Wednesday, December 16, 2009

1Cor8:6 kinontra ang Deut 4:35?

MAY COMMENT po ang MUSLIM sa sinabi sa 1Corinthians8:6.

Ayon sa talata, "yet for us there is ONE GOD, the FATHER, from whom all things are and for whom we exist, and ONE LORD, JESUS CHRIST, through whom all things are and through whom we exist."

Sabi ng MUSLIM:
Sa salitang sinabi dyan eh malinaw na "contradiction" dun sa sinabi sa Deuteronomy 4:35, "Ipinakita sa inyo ang mga bagay na ito upang malaman ninyo na ang PANGINOON ay DIYOS, at maliban sa kanya ay WALA NANG IBA."

Pero MALINAW na po ang PAHAYAG ng DIYOS na SIYA ay PANGINOON at DIYOS at WALA nang IBA LIBAN sa KANYA.

CENON BIBE:
WALA pong CONTRADICTION diyan. HINDI lang po NAUUNAWAAN ng MUSLIM na REACTOR natin ang talata na NAGPAPAKITA ng DALAWA sa TATLONG PERSONA ng HOLY TRINITY, ang NAG-IISANG TUNAY na DIYOS.

Ang 1Cor8:6 po kasi ay INIHAYAG ng DIYOS noong UNANG SIGLO kung kailan WALA PANG ISLAM at WALA PANG MUSLIM.

Ang ISLAM po ay NASIMULAN noong 610 AD o may 600 TAON MATAPOS MAGKATAWANG TAO ang DIYOS ANAK na si HESUS at ITINAYO ang KRISTIYANISMO. MALAYO na po SILA sa KATOTOHANAN na IBINIGAY MISMO ng DIOS sa mga TAO, partikular sa mga ALAGAD NIYA, ang mga KRISTIYANO.

Si HESUS po ang LUBOS na NAGPAKILALA sa NAG-IISANG TUNAY na DIYOS. At ipinakita po ni HESUS na ang TUNAY na DIYOS ay ang HOLY TRINITY, ang NAG-IISANG DIYOS na MAY TATLONG PERSONS.

Sa Matthew 28:19 ay sinabi ni HESUS, "Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the NAME of the FATHER, and of the SON, and of the HOLY SPIRIT."

Take note po ang IISANG "NAME" o PANGALAN. Iyan po ang NAG-IISANG PANGALAN ng NAG-IISANG TUNAY na DIYOS.

Take note din po na TATLO ang NAGTATAGLAY ng NAG-IISANG PANGALAN ng DIYOS. Ang TATLO ay ang AMA, ang ANAK, at ang ESPIRITU SANTO. SILA po ang TATLONG PERSONA ng NAG-IISANG DIYOS.

Dahil SILA ay IISANG DIYOS, ang mga TITULO o KATANGIAN na ANGKOP sa DIYOS (tulad ng DIYOS at PANGINOON) ay ANGKOP sa BAWAT ISA sa mga PERSONA. At ang TITULO o KATANGIAN na TAGLAY ng BAWAT ISA na ANGKOP sa DIYOS ay SA DIYOS NGA IBINIGAY.

Kaya nung sabihin sa Deut 4:35 na ang DIYOS ang NAG-IISANG PANGINOON, iyan ay TUMUTUKOY sa BAWAT ISANG PERSONA ng DIYOS. PUWEDENG SABIHIN na ang AMA ang NAG-IISANG DIYOS at NAG-IISANG PANGINOON.

GANOON DIN sa ANAK. Siya ay MATATAWAG na NAG-IISANG DIYOS at NAG-IISANG PANGINOON.

At maging ang ESPIRITU SANTO ay MATATAWAG na NAG-IISANG DIYOS at NAG-IISANG PANGINOON.

Ang pagka-DIYOS po kasi ng AMA, ANAK at ESPIRITU SANTO ay PAREHO at IISA.

Ang ginawa po ni PABLO ay INIHIWALAY lang NIYA ang mga KATANGIAN at IBINIGAY sa DALAWA SA TATLONG PERSONA ng DIYOS ang AMA at ANAK. Ang LAYUNIN ni PABLO ay PARA IPAKITA na ang AMA at ANAK ay DALAWANG MAGKAIBANG PERSONA ng IISANG DIYOS.

Sa kabila po niyan, ang mga TITULO o KATANGIAN na BINANGGIT ni PABLO patungkol sa AMA (IISANG DIYOS) at ANAK (IISANG PANGINOON) ay TUMUTUKOY sa TRINIDAD o IISANG DIYOS.

Ibigay po nating HALIMBAWA ang TUBIG.

Kung kukuha po tayo ng TUBIG sa BALON at ILALAGAY sa BASO, ILANG TUBIG po ba ang MERON TAYO?

IISA pa rin. Ang TUBIG po kasi sa BASO at SIYA RIN MISMONG TUBIG na NASA BALON. Ang KAIBAHAN lang ay NAIHIWALAY NATIN ang nasa BASO.

Ngayon, paano po kung INUMIN NATIN ang TUBIG na NASA BASO na may MATITIRA pa roon, ILANG TUBIG na po ang MERON? Meron na kasing tubig sa BALON, tubig sa BASO at tubig na NAINOM NATIN.

TATLO na ba ang TUBIG?

HINDI po. IISA pa rin ang TUBIG dahil ang TUBIG na ININOM natin ay SIYA RING TUBIG na NAIWAN sa BASO at NAROON sa BALON. IISA pa rin po yan.

Ang PAGKAKAIBA ay ang NAGING "ROLE" ng TUBIG.

Ang TUBIG sa BALON ay SOURCE. Ang TUBIG sa BASO ay tubig na "NAHAHAWAKAN" natin. Ang TUBIG naman na ininom natin ay NAGIGING BAHAGI NA NATIN.

TATLO SILANG TUBIG na MAY KANYA-KANYANG GINAGAMPANAN pero IISA PA RIN ang TUBIG.

Ngayon, kapag sinabi po ba natin na ang TUBIG sa BALON ay NAG-IISANG TUBIG na TUNAY, ibig sabihin po ba ay HINDI na TUNAY ang TUBIG na NASA BASO at yung ININOM natin?

TUNAY na pin po. IISA SILANG TUBIG e.

Paano po kung sinabi natin na ang TUBIG sa BASO ay NAG-IISANG MASARAP na TUBIG? Ibig sabihin po ay HINDI na MASARAP yung nasa BALON at yung ININOM natin?

MASARAP pa rin SILA. Ang TUBIG po kasi na NASA BASO ay YUN DIN MISMONG TUBIG na NASA BALON at ININOM NATIN.

Kaya po nung sabihin ni PABLO sa 1Cor8:6 na ang AMA ang NAG-IISANG DIYOS binibigyang DIIN lang niya na IBA ang PERSONA ng AMA sa PERSONA ng ANAK. Binibigyang diin din ni Pablo na ang AMA ang UNA o SOURCE ng lahat ng pagka-DIYOS.

Nung sabihin din niya na ang ANAK ang NAG-IISANG PANGINOON, binibigyang diin lang ni Pablo na HIWALAY ang PERSONA ng ANAK sa PERSONA ng AMA.

DALAWANG MAGKAIBANG DIYOS po ba ang TINUTUKOY ni PABLO?

HINDI po. Dahil ang pagiging IISANG DIYOS at pagiging IISANG PANGINOON ay TUMUTUKOY sa IISANG TUNAY na DIYOS na binanggit sa Deut 4:35.

Ganoon po yon kaya WALANG CONTRADICTION sa 1Cor8:6 at Deut 4:35. HINDI LANG PO NAUUNAWAAN nitong BALIK ISLAM ang SINASABI ng mga TALATA. Tila po kasi INUUNA nitong BALIK ISLAM ang PAGHAHANAP ng IPANINIRA sa BIBLIYA bago ang PAG-UNAWA.

SORRY po pero iyan po ang nakikita natin.MUSLIM:
Sa Isaiah 45:5 ay sinabi ng DIYOS, "AKO ang PANGINOON, at WALA NANG IBA; MALIBAN sa AKIN ay WALA NANG IBANG DIYOS."

Pansin nyo po ba? Sabi Isa lang, pagdating sa Corinthians naging dalawa na.. one GOD AND one lord. isang Dios AT isang Panginoon. Pansin nyo po ba ang pagkakagamit ng salitang "AT" or "AND" dyan. Pakisagot lang po

CENON BIBE:
WALA pong PROBLEMA riyan.

Ang HOLY TRINITY na DIYOS ng BIBLYA ay ang NAG-IISANG DIYOS.

TAMA po ang OBSERBASYON nitong MUSLIM: WALA na pong IBANG DIYOS LIBAN sa TRINIDAD.

SORRY dahil pati po CONJUNCTION na "AND" o "AT" ay HINDI NAIINTINDIHAN ng MUSLIM o BALIK ISLAM na REACTOR.

Isa sa mga GAMIT sa "AND" ay ang IPAKITA ang PAGIGING ISA ng DALAWA o HIGIT pang BAGAY o TAO.

Halimbawa, ang "HAM and EGG" ay HINDI DALAWANG SANDWICH. IISANG SANDWICH po iyan.

Ang "Barnes AND Noble" ay BOOKSTORE. Porke ba sinabing "Barnes AND Noble" ay DALAWANG BOOKSTORE na?

HINDI po. Dahil sa salitang "AND" ay IPINAKIKITA na iyan ay IISANG BOOKSTORE.

Mismong ang PANGINOONG HESUS ay NAGPAKITA ng DALAWA pero IISA.

Sa John 10:30 ay sinabi ng PANGINOON: "Ako AT ang AMA ay IISA." Sa English, "I AND the FATHER are ONE."

Diyan ay IPINAKIKITA ng PANGINOONG HESUS na Siya AT ang AMA ay IISA kahit pa SILA ay HIWALAY at MAGKAIBA.

IISANG ANO po?

IISANG DIYOS. Tugmang-tugma sa sinabi sa 1Cor8:6: Ang AMA na NAG-IISANG DIYOS at si HESU KRISTO na NAG-IISANG PANGINOON ay IISANG DIYOS.

PURIHIN ang TRINIDAD! PURIHIN ang DIYOS!

6 comments:

 1. Cenon said:
  Sa Matthew 28:19 ay sinabi ni HESUS, "Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the NAME of the FATHER, and of the SON, and of the HOLY SPIRIT."
  Take note po ang IISANG "NAME" o PANGALAN. Iyan po ang NAG-IISANG PANGALAN ng NAG-IISANG TUNAY na DIYOS.

  Muslim:
  "In the NAME" po ba ay para sa isa lang? pansinin nyo rin po ang grammar nya... AND or AT ang ginamit dapat po sana eh kuwit (,) ang ginamit. yan po maniniwla akong isa lang. Halimbawa. In the name of Allah, the Most Beneficient, the Most Merciful.
  Sa binanggit nyo dahil nga sa AT ang ginamit, pwede po nating pahabain yan ng ganito kung papayag kayo.
  In the Name of the Father AND In the Name of the Son AND In the Name of the Holy Spirit.
  Pareho po ba ito nung nauna sa itaas? Kung OO po ang sagot ninyo eh "TATLONG NAME" na po ang binangit dito di po ba?

  Cenon said:
  Ibigay po nating HALIMBAWA ang TUBIG.

  Kung kukuha po tayo ng TUBIG sa BALON at ILALAGAY sa BASO, ILANG TUBIG po ba ang MERON TAYO?

  Muslim:
  DALAWA!. Sige yung tubig sa balon ang source (1st) at tubig sa baso (2nd)
  Ganito yan bro, kung bibili ako ng tubig mula sa balon mo. pupunuin ko ng tubig ang tatlong container na dala ko. at babayaran na kita, ilan ang sisingilin mo sa akin? TATLO ba o isa?Kung nasa grocery ka at bibili ka ng mineral water, titingnan mo kung magkano ang isa di ba? titingnan mo ba kung magkano ang tubig sa buong mundo (dahil sabi mo pare-parehong tubig yan eh).

  Cenon:
  IISA pa rin. Ang TUBIG po kasi sa BASO at SIYA RIN MISMONG TUBIG na NASA BALON. Ang KAIBAHAN lang ay NAIHIWALAY NATIN ang nasa BASO.

  Muslim:
  "NAIHIWALAY" yan ang sabi mo ha. sa English parted/partition/separated. Ano ba ang end product ng separation? diba nagiging more than one? nagtatanong lang po. Sa paghihiwalay ba na ito "EACH SEGMENT" ba eh INDEPENDENT or umaasa sa bawat isa(dependent)? Kung tubig ang halimbawa, alam ko independent sila, eh ang Trinidad mo? independent ba? Pakisagot po

  Cenon:
  Ganoon po yon kaya WALANG CONTRADICTION sa 1Cor8:6 at Deut 4:35. HINDI LANG PO NAUUNAWAAN nitong BALIK ISLAM ang SINASABI ng mga TALATA. Tila po kasi INUUNA nitong BALIK ISLAM ang PAGHAHANAP ng IPANINIRA sa BIBLIYA bago ang PAG-UNAWA.

  Muslim:
  Una po madalas akong nagtatanong? kelan ko naman siniraan ang bible nyo? Nagtanong ka lang dahil malabo, paninira na po ba? Ganyan kasi ang mga pari eh,pag naiipit na sa tanungan, sasabihin eh nainira na. Pakiayos po ang opinyon ninyo para mas maging mapayapa ang diskusyon natin.

  Cenon:
  SORRY po pero iyan po ang nakikita natin.
  Muslim:
  Nakikita mo lang kasi ang masasama, hindi mo buksan ang utak mo sa kabutihang dulot ng pagtatanong ng mga taong naguguluhan sa paliwanag mo.

  ReplyDelete
 2. Cenon:
  Halimbawa, ang "HAM and EGG" ay HINDI DALAWANG SANDWICH. IISANG SANDWICH po iyan.
  Muslim:
  Opo ang tawag dyan eh "HAM AND EGG SANDWICH", pag inalis nyo ang HAM eh hindi na yan Ham and Egg kundi Egg Sandwich n lang di po ba?
  Ibig sabhin pag nawala ang HAM, ilang sandwich na meron ka? Isang "HAM AND EGG SANDWICH" AT isang "EGG SANDWICH". Ngayon ilan ang Sandwich ko, eh di DALAWA NA!!!

  Cenon:
  Ang "Barnes AND Noble" ay BOOKSTORE. Porke ba sinabing "Barnes AND Noble" ay DALAWANG BOOKSTORE na?
  HINDI po. Dahil sa salitang "AND" ay IPINAKIKITA na iyan ay IISANG BOOKSTORE.

  Muslim:
  Isa pong honest question, tao po ba yang Barnes and Noble? Kung oo po ito po ang reaction ko dyan?
  Kung si Mr Barnes eh humiwalay kay Mr Noble at gumawa sha ng sarili nyang bookstore, at tinawag nya itong Barnes Bookstore. ilan na ngayon ang Bookstore na pinag uspan natin? eh di DALAWA na rin po!!!. Ang "Barnes and Noble bookstore" AT ang "Barnes Bookstore"
  Pansin mo ba kung bakit ko laging pinaghihiwalay? Dahil ang salitang "AND" ay hindi mo maikakailang "SEPARABLE" into more than one.

  Cenon:
  Mismong ang PANGINOONG HESUS ay NAGPAKITA ng DALAWA pero IISA.
  Sa John 10:30 ay sinabi ng PANGINOON: "Ako AT ang AMA ay IISA." Sa English, "I AND the FATHER are ONE."
  Diyan ay IPINAKIKITA ng PANGINOONG HESUS na Siya AT ang AMA ay IISA kahit pa SILA ay HIWALAY at MAGKAIBA.

  Muslim:
  Tanong, ano ang interpretasyon mo dyan? Literal o Metaphorical?
  Bilang Muslim, isa na naman pong "metaphorical statement" ng bibliya ang na quote nyo
  Si Hesus (at ang iba pang propeta) at ang AMA (tagapaglikha) ay IISA... sa layuning ipaabot sa buong mundo ang Pagsamba sa NAgiisang TUnay na Dios, ang layuning mapabuti ang mundo at layuning ipaalam ang tunay na DIwa at Aral ng Relihiyong ipinakilala sa atin ng TAGAPAGLIKHA

  Cenon:
  IISANG ANO po? IISANG DIYOS.

  Muslim:
  MALI PO!!! hindi mo pwedeng iconclude yan. Kulang ka pa ng basehan sa conclusion mo.
  Alam ko ikaw at ako ay "IISA" rin eh. Meron tayong isang layunin na ipalaganap ang tunay na turo ng ating relihiyon eh. pero kung literal mong titingnan yan eh lalabas na DALAWANG TAO tayo eh diba?
  Yahlah! paliwanag ka pa!!!

  ReplyDelete
 3. cENON:
  SORRY dahil pati po CONJUNCTION na "AND" o "AT" ay HINDI NAIINTINDIHAN ng MUSLIM o BALIK ISLAM na REACTOR.
  Isa sa mga GAMIT sa "AND" ay ang IPAKITA ang PAGIGING ISA ng DALAWA o HIGIT pang BAGAY o TAO.

  Muslim:
  Sorry din po pero marunong at alam ko ang rules sa paggamit ng AND or At. Ang tinutukoy mo dito ay ang "COMPUND NOUN" as it agrees to the "Subject-verb Agreement" At isa sa rule na ito ay kung ang subject ay compound noun, it agrees with a singular verb... Ang kaso ano ba ang compound noun kung AT or AND ang pag uusapan. Two nouns that were preceeded by the article "THE" is NOT a compound noun, thereby it agrees with a plural verb.
  Ang paggamit ng AND sa In the name of THE Father and of THE SON and of THE HOLY Spirit ay hindi mo maituturing na "compound noun" thereby it cannot be consider as ONE kung english grammar ang pag uusapan, gets mo ba MR. Journalist?

  ReplyDelete
 4. Assalam u Alaikum bro, hinahangaan kita sa iyong tamang mga pangangatwiran laban sa mangmang na si Mr. Cenon Bibe bro. Ayan wala na talagang lusot yang mangmang na yan na si Mr. Cenon Bibe bro, nakita mo ba bro kong papaano nya baluktotin ang mga bagaybagay para lamang lusotan ng kanyang katangahan? Hindi ko lang talaga alam kong itong si Mr. Cenon Bibe ay likas talag na Tanga o Nagtatangatangahan lamang! hehehehehe! Sorry Mr. Cenon Bibe nakahanap ka na ng katapat mo! Ayan kitang-kita na namang kong papaano ka ilalampaso ng kaBlog mo Mr. Cenon Bibe! Nakakahiya ka; nagpakilala ka pa man din na isang writer tapus ibinabalamdra mo lang dito mismo sa Blog mo ang katangahan mo? SHAME ON YOU mR. cENON bIBE. hehehehehehe! hahahahahaha!

  ReplyDelete
 5. BAKIT po ba ang mga BALIK ISLAM na NAKIKILALA NATIN ay mga PALAMURA at WALANG MODO?

  Iyan pong BALIK ISLAM na PALAMURA na iyan ay GALIT na GALIT sa ATIN dahil HINDI PO NANANALO sa DISKUSYON.

  HINILING po NATIN sa KANYA na PATUNAYAN na DIYOS MISMO ang NAGTAYO ng ISLAM at PATUNAYAN na DIYOS MISMO ang NAGSUGO sa PROPETA NILA.

  WALA pong MAIPAKITANG PATUNAY kaya AYAN, PAMBABASTOS na lang ang SAGOT NIYA sa ATIN.

  HINDI na nga po TAYO MAKUMBINSI na mag-BALIK ISLAM dahil WALA SIYANG PRUWEBA na GALING MISMO sa DIYOS ang ISLAM, tapos NAKIKITA pa natin na SIYA ay BASTOS at WALANG MODO.

  Kung HINDI NIYA KAYANG PATUNAYAN na DIYOS MISMO ang NAGTAYO ng ISLAM ay MANAHIMIK na lang DAPAT SIYA. NAKAKAHIYA ang ASAL NIYA e.

  Kung HINDI NIYA KAYANG PATUNAYAN na DIYOS MISMO ang NAGSUGO sa PROPETA NILA ay HUWAG na SIYANG MAGSALITA dahil LALO LANG NAWAWALAN ng GANA ang mga NAKAKAKITA sa KAWALAN NIYA ng MODO.

  Ngayon, KUNG GUSTO NIYANG MANATILI sa RELIHIYON na HINDI NIYA KAYANG PATUNAYAN na GALING sa DIYOS ay DESISYON NIYA YON.

  HUWAG na SIYANG MAMBASTOS ng mga KRISTIYANO na NAKATITIYAK na DIYOS ang NAGTATAG sa KRISTIYANISMO.

  Ang PROBLEMA lang po sa IBANG BALIK ISLAM ay HINDI NILA KAYANG PAGSABIHAN ang mga BASTOS at WALANG MODO NILANG mga KASAMA.Ayan tuloy, LAHAT SILA ay NADADAMAY sa MASAMANG UGALI ng KANILANG KAPATID.

  NAKAKALUNGKOT, di po ba?

  ReplyDelete
 6. oo nga yan mga MUSLIM mga masasama yan,kasi bakit kapag nasa IMPERNO kana kukunin ka parin ng ALLAH,kaya karamihan sa mga MUSLIM hindi sila takot gumawa ng masama...yan pala secreto ninyu mga MUSLIM ha...isang turo ng DIABLO...wag kayu mgagalit pero yan totoo.

  ReplyDelete