Thursday, July 22, 2010

Relihiyon ng Balik Islam galing sa Diyos?

NAG-POST po ang mga BALIK ISLAM sa COMMENTS SECTION ng ating ARTIKULO na "Kristiyano tatanggap ng katawang langit" na nandoon sa kabilang BLOG NATIN sa TUMBUKIN NATIN.

Heto po ang sabi ng BALIK ISLAM:
God in the Bible and in the Holy Qur'an

click this LINK!!!

Surprise!

http://www.quran.org.uk/articles/ieb_quran_god.htm


TININGNAN KO po ang LINK na IBINIGAY ng BALIK ISLAM at NASORPRESA nga po AKO.

Sabi sa LINK na iyan:
"Islam (Submission to the will of God) is the same and only religion ever given to the human race. It is the religion of Noah, Abraham, Isaac, Ishmael, Jacob, Joseph, Moses, David, Solomon, Jesus, Muhammed and all the other messengers mentioned or not mentioned in the scripture. Here we compare how God is presented in the Bible and in the Holy Qur'an."


NAKAKASORPRESA po TALAGA, di po ba?

SINASABI sa WEBSITE na IYAN na ang ISLAM "is the same and only religion ever given to the human race. It is the religion of Noah, Abraham, Isaac, Ishmael, Jacob, Joseph, Moses, David, Solomon, Jesus, Muhammed and all the other messengers mentioned or not mentioned in the scripture."

NAPAKALAKING PAG-ANGKIN po NIYAN.

Ang TANONG po ay MAY BATAYAN po ba IYAN sa KATOTOHANAN?

KAILAN PO BINANGGIT ang ISLAM sa BIBLIYA?

KAILAN PO BINANGGIT ng mga TUNAY na PROPETA ng DIYOS ang ISLAM bilang RELIHIYON NILA?

KAHIT po PAGBALIBALIKTARIN NATIN ang BIBLIYA at ang PATOTOO ng mga TUNAY na PROPETA ay NEVER PO NILA BINANGGIT ang ISLAM.

Ngayon, KAYA BANG PATUNAYAN nitong BALIK ISLAM na BINANGGIT ng mga TUNAY na PROPETA ng DIYOS ang ISLAM?

GAME!

TINITIYAK KO po sa INYO na NEVER MAPATUTUNAYAN nitong BALIK ISLAM na MGA MUSLIM ang mga PROPETA sa BIBLIYA.

NEVER po MAPATUTUNAYAN ng mga BALIK ISLAM na KINILALA nina Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, David, Solomon at Jesus ang ISLAM bilang KANILANG RELIHIYON.

Kahit nga po ang sinasabi ng mga BALIK ISLAM na NINUNO NILA na si ISMAEL (na HINDI KINILALA ng DIYOS bilang ANAK ni ABRAHAM) ay NEVER NATIN MABABASA na NAGSABI na "MUSLIM AKO."

So, SINO LANG PO sa mga BINANGGIT ng mga BALIK ISLAM ang NAGSABI na SIYA ay MUSLIM?

Ang PROPETA LANG ng BALIK ISLAM na si MUHAMMAD. WALA na pong IBA.


Ngayon, SURIIN po NATIN ang INAANGKIN nitong mga BALIK ISLAM na "Islam (Submission to the will of God) is the same and only religion ever given to the human race."

Para po MASABI ng BALIK ISLAM na ISLAM ang NAG-IISANG RELIHIYON na IBINIGAY ng DIYOS sa SANGKATAUHAN ay DAPAT na MAIPAKITA NIYA na PAREHO ang KARANASAN ng mga TAO sa BIBLIYA at ng PROPETA NILA.

Halimbawa po, ang mga PROPETA sa BIBLIYA ay PINILI MISMO ng DIYOS, KINAUSAP ng DIYOS at SINUGO MISMO ng DIYOS.

Ang PROPETA MUHAMMAD po ba ng mga BALIK ISLAM ay KINAUSAP at SINUGO MISMO ng DIYOS?


Si NOAH na KINIKILALA ng mga BALIK ISLAM bilang PROPETA ay KINAUSAP MISMO ng DIYOS.

Sa Genesis 6:13-21 ay SINABIHAN MISMO ng DIYOS si NOAH tungkol sa mga GUSTONG IPAGAWA ng DIYOS kay NOAH.

Mababasa po natin sa Gen 6:13-14:
"[H]e [GOD] said to Noah: "I have decided to put an end to all mortals on earth; the earth is full of lawlessness because of them. So I will destroy them and all life on earth.

Make yourself an ark of gopherwood, put various compartments in it, and cover it inside and out with pitch."


Diyan po ay DIREKTANG KINAUSAP ng DIYOS si NOAH.

Ang PROPETA po ba ng BALIK ISLAM ay DIREKTA ring KINAUSAP ng DIYOS?


Si ABRAHAM po ay PINAGPAKITAAN pa ng DIYOS at DIREKTA ring KINAUSAP ng DIYOS.

Sabi po sa Gen 17:1-5
"When Abram was ninety-nine years old, the LORD APPEARED TO HIM and SAID: "I am God the Almighty. Walk in my presence and be blameless.

"Between you and me I will establish my covenant, and I will multiply you exceedingly."

"When Abram prostrated himself, God continued to speak to him:

"My covenant with you is this: you are to become the father of a host of nations.

"No longer shall you be called Abram; your name shall be Abraham, for I am making you the father of a host of nations."


Muli po, NAGPAKITA ang DIYOS kay ABRAHAM at DIREKTANG KINAUSAP ng DIYOS si ABRAHAM.

Ang PROPETA po ba ng BALIK ISLAM ay PINAGPAKITAAN DIN at DIREKTANG KINAUSAP ng DIYOS?


Si MOISES na TUNAY na PROPETA ay PINAGPAKITAAN at DIREKTA rin KINAUSAP ng DIYOS.

KATUNAYAN po ay SINASABI pa sa Exodus 33:11
"The LORD used to speak to Moses face to face, as one man speaks to another."


NAPAKALINAW po. Ayon sa BIBLIYA, si MOISES ay KINAUSAP pa ng DIYOS nang HARAP-HARAPAN.

Ang PROPETA po ba ng mga BALIK ISLAM ay KINAUSAP din ng DIYOS nang HARAP-HARAPAN?


E ang PANGINOONG HESUS po? KINAUSAP din ba ng DIYOS nang HARAP-HARAPAN?

OPO!

Sabi mismo ng PANGINOONG HESUS sa John 17:8
"For I gave them the words YOU GAVE ME and they accepted them."


SINO raw po ang NAGBIGAY ng mga SALITANG IBINIGAY ni HESUS sa TAO?

Ang DIYOS AMA. SIYA MISMO ang NAGBIGAY ng MGA SALITA sa PANGINOONG HESUS.

E ang PROPETA po ba ng BALIK ISLAM? DIYOS AMA rin po ba ang MISMONG NAGBIGAY ng mga SALITA sa KANYA?


Kung TOTOO po ang SINASABI ng BALIK ISLAM na ang ISLAM ay ang NAG-IISANG RELIHIYON na IBINIGAY ng DIYOS sa TAO, hindi po ba DAPAT LANG na PAREHO ang KARANASAN ng mga PROPETA ng BIBLIYA sa PROPETA ng ISLAM?

Ngayon, NAIPAKITA NATIN na ang mga PROPETA ng BIBLIYA ay DIREKTANG KINAUSAP ng DIYOS at ang ilan ay PINAGPAKITAAN PA ng DIYOS.

Ang mga PROPETA ng BIBLIYA ay DIREKTANG NARINIG ang TINIG ng DIYOS at ang iba pa sa KANILA ay DIREKTA pang NAKITA ang DIYOS.

IYAN po ang KARANASAN ng MGA PROPETA na nasa NAG-IISANG TUNAY na RELIHIYON na GALING sa DIYOS.

Heto po ang TANONG sa mga BALIK ISLAM: PAREHO po ba ang KARANASAN ng PROPETA ng BALIK ISLAM sa KARANASAN ng mga PROPETA ng BIBLIYA? Ang DIYOS BA ay NAKITA at NAKAUSAP din ba MISMO ng PROPETA MUHAMMAD ng mga BALIK ISLAM?


AYON po mismo sa mga BALIK ISLAM ay IBANG-IBA at SALUNGAT na SALUNGAT ang KARANASAN ng mga PROPETA ng BIBLIYA sa KARANASAN ng PROPETA MUHAMMAD NILA.

Ang SABI ng mga BALIK ISLAM ay NEVER NAKITA at NEVER NAKAUSAP ng PROPETA MUHAMMAD NILA ang NAG-IISA at TUNAY na DIYOS.

Sabi NILA, NEVER KINAUSAP nang DIREKTA at NEVER NAGPAKITA ang NAG-IISANG TUNAY na DIYOS sa KANILANG PROPETA.

Ngayon, SIMPLENG TANONG po: PAANO NILA MASASABI ng ang ISLAM ay ang NAG-IISANG RELIHIYON na IBINIGAY ng DIYOS kung ang MISMONG PROPETA NILA ay NEVER KINAUSAP at NEVER PINAGPAKITAAN ng DIYOS?


Hindi po kaya NILOLOKO at NILILINLANG LAMANG ng mga BALIK ISLAM ang KANILANG MGA SARILI sa PANINIWALA NILANG ang ISLAM ay ang SIYANG NAG-IISANG RELIHIYON na ITINAYO ng DIYOS?


PATAS po TAYO rito sa BLOG na ITO.

INIIMBITAHAN po NATIN ang mga BALIK ISLAM na PATUNAYAN na ang ISLAM ay KATULAD at KAISA ng RELIHIYON na IBINIGAY ng DIYOS kina NOAH, ABRAHAM, MOISES, HESUS at IBA PANG ALAGAD na NASA BIBLIYA.

Pero NGAYON pa lang po ay TINITIYAK KO NA SA INYO na NEVER IYAN MAPATUTUNAYAN ng mga BALIK ISLAM.

NEVER MAIPAKIKITA ng mga BALIK ISLAM na ang RELIHIYON na PINASOK NILA ay ang RELIHIYON na IBINIGAY ng DIYOS sa TAO.

HINTAYIN po NATIN ang SAGOT ng mga BALIK ISLAM.

Salamat po.

No comments:

Post a Comment