Tuesday, September 14, 2010

Balik Islam: Quran nakatayo sa opinyon ng tao

LAGI pong IPINAGMAMALAKI ng BALIK ISLAM na ang QURAN ay NANGGALING MISMO sa DIYOS.

PANINIWALA po IYAN nitong BALIK ISLAM kaya IGAGALANG NATIN ang OPINYON NIYA.

Pero dahil po BINABASTOS NIYA ang BIBLIYA para MAIANGAT ang QURAN ay HINAMON po NATIN ang BALIK ISLAM na PATUNAYAN na DIYOS MISMO ang NAGSABI ng mga NAKASULAT sa QURAN.

Kung TAYO po kasing mga KRISTIYANO ang HAHAMUNIN ng GANYAN ay MADALI NATING MAPATUTUNAYAN na DIYOS MISMO ang NAGSABI ng MGA NAKASULAT sa BIBLIYA.

MARAMI po kasing PATUNAY sa BIBLIYA na NAGPAPAKITA na DIYOS MISMO ang KUMAUSAP sa mga PROPETA at SIYA MISMO ang NAGLAHAD ng mga NAKASULAT ngayon sa BANAL na AKLAT.

Halimbawa po, NOONG SUGUIN ng DIYOS si MOISES ay DIYOS MISMO ang TUMAWAG at KUMAUSAP sa KANYA.

MABABASA po NATIN sa Exodus 3:1-6, 10

Meanwhile Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. Leading the flock across the desert, he came to Horeb, the mountain of God.

There an angel of the LORD appeared to him in fire flaming out of a bush. As he looked on, he was surprised to see that the bush, though on fire, was not consumed.

So Moses decided, "I must go over to look at this remarkable sight, and see why the bush is not burned."

When the LORD saw him coming over to look at it more closely, GOD CALLED OUT TO HIM from the bush, "MOSES! MOSES!" He answered, "Here I am."

God said, "Come no nearer! Remove the sandals from your feet, for the place where you stand is holy ground.

"I AM THE GOD OF YOUR FATHER," he continued, "THE GOD OF ABRAHAM, THE GOD OF ISAAC, THE GOD OF JACOB." Moses hid his face, for he was afraid to look at God.

"COME NOW! I WILL SEND YOU TO PHARAOH TO LEAD MY PEOPLE, the Israelites, OUT OF EGYPT."


TUTAL ay BINABASTOS at MINAMALIIT ng BALIK ISLAM ang BIBLIYA ay SINABI NATIN sa KANYA na IPAKITA sa ATIN na GANYAN DIN ang GINAWA ng DIYOS kaugnay sa QURAN.

HININGI NATIN sa BALIK ISLAM na PATUNAYAN na DIYOS DIN MISMO ang NAGSALITA ng mga NAKASULAT sa QURAN, TULAD ng GINAWA ng DIYOS noong SABIHIN ng DIYOS ang mga SALITA na NAKASULAT NGAYON sa BIBLIYA.


ANO po ang GINAWA ng BALIK ISLAM? NAGPAKITA o NAGBIGAY po ba ITONG BALIK ISLAM ng mga SALITA MISMO ng DIYOS na MAGPAPAKITA at MAGPAPATUNAY na ang MAYKAPAL MISMO ang KUMAUSAP at NAGLAHAD ng mga NILALAMAN ng QURAN?

WALA pong NAIPAKITANG GANYAN ang BALIK ISLAM. WALA SIYANG NAIBIGAY na PATUNAY na DIYOS MISMO ang NAGHAYAG ng mga NILALAMAN ng QURAN.

Sa halip po ay NAGBIGAY SIYA ng MAHABANG LISTAHAN ng MGA OPINYON ng KUNG SINU-SINONG TAO o mga "EKSPERTO" raw.

Iyan po ay MATATAGPUAN NINYO sa POST NIYA sa COMMENTS ng ARTIKULO NATING "SOLOMON PROPETA RAW SABI NG BALIK ISLAM," partikular po sa ILALIM ng ARAW at ORAS na "24 August, 2010 19:07."

HETO po ang SIPI mula sa SINABI NIYA:
Muslim said...
Tila itong si Demon este Cenon Bibe na lamang po ang walang alam at hindi pa nya alam kong saan at kong kanino galing ang Qur'an!

ito ang sabi ng iilan hinggil sa Quran;

Keith L. Moore
Dr. Moore was a former President of the Canadian Association of Anatomists, and of the American Association of Clinical Anatomists. He was honoured by the Canadian Association of Anatomists with the prestigious J.C.B. Grant Award and in 1994 he received the Honoured Member Award of the American Association of Clinical Anatomists "for outstanding contributions to the field of clinical anatomy."

[SABI raw po nitong si MOORE:]
"It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Qur'an about human development. It is clear to me that these statements MUST HAVE COME TO MUHAMMAD FROM GOD, ALLAH, because most of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God, or Allah." [1]...

E. Marshall Johnson
Professor and Chairman of the Department of Anatomy and Developmental Biology, and Director of the Daniel Baugh Institute, Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania, USA.

"As a scientist, I can only deal with things which I can specifically see. I can understand embryology and developmental biology. I CAN UNDERSTAND THE WORDS THAT ARE TRANSLATED TO ME FROM THE QUR'AN. As I gave the example before, if I were to transpose myself into that era, knowing what I do today and describing things, I could not describe the things that were described...


T.V.N. Persaud
Professor of Anatomy, and Professor of Paediatrics and Child Health, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada.

"I personally can't see how this could be mere chance, there are too many accuracies and like Dr. Moore, I have no difficulty IN MY MIND reconciling that this is a divine inspiration or revelation which lead him to these statements."

Joe Leigh Simpson
Professor and Chairman of the Department of Obstetrics and Gynaecology, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA.

"... these Hadiths (sayings of Muhammad) could not have been obtained on the basis of the scientific knowledge that was available at the time of the 'writer'... It follows that not only is there no conflict between genetics and religion (Islam) but in fact RELIGION (ISLAM) MAY GUIDE SCIENCE by adding revelation to some of the traditional scientific approaches... There exist statements in the Qur'an shown centuries later to be valid which support knowledge in the Qur'an having been derived from God."

Ayan Mr. Demon este Cenon Bibe pala ang mga mababasa nyo pong yan ay salita ng mga Taong may isip marunong umunawa nipipespeto at kinikilala sa kanilang larangan, sila ay nagsasabi Hinggil sa mga katutohanan sa Quran at sa Propeta ng Islam sila ang mga Taong may UTAK. Eh ikaw ba meron UTAK ha? Mr.. Demon este Cenon Bibe pala?! Hehehehehehehehe! bueno po para po hindi na humaba pa ang kumento at baka ikaduwag na naman nitong si Demon este Cenon Bibe pala ito na lamang po ang Link para sa Kumpleto pong inpormasyon...


TINANONG NATIN ang BALIK ISLAM na PATUNAYAN na DIYOS MISMO ang NAGBIGAY ng MGA NAKASULAT sa QURAN.

ANO po ang IBINIGAY NIYA?

MGA OPINYON ng mga TAONG HINDI TIYAK ang mga SINASABI NIYA.


PANSININ po NATIN ang SINABI nitong MOORE. Ayon sa KANYA, ang mga nakasulat daw po sa QURAN "MUST HAVE COME TO MUHAMMAD FROM GOD, ALLAH."

ANO po ang KAHULUGAN ng MGA KATAGANG "MUST HAVE"?

"MALAMANG." IBIG SABIHIN ay HINDI SIYA TIYAK. OPINYON LANG nitong MOORE na "MALAMANG ay GALING NGA SA DIYOS" ang MGA SINASABI sa QURAN.

Katunayan ay tila NANGHUHULA LANG itong MOORE. HINDI SIYA TIYAK.

NAPATUNAYAN po ba ni MOORE na DIYOS MISMO ang NAGHAYAG ng mga nasa QURAN.

HINDI PO.

NANGHUHULA na nga lang SIYA e.


Ito namang PERSAUD ay MALINAW na NAGLALAHAD LANG ng KANYANG OPINYON.

Sabi ni PERSAUD, "IN MY MIND."

Ibig pong sabihin ay SA ISIP LANG NIYA ang KANYANG PANINIWALA kaugnay sa QURAN.

PATUNAY po ang HINAHANAP NATIN at HINDI SAPANTAHA o OPINYON LANG ng KUNG SINO.


ITO namang JOHNSON ay HINDI RIN TIYAK ang SINASABI NIYA dahil ayon mismo sa KANYA ay NAGBABATAY LANG SIYA sa SINABI SA KANYA na SALITA raw ng QURAN. HINDI TALAGA NIYA NAUUNAWAAN ang QURAN.

Kung HINDI NAUUNAWAAN ni JOHNSON ang QURAN e PAANO SIYA MAKAKAPAGBIGAY ng TAMANG OPINYON KAUGNAY DOON.

OPINYON na nga lang ang GAGAWIN nitong JOHNSON e SABLAY PA. PAANO YON MAITUTURING na PATUNAY ng DIYOS MISMO ang NAGSABI ng mga NILALAMAN ng QURAN?


At ano naman ang masasabi ninyo sa OPINYON nitong SIMPSON?

Sabi nitong SIMPSON, "RELIGION (ISLAM) MAY GUIDE SCIENCE."

GANOON? ALAM BA NITONG SIMPSON na ITO na BATAY sa INTERPRETASYON ng mga SKOLAR ng ISLAM ay MARAMING KONTRA-KONTRA sa "MEANINGS" NILA sa QURAN?

Halimbawa, MISMONG mga SKOLAR ng ISLAM ay HINDI MASABI KUNG PAANO TALAGA NILIKHA ng DIYOS ang TAO.

APAT ang INTERPRETASYON ng MGA SKOLAR ng ISLAM kaugnay diyan. ALIN sa APAT na IBA'T-IBANG PARAAN daw ng PAGLIKHA ang SASABIHIN ni SIMPSON na magiging "GUIDE" sa SCIENCE?


Kaya MALINAW po na WALANG KWENTA ang mga "PATUNAY" na IBINIGAY nitong BALIK ISLAM para SAGUTIN ang TANONG NATIN.

HINDI KAYA ng BALIK ISLAM na IPAKITA na DIYOS MISMO ang NAGSABI ng mga NASA QURAN.

PATUNAY at PRUWEBA ang HININGI NATIN at ang IBINIGAY NIYA ay OPINYON LANG.

E MGA SIYENTIPIKO naman daw ang NAGBIGAY ng OPINYON e. WALA bang POINTS yon?

KAHIT si ALBERT EINSTEIN pa ang MAGBIGAY ng OPINYON e OPINYON din LANG IYON. WALA IYONG KATIYAKAN sa mga BAGAY na ESPIRITWAL.

Baka nga po MASUMPA PA KAYO kung SA OPINYON LANG ng TAO KAYO MAGTITIWALA e.

Sabi po sa Jeremiah 17:5
This is what the LORD says: "CURSED is the ONE WHO TRUSTS IN MAN, who depends on flesh for his strength and whose heart turns away from the LORD.


Kaya nga po sa Isaiah 2:22 ay sinasabi ng BIBLIYA:
Stop trusting in man, who has but a breath in his nostrils. Of what account is he?


Ang tanong ngayon ay BAKIT sa OPINYON ng TAO NAGTITIWALA ang BALIK ISLAM kaugnay sa USAPIN kung DIYOS MISMO ang NAGBIGAY ng NASUSULAT sa QURAN?

WALA bang MAIPAKITANG PRUWEBA ang BALIK ISLAM na DIYOS MISMO ang NAGSABI o NAGBIGAY?


Ngayon, KUNG tutulad kayo sa BALIK ISLAM at ISUSUGAL NINYO ang KALIGTASAN ng INYONG KALULUWA sa OPINYON LANG ng TAO ay NASA INYO po IYON.

KAMI pong mga KRISTIYANO ay HINDI sa OPINYON LANG ng TAO NAGTITIWALA kundi sa MISMONG SALITA ng DIYOS na IBINIGAY MISMO ng DIYOS sa KANYANG MGA PROPETA.

Sabi sa Psalm 118:8
It is better to take refuge in the LORD than to trust in man.


NAKITA po NINYO?

Kaya nga po KAHIT sino pang PONCIO PILATO ang BANGGITIN o GAMITIN ng BALIK ISLAM ay WALANG KWENTA po IYAN sa ATIN.

HINDI TAYO NAGTITIWALA sa TAO kundi sa DIYOS.

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

No comments:

Post a Comment