Thursday, September 30, 2010

Balik Islam umamin na para sa lahat si Kristo!

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

Sa HINABA-HABA at DINAMI-DAMI ng PALUSOT ng mga BALIK ISLAM ay INAMIN din NILA na si KRISTO at ang MGA ARAL NIYA ay HINDI LANG PARA sa ISRAEL kundi PARA SA LAHAT!

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

NAIPIT na po ang mga BALIK ISLAM na NAPILITANG BAGUHIN ang MALI NILANG ARAL nung IPAMUKHA NATIN sa KANILA na MISMONG ang QURAN NILA ay UMAAYON sa PANINIWALA NATIN.

Sinabi po NATIN sa COMMENTS section ng ARTIKULO NATIN na "Espiritu walang kasarian? Balik Islam sinabing manloloko ang Islamic scholars:"


CENON BIBE:
Iyan po ang MALING UNAWA ng BALIK ISLAM sa SINASABI ng BIBLIYA.

KALABAN NIYA ang SABI ng QURAN.

S21:91
"We made her and her son ['Îsa (jesus)] a sign for Al-'Alamin (the mankind and jinn)."Heto po ang NAPILITANG PAG-AMIN ng BALIK ISLAM kahit pa SINUBUKAN pa NIYANG MAGPALUSOT GAMIT si PRESIDENT BARACK OBAMA. (Sa kaparehong artikulo po iyan, sa ILALIM ng ARAW at ORAS na "27 September, 2010 20:36")

Muslim sid...
Alin ang kinakalaban? meron po ba? wala po! bagkus pinaniniwalaan po natin ang mga ayah na yan mula sa Qur'an

"And (remember) her who guarded her chastity: We breathed into her of Our spirit, and We made her and her son a sign for all peoples."

"And (remember) she who guarded her chastity [Virgin Maryam (Mary)], We breathed into (the sleeves of) her (shirt or garment) [through Our Rûh ­ Jibrael (Gabriel)][], and We made her and her son ['Iesa (Jesus)] a sign for Al-'Alamin (the mankind and jinns)."

So anong pinuprolema nitong si Demon este Cenon Bibe na ito pala higGil sa AyaH na yan?

A Sign for Mankind? Ofcourse we Muslim believed that they are truly a SIGN or MIRACLE (the Mother & the Son) to all mankind for us to believed that there is Only One True God worthy of Worship as the bases of Jesus preaching (JOhn 17:3) who gives all these SIGNS or MIRACLE for us mankind and jinns to see & believed in Him as GOD being introduce by Jesus! Who made it possible for a Virgin to give Birth to a Son without any Human intervention instead its purely Gods Miracle or Sign that took place for us mankind and jinns to believed! And God did Miracle or SIGN towards infant Jesus that he made him talk to depend his mother!

Qur'an

"Then she brought him to her own folk, carrying him. They said: O Mary! Thou hast come with an amazing thing."

"O sister of Aaron! Thy father was not a wicked man nor was thy mother a harlot."

"Then she pointed to him. They said: How can we talk to one who is in the cradle, a young boy?"

"He spake: Lo! I am the slave of Allah. He hath given me the Scripture and hath appointed me a Prophet,"

"And hath made me blessed wheresoever I may be, and hath enjoined upon me prayer and almsgiving so long as I remain alive,

"And (hath made me) dutiful toward her who bore me, and hath not made me arrogant, unblest."

Ang paniniwalang ito nitong si Demon este Cenon Bibe pala ay walang pinagkakaiba sa ating paniniwala sa isang Presidente na namumuno sa isang Bansa pero hindi sa Pilipinas!

Ipagpalagay po natin si OBAMA na isang Presidente ng bansang America, ang pagiging Presidente po ba nitong di OBAMA sa Americaa ay hindi na pinaniniwalaan nitong si Demon este Cenon Bibe pala sa kadahilanan na hindi sya ang Presidente ng Pilipinas? Mali po! Si OBAMA ay tangGap po ng Buong Mundo bilang Pangulo at Presidente ng America! Pero hindi ito nangangahulogan na sakop na tayo sa magiging batas ng America dahil sa paniniwala nating iyon ang pagtanggap natin ng pagiging Presidente ni OBAMA mula sa nasbing Bansa! hindi po ganoon yon Demon este Cenon pala! ganoon lamang po kasimply ang pananaw ng mga Muslim Demon este Cenon Bibe pala hingGil sa pagiging Propheta ni Kristo sa mga Israel. bagamat sya ay ipinadala lamang ng Dios sa Lahi ng Israel bilang Propheta nila ayon na rin kay Kristo na atin din namang mababasa sa Bibliya! batid po natin na ang bawat sinasabi ni Kristo ay galing sa Dios na nagpadala sa kanya at nararapat lamang itong paniniwalaan dahil ito ang katutohanan na nagmula sa Dios!


PUNAHIN po NATIN ang MAGAGANDANG PAG-AMIN ng BALIK ISLAM:

1. "A Sign for Mankind? Ofcourse we Muslim believed that they are truly a SIGN or MIRACLE (the Mother & the Son) to all mankind ..."


ANO raw po? A SIGN TO ALL MANKIND?

OO raw po, UMAMIN ang BALIK ISLAM!

TAKE NOTE po, HINDI na lang po sa mga ISRAELITA kundi "TO ALL MANKIND" NA!

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!


2. "Jesus preaching (JOhn 17:3) who gives all these SIGNS or MIRACLE for us mankind ..."


Ang PREACHING daw po ba ni HESUS ay PARA LANG sa mga ISRAELITA?

HINDI po! Ayon sa PAG-AMIN ng BALIK ISLAM ay "FOR US MANKIND" NA!

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!


3. "its purely Gods Miracle or Sign that took place for us mankind and jinns to believed!"


PARA lang po ba sa mga ISRAELITA raw ang "TANDA" o "MILAGRO" kay HESUS?

Sabi po ng UMAAMIN na BALIK ISLAM, ang "GODS MIRACLE" ay "FOR US MANKIND and jinns to BELIEVE"!

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

KINAKAIN na po ng BALIK ISLAM ang LAHAT ng KASINUNGALINGAN NIYA na PARA LANG DAW sa mga ISRAELITA si HESUS. HAHAHAHAHAHA!

HINDI MAGTATAGUMPAY ang KASINUNGALINGAN. ULTIMONG ang mga SINUNGALING ay AAMIN sa KATOTOHANAN!

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!


4. "batid po natin na ang bawat sinasabi ni Kristo ay galing sa Dios na nagpadala sa kanya at nararapat lamang itong paniniwalaan dahil ito ang katutohanan na nagmula sa Dios!"


DAPAT daw po ba na MGA ISRAELITA LANG ang MANIWALA sa "BAWAT SINASABI NI KRISTO"?

HINDI raw po, ayon sa PAG-AMIN ng BALIK ISLAM.

SABI MISMO ng BALIK ISLAM na KUMAKAIN NA sa LAHAT ng MALING ARAW NIYA: "NARARAPAT LAMANG ITONG PANIWALAAN!"

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

HAHAHAHAHAHA! HINDI na po NATUTULAN ng BALIK ISLAM ang KATOTOHANAN.

SIYA na MISMO ang NAGPAHAYAG ng KATOTOHANAN na ang mga ARAL ni KRISTO ay PARA sa LAHAT at DAPAT PANIWALAAN ng LAHAT! HAHAHAHAHA!!!

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!


ANG SAYA-SAYA po TALAGA kapag NAPAPAAMIN NATIN ang BALIK ISLAM sa mga KASINUNGALINGAN NILA at SILA MISMO ang UMAAMIN na TAMA TAYO.

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!


Pero tingnan po ninyo kung paano KONTRAHIN ng BALIK ISLAM ang SARILI NIYA habang PILIT na NAGPAPALUSOT.

GINAMIT NIYA ang analogy kay OBAMA.

KINIKILALA raw NILA si OBAMA "Pero hindi ito nangangahulogan na sakop na tayo sa magiging batas ng America."

Heto po ang TANONG na MAGPAPALABAS sa KONTRA-KONTRANG SALITA nitong BALIK ISLAM: GANYAN DIN BA ANG PANINIWALA NIYA KAY KRISTO? HINDI RIN BA SIYA NAGPAPASAKOP sa MGA ARAL NI KRISTO?


Narito po ang PAHAYAG nitong BALIK ISLAM na KUMONTRA rin sa PALUSOT NIYA:
"they are truly a SIGN or MIRACLE (the Mother & the Son) to all mankind."

"all these SIGNS or MIRACLE [are] for us mankind."

"its purely Gods Miracle or Sign that took place for us mankind and jinns to believed."

"nararapat lamang itong paniniwalaan "


ANO po? SAKOP daw ba TAYO ng mga ARAL at PAHAYAG ni KRISTO?

AYON MISMO sa BALIK ISLAM ay "OPO"!

PARA nga raw sa ATING SANGKATAUHAN ang mga IYON na "nararapat lamang itong paniniwalaan"!

NAKITA po NINYO?

KUNG NARARAPAT LAMANG PANIWALAAN ang mga ARAL ni KRISTO ay SAKOP ba SIYA NIYON o HINDI?

E di SAKOP!

Ang SAYA-SAYA po TALAGA! HAHAHAHAHAHA!

LUMABAS din po ang KATOTOHANAN na PILIT na ITINATAGO ng mga BALIK ISLAM.

TUMBOK na TUMBOK SILA nung SABIHIN ng PANGINOONG HESUS sa Matthew 10:26
"So do not be afraid of them. There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known."


PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

1 comment:

 1. Magandang umaga po sa lahat na nagbabasa sa Blogsite na ito, sa talakayan po ng pagkaPropeta ni Kristo at kong saan lamang sya isinugo ng NAgsugo sa kanya, una po malinaw at klarong-klaro po ang pinupunto ng isang Muslim na kapalitan ninyo ng talakayan dito sa blogsite na ito!

  Hindi po lingid sa ating kaalaman na malinaw pong sinasabi ni Kristo sa Matt 15:24 ang ganito;

  "Datapuwa't siya'y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel."

  Sa katutohanan may mahigpit pa po syang ihinabilin sa kanayng mga alagad at ito ay mababasa po natin sa Matt 10:5-6 ng ganito;

  "Ang labingdalawang ito'y sinugo ni Jesus, at sila'y pinagbilinan, na sinasabi, Huwag kayong magsitungo sa alin mang daan ng mga Gentil, at huwag kayong magsipasok sa alin mang bayan ng mga taga Samaria:

  Kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel."

  napakalinaw po ng mga sinasabi ng Bibliya, bakit ba tila hindi ito unawa ng karamihan sa atin? sa kadahilanan ba na ito'y sumasalungat at Kumukontra sa ating paniniwala? Na si Kristo ay ipinadala ng Dios sa buong Sangkatauhan? Iyon po kasi ang paniniwala ng karamihan sa atin na si Kristo ay ipinadala ng Dios to all mankind! Tila Sumasalungat nga ang ating paniniwala hingGil dito na si Kristo ay isinugo sa buong Sanlibutan! Pero ang paniniwalang ito ay tuwirang Sinalungat Kinuntra at Sinupalpal mismo ni Kristo mula sa Talatang Matt 15:24 at Matt 10:5-6

  Now ngayon nabasa ko rin na sinasabi mo brod Bibe na ang koran ng mga Muslim ay kumakampi sa inyong paniniwala na si Kristo ay ipinadala to all mankind, at ibinigay mo ang ayah o talata na ito ng koran

  ""And (remember)she who guarded her chastity [virgen Maryam (Mary],.We breathed into (The sleeves of)her (shirt or garment) [through Our Ruh Jibrael (Gabriel)][],and We made her and her Son [Iesa (Jesus)]a sign for Al-Alamin (The Mankind and Jinns)"

  Pero ang napakalinaw po kahit ang koran man ay hindi nagsasabi na si Kristo ay ipinadala bilang isang Propeta to all mankind?! bagkus silang mag-ina ay bilang TANDA, SIGN or MIRACLE po lamang to all mankind na nanggagaling sas Dios!

  Kaya nga ang naging halimbawa na ibinigay nitong Muslim ay naaayon sa issue at usapang ito. Ang halimbawa po ang hingGil kay President Barack Obama ng America.

  bagamat si President Barack Obama ay hinirang at pinili po lamang ng mga Tao sa America ganoon pa man sya ay tinatangGap at pinaniniwalaan ng buong Mundo bilang Pangulo ng America! batid po natin na kahit itong si Mr. Bibe bagamat hindi sya sakop sa pagiging Presidente ni Barack Obama sa kadahilanang isa syang Filipino, pero alam po natin na si Barack Obama ay tinatanggap at pinaniniwalaan nya ito bilang Pangulo o Presidente ng America!

  Walang pagkakaiba po ito kong tayo din naman ay maniniwala kay Kristo bilang Propeta na isinugo ng Allah/Dios sa Israel. Kong si Barack Obama na hinirang lamang ng Tao bilang Pangulo ng America ay TinangGap at Pinaniniwalan ng Buong Mundo, Bakit si Kristo na Allah/Dios ang mismong humirang at nagsugo sa kanya ay hindi natin kayang Tanggapin at Paniniwalaan din?!

  kaya nga napaglanto ko po na may punto po talaga ang Muslim sa talakayan na ito, ang mga Muslim Tanggap nila at Pinaniniwalaan nila na si Kristo ay isang Propeta ayon na rin mismo kaya Kristo na isinugo ng Allah/Dios sa Israel ayon na rin po sa kanilang Bibliya Matt 15:24 at Matt 10:5-6

  kaya lang siguro hirap lamang po talagang matanggap ng karamihan sa atin ang Katutohanan na ito dahil ang buong akala po kasi natin na si Kristo ay isinugo nga po para sa buong sangkatauhan! At ang paniniwalang ito naman pala'y kinukontra at sinasalungat mismo ni Kristo mula sa nasabing talata nga ng Bibliya! Matt 15:24 at Matt 10:5-6 Yon lamang po nawa'y buong puso na po nating matanggap ang katutohanan ito mga kaibigan! Mraming salamat po!

  ReplyDelete