Thursday, July 8, 2010

Nag-Balik Islam naging mangmang

MATAGAL na po nating NAPAPANSIN at PINUPUNA na MARAMI sa mga BALIK ISLAM na KAUSAP NATIN DITO ay SADYANG MALI at BALUKTOT ang SINASABI.

Nito pong mga NAKARAANG TALAKAYAN natin dito ay NALANTAD NA NAMAN ang ISANG KAMALIAN ng mga BALIK ISLAM.

Heto po ang ISA PANG HALIMBAWA kung PAANO NAGIGING MANGMANG ang ISANG NAGBA-BALIK ISLAM.

Ito po ay KAUGNAY sa FACT o KATOTOHANAN tungkol sa kung SINO ang SUMULAT sa BOOK of ACTS.

Sabi po ng PALAMURANG BALIK ISLAM:
Si Lukas daw po ang NagSULAT ng ACTS? Ito ang sabi ng isang BobO at mangMang na si Demon este Cenon Bibe pala;! "Ang NAGSULAT po ng ACTS ay si LUCAS" At sinong GinagagO mo?


Sa mga SINABI po ng BALIK ISLAM ay NAGBILAD na naman po SIYA ng pagiging IGNORANTE.

IYAN po ba ang NANGYAYARI sa TAO kapag nagba-BALIK ISLAM--nagiging IGNORANTE?

Anyway, heto po ang SABI ng mga MARURUNONG kaugnay sa kung SINO ang NAGSULAT ng ACTS of the APOSTLES ayon sa Wikipedia.
"The view that Luke-Acts was written by the physician Luke was nearly unanimous in the early Christian church. The Papyrus Bodmer XIV, which is the oldest known manuscript containing the start of the gospel (dating to around 200 AD), uses the title "The Gospel According to Luke". Nearly all ancient sources also shared this theory of authorship—Irenaeus, Tertullian, Clement of Alexandria, Origen, and the Muratorian Canon all regarded Luke as the author of the Luke-Acts. Neither Eusebius of Caesarea nor any other ancient writer mentions another tradition about authorship."


AYAN po, MULA pa NOONG UNANG PANAHON ay KINILALA NA si LUCAS bilang MAY AKDA ng ACTS of the APOSTLES.

Nung LUMITAW ang BALIK ISLAM ay NAGKANDALOKO-LOKO NA. Hindi na raw si LUCAS ang MAY AKDA ng ACTS.

NAGING IGNORANTE po ba nung maging BALIK ISLAM?

Kayo na po ang MAGSABI.

Ang NAKAKATUWA ay MARAMI po sa mga BALIK ISLAM na ito ay mga DATING PASTOR o MINISTRO.

Ibig sabihin po ay BAGO pa SILA TUMALIKOD sa NAG-IISANG TUNAY na DIYOS ay MAY ALAM NA SILA tungkol sa KUNG SINO ang NAGSULAT sa LUKE-ACTS.

MALAMANG po ay ALAM ng mga PASTOR o MINISTRO na si LUKE ang NAGSULAT sa ACTS pero NUNG MAG-BALIK ISLAM SILA ay NAGLAHO na po ang TAMANG KAALAMAN NILA. Ang SINUNOD na NILA ay ang MALI at MANGMANG na KAALAMAN.HETO pa po ang dagdag na HIRIT ng NAGPAKA-IGNORANTENG BALIK ISLAM:
Ito si Lukas ba ang tinutukoy dito? Kong ang Acts ay talagang Sulat ni Lukas ayon sa Katangahan mong Estupido ka! Eh sino ang tinutukoy dito na I o AKO etc! etc! si Lukas ba ito? sunagot kang MangMang ka!

Acts 22:6-10 (only Paul Fell unto the ground)...

CENON BIBE:
NAGPAPAKA-IGNORANTE na naman po ang PALAMURANG BALIK ISLAM. Pati po ang BAGAY KAUGNAY sa DIRECT QUOTES o DIREKTANG SIPI ay KINALIMUTAN NA ng BALIK ISLAM.

Porke po kasi gumamit ng FIRST PERSON sa Acts 22:6-10 ay SI PABLO na raw po ang NAGSULAT ng ACTS.

PATUTUNAYAN po NATIN ULI na MANLOLOKO at IGNORANTE ang PALAMURANG BALIK ISLAM, alin man sa dalawa ang TUGMA sa KANYA.

Kapag BINASA po NATIN ang BUONG ACTS 22 ay MAKIKITA NATIN na ang Acts 22:6-10 ay mga DIRECT QUOTES o DIREKTANG SIPI mula sa mga SINABI ni PABLO.

Ibig sabihin MAYROONG NAGKUKWENTO tungkol sa MGA SINABI ni PABLO. HINDI MISMO si PABLO ang NAGKUKWENTO.

Heto po ang PRUWEBA mula sa NEW AMERICAN BIBLE. Basahin po natin ang Acts 22:1-4:
"My brothers and fathers, listen to what I am about to say to you in my defense."

[Si PABLO po ang NAGSASALITA RIYAN. TAKE NOTE po na naka-QUOTES ang MGA SALITA ni PABLO.

Tapos po niyan ay MAY NAGSALITA:]

When they heard HIM [PAUL] addressing them in Hebrew they became all the more quiet. And HE [PAUL] continued,

"I am a Jew, born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city. At the feet of Gamaliel I was educated strictly in our ancestral law and was zealous for God, just as all of you are today.

I persecuted this Way to death, binding both men and women and delivering them to prison.

Even the high priest and the whole council of elders can testify on my behalf. For from them I even received letters to the brothers and set out for Damascus to bring back to Jerusalem in chains for punishment those there as well.

"On that journey as I drew near to Damascus, about noon a great light from the sky suddenly shone around me..."

Diyan po ay NAPAKALINAW na SINISIPI LANG ang mga SALITA ni PABLO sa Acts 22.

MALINAW rin po riyan na MAYROONG NAGKUKWENTO tungkol sa mga SINABI ni PABLO. HINDI MISMO si PABLO ang NAGKUKWENTO.

Ang NAGKUKWENTO po ay si LUCAS, ang NAGSULAT ng ACTS of the APOSTLES.

TIYAK po na HINDI NA NAMAN MAKAKATUTOL ang PALAMURANG NAGPAPAKA-IGNORANTE.

BAWAL po ba sa BALIK ISLAM ang TUMANGGAP ng MAAYOS at MATINO? BAWAL po ba sa BALIK ISLAM ang TUMANGGAP ng TAMA at KATOTOHANAN?

PURIHIN ang DIYOS dahil TAYO po ay KRISTIYANO na TUMATANGGAP sa MAAYOS, sa MATINO, at sa KATOTOHANAN.TINGNAN naman po natin ang ACTS 26:12-19.

KUNG BABASAHIN po NATIN ang BUONG ACTS 26 ay MAKIKITA NATIN na kino-QUOTE o SINISIPI din lang ang MGA SINABI ni PABLO.

HINDI po riyan IPINAKIKITA na si PABLO ang NAGSULAT ng ACTS.

Sa ACTS 26:1 pa lang po ay MALINAW na kino-QUOTE LANG si PABLO e.

Sabi po riyan:
Then Agrippa said to Paul, "You may now speak on your own behalf." So PAUL stretched out his hand and BEGAN HIS DEFENSE.

KITA po NINYO?

MAY NAGKUKWENTO. At ang ACTS 26:12-19 ay BAHAGI LANG sa DEPENSANG SINABI ni PABLO.

SINIPI LANG po ang DEPENSA ni PABLO. HINDI po IYAN NAGPAPATUNAY na si PABLO ang NAGSULAT ng ACTS.

Nagpapaka-IGNORANTE LANG po talaga ang BALIK ISLAM.

No comments:

Post a Comment