Tuesday, June 2, 2009

'Gospel of Barnabas' tunay na gospel?

MATINDI pa rin ang PAGTUTOL sa BIBLIYA ng texter nating BALIK ISLAM.

TUTOL na TUTOL SIYA sa sabi ng ilang ISKOLAR NILA na KINUMPIRMA ng KORAN ang BIBLIYA.

Diyan natin makikita ang MUSLIM VS BALIK ISLAM.

KINONTRA kasi ng texter natin ang INTERPRETASYON ng mga MUSLIM SCHOLAR na sina MUHAMMAD TAQI-UD-DIN AL-HILALI at MUHAMMAD MOHSIN KHAN.

Sa kanilang aklat na "Translation of the Meanings of The Nobel Quran in The English Language" ay sinabi nila sa Surah (Chapter) 12, Aya (Verse) 111, na KINUMPIRMA o PINATOTOHANAN ng KORAN ang BIBLIYA.

HINDI iyan MATANGGAP ng texter natin.

Sabi niya, "Those other SCRIPTURES might be GOSPEL OF BARNABAS, Psalms of Solomon, Shepherd of Hermas etc. etc. Mga kasulatan na sana magtutuwid sa tao tungo sa tamang paniniwala."

"Maraming mga kasulatan which are among the Dead Sea discovery, in which your church neglect them and fabricate their own 73 books."

"Specific ba ang ang name ng scriptures? May word ba na Bible mula sa sura na nabanggit?"

NASAGOT na po natin sa naunang POST ang sinasabi niyang "WORD" na "BIBLE" sa S12:111.

Ngayon, ayon sa kanya ay baka raw po GOSPEL OF BARNABAS, Pslams of Solomon, Shepherd of Hermas ang tinutukoy sa S12:111.

Diyan po LUMILITAW MULI ang KAWALAN ng ALAM ng ating kausap.

Ang Psalm of Solomon ay HINDI KINILALA na BANAL na KASULATAN.

Iyan ay ITINURING na PSEUDEPIGRAPHA o HUWAD NA KASULATAN.

May ilang Kristiyano na tumanggap sa Shepherd of Hermas pero sa PANGKALAHATAN ay HINDI IYAN KINILALANG KASULATAN.

Noon nga pong KILALANIN ng SIMBAHANG KRISTIYANO ang mga KASULATAN ay HINDI ISINAMA ang Shepherd of Hermas.

ANO LANG PO ang KINILALA ng IGLESIA bilang mga KASULATAN?

Iyan po ang 73 AKLAT ng nasa BIBLIYA NGAYON ng mga KATOLIKO.

Nung IBIGAY sa mga MUSLIM ang KORAN noong 610 AD hanggang 632 AD ay BIBLIYA na may 73 AKLAT NA ang KINIKILALANG KASULATAN ng mga KRISTIYANO.

Kaya po KITANG-KITA na PANINIRA na lang ang SINABI ng texter nating BALIK ISLAM na "fabricated" daw ang 73 BOOKS ng BIBLIYA.

At KITANG-KITA po na ang BIBLIYA na may 73 AKLAT ang SINASABI ng mga ISKOLAR na MUSLIM na KINUMPIRMA ng KANILANG BANAL NA KASULATAN. (S12:111)

HINDI ang Pslams of Solomon, HINDI ang Shepherd of Hermas at LALONG HINDI ang sinabi niyang GOSPEL OF BARNABAS.

Iyang GOSPEL OF BARNABAS po ang PINAKA MALI na sabihing "KASULATAN" o "SCRIPTURE."

KAHIT PO KAILAN ay HINDI ITINURING o KINILALANG SCRIPTURE and GOSPEL OF BARNABAS dahil ayon po sa mga HISTORIAN ay HUWAD ang BABASAHING IYAN.

Sa mga susunod pong POST natin ay ILALAHAD NATIN ang KATOTOHANAN sa GOSPEL of BARNABAS na iyan.

ABANGAN po NINYO.

No comments:

Post a Comment