Friday, February 3, 2012

Muslim Defender: Muhammad hindi kinausap ng Allah para suguin bilang propeta

SUMAGOT po si BEN LANGCUYAN (http://benmfwnt.wordpress.com/2012/01/26/acommentandresponse/) sa mga TANONG KONG HINDI NASAGOT ni ABDULLAH ELERO sa AMING DEBATE.

HETO po ang mga TANONG KO at ang mga SAGOT ni BEN LANGCUYAN. NASA ILALIM po ng BAWAT SAGOT ni BEN ang AKING REAKSYON.

SALAMAT po.


CENON BIBE: Ang topic po natin ay “Muhammad is a prophet of Allah.”

(1) Kung propeta ni Allah, dapat ay si Allah ang nagsugo. (at)

Sagot: Opo. Ang Allah nga po ang nagsugo. Sa pamamagitan po ni anghel Gabriel.

(Hindi po ‘ni Allah’ o ‘si Allah’ dahil ang kahulugan ng salitang Arabik na ‘Allah’ ay Diyos. Ngunit sa paggamit po nito, dapat isaalang-alang ng gumagamit na ang tinutokoy nito ay ang nag-iisang tunay na DiyosMARAMING SALAMAT po sa HONESTY NINYO na HINDI KINAUSAP ng DIYOS ang PROPETA MUHAMMAD NINYO para SIYA SUGUIN bilang PROPETA.

Ayon sa inyo ay "sa pamamagitan po ni anghel Gabriel."

IBIG SABIHIN ay HINDI MISMO DIYOS ang NAGSUGO.

Anyway, YAN nga po ang PUNTO ng DEBATE NAMIN ni ABDULLAH ELERO: KUNG HINDI ANG DIYOS ANG NAGSUGO AY MATATAWAG BANG PROPETA NG DIYOS?


Sa IBABA po ay MAGANDA ang INYONG SINABI.

Ayon sa INYO: "Hindi po dapat na paniwalaan ang isang tao na nag-aangking propeta na hindi mismo ang Diyos ang nagsugo."

AGREE po AKO sa SINABI NINYO. HINDI DAPAT PANIWALAAN ang "PROPETA" na HINDI MISMO ang DIYOS ang NAGSUGO.SANGAYON din po AKO sa ISINAGOT NINYO sa TANONG KONG ITO: "Kung ang tao ay susunod sa isang propeta na hindi naman sinugo ng Diyos ay maliligtas ba ang kanyang kaluluwa o mapapahamak sa impierno?"

Ang SAGOT po NINYO ay "Hindi maliligtas ang kanyang kaluluwa at mapapahamak siya sa Impyerno."NANINIWALA rin po AKO na ang TAONG SUMUSUNOD sa PROPETANG HINDI DIYOS ang NAGSUGO ay HINDI TALAGA MALILIGTAS ang TAONG IYON. SIYA ay MAPAPAHAMAK sa IMPIERNO.+++

CENON BIBE:(2) Kinausap ba mismo ng Diyos si Muhammad at sinugo bilang Kanyang propeta? Oo o hindi?

Sagot: Hindi po direkta. Muli, iniutos po ng Allah kay anghel Gabriel ang Kanyang gustong ipaabot kay Muhammad (saw).


MALINAW po sa SAGOT NINYO na HINDI NGA MISMO ANG DIYOS ang KUMAUSAP sa PROPETA NINYO.

Ngayon, ang sagot ninyo ay "iniutos po ng Allah kay anghel Gabriel ang Kanyang gustong ipaabot kay Muhammad (saw)."


Ang NAKIKITA KO lang pong PROBLEMA riyan ay KAYO na rin MISMO ang NAGSABI na WALANG KAHIT ANONG PROOF na KINAUSAP NGA ng "ANGHEL" ang INYONG PROPETA.

NARITO po ang SAGOT NINYO sa IBABA:
"Walang konkretong ebidensya at saksi at pruweba. Pakiintindi po lang po: ‘Si Gabriel nagpakita sa kanya kanya ayon kay Muhammad.”


MALINAW rin po sa SINABI NINYO na "AYON KAY MUHAMMAD" ang PINANINIWALAAN NINYO na MAY "ANGHEL" na KUMAUSAP sa KANYA.

SALITA LANG ni MUHAMMAD. WALANG KONGKRETONG EBIDENSIYA. WALANG PRUWEBA. WALANG SAKSI.At PATUNGKOL naman sa QUR'AN ay KAYO na rin MISMO ang NAGSABI na "walang nakakita o nakarinig nang ipahayag o sa tuwing ipahayag sa pamamagitan ni Gabriel ang mga talata ng Qur’an."

Sa madaling salita, KWENTO LANG TALAGA ng PROPETA NINYO ang "ANGHEL" na KUMAUSAP sa KANYA.


KUNG GUSTO NINYONG MANIWALA sa SALITA o KWENTO LANG ni MUHAMMAD ay NASA INYO po YAN. HINDI KO po KAYO HUHUSGAHAN.

Sa GANANG AKIN LANG ay NATUTUWA AKO dahil ang MGA PROPETA at SUGO na PINANINIWALAAN ng mga KRISTIYANO ay WALANG DUDA na PROPETA o SINUGA nga ng DIYOS. At iyan ay sa SUMUSUNOD na KADAHILANAN:

1. DIYOS MISMO ang NAGSUGO sa KANILA.

2. Ang PAGSUGO sa KANILA ng DIYOS ay MAY EBIDENSIYA at PRUWEBA at SAKSI.+++

CENON BIBE: Kung “OO” ang sagot ninyo sa Q#1 ay kailan, saan at paano po kinausap mismo ng Allah si Muhammad at personal na sinugo bilang propeta?

(3) Sa ibinigay ninyong Hadith sa Buhari Vol 1. No. 3 ay sinabi ninyo na may anghel na pilit na nagpabasa kay Muhammad.


Sagot: Kailan? Muli, hindi po direkta, sa pamamagitan po ni anghel Gabriel. Noong nasa 40 taong gulang na po siya sa yungib ng Hira. Iyan po ay diyan sa taong 610 AD.


+++

CENON BIBE: (4) Ano po ang pruweba: patotoo ng mga saksi o konkretong ebidensiya, na may “anghel” nga na kumausap kay Muhammad.

Sagot: Walang konkretong ebidensya at saksi at pruweba. Pakiintindi po lang po: ‘Si Gabriel nagpakita sa kanya kanya ayon kay Muhammad”.


Salamat po sa PAG-AMIN na WALANG KONKRETONG EBIDENSIYA tungkol sa pagkausap ng "anghel" kay Muhammad.

Salamat na rin po sa PAG-AMIN na WALANG SAKSI at WALANG PRUWEBA na magpapatunay sa paniniwala ninyo ukol diyan.


+++

CENON BIBE: (5) Anong bahagi po ng Quran ang Allah mismo ang nagsabi o naghayag kay Muhammad, kung meron man?

Sagot: Ang bahagi po ng Quran ng Allah na nagsabi o naghayag kay Muhammad bilang propeta ay ang Quran 74:1-4


SORRY po pero HINDI NINYO NASAGOT ang TANONG KO.

Ang GUSTO KO pong MALAMAN ay KUNG ANONG BAHAGI ng QURAN na ang ALLAH MISMO ang NAGSABI sa INYONG PROPETA.

Sabagay, NASAGOT na po NINYO IYAN nung SABIHIN NINYO na HINDI KINAUSAP ng DIYOS si MUHAMMAD. So, ang NAKIKITA po NATING KONKLUSYON ay WALANG BAHAGI ng QURAN na GALING MISMO kay ALLAH.

KUNG MALI po ang AKING KONKLUSYON ay PAKI TUWID po NINYO AKO at PAKI PAKITA ang BAHAGI ng QURAN (KAHIT ISANG SALITA LANG) na ang ALLAH MISMO ang NAGSABI sa INYONG PROPETA.

MARAMING SALAMAT po.+++

SABI po NINYO:
"mula sa Bibliya, kung totoo nga ang Bibliya at kung totoong anghel nga ang nagpakita kay Maria (ina ni Hesus, alayhi salam) at nagsasabing siya (si Maria ~ ina ni Hesus, alayhi salam) ay magkakaroon ng anak na ang pangalan ay ‘Hesus’, ay dapat din na paniwalaan ito. REGARDLESS sa kung ang pag-inform kay Maria (ina ni Hesus, alayhi salam) ay sa pamamagitan ng anghel o direktang mula sa Diyos mismo.


Una po, TOTOO ang BIBLIYA.

Pangalawa, TOTOONG MAY ANGHEL na NAGPAKITA sa BIRHENG MARIA.

Dahil po riyan ay PASENSIYA na kayo dahil SASABIHIN KO na HINDI TAMA ang PAGHAHAMBING na GINAWA NINYO.Sa PAG-AMIN na GINAWA NINYO ay SINABI NINYO na WALANG EBIDENSIYA, WALANG PRUWEBA at WALANG SAKSI nung KAUSAPIN daw ng "ANGHEL" ang PROPETA MUHAMMAD NINYO.

Sa PAGPAPAKITA po ng ANGHEL sa BIRHENG MARIA (ISAMA na rin NATIN ang PAGPAPAKITA ng ANGHEL kay ZACARIAS doon sa TEMPLO, ayon sa Luke 1:8-20) ay MAYROONG "SAKSI."

Una, ang "SAKSI" na MAY ANGHEL na NAGPAKITA kay ZACARIAS ay ang mga TAONG NASA LABAS ng TEMPLO at ang ASAWA NIYANG si ELISABET.

"SAKSI" ang mga TAO sa TEMPLO dahil NAKITA MISMO NILA nung LUMABAS si ZACARIAS at HINDI NA MAKAPAGSALITA. SILA ang NAGPATOTOO sa KATOTOHANANG IYAN.

Sabi nga po sa Luke 1:22

"But when he came out, he was unable to speak to them, and they realized that he had seen a vision in the sanctuary."


At naging SAKSI rin si ELISABET nung MABUNTIS nga SIYA sangayon sa SINABI ng ANGHEL, sangayon sa Luke 1:13.

Sabi riyan, "Do not be afraid, Zechariah, because your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall name him John."

MAKIKITA po NATIN diyan na HINDI LANG naging SAKSI ang mga TAO at si ELISABET sa PAGPAPAKITA ng ANGHEL, NAGKAROON din ng PATUNAY o PRUWEBA sa PAGKAUSAP ng ANGHEL kay ZACARIAS.

At ang PATUNAY ay ang PAGDADALANTAO ng KANYANG ASAWA, tulad ng SINABI ng ANGHEL.Ang "SAKSI" naman po na NAGPAKITA ng ANGHEL sa BIRHENG MARIA (Luke 1:26-38) ay si ZACARIAS at ang ASAWA NITONG si ELISABET.

MABABASA po NATIN sa Luke 1:42-45 na nang BATIIN ng BIRHENG MARIA si ELISABET ay NAPUSPOS ITO ng ESPIRITU SANTO at NAPABULALAS:

"Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb.

"And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me?

"For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy.

"Blessed are you who believed 15 that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled."

KITA po NINYO?

MISMONG ESPIRITU SANTO ang NAGPATOTOO kay ELISABET sa PAGBUBUNTIS ng BIRHENG MARIA, SANGAYON sa SINABI ng ANGHEL.

So, SAKSI po TALAGA si ELISABET sa PAGPAPAKITA ng ANGHEL sa BIRHENG MARIA.

NAGING SAKSI na rin si ZACARIAS dahil TIYAK na NAKITA NIYA ang MGA NANGYARI at NARANASAN ng KANYANG ASAWA nung DUMATING si MARIA sa KANILA.IKUMPARA po NINYO yan sa PAGPAPAKITA raw ng "ANGHEL" sa PROPETA NINYO. WALA pong GANYANG NANGYARI sa KAHIT na SINONG SAHABA. Kaya nga po KAYO MISMO ay NAGSASABI na WALANG EBIDENSIYA, WALANG PRUWEBA at WALANG SAKSI sa pagpapakita raw ng "ANGHEL" kay MUHAMMAD.

30 comments:

 1. Sa islam kase si Muhammad ay puede ding si allah kase kung anong gusto ni Muhammad na mangyari ay sasang-ayun din ang allah nila. Halimbawa kung gusto ni Muhammad na asawahin si Aisa sa 6 anyos pa lamang sasang-ayun din ang allah nila kahit na si aisa ay naglalaro pa ng manika. Ang utak ng allah ng islam ay galing lang ke muhammad. Kaya si Muhammad ay pinagtawanan ng mga hudeo noong sabihin niya na siya ay propeta ng Dios.

  ReplyDelete
 2. R.E.M.,

  * lahat ng sinabi mo ay mali.

  * btw, what can u say about these?:

  1) http://answering-christianity.com/ac12.htm#links

  2) http://answering-christianity.com/minimum_age_for_marriage.htm

  Think critically.

  ReplyDelete
 3. With regards to the Biblical passage:

  “If a man happens to meet a virgin who is not pledged to be married and rapes her and they are discovered, he shall pay the girl’s father fifty shekels of silver. HE MUST MARRY THE GIRL, for he has violated her. He can never divorce her as long as he lives. (From the NIV Bible, Deuteronomy 22:28-29)“


  CAN A “JUST AND MOST MERCIFUL GOD” ORDER THAT (Deuteronomy 22:28) TO HAPPEN, YES OR NO and WHY?

  ReplyDelete
 4. Indeed, the God of the Bible is a just and merciful God.

  He not only required the offender to give restitution to the parents of his victim but also take responsibility with what he did.

  At the same time, the true God gives the offender the chance to rectify his offense by acting as husband to the girl.


  This is so different to a "god" who allows a 50-year-old man to marry and have sex with a 9-year-old girl.

  Does this "god" not know that a 9-year-old girl is still too young, even to bear children?

  Does this "god" only allow lust to prevail? Where is justice? Where is mercy?

  What kind of a god is that? Perhaps a "god" invented only by man?

  What can you say, Ben?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cenon Bibe Jr: Indeed, the God of the Bible is a just and merciful God.

   He not only required the offender to give restitution to the parents of his victim but also take responsibility with what he did.

   At the same time, the true God gives the offender the chance to rectify his offense by acting as husband to the girl.
   My Reply: Okey, I will play it in your way, Cenon. But take
   NOTE: that Since we both believe in for us, “True God”, we must rmemeber that True God is Just, Merciful and Loving.
   According to Cenon, the reason behind the sub-judgement, which is the forceful marriage between the rapist and the rape victim, is to give the rapist the “chance to rectify himself”.
   With respect to Cenon’s defense: It is NOT 100% guaranteed that the rapist (husband soon) “will rectify himself” to GOOD. It further means that “he can still be at BAD or rectify himself to WORSE”.
   Taking “he can still be at BAD or rectify himself to WORSE”, one of its examples is the further exploitation of the rape victim’s (wife soon) bode “divinely”(?) by the rapist as long as they live SINCE divorce is NOT allowed.
   Even NOT literally said: The “God of Cenon” is clearly forcing the rape victim to accept the “holy”(?) judgement.
   In the given “possible situation” that I presented, the God of Cenon is clearly placing the rape victim in “possible” bed of hell of the rapist. And the rape victim is force to accept the judgement of “Cenon’s God”.
   Further, it described the “God of cenon” as NOT just NOT Merciful and NOT Loving (True God) . . . or simple “False God”.
   X-X-X-X
   My Challenge: Prove to me that I am wrong when I say that “your God” put the rape victim in another “possible” exploitation of her body by the rapist. And the rape victim is “indirectly” forced into accepting the commandment.
   X-X-X-X
   Nice twisting the topic, but I will answer anyway.

   Cenon Bibe Jr: This is so different to a "god" who allows a 50-year-old man to “marry and have sex” with a 9-year-old girl.
   My Reply: NOTE THAT: You used “god” (with small g, not “God” with big G) which means that that “god” is false. “God” is the “FORMAL” text style in addressing the Creator, Cenon. “Merciful”, not “merciful”. And “Just”, not “just”. Btw, who is that “god”? 

   Cenon Bibe Jr: Does this "god" not know that a 9-year-old girl is still too young, even to bear children?

   My Reply: I do not know. I only know God, the Creator of Heavens and Earth. Maybe that “god” is the one who commanded Deut 22:28-29. See also: http://www.rasoulallah.net/v2/document.aspx?lang=en&doc=11615

   Cenon Bibe Jr: Does this "god" only allow lust to prevail? Where is justice? Where is mercy?

   My Reply: Again, I do not know. Maybe that “god’ is the one described in the Bible and explained here: http://www.answering-christianity.com/woman.htm

   Cenon Bibe Jr: What kind of a god is that? Perhaps a "god" invented only by man?

   My Reply: That “god” is may also be the one tempted by the devil. See: http://defenderben.wordpress.com/2012/03/11/jesus-god-of-christians-was-tempted-by-the-devil-in-bible-luke-41-2-niv/

   Cenon Bibe Jr: What can you say, Ben?
   My Reply: Simply, “your God” is “god” or “False God”. As simple as that, Cenon.

   Delete
  2. DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   With respect to Cenon’s defense: It is NOT 100% guaranteed that the rapist (husband soon) “will rectify himself” to GOOD. It further means that “he can still be at BAD or rectify himself to WORSE”.


   CENON BIBE:
   YOUR SKEPTICISM DOES NOT TAKE AWAY ANYTHING from the MERCY OF GOD.

   Even if the rapist refused to repent, GOD IS STILL MERCIFUL because HE GAVE THE OFFENDER ANOTHER CHANCE.

   Are you saying that IN ISLAM or in the QURAN GOD is NOT AS MERCIFUL?

   Well, your response SHOWS the LACK OF MERCY of the GOD OF ISLAM or the GOD OF THE QURAN.

   That is in STARK CONTRAST to the ONE, TRUE GOD who is in THE BIBLE. HE is TRULY MERCIFUL that HE EVEN SHOWS MERCY to a RAPIST, who HE GIVES ANOTHER CHANCE.


   Nonetheless, granting that the rapist fails to rectify his offense, then the ONE TRUE GOD would SHOW HOW JUST HE IS.

   GOD would end the PERIOD of MERCY and BRING DOWN JUSTICE upon HIM WHO REFUSES to MAKE AMENDS.   +++

   DEFENDER BEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   Even NOT literally said: The “God of Cenon” is clearly forcing the rape victim to accept the “holy”(?) judgement.
   In the given “possible situation” that I presented, the God of Cenon is clearly placing the rape victim in “possible” bed of hell of the rapist. And the rape victim is force to accept the judgement of “Cenon’s God”.
   Further, it described the “God of cenon” as NOT just NOT Merciful and NOT Loving (True God) . . . or simple “False God”.


   CENON BIBE:
   And what would you have the victim do?

   Do you expect the people during the time of Moses to understand the victim and graciously marry her even after someone else had taken her?

   Your assumptions show the great lack of knowledge of Muslims, especially so called Islamic Faith Defenders, about the culture of Old Testament times.

   Your statements also contradict with the practice of Muslims of fathers forcing their daughters, even six-year-old minors, to marry grossly old men.

   In short, your attempt to discredit the ONE, TRUE GOD is ONLY PROVING that YOUR GOD is NOT TRUE.   +++

   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   My Challenge: Prove to me that I am wrong when I say that “your God” put the rape victim in another “possible” exploitation of her body by the rapist. And the rape victim is “indirectly” forced into accepting the commandment.


   CENON BIBE:
   YOUR CLEAR SKEPTICISM in the ABILITY of MAN to CHANGE only SHOWS that YOU NEVER LEARNED MERCY FROM YOUR GOD or YOUR RELIGION.

   And THAT ONLY SHOWS that YOUR GOD is NOT THE MERCIFUL GOD that YOU ADMIT is a QUALITY of the ONE TRUE GOD.


   When the RAPED WOMAN becomes MARRIED to her RAPIST, SHE CEASES BEING a VICTIM but BECOMES HIS WIFE and HE BECOMES HER HUSBAND.

   WHERE is the EXPLOITATION THERE?

   Or ARE YOU JUST ECHOING the EXPLOITATION taking place in MARRIAGES where CHILDREN are GIVEN in MARRIAGE to VERY OLD MEN? Or the EXPLOITATION of WOMEN who are FORCED to SHARE THEIR HUSBANDS to OTHER WOMEN?

   Wait. ISN'T THOSE TYPES of EXPLOITATION FAMILIAR TO YOU?

   Delete
  3. DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   Nice twisting the topic, but I will answer anyway.


   CENON BIBE:
   I have read your "answers" and SORRY that saying "I DON'T KNOW" is NOT REALLY ANSWERING.

   It is only ADMITTING that YOU CANNOT ANSWER my QUESTIONS.   +++

   SABI KO:
   This is so different to a "god" who allows a 50-year-old man to “marry and have sex” with a 9-year-old girl.


   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   NOTE THAT: You used “god” (with small g, not “God” with big G) which means that that “god” is false. “God” is the “FORMAL” text style in addressing the Creator, Cenon. “Merciful”, not “merciful”. And “Just”, not “just”. Btw, who is that “god”? 


   CENON BIBE:
   YOUR RESPONSE is a NON-RESPONSE.

   Instead of DANCING AROUND the CAPITAL or NOT CAPITAL "G," YOU SHOULD HAVE TRIED to PROVE that the ONE, TRUE GOD WOULD ALLOW a 6-YEAR-OLD GIRL to be MARRIED to a 50-YEAR-OLD MAN.

   CLEARLY, YOU CANNOT PROVE that the ONE, TRUE GOD would ALLOW SUCH a HEINOUS and DASTARDLY THING, so YOU ONLY SHOWED that SUCH A GOD is a FALSE GOD.


   Now, DO YOU KNOW of such a "god" who would ALLOW SUCH EXPLOITATION of CHILDREN?   ++

   SABI KO:
   Does this "god" not know that a 9-year-old girl is still too young, even to bear children?


   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   I do not know. I only know God, the Creator of Heavens and Earth. Maybe that “god” is the one who commanded Deut 22:28-29. See also: http://www.rasoulallah.net/v2/document.aspx?lang=en&doc=11615


   CENON BIBE:
   So, YOU DO NOT KNOW that SUCH A "god" IS A FALSE GOD?

   The TRUE GOD is ALL-KNOWING, especially in regard to the REPRODUCTIVE CAPACITY of WOMEN.

   And a "god" who DOES NOT KNOW THAT a 9-YEAR-OLD GIRL CANNOT YET CONCEIVE CANNOT BE THE TRUE GOD.

   Cenon Bibe Jr: Does this "god" only allow lust to prevail? Where is justice? Where is mercy?

   WHAT DO YOU THINK?   +++

   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   Again, I do not know. Maybe that “god’ is the one described in the Bible and explained here: http://www.answering-christianity.com/woman.htm


   CENON BIBE:
   REALLY?

   Where in the BIBLE DID THE ONE, TRUE GOD GIVE A 6-YEAR-OLD in MARRIAGE to a 50-YEAR-OLD MAN?

   SHOW ME?

   And IF YOU AGREE that a GOD WHO DOES THAT is FALSE, I WILL SHOW YOU WHAT RELIGION HAS THAT KIND OF A "god."   +++

   SABI KO:
   What kind of a god is that? Perhaps a "god" invented only by man?

   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   That “god” is may also be the one tempted by the devil. See: http://defenderben.wordpress.com/2012/03/11/jesus-god-of-christians-was-tempted-by-the-devil-in-bible-luke-41-2-niv/


   CENON BIBE:
   OH, REALLY?

   THAT GOD who GAVE A SIX-YEAR-OLD GIRL in MARRIAGE to a 50-YEAR-OLD MAN was TEMPTED BY THE DEVIL?

   ARE YOU SURE?

   I AM GLAD that YOU WERE THE ONE WHO ADMITTED that A "god" WHO WOULD GIVE A CHILD in MARRIAGE to a 50-YEAR-OLD MAN is one that CAN BE TEMPTED BY THE DEVIL.

   I WOULD BE GLAD TO SHOW YOU a "god" LIKE THAT IF YOU ARE READY TO KNOW WHO HE IS.   +++

   SABI KO:
   What can you say, Ben?


   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   Simply, “your God” is “god” or “False God”. As simple as that, Cenon.


   CENON BIBE:
   What? HOW CAN YOU SAY THAT?

   MY GOD was NOT THE ONE who GAVE A 6-YEAR-OLD CHILD in MARRIAGE to a 50-YEAR-OLD MAN? So, HOW CAN MY GOD be the FALSE GOD?

   IF YOUR RELIGION TAUGHT YOU HOW TO BE HONEST, then YOU WOULD HAVE LEFT YOUR RELIGION the MOMENT YOU SAID that the GOD who GAVE A CHILD in MARRIAGE to a 50-YEAR-OLD MAN was TEMPTED BY THE DEVIL.

   Apparently, HONESTY is NOT ONE of the VIRTUES TAUGHT in YOUR RELIGION.

   Delete
  4. CENON BIBE:
   YOUR SKEPTICISM DOES NOT TAKE AWAY ANYTHING from the MERCY OF GOD.

   Even if the rapist refused to repent, GOD IS STILL MERCIFUL because HE GAVE THE OFFENDER ANOTHER CHANCE.

   Are you saying that IN ISLAM or in the QURAN GOD is NOT AS MERCIFUL?

   Well, your response SHOWS the LACK OF MERCY of the GOD OF ISLAM or the GOD OF THE QURAN.

   That is in STARK CONTRAST to the ONE, TRUE GOD who is in THE BIBLE. HE is TRULY MERCIFUL that HE EVEN SHOWS MERCY to a RAPIST, who HE GIVES ANOTHER CHANCE.


   Nonetheless, granting that the rapist fails to rectify his offense, then the ONE TRUE GOD would SHOW HOW JUST HE IS.

   GOD would end the PERIOD of MERCY and BRING DOWN JUSTICE upon HIM WHO REFUSES to MAKE AMENDS.
   My (Ben) Reply: Oops. I allowed ur defense that “your god” to be merciful to the rapist by giving him “another chance”. But, it didn’t clean the fact that “your god” is putting the raped woman in another “possible” traumatic experience in the hands and “organ” of that maniac rapist. That is definitely NOT a “True God’s” order, but yours. Again, “your god” is truly false.
   “Your god” did not show mercy to her, Cenon.
   “Our God” is Most Merciful; the just punishment for rape in Islam is DEATH.

   CENON BIBE:
   “And what would you have the victim do?

   Do you expect the people during the time of Moses to understand the victim and graciously marry her even after someone else had taken her?

   Your assumptions show the great lack of knowledge of Muslims, especially so called Islamic Faith Defenders, about the culture of Old Testament times.”
   My (Ben) Reply: I do not care what the people of her time will do, I care about the nature of “your god” which is a false.

   CENON BIBE: “Your statements also contradict with the practice of Muslims of fathers forcing their daughters, even six-year-old minors, to marry grossly old men.

   In short, your attempt to discredit the ONE, TRUE GOD is ONLY PROVING that YOUR GOD is NOT TRUE.”
   My (Ben) Reply: You are a level one liar, Cenon. Islam did NOT command a marriage by “FORCE”, “your god” is the one did it. Very CLEAR.

   CENON BIBE: YOUR CLEAR SKEPTICISM in the ABILITY of MAN to CHANGE only SHOWS that YOU NEVER LEARNED MERCY FROM YOUR GOD or YOUR RELIGION.

   And THAT ONLY SHOWS that YOUR GOD is NOT THE MERCIFUL GOD that YOU ADMIT is a QUALITY of the ONE TRUE GOD.
   My (Ben) Reply: I agree that rapist man CAN change.
   Strangely, one of the definitions “mercies of your god” is putting the rape victim in another “possible” exploitation of her body by the rapist.

   Delete
  5. DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   Oops. I allowed ur defense that “your god” to be merciful to the rapist by giving him “another chance”.


   CENON BIBE:
   INDEED, EVEN a CRITIC of the ONE, TRUE GOD CANNOT DENY that HE IS ALL MERCIFUL.

   PRAISE GOD!   +++

   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   But, it didn’t clean the fact that “your god” is putting the raped woman in another “possible” traumatic experience in the hands and “organ” of that maniac rapist. That is definitely NOT a “True God’s” order, but yours. Again, “your god” is truly false.


   CENON BIBE:
   OBVIOUSLY, YOUR IDEA of GOD is LIMITED.

   Does ISLAM TEACH MUSLIMS that GOD CANNOT READ MINDS and HEARTS?

   Well, IF THAT IS THE KIND of GOD that YOU BELIEVE IN ISLAM, then WHAT A PITIFUL "GOD." He can't even see the heart of a rapist.

   The ONE, TRUE GOD spoken about in the BIBLE KNOWS the THOUGHTS OF MEN.

   That is why the BIBLE SAYS:
   Psalm 139:2
   You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar.


   TRULY, the GOD IN THE BIBLE is NOT ONLY ALL MERCIFUL (unlike some PRETENDING TO BE MERCIFUL), but HE IS ALSO ALL-KNOWING (unlike other "gods" that DO NOT KNOW THE THOUGHTS of MEN).   +++

   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   “Your god” did not show mercy to her, Cenon.
   “Our God” is Most Merciful; the just punishment for rape in Islam is DEATH.


   CENON BIBE:
   A VICTIM of RAPE DOES NOT NEED MERCY. WHAT SHE NEEDS is JUSTICE.

   A "god" who ORDERS the DEATH of the ONE PERSON that CAN BRING BACK HER DIGNITY is NOT JUSTICE. IT IS CRUELTY.

   The ONE WHO NEEDS MERCY is the RAPIST because HE SHOULD FACE CERTAIN DEATH and DESTRUCTION.

   So, THE ONE, TRUE MERCIFUL GOD GAVE the RAPIST MERCY.


   YOUR IDEA of "GOD" is NOT ONE OF MERCY, but ONE OF VENGEANCE.

   So, WHERE IS THIS "ALL MERCIFUL GOD" that YOU CLAIM to BELIEVE IN?   WHERE is MERCY in IMMEDIATELY ORDERING the KILLING of a SINNER? NO SECOND CHANCE? NO TRUE JUSTICE FOR THE VICTIM.

   I AM GLAD MY GOD is ALL MERCIFUL. HE GIVES SINNERS LIKE ME ANOTHER CHANCE to RECTIFY MY CROOKED WAYS.

   TRULY, MY GOD is the ONE, TRUE GOD, as YOU YOURSELF ATTESTED.

   Delete
  6. DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   I agree that rapist man CAN change.
   Strangely, one of the definitions “mercies of your god” is putting the rape victim in another “possible” exploitation of her body by the rapist.


   CENON BIBE:
   SO, YOU, A MAN, KNOW that EVEN A SINNER CAN CHANGE.

   Aren't YOU SHOWING MORE MERCY than a "god" WHO IMMEDIATELY ORDERS the DEATH of an OFFENDER?

   It would appear that YOU THINK BETTER than the VENGEFUL GOD who DOES NOT GIVE A SINNER a CHANCE to CHANGE or RECTIFY HIS ERROR.


   What? HOW CAN A RAPE VICTIM be EXPLOITED AGAIN when HER ATTACKER is NOW APPOINTED as HER PROTECTOR?

   The ASSURANCE that the RAPIST WOULD BECOME the PROTECTOR of the VICTIM will be GIVEN by the PEOPLE of GOD.

   It will be the PEOPLE of GOD who would MAKE SURE that THE RAPIST PROTECT and ACT RESPONSIBLY TOWARDS HIS VICTIM.

   IF the OFFENDER FAILS or REFUSES to LIVE UP to the MERCY and JUSTICE of GOD, then HE WOULD BE METED OUT the PUNISHMENT HE DESERVES.   OH, perhaps you are THINKING of the EXPLOITATION being COMMITTED on CHILDREN who are MARRIED to VERY OLD MEN.

   INDEED, in a SOCIETY or RELIGION that ALLOWS CHILDREN to be MARRIED to SEXUAL PREDATORS, the EXPLOITATION CONTINUES.

   In such an EXPLOITATIVE and SEX-STARVED SOCIETY, EXPLOITATION of CHILDREN and WOMEN is PART OF LIFE.

   In CONTRAST to the PEOPLE OF GOD, PEOPLE in such an EXPLOITATIVE SOCIETY are the ONES WHO ENFORCE the EXPLOITATION.

   WHAT A SHAME.

   Delete
 5. CENON BIBE: When the RAPED WOMAN becomes MARRIED to her RAPIST, SHE CEASES BEING a VICTIM but BECOMES HIS WIFE and HE BECOMES HER HUSBAND.

  WHERE is the EXPLOITATION THERE?
  My (Ben) Reply: I said another “possible” . . . are we clear? or are you just diverting the topic? And it does not mean that her husband-rapist will take good care of her. (This is true.)
  “Is your god still merciful in putting the rape victim (now wife) in (another) possible danger?”
  “Is your god still merciful in putting the rape victim (now wife) in (another) possible danger?”
  “Is your god still merciful in putting the rape victim (now wife) in (another) possible danger?”

  CENON BIBE: Or ARE YOU JUST ECHOING the EXPLOITATION taking place in MARRIAGES where CHILDREN are GIVEN in MARRIAGE to VERY OLD MEN? Or the EXPLOITATION of WOMEN who are FORCED to SHARE THEIR HUSBANDS to OTHER WOMEN?

  Wait. ISN'T THOSE TYPES of EXPLOITATION FAMILIAR TO YOU?
  My (Ben) Reply: “given in marriage”???? only “your god” “give” that kind of marriage. Note: a rapist CAN be an old man, Cenon. (Remember, a Pinoy priest had sex with a woman US. Later on, that woman found out that her age 12 younger sister is having sex with the evil priest!) Wake Up!
  CENON BIBE:
  I have read your "answers" and SORRY that saying "I DON'T KNOW" is NOT REALLY ANSWERING.

  It is only ADMITTING that YOU CANNOT ANSWER my QUESTIONS.
  My (Ben) Reply: That is according to you. NOT mine.
  CENON BIBE:
  This is so different to a "god" who allows a 50-year-old man to “marry and have sex” with a 9-year-old girl.
  My (Ben) Reply: Are you sure that is the context behind the marriage? Can you proved that to me first?
  CENON BIBE: Does this "god" not know that a 9-year-old girl is still too young, even to bear children?
  My (Ben) Reply: Prove to me that a 9-year-old girl is still “too young, even to bear children” and is NOT an IMMORAL act first.
  (Kindly Add also what is the minimum age for a woman to marry in Roman Catholic WITH CLEAR PROOF/s. Thank you.)
  CENON BIBE:
  What? HOW CAN YOU SAY THAT?

  MY GOD was NOT THE ONE who GAVE A 6-YEAR-OLD CHILD in MARRIAGE to a 50-YEAR-OLD MAN? So, HOW CAN MY GOD be the FALSE GOD?

  IF YOUR RELIGION TAUGHT YOU HOW TO BE HONEST, then YOU WOULD HAVE LEFT YOUR RELIGION the MOMENT YOU SAID that the GOD who GAVE A CHILD in MARRIAGE to a 50-YEAR-OLD MAN was TEMPTED BY THE DEVIL.

  Apparently, HONESTY is NOT ONE of the VIRTUES TAUGHT in YOUR RELIGION.
  My (Ben) Reply: So, you are accepting the fact that “your god” the True God who also a All-Powerfull is TEMPTED by the devil. (Surely, you are pointing to Prophet Muhammad, peace be upon him. His marriage is divinely legal and morally accepted.)
  Refer to these: http://answering-christianity.com/aisha.htm // http://www.newadvent.org/cathen/15464b.htm // http://answering-christianity.com/age_of_mary.htm //
  X-X-X
  Again, My Challenge: Will the TRUE GOD allow a rape victim be put to another possible hell of her rapist by marrying her to him? Note: A hell is 100% possible to happen in the hands of her rapist!

  ReplyDelete
  Replies
  1. DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   I said another “possible” . . . are we clear? or are you just diverting the topic? And it does not mean that her husband-rapist will take good care of her. (This is true.)


   CENON BIBE:
   WHAT?! YOU WANT to KILL ANOTHER HUMAN BEING just because there is a "POSSIBILITY" that HE WILL FAIL in CHANGING HIS WAYS?

   And you claim to believe in an "ALL MERCIFUL GOD"?

   WHERE is the MERCY in WANTING to KILL SOMEONE because of the "POSSIBILITY" that HE WILL REMAIN BAD?   THANK GOD, I BELIEVE in the ONE, TRUE MERCIFUL GOD.

   IN CONTRAST TO WHAT YOU LEARNED FORM YOUR GOD, MY GOD'S MERCY has TAUGHT ME of the GREATER "POSSIBILITY" that A SINNER WOULD CHANGE for the BETTER.   +++

   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   “Is your god still merciful in putting the rape victim (now wife) in (another) possible danger?”


   CENON BIBE:
   That kind of a THINKING is GRAVELY LIMITED and LACKS MERCY.

   YOUR ASSUMPTION CONSIDERS MAN to be INCAPABLE of CHANGE FOR THE BETTER.

   WHAT KIND of a GOD would UNDERMINE the GOODNESS of the MAN HE CREATED?


   MY GOD is THE ONE, TRUE GOD who CREATED MAN. HE LOVES HIS CREATURE that is why HE ALLOWS a SINNER a CHANCE to RECTIFY HIS ERROR.

   The ONE, TRUE GOD also KNOWS that HE CREATED MAN to be VERY GOOD. That is the REASON GOD DOES NOT AUTOMATICALLY ORDER the KILLING of a SINNER.

   ONLY a MAN-MADE GOD would IMMEDIATELY ORDER the DEATH of an OFFENDER.

   Delete
  2. DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   I said another “possible” . . . are we clear? or are you just diverting the topic? And it does not mean that her husband-rapist will take good care of her. (This is true.)


   CENON BIBE:
   WHAT?! YOU WANT to KILL ANOTHER HUMAN BEING just because there is a "POSSIBILITY" that HE WILL FAIL in CHANGING HIS WAYS?

   And you claim to believe in an "ALL MERCIFUL GOD"?

   WHERE is the MERCY in WANTING to KILL SOMEONE because of the "POSSIBILITY" that HE WILL REMAIN BAD?   THANK GOD, I BELIEVE in the ONE, TRUE MERCIFUL GOD.

   IN CONTRAST TO WHAT YOU LEARNED FORM YOUR GOD, MY GOD'S MERCY has TAUGHT ME of the GREATER "POSSIBILITY" that A SINNER WOULD CHANGE for the BETTER.   +++

   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   “Is your god still merciful in putting the rape victim (now wife) in (another) possible danger?”


   CENON BIBE:
   That kind of a THINKING is GRAVELY LIMITED and LACKS MERCY.

   YOUR ASSUMPTION CONSIDERS MAN to be INCAPABLE of CHANGE FOR THE BETTER.

   WHAT KIND of a GOD would UNDERMINE the GOODNESS of the MAN HE CREATED?


   MY GOD is THE ONE, TRUE GOD who CREATED MAN. HE LOVES HIS CREATURE that is why HE ALLOWS a SINNER a CHANCE to RECTIFY HIS ERROR.

   The ONE, TRUE GOD also KNOWS that HE CREATED MAN to be VERY GOOD. That is the REASON GOD DOES NOT AUTOMATICALLY ORDER the KILLING of a SINNER.

   ONLY a MAN-MADE GOD would IMMEDIATELY ORDER the DEATH of an OFFENDER.

   Delete
  3. SABI KO:
   ARE YOU JUST ECHOING the EXPLOITATION taking place in MARRIAGES where CHILDREN are GIVEN in MARRIAGE to VERY OLD MEN? Or the EXPLOITATION of WOMEN who are FORCED to SHARE THEIR HUSBANDS to OTHER WOMEN?

   Wait. ISN'T THOSE TYPES of EXPLOITATION FAMILIAR TO YOU?


   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   “given in marriage”???? only “your god” “give” that kind of marriage. Note: a rapist CAN be an old man, Cenon. (Remember, a Pinoy priest had sex with a woman US. Later on, that woman found out that her age 12 younger sister is having sex with the evil priest!) Wake Up!


   CENON BIBE:
   THANK YOU for ADMITTING that A 50-YEAR-OLD MAN can be a RAPIST.

   Then WHAT CAN YOU SAY about YOUR PROPHET WHO MARRIED a 6-YEAR-OLD CHILD and HAD SEX WITH HER when SHE WAS ONLY 9-YEARS-OLD?


   NOW, why are you ACCUSING MY GOD of ALLOWING a 50-YEAR-OLD RAPIST to MARRY a CHILD?

   MY GOD DOES NOT ALLOW such HEINOUS and DASTARDLY ACT.

   HOW ABOUT YOUR GOD? DOES HE ALLOW a 50-YEAR-OLD RAPIST to MARRY a 6-YEAR-OLD CHILD?   IT'S GOOD that YOU MENTIONED the ERRING PRIEST.

   THAT PRIEST WENT AGAINST the WILL of the ONE, TRUE GOD. THAT PRIEST WILL BE PUNISHED... IF NOT by THE LAWS OF MEN, HE WILL BE PUNISHED BY GOD.


   HOW ABOUT YOUR GOD?

   WILL YOUR GOD PUNISH a 50-YEAR-OLD MAN who MARRIES and HAS SEX with a VERY YOUNG CHILD?

   YOU CANNOT ANSWER THIS QUESTION, RIGHT?

   NAKAKAHIYA, di ba?   +++

   SABI KO:
   This is so different to a "god" who allows a 50-year-old man to “marry and have sex” with a 9-year-old girl.


   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   Are you sure that is the context behind the marriage? Can you proved that to me first?


   CENON BIBE:
   DO YOU WANT PROOF of a 50-YEAR-OLD MAN who MARRIED a 6-YEAR-OLD GIRL and HAD SEX WITH HER when SHE WAS ONLY 9-YEARS OLD?

   WOULD YOU LIKE to DISCUSS THIS ONE SIMULTANEOUSLY IN YOUR BLOG?

   WOULD YOU PROMISE NOT TO REMOVE IT LIKE WHAT YOU DID WITH THE OTHER DISCUSSIONS where YOU FAILED to DEFEND YOUR BELIEFS?   +++

   SABI KO:
   Does this "god" not know that a 9-year-old girl is still too young, even to bear children?


   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   Prove to me that a 9-year-old girl is still “too young, even to bear children” and is NOT an IMMORAL act first.

   (Kindly Add also what is the minimum age for a woman to marry in Roman Catholic WITH CLEAR PROOF/s. Thank you.)


   CENON BIBE:
   I WILL DISCUSS THIS IN A NEW POST.

   But to give you an idea:
   A GIRL enters PUBERTY (the AGE WHEN SHE BEGINS to BE ABLE TO BEAR A CHILD) at the AGE of 10 OR 11. --Teenage Growth & Development: 11-14 Years

   So, A 9-YEAR-OLD GIRL is NOT EVEN AT THE CHILD-BEARING AGE.

   The ONLY REASON to HAVE SEX WITH HER is LUST, which is IMMORAL when DIRECTED TOWARDS a CHILD NOT YET AT PUBERTY.


   Here is the CATHOLIC LAW on the AGE OF MARRIAGE.

   CHAPTER III.

   SPECIFIC DIRIMENT IMPEDIMENTS

   Canon 1083 §1. A man before he has completed his sixteenth year of age and a woman before she has completed her fourteenth year of age cannot enter into a valid marriage.

   §2. The conference of bishops is free to establish a higher age for the licit celebration of marriage.


   EASILY PUT, A MAN NOT YET 16-YEARS OLD, and a WOMAN NOT YET 14-YEARS OLD, CANNOT BE MARRIED in the CATHOLIC CHURCH.

   So, 16 (for a MAN) and 14 (for a woman) are the MINIMUM AGE for MARRIAGE. Meaning, THEY ARE WELL WITHIN the AGE OF PUBERTY or PROCREATION.

   BUT THESE can be HIGHER DEPENDING on the DETERMINATION of the LOCAL BISHOPS. (CANON 1083, #2)

   Delete
  4. SABI KO:
   MY GOD was NOT THE ONE who GAVE A 6-YEAR-OLD CHILD in MARRIAGE to a 50-YEAR-OLD MAN? So, HOW CAN MY GOD be the FALSE GOD?


   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   So, you are accepting the fact that “your god” the True God who also a All-Powerfull is TEMPTED by the devil.


   CENON BIBE:
   And WHEN DID THE DEVIL TEMPT MY GOD?

   THE DEVIL TRIED THREE TIMES BUT HE FAILED THREE TIMES.

   MY GOD even SHOOED AWAY THE DEVIL.


   HOW ABOUT YOUR GOD? WAS HE ABLE to BLOCK the INCLUSION OF SATANIC INFLUENCE in the REVELATION GIVEN TO YOUR PROPHET?

   SURAH 22:52
   Never did We send a Messenger or a prophet before you but when he did recite the revelation or narrated or spoke, Shaitan (Satan) threw (some falsehood) in it. But Allah abolishes that which Shaitan (Satan) throws in. Then Allah establishes His Revelations. And Allah is All-Knower, All-Wise:


   HOW CAN SHAITAN THROW FALSEHOOD in the "REVELATION" OF GOD?

   What is NOTEWORTHY is the QURAN ITSELF ADMITS the ENTRY of this FALSEHOOD in the REVELATION.

   WHY IS THAT?   +++

   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   Surely, you are pointing toProphet Muhammad, peace be upon him. His marriage is divinely legal and morally accepted.)


   CENON BIBE:
   That's the QUESTION that YOU FAILED to ANSWER.

   HOW CAN the ONE, TRUE GOD ALLOW the MARRIAGE of a 6-YEAR-OLD CHILD and her GIVEN TO SEX at the age of 9 to a 50-YEAR-OLD MAN?

   WHERE IS IT MORALLY ACCEPTED for a 6-YEAR-OLD CHILD to be MARRIED to a 50-YEAR-OLD MAN?

   WHERE is it MORALLY ACCEPTED for a 50-YEAR-OLD MAN to HAVE SEX with a 9-YEAR-OLD CHILD?

   EVEN in SAUDI ARABIA, PEOPLE are PROTESTING the MARRIAGE of CHILDREN to OLD MEN.

   Please GIVE ME CONCRETE INFORMATION and NOT LINKS. ANSWERS and NOT EXCUSES.

   THANKS.

   Delete
 6. Truth:

  1) The rapist (husband) CAN turn the victim's (now wife) life into HELL with him. That is 100% possible.

  2) "god of Cenon" ordered marriage for the rape victim and his attacker (rapist man) in Deuteronomy 22:28-29!

  Again, My Challenge:

  Will the TRUE GOD allow a rape victim be put to another possible hell of her rapist by marrying her to him, YES or NO and Why?

  (Note: A hell is 100% possible to happen in the hands of her rapist!)
  _

  ReplyDelete
  Replies
  1. DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   1) The rapist (husband) CAN turn the victim's (now wife) life into HELL with him. That is 100% possible.


   CENON BIBE:
   "CAN," "POSSIBLE."

   YOUR VIEWS of MAN are JADED and TENDED to SEE MAN AS EVIL.

   SUCH VIEWS CANNOT be FROM the ONE, TRUE MERCIFUL GOD, who CREATED MAN to be VERY GOOD and LOVES MAN.

   The ONE, TRUE MERCIFUL GOD, TEACHES HIS PEOPLE to be MERCIFUL ALSO.

   IN CONTRAST to YOUR BELIEFS, the ONE, TRUE GOD KNOWS that an OFFENDER "CAN" CHANGE and "CAN" BECOME A GOOD HUSBAND to HIS VICTIM.

   The ONE, TRUE GOD KNOWS that there is a 100% POSSIBILITY for A SINNER to CHANGE, as ATTESTED TO by SO MANY CONVERSIONS and LIFE CHANGES.

   OBVIOUSLY, YOUR GOD DOES NOT SEE the GOODNESS in MAN and DOES NOT BELIEVE that MAN CAN CHANGE.

   THANK GOD, YOUR GOD is NOT MY GOD.   +++

   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   2) "god of Cenon" ordered marriage for the rape victim and his attacker (rapist man) in Deuteronomy 22:28-29!


   CENON BIBE:
   YOU YOURSELF ADMITTED that EVEN A SINNER CAN CHANGE. (YOU THINK BETTER THAN Y0UR "GOD.")

   Delete
  2. DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   Again, My Challenge:

   Will the TRUE GOD allow a rape victim be put to another possible hell of her rapist by marrying her to him, YES or NO and Why?

   (Note: A hell is 100% possible to happen in the hands of her rapist!)


   CENON BIBE:
   IT IS ONLY YOUR DARK, VENGEFUL and MERCILESS ASSUMPTION that A RAPE VICTIM would END UP IN "HELL" IF SHE MARRIES HER RAPIST.

   THE ONE, TRUE MERCIFUL GOD DOES NOT THINK AS YOU DO.

   The ONE, TRUE MERCIFUL GOD WILL ALLOW A SINNER to RECTIFY HIS SINS. And THAT IS THE ESSENCE OF DEUTERONOMY 22:28-29.   ONLY a MAN-MADE GOD DOUBT if a SINNER CAN CHANGE.

   A FALSE GOD would BE as VENGEFUL as the MAN WHO CREATED HIM. THERE WOULD BE NO MERCY IN HIM.

   This FALSE GOD CAN PRETEND to be MERCIFUL but HIS COMMANDMENTS WILL PROVE that HE HAS NO MERCY IN HIM.

   I KNOW YOU KNOW WHICH ONE is YOUR GOD.

   Delete
 7. CENON BIBE: TRULY, MY GOD is the ONE, TRUE GOD, as YOU YOURSELF ATTESTED.
  My Reply: No, I DID NOT.
  X-X-X
  CENON BIBE:
  SO, YOU, A MAN, KNOW that EVEN A SINNER CAN CHANGE.

  Aren't YOU SHOWING MORE MERCY than a "god" WHO IMMEDIATELY ORDERS the DEATH of an OFFENDER?

  It would appear that YOU THINK BETTER than the VENGEFUL GOD who DOES NOT GIVE A SINNER a CHANCE to CHANGE or RECTIFY HIS ERROR.


  What? HOW CAN A RAPE VICTIM be EXPLOITED AGAIN when HER ATTACKER is NOW APPOINTED as HER PROTECTOR?

  The ASSURANCE that the RAPIST WOULD BECOME the PROTECTOR of the VICTIM will be GIVEN by the PEOPLE of GOD.

  My Reply: True, that man can change, so what if he will change? Does his change to “GOODness” will satisfy what he did? No. He committed a crime, he must face its consequences. Is rape NOT a crime in Roman Catholic, Yes or No? IT IS NOT REVENGE. There is NO 100% assurance that he will become a PROTECTOR, a protector by its literal meaning. Ok? PEOPLE OF GOD are NOT the GOD HIMSELF to say that.
  X-X-X
  CENON BIBE: OH, perhaps you are THINKING of the EXPLOITATION being COMMITTED on CHILDREN who are MARRIED to VERY OLD MEN.

  INDEED, in a SOCIETY or RELIGION that ALLOWS CHILDREN to be MARRIED to SEXUAL PREDATORS, the EXPLOITATION CONTINUES.

  In such an EXPLOITATIVE and SEX-STARVED SOCIETY, EXPLOITATION of CHILDREN and WOMEN is PART OF LIFE.

  In CONTRAST to the PEOPLE OF GOD, PEOPLE in such an EXPLOITATIVE SOCIETY are the ONES WHO ENFORCE the EXPLOITATION.
  My Reply: Those criminals must be put to justice ~ DEATH. It do not mean that a legal marriage between the two – young woman by age and old man by age, is an EXPLOITATION. Ah, People of God? Why don’t we go the Man of God? The Pinoy PRIEST who had sex with the age 12 younger sister of his “girlfriend” whom he have a regular “sex” as that GF admitted. People of God? Wew.
  X-X-X
  CENON BIBE: THANK GOD, I BELIEVE in the ONE, TRUE MERCIFUL GOD. ONLY a MAN-MADE GOD would IMMEDIATELY ORDER the DEATH of an OFFENDER.

  My Reply: No, you don’t. Numbers 15:32-36 While the Israelites were in the desert, a man was found gathering wood on the Sabbath day. Those who found him gathering wood brought him to Moses and Aaron and the whole assembly, and they kept him in custody, because it was not clear what should be done to him. Then the LORD said to Moses, “The man must die. The whole assembly must stone him outside the camp.” So the assembly took him outside the camp and stoned him to death, as the LORD commanded Moses.
  Here, see? No second chance, CENON. Rape is less criminal than gathering firewood during Sabbath.
  X-X-X
  CENON BIBE: So, A 9-YEAR-OLD GIRL is NOT EVEN AT THE CHILD-BEARING AGE.
  My (BEN) Reply: Liar. You are adding level into a level 3. See: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_youngest_birth_mothers
  C ENON BIBE: EASILY PUT, A MAN NOT YET 16-YEARS OLD, and a WOMAN NOT YET 14-YEARS OLD, CANNOT BE MARRIED in the CATHOLIC CHURCH.

  My Reply: See, this a proof of man-made laws for the man-made god.

  ReplyDelete
  Replies
  1. SABI KO:
   TRULY, MY GOD is the ONE, TRUE GOD, as YOU YOURSELF ATTESTED.


   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   No, I DID NOT.


   CENON BIBE:
   YOU SAID, the ONE, TRUE GOD is ALL-MERCIFUL.

   MY GOD is ALL-MERCIFUL. So, according to you, MY GOD is the ONE, TRUE GOD.


   COMPARE HIM to YOUR GOD who, according to you, DOES NOT SHOW MERCY to OFFENDERS.

   ORDERING the IMMEDIATE KILLING of an OFFENDER SHOWS NO MERCY. It SHOWS VINDICTIVENESS.

   So, IS YOUR GOD, who is UNMERCIFUL to an OFFENDER, the ONE, TRUE GOD?   +++

   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   True, that man can change, so what if he will change? Does his change to “GOODness” will satisfy what he did? No. He committed a crime, he must face its consequences.


   CENON BIBE:
   IS THAT what YOUR LEARNED from your "GOD"?

   YOU CLAIMED that YOUR GOD is "ALL MERCIFUL" and yet YOU INSIST that EVEN A MAN who HAS CHANGED SHOULD be MERCILESSLY KILLED.

   YOUR STATEMENT NOT ONLY SHOWS GROSS VINDICTIVENESS, but also CRUELTY.

   IMAGINE, KILLING an OFFENDER who has ALREADY CHANGED.

   YOU can ONLY LEARN THAT from a VINDICTIVE and UNFORGIVING GOD.   +++

   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   Is rape NOT a crime in Roman Catholic, Yes or No? IT IS NOT REVENGE.


   CENON BIBE:
   OF COURSE, RAPE is a CRIME in the ROMAN CATHOLIC CHURCH.

   But SINCE WE BELIEVE in an ALL-MERCIFUL GOD, WE ALSO SHOW MERCY to OFFENDERS.

   That is why WE STRIVE to HAVE HIM REPENT, CHANGE FOR THE BETTER and CORRECT HIS OFFENSE.


   I am SORRY that THAT IS IN CONTRAST to WHAT YOU LEARNED from YOUR GOD, which is TO BE UNMERCIFUL and UNFORGIVING.

   WHERE is the "ALL MERCIFUL GOD" that YOU CLAIM to BELIEVE IN?   +++

   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   There is NO 100% assurance that he will become a PROTECTOR, a protector by its literal meaning. Ok? PEOPLE OF GOD are NOT the GOD HIMSELF to say that.


   CENON BIBE:
   As long as we are talking about MEN, THERE is NOTHING 100% PERCENT CERTAIN.

   But WE BELIEVE in the GOODNESS of MEN because WE BELIEVE that the GOD WHO CREATED THEM is ALSO ALL GOOD.


   Now, IF AN OFFENDER DOES NOT CHANGE, then THAT IS HIS CHOICE and HE IS ASKING FOR the PUNISHMENT that HE WANTS.

   THAT is the TIME to PUNISH ... AFTER HE REJECTS MERCY and the SECOND CHANCE and INSISTS on CONTINUING HIS EVIL WAYS.   +++

   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   Those criminals must be put to justice ~ DEATH.


   CENON BIBE:
   WE BELIEVE in the ONE TRUE LIFE-GIVING CREATOR of MAN so WE DO NOT SUBSCRIBE to THE DEATH PENALTY.

   ONLY GOD HAS THE RIGHT to TAKE A LIFE.


   WE BELIEVE that aside from being ALL MERCIFUL, OUR GOD is also ALL POWERFUL.

   IF HE THINKS that an OFFENDER DESERVES DEATH, HE WOULD BE THE ONE to DO IT HIMSELF. HE WOULD NOT NEED OUR HELP in KILLING SOMEONE.


   IS YOUR GOD so WEAK and POWERLESS that HE NEEDS YOU to DO THE KILLING FOR HIM?   +++


   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   It do not mean that a legal marriage between the two – young woman by age and old man by age, is an EXPLOITATION.


   CENON BIBE:
   WE are NOT TALKING ABOUT a "YOUNG WOMAN" but 6-YEAR-OLD and 9-YEAR-OLD YOUNG, INNOCENT and HELPLESS CHILDREN.

   MARRYING THEM and HAVING SEX with them is EXPLOITATION.


   WOULD YOU ALLOW a 50-YEAR-OLD MAN to MARRY YOUR 6-YEAR-OLD DAUGHTER?

   WOULD YOU BE HAPPY if a 50-YEAR-OLD MAN to MARRY HAS SEX with YOUR 9-YEAR-OLD DAUGHTER?

   PLEASE ANSWER THOSE TWO QUESTIONS.

   Delete
  2. DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   Ah, People of God? Why don’t we go the Man of God? The Pinoy PRIEST who had sex with the age 12 younger sister of his “girlfriend” whom he have a regular “sex” as that GF admitted. People of God? Wew.


   CENON BIBE:
   IF a PRIEST TRULY COMMITTED THAT CRIME then HE SHOULD BE PUNISHED.

   WE DO NOT CONDONE SUCH IMMORAL ACTS.

   WE are NOT LIKE YOU who TRY TO JUSTIFY the LUSTFUL and EXPLOITATIVE MARRIAGE and SEX of OLD MEN with 6-YEAR-OLD and 9-YEAR-OLD CHILDREN.   +++

   SABI KO:
   THANK GOD, I BELIEVE in the ONE, TRUE MERCIFUL GOD. ONLY a MAN-MADE GOD would IMMEDIATELY ORDER the DEATH of an OFFENDER.


   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   No, you don’t. Numbers 15:32-36 ...

   Here, see? No second chance, CENON. Rape is less criminal than gathering firewood during Sabbath.


   CENON BIBE:
   The SIMPLE ANSWER to YOU is CONTEXT.

   First, at that point in the BOOK OF NUMBERS, ISRAEL was a VERY YOUNG NATION or PEOPLE OF GOD.

   God was STILL FORMING THEM and TEACHING THEM to OBEY HIM and GOD WAS DOING WHAT WAS NECESSARY to INSTILL OBEDIENCE IN THEM.   Second, the OFFENSE was NOT AGAINST ANY MAN but was a DIRECT ATTACK on GOD who had just GIVEN THEM the 10 COMMANDMENTS.

   It was NOT A SIMPLE OFFENSE against ANY HUMAN BEING but a DIRECT REBELLION AGAINST GOD.


   Third, since ISRAEL was STILL VERY YOUNG and MOST OF THEM had the TENDENCY to REBEL AGAINST GOD, ANY VIOLATOR of GOD'S DIRECT LAWS could "INFECT" the REST OF THE PEOPLE.

   GOD WANTED to PROTECT the REST of ISRAEL so HE REMOVED the OFFENDER from them so that HE WOULD NO LONGER BE A BAD EXAMPLE TO THEM.

   LATER ON, WHEN THE SITUATION and CONTEXT ALREADY CHANGED, GOD HIMSELF BECAME MAN in the PERSON of THE LORD JESUS CHRIST and INSISTED MORE on LOVING OTHERS.

   GOD is ALL-WISE that HE KNEW the SITUATION and CONTEXT HAVE CHANGED so MAN NEEDED NEW RULES and NEW COMMANDMENTS to SUIT THEIR SITUATION.   +++

   SABI KO:So, A 9-YEAR-OLD GIRL is NOT EVEN AT THE CHILD-BEARING AGE.


   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   Reply: Liar. You are adding level into a level 3. See: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_youngest_birth_mothers


   CENON BIBE:
   YOU GAVE a LIST that INCLUDED 5-YEAR-OLDS,6-YEAR-OLDS, and 9-YEAR-OLDS GETTING PREGNANT.

   THESE are NOT NORMAL OCCURRENCES.

   CAN YOU SHOW ME ANY MEDICAL or BIOLOGICAL PROOF that SUCH PREGNANCIES are NORMAL?   YOU are BASING YOUR BELIEF on ABNORMAL EVENTS.

   IS YOUR RELIGION and BELIEF SYSTEM ABNORMAL that YOU CLAIM TRUTH arising from ABNORMAL OCCURRENCES?   +++

   SABI KO:EASILY PUT, A MAN NOT YET 16-YEARS OLD, and a WOMAN NOT YET 14-YEARS OLD, CANNOT BE MARRIED in the CATHOLIC CHURCH.


   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   See, this a proof of man-made laws for the man-made god.


   CENON BIBE:
   YOU are SPEAKING OUT OF IGNORANCE.

   GOD BECAME MAN, SPOKE to the FIRST CHRISTIANS and HE HIMSELF GAVE the CHURCH POWER and AUTHORITY to MAKE LAWS that ITS MEMBERS SHOULD FOLLOW.

   Read MATTHEW 16:18-19 and MATTHEW 18:18.


   HOW ABOUT YOU? WHEN DID GOT SPEAK TO YOUR PROPHET DIRECTLY and GAVE HIS COMMANDMENTS?

   YOU CLAIM that YOUR PROPHET WENT UP to HEAVEN but YOU DISCREDIT the HADITHS that TELL CONTRADICTORY and CONFLICTING ACCOUNTS of this supposed AL MIRAJ.

   NOW, WHO has a MAN-MADE GOD and OBEYS MAN-MADE LAWS?

   Delete
 8. CENON BIBE: HOW ABOUT YOUR GOD? WAS HE ABLE to BLOCK the INCLUSION OF SATANIC INFLUENCE in the REVELATION GIVEN TO YOUR PROPHET?

  SURAH 22:52
  Never did We send a Messenger or a prophet before you but when he did recite the revelation or narrated or spoke, Shaitan (Satan) threw (some falsehood) in it. But Allah abolishes that which Shaitan (Satan) throws in. Then Allah establishes His Revelations. And Allah is All-Knower, All-Wise:


  HOW CAN SHAITAN THROW FALSEHOOD in the "REVELATION" OF GOD?

  What is NOTEWORTHY is the QURAN ITSELF ADMITS the ENTRY of this FALSEHOOD in the REVELATION.

  WHY IS THAT?

  My Reply: Wrong understanding. See, from what you have presented >>-->>> “But Allah ABOLISHES that which Shaitan (Satan) throws in.” And ~ “No evil ones have brought down this (Revelation): It would neither suit them Nor would they be able (To produce it). Indeed they have been removed Far from even (a chance of) Hearing it.” Holy Qur’ân 26:210-212
  Many people have a wrong concept of Satan. They think that Satan can probably do everything, except a couple of things that God can do. According to them, Satan is slightly below God in power. Since the people do not want to accept that the Qur’ân is a miraculous revelation, they say that it is Satan’s handiwork.

  1. If Satan would have written the Qur’ân, he would not have mentioned in the same Qur’ân in Soorah Nahl (interpretation of the meaning):
  “When thou does read The Qur’ân, seek Allah’s protection from Satan theRejected One.” Holy Qur’ân 16:98 (Emphasis mine)
  Is this how you feel Satan would write a book? Does he tell you; “Before you read my book ask God to save you from me???“
  1. There are several verses in the Qur’ân which will give enough evidence that Satan is not the author of the Qur’ân.
  In Soorah Al Aaraf (interpretation of the meaning):
  “If a suggestion from Satan assail your (mind), seek refuge with Allah; for He hears and knows (all things).” Holy Qur’ân 7:200 (Emphasis mine)
  Why would Satan tell his followers, that whenever he gives any suggestions to them, they should seek refuge in Almighty Allah to whom he is an avowed enemy?
  1. In Soorah Baqarah (interpretation of the meaning):

  “O ye people! Eat of what is on earth, lawful and good; and do not follow the footsteps of the Evil one, For he is to you an avowed enemy.” Holy Qur’ân2:168 (Emphasis mine)
  1. In Soorah Yâseen (interpretation of the meaning):

  “Did I not enjoin on you, O ye children of Adam, that ye should notworship Satan; for that he was to you an enemy avowed?” Holy Qur’ân36:60 (Emphasis mine)
  Satan is intelligent, no wonder that he can put this idea into the minds of people that he himself wrote the Qur’ân. Compared to Almighty God, Satan is insignificant, and Almighty Allah is far more intelligent. He knows Satan’s evil intentions and hence no wonder that He has given the reader of the Qur’ân several proofs to show that Qur’ân is God’s word, and not Satan’s word.
  The Bible mentions in the Gospel of Mark,
  “And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house be divided against itself, that house cannot stand. And ifSatan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end.” Mark 3:24-26 (Emphasis mine)

  ReplyDelete
  Replies
  1. DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   Wrong understanding. See, from what you have presented >>-->>> “But Allah ABOLISHES that which Shaitan (Satan) throws in.” And ~ “No evil ones have brought down this (Revelation): It would neither suit them Nor would they be able (To produce it). Indeed they have been removed Far from even (a chance of) Hearing it.” Holy Qur’ân 26:210-212


   CENON BIBE:
   WERE ANY FALSEHOODS ABOLISHED?

   PLEASE SHOW ME ONE OR TWO of these FALSEHOOD that YOUR GOD "ABOLISHED."

   TAKE NOTE, YOUR QURAN CLEARLY STATED that "when he did recite the revelation or narrated or spoke, Shaitan (Satan) threw (some falsehood) in it."

   SURAH 22:52 CLEARLY SAYS that SATAN was SUCCESSFUL in THROWING the FALSEHOOD INTO the REVELATION GIVEN TO YOU, meaning IT WAS ALREADY RECITED and NARRATED TO YOU.

   IF ALLAH DID ABOLISH ANY of these FALSEHOODS, WHICH OF THESE REVELATIONS have been ABOLISHED?

   JUST GIVE ME ONE or TWO.   Now, UNWITTINGLY, YOU SHOWED a GLARING CONTRADICTION in the QURAN.

   You cited Holy Qur’ân 26:210-212, which says "Indeed they have been removed Far from even (a chance of) Hearing it.”

   This means, THE EVIL WAS NOT EVEN HEARD, RIGHT?

   IF IT WAS NOT EVEN HEARD, HOW COME SURAH 22:52 SAYS that FALSEHOODS were even RECITED and NARRATED to YOU?

   SURAH 22:52 only STATES that SUCH FALSEHOODS by the EVIL ONE WERE INDEED HEARD, IN CONTRADICTION to WHAT SURAH 26:210-212 SAID.   RIGHT?

   Delete
 9. CENON BIBE:
  And WHEN DID THE DEVIL TEMPT MY GOD?

  THE DEVIL TRIED THREE TIMES BUT HE FAILED THREE TIMES.

  MY GOD even SHOOED AWAY THE DEVIL.
  The ONE WHO NEEDS MERCY is the RAPIST because HE SHOULD FACE CERTAIN DEATH and DESTRUCTION.
  My (Ben) Reply: I’d rather refer to the Bible than you.
  “At once the Spirit sent him out into the desert, and he was in the desert forty days, being tempted by Satan. He was with the wild animals, and angels attended him. (From the NIV Bible, Mark 1:12-13)“

  James 1
  13When tempted, no one should say, “God is tempting me.” For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone;
  14but each one is tempted when, by his own evil desire (so Jesus had evil desires when he was tempted!!), he is dragged away and enticed.
  15Then, after desire has conceived, it gives birth to sin; and sin, when it is full -grown, gives birth to death.
  The fact that Jesus had “evil desires” when he got tempted proves:
  1- He was not the perfect and infallible human that Christians often claim.
  2- He actually did sin, because covet and lust are part of temptation and the Bible clearly forbade them! See the next section for more details.

  X-X-X

  CENON BIBE:
  A VICTIM of RAPE DOES NOT NEED MERCY. WHAT SHE NEEDS is JUSTICE.
  My (Ben) Reply: Again, the rapist CAN still be bad or even go WORSE after the marriage. It ONLY mean that ‘your God’ is putting the rape victim in another possible danger. And that is NOT justice and mercy towards her.
  X-X-X
  CENON BIBE: The ONE WHO NEEDS MERCY is the RAPIST because HE SHOULD FACE CERTAIN DEATH and DESTRUCTION.

  So, THE ONE, TRUE MERCIFUL GOD GAVE the RAPIST MERCY.
  My (Ben) Reply: The criminal do not need mercy, it is the rape one who need mercy, especially justice. ‘your God’ clearly supports injustice and no mercy. That is a fact. See Qur’an 68:34-36.

  ReplyDelete
  Replies
  1. DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   My (Ben) Reply: I’d rather refer to the Bible than you.
   “At once the Spirit sent him out into the desert, and he was in the desert forty days, being tempted by Satan. He was with the wild animals, and angels attended him. (From the NIV Bible, Mark 1:12-13)“


   CENON BIBE:
   WHY REFER ME to the VERSES?

   YOU CAN'T SHOW the ACTUAL TEXT where SATAN ACTUALLY TEMPTED the LORD JESUS, RIGHT?

   PLEASE CITE the SPECIFIC TEXT where THE DEVIL WAS ABLE to TEMPT the LORD JESUS.

   IF YOU SHOW ME ONE TEXT where SATAN SUCCESSFULLY TEMPTED JESUS then I WILL RECITE THE SHAHADA RIGHT HERE and NOW.


   BUT IF YOU ARE NOT ABLE TO SHOW ONE INSTANCE where SATAN TRULY TEMPTED THE LORD, then REJECT YOUR WRONG BELIEF.

   WHAT DO YOU SAY?

   DO YOU HAVE THE COURAGE to STAND UP for WHAT YOU BELIEVE IN?   +++

   SABI KO:
   A VICTIM of RAPE DOES NOT NEED MERCY. WHAT SHE NEEDS is JUSTICE.


   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   Again, the rapist CAN still be bad or even go WORSE after the marriage. It ONLY mean that ‘your God’ is putting the rape victim in another possible danger. And that is NOT justice and mercy towards her.


   CENON BIBE:
   I ALREADY RESPONDED TO YOUR INSISTENCE that AN OFFENDER MIGHT NOT CHANGE.

   I said, IF HE DOES NOT CHANGE then HE DESERVES THE PUNISHMENT that HE WANTS TO GET.

   YOU HAVE NOT ABLE to DISPROVE THAT POINT.


   YOU are only INSISTING on the UNMERCIFUL NATURE of YOUR GOD.

   Now, IS AN UNMERCIFUL GOD TRUE or NOT?

   Delete
 10. Acid Test #1

  Objective: To know if Cenon Bibe Jr is avoiding to respond on my point by point questions.

  Note: All the questions have common context answer of Yes or No.

  (1) Bible passages 2 Kings 8:26 and 2 Chronicles 22:2 CLEARLY say that the age of Ahaziah when he begun to rule in Jerusalem is 22 and 42 respectively, is age 22 is equal to age 42, Yes or No?

  (2) Bible passages 1 Kings 7:26 and 2 Chronicles 4:5 CLEARLY say that the number of bath of the facility that Solomon has built has 2,000 and over 3,000 respectively, is 2,000 baths is equal to over 3,000 baths, Yes or No?

  (3) Bible passages 1 Kings 4:26 and
  2 Chronicles 9:25 CLEARLY say that the number of stall for horses that Solomon have is 40,000 and 4,000, is 40,000 horse stalls is equal to 4,000 horse stalls, Yes or No?

  (4) Bible passages 2 Kings 7:26 and 1 Chronicles 36:9 CLEARLY say that the age of Jehoiahim when he begun to rule in Jerusalem is 18 and 8 respectively, is age 18 means age 8, Yes or No?

  (5) Bible passages 2 Samuel 24:1 and 1 Chronicles 21:1 CLEARLY say that the one who incited David to count the fighting men in Israel is God and Satan respectively, is God (of the Bible and Roman Catholics) is also Satan, Yes or No?

  (6) Bible passages Matthew 27:46 and Mark 15:34 CLEARLY say that the language Jesus used when he shouted to 'his God' "My God, my God, why has thou FORSAKEN me?" is Hebrew and Aramaic respectively, is the Hebrew language has other name and it was called Aramaic language, Yes or No?

  (7) Bible passages Matthew 28:1 and Mark 16:2 CLEARLY say that the time the women visit the tomb is "towards the dawn" and "when the sun had risen" respectively, do "the hours under the towards the dawn" and "the hours under the sun had risen" are the same, Yes or No?

  (8) Bible passages John 8:14 and John 5:31 CLEARLY say about what would Jesus say about bearing his own witness to be "TRUE" and "NOT TRUE" respectively, is TRUE means NOT TRUE, Yes or No?

  (9) God is the Author of Confusion, Yes or No?

  (10) A house divided against itself do not fall, Yes or No?

  (11) Was baby Jesus life was threatened in Jerusalem, Yes or No?

  (12) Can a True God be tempted by the devil, Yes or No?

  (13) Is Jesus a God, Yes or No?

  (14) With regards to Deuteronomy 22:28-29 it is safe to say that the raped CAN BE of ages anywhere from 5 to 10 AND the rapist CAN be of age 60 (since no specific ages are put there). Can a Merciful God do this to the raped, Yes or No?

  (15) Cenon Bibe Jr do not want to answer the above examples of point to point questions honestly by Yes or No because it would be like admitting that 'his God' is a 'false God', Yes or No?

  ReplyDelete
  Replies
  1. THERE are NO CONTRADICTIONS in the BIBLE.

   I HAVE EXPLAINED THAT ALREADY. THEY are ON THE TOPIC LIST.

   YOU CANNOT REFUTE and CANNOT DISPUTE MY ANSWERS so YOU are ONLY REPEATING YOUR ERRONEOUS CLAIMS.

   YOU CAN READ my ANSWERS HERE: THERE ARE NO CONTRADICTIONS IN THE BIBLE, ONLY LACK OF KNOWLEDGE AMONG MUSLIMS.


   HERE are SOME MORE: MGA TALATANG BINABALUKTOT NG MGA BALIK ISLAM   +++

   DEFENDERBEN (ISLAMIC DEFENDER) SAID:
   (6) Bible passages Matthew 27:46 and Mark 15:34 CLEARLY say that the language Jesus used when he shouted to 'his God' "My God, my God, why has thou FORSAKEN me?" is Hebrew and Aramaic respectively, is the Hebrew language has other name and it was called Aramaic language, Yes or No?


   CENON BIBE:
   Again, THAT ONE is ALSO ANSWERED ALREADY.

   READ the ANSWER HERE: ELI, ELI LEMA SABACHTHANI

   YOU CANNOT REFUTE MY ANSWERS so YOU ARE JUST REPEATING AN OLD DESTROYED ISSUE.


   REPEATING WORN OUT and ALREADY ANSWERED CLAIMS is the MARK of a LOSER.   +++

   ALL YOUR ERRONEOUS CLAIMS CAN BE ANSWERED.

   YOU ARE GIVING SO MANY FALSE ACCUSATIONS in the HOPE that YOU WOULD GET ONE THING RIGHT.


   YOU are ALSO HOPING that I WOULD NOT HAVE THE TIME or the ENERGY to ANSWER THEM ONE BY ONE.   NONETHELESS, I HAVE ALREADY DISPUTED MANY of YOUR FALSE CLAIMS.

   HAVING DONE THAT, I HAVE EFFECTIVELY DESTROYED ALL YOUR FALSE ACCUSATION.

   Delete
  2. LET'S MAKE THIS SIMPLE.

   IT IS EITHER ALL YOUR ACCUSATIONS are TRUE or ALL OF THEM ARE FALSE.

   Now, CAN YOU STAND BY YOUR CONVICTION THAT ALL OF YOUR ACCUSATIONS ARE TRUE?

   IF NO, or YOU BE THINK AT LEAST ONE IS NOT TRUE, then IT IS CLEAR that YOU BELIEVE in a WRONG CONVICTION and THE REST are ALSO FALSE.


   IF YES and YOU THINK ALL OF THEM are INDEED TRUE, then IF I PROVE ONE OF THEM as WRONG THEN YOU WOULD AGREE that ALL OF THEM ARE WRONG.


   WHAT DO YOU SAY?

   Delete
 11. CENON BIBE:
  . . . THERE is NOTHING 100% PERCENT CERTAIN.

  But WE BELIEVE in the GOODNESS of MEN because WE BELIEVE that the GOD WHO CREATED THEM is ALSO ALL GOOD.


  Now, IF AN OFFENDER DOES NOT CHANGE, then THAT IS HIS CHOICE and HE IS ASKING FOR the PUNISHMENT that HE WANTS.

  THAT is the TIME to PUNISH ... AFTER HE REJECTS MERCY and the SECOND CHANCE and INSISTS on CONTINUING HIS EVIL WAYS.


  My (Ben) Reply:

  This is a clear manifistation/admission/acepptance of my claims above:

  (1) That "your God" is putting putting the rape victim into ANOTHER POSSIBLE hell/crime in the hands and "ORGAN" of the rapist!
  (2) That "your God" is UnJust, NOT Merciful and NOT Loving. . . In a reliable Hadith, "My God" is described by Prophet Muhammad (peace be upon him) to be more merciful to His creation than a mother to her child.
  (3) That "your God" is a man-made.

  Note: You have "not yet cleared" the contradictions I presented. As long as the status of the Bible is like that, every inch of your defense for the Bible will NOT be accepted when it comes to me.

  ReplyDelete
 12. YOU are JUST REPEATING your EARLIER CLAIMS that I ALREADY REFUTED.

  WALA NANG BAGO sa SINABI MO.  +++

  NOW, YOU CLAIM that the HADITH is "RELIABLE"?

  Then YOU NOW AGREE that MUHAMMAD MARRIED a SIX-YEAR-OLD GIRL and HAD SEX WITH HER with SHE WAS ONLY NINE-YEARS OLD?

  That is what the "RELIABLE" HADITH SAID.

  Now, DO YOU STILL ACCEPT that an OLD MAN who HAD SEX with a NINE-YEAR-OLD LITTLE GIRL is a TRUE PROPHET?

  I'M SURE YOU WILL AGAIN AVOID my QUESTION.

  NAKAKAHIYA KASI ang PINANIWALAAN MO e. TAMA BA?  +++

  I ISSUED a CHALLENGE TO YOU. WHY ARE YOU AVOIDING IT?

  YOU KNOW that the LIES YOU ACCEPTED WOULD BE EXPOSED, RIGHT?

  YOU WERE MISLED by BLACK PROPAGANDA AGAINST THE BIBLE and AGAINST CHRISTIANITY. Now, YOU CANNOT DEFEND the LIES THAT YOU ACCEPTED so YOU JUST AVOID THE TRUTH.

  HAVE PITY on YOUR SOUL, BEN.


  WILL YOU BE SAVED by a RELIGION that EVEN ITS "PROPHET" NEVER SPOKE TO GOD DIRECTLY?

  THINK, BEN. THINK.

  BEFORE IT'S TOO LATE.

  ReplyDelete