Wednesday, June 24, 2009

3 days and 3 nights literal ba? (2)

KUNG may REAKSYON o TANONG po KAYO ay MAAARI NINYONG GAMITIN ang "POST A COMMENT" na BUTTON sa ILALIM ng ARTIKULO na ITO. Salamat po


SA SINUSUNDAN po nitong post ay ipinakita natin kung paano MAGMURA ang nagti-text sa atin na BALIK ISLAM dahil HINDI NIYA MATUTULAN ang PAGTUTUWID NATIN sa MALING UNAWA ng isang DEBATER NILA sa sinasabi ng Matthew 12:38-40.

IPINAGPIPILITAN po kasi ng DEBATER na MUSLIM na si AHMED DEEDAT na ang "SIGN" o "TANDA" ni JONAS na tinutukoy ng PANGINOONG HESUS sa Mt 12:38-40 ay ang "PANANATILING BUHAY" ni KRISTO HABANG NASA PUSOD ng LUPA matapos na SIYA ay IPAKO sa KRUS.

Iyan din po ang PAREHONG PANGANGATWIRAN na GINAGAMIT ng ILANG BALIK ISLAM para ITALIKOD ang mga KRISTIYANO sa PANINIWALA sa PANGINOONG HESUS at sa BIBLIYA.

Ang PROBLEMA po ng mga BALIK ISLAM ay WALA SILANG MABABASA sa BIBLIYA na "ANG PANANATILING BUHAY si HESUS habang NASA PUSOD ng LUPA" ang "SIGN" na tinutukoy ng ating Panginoon.

Ang SIGN o TANDA po kasi na sinabi ng PANGINOONG HESUS ay ang "pananatili sa pusod ng lupa nang TATLONG ARAW at TATLONG GABI."

WALA po SIYANG SINABI na DAPAT ay BUHAY DIN SIYA kung paanong BUHAY SI JONAS sa TIYAN ng ISDA o BALYENA.

DINAGDAGAN na lang po ni DEEDAT ang SINABI ng PANGINOON para MAKALINLANG SIYA ng mga TAO na KOKONTI ang ALAM sa BIBLIYA o sa PANGANGATWIRAN tungkol sa BIBLIYA.

At dahil nga po NASUPALPAL na natin ang MALING PANGANGATWIRAN na iyan ni DEEDAT ay LUMIHIS ng ATAKE ang mga BALIK ISLAM na PILIT NANINIRA sa BIBLIYA at sa PANINIWALANG KRISITYANO.

Ang IGINIGIIT naman nila ngayon ay LITERAL daw na "TATLONG ARAW at TATLONG GABI" ang PANGINOON sa PUSOD ng LUPA.

Pero LITERAL nga po ba na ganyan ang PAKAHULUGAN ng PANGINOON sa sinabi Niyang "TATLONG ARAW at TATLONG GABI?"

SORRY pero HINDI PO.

Ang mga salitang "3 DAYS and 3 NIGHTS" ay isa pong KAWIKAAN o IDIOMATIC EXPRESSION ng mga HEBREO.

Ang KAWIKAAN o IDIOMATIC EXPRESSION ay HINDI LITERAL. Ika nga ay KASABIHAN LANG iyan.

Parang sa atin pong PILIPINO. Kapag sinabi natin na MAGHAPON AT MAGDAMAG TAYONG NAGHINTAY ay NANGANGAHULUGAN po ba na LITERAL na 24 ORAS TAYONG NAGHINTAY?

HINDI PO.

BINIBIGYANG DIIN lang po natin na SERYOSO TAYONG NAGHINTAY sa isang PARTIKULAR na ARAW.

MATATAWA po tayo kung SASABIHIN nino man na LITERAL na 24 ORAS ang KAHULUGAN ng "MAGHAPON AT MAGDAMAG."

Sa mga HEBREO naman po, ang TATLONG ARAW at TATLONG GABI ay isang KAWIKAAN na ang KAHULUGAN ay TUMAGAL ng TATLONG ARAW ang isang BAGAY.

At kaugnay nga po sa sinasabi ng Mt 12:40, iyan ay NAGSASABI na TATLONG ARAW ang SAKOP o SAKLAW ng PANANATILI ni HESUS sa PUSOD ng LUPA.

At IYAN nga po ang NANGYARI: TATLONG ARAW ang NASAKLAW ng PANANATILI ni HESUS sa ILALIM ng LUPA matapos na SIYA ay MAMATAY sa KRUS.

NAMATAY po SIYA at NALIBING sa araw ng BIYERNES (UNANG ARAW). NANATILI SIYA sa LIBINGAN sa araw ng SABADO (IKALAWANG ARAW) at NABUHAY na MULI sa araw ng LINGGO (IKATLONG ARAW).

NAPAKALINAW, hindi po ba?

Katunayan, WALA tayong MABABASA sa BIBLIYA, partikular sa NEW TESTAMENT, na MAY UMUNAWA sa "tatlong araw at tatlong gabi" bilang LITERAL na 72 ORAS.

Mga WALANG ALAM LANG sa BIBLIYA at mga NAGMAMARUNONG ang MAGPIPILIT sa PANG-UNAWA na iyan.

Ngayon, PAANO BA IYAN NAUNAWAAN ng mga TAO sa BIBLIYA?

Iyan ay INUNAWA bilang NANGANGAHULUGAN ng "SAKLAW ang TATLONG ARAW."

Kaya nga KARAMIHAN ng TALATA na KAUGNAY sa PANANATILI ni HESUS sa PUSOD ng LUPA ay nagsasabi na NABUHAY SIYA sa IKATLONG ARAW.

MISMONG si HESUS ay "SA IKATLONG ARAW" ang PAKAHULUGAN sa sinabi Niya sa Mt 12:40 na 'TATLONG ARAW AT TATLONG GABI."

Heto ang sabi ni HESUS ayon sa Mt16:21, "Mula sa oras na iyon ay sinimulan ni Hesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan niyang pumunta sa Herusalem at magdusa nang marami sa kamay ng matatanda, punong pari, at mangangaral ng batas, at na kailangan na siya ay PATAYIN at SA IKATLONG ARAW ay MABUHAY na MULI."

Sa Mt 17:22-23 ay ganito ang mismong sinabi ng Panginoon, "IPAGKAKANULO ang ANAK NG TAO sa KAMAY ng mga TAO."

"SIYA ay PAPATAYIN NILA, at SA IKATLONG ARAW ay BUBUHAYIN SIYANG MULI."
KITA po ninyo?

Ganoon din ang PAKAHULUGAN ni HESUS sa Mt 20:19.

Sinasabi po riyan, "At siya ay ibibigay nila sa mga Hentil upang alipustain, at hampasin, at ipako sa krus; at SA IKATLONG ARAW siya ay IBABANGON MULI."

PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

NAPAKALINAW PO ng PAKAHULUGAN ni KRISTO sa "3 DAYS and 3 NIGHTS" sa Mt 12:38-40.

Para sa KANYA, ang KATUMBAS NIYAN ay "SA IKATLONG ARAW."

Ayon kay DEEDAT at sa mga NAPANIWALA NIYA sa MALI NIYANG PAGKAUNAWA ay LITERAL daw ang PAKAHULUGAN ni HESUS sa "3 DAYS and 3 NIGHTS."

Ang tanong nga po natin ay "NASAAN ANG PATUNAY NA LITERAL ANG PAKAHULUGAN DIYAN NI HESUS?" "MERON BANG PRUWEBA NA LITERAL ANG IBIG NIYANG SABIHIN DIYAN?"

WALA PO.

Kung paano po DINAGDAGAN at BINALUKTOT ni DEEDAT ang KAHULUGAN ng TANDA o SIGN OF JONAH ay GANOON DIN DINADAGDAGAN at BINABALUKTOT ng ILANG BALIK ISLAM ang PAKAHULUGAN ng BIBLIYA sa "3 DAYS and 3 NIGHTS."

May mga ANONYMOUS na NAG-REACT sa naunang POST NATIN at IPINAGMAMALAKI NILA na MAY PRUWEBA RAW SILA sa mga SINASABI NILA.

KUNG TOTOO po ang IPINAGMAMAGALING NILA ay PAKI TUKOY PO ang mga PATUNAY NA IYAN.

HUWAG po KAYONG TUMULAD kay DEEDAT na NAG-IMBENTO at NAGDAGDAG LANG sa SINASABI at PAKAHULUGAN ng TALATA. MAGPAKITA PO KAYO ng SUPORTANG TALATA na LITERAL NGA na "3 DAYS and 3 NIGHTS" ang sinabi ng Panginoon sa Mt 12:38-40.

At habang NAGHAHANAP po KAYO ng ISUSUPORTA sa MALING UNAWA ni DEEDAT ay TATALAKAYIN pa po natin ang IBA PANG KAHULUGAN ng "3 DAYS and 3 NIGHTS."

MALAWAK po KASI ang KAHULUGAN NIYAN. PATUNAY LANG na HINDI IYAN LITERAL.

Paki ABANGAN po sa mga SUSUNOD pa nating POST.

Salamat po.

42 comments:

 1. "Christ Not A Name"
  Over a thousand million Christians today blindly accept that Jesus of Nazareth is the Christ. They produce “a thousand and one” prophecies from the Jewish Bible (the Old Testament) to prove their claim that Jesus was the Messiah promised to the Jewish. Let us hold the “thousand” prophecies in abeyance for a moment and examine the only unequivocal claim made by Jesus in the Gospel and examine whether he fulfilled his promise to the Jews.
  We must admit that the word Christ is not a name. It is a title. It is a translation of the Hebrew word Messiah, meaning “anointed.” The Greek word for “anointed” is Christos from which we get the word Christ. Priests and Kings were “anointed” when being consecrated to their office. The Holy Bible confers this title even on a heathen king Cyrus (Isaiah 45:1)
  We are reminded in the Gospel of St. Luke that “WHEN EIGHT DAYS WERE ACCOMPLISHED FOR THE CIRCUMCISING OF THE CHILD, HIS NAME WAS CALLED JESUS, WHICH WAS SO NAME OF THE ANGEL BEFORE HE WAS CONCEIVED IN THE WOMB.” (Luke 2:21). The name that was given to Mary for her yet unborn son was Jesus and Not Christ. It was only after his Baptism that he, Jesus, claimed to be the Christ. The Jews were not the ones to accept his claim on its face value. They wanted proof!

  “MIRACLE AS PROOF”
  Matthew records that the learned men among the Jews – The Scribes and the Pharisees – came to Jesus and ask, “MASTER, WE WOULD SEE A SIGN FROM THEE.” (Matthew12:38). What they really wanted was some “magic trick,” some “sleight of hand” like producing a rabbit out of the hat or walking on the water or flying in the air or trodding on a burning coal. This is the type of “sign” or Miracle they were looking for. The Jews mistook him for a sorcerer, a wizard, a charlatan.

  “NO “SIGN” BUT ONE”
  With righteous indignation Jesus replies: “AN EVIL AND ADULTEROUS GENERATION SEEKETH AFTER A SIGN; AND THERE SHALL NO SIGN (no miracle) BE GIVEN TO IT, BUT THE SIGN (miracle) OF THE PROPHET JONAS: FOR AS JONAS WAS THREE DAYS AND THREE NIGHTS IN THE WHALE’S BELLY; SO SHALL THE SON OF MAN BE THREE DAYS AND THREE NIGHTS IN THE HEART OF THE EARTH.” (Matthew 12:39-40). Jesus says, “NO SIGN.” He does not refer the Jews to blind Bartimeus whose sight he had restored. He does not speak about the “woman with issues” who was healed by merely touching him; or about the 2,000 pigs he had destroyed to heal “a man possessed;” or the 5,000 and the 3,000 people he had fed and satiated with a few pieces of fish and a few pieces of bread. “No Sign,” says Jesus, But One! – “THE SIGN OF THE PROPHET JONAS!” He is putting all his “eggs” in one basket. His claim to being the Messiah (Christ) stands or falls by the ONLY “sign” he was prepared to give. Did Jesus fulfill the only sign he gave??? Christendom answers with a unanimous Y-E-S! without heeding the Biblical advice – ‘not to take things for granted.’ – but “PROVE ALL THINGS!” (1Thessalonians 5:21)

  “JONAH FLEES HIS CALL"
  What was the “sign” (miracle) of Jonah??? We have to go to the “BOOK of JONAH” in the Old Testament to find out. God commanded Jonah to go to Nineveh and warn the Ninevites to repent from their “evil ways, and from the violence that is in their hands.” (Jonah 3:8) But Jonah was loath to go as a warner unto the Ninevites, so he goes to Joppa instead of Ninevah, and takes a boat to run away from the Lord’s command. While at sea, there was a terrible tempest. According to the superstition of the mariners, a person fleeing from his Master’s command creates such a turmoil at sea. They began to enquire among themselves and said, “COME, AND LET US CAST LOTS, (like the tossing of a coin, “head” or “tail”) THAT WE MAY KNOW FOR WHOSE CAUSE THIS EVILS UPON LOT FELL UPON JONAH.” (Jonah 1:7) Though there was a temporary lapse on the part of Jonah in fulfilling his mission, he manfully and most courageously volunteer: “AND HE SAID UNTO THEM TAKE ME UP, AND CAST ME FORTH INTO THE SEA; SO SHALL THE SEA BE CALM UNTO YOU: FOR I KNOW THAT FOR MY SAKE THIS GREAT TEMPEST IS UPON YOU.” (Jonah 1:12)

  ReplyDelete
 2. “DEAD OR ALIVE???”
  Since Jonah was selflessly offering himself as a “vicarious” sacrifice there was no need for strangling him before throwing him into the sea, no need to spear him or break his arm or limb. In his own words: “TAKE ME UP AND CAST ME FORTH.” The question now arises, that when the shipmaster and the crew threw him overboard, was Jonah Dead or Alive? Any Christian child who has attended Sunday School will give an immediate reply; “ALIVE!” The storm subsides. Was this perhaps a coincidence? A fish swallows Jonah. Was he dead or alive when swallowed? The answer again is “ALIVE” Was he dead or alive when “JONAH PRAYED UNTO THE LORD HIS GOD OUT OF THE FISH’S BELLY?” (Jonah 2:1). Surely dead men don’t cry and don’t pray! The answer again is “ALIVE!” For three days and three nights the fish takes him around the ocean: dead or alive? “ALIVE!” is the answer. On the third day it vomits him on the seashore: dead or alive? A-L-I-V-E, of course! What had Jesus prophesied about himself? He said “AS JONAH WAS ….. SO SHALL THE SON OF MAN BE” “soos Jonah” – “njenga jonah” – LIKE JONAH. And how was Jonah? Was he Dead or Alive for three days and three nights? Alive! Alive! Alive! is the unanimous answer from the Jews, the Christian and the Muslim!

  “UNLIKE JONAH”
  If Jonah was alive for three days and three nights, then Jesus also ought to have been alive in the tomb as he himself had foretold! But Christianity hangs on the flimsy thread of the “death” of Jesus for its salvation. So it has to answer that Jesus was Dead for three days and three nights. The contradiction between his atterance and its fulfillment is obvious. Jonah ALIVE, Jesus DEAD! Very UNLIKE Jonah! Jesus had said “Like Jonah” not “Unlike Jonah.” If this is true then according to his test Jesus is not the TRUE Messiah of the Jews. If the Gospel record is genuine then how can we blame the Jews for rejecting “CHRIST”

  “THREE And THREE”
  The Doctor of Divinity and the Professor of Theology replies that in Matthew 12:40 under discussion, the emphasis is on the Time factor – “as Jonah was THREE days and THREE nights in the belly of the Whale, so shall the son of man be THREE days and THREE nights in the Heart of the Earth.” “Please note,” says the learned Theologian, “that the word “THREE” is repeated F-O-U-R T times in this Verse to prove that Jesus was going to fulfill the prophecy as regards thee length of time he was going to remain in the tomb, and not “as Jonah was” in relation to his being alive or dead. If it is a time Factor that Jesus was stressing then let us ask whether he fulfill that aspect of his promise to the Jews as well. The Christian dogmatist answers: “OF COURSE!”

  ReplyDelete
 3. “PUBLIC HOLIDAY”
  The question arises: when was Christ crucified? The whole Christian world answers: “FRIDAY!” Is this the reason we celebrate “Good Friday” – “Gooi-Vrydag” – as a Public Holiday in the Republic of South Africa? And every Christian Nation from America to Zambia, from Abyssinia to Zaire have a Public Holiday on the “FRIDAY” at Easter. What makes “Good Friday” so good? “It is the Death of Christ on the Cross on this day to wash off sins,” says the Christians. So he was killed on the cross on a Friday, 1950 years ago? “YES” says the Christians. From the Gospel records we gather that the Jews were in a hurry to eliminate Jesus. Hence the midnight trials, and then dispatching him off to Pilate in the morning; from Pilate to Herod and then back again to Pilate. The vested interest were afraid of the general public. Jesus was their hero. He had been their benefactor. His enemies had to do away with him quickly, and succeeded in doing so. However, as much as they were in a hurry to hang him on the cross, they were in equal hurry to bring him down from the cross before sunset on Friday because of the Sabbath. The Sabbath start at about 6 p.m. on Friday and the Jews were warned in Deuteronomy 21:23 that the victim of crucifixion was an “accursed of God” and was not to be permitted to remain hanging on the Sabbath day, “That thy land be not defiled which the Lord thy God giveth thee for an inheritance.” To satisfy the religious scruples of the Scribe and the Pharisees the “secret disciples” of Jesus took down the body from the cross. They gave the body the Jewish burial bath, plastered it with “one hundred pounds weight of aaloes and myrrh” (John 19:39) then placed the shrouded body into the sepulcher before night-fall.

  Why “Supposed”
  There are numerous differences between the various sects and denomination of Christianity, but on the above they are unanimous. Jesus is Supposed to be in the Tomb on the night of Friday. He is still Supposed to be in the tomb on the day of Saturday. He is still Supposed to be in the tomb on the night of Saturday. Christians agree whole-heartedly with this. It will be noted that I have repeated the word ‘Supposed’ three times. The reason is that the Gospel are silent as to when exactly Jesus come out of the tomb. He could have been taken away on Friday night by his “secret disciples” to a more congenial and restful place, but I have no right to assume about what the Gospel writers are silent. I have therefore, repeated the word ‘Supposed’ three times.

  In the final analysis, let us see whether Jesus was Three days and Three nights in the tomb:

  ----------------------------------------------------------------------

  Easter Week In The Sepulchre

  Days Nights

  Friday -nil- One Night

  Place in tomb just before

  Sunset.

  Saturday One Day One Night

  Supposed to be in the tomb

  Sunday -nil- -nil-

  Missing before sunrise

  Total One Day Two Nights

  ________________________________________________

  ReplyDelete
 4. You will no doubt note that the Grand Total is One day and Two nights, and NOT Three days and Three nights. According to the Christian Scriptures Jesus had failed a Second time. First he was unlike Jonah, who was Alive in the belly of the Fish, which is the exact opposite of what the Christians claim had happened to their master Jesus, who was Dead for the same period of time as Jonah was Alive. Secondly, we discover that he also failed to fulfill the TIME FACTOR as well. The greatest mathematician in Christendom will fail to obtain the desired result – THREE days and THREE nights. We must not forget that the Gospels are explicit in telling us that it was “before sunrise” on Sunday morning (the First day of the week), that Mary Magdalene went to the tomb of Jesus and found it empty.

  “Good” Wednesday”
  That Armstrong family has debunked the whole Christian world. They seem to know their arithmetic! Mr. Robert Fahey of the “Plain Truth” magazine, delivered a lecture recently at the “Holiday Inn” Durban, where I was present. Mr. Fahey attempted to prove to his Christian audience that Jesus Christ was crucified on a Wednesday and not on Friday, as is Supposed by Orthodox Christianity for the past two thousand years. According to him if one counts backwards from Sunday morning deducting 3 Days and 3 Nights, one ought to get Wednesday as the answer.

  I congratulated Mr. Fahey for his ingenuity. I ask him, how was it possible for the past two thousand years the whole Christian world Celebrated GOOD FRIDAY instead of GOOD WEDNESDAY. Thus the 1,200,000,000 Christians of the world today are ignorant of the correct day of the so called crucifixion! It means that even the Roman Catholic Church – which claims an unbroken chain of Popes from Peter to this day – according to Mr. Fahey are mislead.

  The question arises, who deceived the millions of Christians for the past Two Thousand Years. God or the Devil? Mr. Fahey categorically answered: “THE DEVIL”

  “If the Devil,” I said, “can succeed in confusing the Christians in the most elementary things of their Faith, whether to celebrate a Good Friday or Good Wednesday, then how much easier for him (the devil) to mislead Christians in other things concerning God?” Mr. Fahey blushed and walked away. If this is the belief of the trend-setters of the Christian Faith in the world today, may we not then ask: is this not the mightiest hoax in the history?

  ReplyDelete
 5. huwag mong idelete ang nga comments ko?!...

  ReplyDelete
 6. Thank you for posting the ERRONEOUS BELIEF of AHMAD DEEDAT.

  Unfortunately, THAT DOES NOT SHOW that HE IS CORRECT.

  It only PROVES that I AM CORRECT in POINTING OUT that THE SIGN of JONAH that JESUS was REFERRING TO was THE "THREE DAYS and THREE NIGHTS" in the BELLY of the FISH.

  IT DOES NOT SHOW that JESUS SAID "AS JONAH WAS ALIVE IN THE BELLY OF THE FISH ..."

  As I have already POINTED OUT, DEEDAT ONLY INVENTED that ERROR and ADDED it to the WORDS of JESUS.

  Now, OUR OTHER READERS can SEE FOR THEMSELVES how DEEDAT FALSIFIED and DISTORTED the TEACHINGS of JESUS in order to FOOL and MISLEAD many.

  As everyone can now see, DEEDAT INVENTED and ADDED WORDS into what JESUS SAID and USED these INVENTIONS in DECEIPTFUL ARGUMENTS to DISCREDIT JESUS and CHRISTIANITY.

  Isn't that SO WRONG and DEVIOUS?

  DEEDAT'S FALSIFICATION and DISTORTION of the WORDS of JESUS makes DEEDAT'S WORDS as WORDS of a LIAR.

  The question now is: WHY WOULD ANYONE BELIEVE AN INVENTOR AND A LIAR?

  And since many BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERTS BELIEVE in DEEDAT'S LIES, WHAT DOES THAT MAKE THEM?

  With regard to the MEANING of "THREE DAYS and THREE NIGHTS," even DEEDAT'S ERRONEOUS ARGUMENTS that were posted above DO NOT DEBUNK my ASSERTIONS that the STATEMENT is NOT LITERAL.

  What is CLEAR from your POSTING of DEEDAT'S ARGUMENTS is DEEDAT NEVER SHOWED ANY TEXTUAL SUPPORT (chapter or verse) that will PROVE that the WORDS "THREE DAYS AND THREE NIGHTS" are LITERAL or that they LITERALLY MEAN 72 HOURS.

  On the other hand, I HAVE GIVEN SUFFICIENT EVIDENCE from the WORDS of JESUS HIMSELF that "THREE DAYS AND THREE NIGHTS" MEANT "ON THE THIRD DAY."

  "ON THE THIRD DAY," in accordance with JESUS's MEANING is the THIRD DAY from FRIDAY or SUNDAY. That is FRIDAY (first day), SATURDAY (second day) and SUNDAY (third day).

  I will be expounding on the OTHER MEANINGS of THREE DAYS and THREE NIGHTS in my SUCCEEDING POSTS. Please make sure to read them.

  Thank you.

  ReplyDelete
 7. Sino ang nag-quote kay ARMSTRONG at FAHEY? SI DEEDAT

  KATAKA-TAKA BA na ang isang WALANG ALAM at MALI ang UNAWA ay HUMANAP ng KAKAMPI na WALA RING ALAM at MALI ang UNAWA?

  Sabi nga "BIRDS OF THE SAME FEATHER FLOCK TOGETHER."

  Bakit si ARMSTRONG at FAHEY ang PINAGBATAYAN ni DEEDAT sa mga MALI NIYANG UNAWA?

  SIMPLE lang ang SAGOT: DAHIL SI DEEDAT AY WALANG MAKUHANG BATAYAN MULA SA MISMONG SALITA NG PANGINOONG HESUS.

  Ang PANGINOONG HESUS ang NAGSALITA sa Mt12:40. HINDI BA DAPAT ay SIYA RIN ang HANAPAN ng KAHULUGAN sa KANYANG MGA SINABI?

  MALINAW NA ang PAKAHULUGAN ni HESUS sa Mt12:40 ay "ON THE THIRD DAY" o "SA IKATLONG ARAW."

  Iyan ay PINATUTUNAYAN ng sinabi Niya sa Mt16:21, 17:22-23 at 20:19.

  E yang LITERAL na "THREE DAYS and THREE NIGHTS"? NASAAN ang PATUNAY MULA sa mga SALITA ni HESUS na LITERAL nga IYAN?

  WALA PO KAHIT ISA.

  Kaya nga NAGHANAP si DEEDAT ng MALI RIN ang UNAWA na tulad nina ARMSTRONG at FAHEY para suportahan ang MALI NIYANG ALAM.

  Ang tanong po ngayon ay KANINO KAYO MANINIWALA? Kay HESUS o kay DEEDAT, ARMSTRONG at FAHEY?

  ReplyDelete
 8. It only PROVES that I AM CORRECT (oh!? really you are correct and Jesus was wrong for mentioning the 3 nights na hindi mo pinaniwalaan?) in POINTING OUT that THE SIGN of JONAH (kaya nga tinatanong ka ng nagtitext sayo kong ano ang Sign or Miracle ni Jonah? pero hindi mo alam ang Sign at Miracle ni Jonah. o hindi ba? may mga text ako sa palitan ninyo.hindi ka sumasagot sa tanong ng katext mo kong ano ang Sign or Miracle ni Jonah! wala kang alam kasi kong malalaman mo ito i mean ang Miracle or Sign ni Jonah eh supalpal ka talaga!) that JESUS was REFERRING TO was THE "THREE DAYS and THREE NIGHTS" (correct! Jesus is referring exactly to that Sign or Miracle of Jonah... & i quote; Matt: 12:40 For as Jonas was 3 days & 3 nights in the Whale's belly; so shall the Son of Man be 3 days & 3 nights in the Heart of the Earth."that Jesus said the Miracle or Sign of Jonas will be my Miracle or Sign also Jesus said" that Jesus Sign or Miracle is that He will be...ALIVE! ALIVE! ALIVE! like unto Jonah inside the Whale's belly for 3 days & 3 nights ALIVE! ALIVE! ALIVE! when we all expect him to be dead for 3 days & 3 nights inside the Whale's belly.) in the BELLY of the FISH.
  MALINAW NA ang PAKAHULUGAN ni HESUS sa Mt12:40 ay "ON THE THIRD DAY" o "SA IKATLONG ARAW." (on the third day lang ba? eh papaano yong 3 nights na binanggit din ni Jesus? aalisin mo ba yon sa bibliya mo? ha? huwag mong gawing sinungaling si Jesus brod... kong ikaw magaling kang magsisinungaling, mambaluktot ng katotohanan eh huwag mo namang idamay si Jesus sa mga kasinungalingan at katangahan mo!)

  ReplyDelete
 9. What is CLEAR from your POSTING of DEEDAT'S ARGUMENTS is DEEDAT NEVER SHOWED ANY TEXTUAL SUPPORT (chapter or verse) that will PROVE that the WORDS "THREE DAYS AND THREE NIGHTS" are LITERAL (proof? what kind of proof your looking? isn't Matt 12:40 not enough as proof to you? so you dont even believed that Matt 12:40 is a verse. hindi ba? ang linaw! you deny Matt 12:40 as a verse from the bible. my God! its Jesus word your denying now! its not Deedat's word. we truly understand as what Jesus says in Matt 12:40 about 3 days & 3 nights! inwhich you strongly Contradict and distort Jesus word by making it 1day & 2nights instead of 3days & 3nights!) or that they LITERALLY MEAN 72 HOURS. (if knowing the exact or actual number of hours within 3 Days & 3 Nights need a special knowledge or skills before knowing it. then Mr. Bebi exempted ka dito kasi wala ka namang utak eh hindi ba? my God! this is an elementary matters. you go ahead and compute if how many hour are there within 3days & 3nights! bakit kailangan mo pang ibabandera ang katangahan mo dito sa blog?! what you are proving here from Matt 12:40 is that your trying to fool your readers to believed that what Jesus says in Matt 12:40 is not really 3 days & 3 nights as what was clearly stated in the Bible. hindi ba yan talaga ang ipinagpipilitan mo sa mga readers mo? dahil pilit mong binabaluktot at pinapaniwala ang mga readers mo na 1 day & 2 nights lang ang ibig sabihin ni Jesus sa pangungusap nya sa Matt 12:40? o hindi ba panlilinlang itong ginagawa mo? at direktang sumasalungat at kumukontra mismo sa bibliya at kay kristo. sana may mga readers ka naman na marunong mag isip at hindi kasing tanga mo!)

  ReplyDelete
 10. Kaya nga NAGHANAP si DEEDAT ng MALI RIN ang UNAWA na tulad nina ARMSTRONG at FAHEY (I would like to make an appeal to all the readers of this blog to compare the personality of this Mr. Bebi against the two personalities mention above. gusto ko pong ikumpura po ninyo mismo ang estado ng pamumuhay at ang kaalaman ng dalawang nabanggit sa itaas kumpara sa estado ng pamumuhay at nalalaman nitong nagyayabang na si Mr. Bebi. baka naman itong si Mr. Bebi ay walang nalalaman tungkol sa dalawang personalidad na nabanggit?! kaya sya nakapagsalita ng ganyan tungkol sa dalawang personalidad na ito.) para suportahan ang MALI NIYANG ALAM.(mali ba ang ayunan si Kristo patungkol sa Matt 12:40 3 DAYS & 3 NIGHTS? ang linaw di po bha? mga masugid na readers sa blog na ito alin po ba ang mali? ang paniwalaan at ayunan si Kristo patungkol sa sinasabi nyang 3 DAYS & 3 NIGHTS na malinaw at maliwanag din naman na nakasulat sa bibliya Matt 12:40? o aayunan si Mr. Bebi sa kanyang paniniwala? na ang ibig sabihin daw ng Matt 12:40 ay 1 DAY & 2 NIGHTS lang? hindi po ba na itong si Mr. Bebi ay kumukontra at sumasalungat talaga sa Bibliya? at ginawa pa nyang sinungaling si Kristo at ang Bibliya! hindi po ba?! ayan po si Mr. Cenon Bebi na nagpakilala pa pong kristyano daw. kong sa bagay hindi na ako magtataka sa reaksyon na ito ni Mr. Bebi, dahil alam naman natin na itong si Mr. Bebi na ito ay napakasinungaling talaga itong taong ito. ano ba naman kong sisiraan nya at gawin sinungaling ang dalawang nabanggit na si ARMSTRONG @ FAHEY eh kong si Kristo at ang Bibliya nga ginawa nyang sinungaling eh sa dalawang personalida pa kaya hindi nya magawa?!)

  ReplyDelete
 11. Iyan ay PINATUTUNAYAN ng sinabi Niya sa Mt16:21, 17:22-23 at 20:19. (V.S. MATT. 12:40 DITO GUSTONG PATUTUNAYan AT PINAGDIDIINAN PA NITONG SI CENOn BEBI NA KONTRA-KONTRA TALAGA ANG BIBLIYA AT MISMONG SI KRISTO! NAPAKLARO PO HINDI BA? AT MALI DAW ANG MATT 12:40 dahil mayroong ITONG 3 nights?! AT KINOKUHA NYA MISMO ANG KANYANG PANGONTRA SA MISMONG BOOK OF MATTHEW DIN PO! HINDI PO BA NAKAKATAWA?! HINDI PO BA? KASI SA MGA PRESENTASYON NG MGA TALATA NI MR. BEBI SA ITAAS GUSTO NYANG TANGGALIN SA MATT 12:40 ANG 3 NIGHTS NA SYA NAMANG MALINAW NA BINABANGGIT NI KRISTO SA NASABING TALATA, NA KONG SAAN HINDI RIN PINANIWALAAN NI MR. BEBI NA ANG MATT 12:40 AY TALATA NG BIBLIYA. HINDI PO BA? MABABASA NYO PO ANG PINOPUNTO KO SA ITAAS NG MGA BLOG NA ITO O SA MGA NAUNANG COMMENTO. KAYO NA PO ANG MAG ISIP KONG KANINO KAYO MANINIWALA? KAY KRISTO PO BA? O KAY cENON BEBI?)

  ReplyDelete
 12. IT is CLEAR WHERE the BALIK ISLAM GET their MANNER of REASONING.

  IT is FROM AHMED DEEDAT who is used to ADDING TO and DISTORTING the WORDS of OTHERS, like in the way that HE ADDED TO and DISTORTED the WORDS of JESUS in Mt12:40.

  Now, OTHER PEOPLE READING this EXCHANGE between me and a BALIK ISLAM can SEE THAT CLEARLY.

  Please NOTICE the way our REACTOR TOOK MY WORDS, ADDED HIS OWN WRONG UNDERSTANDING of WHAT I AM SAYING, and DISTORTED WHAT I SAID.

  IT PROVES MY POINT that the ARGUMENTS of DEEDAT, and now THAT of some BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERTS, CANNOT BE TRUSTED.

  Instead of SHOWING PROOF that "3 days and 3 nights" LITERALLY MEANT 72 HOURS, WHAT our REACTOR DID was MANIPULATE my RESPONSE and TWIST IT to SUIT HIS OWN DISTORTED VIEWS.

  WHERE DID JESUS SAY that HE SHOULD BE "ALIVE! ALIVE! ALIVE! like unto Jonah inside the Whale's belly for 3 days & 3 nights ALIVE! ALIVE! ALIVE!"

  Again, our BALIK ISLAM REACTOR FAILED to SHOW ANY SUPPORTING EVIDENCE to PROVE his POINT.

  THAT is apparently HOW THE MIND of a BALIK ISLAM WORKS. IT INSISTS on THINGS that are NOT SUPPORTED by PROOF or EVIDENCE.

  In short, despite ALL his BLAH BLAH BLAH, HE DID NOT PROVE ANYTHING.

  HE FAILED to PROVE that the "SIGN OF JONAH" is that JESUS SHOULD BE ALIVE while in the belly of the fish for 3 days and 3 nights.

  HE FAILED to PROVE that "3 days and 3 nights" LITERALLY MEANS "3 days and 3 nights" or LITERALLY 72 HOURS.

  HE TOOK the SIDE of ARMSTRONG and FAHEY who BOTH CONTRADICTED the MEANING GIVEN by JESUS about "3 days and 3 nights," which is ON THE THIRD DAY (Mt16:21, 17:22-23, 20:19)

  Well, that's his choice to SIDE with THOSE who CONTRADICTED JESUS. WE SIDE with the LORD and WHAT THE LORD MEANT with "3 days and 3 nights" which is ON THE THIRD DAY.

  I also ask our READERS to EXAMINE the WAY I, as a CHRISTIAN REASON and RESPOND, and COMPARE IT with the WAY our REACTOR, a BALIK ISLAM, makes his POINT.

  And if you are a BALIK ISLAM or someone being WOOED by them, the ABOVE ARGUMENTS should MAKE YOU THINK if YOU WANT TO BECOME LIKE HIM or LIKE A CHRISTIAN.

  Thank you and God bless us all.

  ReplyDelete
 13. Are Mt12:40 and Mt16:21, 17:22-23, 20:19 CONTRADICTORY?

  For our BALIK ISLAM REACTOR, these are "proof" of alleged contradictions in the BIBLE.

  Here his IGNORANCE of HEBREW IDIOMATIC EXPRESSIONS and HIS UTTER DISREGARD for TRUTH CLEARLY SHOW.

  WE SEE HERE how a BALIK ISLAM would INSIST on an UNSUPPORTED and CLEARLY TWISTED REASONING just to make a point.

  We, Christians, INSIST ON THE TRUTH because our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST urges EVERYONE to SEEK THE TRUTH--because the TRUTH WILL SET US FREE. (John 8:32)

  I HOPE that our REACTOR would HEED the WORDS of JESUS because this is NOT ABOUT WHO BLABBERS MORE. This is about WHO SPEAKS the TRUTH.

  Thank you.

  ReplyDelete
 14. IT is FROM AHMED DEEDAT who is used to ADDING TO and DISTORTING the WORDS of OTHERS, like in the way that HE ADDED TO and DISTORTED the WORDS of JESUS in Mt12:40.(OH!? Talaga? bakit? papaano ba dinistort ni Ahmed Deedat at Matthew 12:40 ha? in fact in the point of view and reasoning of Ahmed Deedat he truly agrees in what Jesus says in that verse Matt 12:40! You Mr. Cenon Bebi who Contradict and Distorted this Plain & Simple words of Jesus from the Bible, by fooling your blog readers to believed your Stupidity that Matt 12:40 means 1 Day & 2 Nights instead of 3 Days & 3 Nights as what Jesus clearly said in the Bible. kayo po na mga readers nitong blog ni Mr. Bebi paki basa nyo nalang po at intindi ang Matt. 12:40 kasi po tingin ko po hindi po talaga Unawa ni Mr. Cenon Bebi itong Matt12:40 eh pilit po nya itong dinidistort kasi po Sumasalungat po kasi sa kanyang Ginagawa at Pinaniniwalaan ang nasabing Talata, hindi po ba? at tingnan nyo po kong sino ang umaayon at kumukontra kay Jesus at sa Bible. yon po bang naniniwala na ang ibig sabihin ng Matt 12:40 ay 1Day & 2Nights lang? tulad ng Paniniwala ni Mr. Cenon Bebi? o yong naniniwala at umaayon kay Kristo na ang Matt 12:40 ay talagang 3days & 3Nights ang ibig sabihin?! sa sya din namang malinaw na na nakasulat talaga sa Bibilya! kayo na po ang bahalang magisip.)

  ReplyDelete
 15. We, Christians, INSIST ON THE TRUTH (Oh! Really? Like how you insist that Matt 12:40 is 1 Day & 2 Nights ha? instead of 3 Days & 3 Nights? as what Jesus clearly stated in the Bible? Oh! huwag ka ng magpanggap pa Mr. Cenon Bebi tingin ko nga sayo eh hindi ka lang AntiBible eh AntiKristo ka pa eh? biroin mo SALUNGATIN mo ba naman mismo ang mga Mamalinaw at Maliwanag na Salita ni Kristo mula sa iyong Bibliya! ano pa ba ang pwede kong itawag sayo sa Direktang Pagsalungat mo sa iyong Bibliya at kay Kristo? ha? Kristyano ka pa bang maituring nyan?! SHAME ON YOU MR.CENON BEBI. kahit mga readers mo ginagago mo! bakit tingin mo ba sa mga readers mo, mga walang utak na katulad mo? Mag-isip ka naman Mr. Cenon Bebi.) because our LORD and SAVIOR JESUS CHRIST urges EVERYONE to SEEK THE TRUTH--(Oh sige ngayon? alin ang Truth sa Matt 12:40 ha? yong Sinasabi ni Kristo Jesus na 3 Days & 3 Nights? or iyang alam mo at pilit mong pinangloloko sa mga readers mo na 1 Day & 2 Nights? sige? Magpaliwanag ka dyan ngayon?! at gusto mo pang aalisin mula sa Matt 12:40 ang sinasabi ni Kristo na 3 Nights! sa pamamagitan ng mga Pangontra mong Talata na nanggagaling din mismo sa book of Matt. yan ba ang Truth na Alam mo?) because the TRUTH WILL SET US FREE.(well your not Free yet Mr. Cenon Bebi because, you dont have the real truth yet. yang alam mo eh puro pa lamang Kasinungalingan at Pambabaluktot na Katotohanan at alam naman natin kong sino ang nagmamay-ari nyan. na kahit Salita ni Kristo mula sa iyong Bibiliya eh Binabaluktot at Sinasalungat mo!) (John 8:32)

  ReplyDelete
 16. Instead of SHOWING PROOF that "3 days and 3 nights" LITERALLY MEANT 72 HOURS, (Siguro naman po hindi na kailangan pa ng Special Skills or Education para Alamin at Malaman kong ilang Araw at Gabi ang bumubuo ng 72 hours. si Mr. Cenon Bebi po kasi hindi nya alam ito at pilit nya pong Binabaluktot ang Sinasabi ni Kristo sa Matt 12:40 na kong saan Malinaw na Sinasabi ni Kristo ang tungkol sa 3 Days & 3 Nights! hindi ko po alam kong bakit hindi talaga maunawaan ni Mr. Cenon Bebi itong pangungusap ni Kristo at ng Bibliya na ito sa Matt 12:40. nakakapagtaka po hindi po ba? ganito po bang klaseng tao na katulad po ni Mr. Bebi ang karapatdapat ninyong paniniwalaan? kayo po ba ano po ang unawa ninyo sa Sinsabi ni Kristo sa Matt 12:40?) WHAT our REACTOR DID was MANIPULATE my RESPONSE and TWIST IT to SUIT HIS OWN DISTORTED VIEWS. (You see? kong papaano idistort ni Mr. Bebi ang inyong abang lingkod? so para pala sa kanyang ang Pag ayon ko pala kay Kristo sa Matt 12:40 ay isang Distorted? alin kaya ang nadistort yong pag ayon ko kaya kay Kristo patungkol sa malinaw na nakasulat sa Bibliya patungkol sa 3 Days & 3 Nights? or yong Unawa at Paniniwala ni Mr. Cenon Bebi na ipinagpipilitan nyang 1 Day & 2 Nights for Matt 12:40? kayo na po ang Bahalang humusga sa pananaw ni Mr. Cenon Bebi. sya po ba sa pananaw nyo toto pa po kaya syang Kristyano na maituring?)

  ReplyDelete
 17. I don't know if our REACTOR is PRETENDING to be BLIND or is THINKING that READERS of this BLOG are STUPID.

  He asked "OH!? Talaga? bakit? papaano ba dinistort ni Ahmed Deedat at Matthew 12:40 ha?"

  I didn't want to dignify this question with a response. But knowing the frame of mind of some BALIK ISLAM who think that they already won if you IGNORE THEIR NONSENSICAL QUESTION, I will repeat myself and answer his question.

  PAANO DINISTORT ni DEEDAT ang mga SALITA ni HESUS?

  My answer is "WHERE DID JESUS SAY that HE SHOULD BE "ALIVE! ALIVE! ALIVE! like unto Jonah inside the Whale's belly for 3 days & 3 nights ALIVE! ALIVE! ALIVE!"

  DEEDAT "[DID] NOT SHOW that JESUS SAID "AS JONAH WAS ALIVE IN THE BELLY OF THE FISH [I SHOULD BE ALIVE ALSO.]"

  "As I have already POINTED OUT, DEEDAT ONLY INVENTED that ERROR and ADDED it to the WORDS of JESUS."

  Now, as EVERYONE CAN SEE, even our BALIK ISLAM REACTOR HAS NOT SHOWN ANY PROOF that JESUS SAID THAT HE SHOULD BE ALIVE AS JONAH WAS ALIVE IN THE BELLY OF THE FISH."

  It is a COMMON TACTIC of BALIK ISLAM DEBATERS to just REPEAT their UNSUPPORTED and UNSUBSTANTIATED CLAIMS in the HOPE that A LIE OFTEN REPEATED WILL BE ACCEPTED AS TRUTH.

  Now, an EVEN UGLIER SIDE of BALIK ISLAM DEBATERS has started to SHOW: Instead of SHOWING PROOF, they begin to CURSE.

  SOON the CURSING will BECOME WORSE as has been DONE by OTHER BALIK ISLAM DEBATERS that have FAILED to PROVE that JESUS MEANT that HE SHOULD BE ALIVE IN THE HEART OF THE EARTH AS JONAS WAS IN THE BELLY OF THE FISH.

  However, I WELCOME his CHALLENGE TO the READERS of this BLOG: PAKI TINGNAN PO NINYO KUNG MAY SINABI nga ang PANGINOON na KUNG PAANONG BUHAY si JONAS sa TIYAN ng ISDA ay BUHAY DIN SIYA sa PUSOD ng LUPA.

  PAKI TULUNGAN NA PO NINYO itong BALIK ISLAM sa PAGHAHANAP ng TALATA na SUSUPORTA sa KANYA dahil WALA TALAGA SIYANG MAKIKITA E.

  Pati po yung LITERAL DAW ang "3 DAYS AND 3 NIGHTS." Paki TULUNGAN na po NINYO SIYA na MAKAHANAP ng SUPORTANG TALATA na iyan ay LITERAL.

  HINDI po MAGTATAGAL ay BAKA MAGWAWALA NA IYAN dahil WALA SIYANG MAIPAKITANG PRUWEBA sa SINASABI NIYA.

  WHAT is the TRUTH about the MEANING of '3 DAYS and 3 NIGHTS"?

  EVERYBODY has probably read the VERY WORDS of JESUS who SAID that IT MEANS "ON THE THIRD DAY." I already GAVE the SUPPORTING VERSES at Mt16:21, 17:22-23 and 20:19.

  Now, WHERE IS THE SUPPORT for the "TRUTH" which our BALIK ISLAM REACTOR is INSISTING ON? WHERE are the VERSES QUOTING JESUS or ANY OTHER BIBLICAL SOURCE that "3 DAYS and 3 NIGHTS" LITERALLY MEAN 72 HOURS?

  I'M SORRY if HE IS TRYING TO INSULT YOUR INTELLIGENCE with his ANTICS and HIS EFFORTS to MAKE YOU LOOK STUPID.

  HIS LINE of REASONING ONLY SHOWS the KIND OF MENTALITY that BALIK ISLAM DEBATERS HAVE.

  PEOPLE being INVITED by MEMBERS OF THE BALIK ISLAM to JOIN THEIR GROUP now have an IDEA of HOW THEY WILL BECOME IF THEY BECOME a BALIK ISLAM.

  IF YOU WANT to DEVELOP the SAME KIND of REASONING that our BALIK ISLAM REACTOR HAS then YOU KNOW WHAT TO DO.

  But IF YOU WANT a MIND that ACTIVELY SEEKS the TRUTH and SHOWS PROOF for WHAT YOU BELIEVE IN, then BE A CHRISTIAN or REMAIN A CHRISTIAN. INTELLIGENCE and KNOWLEDGE IS A GIFT that GOD WILL FREELY SHOWER ON YOU.

  By the way, I will be expounding on the OTHER MEANINGS of "3 DAYS AND 3 NIGHTS" in my SUCCEEDING POSTS. Please WAIT FOR IT.

  THANK YOU.

  ReplyDelete
 18. AGREE PO BA KAYO sa sinabi ng ating KAUSAP na HINDI NA KAILANGAN ng PRUWEBA sa mga SINASABI NIYA?

  SAPAT na nga po ba ang MAGBATAY sa sinabi na "3 days and 3 nights" para sabihin na LITERAL IYAN?

  Para po sa kausap nating BALIK ISLAM ay "SAPAT" na iyan.

  BAKIT?

  DAHIL WALA PO SIYANG IBANG MAIPAKIKITANG SUPORTA SA SINASABI NIYA.

  Kaya nga po NAGPUPUMILIT NA LANG SIYA sa MALING UNAWA NIYA sa '3 days and 3 nights.'

  GANOON PO KASIMPLE YON.

  Samantala, MARAMI pa po tayong MAIPAKIKITANG PATUNAY na HINDI LITERAL ang KAHULUGAN niyan. Iyan po ang IBABAHAGI KO SA INYO sa SUSUNOD.

  SALAMAT po uli.

  ReplyDelete
 19. My answer is "WHERE DID JESUS SAY that HE SHOULD BE "ALIVE! ALIVE! ALIVE! like unto Jonah inside the Whale's belly (You See? may sinabi ba na ganon si Jesus? na he will also be alive like Jonah inside the whale's Belly? now this Mr. Cenon Bebi not only Contradicting Jesus and the Bible ngayon this Mr. Bebi is also putting Words in Jesus mouth! nakita nyo na po? wala naman po'ng sinasabing ganoon si Kristo, hindi po ba? ang sinasabi ni Kristo is that the Sign or Miracle of Jonah will also be His Sign or Miracle. basa; Matt 12:40 “For as Jonah was THREE days and THREE nights in the belly of the Whale, so shall the son of man be THREE days and THREE nights in the Heart of the Earth.” si Jonah po ba patay po ba sya sa tiyan ng Malaking Isda sa loob ng 3 Days & 3 Nights? di po ba yon yong great Sign or Miracle ni Jonah? that Jonah was ALIVE! for 3Days & 3 Nights inside the Whale's Belly! 3 Days & 3 Nights Jonah was ALiVE when we all expect Him to be Dead! di po ba yon yong Sign or Miracle ni Jonah na tinotukoy ni Kristo? sa Matt 12:38-40? hindi po Alam ni Mr. Cenon Bebi ang Sign or Miracle ni Jonah eh, kaya ayon hindi nya rin Unawa ang malinaw na Pangungusap ni Kristo sa Bibliya Matt 12:38-40 nahihirapan po kaya si Mr. Cenon Bebi na Unawain ang mga Pangungusap na ito ni Kristo sa Bibliya? Matt 12: 38, 39 & 40?) for 3 days & 3 nights ALIVE! ALIVE! ALIVE!" (Kawawa naman po itong si Mr. Cenon Bebi ano po? hindi at wala talagang syang naunawaan sa malinaw at napakaklarong Pangungusap ni Kristo sa Bibliya Matt 12:38-40 kayo po na nakakaunawa sa Matt 12:38-40 aayunan nyo po ba si Mr. Cenon Bebi?)

  ReplyDelete
 20. AGREE PO BA KAYO sa sinabi ng ating KAUSAP na HINDI NA KAILANGAN ng PRUWEBA sa mga SINASABI NIYA? (So para pala kay Mr. Cenon Bebi hindi pa sapat na pruweba ang mga Salita mismo ni Kristo sa Bibliya? Matt 12:38-40 tama po ba ako? lalong lalo na ang Matt 12:40 na syang malinaw na pangungusap ni Kristo patungkol sa 3 days & 3 Nights na sya namang ginawa ni Mr. Cenon Bebi na 1 Day & 2 Nights. hindi po ba Sinasalungat at Kinukontra talaga ni Mr. Cenon Bebi si Kristo at ang Bibliya? kayo na po ang bahalang humusga sa paniniwala ni Mr. Cenon Bebi na ito.)

  SAPAT na nga po ba ang MAGBATAY sa sinabi na "3 days and 3 nights" (Umaayon kami sa sinasabi mismo ni Kristo 3 Days & 3 Nights na malinaw na mababasa sa Bibliya Matt 12:40 na sya namang Kinukontra at Sinasalungat nitong si Mr. Cenon Bebi at gawing 1 Day & 2 Nights. may hihigit pa bang patunay sa mga Salita mismo ni Kristo? ang mahirap kasi nitong si Mr. Cenon Bebi ay gusto nya sya nalang ang paniwalaan at hindi si Kristo na malinaw na nangungusap sa Matt 12:40 tama po ba kong tatawagin nating AntiKristo itong si Mr. Cenon Bebi sa pagsalungat at pagkontra nya kay Kristo?) para sabihin na LITERAL IYAN?

  ReplyDelete
 21. LITONG-LITO na po ang REACTOR nating BALIK ISLAM.

  Sinabi ko raw na si KRISTO ang nagsabi ng "HE SHOULD BE "ALIVE! ALIVE! ALIVE! like unto Jonah inside the Whale's belly."

  Hindi po ba iyan ang SAGOT KO sa TANONG NIYA kung PAANO DINISTORT ng MUSLIM na si AHMED DEEDAT ang PANANALITA ni KRISTO?

  Isa pa, HINDI KO SINABI na SI KRISTO ang NAGSABI na "HE SHOULD BE ALIVE! ALIVE! ALIVE! ..."

  ITINATANONG ko nga po sa BALIK ISLAM na KAUSAP NATIN kung SAAN SINABI IYAN ni HESUS. Ang KAPATID kasi niyang si DEEDAT ang NAGDAGDAG NIYAN sa SINABI ni KRISTO para BALUKTUTIN ang mga SALITA ng PANGINOON.

  Pero SALAMAT na rin po sa REACTOR nating BALIK ISLAM dahil INAMIN NIYA na "WALA naman po'ng SINABING GANOON si Kristo, hindi po ba?"

  KINONTRA na NIYA ang SINABI ng KAPATID NIYANG si DEEDAT.

  SILA-SILA nang mga MUSLIM ang NAKOKONTRAHAN.

  Sabi po ni DEEDAT, "JESUS SAID the Miracle or Sign of Jonas will be my Miracle or Sign also Jesus said" that Jesus Sign or Miracle is that He will be...ALIVE! ALIVE! ALIVE! like unto Jonah inside the Whale's belly for 3 days & 3 nights ALIVE! ALIVE! ALIVE!"

  Ngayon SINUSUPALPAL ng kausap nating BALIK ISLAM ang SINABI ni DEEDAT. Ani nitong BALIK ISLAM, "WALA NAMAN PO'NG SINABING GANOON SI KRISTO."

  PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

  NAGTATALO NA ang mga NAG-IIMBENTO ng SALITA LABAN kay KRISTO, sa mga KRISTIYANO, at sa BIBLIYA.

  PURIHIN ang DIYOS!

  Ngayon ay AKO na raw po ang NAGDAGDAG sa SALITA ng PANGINOON. NAKAKAAWA na po ang KALITUHAN ng kausap nating BALIK ISLAM.

  HINDI ko na nga po MAINTINDIHAN ang IBA PANG SINASABI ng ATING KAUSAP. LITONG-LITO na SIYA.

  INULIT-ULIT na lang ULI NIYA ang mga CLAIM NILA na WALA NAMANG SUPORTANG TALATA.

  IYAN PO ang kausap nating BALIK ISLAM. LITONG-LITO NA.

  TAMA po. DAPAT PANIWALAAN ang SINABI ng PANGINOONG HESUS.

  SINABI NIYA ang "3 DAYS and 3 NIGHTS" at NILINAW NIYA na ang KAHULUGAN NIYON ay "ON THE THIRD DAY." (Mt16:21, 17:22-23, 20:19).

  Ang PROBLEMA po ni DEEDAT at ng KAUSAP nating BALIK ISLAM ay TUMIGIL na SILA sa ISANG SINABI at BINALE WALA NA ang PAGLILINAW na GINAWA ng PANGINOON.

  MAS GUSTO NILA na DAGDAGAN ang SINASABI ni KRISTO kaysa PANIWALAAN ang KABUOHAN ng mga SINABI ni HESUS.

  Pero sa nakikita nga po natin ay HINDI MAGTATAGUMPAY ang mga GUSTONG MAG-CORRUPT o MAG-DISTORT sa mga SALITA ng PANGINOON.

  SA HARAP NG MADLA ay MALALANTAD ang KAMALIAN NILA.

  MARAMING SALAMAT PO.

  ReplyDelete
 22. Please NOTICE the way our REACTOR TOOK MY WORDS, (Ganon na nga po, pero para po yan sa kapakinabangan ng lahat para po madaling maunawaan ng lahat na nagbabasa ng blog na ito.) ADDED HIS OWN WRONG UNDERSTANDING of WHAT I AM SAYING, (So para pala kay Mr. Cenon Bebi ngayon ang pag-ayon ko pala kay Kristo at sa Bibliya patrungkol sa usaping 3 Dats & 3 Nights sa Matt 12:40 ay isang maling pag unawa ko pala iyon para kay Mr. Cenon Bebi. at alin naman po kaya ang Tamang Unawa? ang unawain ba ang Matt 12:40 na katulad ng pag-unawa ni Mr. Cenon Bebi na 1 Day & 2 Nights lamang instead of 3 Days & 3 Nights? iyon kayang 1 Dat & 2 Nights na paniniwala nya at supportado pa ni Mr. Cenon Bebi ng isang Jewish Encyclopedia aayunan nyo ba ito mga giliw na taga subaybay? mga giliw na taga subaybay sa blog na ito ni Mr. Cenon Bebi ang unawa po ni Mr. Bebi patungkol sa Matt 12:40 ay tuwiran pong Komukontra at Sumasalungat sa mismong Bibliya at kay Kristo!) and DISTORTED WHAT I SAID. (dinidistort ko daw po ang paniniwala nya na ang pakahulogan nya sa Matt 12:40 ay 1 Day & 2 Nights lamang? hindi po ba si Mr. Cenon Bebi na mismo ang nagdidistort ng 3 Days & 3 Nights sa Matt 12:40 na mismong si Kristo ang nangungusap? My God! Mr. Bebi is distorting directly the word of Jesus in the Bible! isipin na lamang po ninyo mga giliw na taga subaybay sa blog na ito ni Mr. Cenon Bebi ang mga pinagkakalat nitong taong ito na si Mr. Cenon Bebi na mga maling aral at unawa sa Bibliya. una Kinonkontra at Sinasalungat nya si Kristo at ang Bibliya pagdating sa usaping 3 Days & 3 Nights! ngayon tahasang TINAPATAN nya ang Bibiliya ng isang Jewish Encyclopedia pagdating pa rin sa ganoong usapan 3 Days & 3 Nights Matt 12:40)

  IT PROVES MY POINT (His Point directly Contradict what Jesus said in Matt 12:40 3 Days & 3 Nights, inwhich Mr. Bebi distort & Twisted the same into 1 Day & 2 Nights instead of 3 Days & 3 Nights! very clear isn't it?) that the ARGUMENTS of DEEDAT, and now THAT of some BALIK ISLAM or ISLAMIC REVERTS, CANNOT BE TRUSTED.
  (our Argument which Agrees and Confirm with Jesus statement from the Bible reffering to the issue of 3 Days & 3 Nights in Matt 12:40 now cannot be trusted. as per Mr. Cenon Bebi's allegation. eh alin naman kaya ang kapanipaniwala pagdating kay Mr. Bebi? ang 1 Day & 2 Nights na supportado nya pa ng isang Jewish Encyclopedia at hindi Bibliya? ha? ganon po ba? mga giliw na taga subaybay sa blog na ito ni Mr. Bebi ang paniniwala ni Mr. Bebi na iyon ay tahasang Sumasalunagt at Kumukontra talaga sa Bibliya! pero dito pa lamang po malinaw nating nakikita sa ang Bibliya mismo ay tahasang TINAPATAN ni Mr. Bebi ng isang Jewish Encyclopedia pagdating sa usaping 3 Days & 3 Nights sa Matt 12:40)

  ReplyDelete
 23. HINDI ko MAISIP kung ANO ang NAKUKUHA ng ating REACTOR sa patuloy niyang PAGBALUKTOT sa mga SINASABI KO.

  Marahil ay DESPERADO na SIYA dahil PATONG-PATONG na ang mga PRUWEBA at EBIDENSIYA NATIN na HINDI LITERAL ang "3 DAYS and 3 NIGHTS" at siya ay TANGING MALING UNAWA LANG ang PINAGHAHAWAKAN.

  Naitatanong ko na lang po sa aking sarili kung ANONG URI ng TAO ang SADYANG BUBULAGIN at LOLOKOHIN ang SARILI NILA para lang MAIPILIT ang MALI NILANG PANINIWALA.

  Sa mga pagkakataon pong ganito ay NAGPAPASALAMAT AKO sa DIYOS dahil AKO AY KRISTIYANO.

  HINDI KO KAILANGANG LOKOHIN o LINLANGIN ang AKING SARILI (at ang IBANG TAO) para lang MAISULONG ang AKING PANINIWALA.

  Kahit papaano po ay NAUUNAWAAN ko kung bakit GANYAN ang ating REACTOR.

  Kahit po kasi ang kanilang mga SKOLAR ay PUNONG-PUNO ng KAMALIAN at KONTRADIKSYON sa PAG-UNAWA NILA sa KANILANG BANAL na AKLAT kaya PATI sa PANGANGATWIRAN NILA ay LUMALABAS iyon.

  IPAGDASAL na lang po NATIN SILA.

  Ang mahalaga po ay HINDI NILA NABUBUWAG ang mga SINASABI NATIN at PATULOY NATING NAILALABAS ang mga KATOTOHANAN at PATULOY NATING NASISIRA ang KANILANG mga KAMALIAN.

  PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

  ReplyDelete
 24. Marahil ay DESPERADO na SIYA dahil PATONG-PATONG na ang mga PRUWEBA at EBIDENSIYA NATIN na HINDI LITERAL ang "3 DAYS and 3 NIGHTS" (katulad po ng Jewish Encyclopedia na pinangtapat ni Mr. Cenon Bebi sa Bibliya? kong kayo po ang tatanongin ko mga kaibigan alin po kaya ang mas may higit na authority pagdating sa usaping biblical or sa issue ng 3 Days & 3 Nights sa Matt 12:40 ang Jewish Encyclopedia po ba ni Mr. Cenon Bebi? or ang Bibliya na naglalaman mismo ng mga salita ng Dios at ni Kristo? mga kaibigan nawalan ng tiwala sa Bibliya itong si Mr. Cenon Bebi pagdating sa usaping 3 Days & 3 Nights, na nagpakilala pa man din sa atin na Kristyano daw! ang linaw hindi po ba? sa tingin nyo po kaya mga kaibigan, Kristyano nyo pa bang maituring itong si Mr. Bebi? nagtatanong lamang po ako? Ang linaw linaw na nga ng 3 Days & 3 Nights eh, Kinunkontra mo pa ng tuwiran si Kristo at ang Bibliya nyo Mr. Cenon Bebi. eh ano Pakahulogan mo ba sa 3 Days & 3 Nights sa Matt 12:39-40 ha? Mr. Cenon Bebi? eh yong Baluktot mong Paniniwala na 1 Day & 2 Nights? ganon po ba? ang linaw linaw na nga ng Sinasabi mismo ni Kristo, 3 DAys & 3 Nights! tapus ito ka at babaluktotin mo at Gagawin mong itong 1 Day & 2 Nights! ang purol purol naman ng Utak mo Mr. Cenon Bebi! bakit ba ganyan ka katanga? nakapagtapus ka ba ng Pag-aaral mo Mr. Cenon Bebi? napaka detalyado at simpling Pangungusap na nga ito ni Kristo hindi mo pa rin makuhang maunawaan? papaano kasi sa oras na tanggapin ni Mr. Bebi ng tuwiran ang nakasulat sa Matt 12:39-40 Sasalungat at Kukontra ito sa kanyang pinaniniwalaan!ganyan po mga giliw na taga subaybay sa blog na ito!) angat siya ay TANGING MALING UNAWA LANG ang PINAGHAHAWAKAN. (Maling unawa? maling unawa na pala talaga para kay Mr. Cenon Bebi ang pag sang-ayun sa sinasabi ni Kristo patungkol sa 3 Days & 3 Nights sa Matt 12:39-40. at ang tama pala para po kay Mr. Bebi ay ang Salungatin at Kontrahin ng tuwiran ang mga Pangungusap ni Kristo sa Matt 12:39-40 at gawin nya itong 1 Day & 2 Nights! ayan po mga giliw na taga subaybay sa blog na ito ni Mr. Bebi mag isip na lamang po kayo patungkol sa unawa ni Mr. Bebi sa Matt 12:39-40 ang unawa nya ba ay umaayun kay Kristo o kumukontra ito?)

  Naitatanong ko na lang po sa aking sarili kung ANONG URI ng TAO ang SADYANG BUBULAGIN at LOLOKOHIN ang SARILI NILA para lang MAIPILIT ang MALI NILANG PANINIWALA. (mali daw pala mga giliw na taga subaybay sa blog na ito ni Mr. Bebi ang ayunan si Kristo sa kanyang pangungusap patungkol sa 3 Days & 3 Nights! na mababasa Matt 12:39-40. alam nyo po di ko lubos maisip kong itong tao na ito na si Mr. Cenon Bebi ay may utak pa? mga giliw na taga subaybay sa blog na ito ni Mr. Bebi umaayun ba ang 1 Day & 2 Nights na pinagpipilitan ni Mr. Bebi sa sinasabi mismo ni Kristo sa Matt 12:39-40 patungkol sa 3 days & 3 Nights? kayo na po ang bahalang magisip mga kaibigan. tila sadyang ipinanganak itong si Mr. Cenon Bebi na wala talagang Utak!)

  ReplyDelete
 25. PAULIT-ULIT na lang na WALANG SAYSAY na DALDAL.

  WALA nang BAGO.

  WALA nang MAISAGOT at WALA nang MAITUTOL sa ating mga PRUWEBA at EBIDENSIYA na HINDI LITERAL ang "3 DAYS and 3 NIGHTS" sa Mt12:40.

  Ika nga po BANKRUPT na sa IDEYA ang ating KAUSAP.

  PAGBALUKTOT na lang ang KAYA NIYANG GAWIN.

  NATUTUWA po kaya ang mga KAPATID NIYANG BALIK ISLAM sa KANYANG PANGANGATWIRAN?

  Kayo na po ang humusga.

  PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

  ReplyDelete
 26. PAULIT-ULIT na lang na WALANG SAYSAY na DALDAL. (kailan nawalan ng saysay ang palutangin ko yang katangahan, kamangmangan mo at masungalngal ka Mr. Cenon Bebi? mga kaibingan sa issue lamang po tayo at wag tayo lumayo sa usaping inumpisahan nitong si Mr. Cenon Bebi, dito natin pokpokin ng pokpokin si Mr. Cenon Bebi! mga giliw na taga subaybay sa blog na ito!)

  WALA nang BAGO. (sa issue lamang po tayo Mr. Bebi, bakit gusto mo naibahin ko ang issue o topic? kong iibahin ko ba? aayon pa kaya sa usapin Mr. Bebi? hahaha! hiyanghiya ka na ba? sa kamangmangang pinag-gagawa mo? bayaan mo munang maunawaan muna ng husto ang usaping ito sa lahat ng mga sumubaybay sa blog mo na ito!)

  WALA nang MAISAGOT at WALA nang MAITUTOL sa (mga Giliw na taga subaybay at mga kaibigan kayo na lamang po ang magpasya at mag isip sa mga palusot at pinagsasabi nitong si Mr. Cenon Bebi. hindi raw po kasi ako makatutol mga kaibigan. hehehehehehe! hindi kaya baliktad ang utak nitong si Mr. Cenon Bebi mga kaibingan at mga giliw na taga subaybay?) ating mga PRUWEBA at EBIDENSIYA na HINDI LITERAL (mga giliw na taga subaybay Bibliya at mismong salita ni Kristo ang pinanghahawakan natin bilang mga ebidensya, na sya namang tinututolan ni Mr. Cenon Bebi at pilit na TiNapaTan ng isang Encyclopedia ang Bibliya na naglalaman ng mga Salita ng Dios at kay Kristo!) ang "3 DAYS and 3 NIGHTS" sa Mt12:40. (ay malinaw na sinasabi ni Kristo na sya naman pong kinokontra at sinasalungat nitong si Mr. Cenon Bebi! At ginagawa po nya itong 1 Day & 2 Nights at dahil sungalngal at supalpal sya sa Bibliya mga kaibigan at mga giliw na taga subaybay sa blog na ito! eh hindi po ba kumuha pa si Mr. Cenon Bebi ng isang Jewish Encyclopedia para tapatan ang Bibliya na naglalaman ng mismong salita ni Kristo pagdating sa usaping 3 Days & 3 Nights? dito pa lamang po napalutang na natin kong anong klaseng tao itong si Mr. Cenon Bebi. isa pong matatawag natin na AntiBible at AntiKristo ito pong si Mr. Cenon Bebi mga kaibigan at mga giliw na taga subaybay sa blog na ito!)

  Ika nga po BANKRUPT na sa IDEYA ang ating KAUSAP (Mga kaibigan Bankrupt na daw ang inyong abang likod pagdating sa pangatwiran, hehehehehehe! mga giliw na tagasubaybay sa blog na ito kitang-kita naman po! hindi po ba? hindi ba sya itong kumuha pa ng isang Jewish Encyclopedia para ipangtapat sa Bibliya? tila si Mr. Cenon Bebi po ang na Bunkrupt mga kaibigan at nawalan pa ng tiwala sa kanyang Bibliya pagdating sa usapin ng matt 12:40 kaya sa sobra siguro po na pagkataranta at pagkalito nitong si Mr. Cenon Bebi ang ginawa nya sa kanyang Bibliya eh TINAPATAN po ng isang Jewish Encyclopedia. hehehehehehe! tila ang babaw naman po mga kaibigan ang mga palusot at pangangatwiran nitong si Mr. Bebi. hindi po ba? ano naman kaya ang akala nitong si Mr. Bebi sa kanyang mga taga subaybay mga kaibigan, kasing baBAW nya kong mag-isip? hehehehe! bahala na lamang po kayo mga kaibigan at mga giliw na tagasubaybay umistema nito kay Mr. Bebi. madalas daw po kasi itong MAGHALLUCINATE si Mr. Bebi mga giliw na tagasubaybay sa blog na ito!)

  ReplyDelete
 27. WALA na naman pong BAGO.

  WALA pa rin pong PRUWEBA na LITERAL ang "3 DAYS and 3 NIGHTS."

  WALA pa rin pong MAITUTOL sa mga PATUNAY mula sa BIBLIYA na HINDI LITERAL ang sinabi sa Mt12:40.

  Hayaan na lang po nating DUMALDAL ang ating REACTOR na BALIK ISLAM.

  WALA na SIYANG IBANG MAGAWA kundi MAGPAULIT-ULIT at MAGSALITA nang WALANG KATUTURAN.

  Salamat po.

  ReplyDelete
 28. WALA pa rin pong MAITUTOL sa mga PATUNAY mula sa BIBLIYA na HINDI LITERAL ang sinabi sa Mt12:40.
  (well hindi ka naman namin pwedeng pwersahin para paniwalaan ang mismong sinasabi ni Jesus na 3 Days & 3 Nights sa Matt. 12:40, kaya sige Mr. Cenon Bebi magsama na lamang po kayo ng paniniwala mo na 1 Day & 2 Nights na supportado mo pa ng iyong Jewish Encyclopedia. heheheheheeh!at hindi ng Bibliya! kong yong talaga ang gusto mo eh di hala sige. go on with your false belief against the Bible & Jesus regarding the issue bout 3 days & 3 nights as clearly stated by Jesus in Matt 12:40. naghahanap pa daw sya ng proof eh yan bang matt 12:40 hindi pa BA SAPAT NA PROOF yan para sa isang antikristo at antibible na kagaya ni Mr. Bebi? dahilan para TAPATAN ni Mr. Cenon Bebi ng isang Jewish Encyclopedia ang Bibliya? hahahahahahaha! nakakatuwa! kayo na lamang po mga giliw na tagasubaybay ang bahalang humusga sa taong ito, na nagpakilala pa man din na isang Kristyano daw sa atin mga Kaibigan, pero nawalan po sya ng tiwala at pananalig sa Bibliya pagdating sa usaping 3 Days & 3 Nights sa Matt 12:40. kailangan lang po siguro mga kaibigan ang paulit-ulit at pabalik-balik ang ating mga kasagotan sa kanya para makita at maunawaan nya po ang ating mga pagtutol sa kanyang katangahan at kamangmangan!)

  ReplyDelete
 29. With righteous indignation Jesus replies: “AN EVIL AND ADULTEROUS GENERATION SEEKETH AFTER A SIGN; AND THERE SHALL NO SIGN (no miracle) BE GIVEN TO IT, BUT THE SIGN (miracle) OF THE PROPHET JONAS: FOR AS JONAS WAS THREE DAYS AND THREE NIGHTS IN THE WHALE’S BELLY; SO SHALL THE SON OF MAN BE THREE DAYS AND THREE NIGHTS IN THE HEART OF THE EARTH.” (Matthew 12:39-40)

  Mga giliw na tagasubaybay sa blog na ito pagmasdan nyo pong mabuti ang mga talata sa itaas at sa ibaba. The above verse which was a very clear statement of Jesus in the Bible about 3 Days & 3 Nights was Rejected by Mr. Cenon Bebi. infact TINAPATAN pa nga nya ng isang Jewish Encyclopedia ang Bibliya! hindi po ba mga kaibigan? para lamang po patutunayan nya sa atin ang kanyang Mali, Baluktot, Salungat & Kumukontrang paniniwala sa Bibliya at kay Kristo ng gawin nyang 1 Day & 2 Nights ang maliwanag na sinasabi ni Kristo sa Matt 12:40 na 3 Days & 3 Nights! mga kaibigan si Kristo po mismo ang kinokontra ng tuwiran ni Mr. Cenon Bebi. kitang kitang po! Samantalang ang Kasinungalingan patungkol sa Genealogy ni Jesus na alam naman natin na walang Genealogy si Jesus, ay inaayunan nya po ito! pakitingnan nyo po sa Genealogy ang mga pangangatwiran nitong si Mr. Cenon Bebi mga kaibigan.

  Watch now how the Christian Fathers have Foisted the incestous Progenies of the Old testament upon their Lord and Saviour, Jesus Christ, in the New Testament . for a Man who had no Genealogy, they have manufactured One for Him. And what a Genealogy! Six Adulterers and offspring of INCEST are imposed unpon this holy Man of God.

  ReplyDelete
 30. TALAGA pong HINDI MAPIPILIT ng mga REACTOR nating BALIK ISLAM ang MALI at WALANG BATAYAN NILANG UNAWA sa sinasabi ng Mt12:40.

  SILA lang naman po ang NANINIWALA sa mga BAGAY na WALANG BATAYAN kundi ang MALING UNAWA at KAMANGMANGAN ng mga taong tulad ni AHMED DEEDAT.

  SILA rin lang naman po ang MAPILIT kahit pa PATONG-PATONG NA ang PRUWEBA na MALI SILA.

  Kahit po ULIT-ULITIN NILA ang MALI NILANG SINASABI ay MALI PA RIN IYON.

  NATUTUWA lang po AKO dahil WALA SILANG MAITUTUOL sa mga PATOTOO na IBINIGAY NATIN.

  Diyan pa lang po ay MALINAW NANG NASA TAMA TAYO at NASA KAMALIAN SILA.

  PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

  ReplyDelete
 31. hahahah!!!!hindi ko alam kung matatawa ako o ano!? mukhang ikaw ang nanawa mr.bibe.. di mo akalain may lalaban sayo ng sabayan kahit pa sa sarili mong blog!! alalahanin trabaho nyong mga apologist na kumbinsihin kami na magbalik sa kristiyanismo... pero mahirap mangyari iyon kung ang mga gagamitin mong argumento ay puro sagot lamang o reaksyon sa sinasabi ng mga muslim.... kailangan nyong ipakita kung bakit ang katolisismo na batay nga sa iyo ay ang tanging tutoong relihiyon .. ipakita mo kasi ang ganda ng relihiyon nyo hindi yung nagpapakabusy ka para sagutin yung claim ng mga muslim.. Ang mga taong tunay kasi ay pumapasok sa islam dahil sa kagandahan ng relihiyong ISLAM at hindi dahil siniraan naming mga muslim ang relihiyong kristiyanismo...

  ReplyDelete
 32. G.bibe
  nais ko sanang hingin na mabuksan muli at ating pag-uusap tungkol sa pormal debate.. handa na ako ngayon , mas mabilis ang desisyon ngayon dahil wala na akong ibang aasahang ibang tao maliban sa sarili ko. kung willing pa kayo na ituloy ito, ay very willing din ako..

  meron na akong tentative VENUE sa novaliches, isang subdivision, security wise sa tingin ko naman ay safe dahil tabi mismo ng barangay police..at ang pinaka mainam kasi ito ay libre

  tentative date ,august 2, august9 august16, august23 puro sunday yan ang oras , 1-5 p.m.

  tentative topic "SI JESU-KRISTO BA AY DIOS O HINDI?" o "IISA BA ANG TURO NI PABLO KAY HESU_KRISTO??

  ang tentative format ng debate ay parang tulad ng oxford-oregon type debate.

  umaasa akong inyong pagbibigyan

  ReplyDelete
 33. SINO ang NAKASABAY? IKAW? ASAN ANG ISINABAY MO?

  Porke ba INULIT-ULIT MO ang MALI at OUT OF CONTEXT mong mga DALDAL ay NAKASABAY KA NA?

  KAHIT ISA ay HINDI KA NAKASAGOT sa mga SINABI KO.

  NAPAKARAMI ko nang TINALAKAY at IPINALIWANAG, IKAW ay SIRANG PLAKA na PAULIT-ULIT sa MANGMANG na INTERPRETASYON sa Mt12:40.

  KAYA SIGE, MATAWA KA. AKO RIN NATATAWA NA LANG SA IYO E. HEHE.

  SORRY, HINDI KO GUSTONG MAGBALIK KRISTIYANO KA.

  HINDI KA KAILANGAN ng KRISTIYANISMO. MALINAW na KUNG SINO ang PINILI MO at HINDI IYON SI KRISTO.

  NAPAKAGANDA ng KRISTIYANISMO, kaya nga PILIT NINYONG SINISIRAAN EH.

  ANO BA ang SINISIRA? HINDI BA YUNG MAAYOS at MAGANDA?

  TUNAY ka bang TAO at NAG-MUSLIM KA?

  Ibig mong sabihin kapag nagmu-MUSLIM ay NAGIGING TULAD MO na WALANG MATINONG MAISAGOT, PANAY PANINIRA at HINDI MARUNONG UMUNAWA?

  Huwag mong INSULTUHIN ang mga MUSLIM.

  Kaya ka nag-BALIK ISLAM ay dahil HINDI KA MANALO noong KRISTIYANO KA PA. AKALA MO makaka-ISKOR KA ng TAPANG kapag nag-MUSLIM KA.

  SORRY ka na lang. Ang TUNAY na MUSLIM ay HINDI TULAD MO na DESPERADONG MAKAPUNTOS.

  Kung paanong SINISIRA ng mga INTERPRETASYON ng mga SKOLAR NINYO ang KORAN ay SINISIRA MO LANG ang IMAHE ng ISLAM dahil sa mga PANGIT MONG GAWA.

  PASENSIYA KA NA KUNG MASAKIT ang NASABI KO. MASAKIT TALAGA ang KATOTOHANAN.

  ReplyDelete
 34. SIMULAN na NATIN DITO ang DEBATE, SHAKEEL.

  HINDI na KAILANGAN ang VENUE na MALAYO. DITO na MISMO. KAHIT NGAYON ay PUWEDE NA.

  SISIMULAN KO NA.

  DIYOS ba ang PANGINOONG HESUS? Paki CLICK MO sa TOPIC LIST sa KALIWA ang "DIYOS SI HESUS" at "HESUS NAGPAKILALANG DIYOS."

  PUMILI ka ng ISA sa mga IYAN at KAPAG HANDA ka nang MAG-REACT ay MAGBUBUKAS AKO ng BAGONG POST para DOON MO ILAGAY ang REAKSYON MO.

  HUWAG KANG MATAKOT, WALANG PELIGRO SA IYO sa BLOG NA ITO.

  KATOTOHANAN ang MAGLALABAS kung MAY MALI KA.

  SIMULAN na NATIN, NGAYON.

  ReplyDelete
 35. "HUWAG KANG MATAKOT, WALANG PELIGRO SA IYO sa BLOG NA ITO."

  baki sino bang takot???? sino bang nag-iisip ng peligro di ba ikaw???????? KAYA DI KA MAKALANTAD.. KAILANGAN MO PA MUNANG I-SURVEY YUNG LUGAR BAGO LUMANTAD DAHIL,, ANO??? SA BANTA NG TERRORISMO???. HAHAHA.BUTI NAKATUTULOG KA PA NYAN???

  SIMULAN NA NATIN ANO?? LUMABAS KA NA SA LUNGGA MO AT PATUNAYANG MONG NASA KATOTOHANAN KA..

  KUNG TUTOO KA DI KA MATATAKO HUMARAP SA MGA KAAWAY SINUMAN ITO AT ANO MAN ANG BANTA MERON SA KOMUNIDAD (PARANOID!!!)

  ANG DAKILANG MANGANGARAL SA BIBLIYA, SA NAGTAGUOD NG KANILANG MISYON MAGTURO NG KATOTOHANAN, MAY BANTA MAN O WALA.. BAKIT DI MO SILA TULARAN UPANG MAPATUNAYAN MONG IKAW A NASA KATOTOHANAN???

  ReplyDelete
 36. SINO ang TAKOT?

  E di IKAW at mga BALIK ISLAM na UMAATAKE sa BIBLIYA pero TAKOT ILANTAD ang mga MALI NILANG KATWIRAN sa isang MAAYOS na TALAKAYAN.

  HANGGANG NGAYON ay TAKOT na TAKOT pa rin SILA at MALAKAS LANG ang LOOB NILA dahil NAKAPAGTATAGO sa ANONYMOUS na mga REAKSYON.

  OO, HINDI KAYO TAKOT sa BANTA ng TERORISMO. BAKIT KAYA?

  ALAM NA ng mga NAGBABASA ng BLOG na ITO kung BAKIT WALA KAYONG TAKOT sa mga TERORISTA.

  KAYO LANG ang TAKOT na MAGHARAP ng mga ARGUMENTO NINYO DITO.

  BAKIT?

  Dahil ALAM NINYONG MAPAPAHIYA KAYO. PURO KASI MALI, PALPAK at KASINUNGALINGAN ang mga SINASABI NINYO LABAN sa BIBLIYA, kay KRISTO at sa KRISTIYANISMO.

  SINO ang NAGSABI na WALANG BANTA sa AKIN?

  KAHIT PA TINAKOT NA AKO ng mga BALIK ISLAM na SUSUGURIN DAW AKO ay NARITO pa rin ang BLOG KO.

  Ngayon, BAKIT GUSTO NINYONG LUMANTAD AKO?

  PARA MADALI NINYONG MAGAWA ang ANUMANG MASAMA NINYONG BALAK?

  KAMI ay TARGET ng TERORISMO. KAYO HINDI.

  BAKIT?

  SIGE SAGUTIN MO.

  ReplyDelete
 37. The Catholic Church is the Pillar and Foundation of Truth (FROM THE BOOK OF ITIK 6:66)
  BUT FROM THE 1 TIMOTHY 3:15 IGLESYA NG DIYOS NA BUHAY AT HALIGI AT SUHAY NG KATOTOHANAN. IN ENGLISH CHURCH OF THE LIVING GOD THE PILLAR AND GROUND OF THE TRUTH. ITIK WALANG KATOLIKONG NAKASULAT JAN...INIMBENTO MO LANG!!! FROM RENE FERNANDEZ TO, NATATANDAAAN MO PA BA YUNG 09208055334. WALA NA PALA YUNG DIYARYO NG DIABLO TUMBOK AH!!!

  ReplyDelete
 38. BIBE said,KAMI ay TARGET ng TERORISMO. KAYO HINDI.

  BAKIT?

  SIGE SAGUTIN MO.

  Ang Terorismo ay kampon ng diablo na ang binibiktima ay mismong kampon din ng diablo. Ebidensya???
  Kawikaan 12:21 Ang kasamaang palad ay malayo sa MATUWID, ngunit ang buhay ng MASAMA ay batbat ng ligalig...
  Juan 3:16 upang ang sumasampalataya ay hindi mapahamak... so it means kaya napapahamak ang mga katoliko ay dahil hindi nanampalataya sa Diyos na Espiritu bagkus sinasamba ang ITIM NA NAZARENO na simbolo ng DIABLO dahil ang TUNAY na NAZARENO sa Bible ay galing sa PUTI...o! baka hanapan mo ako ng literal na puti!!! RENE FERNANDEZ pa ri to!!!

  ReplyDelete
 39. Bibe ito ang gusto ko,yung nababasa ng mga tao ang comment mo at comment ko. Yung taga-Islam ang lakas ng loob mong hinamon dito. Ako kaya lalabanan mo dito Bible to Bible basis ONLY???

  SIMULAN NATIN...

  Juan 5:44 Ang hinahangad ninyo ay parangal ng isa't-isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa IISANG DIYOS.

  o ayan!Si Hesus mismo ang nagsabi na IISA ang Diyos...
  San mo naman mababasa yung WORD MONG TRINITY o TATLONG PERSONA SA IISANG DIYOS??? LETRA FOR LETRA!!!

  Pag naibigay mo...PANALO KANA!!!

  Di kana makakaiwas niyan dahil pag hindi mo sinagot yan malalaman ng mga tao na hindi ka nagsasabi ng totoo at ikaw ay isang tunay na CATHOLIC FAKE DEFENDER...W8 ko sagot mo...

  Panawagan sa mga makakabasa
  Kapag hindi sinagot ni BIBE ito alam nyo na ang ibig sabihin. IBIG KONG MALAMAN NYO MGA MAMBABASA SA TEXT PA LANG BARADO LAGI YAN KAYA HINDI NA SYA NAGTETEXT SA AKIN...BUTI NA LANG AT NAKITA KO SIYA DITO SA BLOG NYA....

  RENE FERNANDEZ

  ReplyDelete
 40. ANONYMOUS:
  IGLESYA NG DIYOS NA BUHAY AT HALIGI AT SUHAY NG KATOTOHANAN. IN ENGLISH CHURCH OF THE LIVING GOD THE PILLAR AND GROUND OF THE TRUTH. ITIK WALANG KATOLIKONG NAKASULAT JAN...INIMBENTO MO LANG!!! FROM RENE FERNANDEZ TO, NATATANDAAAN MO PA BA YUNG 09208055334. WALA NA PALA YUNG DIYARYO NG DIABLO TUMBOK AH!!!


  CENON BIBE:
  At ano naman ang nababasa mo riyan? IGLESIA NI SORIANO?

  NANGOPYA LANG ng SALITA sa BIBLIYA si SORIANO e IGLESIA na NIYA ang TINUTUKOY?

  Tapos kayo e NAGPAPALOKO naman kay SORIANO. HINDI ba KAYO GUMAGAMIT ng ISIP NINYO?

  ReplyDelete
 41. RENE FERNANDEZ DAW:
  Juan 5:44 Ang hinahangad ninyo ay parangal ng isa't-isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa IISANG DIYOS.

  o ayan!Si Hesus mismo ang nagsabi na IISA ang Diyos...
  San mo naman mababasa yung WORD MONG TRINITY o TATLONG PERSONA SA IISANG DIYOS??? LETRA FOR LETRA!!!


  CENON BIBE:
  Una, RENE FERNANDEZ ba talaga ang pangalan mo o NAGSISINUNGALING KA NA NAMAN tulad ng NATUTUNAN MO sa PUNO MO?

  Pangalawa, SAAN MO NABASA na DAPAT ay LETRA-POR-LETRANG MABASA ang PINANINIWALAAN?

  Kapag NAIPAKITA MO yan e PANALO KA NA.

  Kapag WALA KANG NAIPAKITA e AMINADO KANG IMBENTO KA.

  Ano? GAME?

  Pangatlo, NAGSASALITA ka ng mga HINDI MO NAIINTINDIHAN.

  Ano ba ang HOLY TRINITY?

  Ang HOLY TRINITY ay ang NAG-IISANG DIYOS na MAY TATLONG PERSONA.

  Kung NAKAKAUNAWA KA e ANO ang KAHULUGAN ng NAG-IISANG DIYOS? TATLO ba yan?

  Saan MAKIKITA sa BIBLE ang IISANG DIYOS na MAY TATLONG PERSONA?

  Matthew 28:19
  Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,


  KUNG MAY ISIP KA ay MALINAW MONG MAKIKITA ang TATLONG PERSONA ng ISANG DIYOS diyan.

  ReplyDelete
 42. RENE FERNANDEZ DAW:
  Panawagan sa mga makakabasa
  Kapag hindi sinagot ni BIBE ito alam nyo na ang ibig sabihin. IBIG KONG MALAMAN NYO MGA MAMBABASA SA TEXT PA LANG BARADO LAGI YAN KAYA HINDI NA SYA NAGTETEXT SA AKIN...BUTI NA LANG AT NAKITA KO SIYA DITO SA BLOG NYA....


  CENON BIBE:
  PANAWAGAN sa mga MAMBABASA, KAPAG WALANG NAIPAKITANG TALATA ang FERNANDEZ daw na ITO na DAPAT MABASA nang LETRA POR LETRA ang PINANINIWALAAN ay TUKTUKAN NINYO ang KUKOTE NIYA.

  Teka po, NAALALA KO NA ang FERNANDEZ na ITO. TAGASUNOD ng PILANTOD IYAN e. Yung NEGOSYANTE na NALUGI tapos GINAWANG NEGOSYO ang SALITA ng DIYOS kaya MAYAMAN na naman uli.

  Hmmm, SIGURO e BALIK ISLAM na ITO. HINDI MANALO sa KATOLIKO yan kaya baka NAGHANAP ng TULONG sa mga BALIK ISLAM.

  ReplyDelete