUMAMIT ng KALOKOHANG KATWIRAN na DAPAT MAG-ASAWA ng MARAMI dahil MAS MARAMING BABAE kaysa LALAKE?

  NATULALA KA ba, PALAMURANG BALIK ISLAM?

  So, BAKIT MGA BANSANG HINDI MUSLIM ang IPINAKIKITA MO? Dahil ba NAPAHIYA KA HANGGANG LANGIT? HA?

  GAGAWA-GAWA KAYO ng PALPAK na KATWIRAN tapos e DOON MISMO sa MGA BANSANG MUSLIM e HINDI PALA TOTOO ang DINADALDAL NINYO.

  MGA IPOKRITO TALAGA KAYONG mga BALIK ISLAM.

  MANA KAYO sa SKOLAR NINYONG si DEEDAT.

  ReplyDelete
 123. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Tarantado ka na GagO ka pa! yan ang sabi ng iyong Bibliya! Jer 10:8 oh hindi ba? GagO ka naman talaga eh!

  CENON BIBE:
  SIGE, MAG-PRAKTIS KA PA.

  PAGDATING MO sa IMPIERNO e PURO PAGMUMURA na lang ang GAGAWIN MO habang TINUTUTONG ng AMA MONG si SATANAS ang IYONG BALAT.

  Kahit MAGKUNWARI KA PA e ALAM MONG KAYO ang TINUTUMBOK ng Jer 10:8 dahil KAYO ang NANINIWALA sa ARAL na HINDI DIYOS ang NAGBIGAY.

  Kaya nga PURO KA PAGMUMURA e dahil ALAM NA ALAM MONG HINDI DIYOS ang NAGTAYO ng INANIBAN MO at HINDI DIYOS ang NAGBIGAY ng ARAL na PINANINIWALAAN MO.

  At dahil PINILI MO ang HINDI ITINAYO at HINDI ITINURO ng DIYOS ay PINILI MO na rin ang PAGPASOK sa IMPIERNO.

  Kaya MAGPRAKTIS KA PA ng PAGMUMURA MO para IKAW ang PINAKA MAGALING MAGMURA PAGPASOK MO sa IMPIERNO.

  ReplyDelete
 124. ANONYMOUS CHRISTIAN:
  Bro.Manny as expected ay puro mura at panlalait ang sagot sa iyo nitong palamurang muslim.

  Quote ng quote ng talata ng bibliya pero kitang kita naman natin na mali mali at baluktot ang unawa nila dito.

  CENON BIBE:
  DATI po kasing HINDI KATOLIKO ang BALIK ISLAM na IYAN.

  GALING sa SEKTA na MAHILIG MAG-MEMORIZE ng TALATA kahit HINDI NAUUNAWAAN ang KAHULUGAN NIYON.

  Kaya AYAN, KAHIT MARAMING NA-MEMORIZE na TALATA ay MADALI PA RING NAITALIKOD kay KRISTO at NAPAANIB sa HINDI ITINAYO ng DIYOS.

  Mamulat sana ang mga KRISTIYANONG HINDI KATOLIKO sa MALAKING KAMALIAN ng PAGMEMEMORYA NILA ng TALATA na HINDI NAMAN NILA NAUUNAWAAN.

  Kung MAGPAPATULOY SILA sa PAGMEMORIZE LANG ng TALATA ay BAKA MATULAD SILA sa BALIK ISLAM na IYAN na NAITALIKOD sa DIYOS at TAGAPAGLIGTAS na si KRISTO.

  Sa ngayon ay QURAN naman ang pilit na mine-MEMORIZE nitong PALAMURANG BALIK ISLAM. Ang problema niya ay HINDI RIN NIYA NAUUNWAWAAN ang QURAN dahil NASUSULAT iyon sa ARABIC.

  KAWAWA TALAGA ang nagba-BALIK ISLAM.

  ReplyDelete
 125. PALAMURANG BALIK ISLAM quoting AHMED DEEDAT:
  Jesus - His Status

  Were the Muslims on the panel trying to placate the viewers out policy, deceit or diplomacy? Nothing of the kind! They were only articulating what God Almighty had commanded them to say in the Holy Quran.

  CENON BIBE:
  NANLOKO na naman po ang SKOLAR ng BALIK ISLAM na si AHMED DEEDAT.

  Sinasabi riyan ni DEEDAT NA "God Almighty had commanded them to say in the Holy Quran."

  KAILAN po NAG-UTOS o NAGSALITA ang DIYOS sa KANILA? ANONG BAHAGI po ng QURAN ang DIYOS MISMO ang NAGSABI o NAGSALITA?

  NILOLOKO ni DEEDAT ang mga TAO.

  Ito mismong PALAMURANG BALIK ISLAM ang UMAMIN at NAGSABI na NEVER KINAUSAP ng DIYOS ang PROPETA NILA.

  Bilang PATUNAY ay WALA SIYANG MAIPAKIKITANG SURA na DIYOS MISMO ang NAGSABI sa KANILANG PROPETA.

  WALA rin SIYANG MAIPAKIKITANG SURA na DIYOS MISMO ang NAGSALITA kaya NAISULAT sa QURAN.

  Kaya nga po MURA na lang nang MURA itong BALIK ISLAM e. WALA SIYANG MAIPAKITANG PATUNAY na DIYOS MISMO ang NAGBIGAY sa KANILA ng mga NAKASULAT sa QURAN.

  IBANG-IBA po sa ATING MGA KRISTIYANO dahil ang MGA NASUSULAT sa BIBLIYA ay GALING MISMO sa DIYOS at ISINULAT ng mga MISMONG NAKAUSAP o GINABAYAN ng DIYOS.

  PURIHIN ang DIYOS dahil KRISTIYANO TAYO!

  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

  ReplyDelete
 126. PALAMURANG BALIK ISLAM quoting AHMED DEEDAT:
  As Muslims, they had no choice. They had said in so many words: "We Muslims believe, that Jesus was one of the mightiest messengers of God that he was the Christ,

  CENON BIBE:
  Ang mga TUNAY na MUSLIM ay NAGMAMAHAL kay HESUS.

  Kaya nga po HINDI KO TINATANGGAP na MUSLIM ang mga BALIK ISLAM na KAUSAP NATIN e.

  Itong mga BALIK ISLAM na ITO ay TUWIRAN kung BASTUSIN ang PANGINOONG HESUS at WALANG KAKURAP-KURAP kung BALUKTUTIN ang KANYANG MGA SALITA.

  Diyan ay NAUUNAWAAN po SANA NINYO kung BAKIT HINDI KO TINATAWAG na MUSLIM ang mga BALIK ISLAM.

  SILA kasi ay SAMPID LANG sa ISLAM at KALAWANG LANG na SUMISIRA sa RELIHIYON ng mga ARABO.

  ReplyDelete
 127. Sa susunod pong ARTIKULO ay IPAKIKITA NATIN ang PANLOLOKO ni AHMED DEEDAT.

  Paki ABANGAN po.

  ReplyDelete
 128. kung hindi lang pinagbabawal at tinatakot ang mga muslim na umalis sa religion nila , baka SAUDI Arabia lang ang maiiwan na bansa na islam

  subukin nga nila na maging democrasya ang religion , mangunguna na dyan ang EGYPT , Morocco at ibang muslim countries na lalapit kay paginoon hesus cristo,

  yon isang matalinong egyptian na islamic chief of studies ay umalis na.... ayon andoon na sa USA.,,, kasi naintindihan niya nang maayos yong
  KORAN kasi arabic at arabo rin siya.

  yong mga balik islam magbasa na lang kayo
  ng WIKIISLAM para malaman ninyo lahat.

  anonymous SAB

  ReplyDelete
 129. Cenon Bibe;
  SINO ba namang MATINO at MATALINO ang AANIB sa HINDI ITINAYO ng DIYOS?

  Muslim;
  Hoy! MangMang at GogO na Demon este Cenon Bibe pala! ano nga ang sabi mo? na MATINO at MATALINO ka?! eh bakit ang sabi ng Bibliya mo ay GagO at Sinto-sinto ka?! Ibig bang sabihin nitong ay SinaSalungat ka rin ng Bibliya mo? hindi nga ba ikaw lang naman itong SumaSalungat sa Bibliya mo? bakit tila ngayon ginagantihan ka ng iyong Bibliya at Bibliya na naman itong SumaSalungat sa mga pinaSasaBi mo?!


  Cenon Bibe;
  Kaya nga KRISTIYANO KAMI e.


  Muslim;
  Bakit si Kristo ba Kristyano ang kanyang Practice at Relihiyon? Sige patunayan mo ngayon Biblically na Kristyano nga si Kristo! si Abraham ba, si Adan, si Moses, si David si Solomon etc! etc! sila ba na mga Propeta ng Dios, I mean Propeta ng Totoo at nag-iisang Dios; ang mga practice ba nila at paniniwala ay katulad ng sa inyo? at sial ba ay talagang mga Kristyano? sige patunayan mo! Now ngayon anong ang posibilidad ng kaligtasan ng naunang mga Tao kong sila ay hindi pala Kristyano! Ibig bang sabihin nito ang mga pinapalaganap na aral ni Abraham, Moses, David at ang iba pa ay hindi galing sa Dios dahil ito ay naman Kristyanismo?! mag-isip ka naman Demon este Cenon Bibe pala na paka MangMang mo naman talaga!


  Cenon Bibe;
  KAYO LANG ang UMANIB sa HINDI ITINAYO ng DIYOS at NANINIWALA sa mga ARAL na HINDI DIYOS ang NAGTURO.

  Muslim;
  Papaano mo nalalaman yang pinagsasabi mo? Demonyo ba ang may sabi sayo nyan? ha? Demon este Cenon Bibe pala? Ngayon kong kaya mong patutunayan na Kristyanismo nga ang daladal ng mga naunang Propeta ay baka may maniniwala pa sayo! Pero Bible proved that Christianism started in the time of Paul and not in the Lifetime of Jesus! so to speak!

  ReplyDelete
 130. CENON BIBE:
  Hindi ba PAG-AASAWA ng MARAMI ang UGAT ng FEMALE-MALE RATIO na IPINAKIKITA MO? NAKALIMUTAN MO AGAD porke NAPAHIYA KA?

  Hindi ba MGA BANSANG MUSLIM ang NAGTUTURO na DAPAT MAG-ASAWA nang MARAMI ang LALAKE? Ha?

  Muslim;
  Hoy! GagO na Demon este Cenon Bibe pala yan sabi ng iyong Bibliya Jer 10:8. Kapanahunan pa ng Bibliya nakakApag-asawa na sila ng HIGIT sa ISA noon pa man. Abraham ay mayrrong higit sa iisang asawa! si Moses ay mayroong higit sa isa ang asawa, David mayroong higit sa iisang asawa! si Solomon ay napakaraming asawa! etc! etc! etc! siguro nAman hindi ko na kailangan pang ilahad ang mga talata dito since karamihan naman sa inyo ay may mga Bibliya. at siguro naman ay alam na ninyo ang mga ito! Sa makatwid po mga ipokrito kayo kasi ang lahat ng mga ito ay malinaw na mababasa at nakasulat mismo sa inyong Bibliya!

  ReplyDelete
 131. Nag react po ang Balik Islam sa comment ko, pero as usual puro pagmumura at mga walang kwentang salaysay lang ang kanyang ibinato.

  Nalantad pa tuloy ang kanyang baluktot na unawa sa mga bible verses na sinipi niya. Ok lang yan Mr Bastos na Balik Islam, ipagpatuloy mo lang yang masamang gawain mong iyan. Dito kasi, ikaw lang naman ang nagmumukhang BOBO at PANGIT e.

  Walang po siyang naitutol kahit isang punto. HIndi niya maitanggi na hindi nag-alay ng buhay si Mohamad para sa kanya. Hindi rin niya masabi na kay Mohamad nila matatagpuan ang kaligtasan. Kasi, HINDI naman si Mohamad ang DAAN, ang KATOTOHANAN, at ang BUHAY. Alam natin yan. Mangmang ang Balik Islam sa usaping yan.

  Ang alam lang niya ay MAGMURA. May Doctorate na yata siya sa PAGMUMURA eh. SUMMA CUM LAUDE PA.

  ReplyDelete
 132. Idris the Prophet of Islam?
  The Quran is a book that contains many WEIRD PROPHETS who have NO biblical parallel to the Old or New Testament. You read the Quran and you find many STRANGE PROPHETS mentioned. One of these strange prophets is IDRIS. For a book that claims to be the eternal word of God, the Quran really FALLS SHORT, in comparison to the Bible, in explaining about these prophets.

  Moses is a prophet in the bible who is given extensive coverage about his life, his activities and his leadership of the Hebrew people out of Egypt. In the Quran, the same thing is also shown. However WE ALREADY KNOW about these prophets long before the Quran so it doesn't really help in trying to reiterate about them again. All the Quran basically does is just REPEAT THE BIBLE in many passages or it adds to the bible accounts with stories WE DON'T FIND, except in the Quran itself.

  Surah
  19.56 Also mention in the Book IDRIS: he was a man of truth (and sincerity), (and) a prophet:

  21.85 And (remember) Ismail, IDRIS, and Zulkifl, all (men) of constancy and patience;

  The Quran tells us in Surah 19:56 that Idris was to be mentioned in the book by muhammad. Surely this book can't be the bible due to the fact that Mr. Idris DOESN'T EXIST AT ALL! In the Quran we also see nothing about Idris other than his name. What is there to mention about Idris? Apparently Muhammad didn't know since HE OBVIOUSLY DIDN'T MENTION anything in the book (Quran). How was Idris a man of truth? How was Idris a prophet? The Quran GIVES NO EXPLANATION of this statement whatsoever. When did Idris live? Again, no explanation from the Quran. Who was Idris a prophet too? Again NO ANSWERS FOUND.

  ReplyDelete
 133. Muhammad and Medicine and Urine?
  Volume 1, Book 4, Number 215:
  Narrated Ibn 'Abbas:
  Once the Prophet, while passing through one of the grave-yards of Medina or Mecca heard the voices of two persons who were BEING TORTURED IN THEIR GRAVES. The Prophet said, "These two persons are being tortured NOT FOR A MAJOR SIN(to avoid)." The Prophet then added, "Yes! (they are being tortured for a major sin). Indeed, one of them never saved himself FROM BEING SOILED WITH HIS URINE while the other used to go about with calumnies (to make enmiy between friends). The Prophet then asked for a GREEN LEAF OF A DATE-PALM TREE, broke it into two pieces and put one on EACH GRAVE. On being asked why he had done so, he replied, "I hope that THEIR TORTURE MIGHT BE LESSENED, till these get dried." Volume 1, Book 4, Number 217:

  Now one must wonder, HOW COULD A BLADDER PROBLEM CAUSED A PERSON TO BE TORTURED? That means that all people who have natural bladder problems and deficiencies will be tortured AFTER DEATH!! This is amazing because according to the 'SEAL OF THE PROPHETS' it is a major sin to wet your pants!! What if a kid who wasn’t potty trained died early? According to the prophet of allah, he would be tortured in his grave!!! The only place where someone is tortured in their grave or in the afterlife in Islam as well as Judeo-Christianity is HELL!!!

  ReplyDelete