Monday, June 29, 2009

Hudyo alam na hindi literal ang 3 days and 3 nights

KUNG may REAKSYON o TANONG po KAYO ay MAAARI NINYONG GAMITIN ang "POST A COMMENT" na BUTTON sa ILALIM ng ARTIKULO na ITO. Salamat po


ITULOY po natin ang pagtalakay sa kahulugan ng mga salitang "3 days and 3 nights" na sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 12:40.

Ayon po kasi sa MUSLIM DEBATER na si SHEIKH AHMED DEEDAT at sa mga BALIK ISLAM na nagti-text sa atin ay LITERAL daw po iyan.

Ang katumbas daw po niyan ay TATLONG 24 ORAS o 72 ORAS (3 x 24).

Tama po ba sila?

Sorry pero MALI PO.

WALA po SILANG MAIPAKIKITA MULA sa BIBLIYA na ang "3 days and 3 nights" ay LITERAL.

Katunayan, nakita na nga po natin sa sinusundan nitong POST na ang PAKAHULUGAN ng mismong PANGINOONG HESUS sa mga salitang iyan ay "SA IKATLONG ARAW" o "ON THE THIRD DAY."

Bakit po kaya "SA IKATLONG ARAW" ang KAHULUGAN ng "3 DAYS and 3 NIGHTS"?

Iyan po ay dahil ang "3 DAYS and 3 NIGHTS" ay HINDI LITERAL at isa ngang IDIOMATIC EXPRESSION o SAWIKAIN.

Ang pinakakahulugan ng SAWIKAIN na iyan ay SUMASAKOP o SUMASAKLAW sa TATLONG ARAW. HINDI KAILANGANG EKSAKTONG 72 ORAS at HINDI KAILANGANG BUONG 24 ORAS ang ISANG ARAW at ISANG GABI.

IPINAKITA na nga po ang PANGINOONG HESUS ang ISA sa mga KAHULUGAN niyan. Ngayon ay tingnan natin ang IBA PANG KAHULUGAN ng "3 DAYS and 3 NIGHTS" AYON sa GAMIT ng MISMONG mga HUDYO sa loob at labas ng BIBLIYA.

Heto naman po ang mga iyan.

Una, tingnan po natin ang KAHULUGAN ng "ISANG ARAW" ayon sa PAGKAUNAWA ng mga HUDYO.

Ayon po sa JEWISH ENCYCLOPEDIA (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?letter=D&artid=167), ang ARAW daw ay may ILANG KAHULUGAN.

1. Ang ISANG ARAW daw po ay "lasting 'from dawn [lit. "the rising of the morning"] to the coming forth of the stars" (Neh. iv. 15, 17)'" o TUMATAGAL ng "MULA sa BUKANG LIWAYWAY HANGGANG sa PAGDATING ng mga BITUIN."

Sa pagkaunawa natin sa ngayon ay 12 ORAS lang halos iyan. Mula kasi PAGSIKAT lang ng ARAW hanggang sa PAGLUBOG nito o PAGLABAS ng mga BITUIN.

Sa madaling salita, AYON sa PAGKAUNAWA ng mga HUDYO, ang 12 ORAS o BAHAGI LANG ng ISANG ARAW ay PUWEDE NANG BILANGIN na ISANG BUONG ARAW.

2. The term "day" is used also to denote a period of twenty-four hours (Ex. xxi. 21).

PUWEDE rin naman daw po iyan sa 24 ORAS pero nakikita natin na HINDI LANG para sa 24 ORAS.

3. In Jewish communal life PART OF A DAY is at times RECKONED AS ONE DAY.

Ayan po, ang BAHAGI raw po ng ISANG ARAW ay BINIBILANG DIN na ISANG ARAW.

Ibinigay pong halimbawa sa JEWISH ENCYCLOPEDIA ang ARAW ng PAGLILIBING sa isang NAMATAY.

Ayon diyan, "the day of the funeral, even when the latter takes place late in the afternoon, is counted as the first of the seven days of mourning; a short time in the morning of the seventh day is counted as the seventh day."

Sa Pilipino, "ang araw ng paglilibing, KAHIT pa iyon ay NAGANAP sa HAPON, ay BINIBILANG na UNANG ARAW ng pitong araw na pagluluksa; ang KONTING PANAHON sa UMAGA ng IKAPITONG ARAW ay BINIBILANG nang IKAPITONG ARAW."

MALINAW po sa HALIMBAWA na IBINIGAY ng JEWISH ENCYCLOPEDIA na ang KOKONTING ORAS sa ARAW ng PAGLILIBING ay BINIBILANG NANG ISANG BUONG ARAW. Katulad din niyan ay ang KOKONTING PANAHON sa UMAGA ng ARAW ay BINIBILANG na rin na BUONG ARAW.

Diyan po ay MALINAW na nating MAUUNAWAAN ang SINABI ng PANGINOON na "3 DAYS and 3 NIGHTS."

Sa PAGKAUNAWA pala ng mga HUDYO, nung ILIBING si HESUS sa HAPON ng BIYERNES ay BINIBILANG na iyon na ISANG BUONG ARAW o ISANG ARAW at ISANG GABI.

Ang pananatili Niya sa libingan ng BUONG ARAW ng SABADO ay ISANG BUONG ARAW na rin o ISANG ARAW at ISANG GABI.

At ang IILANG ORAS sa ARAW ng LINGGO BAGO SIYA BUMANGON MULI ay BINIBILANG na rin ng mga HUDYO bilang ISANG BUONG ARAW o ISANG ARAW at ISANG GABI.

So, BATAY po sa PANG-UNAWA ng mga HUDYO, si KRISTO NGA ay NANATILI sa PUSOD ng LUPA nang "3 ARAW at 3 GABI."

TUPAD na TUPAD ang TANDA na IBINIGAY NIYA sa Mt12:40.

PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

Ngayon, ALAM ng mga SUMULAT ng mga GOSPEL na MADALING MAUUNAWAAN ng mga HUDYO ang KAHULUGAN ng "3 DAYS and 3 NIGHTS." Kaya nga po sa APAT na EBANGHELISTA ay TANGING si MATTHEW ang NAGBANGGIT niyan eh.

Bakit po TANGING si MATTHEW LANG ang NAGBANGGIT ng "3 DAYS and 3 NIGHTS"?

Dahil po ang EBANGHELYO na ISINULAT NIYA ay GINAWA NIYA PARA SA MGA HUDYO.

O, di ba? NAPAKAGALING ng mga SUMULAT ng GOSPELS.

PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

Itutuloy po natin ito sa mga susunod pang POST.

SALAMAT po.

20 comments:

 1. 1. Ang ISANG ARAW daw po ay "lasting 'from dawn [lit. "the rising of the morning"] to the coming forth of the stars" (Neh. iv. 15, 17)'" o TUMATAGAL ng "MULA sa BUKANG LIWAYWAY HANGGANG sa PAGDATING ng mga BITUIN."
  (Nakita nyo po ba kong papaano litohin ni Mr. Cenon Bebi ang kanyang mga tagatangkilik ng blog nyang ito. kong saan saan na lamang po sya kumukuha ng kanyang mga referensya hindi po ba? ito ay para lamang maituwid nya ang kanyang baluktot na paniniwala patungkol ka sinasabi ni Kristo sa Matt 12:40 ang tungkol sa 3 Days & 3 Nights. hindi pa siguro sapat para kay Mr. Cenon Bebi ang malinaw at simpling mga pangungusap ni Kristo sa Bibilya para maging batayan ang mga ito! kaya nga nilinaw mismo ni Kristo ang kanyang pangungusap sa Matt 12:40 hindi po ba malinaw na sinasabi ni Kristo mismo ang tungkol sa 3 Days & 3 Nights? bakit kong ano anong mga referensya pa ang mga pinagkukuha nitong si Mr. Cenon Bebi? tuliro na siguro itong si Mr. Cenon Bebi. hindi po talaga makuhang unawain ni Mr. Cenon Bebi ang napakasimply at napakalinaw na pangungusap na ito ni Kristo. bakit po kaya? kayo na po ang bahalang magisip tungkol kay Mr. Cenon Bebi.)

  ReplyDelete
 2. Ayon po sa JEWISH ENCYCLOPEDIA (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?letter=D&artid=167), ang ARAW daw ay may ILANG KAHULUGAN.
  (JEWISH ENCYCLOPEDIA? Salita ba ng Dios or kay Kristo ito? tingnan ninyo mga masugid na tagasubaybay sa Blog na ito ni Mr. Cenon Bebi, isang Jewish Encyclopedia ang pinangtapat ni Mr. Cenon Bebi ngayon sa Bibliya na kong saan naglalaman ng mismong salita ni Kristo? kong kayo po ang tanongin ko mga masugid na taga subaybay sa Blog na ito ni Mr. Cenon Bebi, alin po para sa inyo ang may authority pagdating sa usaping 3 Days & 3 Nights sa Matt 12:40? ang Jewish Encyclopedia po ba na syang pinagdidiinan nayon ni Mr. Cenn Bebi? o ang mismong Bible? kayo na po ang bahalang mag isip mga kaibigan!after all this Mr. Cenon Bebi claiming himself to ba a Christian. like Satan did before pretending to an angel of light! just to decieved many people into distructions!)

  ReplyDelete
 3. So, BATAY po sa PANG-UNAWA ng mga HUDYO, si KRISTO NGA ay NANATILI sa PUSOD ng LUPA nang "3 ARAW at 3 GABI."(Matt 12:40 3 Days & 3 Nights kayo na po ang magbilang at huwag po tayong magpalinlang sa mga nagpapanggap ngayon! ayan malinaw naman ang mga salita o pangungusap ni Kristo mismo dyan. kong si Kristo ay nilibing bago lumubog ang araw ng Biyernes at nabuhay ito bago sumikat ang araw ng Linggo ayon sa ginugunita at alam ng karamihan, aayon ba ito sa mismong sinasabi o pangungusap ni Kristo na 3 Days & 3 Nights sa Matt 12:40? my God! the Belief and the Distorted Explanation of Mr. Bebi directly Contradict Jesus Statement in the Bible! kong kayo po ang tatanongin ko, sino po ang paniniwalaan ninyo? si Mr. Cenon Bebi or si Kristo? sa usaping ito patungkol sa 3 Days & 3 Nights?)

  TUPAD na TUPAD ang TANDA na IBINIGAY NIYA sa Mt12:40.(Twisted po ang unawa ni Mr. Bebi, Pakibilang lang po ilang araw at ilang Gabi po ba? kasi ang pinagdidiinan nitong si Mr. Cenon Bebi ay 3 Days na lamang daw po! gusto po kasi ni Mr. Cenon Bebi na alisin po yong 3 Nights na mismong sinabi ni Kristo sa Matt 12:40. eh kukontra daw po kasi sa kanyang paniniwala kong may 3 Nights pa, at least kong 3 Days lang daw ay nahihilot sa pamamagitan ng 'pls take Note po;' Jewish Encyclopedia at hindi ng Bibliya. ayan po si Mr. Cenon Bebi. ang Bibliya Tinapatan po ng Jewish Encyclopedia mapagtakpan lang ang kanyang kamangmangan ng pag unawa sa Matt 12:40. o ng Bibliya! hindi po ba? ang linaw po, di po ba?)

  ReplyDelete
 4. Sa mga nakaraang Commento ko po ipinapakita ko po sa inyo ang Pagsalungat at ang Pagkontra ni Mr. Cenon Bebi kay Kristo at sa Bibliya. hayag ko po na inilantad sa inyon ang kanyang mga Pagkontra at Pagsalungat kay Kristo at sa Bibliya! hindi po ba? ngayon minsan pang ilalantad ko na naman po sa inyo kong papaano Kontrahin at Tapatan ni Mr. Cenon Bebi ang inyong Bibliya na naglalaman ng mga Salita ng Dios at mismo Salita ni Kristo ng kanyang Jewish Encyclopedia. hindi ko na talaga alam kong ano talaga ang nasa isip at utak nitong si Mr. Bebi! Bibliya vs. Jewish Encyclopedia? aayon po ba kayo sa ginawa ni Mr. Bebi na ito? kayo na po ang bahalang mag isip patungkol sa taong ito!

  ReplyDelete
 5. Pero SALAMAT na rin po sa REACTOR nating BALIK ISLAM dahil INAMIN NIYA na "WALA naman po'ng SINABING GANOON si Kristo, hindi po ba?" (Walang sinasabi si Kristo na 3 Dyas & 3 Nights? basa; Matt 12:38-39-40 unawain mo kasi Mr. Cenon Bebi ang hirap kasi sa iyo ultimo Sign at Miracle ni Jonah hindi mo alam! kaya ka ganyan hindi mo rin alam ang magiging Sign or Miracle ni Kristo na syang sinasabi ni Kristo mismo sa Matt 12:39-40 eh papaano Sinalungat at Kinokontra mo na kasi ng tuwiran si Kristo at ang Bibliya mo! and to simplfy Matt 12:39-40 here an I quote "v39...and there shall no Sign be given to it, but the Sign 'or Miracle' of the Prophet Jonah: v40 For as Jonah was 3 Days & 3 Nights in the whale's belly; 'ALIVE' so shall the son of man be 3 Days & 3 Nights in the Heart Of The Earth" ALIVE or DEAD? Jesus said from the above verses that HIs miracle or Sign would be like that of Jonah. And if Jonah was Alive for 3dyas & 3nyts in the whale's belly, and Jesus was Dead in the heart of the earth is Jesus miracle still like that of Jonah? or unlike Jonah? mag isip ka naman Mr. Bebi pati si Kristo gawin mo pang sinungaling eh!)

  KINONTRA na NIYA ang SINABI ng KAPATID NIYANG si DEEDAT. (at saan ko naman kinontra si Ahmad Deedat? ha? Mr. Sinungaling ay Cenon pala! ha? saan? katulad ba ng Pagkontra at Pagsalungat mo kay Kristo at sa iyong Bibliya? ha? Mr. Bebi gusto ko lang po'ng ipaalam sa iyo na hindi naman ako kasing tanga at mangmang mo! na kinontra mo na nga ng tuwiran si Kristo at ang Bibliya mo ito nakuha mo pang magmaangmaangan!)

  ReplyDelete
 6. IKAW LANG ang NALILITO. IKAW din lang ang LUMILITO sa SARILI MO.

  AYAW mo pa KASING TANGGAPIN ang KATOTOHANAN na MAGING ang mga HUDYO ay MAY IBA-IBANG PANANAW sa BAGAY-BAGAY.

  ACTUALLY, KAHIT po sa ATING mga PILIPINO ay MAY IBA'T-IBANG KAHULUGAN ang SALITANG "ARAW."

  Tulad ng sa mga HUDYO, kapag sinabi nating ARAW ay IYON ang PANAHON sa PAGITAN ng PAGSIKAT ng ARAW at BAGO GUMABI.

  Ito lang pong BALIK ISLAM na REACTOR NATIN ang tila HINDI NAKAUUNAWA riyan.

  E kasi po, ang IPINAGPIPILITAN pa rin NIYA ay ang IISA, MALI at WALANG BATAYAN NIYANG UNAWA sa "3 DAYS and 3 NIGHTS."

  Bakit daw po GUMAGAMIT TAYO ng "KUNG ANU-ANONG REPERENSIYA"?

  Para sa KANYA ang MATINO at FIRST-HAND na PATOTO ng mga HUDYO (JEWISH ENCYCLOPEDIA) ay "kung anu-ano lang na reperensiya."

  SINO pa PO ang UNA at KARAPAT-DAPAT na MAGPALIWANAG KAUGNAY sa SINABI ng PANGINOONG HESUS na ISANG HUDYO? Ang mga ARABO? Ang mga INTSIK?

  HUDYO ang NAGSALITA kaya HUDYO ang DAPAT MAGPALIWANAG. At IYON po ang GINAWA NATIN.

  Ngayon, SINO po kaya ang KAPANIPANIWALANG SOURCE para sa BALIK ISLAM na KAUSAP NATIN?

  Si AHMED DEEDAT, ARMSTRONG at FAHEY na PARE-PAREHONG HINDI HUDYO at WALANG ALAM sa mga BAGAY na MAY KAUGNAYAN sa PAGIGING HUDYO.

  Kaya po MALI-MALI ang PANINIWALA ng mga NANINIWALA na LITERAL ang "3 DAYS and 3 NIGHTS" ay dahil MALI ang PINAGKUKUNAN NILA ng IMPORMASYON.

  Tapos MALAKAS ang LOOB NILANG MAGKUNWARI na MARUNONG SILA.

  Minsan po hindi natin malaman kung MATATAWA TAYO o MAIINIS.

  AKO raw po ang SUMALUNGAT ng PANGINOONG HESUS at ng BIBLIYA.

  SINO po ba ang NAGBIGAY ng PATONG-PATONG na PATOTOO MULA sa PANGINOONG HESUS at sa BIBLIYA na HINDI LITERAL ang "3 DAYS and 3 NIGHTS"? HINDI PO BA TAYO?

  SINO naman ang NAGPUPUMILIT sa MALING PAGKAUNAWA sa Mt12:40? HINDI po ba SILANG MGA BALIK ISLAM?

  HINDI po ba WALA PA RIN SIYANG MAIPAKITANG SUPORTA sa MALI, BALUKTOT at IDINAGDAG LANG NILANG PAKAHULUGAN sa talata?

  Paki pansin po ang ISININGIT NIYANG mga SALITA sa IKA-ANIM na PARAGRAPH. SAAN GALING IYAN?

  WALA po iyan sa POST KO SA ITAAS.

  Galing po iyan doon sa TALAKAYAN sa POST natin na "3 days and 3 nights literal ba? (2)"

  BAKIT DITO NIYA iyan IPINASOK DITO?

  Para po AKALAIN ng mga HINDI NAKABASA dun sa KABILANG TALAKAYAN ay GANYAN nga ang TINUTUKOY KO.

  Paki tingnan po ang talakayan sa "3 days and 3 nights literal ba? (2)" para MAKITA NINYO na BINALUKTOT LANG ng KAUSAP nating BALIK ISLAM ang tungkol sa bagay na iyan.

  Pati KAYO ay SINUSUBUKAN NIYANG LINLANGIN. PASENSIYA na po KAYO.

  PURO na lang po KABALUKTUTAN at PANLILINLANG ang GINAGAWA ng ating KAUSAP.

  NILOLOKO na lang po ng KAUSAP NATIN ang SARILI NIYA E.

  Hindi ko nga po MAUNAWAAN kung bakit PUMAPAYAG SIYA na LOKOHIN ang SARILI NIYA.

  EPEKTO po siguro iyan sa PAGTALIKOD NIYA kay KRISTO, ang DIYOS at KATOTOHANAN.

  Anyway, ang MAGANDA pong NANGYAYARI ay LALONG NALALANTAD ang MALI at BALUKTOT na TAKBO ng KANILANG PAG-IISIP.

  NAKIKITA naman po ninyo ang KATOTOHANAN.

  Salamat po.

  ReplyDelete
 7. Para sa KANYA ang MATINO at FIRST-HAND na PATOTO ng mga HUDYO (JEWISH ENCYCLOPEDIA) ay "kung anu-ano lang na reperensiya." (HOY MR. CENON BEBI WALA KANG TIWALA SA SINASABI NI KRISTO "na isang hudyo" PATUNGKOL SA 3 DAYS & 3 NIGHTS NA NAKASULAT PA MISMO SA BIBLIYA MO MATT 12:40 KAYA TINAPATAN MO ITO NG Jewish Encyclopedia! dahil sumusungalngal ito sa kamangmangan mo! nagtatangatangahan ka pa!)

  SINO pa PO ang UNA at KARAPAT-DAPAT na MAGPALIWANAG KAUGNAY sa SINABI ng PANGINOONG HESUS na ISANG HUDYO? (KAYA NGA UMAAYON AKO/KAMI SA SINASABI NI JESUS PATUNGKOL SA 3 DAYS & 3 NIGHTS EH! Eh ikaw? naniniwala ka ba kay Kristo sa usaping 3 Days & 3 Nights sa Matt 12:40? di ba hindi? kaya nga tinatawag kitang AntiKristo at AntiBible eh! Nakasulat na nga sa Bibliya mo at si Kristo pa mismo ang may sabi, ito at Tinapatan mo pa ng Jewish Encyclopedia ang Bibliya! eh papaano? gusto mo kasing Baluktotin at Salungatin ang sinasabi ni Kristo at ang nakasulat sa Matt 12:40 na 3 Days & 3 Nights at gawin mo itong 1 Day & 2 Nights! ganon hindi ba?) Ang mga ARABO? Ang mga INTSIK? (Hoy Cenon Tanga ka ba? o nagtangatangahan ka na naman? sino ba ang nangungusap dyan sa Matt 12:40 ha? sino yan? at kaninong salita ang Matt 12:40 na Hindi mo Pinapaniwalaan? salita ba yang ng kong sinosino lang? mga kaibigan mismong salita po ni Kristo na nasa Matt 12:40 ay hindi Pinapaniniwalaan at Pilit po na Binabali ni Mr. Cenon Bebi! kitang kita naman po, hindi po ba?)

  ReplyDelete
 8. Ngayon, SINO po kaya ang KAPANIPANIWALANG SOURCE para sa BALIK ISLAM na KAUSAP NATIN? (Tanga! hindi Sino! kong hindi Ano ang Kapanipaniwalang Source! ang BIBLE ba o iyang Jewish Encyclopedia mo? sige! magyabang ka ngayon Mr. Bebi!)

  ReplyDelete
 9. NANINIWALA KA pala kay KRISTO?

  E yung MALINAW na SINABI ni KRISTO na ang "3 DAYS and 3 NIGHTS" ay "ON THE THIRD DAY" ang KAHULUGAN?

  IPAKITA mo nga kung NANINIWALA KA NGA kay KRISTO.

  MAS NININIWALA KA KASI sa mga WALANG ALAM na TAO E.

  Anyway, BIRDS of the SAME FEATHER FLOCK TOGETHER.

  Salamat.

  ReplyDelete
 10. ito Mr. Bebi may hamon pala sa inyo pinabayaan mo lang at hindi nyo tinutugonan ang hamon na ito!

  Ito si Shakeel yung kasama ni Khalid sa U.P. noong magkita tayo roon. Nagkapirmahan po roon at ang nakasulat (more or less) ay kaming balik-islam (sa representasyon ni Khalid at Shakeel)ay naghahamon kay g. Cenon Bibe at sa kanyang grupo-CFD, para sa maginoong talakayan o talastasan tungkol sa Islam at Katolisismo. may nabuo na po kaming yung format ng debate , eto po ay blangko, para mas maging patas...nais po namin magkipagpulong sa inyo g.bibe o sinuman na maaring maging opisyal na representative ng inyong grupo upang mapagpulungan at pagkasunduan ang mga ss:

  1. format ng debate
  2. ang venue
  3. kung sino sa dalawang panig ang magiging punong abala para sa preparasyon ng debate.
  4. ang magiging paksa
  5. sinu-sino ang titindig para sa dalawang grupo.
  6. ang petsa ng debate
  7. ang security at kaligtasan ng bawat grupo sa debate venue
  8. at iba pang mga bagay na kailangang pagkasunduan (hal. iyung ilang gastusin at gamit)upang matagumpay at maayos na maisagawa ang debate...

  pasensyahan nyo na po na hindi namin ipo-post an nagawa naming format dahil nais po namin itong maging gentlemen's agreement, at hindi isang grandstanding lamang....

  Kami po ay umaasa na kayo ay tutugon po ng positibo sa sulat naming ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng venue, oras at araw kung saan tayo maaring magkita, upang maisa pormal na ang kasunduan sa debate.

  kung hindi naman po kayo makapunta ay maari nyo ring imbitahin kami ni khalid upang sadyain na lamang kayo sa inyong opisina, o kaya sa inyo mismong bahay upang doon natin maisagawa ang pagpupulong.

  kung hindi naman po kayo tutugon sa loob ng isang buwan, ito ay aming iisipin na kayo nga ay talagang busy na hindi makatugon para sa pagpupulong. kung magkagayon ay kami na mismo ang pupunta sa iyong opisina o bahay kahit walang direktang imbitasyon upang hindi na kayo pahirapan na pumunta sa pagpupulong MALIBAN NA LAMANG INYO KAMING BABAWALAN NA PUNTAHAN KAYO NG PERSONAL...KUNG MANGYARI NAMANG KAMI AY INYONG BAWALAN AT HINDI MATULOY ANG PAGPUPULONG NA AMING HINIHINGI SA ANO MANG DAHILAN NA HINDI DIREKTANG GALING SA AMIN, AY AMIN(kaming mga muslim) ITONG IISIPIN NA INYONG PAGTALIKOD SA AMING HAMON

  salamat po!!!

  umaasa sa inyong positibong tugon

  shakeel ibrahim at khalid mabute


  p.s..aming dalangin nawa po ay matuloy na ito sapagkat sa napakarami na pong mga katoliko ang nagbabalik-islam, isa na po rito si FR. ESTANISLAO SORIA (nawa ang pagpapala, ang kabutihan, awa at kapatawaran ng Allah ay sumakanya)

  May 5, 2009 1:16 AM

  ReplyDelete
 11. PASENSIYA na po ang NAG-RESEND ng POST na nasa ITAAS tungkol sa HAMON nina SHAKEEL IBRAHIM at KHALID MABUTE.

  Para po sa KAALAMAN NINYO ay UMATRAS na PO si SHAKEEL sa KANILANG HAMON.

  Iyan na po ang PANGATLONG BESES na UMATRAS ang mga BALIK ISLAM sa HAMON NILANG DEBATE sa mga KATOLIKO.

  Ang UNA ay NOONG TUMANGGI si RASHID INDASAN na PANINDIGAN ang HAMON NIYA dahil ang MAKAKAHARAP NIYA ay ang CATHOLIC FAITH DEFENDERS sa CEBU.

  Ang IKALAWA po ay nung UMATRAS sina KHALID MABUTE at SHAKEEL IBRAHIM sa ITINAKDA NILANG DEBATE sa UP DILIMAN.

  At ang IKATLONG PAG-ATRAS ng mga BALIK ISLAM ay noong IURONG ni SHAKEEL ang KANYANG HAMON.

  MABABASA po ninyo ang PAG-ATRAS ni SHAKEEL sa COMMENTS section ng ARTIKULO natin na may pamagat na "Gospel of Barnabas itinatwa ng Muslim."

  Iyan po ay nasa ilalim ng PETSANG JUNE 15 sa BLOG nating ito na "SAGOT sa BALIK ISLAM."

  Gagawan ko po iyang ng HIWALAY na POST para MAS MABASA NINYO.

  Ngayon, kung ang nag-REPOST ng SULAT ni SHAKEEL at KHALID ay HANDANG MAGHAMON ng DEBATE ay WELCOME po KAYO.

  MAGPAKILALA lang po kayo para MAI-SET NATIN ang DEBATE na TATLONG BESES NANG INATRASAN ng mga KASAMA NINYO.

  Salamat po.

  ReplyDelete
 12. MAGPAKILALA lang po kayo para MAI-SET NATIN (AT KAPAG NA SET NA ANG DEBATE AT MAY PAPATUL SA PAGYAYABANG MO NGAYON, SAAN MO NA NAMAN KAYA DALHIN ang DEBATE? SA ROMA O SA ISRAEL HA? MR. CENON BEBI? PURO KA LAMANG PAGYAYABANG! DUWAG KA NAMAN! I'VE READ THE COMMENT POSTED IN THIS BLOG. SALAMAT NAMAN AT MAY TAO PA RIN TALAGANG MAY MALASAKIT SA KAWPA AT NAKAHANDANG TUTOLAN ANG MGA BALUKTOT AT MALI MONG MGA PANINIWALA! KAYA NATUTUWA NAMAN AKO SA TAONG ITO KOKNG SINO MAN SYA AT LEAST MAKAPAGBIGAY BABALA SA IYONG MGA READERS SA BLOG NA ITO NA MATAGAL MO NG NILILIKO!) na TATLONG BESES NANG INATRASAN ng mga KASAMA NINYO. (NO COMMENT AKO DYAN DIOS ANG NAKAKAALAM SAYO MR. CENON BEBI! BAKIT NAPAKASINUNGALING MONG TAO KA? ANONG BA ANG MAPAPALA MO SA PAGSISINUNGALING MO?)

  ReplyDelete
 13. Magandang araw po sa ating mga kaibigan at sa mga masugid na sumusubaybay sa blog na ito ni Mr. Cenon Bebi, ipagpaumanhin nyo po pero malaki pong kasinungalingan itong mga pinagsasabi ni Mr. Cenon Bebi mga kaibigan. unahin po natin ang patungkol sa Debate na ipinagyayabang nitong si Mr. Bebi laban kay RASHID INDASAN ito po kasing si Mr. Bebi mga kaibigan ayon sa mga text na natatanggap ko po galing sa kapatirang mga muslim ay hamon ng hamon sa mga balik islam in particular. pero ng pinatulan po mga kaibigan ni RASHID INDASAN ang nasabing paghahamon ni Mr.Cenon Bebi ay parang Kumaripas po itong ng Takbo mga giliw na taga subaybay sa blog na ito, sa dahilan po na omuo na po si RASHID INDASAN sa nasabing hamon ni Mr. Bebi mga Kaibigan wala na po yatang magawa si Mr. Cenon Bebi sa mga panahon na iyon ng may pumatol na sa kanyang paghahamon na sa kanya mismo nag-umpisa kaya po sinasabi na lamang po ni Mr. Cenon Bebi bilang palusat sa malaking kahihiyang sinapit nya na ang venue daw po na gusto nila sa nasabing Debate na pinatulan ni RASHID INDASAN ay sa Cebu at hindi daw po dito sa Manila. biroin nyo po yan mga giliw na taga subaybay sa blog na ito, si Mr. Cenon Bebi dito sa Manila naghaamon ng Debate! pero ng patulan sya sa kanyang paghahamon mga kaibigan biglang dinala sa Cebu ang Debate... matino po bang kausap ang ganitong klaseng tao mga kaibigan at mga giliw na taga subaybay sa blog na ito? ito po bang si Mr. Bebi nasa tamang katinoan pa po ba ito? nasa inyo po ang paghuhusga mga kaibigan.

  ReplyDelete
 14. TUTAL ay mga SINUNGALING na rin lang ang TINUMBOK ng ating REACTOR ay ALAMIN na po natin kung SINO ang mga SINUNGALING.

  ITANONG po natin sa REACTOR NATIN kung SAAN at KAILAN AKO NAGHAMON nang DEBATE sa mga BALIK ISLAM.

  MAGPAKITA PO SIYA ng PRUWEBA sa SINASABI NIYA.

  KUNG WALA SIYANG MAIPAKIKITANG PRUWEBA na NAGHAMON AKO ay ALAM na po natin na SIYA ang SINUNGALING.

  PINATULAN daw po ako ng kapatid niyang si RASHID INDASAN? At BAKIT PO AKO PAPATULAN? ANO RAW PO BA ANG GINAWA KO?

  NAGHAMON DAW PO AKO?

  IPAKITA PO NIYA ang PRUWEBA na NAGHAMON AKO sa mga BALIK ISLAM at AAMININ KO na SINUNGALING AKO.

  Pero KUNG WALA SIYANG MAIPAKIKITANG PRUWEBA na NAGHAMON AKO KANINO MAN ay AMINADO NA SIYANG SINUNGALING SIYA.

  Ano po ba ang GINAGAWA KO?

  HINDI po LINGID sa INYO na AKO ay SUMASAGOT LANG sa mga PANINIRA at mga KASINUNGALINGAN na IBINABATO sa mga KATOLIKO at KRISTIYANO.

  NAGKATAON po na ILAN sa mga NANINIRA at NAGKAKALAT ng KASINUNGALINGAN ay mga BALIK ISLAM.

  Iyan po ang HINDI MATANGGAP ni RASHID INDASAN kaya HINAMON NIYA ang mga KRISTIYANO sa ISANG DEBATE.

  TAKE NOTE PO, MGA KRISTIYANO at HINDI LANG AKO ang HINAMON NIYA.

  TAKE NOTE DIN PO na WALANG SINABI si RASHID INDASAN kung SAAN ang DEBATE.

  KAPAG IPINAGPATULOY ng ating REACTOR ang PAGSISINUNGALING NIYA laban sa atin kaugnay sa kung sino ang NAGMAHON ng DEBATE ay ILALABAS KO PO RITO ang SULAT ni INDASAN para MAKITA ng LAHAT kung SINO ang NAGHAMON.

  Nung panahon na NAGHAMON SIYA ay MAY GULO po rito sa MAYNILA. May SUMABOG sa GLORIETTA 4 at isa sa mga TEORIYA ay mga TERORISTA raw po ang may gawa.

  Sa madaling salita, HINDI MAGANDA ang KALAGAYAN DITO sa MAYNILA kaya NAG-INGAT ang mga KATOLIKO RITO sa payo na rin ng mga AWTORIDAD na KINUNSULTA NAMIN.

  Pero PARA PO MATULOY ang DEBATE na INIHAHAMON ni INDASAN ay INI-REFER po namin ang HAMON NIYA sa mga CATHOLIC FAITH DEFENDERS sa CEBU.

  TINIYAK sa AMIN ng mga CFD sa CEBU na KUNG PUPUNTA ROON si INDASAN ay HAHARAPIN SIYA ng mga KATOLIKO ROON.

  TIWALA po ang mga CFD na MATUTULOY DOON ang DEBATE dahil WALA PONG PROBLEMA sa SEGURIDAD sa CEBU.

  Ano po ang NANGYARI?

  UMAYAW si INDASAN at UMATRAS.

  Ang IDINAHILAN NIYA ay "DITO SA MAYNILA" ang HAMON NIYA.

  MALI PO IYON. SINABI ko po sa KANYA na BASAHIN ULI ang SULAT ng PAGHAHAMON NIYA para MAKITA NIYA na WALANG LUGAR na TINUKOY ROON.

  HINDI na po SUMAGOT ULI si INDASAN at NATULUYAN na nga po ang PAG-ATRAS NIYA sa DEBATE na INIHAMON NIYA.

  Ngayon, kung IPIPILIT pa rin po ng REACTOR NATIN na TAYO ang UMATRAS ay MAGPAKITA PO SIYA ng PRUWEBA na TAYO ang UMATRAS.

  HIHINTAYIN po natin ang IPAKIKITA NIYA.

  MADALI pong MAGSALITA at MAGSINUNGALING, LALO na kung INIISIP ng SINUNGALING na MADALI SIYANG MAKAPANLOLOKO sa mga WALANG MALAY sa AKTWAL na PANGYAYARI.

  PRUWEBA na lang po ang MAIPAKIKITA NATIN.

  AKO ay MAY MAILALABAS na PRUWEBA: ang SULAT ni INDASAN.

  SIYA PO KAYA ANO ANG IPAKIKITA NIYA?

  ABANGAN na lang po natin KUNG may MAIPAKIKITA SIYA.

  SALAMAT PO.

  ReplyDelete
 15. MALI PO IYON. SINABI ko po sa KANYA na BASAHIN ULI ang SULAT ng PAGHAHAMON NIYA para MAKITA NIYA na WALANG LUGAR na TINUKOY ROON.(yan po mga kaibigan at mga giliw na tagasubaybay sa blog na ito ang napakalaking Kasinungalingan ni Mr. Cenon Bebi! Mr. Cenon Bebi you are a Fabricator of Lies! shame on you! napakasinungaling mong tao ka, Mr. Cenon Bebi! hinahamon kita ngayon! na ilathala mo sa blog na ito ang sulat ng nasabing hamon ni Rashid na letra-por-letra walang bawas at wala pong kulang! kaya mo? ang issue dito mga kaibigan ay ang kasinungalingan ni Mr. Bebi na wala daw pong Lugar na tinutukoy sa nasabing sulat, mga kaibigan at mga giliw na taga subaybay sa blog po na ito. mabuti na lamang po at may kopya tayo mga kaibigan ng nasabing sulat ng sa ganoon po ay makapag-react agad tayo sa mga Kasinungalingan na maaring gawin nitong si Mr. Cenon Bebi. kaya mga kaibigan hinahamon ko po itong si Mr. Cenon Bebi na ilathala ang nasabing sulat sa blog na ito na letra-por-letra na walang bawas at walang kulang!)

  HINDI na po SUMAGOT ULI si INDASAN (nainis sayo Mr. Cenon Bebi dahil hindi ka taong kausap Mr. Bebi, puro lamang palusot at kaduwagan ang kaya mong gawin! at lakas loob mo pa ngayon sasabihin na WALA daw pong LUGAR na TINUKOY ROON sa nasabing sulat? isang napakalaking kasinungalingan po ni Mr. Cenon Bebi yon mga kaibigan, kaya ilitaw mo ang nasabing sulat ngayon Mr. Bebi na sya inilathala mo rin noon ng letra-por-letra sa Tumbok kolum mo noong araw na Martes Oktubre 30, 2007 sige ilitaw mo ngayon ang nasabing sulat Mr. Cenon Bebi ng masupalpal ko ng katotohanan yang iyong mga kasinungalinga!) at NATULUYAN na nga po ang PAG-ATRAS NIYA sa DEBATE na INIHAMON NIYA. (walang katotohanan ang mga pinagsasabi mo Mr. Cenon Bebi! Puro ka lamang kasinungalingan! dito 'sa MAnila' ang hamon sa iyo dapat dito din magaganap ang Debate! pero dahil hindi mo kayang harapin si Rashid ayon gusto mo na namang mangdamay at dinadala mo pa sa Cebu ang Debate na dapat dito sa Manila magaganap! isang kaduwagan ang ginawa mong iyon Mr. Cenon Bebi! kaya mga kaibigan kayo na lamang po ang humusga sa taong ito!)

  ReplyDelete
 16. KAPAG IPINAGPATULOY ng ating REACTOR ang PAGSISINUNGALING NIYA laban sa atin kaugnay sa kung sino ang NAGMAHON ng DEBATE ay ILALABAS KO PO RITO ang SULAT ni INDASAN (minsan mo ng ginawa yan ah? sa tumbok isinama mo pa ultimo ang tel number ni Rashid o ang sender ng nasabing fax para madaling tawagan si Rashid ng mga tumbok readers mo, hindi ba? sa mga pagproprovoke mo sa iyong tumbok kolum! puro ka lang pangproprovoke Mr. Bebi. biroin nyo po mga kaibigan anong motibo ni Mr. Bebi bakit kailangan nya pang ilathala sa kanyang kolum ang naturang tel number ni Rashid? tapus very provoking ang kolum nya? dito po sanay ang duwag na ito na si Mr. Cenon Bebi mga kaibigan at masugid na tagasubaybay sa blog na ito! kayo na po ang bahalang humusga sa taong ito!) para MAKITA ng LAHAT kung SINO ang NAGHAMON.
  (Mas magandang idea yan Mr. Cenon Bebi sang-ayon ako dyan. kailan mo ilalabas ang nasabing sulat? dapat letra-por-letra Mr. Cenon Bebi at hindi Fabricated or Edited katulad ng nakagawian mo na para makapangloko at mapaniwala mo ang lahat sa iyong kalokohan!)

  ReplyDelete
 17. BILIB po ako sa PAGBABAIT-BAITAN nitong KAUSAP nating BALIK ISLAM.

  NAGKUKUNWARING KAIBIGAN NINYO habang KAYO ay PILIT na BINIBENTAHAN ng KASINUNGALINGAN.

  Anyway, ILANTAD po natin ang mga PAGSISINUNGALING NIYA.

  Sabi ng REACTOR nating BALIK ISLAM ay AKO RAW PO ang NAGHAMON sa KANILA ng DEBATE.

  Pero heto po ang INAMIN NIYA. Sabi NIYA, "ang NASABING HAMON po na GALING KAY RASHID."

  HINDI po. AYON MISMO sa NAGBIBINTANG at NAGSISINUNGALING na BALIK ISLAM ay "GALING KAY RASHID" ang HAMON.

  Kung GALING KAY RASHID ang HAMON ay AKO po ba ang NAGHAMON?

  E di HINDI PO.

  Diyan pa lang ay MALINAW na KAYONG NILOLOKO ng KAUSAP natin.

  Pero teka po, may PALUSOT po siya.

  Ayon sa kanya, iyan daw ay "ayon na rin po yon SA KAGUSTUHAN ni CENON BEBI."

  Ganoon? ASAN PO ang PRUWEBA NIYA na AYON IYON sa KAGUSTUHAN KO?

  TIYAK WALA NA NAMAN SIYANG MAIPAKIKITA.

  At heto po ang PATUNAY na NAGSISINUNGALING lang siya.

  Sinabi rin niya na "ITO pong si MR BEBI AYAW TALAGA MAGBIGAY ng PORMAL na HAMON!"

  ANG AYAW BA MAGBIGAY ng PORMAL na HAMON ay NAGHAHAMON o HINDI?

  E di MALINAW na HINDI.

  LANTARAN po ang PANLOLOKO NIYA. GUSTO pang LOKOHIN KAYONG mga "KAIBIGAN" daw niya.

  Ayon sa REACTOR NATIN, "Rashid was just reacting of waht Mr. Cenon Bebi did in his tumbok kolum almost everyday against the Muslims more in particular the Balik-Islam."

  ANO po ba ang GINAGAWA KO sa KOLUM KO? SINISIRAAN ko raw po ba ang mga MUSLIM tulad ng PANINIRA ng ILANG BALIK ISLAM sa BIBLIYA, kay KRISTO at sa mga KRISTIYANO?

  HINDI PO.

  Ang GINAGAWA NATIN ay SINASAGOT NATIN at ITINUTUWID ang mga PANINIRA at PAGSISINUNGALING na GINAGAWA NILA sa ATIN.

  HINDI NILA MATANGGAP na NAITUTUWID ang mga PANINIRA NILA kaya NAGHAMON ng DEBATE itong si INDASAN.

  At LALO SILANG NAGAGALIT dahil MARAMI PO ang NAMUMULAT sa mga PAGTUTUWID NATIN.

  MARAMI na pong mga NALOKO ng mga PANINIRA NILA ang NAG-TEXT sa atin at NAGPASALAMAT dahil NALIWANAGAN SILA.

  Ngayon, pinalalabas nila na masama lang ang loob natin dahil may isang PARI (si STAN SORIA) na NAG-MUSLIM.

  At bakit naman po SASAMA ang LOOB NATIN?

  Sa atin pong mga KRISTIYANO ay MALAYA ang TAO na MAKAPIPILI ng GUSTO NILANG ANIBAN.

  HINDI po tayo TULAD ng mga SKOLAR NILA na NAG-UUTOS na PATAYIN ang SINUMANG TATALIKOD sa KANILA.

  Heto po ang INTERPRETASYON ni YUSUF ALI sa sinasabi ng S4:89 ng kanilang KORAN.

  Sabi ni ALI, "But IF THEY TURN RENEGADES [o TUMALIKOD sa KANILA], SEIZE THEM and SLAY THEM WHEREVER YE FIND THEM; and (in any case) take no friends or helpers from their ranks."

  NAKIKITA po ba NINYO?

  Hindi po ba ang mga SKOLAR na TULAD ni YUSUF ALI ang GALIT na GALIT na MAY TATALIKOD sa KANILA?

  WALA pong PILITAN sa KRISTIYANISMO.

  Paki ABANGAN po BUKAS at ILALABAS KO RITO ang HAMON ni INDASAN.

  IPAMUMUKHA po natin ang PAGSISINUNGALING ng BALIK ISLAM na tila BIHASA NA sa PAGGAWA ng MALING KWENTO.

  Ngayon, para MATAPOS na ang USAPIN DIYAN at GUSTO TALAGA ni INDASAN ng DEBATE, DITO KAMI MAG-DEBATE.

  MABUTI RITO at WALANG MAGUGULO na SISIGAW-SIGAW habang MAY NAG-UUSAP.

  MAAYOS DITO dahil LAHAT ng SASABIHIN ni INDASAN ay NAKA-RECORD at DOKUMENTADO.

  TINITIYAK ko po sa INYO na HINDI PAPAYAG si INDASAN.

  Kung NAPAPANSIN ninyo ay AYAW MAGPAKILALA ng mga BALIK ISLAM na NAGRE-REACT DITO.

  Para po TUWING MAPAPAHIYA SILA ay MAITATANGGI NILA iyon. ALAM po kasi nila na HINDI SILA MANANALO sa isang MAAYOS na TALAKAYAN.

  Hindi nga po ba PURO WALANG KUWENTANG PAULIT-ULIT na lang ang GINAGAWA NILA kaugnay sa usapin ng 3 DAYS and 3 NIGHTS at maging sa GENEALOGIES ng PANGINOON?

  HINDI SILA NAKAKATANGGI sa mga ARGUMENTO NATIN.

  Ang TAKTIKA na lang nila ay ULIT-ULITIN ang MALI NILANG UNAWA na WALA NAMANG SUPORTANG TALATA.

  IYAN po ang DAHILAN kung bakit AYAW NILANG MAGPAKILALA at MAKIPAG-USAP nang MAAYOS DITO. ALAM NILANG MAPAPAHIYA SILA at MARAMI PA ang MAMUMULAT na PURO LANG SILA KUWENTO at IMBENTO.

  Kaya nga po PAULIT-ULIT na silang UMATRAS sa HAMON NILANG DEBATE, hindi po ba?

  ReplyDelete
 18. hypocrite idolater admin...
  kung ang isang ordinaryong tao ay nagbababsa ng Biblya kelangan paba nyang maghanap ng jewish encyclopedia para e-interpret ang sinabi ni propeta Jesus na 3days and 3nights?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kung GUSTONG MAINTINDIHAN nang LUBUSAN ang BINABASA ay "OO" DAPAT MAG-RESEARCH sa JEWISH ENCYCLOPEDIA at IBA PANG SOURCES.

   MARAMI NALILINLANG at NAILILIGAW ng mga BULAAN dahil KULANG ang KANILANG ALAM at UNAWA.

   Delete
  2. hypocrite idolater admin...

   kung ganun sige umpisahan mo ng e-distribute ang jewish encyclopedia sa mga katoliko!

   Delete