Friday, June 4, 2010

Ismael hindi kasama sa plano ng Diyos

ISA po sa mga IPINAGPIPILITAN ng mga BALIK ISLAM para MAISINGIT ang PROPETA NILA sa Deuteronomy 18:18 ay ang pagiging "KAPATID" daw ni ISMAEL ng mga ISRAELITA.

Si ISMAEL po kasi ang NINUNO ng PROPETA ng mga BALIK ISLAM. IPINIPILIT NILA na "KAPATID" ng mga ISRAELITA si ISMAEL para MAISINGIT ang PROPETA NILA bilang "PROPETA na IBABANGON ng DIYOS MULA SA KAPATIRAN" ng mga ISRAELITA.

Ang MALAKING PROBLEMA ng mga BALIK ISLAM ay HINDI KINILALA ng DIYOS si ISMAEL bilang ANAK ni ABRAHAM. Si ISMAEL ay HINDING-HINDI rin po ISINAMA ng DIYOS sa KANYANG PLANO, PANGAKO at TIPAN para kay ABRAHAM.

Sa Genesis 22:2 ay MABABASA NATIN na HINDI ITINURING ng DIYOS na ANAK ni ABRAHAM si ISMAEL.

Sabi po sa talata:
Then GOD SAID, "Take your son, YOUR ONLY SON, ISAAC, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about."


NAKITA po NINYO?

Sa MISMONG SALITA ng DIYOS ay SINABI NIYA na "NAG-IISANG ANAK" ni ABRAHAM si ISAAC. HINDI KINILALA ng DIYOS si ISMAEL na kung tutuusin ay "PANGANAY" pa dapat ni ABRAHAM.

Ang kaso po ay PARA SA DIYOS ay HINDI ANAK ni ABRAHAM si ISMAEL. ISA LANG SIYANG NAGMULA sa "BINHI" o "LAHI" ni ABRAHAM.

Sabi po ng DIYOS sa Gen 21:13:
"As for the SON OF THE SLAVE WOMAN, I will make a great nation of him also, since he too is your OFFSPRING."

Paki pansin po na HINDI SINABI ng DIYOS na ANAK ni ABRAHAM si ISMAEL. Ang sabi ng DIYOS ay "ANAK NG BABAENG ALIPIN" si ISMAEL.

TINAWAG lang ng DIYOS si ISMAEL na "BINHI" ni ABRAHAM at HINDI ANAK.

Pero bakit po NAGKAGANOON? Bakit HINDI ITINURING ng DIYOS na ANAK si ISMAEL?

HINDI naman po kasi ang DIYOS ang MAY GUSTO na ISILANG si ISMAEL e.

Ang MAY GUSTO po na IPANGANAK si ISMAEL ay si SARAH na ASAWA ni ABRAHAM.

PINANGUNAHAN ni SARAH ang DIYOS kaya PINASIPINGAN NIYA kay ABRAHAM ang ALIPIN NIYANG si HAGAR.

Sabi po sa Genesis 16:1-2:
"Abram's wife Sarai had borne him no children. She had, however, an Egyptian maidservant named Hagar.

"Sarai said to Abram: "The LORD has kept me from bearing children. Have intercourse, then, with my maid; perhaps I shall have sons through her."


NAPANSIN po ba NINYO? SINISI PA ni SARAH ang PANGINOON kaya HINDI SIYA NAGKAANAK.

Tapos, GUMAWA NA ng PANSARILING PASYA at PAGKILOS si SARAH.

WALA SIYANG TIWALA sa DIYOS kaya PINASIPINGAN na NIYA kay ABRAHAM ang ALIPIN NIYANG si HAGAR para doon daw siya magkakaanak.

SINO po ang MAY GUSTO na MAGKAANAK si ABRAHAM doon sa ALIPIN? Ang DIYOS po ba?

HINDI po. Ang MAY GUSTO LANG NIYON ay ISANG TAO na WALANG TIWALA sa DIYOS--si SARAH.

Kaya po MASASABI na si ISMAEL ay BUNGA LANG ng KAWALAN ng TIWALA sa DIYOS at ng PAGMAMARUNONG ng ISANG TAO.

Kaya nga HINDI KATAKA-TAKA na HINDI KINILALA ng DIYOS si ISMAEL bilang ANAK ni ABRAHAM at HINDI RIN ISINAMA sa PLANO NIYA.

Kung NAGTIWALA si SARAH sa DIYOS at NAGHINTAY sa KAGUSTUHAN ng DIYOS ay HINDI SANA IPINANGANAK si ISMAEL. Tama, di po ba?

Pero ang DIYOS ay NAGHIHINTAY LANG ng ORAS kung kailan DAPAT MANGYARI ang DAPAT MANGYARI.

Sa TAMANG PANAHON ay IBINIGAY ng DIYOS kay ABRAHAM ang MINIMITHI NIYANG ANAK, si ISAAC.

Si ISAAC ang GINUSTO ng DIYOS na ANAK ni ABRAHAM. DIYOS ang NAGPASYA na SI ISAAC ang ANAK ni ABRAHAM.

HINDI po TAO ang MAY GUSTO na ISILANG si ISAAC. DIYOS ang MAY GUSTO na si ISAAC ay IPANGANAK at MAGING ANAK ni ABRAHAM.

Kaya naman po noong IBIGAY ng DIYOS ang BIYAYA at PANGAKO kay ABRAHAM ay DOON NIYA PINADAAN sa PAMAMAGITAN ni ISAAC.

Ganito po ang SABI ng DIYOS tungkol kay ISAAC (Gen 17:19, 21):
God replied: "Nevertheless, your wife Sarah is to bear you a son, and you shall call him Isaac. I WILL MAINTAIN MY COVENANT WITH HIM AS AN EVERLASTING PACT, TO BE HIS GOD and the GOD OF HIS DESCENDANTS AFTER HIM."

"But MY COVENANT I WILL MAINTAIN WITH ISAAC, whom Sarah shall bear to you by this time next year."


NAKITA po NINYO?

Ang PANGAKO at TIPAN ay KAY ISAAC at SA MGA ANAK ni ISAAC IBINIGAY ng DIYOS.

MAY NABASA po ba KAYO riyan na PATI MGA ANAK ni ISMAEL ay KASAMA sa TIPAN o KASUNDUAN o sa BIYAYA?

WALA po.

MALIWANAG po ang SABI ng DIYOS: "MY COVENANT I WILL MAINTAIN WITH ISAAC."

"I WILL MAINTAIN MY COVENANT WITH HIM AS AN EVERLASTING PACT, TO BE HIS GOD and the GOD OF HIS DESCENDANTS AFTER HIM."


TINUKOY po ang MGA "DESCENDANTS" o MGA MAGIGING ANAK ni ISAAC. SA KANILA IBIBIGAY ang TIPAN.

HINDI PO KASALI si ISMAEL at ang ANGKAN ni ISMAEL DIYAN.

Kaya po nung sabihin ng DIYOS sa Deut 18:18 na ang PROPETANG IBABANGON ng DIYOS ay MAGMUMULA sa KAPATIRAN ng mga ISRAELITA ay DOON LANG sa ANGKAN ni ISAAC MAGMUMULA IYON.

HINDI KASALI ang MULA sa ANGKAN ni ISMAEL.

Iyan po ang ISA NA NAMANG MALIWANAG na DAHILAN kung BAKIT HINDI KASAMA ang PROPETA ng BALIK ISLAM sa TINUTUKOY sa Deut18:18.

Ang PANGAKO at TIPAN ay IBINIGAY ng DIYOS SA LAHI o ANGKAN ni ISAAC at HINDI ISINALI ang ANGKAN ni ISMAEL. Ni HINDI nga KINILALA ng DIYOS si ISMAEL bilang ANAK ni ABRAHAM, di po ba?

Kaya po WALANG PAGLALAGYAN ang PROPETA ng BALIK ISLAM sa Deut18:18. Kaya po WALANG DAHILAN para IPILIT ng mga BALIK ISLAM ang HINDI KASALI sa PANGAKO.

HUWAG na NILANG IPAGSIKSIKAN ang PROPETA NILA dahil WALA SIYANG LUGAR sa Deut18:18.

MASYADO lang NILANG PINAGMUMUKHANG KAWAWA ang PROPETA NILA.

76 comments:

 1. Cenon Bibe;
  Ang MALAKING PROBLEMA ng mga BALIK ISLAM ay HINDI KINILALA ng DIYOS si ISMAEL bilang ANAK ni ABRAHAM. Si ISMAEL ay HINDING-HINDI rin po ISINAMA ng DIYOS sa KANYANG PLANO, PANGAKO at TIPAN para kay ABRAHAM.

  Sa Genesis 22:2 ay MABABASA NATIN na HINDI ITINURING ng DIYOS na ANAK ni ABRAHAM si ISMAEL.

  Genesis 16:2
  "Sarai said to Abram: "The LORD has kept me from bearing children. Have intercourse, then, with my maid; perhaps I shall have sons through her."


  Muslim;

  Genesis 16:2

  "And Sarai said unto Abram, Behold now, the LORD hath restrained me from bearing: I pray thee, go in unto my maid; it may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai."

  Talatang ibinigay ni Demon este Cenon Bibe pala Upang kanyang pAtunayan sa pamamagitan ng Blog na ito na si Sarai na ASAWA ni Abraham ay mas makapangyarihan pa kay sa kinikilala nyang dios; At dito po ay Pinatutunayan din nitong Demonyong ito na si Demon este Cenon Bibe pala na NaPaKASama ang kanyang kinkilala dios! Mantakin nyo po dear readers of this Blog ito ang KATANGAHANG Paratang nya sa kanyang kinikalalang dios! ito at pagmasdan ninyo kong papaano nya Pagbintangan ang Dios!

  Paratang nitong si Demon este Cenon Bibe pala sa dios nyang kinikilala;

  "Ang MALAKING PROBLEMA ng mga BALIK ISLAM ay HINDI KINILALA ng DIYOS si ISMAEL bilang ANAK ni ABRAHAM."

  at ito pa po ang dagdag paratang nya sa dios;

  "Si ISMAEL ay HINDING-HINDI rin po ISINAMA ng DIYOS sa KANYANG PLANO."

  Alam po natin na nasa tamang katinoan na ang Dios ang syang makapangyarihan sa lahat. sya ang Lumikha ng Lahat ng Bagay na ninanais nya dito sa LUPA sa Langit at sa Pagitan nito at sa lahat ng mga Nilalalang sy po lamang ang nag-iisang tagapaglikha. Ang Dios na ating kinikilala ang nakakababatid ng lahat ng mga bagay! Alam at Batid ng Dios ang nangyayari ng isang LANGGAM sa kalaliman ng Gabi kahit ito ay nasa Cueva pa! Alam at Batid din ng Dios ang bawat Dahon na mahuhulog mula sA bawat Puno!

  ReplyDelete
 2. Kong TangGapin po natin ang KaTangahan nitong si Demon este Cenon Bibe pala na si Ismael daw ay HINDI man lang KINILALA ng DIYOS at hindi din daw Kinilala bilang ANAK ni ABRAHAM si Ismael. Eh anong Klaseng Paninira itong Ginagawa ngayon nitong si Demon este Cenon Bibe pala sa isang Mahabangin at Maawaing Dios? At ang hindi pagkilala nitong si Abraham na Isang Propeta ng Dios sa kAnyang sariling Anak na si Ismael? Hindi po ba tuwirang paninira at Paratang itong ginagawa ngayon nitong si Demon este Cenon Bibe pala sa Dios at kaya Abraham? sinong dios kaya itong pinaratangan ngayon nitong si Demon este Cenon Bibe pala! ang totong Dios kaya? Pero alam at Batid po natin na nasa sariling katinon na hindi gawain ng totong Dios ang mga paratang na yan nitong si Demon este Cenon Bibe pala!

  Genesis 16:2
  "Sarai said to Abram: "The LORD has kept me from bearing children. Have intercourse, then, with my maid; perhaps I shall have sons through her."

  Napansin nyo po ba ang pangangatwiran nitong Demonyong ito na si Demon este Cenon Bibe pala, dear readers of this Blog? ang tindi po parang gustong patunayan nitong MangMang na ito na mas MAKAPANGYARIHAN pa si Sarah kaya sa sA Dios! Kong Pagmamasdan nyo po eh parang ipinalabas nitong Demongyong ito na si Demon este Cenon, na si Sarah lamang ang may Gusto na makipagTalik ang kanayang ASAWA na si Abraham kay Hagar! Parang Ipinapamukha nitong si Demon este Cenon Bibe pala sa inyong lahat na mga TANGANG Katoliko na Tagahanga nya na si Abraham Ay isang Propeta ng Dios na TataNgA-TangA at naging sunod-sunoran lamang sya sa mga masasamang balak at nais ng kanyang ASAWA na si Sarah! Pero papaano po kaya nangyari na nakumbinsi nitong si Sarah ang dios na ipahintulot ang mAsamang gawa ni Abraham tungo kaya Hagar, ayon sa gustong Ipamukha nitong si Demon este Cenon Bibe pala sa inyo! Mas makapangyarihan pa po ba si Sarah kaya sa dios? kaya nagkaroon ng isang Ismael na HINDI KINILALA ng DIYOS? Ano ito Pagkakamali ba ito ng Dios? hehehehe! Dios magkakamali?! Ganon ba ang pagkakilala mo Demon este Cenon sa Dios? ha? na ang Dios ay nagkakamali? nagtatanong lamang po!?

  Bueno po bahala nalang kayong magbulay-bulay sa mga kaDemonyohang PARATANG na ito nitong si Demopn este Cenon Bibe pala, sa Dios at kay Abraham!

  ReplyDelete
 3. Cenon Bibe;
  "Si ISMAEL ay HINDING-HINDI rin po ISINAMA ng DIYOS sa KANYANG PLANO."

  Muslim;
  Bakit galit po ba ang Dios kay Ismael? Ano po ba ang naging kasalanan ni Ismael sa Dios? meron po bang nagawang kasalanan si Ismael at hindi na magawang mapatawad ng Dios ito? ha? Ito po ba ay makAtarungan trato ng Dios para kaya Ismael na isang Inosyente sa mga Pangyayari? Turo po ba ng Dios itong ibinabalandra mo ngayon Demon este Cenon pala o Kademonyohang paratang po lamang ang mga ito sa Dios at kay Abraham?

  ReplyDelete
 4. Muhummed
  THE NATURAL SUCCESSOR TO
  Christ


  CHAPTER 1

  The final Messenger


  MULTI-FACETED SUCCESSION

  Successions are of many kinds like the birthright of the "first-born" as in Jewish law. Or the ascending of the eldest son or daughter to the kingly throne. Or by election, to select a candidate by the vote of the majority. Or Theologically, an appointment by Divine Decree of God's chosen Messengers. Like the call of Abraham, Moses, Jesus or Muhummed (May the Peace and Blessings of God be upon them all) who were appointed or "anointed"2 in consecration to their office.

  Muhummed's (pbuh) succession to Jesus Christ (pbuh) is multifaceted.

  1. Chronologically, in history as a sequence of event in time.

  2. By being Chosen3 by God.

  3. In the fulfilment of the prophecies of his predecessors, and but not in the least...

  4. By bringing the Guidance of God to perfection ' "For he will Guide you into all Truth." said. Jesus Christ  1. In this book as well as in my other publications, I quote extensively from the Arabic Qur’an not only for blessings or adornment. It presents a golden opportunity for my learned brethren to memorize these quotations with its meaning and to share their knowledge with others.

  2 . "ANOINTED:" or appointed; Hebrew word "Messiah." See my book - "Christ in Islam," for fuller explanation.

  3. "CHOSEN:" Arabic – Mustafa. A title of the Prophet of Islam.


  HISTORICALLY

  The Holy Prophet Moses preceded Jesus Christ (pbuh) by some 1300 years and Muhummed (pbuh) succeeded to that high office vacated by Jesus some six centuries later.

  It was the 12 of Rabi I., in the year of the Elephant, or the 29th of August 570 of the Christian Era1 that Muhummed the Praiseworthy, to whom all praise is due, was born in the sacred city of Makkah in pagan Arabia. His people the Quraish remembered the year of his birth as the "Era of the Elephant", because just two months before the birth of the child Abraha al-Ashram, the Abyssinian viceroy of Yemen had attacked the sacred sanctuary at Makkah at the head of his troops riding a huge African elephant. A terrifying sight never to be erased from their memory and a still more shocking end to the invasion — the miraculous destruction of Abraha and his army as recorded in Sura Fil or the Elephant —

  ReplyDelete
 5. Seest thou not how thy Lord dealt with the Companions of the Elephant?

  Did He not make their treacherous plan go astray?

  And He sent against them flights of Birds,

  Striking them with stones of baked clay.

  Then did He make them like an empty field of stalks and straw,(of which the corn) has been eaten up

  (SURA FIL) Holy Quran 105:1-5

  1. Always use A.C. (After Christ) or C.E. (Christian Era) and not A.D. as Muslims often do unthinkingly.

  GOD'S OWN STANDARDS

  God Almighty chooses His Own Messengers, He uses His Own Standards although we may not always understand the wisdom of it. Paul cries the anomaly -


  For the Jews require a sign (miracles to convince) and the Greeks seek after wisdom:

  (HOLY BIBLE) I Corinthians 1: 22

  But worldly wise as Paul was, he found that his wisdom was "a stumbling-block" to the Jews and "foolishness" to the Greeks.

  God chose Moses (pbuh) a man who was a fugitive from justice and a stutterer. The Holy Bible calls him a man with "uncircumcised lips." (Exodus 6: 12).

  Despite his difficulties when commissioned to confront Pharaoh, the greatest tyrant of the age, Moses (pbuh) cries out to the God of Mercy —

  (Moses) said: "O my Lord! expand for me my breast;" 1

  Make my task easy for me;

  "And remove the impediment from my speech,

  "So that they may understand what I have to say:

  "And give me a Minister from my family,

  "Aaron, my brother; "Add to my strength through him, "And make him share my task:

  "That we may celebrate Thy praise without stint,

  "And remember Thee without stint:

  'For Thou art He that (ever) regardeth us. (God) said: "Granted is thy prayer, 0 Moses!"

  (SURA TA'HA) Holy Qur'an 20:25-56

  ReplyDelete
 6. EVEN BISHOPS DOUBT

  In a "SHOCK SURVEY OF ANGLICAN BISHOPS" in June 1984 it was revealed that 31 of their 39 Bishops thought that "Christ's miracles, the virgin birth and the resurrection might not have happened exactly as described in the Bible."

  In deference to the Bishops of the Church of England (the "Anglicans") the Church of Scotland most respectfully omitted any reference to the "Virgin Birth" from its most recent publication "A STATEMENT OF FAITH." The topic of the miraculous conception of Jesus (pbuh) is getting increasingly hotter for Western Christianity to handle as you see here:

  AND GOD CHOSE JESUS (PBUH)


  Jesus Christ (pbuh) though spiritually rich in wisdom, light and truth; philosophised light-heartedly about the beggars of the world, when he said:

  There came unto him (Jesus) a woman having an albaster box of very precious ointment, and poured it on his head...

  But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?

  For this ointment might have been sold For much, and given to the poor.

  ... he (Jesus) said unto them ... For ye have the poor always with you, but (poor) me ye have not always.

  (HOLY BIBLE) Matthew 26: 7-11

  But when destitution stared him in the face. When poverty, penury and need touched his own dear self; he cried pathetically:

  And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the son of man (referring to himself) hath not where to lay his head.

  (HOLY BIBLE) Matthew 8: 20 also repeated in Luke 9: 58

  And yet God chose him (Jesus pbuh): Unique and inscrutable are Thy ways O Lord!

  M-U-S-T-A-F-A THE CHOSEN ONE

  It is He Who sent amongst the unlettered a messenger from among themselves, to rehearse to them His Signs, to sanctify them, and to instruct them in Scripture and Wisdom, — although they had been, before, in manifest error;-

  ReplyDelete
 7. (SURA JUMUA) Holy Qur'an 62: 2

  Amazing as it may seem, I am not amazed anymore! For this is His way — He chooses an Ummi 1 non-literate Prophet for an Ummi illiterate nation.

  "A POOR SHEPHERD PEOPLE, ROAMING UNNOTICED IN ITS DESERTS SINCE THE CREATION OF THE WORLD: A HERO-PROPHET WAS SENT DOWN TO THEM WITH A WORD THEY COULD BELIEVE: SEE, THE UNNOTICED BECOMES WORLD-NOTABLE, THE SMALL HAS GROWN WORLD-GREAT; WITHIN ONE CENTURY AFTERWARDS, ARABIA IS AT GRENADA (Spain) ON THIS HAND, AT DELHI (India) ON THAT; -GLANCING IN VALOUR AND SPLENDOUR AND THE LIGHT OF GENIUS, ARABIA SHINES THROUGH LONG AGES OVER A GREAT SECTION OF THE WORLD. BELIEF IS GREAT, LIFE-GIVING. THE HISTORY OF A NATION BECOMES FRUITFUL, SOUL ELEVATING, GREAT, SO SOON AS IT BELIEVES. THESE ARABS, THE MAN MAHOMET, AND THAT ONE CENTURY, -IS IT NOT AS IF A SPARK HAD FALLEN, ONE SPARK, ON A WORLD OF WHAT SEEMED BLACK UNNOTICEABLE SAND; BUT LO, THE SAND PROVES EXPLOSIVE POWDER, BLAZES HEAVEN HIGH FROM DELHI TO GRENADA! I SAID, THE GREAT MAN WAS ALWAYS AS LIGHTNING OUT OF HEAVEN; THE REST OF MEN WAITED FOR HIM LIKE FUEL, AND THEN THEY TOO WOULD FLAME."

  Thus concluded the speech of Thomas Carlyle, one of the greatest thinkers of the past century. It was Friday, the 8th of May 1840. His theme — "The Hero as Prophet" His audience: were Anglicans — English Christians.

  1. UMMI: "Unlettered." "One other circumstance we must not forget: that he had no school-learning; of the thing we call school-learning; none at all." Thomas Carlyle in his "HEROES AND HERO-WORSHIP"

  THE CHOSEN PEOPLE

  God chooses His Messengers and God chooses His People, In the realm of the Spirit no nation was as favoured as the Jews and yet Moses (pbuh) is made to bewail against his own people —

  Ye have been rebellious against the Lord from the day I knew you.

  (HOLY BIBLE) Deutronomy 9: 24

  In this last will and testament of Moses (pbuh) the Israelites frustrate their "meek and gentle" Messenger who is forced to rail against their continual stubborn resistance and arrogant attitudes to God's guidance —

  For I knew thy rebellion, and thy stiff neck: behold, while I am yet alive with you this day, ye have been rebellious against the lord; and how much more after my death?

  (HOLY BIBLE) Deutronomy 51:27

  Alas how true! I am not going to philosophise on God's choice. But in the very next chapter the fire of God's anger is kindled to a blaze and He decries the Jews -

  They have moved me to jealousy with that which is not God; they (the Jews) have provoked me to anger with their vanities: and I will move them to jealousy with those which are Not A People; I will provoke them to anger with a Foolish Nation.

  (HOLY BIBLE) Deutronomy 32:211

  ReplyDelete
 8. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Genesis 16:2

  "And Sarai said unto Abram, Behold now, the LORD hath restrained me from bearing: I pray thee, go in unto my maid; it may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai."

  Talatang ibinigay ni Demon este Cenon Bibe pala Upang kanyang pAtunayan sa pamamagitan ng Blog na ito na si Sarai na ASAWA ni Abraham ay mas makapangyarihan pa kay sa kinikilala nyang dios;

  CENON BIBE:
  HINDI MAKAPANGYARIHAN si SARAH. IMBENTO MO NA NAMAN LANG ang SALITA MONG IYAN.

  WALANG TIWALA sa DIYOS si SARAH. PARANG KAYONG MGA BALIK ISLAM na TUMALIKOD sa RELIHIYON na ITINAYO ng DIYOS at UMANIB sa HINDI NIYA ITINAYO.

  MAY KATAPUSAN ang PAGMAMARUNONG NINYO.

  PAGDATING ng PAGHUHUKOM ay IHIHIWALAY KAYO ng DIYOS UPANG SUNUGIN sa IMPIERNO dahil NAGPANGGAP KAYO na MAS MARUNONG PA SA DIYOS.

  NAGTAYO ang DIYOS ng RELIHIYON pero MAS PINILI PA NINYO ang RELIHIYON na HINDI NIYA ITINAYO.

  SAAN KAYO PUPULUTIN NIYAN?

  Heto BASAHIN po NINYO ang MANGYAYARI sa ARAW ng PAGHUHUKOM.

  Matthew 25:31-34, 41
  31 "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory.

  32 All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats.

  33 He will put the SHEEP ON HIS RIGHT and the GOATS ON HIS LEFT.

  34 "Then the King will say to THOSE ON HIS RIGHT, 'Come, you who are blessed by my Father; TAKE YOUR INHERITANCE, the kingdom prepared for you since the creation of the world.

  41 "Then he will say to THOSE ON HIS LEFT (mga KAMBING), 'DEPART FROM ME, YOU WHO ARE CURSED, INTO THE ETERNAL FIRE prepared for the devil and his angels.

  BAKA po NAGTATAKA KAYO kung BAKIT TINAWAG ng DIYOS na "KAMBING" o "GOATS" ang ILALAGAY sa KALIWA at ITATAPON sa IMPIERNO.

  Kung MAKAKAKITA po KAYO ng BALIK ISLAM ay MAAARING MAUUNAWAAN NINYO kung BAKIT SINABI IYAN ng DIYOS.

  ReplyDelete
 9. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Paratang nitong si Demon este Cenon Bibe pala sa dios nyang kinikilala;

  "Ang MALAKING PROBLEMA ng mga BALIK ISLAM ay HINDI KINILALA ng DIYOS si ISMAEL bilang ANAK ni ABRAHAM."

  at ito pa po ang dagdag paratang nya sa dios;

  "Si ISMAEL ay HINDING-HINDI rin po ISINAMA ng DIYOS sa KANYANG PLANO."

  Alam po natin na nasa tamang katinoan na ang Dios ang syang makapangyarihan sa lahat. sya ang Lumikha ng Lahat ng Bagay na ninanais nya dito sa LUPA sa Langit at sa Pagitan nito at sa lahat ng mga Nilalalang sy po lamang ang nag-iisang tagapaglikha.

  CENON BIBE:
  E di PATUNAYAN po NINYONG MGA BALIK ISLAM na KASAMA NGA sa PLANO ng DIYOS iyang LOLO ISMAEL NINYO.

  SIGE na po. SIMULAN NA NINYO MAGHANAP ng PATUNAY na MAY SINABI ng DIYOS na KASAMA si ISMAEL sa PANGAKO at sa TIPAN ng DIYOS.

  TIYAK na AABUTAN NA LANG KAYO ng PAGHUHUKOM ay WALA KAYONG MAIPAKIKITA.

  ReplyDelete
 10. NAIPIT na BALIK ISLAM:
  Cenon Bibe;
  "Si ISMAEL ay HINDING-HINDI rin po ISINAMA ng DIYOS sa KANYANG PLANO."

  Muslim;
  Bakit galit po ba ang Dios kay Ismael? Ano po ba ang naging kasalanan ni Ismael sa Dios? meron po bang nagawang kasalanan si Ismael at hindi na magawang mapatawad ng Dios ito? ha?

  CENON BIBE:
  At SINO NAMAN PO ang NAGSABI na GALIT ang DIYOS kay ISMAEL?

  NAG-IMBENTO na naman po ng KWENTO itong BALIK ISLAM.

  MALIWANAG po ang SABI NATIN na HINDI KINILALA ng DIYOS si ISMAEL.

  Bakit?

  Dahil HINDI ANG DIYOS ang MAY GUSTO na ISILANG si ISMAEL kundi ang NAGMARUNONG at WALANG TIWALA na si SARAH.

  HINDI KALOOBAN ng DIYOS na MAGKAROON ng PAPEL sa KANYANG BAYAN si ISMAEL. NAKIALAM LANG at NAGPANGGAP na MAY ALAM itong si SARAH.

  NAPAKABUTI pa nga ng DIYOS kay ISMAEL e.

  Sa kabila na HINDI NIYA ITO KINILALA BILANG ANAK ni ABRAHAM ay GINAWA pa itong MALAKING BAYAN. O, di po ba?

  GANYAN KABAIT at GANYAN KABUTI ang DIYOS.

  Pero MABUTI at MABAIT man ang DIYOS ay HINDI NAMAN SIYA UTO-UTO na HAHAYAAN na lang NIYA ang mga NAGMAMARUNONG na PANGUNAHAN SIYA.

  KALOOBAN pa rin ng DIYOS ang DAPAT MASUNOD at HINDI ang PAGMAMARUNONG ng mga WALANG TIWALA sa KANYA.

  Tulad po NITONG MGA BALIK ISLAM. NAWALAN ng TIWALA sa NAG-IISANG TUNAY na DIYOS kaya TUMALIKOD SILA sa ITINAYO ng DIYOS at UMANIB sa HINDI ITINAYO ng DIYOS.

  MABUTI ang DIYOS dahil BINIBIGYAN pa SILA ng PAGKAKATAONG MAGBAGO at MAGBALIK LOOB.

  Pero PAG SINAYANG ng mga BALIK ISLAM ang IBINIGAY sa KANILA ng DIYOS ay SAAN NA PO SILA PUPULUTIN?

  DOON po sa IMPIERNO.

  KASALANAN NA NILA IYON kung MAGMAMATIGAS PA SILA ng KANILANG ULO, di po ba?

  TAYO po ay NAGPAPALIWANAG at NAGPAPAALALA LANG sa KANILA.

  ReplyDelete
 11. BALIK ISLAM quoting UNKNOWN IGNORANT AUTHOR:
  Muhummed's (pbuh) succession to Jesus Christ (pbuh) is multifaceted.

  CENON BIBE:
  WALA pong SINABI si KRISTO na HAHALILI sa KANYA ang PROPETA ng ISLAM.

  IMBENTO na naman po IYAN ng mga BALIK ISLAM na PANAY ang GAWA ng KWENTO para PILIT na MAISINGIT ang PROPETA NILA sa HINDI NAMAN ITO KASALI.

  Mayroon pong sinabi si KRISTO na "DARATING" o "LILITAW" PAGKATAPOS NIYA. At iyan po ay mababasa sa Matthew 24:4-5, 11, 24.

  Sabi po riyan,
  "Jesus said to them in reply, "See that no one deceives you.

  "For many will come in my name, saying, 'I am the Messiah,' and they will deceive many."

  "Many FALSE PROPHETS WILL ARISE and DECEIVE MANY;"

  "FALSE MESSIAHS and FALSE PROPHETS WILL ARISE, and they will perform signs and wonders so great as to deceive, if that were possible, even the elect."

  Paki PANSIN po na MGA BULAANG PROPETA at BULAANG MANGANGARAL ang IDINEKLARA ni HESUS na SUSUNOD PANG LILITAW PAGKATAPOS Niya.

  Kung SINASABI ng BALIK ISLAM na ang PROPETA NILA ang TINUTUKOY RIYAN ni HESUS ay NASA KANILA na po IYON.

  Ang MALINAW po ay MAY MGA PINILI si KRISTO na SINUGO NIYA upang IPAHAYAG sa LAHAT ng BANSA ang LAHAT ng KANYANG ITINURO.

  Sabi po ni KRISTO sa Mt28:19:
  "Go, therefore, 12 and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you.

  "And behold, I am with you always, until the end of the age."

  HINDI po KASAMA riyan ang PROPETA ng ISLAM dahil WALA pa naman po ang PROPETA ng ISLAM nung SABIHIN IYAN ng PANGINOONG HESUS e.

  HINDI rin KASAMA ang PROPETA ng ISLAM sa mga SINUGO dahil HINDI SIYA KASAMA sa IGLESIANG ITINAYO ng DIYOS.

  So, MALAKING KALOKOHAN po ang KWENTO ng BALK ISLAM na ang PROPETA NILA ang HUMALILI kay KRISTO.

  ReplyDelete
 12. BALIK ISLAM quoting UNKNOWN AUTHOR:
  GOD'S OWN STANDARDS

  God Almighty chooses His Own Messengers, He uses His Own Standards although we may not always understand the wisdom of it. Paul cries the anomaly -

  CENON BIBE:
  TAMA po. GOD ALMIGHTY CHOOSES HIS OWN MESSENGERS.

  Pero KULANG pa po ang SINABI ng BALIK ISLAM: DIYOS DIN MISMO ang NAGSUSUGO sa mga PINIPILI NIYA.

  Now, KAILAN PINILI at KAILAN SINUGO ng DIYOS ang PROPETA ng ISLAM?

  MATAGAL na po NATING HINIHINTAY ang SAGOT na IYAN MULA sa mga BALIK ISLAM pero WALA PONG MAIPAKITANG PATUNAY ang mga ito na PINILI at SINUGO nga ng DIYOS ang KANILANG PROPETA.

  Si MOISES ay PINILI at SINUGO MISMO ng DIYOS.

  Si HESUS ay PINILI MISMO ng KANYANG AMA at SINUGO MISMO ng DIYOS AMA.

  Ang PROPETA po ng BALIK ISLAM? KAILAN po PINILI MISMO ng DIYOS at KAILAN po DIYOS MISMO ang NAGSUGO sa KANYA?

  AABUTAN na lang po ng PAGHUHUKOM itong mga BALIK ISLAM na ITO pero WALA PA RIN SILANG MAIPAKITA.

  Bakit po?

  Kasi po ALAM na ALAM NILA na HINDI PINILI ng DIYOS ang KANILANG PROPETA at ALAM na ALAM NILA na HINDI IYON SINUGO ng DIYOS.

  Katunayan po ay PAULIT-ULIT na IDINEKLARA RITO ng mga BALIK ISLAM na NEVER KINAUSAP ng DIYOS ang KANILANG PROPETA.

  Kung HINDI KINAUSAP e PAANO PINILI at PAANO SINUGO, di po ba?

  So, MISMO pong itong mga BALIK ISLAM ay NAGPAPATUNAY na HINDI PASADO ang KANILANG PROPETA sa mga PAMANTAYAN upang maging PROPETA ng DIYOS.

  SILA po ang NAGPAPATUNAY RIYAN. BINIBIGYANG PANSIN LANG NATIN ang PAGPAPATUNAY NILA.

  ReplyDelete
 13. ANTI-MUHAMMAD said...


  THE "PROPHET" OF DOOM
  prophetofdoom.net/Prophet_of_Doom_11_Satans_Bargain.Islam

  MUHAMMAD AND SATAN
  www.answering-islam.org/Silas/satan.htm

  WHY DID MUHAMMAD NEED SATAN?
  www.youtube.com/watch?v=KQmw8ZHFKLw

  THE QURAN IS INCOMPLETE AND UNTRUSTWORTHY
  http://www.vexen.co.uk/religion/islam_untrustworthykoran.html

  GOOD LUCK BUGOK - SLUM!

  ReplyDelete
 14. TUMPAK PO BRO CENON! NAPAKAGALING NG INYONG PALIWANAG!

  Kahit po kitang kita na natin kung paaano bumabalentong ang mga palpak argumento ng balik Islam, very consistent naman po sila sa isang bagay! Ano po ba ang bagay na ito?

  Heto po yon:
  Mga anak daw sila ni Abraham. Kaso lang, ipinakita na sa atin ni Bro Cenon na hindi pala sila KINILALA ng Diyos bilang kanyang mga lehitimong mga anak. (Bastardo, kumbaga). Ngayon po, dahil hindi sila kinilala ng Dios bilang kanyang lehitimong mga anak, hindi rin nila kinilala ang Dios bilang Ama nila!

  Kaya nga po VERY CONSISTENT sila eh. Dahil HINDI sila KINIKILALA ng Dios bilang mga ANAK niya, natural lang na HINDI nila KILALANIN Dios na AMA nila. Magkatugma po ang KALAGAYAN nila (na hindi sila anak ng Dios) at ang PANINIWALA nila (na hindi Ama ang Dios).

  Yan po ay LITAW na LITAW.

  ReplyDelete
 15. THE "PROPHET" OF DOOM
  prophetofdoom.net/Prophet_of_Doom_11_Satans_Bargain.Islam

  MUHAMMAD AND SATAN
  www.answering-islam.org/Silas/satan.htm

  WHY DID MUHAMMAD NEED SATAN?
  www.youtube.com/watch?v=KQmw8ZHFKLw

  THE QURAN IS INCOMPLETE AND UNTRUSTWORTHY
  http://www.vexen.co.uk/religion/islam_untrustworthykoran.html

  GOOD LUCK BUGOK - SLUM!

  ReplyDelete
 16. mabuhay po kayo bro cenon

  ReplyDelete
 17. BAKIT PALAMURA ANG BALIK ISLAM? HEHEHE! ANG BOSING NILA KASI ANG NUMBER 1 NA PALAMURA! BASA!

  "Rather than preach salvation to his tribe, Muhammad taunted his accusers: "Some of them talk ill of the Prophet. For those who offend Allah’s Apostle there is a painful punishment. Anyone who opposes Allah and His Prophet will abide in hell forever." In a duet with Allah, Muhammad bellowed: my critics are: "despicable men, contemptible swearers, back-biters. They're feeble scandal-mongers." Carried away in the moment, the god of the Qur'an said that his creation were: "mischief mongers, faggots, apes, nail biters, donkeys, pigs, and tongue twisters." It was a war of words. The sticks and stones would come later."

  ReplyDelete
 18. Anonymous Catholic;
  Praise the Holy Trinity!
  That gives us catholics knowledge
  and wisdom!

  ReplyDelete
 19. CENON BIBE:
  HINDI MAKAPANGYARIHAN si SARAH. IMBENTO MO NA NAMAN LANG ang SALITA MONG IYAN.

  Muslim;
  Talaga? hindi makapangyariahan si Sarah? Kong ganon sinong May gusto na magkakaroon ng isang ISMAEL? ang kinikilalang dios mo ba ang may gusto na magKaroon ng Isang Ismael? Hindi ba sa Katangahan at Kamangmangan mo rin galing ang Ideal ng Pagbibentang mo ng tuwirAn ang dios na Kinikilala mo at ganon din kay Abraham na isang matuwid na Propeta ng Dios? Ito ang sa mo ukol sa itinatangi mong katanagahan ngayon Demon este Cenon Bibe pala, ito po ang sabi nitong si Demon este Cenon Bibe pala;

  "Ang MAY GUSTO po na IPANGANAK si ISMAEL ay si SARAH na ASAWA ni ABRAHAM."

  at hindi daw po kagustohan ng Dios na isilang si Ismael. ang linaw oh ito sabi mo!

  "HINDI naman po kasi ang DIYOS ang MAY GUSTO na ISILANG si ISMAEL e."

  Sino po kina Sarah at ng dios ang mas MakaPAngyarihan? Ayan na po hindi na po makatangGi si Demon este Cenon Bibe dyan! So dito po kong nauunawaan po ninyo ang mga nakapOSt sa Blog na sinasabi nitong si Demon este Cenon Bibe pala ay malinaw po na pinagbibentangAn at Ipinagdididnan pa nitong Taong ito na MaSama ang kanyang kinikilalang dios! ito po ang sabi nitong MangMang na ito na si Demon este Cenon Bibe pala laban sa kanyang kinikilalang Dios;

  "Ang kaso po ay PARA SA DIYOS ay HINDI ANAK ni ABRAHAM si ISMAEL. ISA LANG SIYANG NAGMULA sa "BINHI" o "LAHI" ni ABRAHAM."

  Ano po ang ibig sabihin nitong Bobo at Bugok na ito na si Demon este Cenon Bibe pala, sa sinasabi nyang yan? nasa tamang katinoan pa kaya itong Taong ito? hehehehehehe! Hindi daw anak ni Abrahan si Ismael pero nangagaling daw po ito sa BINHI o LAHI ni ABRAHAM!? Kayo po dear readers of this blog anong Kalseng SALITA o Lenguyahi kaya itong pinagsasabi nitong si Demon este Cenon Bibe pala sa atin ngayon? Nauunawaan nyo po ang ibig nyang sabihin na HINDI daw po ANAK ni ABRAHAM si ISMAEL, Dahil si Ismael daw ay ISA LANG SIYANG NAGMULA sa "BINHI" o "LAHI" ni ABRAHAM. Getz nyo po ba ang Katangahang iyon nitong si Demon este Cenon Bibe pala?

  Dagdag sabi pa ng Tangang at mangMang na si Demon este Cenon Bibe pala ay ganito;

  "Paki pansin po na HINDI SINABI ng DIYOS na ANAK ni ABRAHAM si ISMAEL. Ang sabi ng DIYOS ay "ANAK NG BABAENG ALIPIN" si ISMAEL"

  Eh papaano po yan? ang ibig po bang sabihin nyan eh Nabubuo lang ba si Ismael sa sinapupunan ni HagaR sa pamamagitan na naman ng Espiritu Santo? ganon ba Demon este Cenon Bibe pala? Kong may katutohanan man na hindi kinikilala ni Abraham ang kanyang Anak na si Ismael, anong klaseng MAgulang natin maituturing si Abraham dear readers of this blog? Isang huwarang Ama po bang maituturing si Abraham kong ganitong sariling Anak nya mismo ay hindi nya kinikilala? At kong may katutohanan man na si Ismael ay para pang Isinumpa ng Dios na kinikilala nitong si Demon este Cenon pala, eh anong klaseng dios itong kinikilala nitong si Demon este Cenon Bibe pala? Tila ibang dios po itong gusto ipakilala sa atin nitong si Demon este Cenon Bibe pala dear readers of this blog.

  CENON BIBE:
  WALANG TIWALA sa DIYOS si SARAH. PARANG KAYONG MGA BALIK ISLAM na TUMALIKOD sa RELIHIYON na ITINAYO ng DIYOS at UMANIB sa HINDI NIYA ITINAYO.

  Muslim;
  Walang tiwala daw po dear readers of this blog si Sarah sa Dios, ayon kay Demon este Cenon Bibe pala pero ganon pa man pinagkalooban pa din ng Anak ang isang katulad ni Sarah na walang TIWALA sa Dios ayon sa kwento nitong si Demon este Cenon Bibe pala! Pero ang isang walang kamuwang-muwang na si Ismael ay Tila Isinusumpa pa ng dios na kinikilala nitong si Demon este Cenon Bibe pala! Ito po ba ang maituturing natin na FAIR LOVING and JUST GOD? ha? dear readers of this blog?

  CENON BIBE:
  MAY KATAPUSAN ang PAGMAMARUNONG NINYO.

  Muslim;
  Ano? hehehehehe! bueno ikaw Tapus na nailantad ko na naman KamAngMangan mong Bobo ka!

  ReplyDelete
 20. SABI NI BRO CENON:
  HINDI MAKAPANGYARIHAN si SARAH. IMBENTO MO NA NAMAN LANG ang SALITA MONG IYAN.

  SAGOT NG BULOK-ISLAM:
  Talaga? hindi makapangyariahan si Sarah? Kong ganon sinong May gusto na magkakaroon ng isang ISMAEL? ang kinikilalang dios mo ba ang may gusto na magKaroon ng Isang Ismael?

  MANNY CRUZ:
  SO, iginigiit mo talaga Mr Bulok Islam na mas makapangyarihan si Sarah kesa sa dios, dahil lang sumuway siya sa kagustuhan ng dios? Kapag ikaw Mr Bulok Islam ay nakabuntis ng kapitbahay mo at nagkaroon ka ng anak ng bastardo, sasabihin mo bang mas makapangyarihan ka na kesa sa dios? Kung ikaw Mr Bulok-Islam ay nakapatay ng tao, sasabihin mo ba na dahil dito ay mas makapangyarihan ka na kesa sa dios? Kung gusto mong maging consistent e dapat ang sagot mo OO. Pero ewan ko lang kung kaya mong aminin yan.

  Pero, anong klaseng pag-iisap ba ang ginamit mo dito? Ha? Ang gulo talaga ng utak mo eh. Anyway, base sa uri ng pagtatanong mo eh para mo na ring inamin na hindi dios ang may gusto na isilang si Ismael. Yan e kung naintindihan mo yang sariling tanong mo!!!!

  ReplyDelete
 21. BULOK-ISLAM:
  Sino po kina Sarah at ng dios ang mas MakaPAngyarihan? Ayan na po hindi na po makatangGi si Demon este Cenon Bibe dyan!

  MANNY CRUZ:
  Teka muna! Ano ba ang ipinapatanggi mo kay Bro Cenon dito? Nagtatanog ka lang naman ah? Linawin mo nga yang taong mo para hindi malito ang ilang mga readers natin! Although alam naman ng marami na ang gusto mong ipa-amin kay bro Cenon ay ang bulok mong unawa na si Sarah ay mas makapangyarihan kesa sa dios. Sa iyo na lang yang basura na iyan!

  BRO CENON BIBE:
  "Ang kaso po ay PARA SA DIYOS ay HINDI ANAK ni ABRAHAM si ISMAEL. ISA LANG SIYANG NAGMULA sa "BINHI" o "LAHI" ni ABRAHAM."

  SAGOT NG BULOK-ISLAM:
  Ano po ang ibig sabihin nitong Bobo at Bugok na ito na si Demon este Cenon Bibe pala, sa sinasabi nyang yan?

  MANNY CRUZ:
  Ang sabihin mo, kulang ang unawa mo sa deklarasyon ng dios patungkol kay Ismael. Kalooban ng dios na kay Isaac at hindi kay Isamael gaganapin ang mga pangako niya patungkol sa isang propeta at sa tipan na walang hanggan. Bakit ka nagrereklamo sa kalooban ng dios na iyan?

  ReplyDelete
 22. cENON SAID:

  Then GOD SAID, "Take your son, YOUR ONLY SON, ISAAC, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about."

  mUSLIM:
  Nabanggit po dyan "ONLY SON". Sa mga di pa nakakaalam, si Ismael po ang unang anak ni Abraham. (kilalanin man ng Kristyano o hindi) biologically sa semilya ni Abraham nagmula si Ismael. Siya po ang panganay na anak. So pag sinabi po bang ONLY SON, sino po kaya ang tinutukoy dito? Panganay o pangalawang anak? kung pangalawa po ang isasagot natin, hindi po bagay na tawaging ONLY SON di po ba? SO malinaw na si Ismael ang tinutukoy dyan... Bakit kaya naka specify na Isaac??? hmmm!!! kaya p inispecify para po di mag isip ang mga tao na si Ismael ang tinutukoy, para po tuwirang lokohin ang mga tao sa maling paniniwala ng mga Kristyano. Sino ba naman ang mag iisip na hindi panganay si Ismael, eh lahat ng kwento puro si Isaac ang bida, hay naku naman o. Sige po paloko kayo kay Cenon bahala kayo!

  ReplyDelete
 23. Sabi po ng DIYOS sa Gen 21:13:
  "As for the SON OF THE SLAVE WOMAN, I will make a great nation of him also, since he too is your OFFSPRING."

  Muslim:
  Pwede po bang malaman ang original nito, Greek, latin, hebrew, aramaic, kahit ano basta paki post dito ang pinanggalingan nito. Bigyan diin po natin ang salitang "OFFSPRING". Sige brod ikaw muna magpaliwanag, pagkatapos mo ako naman ok?

  ReplyDelete
 24. BRO CENON QUOTES THE BIBLE:
  Then GOD SAID, "Take your son, YOUR ONLY SON, ISAAC, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about."

  MUSLIM REACTED:
  Nabanggit po dyan "ONLY SON". Sa mga di pa nakakaalam, si Ismael po ang unang anak ni Abraham. (kilalanin man ng Kristyano o hindi) biologically sa semilya ni Abraham nagmula si Ismael. Siya po ang panganay na anak. So pag sinabi po bang ONLY SON, sino po kaya ang tinutukoy dito? Panganay o pangalawang anak? kung pangalawa po ang isasagot natin, hindi po bagay na tawaging ONLY SON di po ba? SO malinaw na si Ismael ang tinutukoy dyan...

  MANNY CRUZ:
  NANLINLANG na naman po itong Bulok-Islam. PINALUSOT niya na ang terminong ONLY SON ay KATUMBAS daw ng FIRST-BORN SON o panganay na anak. Mahilig talaga mag-imbento ang taong ito. Sinabi ng bibliya, "YOUR ONLY SON, ISAAC" pero ang nabasa niya ay "YOUR FIRST BORN SON, ISMAEL." PAMBIHIRA ka talaga Mr Bulok-Islam.

  WALA KANG RESPETO SA SALITA NG DIYOS. BINABOY MO ANG BIBLIYA AT NANLOKO KA NG KAPWA TAO MO.

  BULOK-ISLAM NA MUSLIM:
  Bakit kaya naka specify na Isaac??? hmmm!!! kaya p inispecify para po di mag isip ang mga tao na si Ismael ang tinutukoy, para po tuwirang lokohin ang mga tao sa maling paniniwala ng mga Kristyano. Sino ba naman ang mag iisip na hindi panganay si Ismael, eh lahat ng kwento puro si Isaac ang bida, hay naku naman o. Sige po paloko kayo kay Cenon bahala kayo!

  MANNY CRUZ:
  Si ISAAC ang bida dahil sa kanya IBINIGAY ng DIYOS ang KATUPARAN ng kanyang mga PANGAKO patungkol sa isang PROPETA at sa TIPAN na walang hanggan. INGGIT LANG kayong mga MUSLIM na kamag-anak ni Ismael dahil hindi kayo kasama sa planong ito ng Diyos. May PANGAKO din naman ang Diyos sa inyo na magiging GREAT NATION. Pero hanggang doon na lang iyon.

  TANGGAPIN nyo na lang na HINDI GALING SA INYO at WALA sa inyo ang TAGAPAGLIGTAS, dahil sa AMIN yon. Ang KALIGTASAN ninyo ay nasa kay HESUKRISTO, ang MESIYAS na IPINANGAKO ng Diyos sa Sanlibutan.

  "be it known to you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead . . . AND THERE IS SALVATION IN NO ONE ELSE, FOR THERE IS NO OTHER NAME UNDER HEAVEN GIVEN AMONG MEN BY WHICH WE MUST BE SAVED."(Acts 4:10, 12)

  Sa totoo lang, OUTSIDE OF JESUS CHRIST THERE IS NO SALVATION.

  Sorry na lang sa inyo mga Bulok-Islam, WALA KAY MOHAMMAD ang KALIGTASAN NINYO. Pag-isipan nyo yan!

  ReplyDelete
 25. WALA KANG RESPETO SA SALITA NG DIYOS. BINABOY MO ANG BIBLIYA AT NANLOKO KA NG KAPWA TAO MO.

  mUSLIM:
  Wow naman ako pa ang nambaboy, eh ikaw tong nag interpret eh, ikaw nga tong bumago eh sabi mo nakita ito...pero ang nabasa niya ay "YOUR FIRST BORN SON, ISMAEL." ... Pakibalikan mo nga kung sinulat ko to??? Mr Cruz, di po ako nanlilinlang ng tao, inilalabas ko lang kung ano ang DIREKTANG NAKSULAT SA BIBILYA MO> masama ba yun?
  Sabi mo Outside Jesus Christ is without salvation, sorry po ang ISLAM ay inside Jesus Christ din po, di lang nga Kay Jesus eh, marami pang iba, gaya ng aming mga propeta, (shared and unshared sa mga Kristyano).

  ReplyDelete
 26. Sorry na lang sa inyo mga Bulok-Islam, WALA KAY MOHAMMAD ang KALIGTASAN NINYO. Pag-isipan nyo yan!

  Muslim:
  Talagang wala sa kahit kanino ang kaligtasan namin kundi sa ating mga sarili..."You are accounted for all you have done in this world". Pwede ba wag mong isisi kay Jesus kung mapapaimpyerno ka. Kaya ka mapupunta dyan ay dahil sa ginawa mo sa kapwa mo at ginawa mong panglapastangan sa nag iisang Tunay na Dios. Ibiniba nyo ang Dios sa uri ng mga tao... Yan ang malaking kasalanan ninyong mga Kristyano.!!!

  ReplyDelete
 27. SABI KO PO:
  WALA KANG RESPETO SA SALITA NG DIYOS. BINABOY MO ANG BIBLIYA AT NANLOKO KA NG KAPWA TAO MO.

  SAGOT NG BULOK-ISLAM:
  Wow naman ako pa ang nambaboy, eh ikaw tong nag interpret eh, ikaw nga tong bumago eh sabi mo nakita ito...pero ang nabasa niya ay "YOUR FIRST BORN SON, ISMAEL." ... Pakibalikan mo nga kung sinulat ko to??? Mr Cruz, di po ako nanlilinlang ng tao, inilalabas ko lang kung ano ang DIREKTANG NAKSULAT SA BIBILYA MO> masama ba yun?

  MANNY CRUZ:
  1. Ang derektang nakasulat sa bibliya ay "YOUR ONLY SON, ISAAC..." Tama? Pero ang derektang sinabi mo ay "SO malinaw na si Ismael ang tinutukoy dyan..."

  2. O ayan, binalikan ko ang sinulat mo. I di-deny mo ba na sinabi mo ito? Ha? Si ISAAC at HINDI SI ISMAEL! ONLY SON at hindi FIRST-BORN SON (o PANGANAY ayun sa pagkasulat mo). Clear?

  3. O ano, lilinlangin mo na naman ba kami? Bababoyin mo naman ba ang salita ng dios!? Ha? Masama yun!!

  4. IPIT na IPIT ka na PILIT mo pa ring MAGPALUSOT. Kung LOKOHAN lang pakay mo e maghanap ka na lang ng ibang kausap! Hindi oobra dito yang istilo mong bulok!

  BULOK-ISLAM:
  Sabi mo Outside Jesus Christ is without salvation, sorry po ang ISLAM ay inside Jesus Christ din po, di lang nga Kay Jesus eh, marami pang iba, gaya ng aming mga propeta, (shared and unshared sa mga Kristyano).

  MANNY CRUZ:
  5. Ok lang sa akin kung NANINIWALA ka na MALILIGTAS ka ni Mohamad at nang iba pa ninyong mga propeta. Paniniwala mo yan at irerespeto ko yan.

  6. Pero paki-resolba naman itong sinabi ng isang kasama mo na "Talagang wala sa kahit kanino [neither Jesus nor Mohammad] ang kaligtasan namin kundi sa ating mga sarili..."
  Nagkontrahan naman kayo eh!

  7. Sabi mo may kaligtasan kayo "inside Jesus Christ din po ... marami pang iba [e.g. Mohamad, etc]." Sabi naman nitong isang kasama mo, ang kaligtasan daw ay "wala sa kahit kanino kundi sa ating mga sarili.."

  8. Nakupo naman! NAGKONTRAHAN ang dalawang BULOK-ISLAM.

  9. Pero teka muna, dalawa ba kayo or iisa lang? Kung iisa ka lang e mas MALUBHA yata kung ganoon. Mantakin nyo po, KINONTRA ANG SARILI!Naks naman! Nag-iisip pa kaya ang isang ito, kung iisa ka nga lang?

  ReplyDelete
 28. MANNY CRUZ QUOTES THE BIBLE:
  "be it known to you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead . . . AND THERE IS SALVATION IN NO ONE ELSE, FOR THERE IS NO OTHER NAME UNDER HEAVEN GIVEN AMONG MEN BY WHICH WE MUST BE SAVED."(Acts 4:10, 12)

  Sa totoo lang, OUTSIDE OF JESUS CHRIST THERE IS NO SALVATION.

  BULOK-ISLAM:
  Sabi mo Outside Jesus Christ is without salvation, sorry po ang ISLAM ay inside Jesus Christ din po, di lang nga Kay Jesus eh, marami pang iba, gaya ng aming mga propeta, (shared and unshared sa mga Kristyano).

  MANNY CRUZ:
  Sinabi lang po iyan ng Bulok-Islam dahil sa kawalang unawa niya sa sinabi ng Acts 4:10-12.

  Anyway, how can we expect them to understand our sciptures when they don't respect it in the first place? They quote the bible only to twist its meaning according to their own convoluted thinking!!How sad!

  ReplyDelete
 29. MANNY CRUZ:
  SO, iginigiit mo talaga Mr Bulok Islam na mas makapangyarihan si Sarah kesa sa dios, (dios na kinikilala ni Demon este Cenon Bibe pala) dahil lang sumuway siya sa kagustuhan ng dios?

  Muslim;
  Hoy! MangMang na KaraCruz este Manny Cruz pala, Sumuway si Sarah sa dios ayon sayo Katangahan, ganon pa man pinagkalooban pa rin sya ng Anak at ito ay si Isaac na anak ng isang Babae na si Sarah na sumusuway sa Dios! eh si Hagar ba at si Ismael ano ang naging kasalanan nila sa Dios bakit ganon na lamang ang galit ng Ddios kay Ismael? ito ba ang Dios na MakaTanrungan? Mapagmahal at Mahabagin para sa Katanagahan ninyo? nauunawaan mo ba ang pambababoy nitong si Demon este Cenon Bibe pala sa kanayang kinikilalang dios? tila wala ka ring pinagka-iba nitong iniIdolo mong BoBo at Tangang si Demon este Cenon Bibe pala! Siguro ang mga UTAK ninyo ay wala sa inyong mga ULO bagkus na sa talampakan ninyo ang mga ito!

  ReplyDelete
 30. Anonymous said...

  Sabi po ng DIYOS sa Gen 21:13:
  "As for the SON OF THE SLAVE WOMAN, I will make a great nation of him also, since he too is your OFFSPRING."

  Muslim:
  Pwede po bang malaman ang original nito, Greek, latin, hebrew, aramaic, kahit ano basta paki post dito ang pinanggalingan nito. Bigyan diin po natin ang salitang "OFFSPRING". Sige brod ikaw muna magpaliwanag, pagkatapos mo ako naman ok?


  Muslim;
  Salam! ayan na mga kampon nitong si Demon este Cenon Bibe pala ipakita nyo nalang ang hinihingi dyan ng mawakasan na ang inyong mga katangahan! hehehehehehe! alam ko bro wala maipapakita ang mga yan!

  ReplyDelete
 31. Sabi mo may kaligtasan kayo "inside Jesus Christ din po ... marami pang iba [e.g. Mohamad, etc]." Sabi naman nitong isang kasama mo, ang kaligtasan daw ay "wala sa kahit kanino kundi sa ating mga sarili.."

  8. Nakupo naman! NAGKONTRAHAN ang dalawang BULOK-ISLAM.

  mUSLIM:
  Ano kontra dyan.? amnin mo kasi na di mo naintindihan kaya kontra sa paningin mo. Ganito ha... Cause and Effect lang yan eh... SAbi ni Kristo at ng mga propeta, ibigin mo ang Dios at kapwa (Cause) ang Epekto nyan, kaligtasan tama? Sino nagsabi? Eh di si Jesus at mga propeta. Kung naniwala ka sa sinabi ng mga propetang ito, susunod ka at maliligtas ka. Ganun yun walang kontra, yang utak mo ang may kontra!
  Ang pagiging "inside Jesus" namin dyan ay ang PANINIWALA sa sinabi nya. at ang "wala sa kahit kanino kundi sa ating mga sarili" ay ang sarili natin desisyon kung maniniwala tayo at isasabuhay natin ang mga sinabi mga nya. Malinaw?

  ReplyDelete
 32. Sabi po ng DIYOS sa Gen 21:13:
  "As for the SON OF THE SLAVE WOMAN, I will make a great nation of him also, since he too is your OFFSPRING."

  Muslim:
  Pwede po bang malaman ang original nito, Greek, latin, hebrew, aramaic, kahit ano basta paki post dito ang pinanggalingan nito. Bigyan diin po natin ang salitang "OFFSPRING". Sige brod ikaw muna magpaliwanag, pagkatapos mo ako naman ok?

  mUSLIM:
  pAKISAMA na rin pala yung version mo ng Genesis 21:11-13 para buo nating maanalyze ok po ba?

  ReplyDelete
 33. Genesis 21:17-20 (New International Version)

  17 God heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, "What is the matter, Hagar? Do not be afraid; God has heard the boy crying as he lies there. 18 Lift the boy up and take him by the hand, for I will make him into a great nation."

  19 Then God opened her eyes and she saw a well of water. So she went and filled the skin with water and gave the boy a drink.

  20 God was with the boy as he grew up. He lived in the desert and became an archer.

  Ito po ang isa sa katibayan na di pinabayaan ng Dios Si Hagar at Ismael. Kasama ng Dios si Ismael hanggang sa paglaki nito.
  Si Cenon lang po ang may ibang kwento, ewan ko kung saan nyang komiks nabasa yun

  ReplyDelete
 34. Muslim:
  Pakisuri nyo pong maigi ang Genesis 21. Dito sinasabing kapapanganak pa lamang kay Isaac, pero sa mga sumusunod na talata, si Ismael po ay isa ring sanggol??? Gen21:14-19. Pano yun? Pareho silang sanggol???
  Mali po nung nangyari pong umalis sina Hagar at Ismael, di pa ipinapanganak si Isaac, posible po ba?
  Basa...
  Gen 16:16, Si Abraham ay 86 years old noong issilang si Ismael
  Gen 21:5, Si Abrahan ay 100 years old noong isilang si Isaac
  So, 14 years old na si Ismael noong ipinanganak si Isaac!
  Mula dito ang Genesis 21 ay ukol kay Isaac kundi kay Ismael, kung baby pa si Ismael, well, wala pa si Isaac tama po ba?

  ReplyDelete
 35. Mula dito ang Genesis 21 ay DI ukol kay Isaac kundi kay Ismael, kung baby pa si Ismael, well, wala pa si Isaac tama po ba?

  ReplyDelete
 36. Ano naman ang napatuyan dito, ang pag alis nina Hagar at Ismael ay HINDI dahil sa selos ni Sarah para kay Isaac (wala pa nga si Isaac di ba?)Ito ang malinaw na tagubilin ng Dios kay Abraham. Plain and simple plans of God to Hagar ang Ismael.

  o Eto na ang patunay na kasama si Ismael sa COVENANT ng dios
  basa:
  Genesis 17:10-14 (New International Version)
  10 This is my covenant with you and your descendants after you, the covenant you are to keep: Every male among you shall be circumcised. 11 You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you. 12 For the generations to come every male among you who is eight days old must be circumcised, including those born in your household or bought with money from a foreigner—those who are not your offspring. 13 Whether born in your household or bought with your money, they must be circumcised. My covenant in your flesh is to be an everlasting covenant. 14 Any uncircumcised male, who has not been circumcised in the flesh, will be cut off from his people; he has broken my covenant."

  Tanong... Tinuli ba si Ismael???
  Sagot: Basa ulit
  Genesis 17:23-27 (New International Version)

  23 On that very day Abraham took his son Ishmael and all those born in his household or bought with his money, every male in his household, and circumcised them, as God told him. 24 Abraham was ninety-nine years old when he was circumcised, 25 and his son Ishmael was thirteen; 26 Abraham and his son Ishmael were both circumcised on that same day. 27 And every male in Abraham's household, including those born in his household or bought from a foreigner, was circumcised with him.


  O ano ngayon kasama ba si Ismael sa Covenant??? Kau na po ang sumagot.
  Brod Cenon at Many Crux... kayo ba eh tuli na rin, naku kung hindi pa sige ihabol nyo yan baka sakaling pwede pa kahit makunat na yan. So bawal po ang supot dito ha!!!

  ReplyDelete
 37. FYI, ang TULI po ay compulsary sa Islam... Ewan ko lang sa Katoliko, pwede atang hindi eh ano sa tingin mo brod Cenon?

  ReplyDelete
 38. Pansin mo rin ba ang Genesis 17ilang beses inulit... "Abraham and his son Ishmael". Eh anak pala naman eh... Sino ngayon ang nag sabi na di anak si Ismael ha Mr Cenon? Kung Meron paki bigay nga pati na rin ang version ha

  ReplyDelete
 39. [NOTE: ALL CAPS PO SA AKIN. SA BULOK-ISLAM NAMAN YUNG HINDI.]

  Hoy! MangMang na KaraCruz este Manny Cruz pala, Sumuway si Sarah sa dios ayon sayo Katangahan,

  [SUMUWAY SI SARAH SA DIOS AYON SA NAKASULAT SA BIBLIYA. KATANGAHAN MO NA KUNG DI MO NAKITA ITO]

  ganon pa man pinagkalooban pa rin sya ng Anak at ito ay si Isaac na anak ng isang Babae na si Sarah na sumusuway sa Dios!

  [O DI INAMIN MO RIN NA SUMUWAY SI SARAH SA DIOS. SINO NGAYON ANG TANGA? HA?]

  eh si Hagar ba at si Ismael ano ang naging kasalanan nila sa Dios bakit ganon na lamang ang galit ng Ddios kay Ismael?

  [SAANG BASURAHAN MO BA NAPULOT ANG IDEYANG NAGALIT ANG DIOS KAY ISMAEL? PAKI SABI KUNG ANONG VERSE PARA NAMAN HINDI KA LALONG MAGMUKHANG TANGA.]

  ito ba ang Dios na MakaTanrungan? Mapagmahal at Mahabagin para sa Katanagahan ninyo?

  [GINUSTO NG DIOS NA SI ISAAC ANG KANYANG KILALANIN BILANG NAG-IISANG ANAK NI ABRAHAM. KUNG TUTOL KA DIYAN ABA'Y MAS MAGALING KA PA PALA SA DIOS! CONGRATS SA IYO KUNG GANOON!]

  nauunawaan mo ba ang pambababoy nitong si Demon este Cenon Bibe pala sa kanayang kinikilalang dios?

  [NAUUNAWAAN KO NA IKAW ANG NAMBABOY NG BIBLIYA. SA GEN 22:2, IPINALIT MO SI ISMAEL KAY ISAAC, AT ANG "ONLY SON" AY PINATUNOG MO NA "FIRST-BORN SON" O PANGANAY. YAN ANG MALINAW NA PAMBABABOY NG SALITA NG DIOS! MAGHULOS DILI KA NAMAN!]

  tila wala ka ring pinagka-iba nitong iniIdolo mong BoBo at Tangang si Demon este Cenon Bibe pala!

  [WALA KAMING IPINAG-IBA NI BRO CENON SA ASPETO NA PAREHO KAMING TAMA. IKAW ANG NAIIBA DAHIL PINATUNAYAN MONG BINABOY MO ANG BIBLIYA.]

  Siguro ang mga UTAK ninyo ay wala sa inyong mga ULO bagkus na sa talampakan ninyo ang mga ito!

  [SABIHIN MO YAN SA SARILI MO DAHIL IKAW LANG ANG NAMBABOY SA BIBLIYA NAMIN]

  ReplyDelete
 40. Cenon Said:
  Ganito po ang SABI ng DIYOS tungkol kay ISAAC (Gen 17:19,??? 21):

  God replied: "Nevertheless, your wife Sarah is to bear you a son, and you shall call him Isaac. I WILL MAINTAIN MY COVENANT WITH HIM AS AN EVERLASTING PACT, TO BE HIS GOD and the GOD OF HIS DESCENDANTS AFTER HIM."
  ??? (ASAN YUN GEN 17:18, 20---BAKIT MO INALIS??))
  "But MY COVENANT I WILL MAINTAIN WITH ISAAC, whom Sarah shall bear to you by this time next year."
  MAY NABASA po ba KAYO riyan na PATI MGA ANAK ni ISMAEL ay KASAMA sa TIPAN o KASUNDUAN o sa BIYAYA?

  WALA po.

  mUSLIM:
  Eh wala po akong nabasa dyan sa sinipi nyo kasi inalis nyo eh...Eto yung Gen17:18 na inalis mo o,...
  18 And Abraham said to God, "If only Ishmael might live under your blessing!"
  Ano sagot ng Dios dyan eto po o...inalis mo rin Genesis 17:20
  And as for Ishmael, I have heard you: I will surely bless him; I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. He will be the father of twelve rulers, and I will make him into a great nation.

  yAN may nabasa na po ako... kasama ba si Ismael OPO, basahin mo yung nasa itaas ukol sa pagtutuli...

  Eto baka sabihin mo inalis ko, buuin natin ha
  Gen17:21-22
  21 But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you by this time next year." 22 When he had finished speaking with Abraham, God went up from him.

  O di ko naman sinabing di kasama si Isaac ha. Pero ano daw next year pa??? So nung nagkaroon ng ganitong uspapan eh wala pa rin si Isaac ah, hmmm!!! esep ka nga ulit Cenon...

  ReplyDelete
 41. SABI KO PO:
  Sabi mo may kaligtasan kayo "inside Jesus Christ din po ... marami pang iba [e.g. Mohamad, etc]." Sabi naman nitong isang kasama mo, ang kaligtasan daw ay "wala sa kahit kanino kundi sa ating mga sarili.."

  8. Nakupo naman! NAGKONTRAHAN ang dalawang BULOK-ISLAM.

  SAGOT NG BULOK-ISLAM:
  Ano kontra dyan.? amnin mo kasi na di mo naintindihan kaya kontra sa paningin mo.

  MANNY CRUZ:
  [E DI TINGNAN ULI NATIN ANG SINABI MO. SABI MO,

  STATEMENT NO. 1:
  "Talagang wala sa kahit kanino ang kaligtasan namin kundi sa ating mga sarili..."

  WALA KAHIT KANINO, SABI MO YAN. WALA KAHIT KAY JESUS AT KAY MOHAMAD AT KUNG SINO PA MANG PROPETA! TAMA? AT KANINO SABI MO ANG KALIGTASAN NATIN? SABI MO RIN E "sa ating mga sarili." ANG IMPLIKASYON DIYAN E IKAW RIN ANG MAGLILIGTAS SA SARILI MO, HINDI SI JESUS O SI MOHAMAD. TAMA?

  NGAYON SABI MO RIN,
  STATEMENT NO. 2:
  "Sabi mo Outside Jesus Christ is without salvation, sorry po ang ISLAM ay inside Jesus Christ din po, di lang nga Kay Jesus eh, marami pang iba, gaya ng aming mga propeta"

  TANDAAN MO NA TINUTULAN MO ANG SINABI KONG "OUTSIDE OF JESUS CHRIST THERE IS NO SALVATION"

  KAYA NGA IGINIIT MO NA "inside Jesus Christ din po, di lang nga Kay Jesus eh, marami pang iba, gaya ng aming mga propeta" etc." IN EFFECT SINASABI MO NA "OUTSIDE JESUS CHRIST THERE IS SALVATION." KASI NGA BUKOD KAY JESUS CHRIST AY NANDIYAN DIN ANG MARAMING PROPETA NYO, UNANG UNA DIYAN SI MOHAMAD! TAMA?

  O DI MALIWANG NA KINONTRA NG STATEMENT NO 2 ANG STATEMENT NO 1 MO!

  WALA KAHIT KAY HESUS AT KAY MOHAMAD, PERO MERON DIN PALA KAY HESUS AT KAY MOHAMAD. ANG LINAW LINAW NA KONTRAHAN NYAN EH. BULAG KA BA?

  ReplyDelete
 42. ANG AMPAW NA PALIWANAG NG BULOK-ISLAM:
  Ano kontra dyan.? amnin mo kasi na di mo naintindihan kaya kontra sa paningin mo. Ganito ha... Cause and Effect lang yan eh... SAbi ni Kristo at ng mga propeta, ibigin mo ang Dios at kapwa (Cause) ang Epekto nyan, kaligtasan tama? Sino nagsabi? Eh di si Jesus at mga propeta. Kung naniwala ka sa sinabi ng mga propetang ito, susunod ka at maliligtas ka.

  MANNY CRUZ:
  [ANG PROBLEMA MO, IKAW ITONG HINDI NANINIWALA SA SINABI NI HESUS EH. SABI NIYA, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned." (Mk 16:15-16). O ANO? HINDI KA NANINIWALA SA SINABI NI HESUS DITO DI BA? AT DAHIL DYAN, MASASABI MO BANG MALILIGTAS KA PA? O DI SIGURO NAMAN AY ALAM NA ALAM MO NA KUNG ANO ANG KAHAHANTUNGAN MO!]

  BULOK-ISLAM:
  Ang pagiging "inside Jesus" namin dyan ay ang PANINIWALA sa sinabi nya.

  MANNY CRUZ:
  [O AYAN, DINADAGDAGAN MO NA NAMAN ANG PROBLEMA MO. HINDI KA NGA NANIWALA SA SINABI NI HESUS SA MARK 16:15-16 EH, TAPOS NGAYON ANG LAKAS NG LOOB MONG MAGSABI NA NANINIWALA KA SA KANYA!? KUNG NANINIWALA KA, DAPAT NAGPA-BAUTISMO KA NA! KINONTRA MO NA NAMAN ANG SARILI MO! TSK TSK. HINDING HINDI KATUGMA ANG IYONG SALITA SA IYONG GAWA]

  BULOK-ISLAM:
  at ang "wala sa kahit kanino kundi sa ating mga sarili" ay ang sarili natin desisyon kung maniniwala tayo at isasabuhay natin ang mga sinabi mga nya. Malinaw?

  MANNY CRUZ:
  [ANG MALINAW DITO AY WALANG INTIGRIDAD ANG SINABI MONG "maniniwala tayo" AT "isasabuhay natin mga sinabi nya" (Hesus). DAHIL OBVIOUS NAMAN NA HINDI KA NANINIWALA SA SINABI NI HESUS SA MK 16:15-16 AT SA IBA PANG NAKASULAT SA BIBLIYA, AT LALONG HINDI MO ITO ISINASABUHAY DAHIL TINALIKURAN MO NA ANG IGLESYANG ITINATAG NIYA AT LUMIPAT KA NA SA SAMAHANG HINDI DIOS ANG NAGTATAG. KAYA NAMAN NANGANGANIB TALAGA ANG IYONG KALIGTASAN. YAN ANG MALIWANAG!]

  ReplyDelete
 43. Muslim;
  Hoy! MangMang KaraCrux este Manny Cruz pala! Gago ka ba? o NagGagoGagohan ka na naman?

  ito po ang sinasabi ng MangMang na si Manny Crux este Cruz pala;

  Manny Cruz:
  [SAANG BASURAHAN MO BA NAPULOT ANG IDEYANG NAGALIT ANG DIOS KAY ISMAEL? PAKI SABI KUNG ANONG VERSE PARA NAMAN HINDI KA LALONG MAGMUKHANG TANGA.]

  Muslim;
  Ito ang buong Katangahang Pinagkakalat ng Tanga mong iniIDOLO na si Demon este Cenon Bibe pala! Eh Pagdating nga sa Katangahan ay hindi talaga kayo magkakalayo! hehehehe! ito ang buong pagsisiwalat ng KamangMangan nitong si Demon este Cenon Bibe pala na iniidolo mo;

  Cenon Bibe;
  "HINDI naman po kasi ang DIYOS ang MAY GUSTO na ISILANG si ISMAEL e."

  Muslim;
  So hindi daw po gusto ng dios na isilang si Ismael, ayon sa INIIDOLO nyang Tanga na si Demon este Cenon Bibe pala! eh noong isinilang si Ismael na hindi gusto ng dios ikinakatwa po kaya ito ng dios? pakisagot lang po MangMang KaraCrux este Manny Cruz pala!

  Cenon Bibe;
  Ang MAY GUSTO po na IPANGANAK si ISMAEL ay si SARAH na ASAWA ni ABRAHAM."

  Muslim;
  Nakita mo na? hindi pa ba Katangahang maituring yan? at ito pa kaRagdagang Pagkakalat nitong Gagong ito na si Demon este Cenon Bibe pala!

  Cenon Bibe;
  "Kaya po MASASABI na si ISMAEL ay BUNGA LANG ng KAWALAN ng TIWALA sa DIYOS at ng PAGMAMARUNONG ng ISANG TAO."

  Muslim;
  Ganon? at sino naman ang Taong iyon? Si Sarah ba ito? Na pagkatapus ng kanyang pagdududa sa dios na kilala mo Cenon ay ginantimpalahan pa at Pinagkakalooban pa ng isang Anak?! Ang ganda pala ng Paniniwala ng Katolisismo kong ganon, kasi kapag NAWALAN KA ng TIWALA sa DIYOS ay tila gagantimpalahan pa ang taong nawawalan ng Tiwala sa dios, ayon sa mga KataNgahan nitong si Demon este Cenon Bibe pala kasama na rin ang mga MangMang at Tangang umiidulo sa kanya, na mga wala din pong UTAK! tila mas MakaPangyarihan pa sa dios na kilala mo Demon este Cenon Bibe pala si Sarah!? kaya ba ganon na lamang ang pagsusumamo ng dios kay Sarah na NAWALAN ng TIWALA sa KAnya kaya nya ito binigyan ng Anak? ha? at Tila Inuungusan pa ang kilala mong dios sa kagustohan nito!? di po ba na hindi naman kagustohan ng Dios na maging Tao o isilang si Ismael? Pero sa dahil gusto ito ng Tao na si Sarah na asawa ni Abraham ay ISINILANG si Ismael kahit hindi ito gusto ng dios ang liwanag eh! Sa inyo galing ang mga Katangahan o ang mga idea na yan!

  Cenon Bibe;
  Kaya nga HINDI KATAKA-TAKA na HINDI KINILALA ng DIYOS si ISMAEL bilang ANAK ni ABRAHAM at HINDI RIN ISINAMA sa PLANO NIYA.

  Kung NAGTIWALA si SARAH sa DIYOS at NAGHINTAY sa KAGUSTUHAN ng DIYOS ay HINDI SANA IPINANGANAK si ISMAEL. Tama, di po ba?

  Muslim;
  Oo may TAMA ka na sa PAg-iisip! So bakit tila ikinakahiya ka ngayon Demon este Cenon Bibe pala ng mga uniIDOLO sayo?! dahil ba sa idea na pinapakita mo na TINALO ni SARAH ang dios na kiniklala nyo? kaya ka ngayon ikinakahiya ng mga Tangang uniIDOLO sayo?

  Cenon Bibe;
  Pero ang DIYOS ay NAGHIHINTAY LANG ng ORAS kung kailan DAPAT MANGYARI ang DAPAT MANGYARI.

  Muslim;
  Pati ba ang ORAS kong kailan ipanganak si Ismael na hindi naman nya kalooban ayon sa KamnagMangan mo?! kundi kalooban lamang ito ng isang Tao na syang may gusto na isilang si Ismael? So diot maliwanag na IPINAPAMUKHA mo sa mga nagbabasa ng BLOG na ito na TINALO ni SARAH ang dios na kinikilala mo! Kasi mas nasunod ang kagustohan ni Sarah na isang Tao kaysa Kagustohan ng dios na syang kinikilala mo! Denon este Cenon Bibe pala your KNOWN god dont have the Quality of the REAL and ONLY ONE GOD! so to speak! Ibang dios ang pinaniniwalaan mo at pinakilala mo dito! Kaya ikaw MangMang Crux este Manny Cruz pala huwag ka ng mangangatwiran pa! eh buking na eh! ibanmg dios ang pinakilala nyo at pinaniniwalaan nyo!

  ReplyDelete
 44. Muslim;
  Hoy! MangMang KaraCrux este Manny Cruz pala! Gago ka ba? o NagGagoGagohan ka na naman?

  ito po ang sinasabi ng MangMang na si Manny Crux este Cruz pala;

  Manny Cruz:
  [SAANG BASURAHAN MO BA NAPULOT ANG IDEYANG NAGALIT ANG DIOS KAY ISMAEL? PAKI SABI KUNG ANONG VERSE PARA NAMAN HINDI KA LALONG MAGMUKHANG TANGA.]

  Muslim;
  Ito ang buong Katangahang Pinagkakalat ng Tanga mong iniIDOLO na si Demon este Cenon Bibe pala! Eh Pagdating nga sa Katangahan ay hindi talaga kayo magkakalayo! hehehehe! ito ang buong pagsisiwalat ng KamangMangan nitong si Demon este Cenon Bibe pala na iniidolo mo;

  Cenon Bibe;
  "HINDI naman po kasi ang DIYOS ang MAY GUSTO na ISILANG si ISMAEL e."

  Muslim;
  So hindi daw po gusto ng dios na isilang si Ismael, ayon sa INIIDOLO nyang Tanga na si Demon este Cenon Bibe pala! eh noong isinilang si Ismael na hindi gusto ng dios ikinakatwa po kaya ito ng dios? pakisagot lang po MangMang KaraCrux este Manny Cruz pala!

  Cenon Bibe;
  Ang MAY GUSTO po na IPANGANAK si ISMAEL ay si SARAH na ASAWA ni ABRAHAM."

  Muslim;
  Nakita mo na? hindi pa ba Katangahang maituring yan? at ito pa kaRagdagang Pagkakalat nitong Gagong ito na si Demon este Cenon Bibe pala!

  Cenon Bibe;
  "Kaya po MASASABI na si ISMAEL ay BUNGA LANG ng KAWALAN ng TIWALA sa DIYOS at ng PAGMAMARUNONG ng ISANG TAO."

  Muslim;
  Ganon? at sino naman ang Taong iyon? Si Sarah ba ito? Na pagkatapus ng kanyang pagdududa sa dios na kilala mo Cenon ay ginantimpalahan pa at Pinagkakalooban pa ng isang Anak?! Ang ganda pala ng Paniniwala ng Katolisismo kong ganon, kasi kapag NAWALAN KA ng TIWALA sa DIYOS ay tila gagantimpalahan pa ang taong nawawalan ng Tiwala sa dios, ayon sa mga KataNgahan nitong si Demon este Cenon Bibe pala kasama na rin ang mga MangMang at Tangang umiidulo sa kanya, na mga wala din pong UTAK! tila mas MakaPangyarihan pa sa dios na kilala mo Demon este Cenon Bibe pala si Sarah!? kaya ba ganon na lamang ang pagsusumamo ng dios kay Sarah na NAWALAN ng TIWALA sa KAnya kaya nya ito binigyan ng Anak? ha? at Tila Inuungusan pa ang kilala mong dios sa kagustohan nito!? di po ba na hindi naman kagustohan ng Dios na maging Tao o isilang si Ismael? Pero sa dahil gusto ito ng Tao na si Sarah na asawa ni Abraham ay ISINILANG si Ismael kahit hindi ito gusto ng dios ang liwanag eh! Sa inyo galing ang mga Katangahan o ang mga idea na yan!

  Cenon Bibe;
  Kaya nga HINDI KATAKA-TAKA na HINDI KINILALA ng DIYOS si ISMAEL bilang ANAK ni ABRAHAM at HINDI RIN ISINAMA sa PLANO NIYA.

  Kung NAGTIWALA si SARAH sa DIYOS at NAGHINTAY sa KAGUSTUHAN ng DIYOS ay HINDI SANA IPINANGANAK si ISMAEL. Tama, di po ba?

  Muslim;
  Oo may TAMA ka na sa PAg-iisip! So bakit tila ikinakahiya ka ngayon Demon este Cenon Bibe pala ng mga uniIDOLO sayo?! dahil ba sa idea na pinapakita mo na TINALO ni SARAH ang dios na kiniklala nyo? kaya ka ngayon ikinakahiya ng mga Tangang uniIDOLO sayo?

  Cenon Bibe;
  Pero ang DIYOS ay NAGHIHINTAY LANG ng ORAS kung kailan DAPAT MANGYARI ang DAPAT MANGYARI.

  Muslim;
  Pati ba ang ORAS kong kailan ipanganak si Ismael na hindi naman nya kalooban ayon sa KamnagMangan mo?! kundi kalooban lamang ito ng isang Tao na syang may gusto na isilang si Ismael? So diot maliwanag na IPINAPAMUKHA mo sa mga nagbabasa ng BLOG na ito na TINALO ni SARAH ang dios na kinikilala mo! Kasi mas nasunod ang kagustohan ni Sarah na isang Tao kaysa Kagustohan ng dios na syang kinikilala mo! Denon este Cenon Bibe pala your KNOWN god dont have the Quality of the REAL and ONLY ONE GOD! so to speak! Ibang dios ang pinaniniwalaan mo at pinakilala mo dito! Kaya ikaw MangMang Crux este Manny Cruz pala huwag ka ng mangangatwiran pa! eh buking na eh! ibanmg dios ang pinakilala nyo at pinaniniwalaan nyo!

  ReplyDelete
 45. Manny Cruz:
  [SAANG BASURAHAN MO BA NAPULOT ANG IDEYANG NAGALIT ANG DIOS KAY ISMAEL? PAKI SABI KUNG ANONG VERSE PARA NAMAN HINDI KA LALONG MAGMUKHANG TANGA.]

  Muslim;
  Ito ang buong Katangahang Pinagkakalat ng Tanga mong iniIDOLO na si Demon este Cenon Bibe pala! Eh Pagdating nga sa Katangahan ay hindi talaga kayo magkakalayo! hehehehe! ito ang buong pagsisiwalat ng KamangMangan nitong si Demon este Cenon Bibe pala na iniidolo mo;


  Cenon Bibe;
  "HINDI naman po kasi ang DIYOS ang MAY GUSTO na ISILANG si ISMAEL e."

  Muslim;
  So hindi daw po gusto ng dios na isilang si Ismael, ayon sa INIIDOLO nyang Tanga na si Demon este Cenon Bibe pala! eh noong isinilang si Ismael na hindi gusto ng dios ikinakatwa po kaya ito ng dios? pakisagot lang po MangMang KaraCrux este Manny Cruz pala!

  Anonymous Catholic;
  base sa pag uusap na ito ay hindi naman maipakita ni muslim ang claim nya na sinabi ni
  bro.cenon na nagalit ang Diyos kay Ismael.

  Ang "hindi kagustuhan ng Diyos" ay di nangangahulugan na "galit ng Diyos".

  Nag iimbento ka na naman ng pakahulugan ng "hindi kagustuhan" ay parehas sa "galit".

  hindi mo kami malilinlang sa kaguluhan ng iyong mga sinasabi.

  ReplyDelete
 46. SABI NG BULOK-ISLAM:
  Hoy! MangMang KaraCrux este Manny Cruz pala! Gago ka ba? o NagGagoGagohan ka na naman?

  MANNY CRUZ:
  Pasensya na po kayo mga kaibigan. SINUMPONG na naman itong kausap natin ng kanyang DI MALUNASANG SAKIT: NAIPIT KAYA NAGMURA NA LANG! hehehe!

  Ang sabi ko po:

  [SAANG BASURAHAN MO BA NAPULOT ANG IDEYANG NAGALIT ANG DIOS KAY ISMAEL? PAKI SABI KUNG ANONG VERSE PARA NAMAN HINDI KA LALONG MAGMUKHANG TANGA.]

  Subalit, sa halip na sumagot siya ng diretsahan, ito ang katawa-tawang daldal niya:

  "Ito ang buong Katangahang Pinagkakalat ng Tanga mong iniIDOLO na si Demon este Cenon Bibe pala! Eh Pagdating nga sa Katangahan ay hindi talaga kayo magkakalayo! hehehehe! ito ang buong pagsisiwalat ng KamangMangan nitong si Demon este Cenon Bibe pala na iniidolo mo;

  Cenon Bibe;
  "HINDI naman po kasi ang DIYOS ang MAY GUSTO na ISILANG si ISMAEL e."

  MANNY CRUZ:
  So, may Bible verse po ba siyang NAIPAKITA?Wala po di ba? Akala yata niya na BIBLE VERSE na ang SINABI ni Bro Cenon! HAHAHAHA! Pero teka muna, sinabi ba ni Bro Cenon na NAGALIT ang Dios kay Ismael? hehehe! GUNI-GUNI lang ng Bulok-Islam yan. (Mr B.I., basahin mo kasi ulit ang sinabi ni Bro Cenon kung NAGALIT nga ba ang Dios kay Ismael. Mukhang IKAW lang yata ang NAGALIT sa KAUSAP mo eh! hhehehehe!)

  BULOK-ISLAM:
  So hindi daw po gusto ng dios na isilang si Ismael, ayon sa INIIDOLO nyang Tanga na si Demon este Cenon Bibe pala! eh noong isinilang si Ismael na hindi gusto ng dios ikinakatwa po kaya ito ng dios? pakisagot lang po MangMang KaraCrux este Manny Cruz pala!

  MANNY CRUZ:
  HINDI IKAKATUWA ng DIOS ang PAGSUWAY sa kalooban niya. Ikaw na rin mismo ang UMAMIN na SINUWAY ni Sarah ang Dios! Pero hindi sinabi ng Dios na NAGALIT siya kay Ismael dahil sa kasalanan ng kanyang INA. At lalong hindi rin yan ang sinabi ni Bro Cenon! Ang tanging NAGSABI na NAGALIT ang Dios kay ISMAEL ay walang iba kundi itong Bulok-Islam. NAG-IMBENTO na naman siya, AGAIN!!!!

  ReplyDelete
 47. BULOK-ISLAM QUOTES CENON BIBE:
  CenoN:
  "Ang MAY GUSTO po na IPANGANAK si ISMAEL ay si SARAH na ASAWA ni ABRAHAM. Kaya po MASASABI na si ISMAEL ay BUNGA LANG ng KAWALAN ng TIWALA sa DIYOS at ng PAGMAMARUNONG ng ISANG TAO."

  REACTION PO NG BULOK-ISLAM:
  Ganon? at sino naman ang Taong iyon? Si Sarah ba ito? Na pagkatapus ng kanyang pagdududa sa dios na kilala mo Cenon ay ginantimpalahan pa at Pinagkakalooban pa ng isang Anak?!Ang ganda pala ng Paniniwala ng Katolisismo kong ganon, kasi kapag NAWALAN KA ng TIWALA sa DIYOS ay tila gagantimpalahan pa ang taong nawawalan ng Tiwala sa dios

  MANNY CRUZ:
  1. Tila po HINDI PUMAPAYAG itong Bulok-Islam na ang PAGSUWAY ni SARAH sa kalooban ng Dios ay MAGBUBUNGA ng isang ANAK. Ayon sa PALPAK na unawa niya, hindi dapat ginagantimpalaan ang pagsuway ni Sarah sa kalooban ng Dios.

  2. Ngayon po, dahil nga "ginantimpalaan" ng Diyos si Sarah, e lumilitaw dito na ayon sa duling na pagtingin nitong Bulok-Islam, na HINDI SINUWAY ni Sarah ang Dios. Tama po ba siya? As usual, MALI NA NAMAN!

  3. DITO po kasi MAKIKITA natin ang DISCONNECT ng pag-iisip ng Bulok-Islam. HINDI NAGKAKATUGMA ang pangangatuwiran niya!

  4. Una po, kung tama ang PINAPALITAW nitong Bulok-Islam na HINDI SINUWAY ni Sarah ang Dios "by virtue of her reward," e di kinontra lang niya ang sarili niya. SINABI na niya kasi na SUMUWAY nga si Sarah sa Dios eh. Heto sabi niya O:

  "ganon pa man pinagkalooban pa rin sya ng Anak at ito ay si Isaac na anak ng isang Babae na si Sarah na SUMUSUWAY SA DIOS!"[emphasis added]

  5. Pangalawa po, bagamat ang isang ANAK, bilang isang tao, ay BIYAYA o BLESSING na galing sa Diyos, hindi po ito ang wastong batayan upang BALEWALAIN na lang ang kasalanang NAGANAP sa pagitan ng kanyang mga magulang. Kung NAGBUNGA man ng Anak ang ang dalawang taksil sa asawa, hindi po ibig sabihin na GINATIMPALAAN ng DIOS ang kanilang ADULTEROUS UNION. KASALANAN pa rin ang PAGSISIPING nila kahit isang dosena na ang mga ANAK nila.

  6. KAHIT isinilang na si ISMAEL, HINDI nito NAITUTUWID ang PAGSUWAY ni Sarah sa Dios. Yan ang hindi NAINTINDIHAN ng Bulok-Islam.

  7. So, sorry na lang kung NASUPALPAL ka na naman Mr Bulok-Islam! Kaya nga mag e-expect na naman kami na MAGMUMURA ka na naman ulit. HAHAHAHA!

  ReplyDelete
 48. ILUSYON NG BULOK-ISLAM:
  maliwanag na IPINAPAMUKHA mo sa mga nagbabasa ng BLOG na ito na TINALO ni SARAH ang dios na kinikilala mo!

  MANNY CRUZ:
  LITONG-LITO ka na talaga Mr Bulok Islam! Di ba IKAW naman itong NAGPAPAMUKHA sa mga readers ng Blog na ito na TINALO ni Sarah ang Dios? Yan ang INTERPRETASYON MO sa sinabi ni Bro Cenon eh. Itatanggi mo na naman ba yan?

  BULOK-ISLAM:
  [TINALO NI SARAH ANG DIOS] Kasi mas nasunod ang kagustohan ni Sarah na isang Tao kaysa Kagustohan ng dios na syang kinikilala mo!

  MANNY CRUZ:
  Nung SINUWAY ni EVA ang Dios, NAGKASALA SIYA. TAMA? Nung SINUWAY ni Sarah ang Dios, NAGKASALA din siya! Tama? O ngayon, sundan lang natin ang LOGIC mo at makikita mo na KAPAG NAGKASALA ANG TAO, TALO ANG DIOS! TAMA? Andami yatang gagamba diyan sa utak mo eh! Pakilinis naman!

  HIRIT NG BULOK-ISLAM:
  Kaya ikaw MangMang Crux este Manny Cruz pala huwag ka ng mangangatwiran pa!

  MANNY CRUZ:
  HIndi na ako mangangatuwiran dahil LUMILITAW na IKAW ang WALA SA KATUWIRAN? HA? GANOON BA? HAHAHAHA!

  HIRIT ULI NG BULOK-ISLAM:
  eh buking na eh! ibanmg dios ang pinakilala nyo at pinaniniwalaan nyo!

  MANNY CRUZ:
  Bakit, sino ba sa atin ang nagsabi na PAREHO LANG ang Dios natin? Kayo nga itong NAGPUPUMILIT na ang ALLAH ninyo ang TINUTUKOY sa Bibliya eh, tapos ngayon ITATANGGI MO NA? Sa kadadaldal mong iyan e lumalabas tuloy na TULIRO KA TALAGA!

  ReplyDelete
 49. Bulok-islam may nahuli na namang kapatid mo sa US na nagpaplano na manakit ng mga tao..Ikaw kelan ang training mo?Parang puro pagmumura pa lang at pagdudusta ang alam mo..Siguro nasa lower level ka pa lang hehehehe..Malay mo bukas sunod na subject mo eh "How to make an EID?"..Tapos "How to loss your concience and be rewarded of 72 virgins?"..O di kaya "Proper way of handling a six old wife.."O di kaya "Feel Good..Mass Murder!"

  Excited ka na muslim noh!!!

  ReplyDelete
 50. Anonymous Catholic;
  base sa pag uusap na ito ay hindi naman maipakita ni muslim ang claim nya na sinabi ni
  bro.cenon na nagalit ang Diyos kay Ismael.

  Ang "hindi kagustuhan ng Diyos" ay di nangangahulugan na "galit ng Diyos".

  Muslim;
  Hoy brod kong sino ka man sana matuto ka ng gumamit ng UTAK mo! Kapag hindi mo ba gusto ang isang Tao o isang Bagay kapag nakita mo ba ito ay ikinatutuwa mo? ha? Noong isinilang ba si Ismael na ayon sa KATANGAHAN at KAMANGMANGAN nitong si Demo este Cenon Bibe pala na iniIDOLO ninyo na hindi ginusto o ninAnais NG dIOS pero ganon pa man isinilang pa rin ang munting si Ismael dahil sa kagustohan nitong si Sarah nA syang tuwirang TUMALO sA Kagustohan ng Dios ayon sa Tangang si Demon este Cenon Bibe pala, eh sa palagay mo ikinatutuwa ito ng Dios? ha? Common sense lang yang brod! Ang kaso hanggang dito sa napakababaw na usaping ito ay ibinabalandra nyo pa rin ang KatangaHan at KamangMangan ninyo!


  Anonymous Catholic;
  Nag iimbento ka na naman ng pakahulugan ng "hindi kagustuhan" ay parehas sa "galit".

  hindi mo kami malilinlang sa kaguluhan ng iyong mga sinasabi.

  Muslim;
  Huwag mo ng gawin kumplikado ang gusto tumbokin ng iniIDOLO mong si Demon este Cenon Bibe pala, hindi na nga nagsasagot dito yon eh! kong sumasagot man yon ay gumagamit ng ibang I.D. sa isng banda Eh anong magagawa ko eh Mga BOBO TaLAGA kayo eh! Ito ang buong Katangahang Pinagkakalat ng Tanga mong iniIDOLO na si Demon este Cenon Bibe pala! Eh Pagdating nga sa Katangahan ay hindi talaga kayo magkakalayo! hehehehe! ito ang buong pagsisiwalat ng KamangMangan nitong si Demon este Cenon Bibe pala na iniidolo niyo! kong sa bagay di ba BIRDS of the Feathers fLocks together;


  Cenon Bibe;
  "HINDI naman po kasi ang DIYOS ang MAY GUSTO na ISILANG si ISMAEL e."

  "Ang MAY GUSTO po na IPANGANAK si ISMAEL ay si SARAH na ASAWA ni ABRAHAM."


  Muslim;
  Ngayon kong nasa katinoan ka pa sino ang may gustong maniniwala sa dios na tinaTalO lamang ni Sarah!? Hindi ba yAng dios sa Tinatalo ni Sarah ay ang dios na pinaniniwalaan nyo? ayan unawain at basahin mo na lamang ang pagsisiwalat na yan ng Tanga at MnagMang na iniIDOLO ninyo na si Demon este Cenon Bibe pala! Hindi kaya ikaw o kayo itong nalinlang? eh kitang-kita naman kong talagang may mga UTAK eh dios na pinaniniwalan ninyo TINATaLO lang ni Sarah? At ang kagustohan at Kalooban ni Sarah ang syang nasusunod at hindi ang kagustohan at Kalooban ng Dios?! anong klaseng dios itong pinaniniwalaan ninyo!? ha? Ang Dios na kinkilala namin brod ay hindi katulad ng dios ninyo na Talonan!


  Cenon Bibe;
  Kaya nga HINDI KATAKA-TAKA na HINDI KINILALA ng DIYOS si ISMAEL bilang ANAK ni ABRAHAM at HINDI RIN ISINAMA sa PLANO NIYA.


  Muslim;
  Mantakin nyo po kong tutoto man na hindi talaga kinikilala ni Abraham ang kanyang sariling ANAK at Panganay na Anak na si Ismael, ay masasabi natin na dios ay mayturo noon kay Abraham ayon sa salaysay nitong si Demopmn este Cenon Bibe pala. KayA mahiya ka naman at magbigay ka naman ng kaunting respeto sa iyong sarili! sa UTAK at Pag_IISIP pa lamang eh ZERO ka na eh!

  ReplyDelete
 51. MANNY CRUZ:
  Nung SINUWAY ni EVA ang Dios, NAGKASALA SIYA. TAMA? Nung SINUWAY ni Sarah ang Dios, NAGKASALA din siya! Tama? O ngayon, sundan lang natin ang LOGIC mo at makikita mo na KAPAG NAGKASALA ANG TAO, TALO ANG DIOS! TAMA? Andami yatang gagamba diyan sa utak mo eh! Pakilinis naman!

  Muslim;
  Sa usapin po ng Pagkakasala! ikaw ang hindi nakakaunawa sa mga pinagsasabi mo MangMang Crux este Manny Cruz pala! Ano ano po ba ang Pagkakasala na nagawa nitong si Eva at si Sarah laban sa Dios? napakabigat po kayang mga kasalanang ito? at si Hagar na maituturing nating isang Biktima sa Mng-ASAWANG AbrahAm at Sarah ano naman po kaya ang kanayang naging kasalanan laban sa Dios? bakit pati ang walang malay na si Ismael ay nadamay pa sa mga kasalananang ito? nasaan na ba ang kinikilala ninyong JUST and LOVING god dito? mukhang tulog yata ah!?

  Gaano po kaya kabigat ang naging kasalanan ni Hagar para pahirapan at hindi KILALANIN ng DIOS kong may katotohanan man ang bintang na ito ni Demon este Ceno Bibe pala sa kanyang kinikilalang dios! Na hanggang kay Abraham na sarling AMA ni Ismael ay hindi rin sya kinikilala! Tila napakabigat na kasalanan po itong nakaatang kay Ismael kong atin pong iisipin dear readers of this blog!

  Pero kong ikukumpara naman po natin sa mga KATANGAHAN at KAMANGMANGAN nilang paniniwala hinggil sa mga nababangit na mga KASALANAN ay tila wala pa sa kalingkingan ang mga kasalangang nabanggit na nasa itaas na tila sa tingin natin hindi po mapatawad.

  Isa-isaahin po natin ang mga kasalanang ito dear readers of this blog;

  1. Ang naging kasalanan po ni EV ay ang PAGKA-IN NG PRUTAS na ipihnagbabawal.

  2. Ang naging kasalana naman po ni Sarah ay tila ang pagdududahan ang dios ayon kay Demon este Cenon pala!

  Eh papaano naman po si Hagar ano naman po kaya ang naging kasalanan nitong si Hagar bakit pati ang kanyang naging ANAK na si Ismael na walang kamalay-malay sa mga pangyayari ay tila nagmana pa ng napakabigat na Kasanalanan na ito? hindi po ba mapapatawad ng Dios sila ni Hagar at Ismael? katulad ng pagpapatawad nya kina Sarah at Abraham na pinagkakalooban pa ng isang Anak? sa kabila ng Pgasuway sa kanyang kagustohan?

  Sa mga kasalanang nabanggit alin po ba ang hindi talaga mapapatawad ng Dios? Ang PAGKAIN, ang PAGSUWAY o ang PAGDUDAHAN ang DIOS? kong ang pagkain ni Eva ay walang kapatawarang KASALANAN na atin pang minana mula sa kanila, MALKING KASALANAN po na ang pagkain o ang pagsuway sa kagustohan ng Dios?

  ReplyDelete
 52. Eh papaano naman po kong ang Dios na mismo o ang kanyang pinakamamahal na ANAK ang syang PAPATAYIN? nararapat po bang PATATAWARIN ang ganoong kabigat na kasalanan? Sa mga Kautusan po ng Dios bawal po ang pagpatay! In our SANE MIND or in our HUman Law, Crime aginst EATING some forbidden Fruits or Food is not really that severe kinda Crime! na maaari pang manahin pa ng iyong mga kaAPO-apohan! eh sa Dios pa kaya when infact He is a LOVING and JUST GOD?

  Pero pagdating po sa pagPATAY ng kahit sino alam po natin na ang PagPatay ay syang napakalaking KASALANAN na maaring magawa ng Tao! na maaari o nararapat pang gawaran ng kaparusahang walang KAPATAWARAN! o kamatayan din! Pero ayon sa inyong katangahan at Kamangmangan ng PANATAYIN ninyo ang ANAK ng dios o ang dios ay sya naman naging kapatawaran ng inyong mga kasalanan?! Pag-Ilang Utos po kaya ito ng Dios? hindi po ba Tama? Matanong ko po lamang, Anong Kasalanan naman itong tila namana pa ninyo at napatawad na kayo ayon sa baluktot ninyong paniniwala sa PamamaGitan ng PaGPaTay ng dios o Anak ng dios? ayon sa mga KATANAGAHAN AT KAMANGMANGAN ninyo! Ito po ba yong KASALANAN ng Pagkain lamang?

  So dito po ating makikita na ang PagKain ng ipinagbabawal ayon sa paniniwala nitong mga MangMang na ito ay syang napakalaking KasaLanan at tila wala ng kapatawaran! At sa PAMAMAGITAN ng PagGawa pa ng isang KARUMALDUMAL na Krimen ang PagPatay ng dios o Anak ng dios ay sila daw nagkakaroon ng Kapatawaran! Is this the concept of a LOVING and JUSTICE GOD? Kong ang pagPatay na pwede nating maituring na syang napakalaking kasalanan na maaaring gawin ng Tao! eh Papaano sila napapatawad sa ganoon konsepto? Nagtatanong lamang po! kasi alam naman po natin what we are believing-in is the most LOVING and JUST God! What are these people believing-in for SURE hindi ito ang konsepto ng totoong Dios! Dyan pa lamang po mahahalata na natin sila! They are FAKE claiming to be in the Truth! to mislead many!

  ReplyDelete
 53. Mislead many? Sino?

  How about kill many?

  http://news.yahoo.com/s/nm/20100610/wl_nm/us_afghanistan_violence

  Wala namang makuhang matinong sagot sayo muslim kaya ito na lang basahin mo sa taas..Yung nauna mong kapatid na lilipad sana para pumatay eh nahuli sa airport hehehehe..

  At malamang sa malamang muslim sumigaw muna yan ng Aluha akbar!!hehehe tama ba ang pakasabi ko?Sa ngalan ng dios nyo papatay kayo ng inosente para makakuha ng 72 virgins..

  Sino ang manlilinlang ngayon..Sa mga sagot mo palang na walang katuturan kasama na ang pagmumura at pagdusta tingnan mo muna ang aral nyo kung bakit meron mga ganito..

  Tingnan mo sarili mo bakit kailangan mo magmura at tawagin sa ibang pangalan ang mga katunggali mo?Kitang kita ang pagkatao nyo wala kang pinagkaiba sa suicide bomber na yan kung umatake ka ng personalan sa halip na mag focus sa mga argumento..At kahit anong pagbaliktad mo sa katotohan di ka magmumukhang mabuti dahil isa asal na pinakikita mo..

  ReplyDelete
 54. Naku bugok-islam este balik-islam pala tumigil kana, khit anong sabihin mo salot talga kyo sa mundo! mula europe america asia africa pilipinas salot kayo wla kayong alam na gawin kundi kalabanin ang gobyerno sa isang bansa pra ipatupad 'yang quran nyo na walang kwenta kung wlang hadith! heheh diba mas dumadanak pa ang dugo ng mga muslim dahil sa labanan sa pagitan din ng mga muslim? SHIA VS. SUNNI, at sisingit pa ang SUFI muslims.pti nga sa pinas eh sila2 gerahan heheh parepareho namang salot. Bugok-silam este balik-islam pala, tuwad ng tuwad impierno din nman ang punta mka2sama mo nrin propeta muhammad (piss be upon him) mong phedopile at mass murderer.

  ReplyDelete
 55. [NOTE: ALL CAPS SA AKIN, SA BULOK-ISLAM NAKA QUOTATION MARK]

  "Sa usapin po ng Pagkakasala! ikaw ang hindi nakakaunawa sa mga pinagsasabi mo MangMang Crux este Manny Cruz pala!"

  [NASAAN NA ANG SAGOT MO SA PALPAK NA KATUWIRAN MO NA KAPAG NAGKASALA ANG TAO, ANG DIOS TALO? YAN ANG IMPLIKASYON SA IYONG PANANAW NA TINALO NI SARAH ANG DIOS DAHIL SA KANYANG PAGSUWAY, DI BA? PATUNAYAN MO NA TAMA KA OR ELSE TATAMAAN KA NA NAMAN HEHEHE!]

  "Ano ano po ba ang Pagkakasala na nagawa nitong si Eva at si Sarah laban sa Dios?"

  [BAKIT MO TINATANONG? DI MO BA ALAM? HAHAHA!]

  "napakabigat po kayang mga kasalanang ito? at si Hagar na maituturing nating isang Biktima sa Mng-ASAWANG AbrahAm at Sarah ano naman po kaya ang kanayang naging kasalanan laban sa Dios?"

  [SO UMAMIN KA RIN NA BIKTIMA SI HAGAR. SI SARAH AT SI ABRAHAM NA NAMBIKTIMA, NAGKASALA DIN. TAMA? SO NGAYON, BAKIT TILA AYAW MONG TANGGAPIN NA SI ISMAEL AY BUNGA NG PAGKAKASALA NI SARAH AT ABRAHAM? AT BAKIT NAMAN MAS GUSTO MONG TAWAGING GANTIMPALA ANG BUNGA NG PAGKAKASALANG ITO? ABER? TAPOS MAGREREKLAMO KA KUNG BAKIT KAY ISAAC AT HINDI KAY ISMAEL IBINGAY ANG DIOS ANG PANGAKO NIYA PATUNGKOL SA PROPETANG DARATING AT SA TIPAN NA WALANG HANGGAN? SA GINAWA MONG PAGPUPUMILIT KAY ISMAEL E WALA PALA KAYONG KAIBAHAN KAY SARAH NA NAGMARUNONG AT PINANGUNAHAN ANG PLANO NG DIOS. SORRY NA LANG, TOTOO YAN]

  "bakit pati ang walang malay na si Ismael ay nadamay pa sa mga kasalananang ito? nasaan na ba ang kinikilala ninyong JUST and LOVING god dito? mukhang tulog yata ah!?

  [PAKILINAW NAMAN KUNG ANO ANG IBIG MONG SABIHIN SA PAGKADAMAY NI ISMAEL. KUNG ANG TINUTUKOY MO AY ANG KANYANG PAGIGING BUNGA NG PAGKAKASALA, E MUKHANG HINDI ANGKOP NA TAWAGIN MO SIYANG "NADAMAY". HINDI SIYA PINARUSAHAN NG DIOS DAHIL SA KASALANANG NAGAWA NI SARAH AT ABRAHAM. DAPAT MALINAW SA IYO YAN! HINDI KASAMA SI ISMAEL SA NASABING PLANO NG DIOS DAHIL NGA HINDI ITO ANG "ORIGINAL" NA PLANO NG DIOS. ANG "ORIGINAL" NA PLANO NG DIOS AY SA LAHI NI ISAAC NIYA TUTUPARIN ANG PAGDATING NG TAGAPAGLIGTAS. NGAYON, KUNG TUTOL KAYONG MGA BULOK-ISLAM DIYAN SA "ORIGINAL" NA PLANO NG DIOS, ABA'Y GUMAWA NA KAYO NG "ALTERNATIVE PLAN" NA MAS MAGALING PA KESA SA "GOD'S PLAN" AT IPRESENTA NYO YAN SA DIOS MISMO. MADALI LANG NAMAN YAN PARA SA INYO DAHIL UGALING SARAH NAMAN PALA KAYO EH: NAGMAMARUNONG AT PINANGUNGUNAHAN ANG PLANO NG DIOS. SORRY NA LANG KUNG TOTOO NA NAMAN ITO HA!]

  ReplyDelete
 56. "Gaano po kaya kabigat ang naging kasalanan ni Hagar para pahirapan at hindi KILALANIN ng DIOS kong may katotohanan man ang bintang na ito ni Demon este Ceno Bibe pala sa kanyang kinikilalang dios!"

  [ANG ISYU DITO AY HINDI ANG KASALANAN NI HAGAR. NAGKASALA MAN SIYA O HINDI, HINDI YAN RELEVANT SA PLANO NG DIOS. KASI NGA ANG PLANO NG DIOS AY PARA KAY ISAAC. SI SARAH ANG GUSTONG MAG-SHORT CUT SA PLANONG ITO. KAYA ISILANG SI ISMAEL. HINDI MO PA RIN BA GETS ITO?]

  "Na hanggang kay Abraham na sarling AMA ni Ismael ay hindi rin sya kinikilala! Tila napakabigat na kasalanan po itong nakaatang kay Ismael kong atin pong iisipin dear readers of this blog!"

  [IKAW TALAGA. HINDI KA NAG-IISIP. HINDI KASALANAN NI ISMAEL NA ISINILANG SIYA. NAINTINDIHAN MO BA YAN? HA? GUSTO MO LANG KASING GAWING BIDA SI ISMAEL SA PLANO NG DIOS EH KAHIT HINDI PARA SA KANYA ITO.

  PERO, HINDI KATAKATAKA NA TILA ATAT NA ATAT NA KAYONG GUMAWA NG "ALTERNATIVE PLAN" EH. HUWAG NYO LANG KALIMUTANG SABIHIN SA DIOS NA MAS MAGALING ANG PLANO NYO, HEHEHEH!]

  "Pero kong ikukumpara naman po natin sa mga KATANGAHAN at KAMANGMANGAN nilang paniniwala hinggil sa mga nababangit na mga KASALANAN ay tila wala pa sa kalingkingan ang mga kasalangang nabanggit na nasa itaas na tila sa tingin natin hindi po mapatawad."

  [AYAN. GUSTO RIN PALA NITONG BULOK-ISLAM NA ITO NA MAGING "LADY JUSTICE" DITO SA LUPA AT PATI NA RIN YATA SA LANGIT EH. BIRO NYO PO, KAYANG KAYA PALA NYANG TIMBANGIN ANG BIGAT NG MGA KASALANAN, AT TILA ALAM NIYA KUNG ALIN SA MGA ITO ANG MAPAPATAWAD O HINDI. UGALING SARAH TALAGA. NAGMAMARUNONG. AT MAPANGAHAS PA.]

  "Isa-isaahin po natin ang mga kasalanang ito dear readers of this blog;

  1. Ang naging kasalanan po ni EV ay ang PAGKA-IN NG PRUTAS na ipihnagbabawal."

  [YUN. IPINAKITA PO SA ATIN NG BULOK-ISLAM ANG KABABAWAN NG UNAWA NIYA SA KASALANAN NI EVA (AT NI ADAN NA RIN.) TINUTUKAN LANG PO NIYA ANG "PAGKAIN NG PRUTAS" AT HINDI NIYA NAKITA ANG "PRIDE," "PAGMAMARUNONG,"PANGUNGUNA SA PLANO NG DIOS," "KAWALANG TIWALA," AT ANG PAGNANAIS NA GUMAWA NG "ALTERNATIVE PLAN" SA PANIG NI EVA AT ADAN.

  TANDAAN PO NATIN, UGALING SARAH DIN ITO, DI PO BA? AT UGALING BULOK-ISLAM DIN. HAHAHAHAH! BUKING KA TULOY!]

  "2. Ang naging kasalana naman po ni Sarah ay tila ang pagdududahan ang dios ayon kay Demon este Cenon pala!"

  [AYAN PA PO. SOBRANG BABAW DIN PO ANG UNAWA NIYA SA KASALANAN NI SARAH. NAGDUDA LANG BA SI SARAH? E DI TINGNAN NATIN! ANG "PAGDUDUDA" NI SARAH AY HUMANTONG SA "KAWALANG TIWALA" NIYA SA PLANO NG DIOS. AT YAN ANG NAG UDYOK KAY SARAH NA GUMAWA NG "ALTERNATIVE PLAN" (ALA BULOK-ISLAM, HEHEHE). NA "ACTUALIZE" ANG ALTERNATIVE PLAN NA ITO KAYA ISINILANG SI ISMAEL. ANG UGALING SARAH NA ITO AY UGALING EVA DIN PO, NA UGALING BULOK-ISLAM DIN, HAHAHA!]

  ReplyDelete
 57. BULOK-ISLAM:
  "Eh papaano naman po si Hagar ano naman po kaya ang naging kasalanan nitong si Hagar bakit pati ang kanyang naging ANAK na si Ismael na walang kamalay-malay sa mga pangyayari ay tila nagmana pa ng napakabigat na Kasanalanan na ito?"

  [KUNG SA TINGIN MO MR BULOK-ISLAM AY MAY KASALANAN SI HAGAR E DI IKAW NA ANG MAGPAKITA DITO. KUNG WALA KA NAMANG MAIPAKITA E BAKIT KA NAMAN NAG I-INSINUATE NA MERON, NA MINANA PA UMANO SI ISMAEL? SAAN BANG LUPALOP NG IMBURNAL MO NAPULOT ANG IDEYANG IYAN HA? HUWAG MONG SABIHING SI BRO CENON AY MAY SABI NIYAN DAHIL HAKA-HAKA MO LANG YAN.]

  "hindi po ba mapapatawad ng Dios sila ni Hagar at Ismael? katulad ng pagpapatawad nya kina Sarah at Abraham na pinagkakalooban pa ng isang Anak? sa kabila ng Pgasuway sa kanyang kagustohan?"

  [IRRELEVANT NAMAN PO YANG TANONG NA IYAN SA USAPING ITO EH. BAKIT TINANONG MO PA? ANG DIOS NA ANG BAHALANG MAGPATAWAD O DI MAGPATAWAD SA MGA SUMUWAY SA KANYA. PREROGATIVE NG DIOS YAN KAYA HUWAG MO NA NAMAN PANGUNAHAN. AGAIN, LUMALABAS ANG UGALING EVA AT SARAH MO! HEHEHE]

  "Sa mga kasalanang nabanggit alin po ba ang hindi talaga mapapatawad ng Dios? Ang PAGKAIN, ang PAGSUWAY o ang PAGDUDAHAN ang DIOS?"

  [BAKIT, NARINIG MO BA ANG DIOS NA NAGBIGAY NA SIYA NG HATOL SA KASALANAN NI EVA AT NI SARAH? IKAW MR BULOK-ISLAM, SAGOTIN MO NA LANG YANG WALANG KWENTANG TANONG MO?]

  "kong ang pagkain ni Eva ay walang kapatawarang KASALANAN na atin pang minana mula sa kanila, MALKING KASALANAN po na ang pagkain o ang pagsuway sa kagustohan ng Dios?"

  [SAANG DUMPSITE NAMAN KAYA NAPULOT NITONG BULOK-ISLAM ANG ARAL NA WALANG KAPATAWARAN ANG KASALANAN NI EVA? MR BULOK-ISLAM, PAKI AYOS NAMAN NG TORNILYO MO AT MEDYO MASYADO NANG MALUWAG EH. HAHAHAHA. TULOG MUNA AKO. TULOG KA NA RIN BULOK-ISLAM. BYE!]

  ReplyDelete
 58. Manny Cruz;
  SO UMAMIN KA RIN NA BIKTIMA SI HAGAR. AT SI SARAH AT ABRAHAM ANG NAMBIKTIMA, NAGKASALA DIN SILA. TAMA? SO NGAYON, BAKIT TILA AYAW MONG TANGGAPIN NA SI ISMAEL AY BUNGA NG PAGKAKASALA NI SARAH AT ABRAHAM?

  Muslim;
  Nauunawaan po ba ninyon dear readers of this blog ang gustong tumbokin nitong si MangMang Crux este Manny Cruz pala!? So dyan po sa pangangatwiran nitong MangMang na ito na si MangMang Crux este Manny Cruz pala Lumilitaw na si Ismael ay Bunga lamang ng PAgkakasala ng Mag-ASAWANG Sarah at Abraham! Pero sa takbo po ng kanilang Katangahan at KamangMangan dear readers of this Blog sino po ba ang tila Itinakwil at hindi po kinilala ng Dios? sa magkapatid na sina Ismael at Isaac? Kong titingnan at sundan po natin ang kwento Si Ismael ay nabuo po lamang sa PAMAMAGITAN ng PagKaKAsaLa at Kagustohan nila ni Abraham at ang Asawang si Sarah, na kong saan malinaw din po nilang sinabi na labag ito sa kagustohan ng Dios! at si Hagar na INA ni Ismael ay isa po lamang BIKTIMA dito! Samantalang si Isaac na gusto pa daw po ng Dios ay BUNGA ng DALaWANG Makasalanan na sina SARAH at ABRAHAM na nangBIKTIMA pa kay Hagar! Pero ganon pa man po ginusto daw po ng dios si Isaac over Ismael ayon po sa kanilang KAMANGMANGAN at KATANGAHAN. Ito po ba ang matatawag natin na konsepto ng isang Mahabagin Maawain at Mapagmahal na Dios? Tila kabaliktaran po ang gusto nilang ipakita hinggil sa kanilang pinaniniwalaan dios! Iba po ito sa Tutoong Dios na MapagMahal at Mahabagin, na nagBibigay hustisya sa mga inaapi katulad na lamang ng mag-ina na sina Ismael at Hagar! na kong saan alam po natin na naging BIKTIMA dito mula sa mag-ASAWANG sina Abraham at Sarah ayon na rin sa kanilang kamangmangang paniniwala.

  Pero dito po sa ipinakita nila ang dios na kanilang kinikilala ay tila walang Habag o Awa man lamang sa mga INAAPI! At kong susundan pa po natin ang kanilang KATANGAHAN a KAMANGMANGAN tila ang dios pa na kinikilala nila ang nag-Udyok kay Abraham para hindi kilalanin at itakwil ang kanyang panganay na ANAK na si Ismael! Ito po ba ang konsepto ng isang MaAwain at Mapagmahal na Dios?! nagtatanong lamang po!

  Gaano po ba kalaki ang galit ng Dios kay Ismael na alam naman po natin na naging bunga po lamang sya sa kasalanan ng MagAsawang si Abraham at Sarah, para umabot pa sa punto na hindi kilalanin ng Dios itong si Ismael at Udyokan pa ng dios na kilala nila si Abraham na hindi kilalanin si Ismael!? Tila NaPakasamang dios naman po itong inyong ipinapakilala dito sa Blog MangMang Crux este Manny Cruz pala!

  ReplyDelete
 59. Muslim;
  Ito po ang iilang comento o postings ng inyong iniIDOLOng MangMang katulad mo na si Demon este Cenon Bibe pala! ang isaisa po nating sasagotin ang mga Katangahan nitong iniIDILO ninyo;

  Cenon Bibe....
  TINAWAG lang ng DIYOS si ISMAEL na "BINHI" ni ABRAHAM at HINDI ANAK.

  Muslim;
  What Language are you speaking? is that Tagalog? English kaya? My God anong bang NAKAIN o NAINUM mo Demon este Cenon Bibe pala! Ganyan ka na ba talaga ka BobO? Saang Eskwelahan ka ba nagtapus? Kapag nabasa itong mga pinagsasabi mong ito ISUSUMPA ka talaga ng School na pinaggagalingan mo! Nakakahiya ka! Ang BobO mo talaga! Ayan ang iniIDOLO mo BobO at GagO eh ikaw ano ka ngayon? ha? MangMang Crux este Manny Cruz pala? bahala na po kayong humatol sa mga Taong ito dear readers of this Blog ika nga BIRDS of the SAME Feather Flock Together!

  Cenon Bibe....
  Pero bakit po NAGKAGANOON? Bakit HINDI ITINURING ng DIYOS na ANAK si ISMAEL?

  Muslim;
  Kasi hindi nyo UNAWA ang Bibliya nyo eh! at Isa pa ibang dios itong kilala o pinakilala mo! hindi ito yong Maawain Mahabagin at Mapagmahal na Dios! The god that you are talking about are the total opposite of the Just and Loving God!

  Cenon Bibe....
  HINDI naman po kasi ang DIYOS ang MAY GUSTO na ISILANG si ISMAEL e.

  Muslim;
  Ganon pa man kahit ito ay hindi ginusto ng Dios ay naisilang pa rin si Ismael? tama po ba? na labag po sa kagustohan ng Dios ayon kay Demon este Cenon Bibe pala, so Sinong may kagustohan na maisilang si Ismael? Si Ismael po ba ang may gusto na maisilang sya? hindi naman po siguro manyari ang ganong bagay di po ba? kong ito ay hindi naman pala gusto ng Dios eh bakit naisilang si Ismael? FYI Ang totong Dios ay hindi Talonan mangyayari lamang ang mga bagay-bagay kapag ito ay ninanais ng Dios! So dito ay ninanais ng Dios na isilang si Ismael ang Panganay na Anak ni Abraham! At hindi kagustohan ni Sarah ang pagsilang kay Ismael dapat alam mo yan! Para hindi maging Talonan ang kilala mong dios!

  Cenon Bibe....
  Ang MAY GUSTO po na IPANGANAK si ISMAEL ay si SARAH na ASAWA ni ABRAHAM.

  Muslim;
  Ibig mong sabihin TINALO dyan ni Sarah ang kilalang dios mo? Mas natupad ang kagustohan ni Sarah na isang tao at Makasalan ayon na rin sayo kay sa ang kagustohan ng Dios? anong klaseng dios itong ipinakikilala at pinaniniwalaan mo?

  Cenon Bibe....
  PINANGUNAHAN ni SARAH ang DIYOS kaya PINASIPINGAN NIYA kay ABRAHAM ang ALIPIN NIYANG si HAGAR.

  Muslim;
  So dito tahasang pinagbibentangan mo na naman si Abraham! FYI Demon este Cenon Bibe pala Si Abraham po ay Propeta ng Dios at hindi po sya Propeta ni Sarah. Oo asawa sya ni Sarah pero ang Propeta ng Dios na katulad ni Abraham ay batid kong ano ang Tama at Mali! inaayonan ko lamang ang mga KATANGaHAN ninyo pero alam ng mga nasa tamang katinoan ang inyong pagkakalat!

  ReplyDelete
 60. Muslim;
  Ang naging kasalana naman po ni Sarah ay tila ang pagdududahan ang dios ayon kay Demon este Cenon pala!"

  Manny Cruz:
  AYAN PA PO. SOBRANG BABAW DIN PO ANG UNAWA NIYA SA KASALANAN NI SARAH. NAGDUDA LANG BA SI SARAH? E DI TINGNAN NATIN! ANG "PAGDUDUDA" NI SARAH AY HUMANTONG SA "KAWALANG TIWALA" NIYA SA PLANO NG DIOS. AT YAN ANG NAG UDYOK KAY SARAH NA GUMAWA NG "ALTERNATIVE PLAN" (ALA BULOK-ISLAM, HEHEHE). NA "ACTUALIZE" ANG ALTERNATIVE PLAN NA ITO KAYA ISINILANG SI ISMAEL. ANG UGALING SARAH NA ITO AY UGALING EVA DIN PO, NA UGALING BULOK-ISLAM DIN, HAHAHA!

  Muslim;
  Ang sabi po ng MangMang Crux este Manny Cruz naman pala, "NA "ACTUALIZE" daw po ANG ALTERNATIVE PLAN NA ITO ni Sarah KAYA ISINILANG SI ISMAEL." Kita nyo po ba gusto ipa-abot po sa atin nitong mga MangMang na ito na mas MaKapangYarihan pa po si Sarah that She Really ACTUALIZE her ALTERNATIVE PLAN na kong saan daw po ito naman ay Hindi Gusto ng dios?! Ganon pa man nangYari pa rin ang nasabing ALTERNATIVE PLAN nitong si Sarah na kong saan sila din po ang may sabi na LabAg daw po ito sa Kagustohan ng Dios!

  Manny Cruz:
  BAKIT, NARINIG MO BA ANG DIOS NA NAGBIGAY NA SIYA NG HATOL SA KASALANAN NI EVA AT NI SARAH? IKAW MR BULOK-ISLAM, SAGOTIN MO NA LANG YANG WALANG KWENTANG TANONG MO?

  Muslim;
  Common sense pinagkalooban po sila ng Anak at iyon daw po ay ginusto pa ng dios sa kabila ng pagkakasalang nagawa nila ni Sarah at Abraham laban sa dios at kaya Hagar, ito ang sinasabi ng iyong iniIDOLO na si Demon este Cenon Bibe pala

  Manny Cruz:
  SAANG DUMPSITE NAMAN KAYA NAPULOT NITONG BULOK-ISLAM ANG ARAL NA WALANG KAPATAWARAN ANG KASALANAN NI EVA? MR BULOK-ISLAM, PAKI AYOS NAMAN NG TORNILYO MO AT MEDYO MASYADO NANG MALUWAG EH. HAHAHAHA. TULOG MUNA AKO. TULOG KA NA RIN BULOK-ISLAM. BYE!

  Muslim;
  Kong may maluwag man sa inyo yon mantakin mo?! Dios at ang Propetang si ASbraham ay pagbntangan ninyo ng kong ano-anong pagtatakwil sa sariling Anak na si Ismael!

  ReplyDelete
 61. Haha parang ang bobo ng mga pagtutol na ginawa mo naman dito..Pawang di mo pinagisipan..Kahit grade 1 kayang tutulan ang mga sagot mo..Pang tambay sa kanto na ata ang IQ mo hehehe..

  Yan ba ang nagagawa ng araw araw na pagsinghot ng pulbura..Suriin mo mga sagot mo walang laman..Nakakahiya ka sa mga kasama mong muslim..Sumigaw ka na alng ng aluha akbar sabay pindot..

  ReplyDelete
 62. Muslim;
  Ibig mong sabihin TINALO dyan ni Sarah ang kilalang dios mo? Mas natupad ang kagustohan ni Sarah na isang tao at Makasalan ayon na rin sayo kay sa ang kagustohan ng Dios? anong klaseng dios itong ipinakikilala at pinaniniwalaan mo

  Simply Catholic said..
  Katulad ng paliwanag ni Bro Manny teroristang muslim..Linawin natin ha para maintindihan mo ha..Iangat mo muna ang paa mo baka kasi naapakan mo na ang IQ mo..

  Halimbawa..ang sabi ni ala-alahan ganito..Muslim bawal kang magmura at mangbastos ng katunggali mo..Ito ang kagustuhan ko..Eh patuloy ka pa rin sa pagmumura at pagdusta sa katunggali mo, ibig bang sabihin nito tinalo mo si ala-alahan?

  Muslim binigyan ka lang ng choice ni alalahan..Pero ang huling pasya ay nsa sayo..Ngayon kung tinuloy mo ang maling gawain mo against kay alaalahan mo, ibig sabihin nun nagksala ka kay alaalahan..pero di ibig sabihin nun nanalo ka kay alaalahan..

  Isa pang halimbawa sabi ng ibang kasama mo eh nasa koran daw ang pagbabawal sa mga marahas na paraan kahit wala naman kame makita..Pero ayun nag suicide bombing pa rin..Ibig ba sabihin natalo na naman si ala-alahan..Sa dami ng suicide bombers nyo eh araw araw nyo pala natatalo ang ala-alahan nyo..Hehehe

  Kame kasi sa mga katoliko ang Dios namin ay Almighty..Pagnakagawa kame ng pagkakamali eh dahil sa kagustuhan namin o bunga sa mali naming pasya..Hindi namin matatalo ang Dios na Totoo..Natalo kame personally pamandali ng kasamaan pero dahil sa Mercy ng God Almighty muli kaming nakakabalik sa pangangalaga ng Dios naming Totoo..

  Kaya ikaw muslim taasan mo ang level ng pakikipagpalitan mo ng posisyon..Ang babaw mo hehehehe..aluha sabay pindot akbar...hehehe

  ReplyDelete
 63. As received:

  From a muslim perspective, Mohammed was a KIND TRUTHFUL MAN, and the TRUE LAST PROPHET of God.

  Read the Quran and Hadith and decide for yourself.

  This is all there is to him. He was an EVIL LIAR and a VIOLENT MAN with a larger than usual SEXUAL APPETITE. He was a PEDOPHILE, because when he was 54 years old, he married a 9 year old LITTLE GIRL. He was old enough to be her GRANDFATHER.

  If Mohammed was truelly a prophet, he would have set BETTER EXAMPLES.

  If Allah was a true god, he would know that Mohammed would be called a PEDOPHILE in the future. How could Allah allow his last messenger to be called a pedophile in the future? Was it necessary for Mohammed to have married a 9 year old little girl and result in being called a pedophile later on?

  Character defects like these and many other factors, such as the ABSENCE OF MIRACLES in Quran disqualify Mohammed as being the messenger of God.

  His followers are continuing the EVIL ACTS all over tha place in all its forms. A true prophet or messanger does not preach violence , hatred and revenge. True messangers preach the true messages of a true God.

  ReplyDelete
 64. Can this sexual BEAST be a "prophet"?
  NEVER!!!

  WHY?

  Because God hates those who destroy His creation.

  Mohammed KILLED 1700 men during his CRIMINAL LIFE and personally BEHEADED 900 Jewish men to steal their property, WOMEN and children.

  Mohammed is a prophet of SATAN himself!!!

  Muhammad’s 16 Wives:

  1. Khadija
  2. Sawda
  3. Aesha
  4. Omm Salama
  5. Halsa
  6. Zaynab (of Jahsh)
  7. Jowayriyi
  8. Omm Habiba
  9. Safiya
  10. Maymuna (of Hareth)
  11. Fatema
  12. Hend
  13. Asma (of Saba)
  14. Zaynab (of Khozayma)
  15. Habla
  16. Asma (of Noman)

  Muhammad’s 2 concubines/slaves:

  1. Mary (the Christian)
  2. Rayhana

  Muhammad’s 4 devoted followers who who "gave" themselves to satisfy Muhammad's SEXUAL DESIRES:

  1. Omm Sharik
  2. Maymuna
  3. Zaynab (a third one)
  4. Khawla

  Muhammad, A PROPHET??? Are you kidding???

  ReplyDelete
 65. Friday, June 11, 2010

  Muslim;
  Matt 12:7 Datapuwa't kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, Habag ang ibig ko, at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang 3:33 PM
  kasalanan. 3:33 PM
  ngayon si Kristo ba maKasalanan? 3:33 PM


  Cenon Bibe;
  Kahit dumaldal ka pa e MANGMANG KA. KAAWAY KA ng KALOOBAN ng DIYOS. 3:34 PM


  Muslim;
  Sino ba ang hinahatolan ninyo o nagpakamatay kono sa mga kasalanan daw ng sangkataohan ayon sa mga kamangmangan ninyong paniniwala? 3:34 PM
  hehehehehe! sino kaya sa atin ang mangmang? 3:35 PM
  mantakin mo si Ismael daw ay hindi ANAK ni Abraham pero galing daw ito sa Binhi ni Abraham?! kong hindi ka ba naman Tanga eh! 3:36 PM
  ewan ko ba hindi mo rin yata alam yang mga pinagDadaladal mo eh! 3:36 PM
  BobO mo! 3:36 PM
  anong klaseng UtAK at Pag-IIsip meron ka? ha? si Ismael na galing mismo sa Binhi ni Abraham hindi nya ito anak? at Pati ang Dios dinadamay mo pa sa 3:38 PM
  KATANGAHAN mong Tarantado ka! hindi rin daw kinikilala ng Dios si Ismael bilang Anak ni Abraham?! huh!? Anong klaseng dios ito? at sinong dios itong ipinakikilala ninyo? 3:38 PM
  napakaBobO mo talagang Hayop ka! ang galing mo talagang magbintang tarantado ka! pati Dios ay pinagbibintangan mong Hayop ka! dinaamy mo pa pati si 3:41 PM
  Abraham! 3:41 PM

  Cenon Bibe;
  Pahiya kang mangmang ka d b? Hehe. Lolo ismael mo e WALANG SILBI. WALA SA KALOOBAN ng DIYOS 3:41 PM


  Muslim;
  kong may UTAK ka mangliliit ka sa mga pangangatwiran mo sa blog! ayon lilalampaso ka na ng mga kaBlog mo! hehehehehe! at tila tinatakbohan at pinagTatagoan mo na 3:42 PM
  naman ang mga kablog mo eh! 3:42 PM
  True God is JUst and LOving! 3:43 PM
  hindi katulad ng dios na pinakilala mo! 3:43 PM
  Na tila inuudyokan pa si Abraham ng kinikilala mong dios na huwag kilalanin si Ismael bilang kanyang ANAK na galing mismo sa BINHI ni Abraham! nakakatwang isipin ang mga pangangatwiran at pang-uunawa ng mga taong ito! hehehehehe! parang wala sa kanilang mga sarling Katinoan eh! 3:43 PM

  Cenon Bibe;
  Impierno ka na talaga. Pekeng makadiyos. Kawawa ka. Mangmang ka kasi 3:44 PM
  Kung bobo ako e d balik islam na rin ako at kaaway ng Diyos. Tuwad ka nang tuwad e kaaway ka naman pala 3:45 PM


  Muslim;
  basa! baka hindi mo kasi alam pinagsasabi mo eh; basa... Matt 7:1 Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. 3:45 PM
  2 Sapagka't sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. 3:46 PM
  oh kita mo kong may UTAK ka talaga yan Bibliya na naman ang Sumupalpal sa Katangahan mong Tarantado ka! hahahahahaha! 3:46 PM

  Cenon Bibe;
  Ikaw ang WALANG UTAK. Kalabanin mo ba naman ang kalooban ng Diyos e. 3:47 PM


  Muslim;
  At papaano ko kinakalaban ang kalooban ng Dios? ha? mangmang ka!? katulad mo bA ako na pinagbibintangan mo pa ang dios mo? at pati si Abraham ay idinadamay mo pang tarantado ka! ayan kitang-kita ang katangahan mong tarantado ka Bibliya na naman ang sumusupalpal sa KatangaHan at KamangMangan mo! hahahahaha! 3:50 PM
  o unawa mo ba ang talata ng sumusupalpal sa katangahan at kamangmangan mo? matt 7:1-2 hahahahahaha! 3:51 PM
  ano? bakit? sobrang talata naman yan! tumabingi pa ang pagmumukha mo?! ha? hehehehehehehe! 3:52 PM
  Ayon kumaripas na naman ng Takbo ang BobO at duwag na si Demon este Cenon Bibe pala! hahahaha!

  ReplyDelete
 66. MARAMING SALAMAT, Brod Manny, dahil sa MAGALING at MAAYOS MONG mga SAGOT at PALIWANAG sa PALAMURA at BASTOS na BALIK ISLAM.

  HINDI TALAGA MAKAKASAGOT ang MAAYOS at MATINO ang mga BALIK ISLAM dahil MISMONG DIYOS ay KINOKONTRA NILA. MGA PEKE SILANG ALAGAD ng DIYOS.

  IPALILIWANAG po NATIN IYAN sa SUSUNOD na ARTIKULO NATIN.

  Muli ay MARAMING SALAMAT ULI, BROD MANNY.

  ReplyDelete
 67. Muslim (DAW):
  Pwede po bang malaman ang original nito, Greek, latin, hebrew, aramaic, kahit ano basta paki post dito ang pinanggalingan nito. Bigyan diin po natin ang salitang "OFFSPRING". Sige brod ikaw muna magpaliwanag, pagkatapos mo ako naman ok?

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Salam! ayan na mga kampon nitong si Demon este Cenon Bibe pala ipakita nyo nalang ang hinihingi dyan ng mawakasan na ang inyong mga katangahan! hehehehehehe! alam ko bro wala maipapakita ang mga yan!

  CENON BIBE:
  NAPAKADALI po ng TANONG na IYAN.

  Sa HEBREO po NASULAT ang ULAT na IYAN sa GENESIS.

  Ang SALITA po sa HEBREO na ISINALIN ng "OFFSPRING" ay "ZERA."

  Heto po ang KAHULUGAN ng ZERA:
  1) seed, sowing, offspring
  1a) a sowing
  1b) seed
  1c) semen virile
  1d) offspring, descendants, posterity, children
  1e) of moral quality
  1e1) a practitioner of righteousness (fig.)
  1f) sowing time (by meton)

  Pa-SALAM-SALAM pa yang KAPATID NINYONG PALAMURA e NAPAHIYA TULOY.

  HUWAG po SANA KAYONG TUMULAD sa mga PALAMURANG BALIK ISLAM. HINDI SILA mga TUNAY na MUSLIM. MGA SAMPID LANG IYAN at KALAWANG sa ISLAM.

  WELCOME po ang IBA PA NINYONG MAAYOS at MATITINONG TANONG.

  SALAMAT po.

  ReplyDelete
 68. Anonymous QUOTING Genesis 21:17-20 (New International Version)

  17 God heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, "What is the matter, Hagar? Do not be afraid; God has heard the boy crying as he lies there. 18 Lift the boy up and take him by the hand, for I will make him into a great nation."

  19 Then God opened her eyes and she saw a well of water. So she went and filled the skin with water and gave the boy a drink.

  20 God was with the boy as he grew up. He lived in the desert and became an archer.

  Ito po ang isa sa katibayan na di pinabayaan ng Dios Si Hagar at Ismael. Kasama ng Dios si Ismael hanggang sa paglaki nito.
  Si Cenon lang po ang may ibang kwento, ewan ko kung saan nyang komiks nabasa yun

  CENON BIBE:
  LIKAS po TALAGANG MABUTI ang DIYOS.

  Ang TANONG sa BALIK ISLAM ay NASAAN DIYAN SINABI na MAY PAPEL o MAY SILBI sa PLANO ng DIYOS si ISMAEL at ang mga ANAK NIYA?

  WALA po.

  KAHIT SALING PUSA ay HINDI KASAMA si ISLAEL at ang ANGKAN NIYA.

  SORRY po. NAKAKAAWA TALAGA ang mga WALANG SILBI at WALANG PAPEL sa PLANO ng DIYOS pero IYAN PO ang KATOTOHANAN.

  TANGGAPIN na LANG NINYO.

  ReplyDelete
 69. MUSLIM:
  Pakisuri nyo pong maigi ang Genesis 21. Dito sinasabing kapapanganak pa lamang kay Isaac, pero sa mga sumusunod na talata, si Ismael po ay isa ring sanggol??? Gen21:14-19. Pano yun? Pareho silang sanggol???
  Mali po nung nangyari pong umalis sina Hagar at Ismael, di pa ipinapanganak si Isaac, posible po ba?
  Basa...

  CENON BIBE:
  MALINAW na po NINYONG NAKITA at IPINAKITA na 14 ANYOS NA si ISMAEL sa GEN21 kaya HINDI MASASABING "BABY" o "SANGGOL" pa si ISMAEL nung PALAYASIN SILA ng NANAY NIYA.

  Sa HEBREO, ang SALITA para sa "BABY" o "SANGGOL" ay "UWL" na ang KAHULUGAN ay "1) suckling, sucking child."

  Ang GINAMIT na SALITA para kay ISMAEL sa Gen21:14 ay "YELED" na ang KAHULUGAN ay BATA na MALAKI NA.

  So, SORRY po. HINDI po BABY si ISMAEL diyan.

  MALAKI na po si ISMAEL nung PALAYASIN SIYA at ang NANAY NIYANG ALIPIN.

  ReplyDelete
 70. MUSLIM DAW:
  Mula dito ang Genesis 21 ay DI ukol kay Isaac kundi kay Ismael, kung baby pa si Ismael, well, wala pa si Isaac tama po ba?

  CENON BIBE:
  SORRY pero MALI po ang UNAWA NINYO.

  Sa Gen 21:1-6 ay MALIWANAG nang SINASABI na ISINILANG NA si ISAAC.

  Sa Gen 21:9 ay MALIWANAG na NAGALIT NA si SARAH dahil MAPANLAIT si ISMAEL kaya PINALAYAS na ITO.

  Kapag IPINILIT po NATIN na "BABY" pa si ISMAEL ay BABALUKTUTIN po NATIN ang TALATA.

  HINDI po TAYO MAKAPAGBIBIGAY ng MATUWID na KWENTO kung BABALUKTUTIN NATIN ang KWENTO.

  At ang MATUWID na KWENTO ay BINATILYO NA si ISMAEL noong PALAYASIN SIYA KASAMA ang NANAY NIYANG ALIPIN.

  ReplyDelete
 71. MUSLIM DAW:
  O ano ngayon kasama ba si Ismael sa Covenant??? Kau na po ang sumagot.
  Brod Cenon at Many Crux... kayo ba eh tuli na rin, naku kung hindi pa sige ihabol nyo yan baka sakaling pwede pa kahit makunat na yan. So bawal po ang supot dito ha!!!

  CENON BIBE:
  May BAGO po TAYONG ARTIKULO na MALIWANAG na SUMASAGOT sa TANONG na iyan.

  Paki basa po. Ang pamagat ng artikulo ay "ISMAEL KASAMA SA TIPAN?"

  SALAMAT po.

  ReplyDelete
 72. MUSLIM DAW:
  Pansin mo rin ba ang Genesis 17ilang beses inulit... "Abraham and his son Ishmael". Eh anak pala naman eh... Sino ngayon ang nag sabi na di anak si Ismael ha Mr Cenon? Kung Meron paki bigay nga pati na rin ang version ha

  CENON BIBE:
  MAY DALAWANG PANANAW po RIYAN: ang COMMON o PANANAW ng TAO at ang DIVINE VIEW o ang PANANAW ng DIYOS.

  Sa PANANAW ng TAO o sa PANGKARANIWANG TINGIN ay ANAK NGA ni ABRAHAM si ISMAEL kaya siya TINAWAG na "ANAK" ni ABRAHAM.

  Pero ALAM po NATIN na HINDI ang PANANAW o PANINIWALA o ang KALOOBAN ng TAO ang DAPAT MASUNOD.

  Ang DAPAT pong MASUNOD at MANAIG ay ang PANANAW o KALOOBAN ng DIYOS.

  At SANGAYON sa PANANAW o KALOOBAN ng DIYOS ay HINDI ANAK ni ABRAHAM si ISMAEL. Si ISMAEL ay KALAHI LANG o BINHI LANG ni ABRAHAM.

  Iyan po ang SIMPLENG KAHULUGAN ng SINASABI ng REACTOR NATIN.

  Kaya SINO po ang MAY SABI na HINDI ANAK ni ABRAHAM si ISMAEL?

  Ang DIYOS po.

  Ngayon, KUNG GUSTO ng BALIK ISLAM na SUNDIN ang KALOOBAN at KAGUSTUHAN at PANANAW ng TAO ay NASA KANYA po IYON.

  TAYO pong mga KRISTIYANO ay SA KALOOBAN ng DIYOS NANINIWALA. Sa KAGUSTUHAN din po ng DIYOS TAYO KAKAPIT.

  TAYO po ang TUNAY na NAGSASABI ng INSHALLAH! BY THE WILL OF GOD!

  Ang mga BALIK ISLAM ay TUMUTUTOL sa KALOOBAN ng DIYOS. Ang SINUSUNOD NILA ay ang KALOOBAN ng TAO. Kaya masasabi po natin na PEKE ang PAGSASABI NILA ng "INSHALLAH."

  NATUTUPAD sa MGA BALIK ISLAM ang SINASABI sa BIBLIYA na "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules taught by men." Isaiah 29:13

  Salamat po.

  ReplyDelete
 73. MUSLIM DAW:
  Genesis 17:20
  And as for Ishmael, I have heard you: I will surely bless him; I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. He will be the father of twelve rulers, and I will make him into a great nation.

  yAN may nabasa na po ako... kasama ba si Ismael OPO, basahin mo yung nasa itaas ukol sa pagtutuli...

  CENON BIBE:
  NASAAN po SINABI RIYAN na KASAMA sa TIPAN ng DIYOS si ISMAEL. Paki TURO po.

  PAGTUTULI?

  Para po IYAN sa ITATALAGA ng DIYOS na TIPAN.

  AYON sa DIYOS ay KANINO NIYA ITATALAGA ang TIPAN?

  Kay ISAAC. HINDI KASAMA si ISMAEL.

  HUWAG na po NINYONG IPILIT ang WALA at ang MALI.

  NAGMUMUKHA lang po KAYONG KAWAWA.

  Para po KAYONG MGA BATA na HINDI IMBITADO sa PARTY kaya KAHIT UMAKYAT KAYO sa BAKOD ay GAGAWIN NINYO para lang MAKAPASOK sa KASIYAHAN.

  HUWAG na po. NAKAKAAWA LANG PO KAYO LALO.

  ReplyDelete
 74. MANNY CRUZ:
  [SAANG BASURAHAN MO BA NAPULOT ANG IDEYANG NAGALIT ANG DIOS KAY ISMAEL? PAKI SABI KUNG ANONG VERSE PARA NAMAN HINDI KA LALONG MAGMUKHANG TANGA.]

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Ito ang buong Katangahang Pinagkakalat ng Tanga mong iniIDOLO na si Demon este Cenon Bibe pala! Eh Pagdating nga sa Katangahan ay hindi talaga kayo magkakalayo! hehehehe! ito ang buong pagsisiwalat ng KamangMangan nitong si Demon este Cenon Bibe pala na iniidolo mo;

  CENON BIBE:
  PALAMURA NA, SINUNGALING PA.

  IYAN po ang BALIK ISLAM.

  SAAN ko naman po IPINAGKALAT na GALIT ang DIYOS kay ISMAEL?

  Kapag NAGBABALIK ISLAM ay NAGIGING SINUNGALING po ba talaga?

  Kung MAY SINABI AKO na GALIT ang DIYOS kay ISMAEL ay ITURO po NIYA.

  Kung WALA SIYANG MAIPAKITA ay SINUNGALING po TALAGA SIYANG PALAMURANG BALIK ISLAM, di po ba?

  ReplyDelete
 75. SABI po NATIN:
  "HINDI naman po kasi ang DIYOS ang MAY GUSTO na ISILANG si ISMAEL e."

  PALAMURANG BALIK ISLAM:
  So hindi daw po gusto ng dios na isilang si Ismael, ayon sa INIIDOLO nyang Tanga na si Demon este Cenon Bibe pala! eh noong isinilang si Ismael na hindi gusto ng dios ikinakatwa po kaya ito ng dios? pakisagot lang po MangMang KaraCrux este Manny Cruz pala!

  CENON BIBE:
  E di IPAKITA MO KUNG SAAN SINABI ng DIYOS na GINUSTO NIYANG ISILANG si ISMAEL.

  Paki DALIAN lang po.

  Diyan po natin MAKIKITA na WALANG ALAM itong PALAMURANG BALIK ISLAM.

  AKALA NIYA porke NANGYARI ang isang BAGAY ay "GINUSTO" o "NILOOB" na iyon ng DIYOS.

  MALI po.

  MARAMING BAGAY ang NANGYAYARI na HINDI GINUSTO ng DIYOS pero PINAYAGAN NIYANG MANGYARI.

  HINDI GUSTO ng DIYOS na PUMASOK sa IMPIERNO ang mga TAO. Pero KUNG GINUSTO nitong PALAMURANG BALIK ISLAM na PUMASOK SIYA sa IMPIERNO ay HAHAYAAN po SIYA ng DIYOS.

  Bakit HAHAYAAN ng DIYOS ang PAGPASOK ng PALAMURANG BALIK ISLAM sa IMPIERNO?

  Dahil po BINIGYAN ng DIYOS ng KALAYAAN ng KALOOBAN ang TAO na PUMILI ng GAGAWIN NIYA.

  Ang TAWAG po riyan ay FREE WILL.

  Sa MALI at BALUKTOT na PANINIWALA nitong BALIK ISLAM ay "MAS MAKAPANGYARIHAN" na ang TAO porke GUMAWA ITO ng LABAG sa KALOOBAN ng DIYOS.

  HINDI po. HINAHAYAAN LANG SIYA ng DIYOS dahil ang GUSTO ng DIYOS ay TAO ang MAGPASYA kung SUSUNOD SIYA sa DIYOS o HINDI.

  Sa NAKIKITA po NATIN ay TUTOL na TUTOL ang mga BALIK ISLAM sa KALOOBAN ng DIYOS. Ang MAS GUSTO ng mga BALIK ISLAM ay ang KALOOBAN ng TAO (kaya nga MAS PABOR SILA sa GINUSTO ni SARAH di po ba?).

  Ngayon, ANO ang EPEKTO ng PAGTUTOL NILA sa KALOOBAN ng DIYOS?

  PAPASOK SILA sa IMPIERNO.

  At iyan po ay GINUSTO NILA. HINDI po DIYOS ang MAY GUSTO NIYAN.

  ReplyDelete
 76. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Eh papaano naman po si Hagar ano naman po kaya ang naging kasalanan nitong si Hagar bakit pati ang kanyang naging ANAK na si Ismael na walang kamalay-malay sa mga pangyayari ay tila nagmana pa ng napakabigat na Kasanalanan na ito? hindi po ba mapapatawad ng Dios sila ni Hagar at Ismael? katulad ng pagpapatawad nya kina Sarah at Abraham na pinagkakalooban pa ng isang Anak? sa kabila ng Pgasuway sa kanyang kagustohan?

  CENON BIBE:
  Ang KASALANAN ni HAGAR ay NAGPASIPING SIYA sa HINDI NIYA ASAWA.

  Kung SASABIHIN MO na HINDI KASALANAN IYAN ay IPAGSIGAWAN MO NGA RITO na TAMA LANG NA MAGPASIPING ang BABAE sa HINDI NIYA ASAWA. SIGE NGA.

  Iyan ang DAHILAN kung BAKIT SILA PINALAYAS ng DIYOS.

  Ang DIYOS ay HINDI NATUTUWA na PATULOY na NAGKAKASALA ang TAO.

  At para MAPUTOL ang PAGKAKASALA ay INILAYO ng DIYOS ang GUMAWA ng KASALANAN at ang BUNGA ng KASALANAN. Iyan nga ang PAGPAPALAYAS kina ISMAEL at sa NANAY NIYANG ALIPIN.

  MATAPOS SILANG PALAYASIN ay MAY PARUSA pa ba?

  WALA NA.

  BINIGYAN pa nga ng "CONSOLATION PRIZE" si ISMAEL di ba?

  GINAWA pa SIYANG MALAKING BAYAN.

  KAYO LANG namang mga TUTOL sa KALOOBAN ng DIYOS ang GUMAGAWA ng MALING KWENTO e.

  NAPAKABUTI at NAPAKABAIT KASI ng DIYOS. KAHIT NAGKASALA si HAGAR ay MAY IBINIGAY pa rin ang DIYOS sa ANAK NIYA.

  Ngayon, ang PROBLEMA NINYO ay PILIT NINYONG IBINIBIGAY kay ISMAEL ang HINDI NAMAN KANYA.

  ANO ang TAWAG MO sa PAGBIBIGAY MO ng HINDI NAMAN IYO?

  PAGNANAKAW YAN.

  Dahil sa KAGAGAWA NINYO ay HINDI LANG KAYO mga PALAMURA. Mga MAGNANAKAW pa KAYO NGAYON.

  KAYO ang MAY GAWA NIYAN. Baka kami na naman ang sisihin ninyo sa KALOKOHAN NINYO.

  ReplyDelete