Tuesday, December 8, 2009

Hesus 'alipin' ng Allah?

SAGUTIN po natin itong post ng isang Muslim na inilagay niya sa COMMENT section ng ating artikulo na "Creation ayon sa isang Muslim."

Sabi po ng MUSLIM:
"Part One (1)

The Bible Testimony That Jesus is the Slave-Servant and Messengfer of Allah (God)

Jesus Attest That Bowing Down is For God, E'li or Allah Alone."

CENON BIBE:
Una po sa lahat, WALA pong BINABANGGIT sa BIBLIYA na "ALLAH." At LALONG WALA pong SINABI ang Panginoong Hesus sa Bibliya na Siya ay "ALIPIN ng ALLAH."

Ang ALLAH ay ang PAGKAKILALA ng mga MUSLIM sa KANILANG DIYOS.

Noon pong NAGKATAWANG TAO ang PANGINOONG HESUS noong UNANG SIGLO ay HINDI PA LAGANAP ang PAGKILALA sa ALLAH. Iyan po ang dahilan kung bakit HINDI NABANGGIT ang ALLAH sa BIBLIYA.

LUMAGANAP po ang PAGKILALA ng mga MUSLIM sa ALLAH noong MAGSIMULANG MANGARAL ang PROPETA ng ISLAM na si MUHAMMAD. Iyan ay noong 610 AD o may 600 na TAON MATAPOS ITATAG ng DIYOS ang KANYANG SIMBAHAN sa HERUSALEM at LUMAGANAP iyon sa MUNDO.MUSLIM:
"Then was Jesus led up of the spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterwards an hungered. And when the tempter came to him, he said If thou be the son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Then the devil taketh him up into the holy city, and seeth him on a pinnacle of the temple, And saith unto him, If thou be the son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands shall they bear thee up, least at anytime thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is written again, Thou shall not tempt the Lord thy God. Again the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them; And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then saith Jesus unto him, Get thee hence satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him." Matthew 4:1-11"

CENON BIBE:
SINIPI po riyan ng MUSLIM ang Mt4:1-11.

Kahit po riyan ay WALANG BINANGGIT na ALLAH.

Layunin po ng ating REACTOR na palabasin na hindi Diyos ang PANGINOONG HESUS.

SORRY pero WALA PONG SINASABI sa mga TALATA na "HINDI DIYOS SI KRISTO."

Sa kabaliktaran ay IPINAPAKITA riyan na gustong subukan ng demonyo ang PANGINOONG HESUS para PATUNAYAN nito sa diablo na Siya nga ang "ANAK NG DIYOS." Sabi nga ang demonyo: "if YOU (HESUS) are the SON OF GOD ..." Ibig sabihin gustong matiyak ng demonyo na SI HESUS NGA ay ANAK ng DIYOS.

Ang PAGTAWAG kay KRISTO na "ANAK NG DIYOS" ay isang PATUNAY na SIYA po ay DIYOS.

Bilang ANAK ng DIYOS, MALINAW ay KUNG ANO ang KALIKASAN ng KANYANG AMA ay GANOON DIN ang KANYANG KALIKASAN: Kung sa DIYOS ang KALIKASAN ng AMA ay NATURAL na SA DIYOS DIN ang KALIKASAN ng ANAK.

So, sa halip na ipakita ng MUSLIM na "HINDI DIYOS" si HESUS ay NAIPAKIKITA PA NIYA mula sa Mt4:1-11 na KINIKILALA NGANG DIYOS ang PANGINOONG KRISTO.

Ang gusto pong ipunto ng ating reactor ay ang sinabi ng PANGINOONG HESUS na "Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve."

Sa PAGKAUNAWA po ng MUSLIM diyan sa mga SALITA na IYAN ay "ITINATANGGI" ng PANGINOONG HESUS na Siya ay Diyos.

ITINATANGGI nga po ba?

HINDI PO. WALA po IYAN sa KONTEKSTO.

SINISIPI lang ng PANGINOON ang sinasabi ng KASULATAN sa Deuteronomy 6:13. Ang tinutukoy na DIYOS sa Deut 6:13 ay ang NAG-IISANG TUNAY na DIYOS.

SINO po ang NAG-IISANG TUNAY na DIYOS?

Ang HOLY TRINITY o BANAL NA SANTATLO na MALINAW na IPINAKITA ng PANGINOONG HESUS sa Mt28:19.

Sabi riyan ng Panginoong Hesus, "Humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa."

"Binyagan ninyo sila sa NGALAN ng AMA, at ng ANAK, at ng ESPIRITU SANTO."

Paki pansin po na ang sabi ay NGALAN na tumutukoy sa NAG-IISANG NGALAN ng NAG-IISANG TUNAY NA DIYOS.

SINO po ang MAY TAGLAY o MAY-ARI ng NAG-IISANG NGALAN ng TUNAY NA DIYOS?

Ayon po MISMO sa PANGINOONG HESUS, ang NAG-IISANG NGALAN NG TUNAY na DIYOS ay PAG-AARI ng AMA, ng ANAK at ng ESPIRITU SANTO o ng HOLY TRINITY.

So, MALINAW po na nung sipiin ni HESUS ang Deut 6:13 ay KASAMA SIYA sa TINUTUKOY NIYANG DAPAT SAMBAHIN bilang NAG-IISANG TUNAY na DIYOS.MUSLIM:
From the above, we find many evidences that Jesus was only a slave and worshipper of Allah or God:

CENON BIBE:
SORRY pero WALA PO sa mga talata na "SLAVE" lang at "WORSHIPPER" lang si Hesus. HINDI rin po NABANGGIT ang "ALLAH" sa mga talata.MUSLIM:
1. The Holy Ghost, the angel that Allah sent down with revelation to the Prophets, took Jesus to the desert to teach him on how to disobey satan and refute him. The Holy Ghost taught Jesus Satan's ways of deception so that he can avoid them.

CENON BIBE:
SORRY pero WALA pong sinabi riyan na TINURUAN ng "HOLY GHOST" si HESUS para i-"disobey" si SATAN.

HINDI po KAILANGANG TURUAN ng HOLY SPIRIT ang PANGINOONG HESUS dahil ang HOLY SPIRIT ay MISMONG ESPIRITU ng KRISTO. IDINAGDAG na lang po iyan ng MUSLIM na nagre-react sa atin.

ALAM na ALAM po ng PANGINOON kung paano sasagutin ang demonyo dahil ang KRISTO ay DIYOS.

PASENSIYA na po pero MALI po ang PAGKAUNAWA ng MUSLIM sa mga talatang ibinigay niya.MUSLIM:
If Jesus was God or the son of God, as the Christians claimed, why would the Holy Ghost need to teach him how to avoid the ways of satan? Does the Creator of the Heaven and Earth need to be Taught?

CENON BIBE:
Tulad po ng sinabi na natin ay WALA PONG ITINURO ang ESPIRITU sa PANGINOONG HESUS. IDINAGDAG na lang po iyan ng MUSLIM.

Nasabi na po natin na KUNG ANO ang ALAM ng ESPIRITU SANTO ay IYON DIN MISMO ang ALAM ni KRISTO. Ang ESPIRITU SANTO po kasi ang MISMONG ESPIRITU ni KRISTO.MUSLIM:
2. Jesus fasted for forty days and forty nights and he got hungry! Does God fast and get Hungry?

CENON BIBE:
HINDI po ALAM ng MUSLIM ang KONTEKSTO ng PAG-AAYUNO at PAGKAGUTOM ng PANGINOONG HESUS, ang DIYOS ANAK.

Ang PAG-AAYUNO at PAGKAGUTOM ng PANGINOON ay BUNGA ng KANYANG PAGKAKATAWANG TAO. Bilang DIYOS ay LUBOS na MAKAPANGYARIHAN si KRISTO. At dahil LUBOS na MAKAPANGYARIHAN ay NAGAWA NIYANG MAGKATAWANG TAO. At HABANG TAO ay KUMPLETO ang KANYANG GINAWANG PAGPAPAKATAO, PATI PAGKAGUTOM ay HINAYAAN NIYANG MADANAS NIYA.

Anong URI po ng "DIYOS" ang isang "DIYOS" KUNG HINDI NIYA KAYANG MAGKATAWANG TAO?

Ang ganoong "diyos" ay HUWAD dahil MAYROON SIYANG BAGAY na HINDI NIYA MAGAWA.

Dahil TUNAY na DIYOS si HESUS ay NAGAWA NIYANG MAGKATAWANG TAO at MAGING TUNAY na TAO dahil GINUSTO NIYANG GAWIN IYON. TUNAY na DIYOS LANG po ang MAKAKAGAWA ng GANYAN. WALA NANG IBA.MUSLIM:
Allah, the Creator, must be unlimited in means.

CENON BIBE:
TAMA po. UNLIMITED ang TUNAY na MAYKAPAL kaya NAGAWA NIYANG MAGKATAWANG TAO.

COMMON SENSE lang na KUNG HINDI KAYA ng ISANG "DIYOS" ang PAGKAKATAWANG TAO ay HUWAD ang "DIYOS" na IYON dahil "LIMITADO" ang kanyang KAPANGYARIHAN at MAY BAGAY SIYA NA HINDI NIYA KAYANG GAWIN.MUSLIM:
Allah said, while refuting that Jesus and his mother were Gods: "The Messiah (Jesus) son of Mary, was no more than a messenger, many were the messenger that passed away before him. His mother (Mary) was a believer. They both use to eat food (as any other Human being, while Allah does not eat). Look how We make the ayat (sign revelation etc.) clear to them, yet look how they are deluded away (from the truth)." Q.5:75

CENON BIBE:
SORRY po pero HINDI AKO NANINIWALA na GALING sa QURAN ang mga SALITANG IYAN.

Una po, ang QURAN ay TANGING sa ARABIC NASUSULAT. Ang ibinigay po ng ating reactor ay nasa WIKANG INGLES. Iyan po ay isa lang INTERPRETASYON o PAKAHULUGAN ng isang tao sa AKALA NIYA ay sinasabi ng QURAN. HINDI po IYAN QURAN.

Pangalawa po, MALI ang SINASABI ng SINIPI ng nagre-react sa atin. Pinalalabas niyan na "IGNORANTE" at "IMBENTOR ng MALI" ang Diyos ng mga MUSLIM.

Ayon sa SINIPI ng ating reactor ay "pinabulaanan" daw ng kanilang Diyos ang pagiging "GODS" o "MGA DIYOS" nina Hesus at MARIA.

SINO po ba ang NANGARAL na "DIYOS" din si MARIA?

WALA pong ARAL na GANYAN. At kung MAY NAGSASABI o NANINIWALA na "DIYOS" ang BIRHENG MARIA ay NAGKAKAMALI SIYA nang LUBUSAN.

Sa madaling salita, ang SINIPI ng MUSLIM na nag-react sa atin ay PINALALABAS na NAGKAROON ng MALING PANINIWALA ang DIYOS ng ISLAM.

PATAWARIN PO SILA ng KANILANG DIYOS sa KAMALIAN na KANILANG GINAGAWA.MUSLIM:
Whoever needs food is not god, nor a creator.

CENON BIBE:
Tulad po ng sinabi na natin, kaya niya nasasabi iyan ay dahil HINDI PO ALAM ng REACTOR natin kung ANO ang KONTEKSTO ng SINIPI niyang Mt4:1-11. Dahil diyan ay NAGKAMALI po SIYA ng UNAWA sa TALATA.MUSLIM:
Allah is all-Independent of everyone else. Human who drink and eat will need to use the bathroom.

CENON BIBE:
IYAN po ang PANINIWALA NILA (mga MUSLIM) kaugnay sa KANILANG DIYOS. IGINAGALANG po natin ang PANINIWALA NILA.MUSLIM:
Can we atribute such a thing to Allah or God?

CENON BIBE:
MASASABI po natin iyan sa NAG-IISANG TUNAY NA DIYOS dahil GINAWA na po NIYANG MAGKATAWANG TAO at MAGING TUNAY na TAO. MAKAPANGYARIHAN po SIYA e.

NALIKHA nga ng TUNAY na DIYOS ang LAHAT ng BAGAY, ang MAGKATAWANG TAO pa ang HINDI NIYA KAYANG GAWIN?

KAYA po ng TUNAY na DIYOS na MAGKATAWANG TAO at MAKARANAS ng GUTOM. DIYOS SIYA e. At GINAWA po NIYA IYAN noong UNANG SIGLO sa PAGKAKATAWANG TAO ng DIYOS ANAK na si HESUS.MUSLIM:
Are those, who claim that Jesus is god, incapable of having minds to differentiate between God, the Lord and the Creator who is unlimited in means, and between humans who are poor, weak and who need?

CENON BIBE:
WE, CHRISTIANS, are not just CAPABLE of SEEING the MIGHT and POWER of the ONE, TRUE GOD, WE BELIEVE that BECAUSE HE IS ALMIGHTY, HE IS CAPABLE of TRULY BECOMING MAN.

Luke 1:37 says, "For NOTHING is IMPOSSIBLE with GOD." That is, the ONE, TRUE GOD.

For a FALSE GOD, IT IS IMPOSSIBLE for HIM to BECOME MAN.

A FALSE GOD is the PRODUCT of MAN'S IMAGINATION. Thus, WHAT is IMPOSSIBLE FOR MAN is ALSO IMPOSSIBLE fot the GOD that he is ONLY IMAGINING.

Thank you.

7 comments:

 1. Tama po. Kailanman ay hindi binanggit ang pangalang “Allah” sa Biblia. Kahit ang mga Israelita, ang mga Propeta, o ang Panginoong Jesus man, hindi nila nakikilala ‘yang pangalan na ‘yan.
  Ang nakakapagtaka lang sa mga Muslim na ito, naniniwala sila na hindi ang Panginoong Jesus mismo ang napako sa Krus. ("And their saying: Surely we have killed the Messiah, Isa son of Marium, the messenger of Allah; and they did not kill him NOR DID THEY CRUCIFY HIM, but IT APPEARED TO THEM SO (LIKE ISA) and most surely those who differ therein are only in a doubt about it; they have no knowledge respecting it, but only follow a conjecture, and they killed him NOT for sure." – Surah 4:157 Shakir Translation.) Pero kapag gusto nilang palabasin na tinawag ng Panginoong Jesus ang Dios na ‘allah’, ginagamit nila ang talata sa Matthew 27:46 kung saan sinabi ng Panginoong Jesus ang: “Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?”

  Akala ko po ba HINDI si Jesus ang napako sa Krus, bakit ‘pag gusto n’yong palitawin ang pangalang ‘Allah’ sa Biblia, sinasabi n’yong ang isinigaw ng Panginoong Jesus na ‘Eli, Eli’ ay nangangahulugang “Allah, Allah, lama sabachthani??? Siya po ba talaga ang sumigaw no’n o ‘yung isang KAMUKHA N’YA LANG na ipinako sa Krus? NAPAKA-INCONSISTENT PO.

  Siguro desperado na ang mga Muslim kasi KAILANMAN HINDI MAN LAMANG NABANGGIT ANG PANGALAN NG DIOS NILA SA BIBLIA, NA PINANINIWALAAN NG PROPETA NILA.

  Pero baka nalilito ang sumusubaybay dito kung saan ba talaga nanggaling ang pangalang Allah? Ito po ay galing sa isang website na “Religion studies” at ilalagay ko sa susunod na post.

  ReplyDelete
 2. Introduction to basic facts of history:
  1.Moon worship has been practiced in Arabia since 2000 BC. The crescent moon is the most common symbol of this pagan moon worship as far back as 2000 BC.

  2.In Mecca, there was a god named Hubal who was Lord of the Kabah.

  3.This Hubal was a moon god.

  4.One Muslim apologist confessed that the idol of moon god Hubal was placed upon the roof of the Kaba about 400 years before Muhammad. This may in fact be the origin of why the crescent moon is on top of every minaret at the Kaba today and the central symbol of Islam atop of every mosque throughout the world:
  About four hundred years before the birth of Muhammad one Amr bin Lahyo ... a descendant of Qahtan and king of Hijaz, had put an idol called Hubal on the roof of the Kaba. This was one of the chief deities of the Quraish before Islam. (Muhammad The Holy Prophet, Hafiz Ghulam Sarwar (Pakistan), p 18-19, Muslim)

  5.The moon god was also referred to as "al-ilah". This is not a proper name of a single specific god, but a generic reference meaning "the god". Each local pagan Arab tribe would refer to their own local tribal pagan god as "al-ilah".

  6."al-ilah" was later shortened to Allah before Muhammad began promoting his new religion in 610 AD.

  7.There is evidence that Hubal was referred to as "Allah".

  8.When Muhammad came along, he dropped all references to the name "Hubal" but retained the generic "Allah".

  9.Muhammad retained almost all the pagan rituals of the Arabs at the Kaba and redefined them in monotheistic terms.

  10.Regardless of the specifics of the facts, it is clear that Islam is derived from paganism that once worshiped a moon-god.

  11.Although Islam is today a monotheist religion, its roots are in paganism.

  ReplyDelete
 3. Part 2

  Jesus Attests That Bowing Down is for Allah Alone

  3. Satan tested Jesus saying to him: (If you be the son of God, command that these stones be made bread,) to eat from it after he become hungry, and Jesus replied: (Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God)

  The above means that real life is not sustained by bread alone. Rather, it is also sustained by what revives the soul. Whoever believes in Allah and implements His Commandments, is truly alive. The believer, who live to eat, is dead, although he appears alive. Allah said, what translated means; (Is he who was dead 'without faith by ignorance and disbelief' and We gave him life 'by knowledge and Faith' and set him a light 'or belief' whereby he can walk among men,like him who is in darkness ' of disbelief and hypocrisy' from which he can never come out)Q.6:122

  They are unequal. Whoever is dead (the disbeliever) then Allah resurrects, through faith, and gives him guidance, light, a religion that differentiates between Halal (permissible) and Haram (impermissible), Light and Darkness, Shirk (polytheism) and Tawhid (monotheism) and Good and Evil. This is not equal to the example of whoever is misguided and led astray, who lives for this life only, who cannot differentiate between Shirk and Tawhid, Light and Darkness and Good and Evil.

  4. The "son of God," that the bible repeats must be explained according to mother versus of the Bible. The term, the "son of God", was used when talking about Jesus, his followers and all believers of Allah. Jews and Christians have all claimed it for themselves. Allah said, what translated means: (And 'both the Jews and Christians say: "We are the children of Allah and His loved ones".) Q.5:18

  These term has two possible meanings. One is being "son of God" in terms of being rightly guided and is meant as an honor for the believers. This is what some call "God fathering." The opposite meaning, of this term, is being called "The Son of Satan or the children of Viper" as the Bible calls some Jews. We all know that they are not descendants of Vipers, or Satan. rather, they were called "Sons of Vipers" because of their deceitful ways and dangerous poison (their opposition to the true religion). They were called "children of Satan" for their Lies and Deceit. To call those, who believe in Allah. "son of God or Allah" is to show their righteousness, blessings, implementing the religion, obedience to Him and benefiting from the Light that He sends down to His Messengers.

  The second meaning is of being begotten. Children are a part and some of their parents. There is no doubt, to those who enjoy sound minds, belief, knowledge and who know the difference between the Creator and the creation, that this meaning is false. One cannot attribute such a thing to God or Allah, all praised be to Him. There is no blood, or parent-son, relationship between Allah and or any of His creation, Allah is All-Independent from such a thing. This term, "son of God," is used to show of Allah" in term of their belief, revering Allah and loving Him This term, "son", is also used to confirm blood relations. To decide which of the above two meaning is valid, one must use what is always use to describe a matter and shun the meaning that is vague. What is vague must be explained according to what is clear and evident. This meaning will not be disputed by those who know the language or those who have SANE MINDS.

  ReplyDelete
 4. Following are many proofs, from the Bible, and Books of the Apostles, that "the son of God" is given to show one's honor. reverence, high position and love (because of his believing in God). These proofs are evidence to the fact that blood relation, or begetting, are not meant by the above term. All praise is to God whom the disbelievers Falsely Describe.

  Satan repeatedly says, "If thou be the son of God...", this means "honorary son of God." Jesus said to his Disciples: (Pray for them which despitefully use you. and persecute you. That ye may be the children of you father which is in heaven). Matt. 5:44-45. He also said: ( But thou, when thou hast shut thy door, pray to the Father which is in secret; and thy Father which seeth in the secret shall reward thee openly). Matt 6:6.

  The above meaning is repeated many times in the words that are attributed to Jesus. All these text mean that "the Father" is the one who teaches, guide and protects His believing slaves. They do not mean FatherHood in the manner of blood relation. Allah is praised in that this is not true of Him.

  5. Satan said to Jesus: (If thou be the son of God, cast thy self down: for it is written He shall give his angels thee up, lest at any time thou dash thy foot against the stone. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the lord thy God). Matt 4:6-7

  In the above text, Jesus confirms what God said concerning him, which Satan quoted. If Jesus, himself, is meant by what God said, then how can he be God, or the son of God, as the Christians claim? They claim that Jesus' actions and attributes are those of God. How, then can Satan say to Jesus; (And He shall give his angels charge concerning you?) Does God need to be taken care of and protected by the angels, so that his feet will not be dashed against the stone? (The One True God) Is not the one who needs protection, from falling down, of the angels, but a slave, powerless, humble and in Need?

  6. Jesus said to Satan: (It is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God.) This text is one of the major proof that Jesus believed that God or Allah is the Lord and God. Jesus did not want to tempt his Lord, to see if God could help him. If Jesus was God, then, who is he going to tempt? Is he tempting his Father, to know if He is going to protect him from stone? Is he tempting himself, to see if he can protect himself if he fell from the top of the temple? Truly, the worst kind of Minds are those that read but do not Comprehend.

  The above is clear evidence that Jesus confirms that Allah or God alone, is the Lord and God, the One who has All Power and Ability, not Jesus.

  ReplyDelete
 5. SALAMAT sa ibinahagi mong kaalaman, Chris. Very enlightening ang iyong mga sinabi.

  Samantala, ituloy po natin ang pagsagot sa sinabi ng MUSLIM na nag-post dito sa ating blog.

  Tulad po ng naunang post niya ay ilalagay natin ito sa hiwalay na artikulo at sasagutin natin nang punto-por-punto para maipakita natin ang mga pagkakamali sa mga itinuro sa kanya.

  Paki sundan po sa susunod na artikulo.

  Salamat po.

  ReplyDelete
 6. Sang ayon ako sa ilang mga sinabi mo Chris ukol sa comment na ito kung history ng Islam ang pag uusapan. Bigyan lang kita ng konting paglilinaw at sana maibigay mo ang source mo sa akin upang maconfirm ko ang information if it is really from a trusted Islamic website. Gaya ng sa inyo, marami na ring mga Hudyo at Kristyano ang naninira sa Islam eh kaya may "insertion" at sariling opinyon ang mga nsa ibabang ipapaliwanag ko.

  Chris said:
  6."al-ilah" was later shortened to Allah before Muhammad began promoting his new religion in 610 AD.
  Muslim:
  Al ilah is not the same as ALLAH. Bakit ko sinabi to Chris, ang ibig sabihin AL sa arabic ay THE at ilah ay god (generic). Sa english grammar ang THE ay sinusundan ng tinatawag na improper noun, o pang ngalang pambalana. Sa kabilang banda ang ALLAH ay proper noun o pang ngalang pantangi. Halimbawa: Allah, the god and Jesus, the man and . Sa Arabic, Allah al ilah wa Issa al rajul.
  sa arabic character ang ilah ay ganito لإله
  at ang ALLAh ay ganito الله

  Kahit balikan mo yung mga na post ko tungkol sa presence of ALLAH in arabic bible itong الله
  ang makikita mo at hindi ang generic na ilah لإله

  Chris said:
  7.There is evidence that Hubal was referred to as "Allah".
  Muslim:
  Sana Chris maipakita mo ang evidence na yan, pwde pa akong maniwala na ang hubal ay ilah at hindi ang proper noun na ALLAH or pwede kong sabihin kung paganong arabic ako,,,Hubal Al ilah. Tama? pero HINDI mo pwede sabhing Hubal(proper noun) Al(the) Allah (proper noun). Para mo nang sinabi na Chris, the Cenon. Magkakaroon ng diperensya sa grammar diba?

  Chris:
  8.When Muhammad came along, he dropped all references to the name "Hubal" but retained the generic "Allah".
  Muslim:
  Tama na noong dumating si Propeta Muhammad eh sinira nila ang idols sa Kaaba, ang idols na ito ang tinuturing nilang ilah or the god.
  "but retained" hindi yan retained kundi "replaced"... at instead na "generic" it was replaced by a proper noun in ALLAH's order

  ReplyDelete
 7. Chris:
  9.Muhammad retained almost all the pagan rituals of the Arabs at the Kaba and redefined them in monotheistic terms.
  Muslim:
  pagan rituals? Bigyan mo nga ako ng example nito na alam mong in practice pa rin sa Muslim world. Dont be misinterpreted ha.
  ang sinasabi mo ba na yan eh ang pag aalay ng hayop sa dios diosan? well sorry di po kami nag aalay ng hayop, kasi ang alam ko pag inalay eh pra lang sa dios diosan yun, kami po pag nagpatay kami ng hayop, sasabihin naming "Bismillah" or "In the name of Allah", tapos ng katay kakanin namin yun at ipamimigay sa iba lalo na sa mahihirap. Ginagawa ito tuwing Eid al Adha ng mga "may kayang Muslim", bilang pag gunita sa tipanan ni Propeta Ibrahim sa Dios. May systema ang slaughtering ng hayop sa Muslim world, ipapaliwanag ko yan sayo sa ibang post kung gusto mo.
  Ano pang "rituals" na ito ang tinutukoy mo? yung pagpapatirapa habang nagdadasal? Sorry po ang pagpapatirapa habang nanalangin ay nakuha namin mula kay Propeta Ibrahim, Propeta Issa (Jesus) at ipinagpatuloy lang ni Propeta Muhammad.
  Ang paliligo at paglilinis ng katawan bago magdasal, rituals din ba para sa iyo??? Subukan mong magsimba ng di naliligo, ewan ko lang kung makapagconcentrate ka.
  Ang pagbabawal "UMUTOT" bago at habang nananalangin? sige umutot ka sa simbahan at ewan ko lang kung di ka mawalan ng katabi during "peace be you" portion.
  Ano pa? paki specify mo sa akin ang "pagan rituals" na sinasabi mo at ipapaliwanag ko sa yo sa abot ng aking makakaya.

  Chris:
  10.Regardless of the specifics of the facts, it is clear that Islam is derived from paganism that once worshiped a moon-god.

  Muslim:
  sa sinabi mong regardles of the specifics of the facts, malinaw na wala ngang basehan ang paratang mo kapatid.
  Mali ang salitang "derived". Kahit noong bago ang Kristyanismo, halimbawa na lang sa Pilipinas, pagano tayong mga Pilipino, dumating ang ISLAM sa mayapang paraan at naging Muslim. Sinakop tayo ng Kastila at na"convert" sa Kristyanismo. Kung ugat ng kasaysayan ang paguusapan, lahat ng relihiyon ay nagmula sa pagsamba sa Dios na Lumikha. Maging ang paniniwla mo man dito ay sa araw, buwan bundok, ulan at marami pang iba. Pero isa lang ang sigurado ko, kung isisilang tayong muli na walang magtuturo ng relihiyon, meron tayong ISANG DIOS na sasambahin at pasasalamatan sa mga naganap sa ating buhay. Yan ay tinatawag na "fitra" sa ISLAM. Ang likas na pagsamba ng tao sa kanyang LUMIKHA.

  Chris:
  11.Although Islam is today a monotheist religion, its roots are in paganism.
  Muslim:
  Chris sa buhay ng tao nagkakasala tayo. Minsan nating pinaniwalaan ang ating mga magulang na tama ang relihiyong kinagisnan natin. Kaya nga nag bigay ang Dios ng "Fitra" sa bawat tao upang wag tayo lalong maligaw ng landas. Ang pagkakasalang sumamba ang mga ninuno natin sa mga dios-diosan (pagano) ay patatawarin ng Dios kung tayo ay hihingi ng tawad at magbabalik-loob sa pagsamba sa NAGIISANG TUNAY NA DIOS.
  Mas katanggap-tanggap na mula paganismo naging monotheismo kaysa sa mula paganismo na naging monotheismo "daw" pero sa totoong aral eh "polytheismo" pala (diba 3 is more than 1?, nagtatanong lang po!)
  Salamat!

  ReplyDelete