Saturday, July 3, 2010

Propeta ng Islam ipinahiya ng Balik Islam

NAGSALITA na naman po itong PALAMURANG BALIK ISLAM ng BAGAY na MAPAPAHIYA ang KANYANG PROPETA MUHAMMAD.

Heto po ang sabi ng PALAMURANG BALIK ISLAM:
Matt 15:9
"But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao."

Oh hindi po ba ang linaw-linaw po ang sinasabi po mismo ni Kristo ay; walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Katulad ng mga aral ni Pablo at mga aral din daw ng mga Discipolo po ni Kristo, na tuwiran namang pinagtitibay pa mismo ni Kristo na ang mga yaon ay talagang walang karapatang mangaral na mababasa natin sa Bibliya; sa talata po'ng ito nangungusap mismo si Kristo sa kanyang mga Disipolo!

CENON BIBE:
NAKITA po NINYO kung PAANO LOKOHIN NITONG PALAMURANG BALIK ISLAM ang SARILI NIYA?

Sa SINABI NIYNG IYAN ay MAPAPAHIYA PA ang PROPETA NIYA.

WALA raw KARAPATAN MANGARAL sina PABLO at ang mga ALAGAD ni KRISTO? TALAGA?

Si PABLO po ay PINAGPAKITAAN ng DIYOS at INUTUSAN MISMONG MANGARAL.

MABABASA po natin sa Acts 9:3-5
As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, "Saul, Saul, why do you persecute me?"

"Who are you, Lord?" Saul asked.

"I am Jesus, whom you are persecuting," he replied.

"Now get up and go into the city, and you will be told what you must do."


NAPAKALINAW po na KINAUSAP MISMO ng DIYOS si PABLO.

Ngayon, PINAPUNTA po si PABLO sa DAMASCUS dahil DOON ay SASABIHIN sa KANYA ang DAPAT NIYANG GAWIN.

At SINUGO ng DIYOS ang ISA pa NIYANG ALAGAD, si ANANIAS, bilang KUMPIRMASYON na SINUSUGO nga ng DIYOS si PABLO.

Sabi sa Acts 9:10-11, 15:
In Damascus there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision, "Ananias!"

"Yes, Lord," he answered.

The Lord told him, "Go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying.

But the Lord said to Ananias, "Go! THIS MAN is MAY CHOSEN INSTRUMENT to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel.


PURIHIN si KRISO! PURIHIN ang DIYOS!

Diyan po ay NAGTAKDA pa ang DIYOS ng ISANG SAKSI para PATUNAY na si PABLO ay SUGO NGA NIYA.

So, MALINAW po na si PABLO ay KINAUSAP at SINUGO MISMO ng DIYOS.

IYAN po ba ang WALANG KARAPATANG MANGARAL?

NILOLOKO ng PALAMURANG BALIK ISLAM ang SARILI NIYA.

Ngayon, maging ang mga ALAGAD ni KRISTO ay KINAUSAP at SINUGO rin MISMO ng DIYOS.

Sa Matthew 28:19-20 ay MALINAW NATING MABABASA:
"Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age."


ANO po ang SABI ng PALAMURANG BALIK ISLAM? "Tuwiran namang pinagtitibay pa mismo ni Kristo na ang mga yaon ay talagang walang karapatang mangaral"?

GANOON po ba?

E MISMONG si KRISTO po ang MISMONG NAGSUGO at NAG-UTOS kay PABLO at sa mga ALAGAD NIYA na MANGARAL e, di po ba?

PILIT pa TAYONG NILOLOKO nitong PALAMURANG BALIK ISLAM.

NAHAWA na SIYA sa SKOLAR NIYANG si AHMED DEEDAT na GUMAMIT ng PANLOLOKO para lang MAILIGAW ang mga MANGMANG PALAYO kay KRISTO.

Pero NAKITA po NINYO?

MISMONG ang DIYOS na si KRISTO ang NAGSUGO sa mga ALAGAD NIYA upang KUMALAT sa LAHAT ng BANSA at MANGARAL.

SILA po ba na KINAUSAP at SINUGO MISMO ng DIYOS ay "WALANG KARAPATANG MANGARAL"?

NILOLOKO ng PALAMURANG BALIK ISLAM ang KANYANG SARILI.


Ngayon, sa PANINIWALA po nitong PALAMURANG BALIK ISLAM ay SINO raw po ang "MAY KARAPATANG MANGARAL"?

TIYAK po na ang SASABIHIN NIYA ay ang PROPETA NILA.

Heto po ngayon ang TANONG: TULAD po ba ni PABLO at ng mga ALAGAD ay KINAUSAP din po ba at SINUGO MISMO ng DIYOS ang PROPETA NILA upang ito ay MANGARAL?

HINDI po.

MISMO pong itong PALAMURANG BALIK ISLAM ay NAGPATUNAY na NEVER NARINIG ng PROPETA NILA ang TINIG ng DIYOS.

Kung NEVER NARINIG ng PROPETA NILA ang TINIG ng DIYOS, PAANO NIYA NARINIG ang PAGSUGO sa KANYA? Iyan ay KUNG SINUGO NGA SIYA.

Sa KATOTOHANAN na NEVER KINAUSAP at NEVER NARINIG ng PROPETA ng BALIK ISLAM ang TINIG ng DIYOS ay MALINAW na NEVER NIYA NARINIG na SINUGO nga SIYA ng DIYOS.

So, ang TANONG ay MAS KAPANI-PANIWALA po ba ang PROPETA na NEVER KINAUSAP at NEVER SINUGO MISMO ng DIYOS kaysa kina PABLO at mga ALAGAD na KINAUSAP at SINUGO MISMO ng DIYOS?

Kung AKO ang TATANUNGIN ay MAS MANINIWALA AKO sa KINAUSAP MISMO at SINUGO MISMO ng DIYOS.

At dahil KAHIT ang PALAMURANG BALIK ISLAM ay HINDI MAPATUNAYAN na SINUGO MISMO ng DIYOS ang PROPETA NIYA ay SORRY na lang pero HINDI AKO MAPAPANIWALA sa KANYA.

GUSTO kong MALAMAN ng LAHAT na IGINAGALANG KO ang PROPETA ng ISLAM dahil KINIKILALA SIYA ng MGA MUSLIM.

ITINUTURO po kasi sa ATING MGA KATOLIKO na DAPAT NATING IGALANG ang IBANG TAO kahit pa HINDI NATIN SILA TINATANGGAP o KINIKILALA. TAO rin KASI SILA e.

HINDI man TAYO UMAAYON sa PANINIWALA NILA ay KAILANGAN PA RIN NATIN SILANG IGALANG dahil NILIKHA rin SILA ng DIYOS.

Pero DAHIL sa PAMBABASTOS at PAGMAMARUNONG nitong PALAMURANG BALIK ISLAM ay NAPAPAHIYA ang PROPETA ng ISLAM.

Dahil INATAKE nitong PALAMURANG WALANG ALAM ang MGA SINUGO MISMO ng DIYOS ay NALANTAD tuloy ang KATOTOHANAN na NEVER MAPATUTUNAYAN ng BALIK ISLAM na SINUGO MISMO ng DIYOS ang KANILANG PROPETA.

NAPAPAHIYA TULOY ang KANILANG PROPETA.

Tsk-tsk-tsk. Kaya nga po TAMA AKO kapag SINASABI KO na KALAWANG ng ISLAM itong mga TUMALIKOD LANG sa TUNAY na DIYOS e.

Nang dahil sa mga PALAMURANG BALIK ISLAM ay NAPAPAHIYA ang PROPETA NILA.

Ngayon, SINO po ang SUMUSUNOD LANG sa ARAL ng TAO?

TAYO po bang mga KRISTIYANO o KATOLIKO na NANINIWALA sa MGA TINURUAN at SINUGO MISMO ng DIYOS o ang PALAMURANG BALIK ISLAM na NANINIWALA sa isang TAO na HINDI NIYA MAPATUNAYAN na SINUGO MISMO ng DIYOS?


MALINAW na po siguro ang SAGOT sa INYO.Ngayon, MAY HIRIT pa po itong PALAMURANG BALIK ISLAM. Sabi NIYA:
John 16:12
"I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.

Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis."

Ngayon po magtanong kayo kay Demon este Cenon Bibe pala, anong karapatang mangaral ng mga Disipolo ni Kristo? Meron na po ba silang karapatang mangaral? Huwag po maging Biktima kay Demon este Cenon Bibe pala!

CENON BIBE:
GUMAMIT na naman ng TALATA itong PALAMURA kahit HINDI NIYA NAUUNAWAAN.

HINDI pa MAKAKAYANG TANGGAPIN ng mga ALAGAD ni HESUS ang MGA ARAL ni HESUS dahil KAILANGAN NILA ng TULONG ng ESPIRITU SANTO.

Kaya nga po IPINADALA ang ESPIRITU SANTO at iyan ay NAIULAT sa Acts 2:1-4.

Tingnan po ninyo, NUNG MATANGGAP ng mga ALAGAD ang ESPIRITU SANTO ay NAKAPANGARAL na SILA.

E ITO pong PROPETA ng BALIK ISLAM? KAILAN po TUMANGGAP ng ESPIRITU SANTO?

SILA MISMO ang NAGPAPATOTOO na ni HINDI po KINAUSAP ng DIYOS at HINDI MISMO SINUGO ng DIYOS ang PROPETA NILA, di po ba?

ITO lang namang BALIK ISLAM na ITO ang NANINIWALA sa HINDI MISMO SINUGO ng DIYOS e. Kaya nga po PALAMURA SIYA e, di po ba?

So, SINO nga po ba ang WALANG KARAPATANG MANGARAL? Ang SINUGO MISMO ng DIYOS at GINAGABAYAN PA ng ESPIRITU SANTO? O ang HINDI DIYOS ang NAGSUGO at HINDI TUMANGGAP ng ESPIRITU ng DIYOS?

43 comments:

 1. Bro Cenon, ang maliwanag na walang karapatang mangaral ay itong bastos na Bulok-Islam na ito. HIndi ang Diyos kundi ang sarili lang niya ang nag-utos sa kanya. Hindi na siya nahiyang sumipi ng mga talata ng Bibliya na mismong nagpapahiya sa kanya. Wala talagang bait sa sarili ang taong ito. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa niya.

  ReplyDelete
 2. SINO MANG TUMALIKOD at MAGTAKWIL kay KRISTO ay TUNAY na NAKAKAAWA. ITINAPON NIYA ang KALULUWA NIYA sa IMPIERNO.

  Sabi sa John 3:18
  Whoever believes in him (JESUS) will not be condemned, but whoever DOES NOT BELIEVE HAS ALREADY BEEN CONDEMNED, because he has not believed in the name of the only Son of God.

  Kung ang HINDI pa lang NANIWALA ay NAKUNDENA NA, ANO pa KAYA ang TUMALIKOD kay KRISTO?

  Sabi sa 2Peter2:20-22
  If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ and are again entangled in it and overcome, THEY ARE WORSE OFF at the end than they were at the beginning.

  IT WOULD HAVE BEEN BETTER FOR THEM NOT TO HAVE KNOWN THE WAY OF RIGHTEOUSNESS, THAN TO HAVE KNOWN IT AND THEM TURN THEIR BACKS ON THE SACRED COMMAND THAT WAS PASSED ON TO THEM.

  Of them the proverbs are true: "A dog returns to its vomit," and, "A sow that is washed goes back to her wallowing in the mud."


  IYAN po ang NANGYARI sa mga NAKAKILALA NA kay KRISTO at TUMALIKOD PA. BUMALIK SILA sa KANILANG ISINUKA--sa HINDI PAGKILALA at HINDI PAGTANGGAP sa DIYOS na NAGLIGTAS sa KANILA.

  Kaya po NAKAKAAWA TALAGA SILA.

  ReplyDelete
 3. Cenon Bibe Jr. said...
  NAGSALITA na naman po itong PALAMURANG BALIK ISLAM ng BAGAY na MAPAPAHIYA ang KANYANG PROPETA MUHAMMAD.

  Heto po ang sabi ng PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Matt 15:9
  "But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

  Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao."

  Muslim;
  Nagsalita na naman ng puro kaTangahan itong si Demon este Cenon Bibe pala, Kanino po kaya inuukol ang talatang iyan? Ang nasabing talata po kaya Matt 15:9 ukol po kaya ito sa Propeta ng Islam? BAkit may Muslim ba na Sumasamba sa kanila Propeta? o kahit sinong Propeta? Nakita nyo na po kong GaAno kaBobO itong si Demon este Cenon Bibe pala na ito!? Ultimo po ang simpling paG-uunawa ng kanyang sariling Bibiya ay wala po syang kakayahang Unawain ito! Kawawa naman po sya ano?!

  Malinaw po at napakalinaw ang mga pangungusasp na iyan ni Kristo sa Matt 15:9 na ganito;

  "But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men"

  Ang nasabing Talata po ay Ukol kay Kristo "But in vain they do worship me" Oh hindi nga ba na ang mga Nagpakilalang mga Kristyano sila lang naman ang SUMASAMBA kay Kristo? Oh ano nga ba ang sinasabi ni Kristo sa mga katulad nilang mga Tanga na sumasamba sa kanya na kong saan ang nasabing paniniwala ay nagmumula lamang sa mga aral ni Pablo na isa rin Tao? NaTumbok po ni Kristo dyan ang lahat na mga Kristyano na Katangahang Sumasamba sa kanya! na kong saan katuruan lamang ito ng Taong si Pablo!

  Kong mapapansin nyo po ay tinatagalog pa ng MangMang na si Demon este Cenon Bibe pala ang nasabing talata Matt 15:9 ito po ang katangahang pagpapahayag ng Tangang si Demon este Cenon Bibe pala;

  "Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao."

  Eh sa punto po yan mga giliw na taga subaybay tatanungin ko po kayo, eh sino po ba ang SUMASAMBA kay Kristo na mariing sinasabi ni Kristo mula sa nasabing Talata na wala daw po'ng Kabuluhan ang PAgsasamba nila sa kanya? mga Muslim po ba ang Sumasamba kay Kristo mga giliw na taga Subaybay? ha? hindi po ba ang mga Kristyano lang naman ang NagsiPagSamba kay Kristo? Oh hindi pa ba Malinaw para sa Tangang si Demon esate Cenon Bibe na ito? Na ang nasabing Talata ay ukol sa Kanilang mga Kristyano na Katangahang Sumasamba kay Kristo? Ang linaw po! Tanga lamang at hindi nauunawaan nitong si Demon este Cenon Bibe pala ang kanayang binabasang talata mula sa kanya mismong sariling Bibliya! (Matt 15:9) Oh hindi po ba malaking katangahan itong ibenabandera ngayon nitong si Demon este Cenon Bibe pala sa kanayng sariling blog mismo!? mismong sa sariling blog nya pa po sya nagkakalat! Nakakaawa naman po!

  Oh hindi po ba ang linaw-linaw po ang sinasabi po mismo ni Kristo ay; walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Katulad ng mga aral ni Pablo at mga aral din daw ng mga Discipolo po ni Kristo, na tuwiran namang pinagtitibay pa mismo ni Kristo na ang mga yaon ay talagang walang karapatang mangaral na mababasa natin sa Bibliya; sa talata po'ng ito nangungusap mismo si Kristo sa kanyang mga Disipolo!

  Basa;

  John 16:12

  ReplyDelete
 4. Cenon Bibe Jr. said...
  Si PABLO po ay PINAGPAKITAAN ng DIYOS at INUTUSAN MISMONG MANGARAL.

  Muslim;
  Si Pablo inuutusan na mangaral? Bakit? ang mga discipolo mismo ni Kristo ay ang sabi mismo ni Krsto ay wala pang kakayahang mangaral ang mga ito?

  basa;!

  John 16:
  12
  I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.

  Now ngayon mag-isip naman po tayo, sino ang may mas higit na karapatang upang mangaral; si Pablo na hindi man lamang nakita o narinig si Kristo o ang mga Discipolo ni Kristo na nakasama na mismo ni Kristo? Kong ang mismong mga Discipolo ni Kristo ang sabi nya ay wala pa itong kakayahan para mangaral eh higit si Pablo mga giliw na tag subaybay na hindi man lamang nakita o narinig si Kristo!


  Cenon Bibe Jr. said...
  MABABASA po natin sa Acts 9:3-5

  As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, "Saul, Saul, why do you persecute me?"


  Muslim;
  Hehehehehehehe! Kwento ni Pablo ay naging batayan nitong si Demon este Cenon Bibe pala;
  bueno po di subukin po natin ang mga kwentong ito ni Pablo kong naging CONSISTENCE PO BA SI pABLO mula sa naturang tagPo; Hindi kaya sya nagbabago o di kaya nagsisinungaling?

  basa!;

  Acts 9:
  (Flashed about Him, He fell to the ground and heard the voice saying to Him, the men who were with stood speechless HEARING THE VOICE BUT SEEING NO ONE.)

  3
  And as he journeyed, he came near Damascus: and suddenly there shined round about him a light from heaven:

  4
  And HE FELL (alone) to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?

  5
  And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks.

  6
  And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do.

  7
  And the men which journeyed with him stood speechless, Hearing a Voice, but Seeing NO Man.

  ReplyDelete
 5. In this Version agrees with the first version in respect:

  a) The One who fell to the ground was Paul & not those who were with Him.

  b) What Paul was told is to enter the City and there He would be told what to do;

  Acts 22:

  6
  And it came to pass, that, as I made my journey, and was come nigh unto Damascus about noon, suddenly there shone from heaven a great light round about me.

  7
  And I fell unto the ground, and heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me?

  8
  And I answered, Who art thou, Lord? And he said unto me, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest.

  9
  And they that were with me saw indeed the light, and were afraid; but they heard not the voice of him that spake to me.

  10
  And I said, What shall I do, LORD? And the Lord said unto me, Arise, and GO into Damascus; and there it shall be TOLD thee of ALL things which are appointed for thee TO DO.

  Now here we see great divergences with the statement of Paul in Chapter 9 of this very same book. Instead of being instructed by the MYSTERIOUS VOICE of Jesus to Enter the City, this VERSION gives Detailed Instructions.

  Acts 26
  (In this Version of Paul they ALL FELL to the ground, which directly contradict from Chapter 9 That He 'Paul' Only Fell on the ground.)

  12
  Whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests,

  13
  At midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me.

  14
  And when WE were ALL Fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? it is hard for thee to kick against the pricks.

  15
  And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest.

  16
  But rise, and stand upon thy feet: for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee;

  17
  Delivering thee from the people, and from the Gentiles, unto whom now I send thee,

  18
  To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.

  Dyan po na naibigay kong mga pagkakaiba ng mga sinasabi ni Pablo ay isang tanda na itong Tao na ito na si Pablo ay hindi nagsasabi ng katotohan!
  Nagsisinungaling po kaya si Pablo?

  basa

  2Cor 12:
  16
  But be it so, I did not burden you: nevertheless, being crafty, I caught you with guile.

  16
  Datapuwa't magkagayon man, ako'y hindi naging pasan sa inyo; kundi dahil sa pagkatuso ko, kayo'y hinuli ko sa daya.

  Rom 3:
  7
  For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?

  7
  Datapuwa't kung ang katotohanan ng Dios sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluluwalhati niya, bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan?

  Bueno ang mga talata po na nasa itaas ay pahapyaw pa lamang po ang mga ito... napakarami pa pong kahalintulad na mga talata ng Bibliya! katulad na lamang ng pahihiwalay nitong si Pablo mula sa katutohan ng Dios!

  ReplyDelete
 6. Muslim;
  John 16:
  12
  I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.

  Now ngayon mag-isip naman po tayo, sino ang may mas higit na karapatang upang mangaral; si Pablo na hindi man lamang nakita o narinig si Kristo o ang mga Discipolo ni Kristo na nakasama na mismo ni Kristo? Kong ang mismong mga Discipolo ni Kristo ang sabi nya ay wala pa itong kakayahan upang TANGGAPIN ang mga ARAL ni Kristo! Ah ang mangaral pa kaya?! eh higit si Pablo mga giliw na tagA subaybay na hindi at walang karapatang mangaral man lamang sa dahilang hindi man lamang nya nakita o narinig si Kristo! Kong ang mga Discipolo nga ni Kristo ay wala pang kakayahang tumanggap ng ARAL munla kay Kristo eh ang mangaral pa kaya? hehehehehehehe! huwag po tayong magpaloko sa mga KatAngahan nitong mga CFD na ito mga giliw na taga subaybay!

  ReplyDelete
 7. Ito po ang sabi ng nagtatalinuhang muslim:

  Muslim;
  John 16:
  12
  I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.

  Now ngayon mag-isip naman po tayo, sino ang may mas higit na karapatang upang mangaral; si Pablo na hindi man lamang nakita o narinig si Kristo o ang mga Discipolo ni Kristo na nakasama na mismo ni Kristo? Kong ang mismong mga Discipolo ni Kristo ang sabi nya ay wala pa itong kakayahan upang TANGGAPIN ang mga ARAL ni Kristo! Ah ang mangaral pa kaya?! eh higit si Pablo mga giliw na tagA subaybay na hindi at walang karapatang mangaral man lamang sa dahilang hindi man lamang nya nakita o narinig si Kristo! Kong ang mga Discipolo nga ni Kristo ay wala pang kakayahang tumanggap ng ARAL munla kay Kristo eh ang mangaral pa kaya? hehehehehehehe! huwag po tayong magpaloko sa mga KatAngahan nitong mga CFD na ito mga giliw na taga subaybay!

  Sa batayan po ni muslim tila napakaimportante na makita ng isang mangangaral si Jesus upang magkaroon ng karapatan..Isang tanong lang muslim ibalik natin sayo ang lohika mo..Saan kumuha ng karapatan si Muhammad na mangaral kung hindi nya nakita ang Dios?Anong batayan nya?Sino ang pwede magpatotoo maliban sa pag angkin ni Muhammad na galing sa Dios ang mga pinagsasabi nya?Paalala kahit mga salita ng demonyo ay kanya ring binibigkas..Pakisagot na lang Muslim-na-hindi-tumanggap-ng-hamon-ni-bro-cenon-sa-hiwlay-na-post-para-ipaliwanag-ang-tungkol-kay ismael..Hintayin ko sagot mo ha?

  ReplyDelete
 8. Kasimply at kadali lang naman unawain ang paliwanag ng isang Muslim dyan patungkol kay Pablo sa mga Gawa 9:3-7, 22:6-10 at Acts 26:12-18 eh! Kong ang mga salaysay ni Pablong iyan ay gagawin nya sa Himpilan ng Pulisya paniniwalaan kaya sya ng mga Pulis mula sa nasabing Himpilan? malamang po hindi! eh paiba-iba po kasi ang kanyang Statement eh! Malamang po hindi sya maaring paniniwalaan ng mga Pulis doon kong ganyan ang takbo ng kanyang salaysay na pabago-bago! Kasi ang mga Pulis na maaaring magiembistiga kay Pablo ay marahil nasa Tamang Pag-iisip at may mga Utak Hindi katulad nitong si Mr. Bibe na kulang sa Pag-iisip! at walang UtaK! Yon lamang po!

  ReplyDelete
 9. Simply Catholic said...
  Sa batayan po ni muslim tila napakaimportante na makita ng isang mangangaral si Jesus upang magkaroon ng karapatan..Isang tanong lang muslim ibalik natin sayo ang lohika mo..Saan kumuha ng karapatan si Muhammad na mangaral kung hindi nya nakita ang Dios?Anong batayan nya?Sino ang pwede magpatotoo maliban sa pag angkin ni Muhammad na galing sa Dios ang mga pinagsasabi nya?Paalala kahit mga salita ng demonyo ay kanya ring binibigkas..Pakisagot na lang Muslim-na-hindi-tumanggap-ng-hamon-ni-bro-cenon-sa-hiwlay-na-post-para-ipaliwanag-ang-tungkol-kay ismael..Hintayin ko sagot mo ha?

  Muslim;
  Bueno may nag-react na po na isa ring walang UTAK.
  ito lamang po ang maging katanungan ko sa MangMang na ito, Si Kristo po ba nangaral ng maparito? Sagot! Sumagot ka MangMang!

  Kong nangangaral si Kristo eh kanino galing ang mga ARAL na kanyang ipinapangaral? Galing ba ito sa kanyang sarili? Isinusugo kaya ni Kristo ang kanyang Sarili upang mangaral exclusively sa mga nawawalang TUPA lamang ng ISrael at hindi sa Sanglibutan? At wala kayang nag-utus kay Kristo upang mangaral? So kong inuutusan ni Kristo mismo ang kanyang sarili upang mangaral lamang sa mga Israelita eh kasama ka ba ha? mangmAng na Simply Catholic? Malamang hindi po siguro ano? at malinaw yan!

  Ang sabi ng MangMang na ito ay ganito po mga giliw na taga subaybay;

  "Paalala kahit mga salita ng demonyo ay kanya ring binibigkas..Pakisagot na lang Muslim-na-hindi-tumanggap-ng-hamon-ni-bro-cenon-"

  pwede po ba pakitukoy itong mga sinasabi mo anong binibigkas na salita ng demonyo? alam mo bang pinagsaasabi mo ha? mangMang ka? At sa pangalawang punto po na kanyang sinasabi ito pong si Demon este Cenon Bibe pala ang BAHAG ang BUNTOT pagdating sa Maginoong Talakayan! Matagal na pong hinahamon ito ayaw lang talagang Humarap sa isang talakayan itong si Demon este Cenon Bibe pala.

  Ito po ang tugon ko sa Katangahan nitong si Simply Catholic ang ilang mga patunay mula sa Bibliya na mga salita mismo ni Kristo mga giliw na taga subaybay!;

  Patunay na si Kristo ay isang UTUSAN lamang ng Dios at sya ay InuUtusan lamang hindi para sa sang Katuhan kundi si Kristo ay InuuTusan para lamang sa mga nawawalang Tupa ng Bahay ng Israel.

  Basa;

  Matthew 15:24
  "But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel."

  Hindi po ba na higit na dapat Sambahin ang nagutus kay Kristo mgA giliw n tag subaybay kay sa isang Inuutusan lamang?! bahala na po kayong mag-isip God has given u a wisdom to think too!

  ReplyDelete
 10. Si Kristo po ay nangangaral at ang kanyang mga ipinapangaral ay hindi sa kanya nanggagaling ang mga ito! kundi galing ito sa nagsugo sa kanya ang NAG-IISA at TUNAY na DIOS!
  patunay? basa;

  John 5:30-31
  30
  I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.

  31
  If I bear witness of myself, my witness is not true.

  Yan ba ang kinikilala ninyong dios? hindi ba malinaw na pag-aamin na ito ni Kristo na talagang hindi sya dios!? Unawain at intindihin nyo naman ang mga pangungusap ni Kristo na yan!

  John 12:49
  "For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak."

  Biruin mo yan! napakalinaw po si Kristo ay hindi nagsasalita mula sa kanyang sarili lamang bagkus ang lahat na ito ay nanggagaling sa Dios na syang nagSugo sa kanya tungo sa mga nawAwalang tupa ng Israel! Sa mga talatang yan na si Kristo mismo ang may sabi, Kong ang isang Tao ay nasa kanyang sariling Katinuan maituturing ba si Kristo na isang Dios? nagtatanong lamang po!

  At may pahabol pa si Kristo mga giliw na taga subaybay ito basahin at unawain ninyo!

  Pwede po kayang pumantay si Kristo sa Dios ayon sa mga Katnagahang alam nitong mga CFD na ito? bweno po hayaang si Kristo mismo ang magsasalita laban sa mga katangahang nalalaman nitong mga CFD na ito!; basa

  John 13:16
  "Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than his lord; neither he that is sent greater than he that sent him."

  Mula po sa Talatang nabanggit na si Kristo po mismo ang may sabi maaari po kayang pumantay si Kristo na isang UTUSAN at ISINUGO ng Dios sa kalagayan ng Dios na syang nag-utus at NAGSUGO sa kanya? pakisagot lamang po!

  Dito po sasagotin na po natin ang katanungan nitong Tangang ito na si Simply Catholic, Ang nag-Utus ang Pinagmulang ng mga Aral ni Kristo hindi po ba? at syA rin nAmang nag-utus at pinagmulan ng mga ARAL ni Muhammad. Oh unawa mo na ba? Sample pa lamang ang mga talatang nasa itaas! Para sa inyong kaliwanagan!

  ReplyDelete
 11. Simply Catholic said...
  Paalala kahit mga salita ng demonyo ay kanya ring binibigkas..Pakisagot na lang Muslim


  Muslim;
  kagaya po ba nito na maliwanag nating Mababasa sa inyong Bibliya?
  basa;

  The Devil and Satan

  Sometimes the original words of the Bible text are left untranslated ("Mammon", in Mt. 6:24, is an Aramaic example of this). As a word, 'satan' is an untranslated Hebrew word which means 'adversary', while 'devil' is a translation of the Greek word 'diabolos', meaning a liar, an enemy or false accuser. If we are to believe that Satan and the Devil are some being outside of us which is responsible for sin, then whenever we come across these words in the Bible, we have to make them refer to this evil person. The Biblical usage of these words shows that they can be used as ordinary adjectives, describing ordinary people. This fact makes it impossible to reason that the words devil and satan as used in the Bible do in themselves refer to a great wicked person or being outside of us.

  The Word 'Satan' In The Bible

  1 Kings 11:14 records that "The Lord stirred up an adversary (same Hebrew word elsewhere translated "satan") unto Solomon, Hadad the Edomite". "And God stirred up another adversary (another satan)...Rezon...he was an adversary (a satan) to Israel" (1 Kings 11:23,25). This does not mean that God stirred up a supernatural person or an Angel to be a satan/adversary to Solomon; He stirred up ordinary men. Matt.16:22,23 provides another example. Peter had been trying to dissuade Jesus from going up to Jerusalem to die on the cross. Jesus turned and said unto Peter"Get thee behind me, Satan...thou savourest not the things that be of God, but those that be of men". Thus Peter was called a satan. The record is crystal clear that Christ was not talking to an Angel or a monster when he spoke those words; he was talking to Peter.

  Because the word 'satan' just means an adversary, a good person, even God Himself, can be termed a 'satan'. In essence there is nothing necessarily sinful about the word itself. The sinful connotations which the word 'satan' has are partly due to the fact that our own sinful nature is our biggest 'satan' or adversary, and also due to the use of the word in the language of the world to refer to something associated with sin. God Himself can be a satan to us by means of bringing trials into our lives, or by standing in the way of a wrong course of action we may be embarking on. But the fact that God can be called a 'satan' does not mean that He Himself is sinful.

  The books of Samuel and Chronicles are parallel accounts of the same incidents, as the four gospels are records of the same events but using different language. 2 Sam.24:1 records: "The Lord...moved David against Israel" in order to make him take a census of Israel. The parallel account in 1 Chron.21:1 says that "Satan stood up against Israel, and provoked David" to take the census. In one passage God does the provoking, in the other Satan does it. The only conclusion is that God acted as a 'satan' or adversary to David. He did the same to Job by bringing trials into his life, so that Job said about God: "With thy strong hand thou opposest thyself against me" (Job 30:21); 'You are acting as a satan against me', was what Job was basically saying.

  ReplyDelete
 12. Muslim;

  The Word 'Devil' In The Bible

  And so it is with the word 'devil' too. Jesus said, "Have not I chosen you twelve (disciples), and one of you is a devil? He spake of Judas Iscariot..." who was an ordinary, mortal man. He was not speaking of a personal being with horns, or a so-called 'spirit being'. The word 'devil' here simply refers to a wicked man. 1 Tim.3:11 provides another example. The wives of church elders were not to be "slanderers"; the original Greek word here is 'diabolos', which is the same word translated 'devil' elsewhere. Thus Paul warns Titus that the aged women in the ecclesia should not be "false accusers" or 'devils' (Tit.2:3). And likewise he told Timothy (2 Tim.3:1,3) that "In the last days...men shall be...false accusers (devils)". This does not mean that human beings will turn into superhuman beings, but that they will be increasingly wicked. It ought to be quite clear from all this that the words 'devil' and 'satan' do not refer to a fallen Angel or a sinful being outside of us.

  ReplyDelete
 13. Muslim;


  Sin, Satan And The Devil

  The words 'satan' and 'devil' are used figuratively to describe the natural sinful tendencies within us which we spoke of in Study 6.1. These are our main 'satan' or adversary. They are also personified, and as such they can be spoken of as 'the devil'- our enemy, a slanderer of the truth. This is what our natural 'man' is like - the very devil. The connection between the devil and our evil desires - sin within us - is made explicit in several passages: "As the children (ourselves) are partakers of flesh and blood, he (Jesus) also himself likewise took part of the same; that through (his) death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil" (Heb.2:14). The devil is here described as being responsible for death. But "the wages of sin is death" (Rom.6:23). Therefore sin and the devil must be parallel. Similarly James 1:14 says that our evil desires tempt us, leading us to sin and therefore to death; but Hebrews 2:14 says that the devil brings death. The same verse says that Jesus had our nature in order to destroy the devil. Contrast this with Rom.8:3: "God sending his own Son in the likeness of sinful flesh (that is, in our human nature) condemned sin in the flesh". This shows that the devil and the sinful tendencies that are naturally within human nature are effectively the same. It is vitally important to understand that Jesus was tempted just like us. Misunderstanding the doctrine of the devil means that we cannot correctly appreciate the nature and work of Jesus. It was only because Jesus had our human nature - the 'devil' within him - that we can have the hope of salvation (Heb.2:14-18; 4:15). By overcoming the desires of his own nature, the Biblical devil, Jesus was able to destroy the devil on the cross (Heb.2:14). If the devil is a personal being, then he should no longer exist. Heb.9:26 says that Christ was manifested "to put away sin by the sacrifice of himself". Heb.2:14 matches this with the statement that through his death Christ destroyed the devil in himself. By His death Jesus in prospect destroyed "the body of sin" (Rom.6:6), i.e. human nature, sin revealed in (the form of) our very bodies.

  "He that committeth sin is of the devil" (1 Jn.3:8), because sin is the result of giving way to our own natural, evil desires (James 1:14,15), which the Bible calls 'the devil'. "For this purpose the son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil" (1 Jn.3:8). If we are correct in saying that the devil is our evil desires, then the works of our evil desires, i.e. what they result in, are our sins. This is confirmed by 1 Jn.3:5: "He (Jesus) was manifested to take away our sins". This confirms that "our sins" and "the works of the devil" are the same. Acts 5:3 provides another example of this connection between the devil and our sins. Peter says to Ananias: "Why hath Satan filled thine heart?" Then in verse 4 Peter says "Why hast thou conceived this thing in thine heart?" Conceiving something bad within our heart is the same as Satan filling our heart. If we ourselves conceive something, e.g. a sinful plan, then it begins inside us. If a woman conceives a child, it doesn't exist outside of her; it begins inside her. James 1:14,15 use the same figure in describing how our lusts conceive and bring forth sin, which brings forth death. Ps.109:6 parallels a sinful person with a 'satan': "Set thou a wicked man over him: and let Satan stand at his right hand", i.e. in power over him (cp. Ps.110:1).

  ReplyDelete
 14. Muslim;

  Personification

  However, you may reasonably reply: 'But it does talk as if the devil is a person!' That is quite correct; Heb.2:14 speaks of "him that hath the power of death, that is, the devil". Even a small amount of Bible reading shows that it often uses personification - speaking of an abstract idea as if it is a person. Thus Prov. 9:1 speaks of a woman called 'Wisdom' building a house, and Rom.6:23 likens sin to a paymaster giving wages of death. This feature is further discussed in Digression 5. Our devil, the 'diabolos', often represents our evil desires. Yet you cannot have abstract diabolism; the evil desires that are in a man's heart cannot exist separately from a man; therefore 'the devil' is personified. Sin is often personified as a master (e.g. Rom.5:21; 6:6,17; 7:3). It is understandable, therefore, that the 'devil' is also personified, seeing that 'the devil' also refers to sin. In the same way, Paul speaks of us having two beings, as it were, within our flesh (Rom.7:15-21): the man of the flesh, 'the devil', fights with the man of the Spirit. Yet it is evident that there are not two literal, personal beings fighting within us. This sinful part of our nature is personified as "the evil one" (Mt.6:13 R.V.) - the Biblical devil. The same Greek phrase translated "evil one" here is translated as "wicked person" in 1 Cor.5:13, showing that when a person gives way to sin, his "evil one" - he himself - becomes an "evil one", or a 'devil'.

  ReplyDelete
 15. Muslim;

  'Devil' And 'Satan' In A Political Context

  These words 'devil' and 'satan' are also used to describe the wicked, sinful world order in which we live. The social, political and pseudo-religious hierarchies of mankind can be spoken of in terms of 'the devil'. The devil and satan in the New Testament often refer to the political and social power of the Jewish or Roman systems. Thus we read of the devil casting believers into prison (Rev.2:10), referring to the Roman authorities imprisoning believers. In this same context we read of the church in Pergamos being situated where Satan's seat, or throne, was - i.e. the place of governorship for a Roman colony in Pergamos, where there was also a group of believers. We cannot say that Satan himself, if he exists, personally had a throne in Pergamos.

  Individual sin is defined as a transgression against God's law (1 Jn.3:4). But sin expressed collectively as a political and social force opposed to God is a force more powerful than individuals; it is this collective power which is sometimes personified as a powerful being called the devil. In this sense Iran and other Islamic powers have called the United States, "the great Satan" - i.e. the great adversary to their cause, in political and religious terms. This is how the words 'devil' and 'satan' are often used in the Bible.

  In conclusion, it is probably true to say that in this subject more than any other, it is vital to base our understanding upon a balanced view of the whole Bible, rather than building massive doctrines on a few verses containing catch-phrases which appear to refer to the common beliefs concerning the devil. Study 6.1 and this section will repay careful, prayerful re-reading. It is submitted that the doctrinal position outlined there is the only way of being able to have a reasonable understanding of all the passages which refer to the devil and satan. Those words can be used as ordinary adjectives, or in some places they refer to the sin which is found within our own human nature. Some of the most widely misunderstood passages which are quoted in support of the popular ideas are considered in the Digressions which accompany this study.

  Those who have problems in accepting our conclusions need to ask themselves: (1) Is sin personified? Clearly it is. (2) Is it true that 'satan' can be used just as an adjective? Yes, it is. What real problem, therefore, can there be in accepting that sin is personified as our enemy/satan? The world is often personified in John's letters and Gospel (see R.V.); what better title for this personification than 'satan' or 'the devil'?

  ReplyDelete
 16. The Bible

  By a series of accidents which do not need to be explained here I obtained a copy of "Damnation" the quarterly journal for budding demons. One item contained advice on limiting the Bible's power. It is in the form of a book review and is reprinted below.

  The Devil's Bible: A Manual for Probationer Demons by Screwtape, Hades: Mandrake Press, 1995

  The Bible is a dangerous book! It has greatly disturbed the rule of His Infernal Majesty. It upsets lives. Most Angels of Darkness know how it can turn ordinary citizens of This World into citizens of the Other Place. It has even done so where no other evangelist was present!

  The Devil's Bible is a clear and useful compendium of methods for weakening its influence. Screwtape's book contains many well tried suggestions for ensuring that Christians never really read the Bible for themselves. In this area, as in so many others, the wealth of the western world is a useful ally. The Bible is so easily available that no one values it. Our demonic colleagues in the poorer countries face a more difficult problem. Bibles are difficult to find and expensive, people who have saved up to buy the Book unfortunately usually read it!

  In the West another tool in rendering God's Word ineffective has always been the human love of a good fight. The growth of Archaeology and Critical scholarship often provide the excuse that's needed. The author of The Devil's Bible rightly demonstrates how diverting energy and efforts, into "proving the Bible" or conversely into undermining its historical accuracy, can ensure that its impact as the Divine Enemy's word is weakened.

  The names of those liberal scholars who have undermined the authority of Scripture will be well known to potential readers of The Devil's Bible. Perhaps less well known but even more effective in the long term have been the unwitting efforts of many "Fundamentalist" authors. Some provide so much detailed argument to prove that Jonah really was swallowed by a big fish that few of their readers ever hear the "still small voice" after all the wind and fire. The "Word of God" becomes mere ammunition in a battle with the infidels, their lives remain as proud, self-righteous and hard as ever and, praise Satan, Jesus though close to their lips remains far from their hearts.

  Screwtape's book however does not concentrate long on this rarefied level. It contains many eminently practical suggestions which will work on the ordinary believer to reduce the effectiveness of the Bible.

  ReplyDelete
 17. 1. Concentrate on single phrases or verses.

  You can excuse this by calling it "focusing in close" and "taking notice of the detail". If you can persuade your subject to read without looking at the context, half your battle is over. Discrepancies will soon seem to appear:
  "he that is not against us is for us." Luke 9.50
  "He that is not with me is against me" Luke 11.23

  A specially useful suggestion in Screwtape's book is to combine this with the human love of argument. For example, once you get them fighting over the difference between gifts of the Spirit and fruits of the Spirit, you can be sure that the unity 1 Cor 12 speaks of will be as far from them as will the "love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith", that Gal 5.22 promises!

  2. "Know" what the Bible says before reading.

  Many Christians think that the Bible says "Money is the root of all evil". (Compare 1 Tim 6:10). The Devil's Bible shows how even this rather trivial example can sow strife among God's people - use it to justify the resentment of the comfortable against the rich, with a little help from us pride, condemnation and greed soon rule!

  ReplyDelete
 18. 3. "The More is Better Wheeze".

  A whole section of the Devil's Bible is given over to this. Rightly, since encouraging subjects to become more religious whilst they also become less Christian can bring even the strongest humans back into the power of the Infernal Realm.

  Application to Bible-reading is simple. Christians know the Bible is the Word of God. Persuade them it is only that, and not also at the same time a human book. Even get them to think that He dictated every word. At first their faith may grow in leaps and bounds. Don't panic! Faith will soon wither in poor soil.

  Screwtape cleverly suggests using the Bible against itself. Guide the subject to some of the more vindictive passages of the Old Testament or, for those with feminist leanings, to some of Paul's more misogynist remarks. If you can once get them to really notice a few of these verses out of context, they are safely back on the road to Hell.

  (a) There are two main ways forward. Some, accepting each phrase as the word of God, find their own intolerant and vindictive qualities enhanced. They become more and more religious as they become progressively less like Christ. This kind are a fifth column in the Church.

  (b) Others become disillusioned. Ensure that they examine words like:
  "O daughter of Babylon, you devastator!
  Happy shall he be who requites you
  with what you have done to us!
  Happy shall he be who takes your little ones
  and dashes them against the rock!
  A Psalm of David."
  (Since Demons ought to know the Bible better than their subjects, you should know that this comes from Ps 137:8-9, in training school we all learned other good verses to use.)

  Most Christians are revolted by such verses. Quite rightly, they believe that God could never intend them. If you have prepared the ground well, so that the Word of God is identified with the words of the Book, the only option will be to decide that the Bible is not His Word.

  4. Use a little ingenuity.

  Humans love puzzles and prefer ingenious solutions. Make use of this by encouraging the ingenious interpretation of Scripture. Numbers are always a good start. The Bible says the woman Jesus spoke with at the well had had five husbands (Jn 4:18) imagine all the dangerous possibilities in identifying them. (Christian leaders your subject dislikes are a good start!)

  Sometimes the Bible warns its readers that they should seek deeper meaning below the surface. As when Jesus while washing the disciples' feet warns them: "What I am doing you do not know now, but afterward you will understand." (Jn 13:7) In such cases you should at all costs try to get your subject to read literally and get them to miss the signs.
  Drawing attention to the wrong details is a good ploy.

  ReplyDelete
 19. 5. Read everything literally.

  Of course no Christian can be totally persuaded to this, none fails to recognise that Jesus the carpenter (Mk 6:3) was not a shepherd by trade (Jn 10:11, 14), still less will they think he was a plant (Jn 15:1). But many of the other things the Bible says give scope for creative misunderstanding by literal reading.

  If your subject is not yet a Christian try to get their minister to preach literally Jesus' picture of hell in the story of the rich man and Lazarus then get the congregation to sing the old hymn "There is a fountain filled with blood". No one is likely to get converted with such a combination!


  6. Persuade readers of their own righteousness.

  As God's word, Scripture is inevitably aimed at helping weak fallen sinners. We must at all costs make it ineffective in this. One neat technique is to persuade the reader that it is others, not them, who are like this. This is easy as humans have an strong capacity to feel self-righteous. Convince your subject they are right and good, Scripture will loose its power to return them to the Heavenly Realm. Remember: A proud reader is a damned reader. A human who will not admit their need of God cannot be saved by him, however religious they are. These will inherit the Kingdom Below!

  the Bible is a dangerous book! it upsets lives....its the the devil's bible or book!

  ReplyDelete
 20. Simply Catholic said;
  Saan kumuha ng karapatan si Muhammad na mangaral kung hindi nya nakita ang Dios?Anong batayan nya?Sino ang pwede magpatotoo maliban sa pag angkin ni Muhammad na galing sa Dios ang mga pinagsasabi nya?

  ANO MUSLIM?DI KA MAKASAGOT SA TANONG NI SIMPLY CATHOLIC? ANO SAGOT MO RITO?

  ReplyDelete
 21. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  BAkit may Muslim ba na Sumasamba sa kanila Propeta? o kahit sinong Propeta? Nakita nyo na po kong GaAno kaBobO itong si Demon este Cenon Bibe pala na ito!? Ultimo po ang simpling paG-uunawa ng kanyang sariling Bibiya ay wala po syang kakayahang Unawain ito! Kawawa naman po sya ano?!

  Malinaw po at napakalinaw ang mga pangungusasp na iyan ni Kristo sa Matt 15:9 na ganito;

  "But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men"

  CENON BIBE:
  NAGSALITA po ang "HINDI BOBO" na BALIK ISLAM.

  HINDI naman daw ang PROPETA NILA ang KANILANG SINASAMBA.

  MAY SINABI po ba TAYO na SINASAMBA NILA ang PROPETA NILA?

  WALA.

  NAG-IMBENTO na naman po itong PALAMURANG TAGASUNOD ng PROPETANG NAG-SEX ng 9-ANYOS na WALANG MALAY.

  MALINAW po ang SINASABI ng TALATANG SINIPI NIYA: "But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men."

  Ang PAGSAMBA NILA ay WALANG KABULUHAN dahil ang ARAL NILA ay UTOS LANG ng TAO at HINDI ng DIYOS.

  KANINO po ba NILA KINUKUHA ang PARAAN NILA ng PAGSAMBA? Sa DIYOS po ba o sa PROPETA LANG NILA?

  Para masabi nila na SA DIYOS GALING ang PARAAN NILA ng PAGSAMBA ay PATUNAYAN NILA na DIYOS MISMO ang NAGTURO sa KANILA.

  Ang PROBLEMA nitong PALAMURANG BALIK ISLAM ay SILA MISMO ang NAGSABI na NEVER KINAUSAP ng DIYOS ang PROPETA NILA. So, PAANO NILA MASASABI na DIYOS MISMO ang NAGTURO sa KANILA?

  At dahil HINDI NILA MAPATUNAYAN na DIYOS MISMO ang NAGTURO sa KANILA ay KANINO GALING ang ARAL NILA? Sa TAO LANG po ba?

  KUNG sa TAO LANG GALING ang ARAL NILA at HINDI SA DIYOS e KANINONG ARAL ang ITINUTURO NILA?

  Hindi po ba SA TAO LANG?

  At kung SA TAO LANG GALING ang ARAL NILA ay MAY KATUTURAN PO BA ang PAGSAMBA NILA?

  Ayon sa TALATANG SINIPI nitong PALAMURA ay WALANG SILBI ang PAGSAMBA NILA.

  So, SINO PO ang NATUMBOK ng TALATANG SINIPI ng PALAMURA?

  E di SILA ngang mga BALIK ISLAM.

  NAPAKALINAW po NIYAN.

  ReplyDelete
 22. Cenon Bibe;
  Ngayon, maging ang mga ALAGAD ni KRISTO ay KINAUSAP at SINUGO rin MISMO ng DIYOS.

  Sa Matthew 28:19-20 ay MALINAW NATING MABABASA:

  "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age."


  Muslim;
  Oh alagad din pala ni Kristo ang kinakausap nya sa Talatang ibinabandera nitong si Demon este Cenon Bibe pala? Ang nasabing Talata po ay ang Matthew 28:19-20 So dito po pinagdidiinan pa nitong si Demon este Cenon Bibe pala na hindi lamang daw po ang Bibliya ang Kontra-kontra bagkus pati daw po mga sinasabi at salita ni Kristo ay nag Kontra-Kontra na rin?! Marahil hindi po siguro nahuhulaan ng kinikilala nilang dios ang mga pangyayaring ito kaya kong Basahin at Unawain natin ang Talata ito ay tuwiran pong SumaSalungat talaga sa mga kamangmangang pinagsasabi nitong si Demon este Cenon Bibe pala;

  basa!;

  Matt 10:
  5
  These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:

  6
  But go rather to the lost sheep of the house of Israel.

  sa Tagalog naman po;

  5 Ang labingdalawang ito'y sinugo ni Jesus, at sila'y pinagbilinan, na sinasabi, Huwag kayong magsitungo sa alin mang daan ng mga Gentil, at huwag kayong magsipasok sa alin mang bayan ng mga taga Samaria:

  6 Kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel.

  bakit naman sa Israel lamang ang mga ARAL na yaon ni Kristo mga giliw na taga subaybay? Sapagkat si Kristo po ay isinugo lamang ng Dios sa mga nawawalang tupa ng Israel.

  Patunay? bAsa;!

  Matt 15:
  24
  But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.  saa Tagalog po naman, ng mauunawaan nitong Bugok na ito na si Demon este Cenon Bibe pala!;

  24Datapuwa't siya'y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel.

  Kaya minsan pa akong makikiusap sa mga MangMang na ito na huwag nyo naman po'ng BABOYIN ng HUSTO ang mga salitang ito ni Kristo sa inyong Bibliya! Kong kayo sanay na BinababaBoy ninyo ang inyong mga bahay Sambahan at huwag nyo naman po'ng idamay ang mga salitang ito ni Kristo sa inyonG Bibliya! alam naman namin na mga Baboy talaga kayo eh! huwag nyo naman idamay ang mga salita ni Kristo sa mga KabaBaBoyaN ninyo!

  So malinaw po, di po ba na si Kristo ay isinugo lamang sa mga Israelita! Para ano? Bakit kaya isinugo si Kristo sa mga Israelita? upoang mangaRal po! ito pa po mariing sinasabi mismo ni Kristo!;

  John 12:
  49
  For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.

  Kasi nga po isinugo lamang sya di po ba?

  John 13:
  15
  For I have given you an example, that ye should do as I have done to you.

  16
  Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than his lord; neither he that is sent greater than he that sent him.

  ReplyDelete
 23. Muslim;
  May isang Mangmang po kasi na Tanga at nagmaang-maangan. at ito po ang kanayang Katangahang sinasbi;

  Simply Catholic said;
  Saan kumuha ng karapatan si Muhammad na mangaral kung hindi nya nakita ang Dios?Anong batayan nya?Sino ang pwede magpatotoo maliban sa pag angkin ni Muhammad na galing sa Dios ang mga pinagsasabi nya?

  ANO MUSLIM?DI KA MAKASAGOT SA TANONG NI SIMPLY CATHOLIC? ANO SAGOT MO RITO?


  Muslim;
  Paki kumpara na lamang po ang Qur'an ng mga Muslim at ang inyong Bibliya! iyon lamang po ang aking SIMPLY na kasagotan sa Ktangahan mO!Bakit ang mga ARAL ba ni Kristo na ukol lamang sa mg Israel sinong nakasaksi nito? ito po ang sinasabi mismo ni Kristo na hindi makuhang maunawaan nitong Mangmang na ito na nagpakilala pang Simply Catholic daw po sya, eh pero sa tingin ko hindi sya Simply Catholic mas bagay sayong tatawagin kang Simply BobO o di kay Simply Tanga! oOh hindi ba mas bagay kang tawagin sa ganyan!

  Bueno po ito po ang sinasbi ni Kristo sa kanilang Bibliya na hindi nila mangunguya!

  John 12:
  49
  For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.

  Ang sabi po ni Kristo commandment daw po, di po ba dapAt mayroon tayong The Gospel of Christ sa kasalukuyan sa ting mga Bibliya? Pero bakit wala po? Meron tayong mga unknown writers na nagpapakilala pa sa atin na sila daw si Matthew, Mark, Luke & John. Noong ibinigay po ba ng Dios ang mga commandment na dapat sabihin at Ipangaral ni Kristo sa mga Israelita may mga nakasaksi ba nito? Ang mga nangyayari kay Kristo ay katulad din naman sa mga nangyayari kay Muhammad pagdating sa mga aral na dapat Ipangaral sa mga Tao ng kapanahunan nila. Ito ay nagmumula din naman sa Tutoo at Nag-iisang Tunay na Dios na sya ring nag-utus kay Kristo at ganon din naman kay Muhammad.

  Oh ano ka mangmang nauunawaan mo na ba?! Ang pagkakaiba lamang ni Muhammad kay Kristo ay ang mga nasabing Utus at Salita ng Dios na naging Aral at Ipinangaral ni Muhammad ay naidokumento ang mga ito, at ito ay ang Qur'an ng mga Muslim, eh yang sa inyo meron ba kayong naidokumentong The Gospel of Jesus? ayon sa sinasaabi nyang Commandment na ipinapangaral nya sa mga Israelita? wala naman hindi po ba? So papaano ngayon yan? Na ultimo ang mga sumusulat sa mga nasabing Gospel ay unknown kaya ACCORDING TO! ACCORDING TO! ACCORDING TO!

  Read Matt 9:9 using your simple english knowledge or logic you'll find out that matthew is not writing or the author of the book Matt.

  ReplyDelete
 24. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Ang nasabing Talata po ay Ukol kay Kristo "But in vain they do worship me" Oh hindi nga ba na ang mga Nagpakilalang mga Kristyano sila lang naman ang SUMASAMBA kay Kristo? Oh ano nga ba ang sinasabi ni Kristo sa mga katulad nilang mga Tanga na sumasamba sa kanya na kong saan ang nasabing paniniwala ay nagmumula lamang sa mga aral ni Pablo na isa rin Tao? NaTumbok po ni Kristo dyan ang lahat na mga Kristyano na Katangahang Sumasamba sa kanya! na kong saan katuruan lamang ito ng Taong si Pablo!

  CENON BIBE:
  MANLOLOKO po talaga itong PALAMURANG BALIK ISLAM.

  MGA KRISTIYANO raw po ang TINUTUMBOK ni KRISTO dahil KRISTIYANO raw po ang SUMASAMBA kay KRISTO.

  BASAHIN po NATIN ang KONTEKSTO ng MATTHEW 15:9 para MAKITA NATIN kung MGA KRISTIYANO ang SINASABIHAN DIYAN.

  Sa Mt15:1 pa lang po ay MAKIKITA na NATIN kung SINO ang KAUSAP ni KRISTO.

  Sabi po riyan:
  "Then some PHARISEES and TEACHERS OF THE LAW came to Jesus from Jerusalem and asked, "Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat!"

  MGA KRISTIYANO po ba ang LUMAPIT at KUMAUSAP kay HESUS?

  MGA PARISEO at mga GURO ng KAUTUSAN.

  MALINAW po na MANLOLOKO itong BALIK ISLAM.

  Ngayon, SUMAGOT po ang PANGINOONG HESUS sa MGA PARISEO.

  Heto po ang sabi Niya sa Mt15:3:
  "Jesus replied, "And why do YOU break the command of God for the sake of your tradition?"

  SINO po ang "YOU" riyan? MGA KRISTIYANO po ba tulad ng IPINAGLOLOKO nitong PALAMURANG BALIK ISLAM?

  HINDI po. MGA PARISEO nga po ang KAUSAP e.

  SINASAGOT lang ni KRISTO ang MGA PARISEO.

  Yung SINABI po ni KRISTO sa Mt15:9 ay PATUNGKOL din sa mga PARISEO.

  Sabi ni KRISTO sa Mt15:7
  "You hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you:"

  NAKITA po NINYO?

  MGA PARISEO pa rin ang SINASABIHAN DIYAN. MGA PARISEO ang KAUSAP e. HINDI mga KRISTIYANO at HINDI MGA ALAGAD ni KRISTO.

  Ngayon, diyan ay IPINAHIYA NA NAMAN ng PALAMURANG BALIK ISLAM ang PROPETA NIYA.

  SILA po KASI ang GUMAGAMIT ng TALATANG IYAN PATUNGKOL sa PROPETA NILA.

  Ang SINIPI kasi ng PANGINOON sa Mt15:9 ay ang ISAIAH 29:13.

  Sabi ng mga BALIK ISLAM, isang TALATA ng BIBLIYA na TUMUTUKOY sa KANILANG PROPETA ay ang Is29:12.

  Kung babasahin po natin ang Is 29:13 ay MAKIKITA NATIN na ang TINUTUKOY riyan na SUMUSUNOD LANG sa ARAL ng TAO ay ang NASA Is29:12.

  At dahil SINASABI ng BALIK ISLAM na PROPETA NILA ang NASA Is29:12 ay SILA MISMO ang NAGSASABI na SIYA ang TINUTUKOY sa Is29:13.

  O, di po ba? IPINAHIYA NA NAMAN ng PALAMURANG BALIK ISLAM ang KANILANG PROPETA.

  ReplyDelete
 25. Cenon Bibe;
  MALINAW po ang SINASABI ng TALATANG SINIPI NIYA: " But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men."


  Muslim;
  Sorry po pero hindi kami Sumasamba kay Kristo! Kayo ang tinumBok ng sanabing Talata! mga mangmang!


  Cenon Bibe;
  Ang PAGSAMBA NILA ay WALANG KABULUHAN dahil ang ARAL NILA ay UTOS LANG ng TAO at HINDI ng DIYOS.


  Muslim;
  Hoy Mangmang! na Demon este Cenon Bibe pala sino ba ang Sumasamba kay Kristo? hindi ba kayo? Eh Bobo ka pala eh! hindi mo ba alam na ang nasabing TalAta ay Ukol at Tumbok na tumbok sa Inyo? mga TAnga kasi kayo eh Sinasamba ninyo si Kristo! kay napakalinaw ddcated sa inyo ang nAsabing Talata! Mga TanGa! ayan iquote ko pa uli ang nasAbing Talata para sa mga Tangang katulad nyo!
  "But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men."

  ReplyDelete
 26. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Ang linaw po! Tanga lamang at hindi nauunawaan nitong si Demon este Cenon Bibe pala ang kanayang binabasang talata mula sa kanya mismong sariling Bibliya! (Matt 15:9) Oh hindi po ba malaking katangahan itong ibenabandera ngayon nitong si Demon este Cenon Bibe pala sa kanayng sariling blog mismo!? mismong sa sariling blog nya pa po sya nagkakalat! Nakakaawa naman po!

  CENON BIBE:
  LANTAD na LANTAD po ang KASAMAANG NATUTUNAN nitong BALIK ISLAM.

  Ang GALING MAGMURA, di po ba?

  EPEKTO po ba ng PAGTUWAD-TUWAD sa DIYOS na HINDI NGA KUMAUSAP sa PROPETA NILA?

  PAGMUMURA po ba ang EPEKTO ng LIMANG BESES na PAGDARASAL NIYA ng HINDI NIYA NAUUNAWAAN?

  PURIHIN ang DIYOS dahil HINDI TAYO BALIK ISLAM. HINDI TAYO PALAMURA. HINDI TAYO BASTOS.

  Ngayon, tayo raw po ang HINDI NAKAUUNAWA sa Mt15:9?

  PAKI BASA po NINYO ang KASUNOD na ARTIKULO para MAKITA NINYO na PROPETA MUHAMMAD nitong PALAMURANG BALIK ISLAM ang NATUMBOK ng PAGMAMARUNONG NIYA.

  ReplyDelete
 27. BALIK ISLAM na PAGMUMURA ang NATUTUNAN nang TUMALIKOD kay KRISTO:
  Si Pablo inuutusan na mangaral? Bakit? ang mga discipolo mismo ni Kristo ay ang sabi mismo ni Krsto ay wala pang kakayahang mangaral ang mga ito?

  basa;!

  John 16:12
  I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.

  CENON BIBE:
  NASAGOT na po IYAN. HINDI nga po NAKASAGOT at HINDI NAKATUTOL ang BALIK ISLAM na NATUTO ng PAGMUMURA mula nang TUMALIKOD kay KRISTO.

  HETO po ang SAGOT NATIN na LUMABAS NA sa COMMENTS sa ARTIKULO na "Ahmed Deedat gumamit ng panloloko sa Balik Islam."

  Iyan po ay nasa PETSA at ORAS na "July 2, 2010 12:25 PM."

  GUMAMIT na naman ng TALATA itong PALAMURA kahit HINDI NIYA NAUUNAWAAN.

  HINDI pa MAKAKAYANG TANGGAPIN ng mga ALAGAD ni HESUS ang MGA ARAL ni HESUS dahil KAILANGAN NILA ng TULONG ng ESPIRITU SANTO.

  Kaya nga po IPINADALA ang ESPIRITU SANTO at iyan ay NAIULAT sa Acts 2:1-4.

  Tingnan po ninyo, NUNG MATANGGAP ng mga ALAGAD ang ESPIRITU SANTO ay NAKAPANGARAL na SILA.

  E ITO pong PROPETA ng BALIK ISLAM? KAILAN po TUMANGGAP ng ESPIRITU SANTO?

  Ni HINDI nga po KINAUSAP ng DIYOS at HINDI MISMO SINUGO ng DIYOS, di po ba?

  ITO lang namang BALIK ISLAM na ITO ang NANINIWALA sa HINDI MISMO SINUGO ng DIYOS e. Kaya nga po PALAMURA SIYA e, di po ba?

  ReplyDelete
 28. Cenon Bibe;
  Yung SINABI po ni KRISTO sa Mt15:9 ay PATUNGKOL din sa mga PARISEO.

  Muslim;
  Aba! at nandamay ka pa ngayon ha? Nagpalusot pa ang Tangang si Demon este Cenon Bibe pala, eh tumbok na tumbok na nga po sya sa kaMangMangan nya eh! ito po ang KatAngahang hirit nya;

  "Yung SINABI po ni KRISTO sa Mt15:9 ay PATUNGKOL din sa mga PARISEO."

  Bakit? Demon este Cenon Bibe pala, Liban ba sa inyong mga Kristyano may Sumasamba pa ba kay Kristo? kaya mo bang patunayan dito na Katulad ninyo ay sumasamba din ba kay Kristo ang mga PARISEO na ngayon sinasabi mo? Anong talata sa Bibliya na kong saan nagtatala na si Kristo ay SINASAMBA ng mga PARISEO katulad ng mga ginagawa ng mga Katangahang Pagssamba kay Kristo ng mga Kristyano!? Sige patunayan mo ngayon dito! Demon este Cenon Bibe pala! pahiyang-pahiya ka na Talaga ano? alam ko na wala kang maipapakitang kahit isang talata na magpapatunay na ang mga PARISEO nga ay Sumasamba kay Kristo! tulad ng mga ginagawa ninyo na pagssmb kay Kristo!

  Bueno po hintayin po natin ang talata na maaring ipost dito nitong si Demon este Cenon Bibe pala bilang patunay na hindi lamang daw po sil ang Sumasamba kay Kristo bagkus ang mga PARISEO din daw ay Sumasamba din daw po ito kay Kristo! Hintayin po nating mapapahiya talaga itong MangMang na ito na si Demon este Cenon Bibe pala! hehehehehehehehe!

  ReplyDelete
 29. ANDITO po pala ang PALAMURANG WALANG ALAM.

  TUMUTOL KA, PALAMURANG BALIK ISLAM, sa PATUNAY na IBINIGAY KO na MGA PARISEO ang TINUKOY ni KRISTO sa Mt15:9.

  TUTULAN MO RIN na TINUMBOK NINYO ang PROPETA NINYO dahil GINAMIT NINYO ang ISAIAH 29:12 sa KANYA.

  NAPAHIYA na naman po ang PROPETA ng BALIK ISLAM dahil sa PAGMAMARUNONG ng LATAK sa ISLAM.

  ReplyDelete
 30. What is a Pharisee?

  follow this LINK to know more.

  http://www.outsidethecamp.org/pharisee.htm

  ReplyDelete
 31. HINDI po MAKATUTOL at HINDI MAKASAGOT ang PALAMURANG BALIK ISLAM sa PATUNAY NATIN na MGA PARISEO at HINDI MGA KRISTIYANO ang TINUTUKOY ni KRISTO sa Mt15:9.

  NAPAHIYA NA NAMAN PO ang PALAMURANG SUMUNOD sa ARAL ng TAO at HINDI sa ARAL ng DIYOS.

  KAWAWA po TALAGA.

  ReplyDelete
 32. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  What is a Pharisee?

  follow this LINK to know more.

  http://www.outsidethecamp.org/pharisee.htm

  CENON BIBE:
  HINDI KA MAKASAGOT sa MGA PALIWANAG KO, ANO?

  KAWAWA KA TALAGA.

  NILOLOKO MO LANG TALAGA ang SARILI MO.

  TALUNAN KA nung HINDI KA PA TUMATALIKOD kay KRISTO.

  Hanggang NGAYON na TUMALIKOD KA NA kay KRISTO ay TALUNAN KA PA RIN.

  KAWAWA KA TALAGA.

  ReplyDelete
 33. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Anong talata sa Bibliya na kong saan nagtatala na si Kristo ay SINASAMBA ng mga PARISEO katulad ng mga ginagawa ng mga Katangahang Pagssamba kay Kristo ng mga Kristyano!? Sige patunayan mo ngayon dito! Demon este Cenon Bibe pala!

  CENON BIBE:
  PANLABAN MO e BALUKTOT at OUT OF CONTEXT MONG UNAWA sa Mt15:9.

  NAKAKAAWA KAYONG mga BALIK ISLAM. NILOLOKO LANG NINYO ang mga MUKHA NINYO.

  INILAGAY KO sa KONTEKSTO ang Mt15:9 kaya HINDI KA NA MAKASAGOT, di ba?

  KAPAG NASA KATOTOHANAN TALAGA e HINDI KAYO MANANALO.

  PANALO LANG KAYO kung GAGAMIT KAYO ng KASINUNGALINGAN at PANLOLOKO.

  GANYAN KAYONG mga BALIK ISLAM.

  PINATUNAYAN lang NINYO na WALANG KATOTOHANAN at WALANG KALIGTASAN sa INANIBAN NINYO.

  KAWAWA KAYO.

  ReplyDelete
 34. Pssstttt Muslim ang dami mong sagot na copy-paste pero tila walang tumugma sa mga tanong ko ko ah..Enumerate natin ha para mas maliwanag ang pagsagot mo ha..

  1. Saan kumuha ng karapatan si Muhammad na mangaral kung hindi nya nakita ang Dios, sino ang sumugo sa kanya?

  2. Anong batayan nya?Sino ang pwede magpatotoo maliban sa pag angkin ni Muhammad na galing sa Dios ang mga pinagsasabi nya?

  3. Paalala kahit mga salita ng demonyo ay kanya ring binibigkas..Pakisagot na lang Muslim-na-hindi-tumanggap-ng-hamon-ni-bro-cenon-sa-hiwlay-na-post-para-ipaliwanag-ang-tungkol-kay ismael..

  Ayan isa-isahin mo ha..Ipaliwanag mo ng detalye lalo na yung una hehehe..Gusto ko malaman sino ang nagsugo kay muhamad..Sino pwede magpatotoo na sinugo nga ni aluha akbar the suicide bomber si muhammad the terorist hehehe..

  ReplyDelete
 35. PALAMURANG BALIK ISLAM na HINDI MAKASAGOT sa mga PALIWANAG NATIN:
  Hehehehehehehe! Kwento ni Pablo ay naging batayan nitong si Demon este Cenon Bibe pala;
  bueno po di subukin po natin ang mga kwentong ito ni Pablo kong naging CONSISTENCE PO BA SI pABLO mula sa naturang tagPo; Hindi kaya sya nagbabago o di kaya nagsisinungaling?

  CENON BIBE:
  HINDI po MAKASAGOT itong PALAMURANG BALIK ISLAM kaya DINADAAN sa PATAWA-TAWA at PAGPAPAKITA ng KAMANGMANGAN.

  Tingnan po ninyo, MALI NA NAMAN ang HIRIT NIYA.

  Si PABLO raw po ang NAGKWENTO sa ACTS 9:3-5?

  MALI PO!

  Ang NAGSULAT po ng ACTS ay si LUCAS kaya si LUCAS ang NAG-UULAT DIYAN sa ACTS 9:3-5.

  PALPAK po ang BANAT nitong BALIK ISLAM. WALA po TALAGA SIYANG KREDEBILIDAD.

  Ngayon, ANO po PUNTO ng WALANG ALAM na BALIK ISLAM? NAGKONTRA-KONTRA RAW ang ULAT ni PABLO?

  WALA pong KONTRAHAN. IGNORANTE lang po talaga itong BALIK ISLAM.

  MATAGAL na po NATING NAIPALIWANAG IYAN. HINDI nga po NAKASAGOT ang MGA PALAMURANG BALIK ISLAM e.

  Heto po, paki basa rito sa "Pablo at Lukas nagkontrahan nga ba?"

  ReplyDelete
 36. PALAMURANG BALIK ISLAM na IMBENTOR at MAHILIG GUMAWA ng MALING KWENTO:
  In this Version agrees with the first version in respect:

  a) The One who fell to the ground was Paul & not those who were with Him. (Referring to Acts 22:7

  And I fell unto the ground, and heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me?
  ...

  Acts 26:14
  (In this Version of Paul they ALL FELL to the ground, which directly contradict from Chapter 9 That He 'Paul' Only Fell on the ground.)

  And when WE were ALL Fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? it is hard for thee to kick against the pricks.

  CENON BIBE:
  Diyan po ay SINIPI ng PALAMURANG BALIK ISLAM ang ISA na namang KASINUNGALINGAN ng SKOLAR NILANG si AHMED DEEDAT.

  Gustong palabasin ng BALIK ISLAM na "NAGSINUNGALING" si PABLO at KINONTRA niya ang SARILI NIYA dahil sa Acts 22:7 ay sinabi niya na nahulog "SIYA."

  Doon naman daw po sa Acts 26:14 ay sinabi ni Pablo na nahulog "SILA."

  WALA pong KONTRA-KONTRA RIYAN. MAHINA LANG ang UTAK nitong PALAMURANG BALIK ISLAM at LUMALABAS LANG ang KAHILIGAN NIYA sa PAGSISINUNGALING at PAG-IIMBENTO.

  Paki balikan po ang Acts 22:7 at paki tingnan po ninyo kung sinabi na "I ALONE FELL" o kung sinabi na "HINDI LAHAT KAMI NAHULOG."

  WALA po KAYONG MAKIKITANG GANYAN.

  Pero TINGNAN po NINYO itong SINABI ng PALAMURANG BALIK ISLAM.

  Sabi ng PALAMURA:
  "He 'Paul' Only Fell on the ground.)

  NAPANSIN po ba NINYO na DINAGDAGAN NA ng PALAMURA ang SINASABI ng TALATA?

  Sa ORIHINAL na TEKSTO ng ACTS 22:7 ay WALANG SINABI na "ONLY" o "ONLY I FELL."

  Pero sa STATEMENT nitong PALAMURA ay NADAGDAGAN NA ng SALITANG "ONLY."

  MANLOLOKO itong BALIK ISLAM, di po ba?

  MAHILIG MAGDAGDAG at MAHILIG MAGSINUNGALING para lang MAKALOKO ng TAONG WALANG MALAY.

  Nung sinabi ni Pablo na NAHULOG SIYA ay TAMA po IYON. Ang IKINUKWENTO LANG kasi NIYA ay ang PERSONAL na NARANASAN NIYA.

  HINDI NIYA IKINUWENTO kung ANO ang NARANASAN ng MGA KASAMA NIYA.

  Doon sa ACTS 26:14 ay IKINUKWENTO naman ni PABLO ang NARANASAN NILANG LAHAT. HINDI lang PERSONAL na PANGYAYARI kundi SA KANILANG LAHAT.

  WALA pong KONTRAHAN DIYAN dahil NUNG MAHULOG SILANG LAHAT ay KASAMA si PABLO na NAHULOG.

  MAHINA lang po TALAGA ang UTAK nitong BALIK ISLAM kaya NALOKO SIYA ni AHMED DEEDAT.

  KUNG MARUNONG MAG-ISIP ang ISANG TAO ay HINDI SIYA MAPAPANIWALA ng mga IMBENTONG ARAL na TULAD NIYAN na ITINUTURO ni AHMED DEEDAT.

  ReplyDelete
 37. Anonymous said...
  Kasimply at kadali lang naman unawain ang paliwanag ng isang Muslim dyan patungkol kay Pablo sa mga Gawa 9:3-7, 22:6-10 at Acts 26:12-18 eh!

  CENON BIBE:
  HINDI po PALIWANAG ang SINABI ng INIIDOLO NINYONG "MUSLIM."

  Ang SINABI NIYA ay "PALABO."

  MALI-MALI po kasi at BUNGA ng KAWALAN ng ALAM o ng KAMANGMANGAN.

  BASAHIN NINYO ang PALIWANAG ko sa "Pablo at Lukas nagkontrahan nga ba?" at SAKA NINYO SABIHIN na NANINIWALA KAYO sa PAGMAMARUNONG ng PALAMURANG BALIK ISLAM.

  KUNG MARUNONG KAYONG MAG-ISIP (tulad ng gusto ninyong palabasin) ay MAKIKITA NINYO na PURO PAGMAMARUNONG LANG iyang KINAKAMPIHAN NINYO.

  ReplyDelete
 38. ANONYMOUS na KAMPI sa NAGMAMARUNONG NA BALIK ISLAM:
  Kong ang mga salaysay ni Pablong iyan ay gagawin nya sa Himpilan ng Pulisya paniniwalaan kaya sya ng mga Pulis mula sa nasabing Himpilan? malamang po hindi! eh paiba-iba po kasi ang kanyang Statement eh! Malamang po hindi sya maaring paniniwalaan ng mga Pulis doon kong ganyan ang takbo ng kanyang salaysay na pabago-bago! Kasi ang mga Pulis na maaaring magiembistiga kay Pablo ay marahil nasa Tamang Pag-iisip at may mga Utak Hindi katulad nitong si Mr. Bibe na kulang sa Pag-iisip! at walang UtaK! Yon lamang po!

  CENON BIBE:
  HUWAG naman NINYONG MALIITIN ang mga PULIS.

  Kapag SINABI po kasing MAG-IIMBESTIGA ay GAGAMIT ng UTAK ang PULIS. Hindi po TULAD ng GINAGAWA ng INIIDOLO NINYONG BALIK ISLAM.

  Anyway, IPINALIWANAG KO na nga po IYAN sa "Pablo at Lukas nagkontrahan nga ba?".

  Diyan ninyo MAKIKITA na ang INIIDOLO NINYONG PALAMURA ay ang TINATAMAAN ng SINABI NINYONG "WALANG UTAK."

  Ngayon po, KUNG KAYO po ang MAY UTAK ay MAKIKITA NINYO na MALI ang KINAMPIHAN NINYO.

  ReplyDelete
 39. Cenon Bibe;
  Tingnan po ninyo, MALI NA NAMAN ang HIRIT NIYA.

  Si PABLO raw po ang NAGKWENTO sa ACTS 9:3-5?

  MALI PO!

  Ang NAGSULAT po ng ACTS ay si LUCAS kaya si LUCAS ang NAG-UULAT DIYAN sa ACTS 9:3-5.

  Muslim;
  Si Lukas daw po ang NagSULAT ng ACTS? Ito ang sabi ng isang BobO at mangMang na si Demon este Cenon Bibe pala;! "Ang NAGSULAT po ng ACTS ay si LUCAS" At sinong GinagagO mo? Pagmumukha mo ba Demon este Cenon Bibe pala? ito! itong mga ito sulat din ba ito ni Lukas? Unawain mong Mangmang ka! Magpalusot ka na nga lang Sablay pa! BobO! Ultimo sariling Bibliya mo MangMang ka!

  Ito si Lukas ba ang tinutukoy dito? Kong ang Acts ay talagang Sulat ni Lukas ayon sa Katangahan mong Estupido ka! Eh sino ang tinutukoy dito na I o AKO etc! etc! si Lukas ba ito? sunagot kang MangMang ka!

  Acts 22: (only Paul Fell unto the ground)
  6
  And it came to pass, that, as I made my journey, and was come nigh unto Damascus about noon, suddenly there shone from heaven a great light round about me.

  7
  And I Fell unto the ground, and heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me?

  8
  And I answered, Who art thou, Lord? And he said unto me, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest.

  9
  And they that were with me saw indeed the light, and were afraid; but they heard not the voice of him that spake to me.

  10
  And I said, What shall I do, LORD? And the Lord said unto me, Arise, and go into Damascus; and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do.


  Versus! V.S.

  Acts 26: (They ALL! mean ALL! ALL Fallen to the earth! Sige hilotin mo ang problema nyong yan!)

  12
  Whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests,

  13
  At midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me.

  14
  And when we were ALL Fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? it is hard for thee to kick against the pricks.

  15
  And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest.

  16
  But rise, and stand upon thy feet: for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee;

  17
  Delivering thee from the people, and from the Gentiles, unto whom now I send thee,

  18
  To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.


  Cenon Bibe;
  PALPAK po ang BANAT nitong BALIK ISLAM. WALA po TALAGA SIYANG KREDEBILIDAD.

  Ngayon, ANO po PUNTO ng WALANG ALAM na BALIK ISLAM? NAGKONTRA-KONTRA RAW ang ULAT ni PABLO?

  ReplyDelete
 40. PALAMURANG BALIK ISLAM:
  Si Lukas daw po ang NagSULAT ng ACTS? Ito ang sabi ng isang BobO at mangMang na si Demon este Cenon Bibe pala;! "Ang NAGSULAT po ng ACTS ay si LUCAS" At sinong GinagagO mo?

  CENON BIBE:
  NAGBILAD na naman po ng pagiging IGNORANTE ang BALIK ISLAM.

  IYAN po ba ang NANGYAYARI sa TAO kapag nagba-BALIK ISLAM--nagiging IGNORANTE?

  Heto po ang SABI ng mga MARURUNONG kaugnay sa kung SINO ang NAGSULAT ng ACTS of the APOSTLES:
  "The view that Luke-Acts was written by the physician Luke was nearly unanimous in the early Christian church. The Papyrus Bodmer XIV, which is the oldest known manuscript containing the start of the gospel (dating to around 200 AD), uses the title "The Gospel According to Luke". Nearly all ancient sources also shared this theory of authorship—Irenaeus, Tertullian, Clement of Alexandria, Origen, and the Muratorian Canon all regarded Luke as the author of the Luke-Acts. Neither Eusebius of Caesarea nor any other ancient writer mentions another tradition about authorship."

  AYAN po, MULA pa NOONG UNANG PANAHON ay KINILALA NA si LUCAS bilang MAY AKDA ng ACTS of the APOSTLES.

  Nung LUMITAW ang BALIK ISLAM ay NAGKANDALOKO-LOKO NA. Hindi na raw si LUCAS ang MAY AKDA ng ACTS.

  NAGING IGNORANTE po ba nung maging BALIK ISLAM?

  Kayo na po ang MAGSABI.

  ReplyDelete
 41. Cenon Bibe Jr. said...

  TINGNAN naman po natin ang ACTS 26:12-19.

  KUNG BABASAHIN po NATIN ang BUONG ACTS 26 ay MAKIKITA NATIN na kino-QUOTE o SINISIPI din lang ang MGA SINABI ni PABLO.

  Muslim;
  Eh di titingnn At pag-aralan po natin kong may katotohanan nga ba na sinipi lamang daw ni Pablo ang mga nasabing Talata!

  ACTS 26:

  12
  Whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests,

  13
  At midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me.

  14
  And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? it is hard for thee to kick against the pricks.

  15
  And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest.

  16
  But rise, and stand upon thy feet: for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee;

  17
  Delivering thee from the people, and from the Gentiles, unto whom now I send thee,

  18
  To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.

  HINDI po riyan IPINAKIKITA na si PABLO ang NAGSULAT ng ACTS.

  Sa ACTS 26:1 pa lang po ay MALINAW na kino-QUOTE LANG si PABLO e.

  Muslim;
  bakit ang Bibliya nyo ba isang PUZZLE? na may mga itinaTago pa? ang toto po bang salita ng Dios ay may mga itinatago? bueno po bayaan po natin na Bibliya mismo ang sasagot mula sa KatAngahang Palusot na ito ni Demon este Cenon Bibe pala;

  ISAIAH 45:19
  "I have not spoken in secret, in a dark place of the earth: I said not unto the seed of Jacob, Seek ye me in vain: I the LORD speak righteousness, I declare things that are right."
  Papaano ngayon ipaliliwanag nitong si Demon este Cenon Bibe pala na totong salita ng Dios ang mga nakasaad dyan kong ganito naman pala na may mga itinaTago? hehehehehehehe! Nabuking ka tuloy! hehehehe! hindi ka kasi marunong Mag-isip eh! Tanga kaba talaga? Nakakaunawa ka ba ng SIMPLING english? Ito ba at ganito ba dapat ang mga Sulat ni Lucas?! Ha? ang Tanga mo TalagA!

  "as I went to Damascus (sino daw po ang pumunta sa Damascus, si Lucas po ba?)

  I saw in the way a light from heaven (sino daw po ang nakakita ng LIGHT si Lucas po ba?)

  when we were all fallen to the earth (kasama ba si Lucas dyan o si Lucas po ba mismo ang nAgkwento dyan?!)

  I heard a voice speaking unto me. (sino po ba ang kinaka-usap ng nasabing tinig? si Lucas po ba?)

  Simpling English po hindi po talaga nauunawaan nitong nagmamarunong na si Demon este Cenon Bibe pala! Yang UTAK mo ba Mr. Cenon Bibe eh nasa ULO mo pa kaya? bakit hindi mo talaga mauunawaan ang napakasimpling TalAta na ito? Bakit mo kailang gamitin pa si Lucas na syang nangungusap dyan mula sa nasabing talata samantalang ang linaw-linaw si Pablo talaga yan! hindi naman po mga pangungusap yan ni Lucas! Bakit ang BobO mo?! Ganyan ba talaga? naging BobO kapag nag Katoliko? hehehehehehe! napakaSimply naman pero hindi pa rin talaga mauunawaan nitong MangMang na ito na si Demon este Cenon Bibe pala! kawawa naman po sya! Nagpakiklala pa man ding Writer kono pero Acts 26:12-18 lang pala ang katapat nya sa akin! Ito ay nabuking na po natin sya kaagad na wala po talaga Bait itong Taong ito!

  ReplyDelete
 42. Mga Aral ng Bibliya, Kinakalimotan na kaya nila na nananalig sa Bibliya?! Oh Ipinapatupad pa rin nila?

  WOMAN'S VEIL IN THE BIBLE (not only in Islam)

  [1 Corin. 11:5] But any woman who prays and prophecies with her head unveiled dishonours her head - it is the same as if her head were shaven, for if a woman will not veil herself then she should cut off her hair. But if it is disgraceful for a woman to be shorn or shaven, let her wear a veil. JUDGE FOR YOURSELVES; is it proper for a woman to pray to God with her head uncovered? (It seems that Christians are unaware of the obligation of the veil in the Bible, which made me put their verses in this book, and for those who attack the veil in Islam should notice these verses of their own Bible, and notice also this verse "Judge not, that you be not judged. For with the judgment you pronounce you will be judged, and the measure you give will be the measure you get.)

  WOMAN IS NOT THE GLORY OF GOD

  [1 Corin. 11:7] For a man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God, but woman is the glory of man, for man was not made for woman, but woman from man, neither was man created for woman, but woman for man.

  HIDE WOMAN'S VOICE !

  [1 Corin. 14:34] The woman should keep silence in the churches, for they are not permitted to speak, but should be subordinate, as even the law says. If there is any thing they desire to know let them ask their husbands at home. For it is shameful for a woman to speak in church.

  [1 Timo. 2:9] Woman should adorn themselves modestly and sensibly in seemly apparel, not with braided hair or gold or pearls or costly attire but by good deeds.

  MARRIAGE BY FORCE !!

  [Deut. 25:5] If brothers dwell together, and one of them dies and has no son, the wife of the dead shall not be marries outside of the family to a stranger; her husband's brother shall go into her, and take her as his wife.

  WHAT IF HE REFUSES ?

  [Deut. 25:7] And if the man does not wish to take his brother's wife then his brother's wife shall go up to the gate of the elders, and say, "My husband's brother refuses to perpetuate his brother's name in Israel.. Then the elders of his city shall call him.

  And if he persists.. Then his brother's wife shall go up to him in the presence of the elders, and pull his sandal off his foot, and spit in his face; and shall answer and say: So it shall be done to the man who does not build up his brother's house. And the name of his house shall be called in Israel THE HOUSE OF HIM THAT HAD HIS SANDAL PULLED OFF.

  ReplyDelete
 43. PAUL IS RESPONSIBLE

  [1 Corin. 9:19] Paul said: I made myself slave to all, that I might win the more. To the Jews I became as a Jew, in order to win Jews. To those under the law I became as under the law-though not being under the law- that I might win those under the law. To those outside the law I became as one outside the law-not being without law toward God but under the law of Christ.

  THE DISCIPLES OF JESUS ACCUSE PAUL

  [Acts 21:20] They said to him, "How many thousands of Jews there are which believe, and they are zealous of the law: and they are informed of you, that you teach all the jews which are among the GENTILES to forsake Moses, saying that they ought not to circumcise their children, neither to walk after the customs." THEREFORE HE WAS COMPLAINING TO TIMOTHY THAT ALL OF THEM DOUBTED HIM AND LEFT HIM SAYING:

  [1 Timo. 1:15] You know that all they which are in Asia be turned away from me. [2 Timo. 4:16] Alexander the coppersmith did me much evil, the Lord reward him according to his works. Of whom you be ware also, for he has greatly withstood our wards. At my first answer no man stood with me.

  PAUL CALLED THE LAW OLD !

  [Gal. 5:4] Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law, YOU ARE FALLEN FROM GRACE. [Rom 7:6] But now we are DELIVERED FROM THE LAW.

  [Gal. 2:16] A man is NOT JUSTIFIED BY WORKS of the law, but by faith of Jesus Christ. (this idea of Paul contradicts absolutely the book of James 20:1 and the book of Ezekiel 14:14 "They should deliver but their own souls by their righteousness". It even contradicts what Paul himself said that "God will render to every man according to his deeds." [Rom. 2:6]) For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. [Gal. 3:10] For as many as are of the works of the law are UNDER THE CURSE. [2 Corin. 3:6] God made us able ministers of the new testament.

  FINALLY HE CANCELLED IT !!!

  [Heb. 8:13] Paul said, "In that He [God] said, "A new covenant." He had made the first old. Now that which decayeth and waxeth old: is ready to VANISH AWAY.

  DOES PAUL RESPECT JESUS ?!!

  [Gal. 3:13] Paul said: Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. (Let those who truthfully love Jesus the Christ remember that this great Prophet was cursed in their Bible. For it is enough and great blasphemy in Islam to refer to Jesus such horrible description. High is Jesus above what their description of him.) For it is written: Cursed be everyone who hangs on a tree.

  IS PAUL SINLESS OF SINFUL ?!!!

  [Gal 2:15] He said: We who are Jews by nature, and NOT SINNERS of the Gentiles. [Rom. 7:15] But he also said: I do not understand my own action. For I do not do what I want, but I do the very thing I hate.

  Now if I do what I do not want, I agree that the law is good. So then it is no longer I that I do it, but SIN WHICH DWELLS WITHIN ME, that is in my flesh.

  I can will what is right, but I can not do it, for I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I do.

  Now if I do not want, it is no longer that I do it, but SIN WHICH DWELLS WITHIN ME. So I find it to be a law that when I want to do right evil lies close at hand.

  For I delight in the law of God in my inmost self. but I see my members another law at war with the law of my mind and making me captive to the law of SIN WHICH DWELLS IN MY MEMBERS.

  Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death. (I will suggest that you present Paul's confession to the Born agains' and ask them how come the spirit of Evil fits in his holy body of a saint and hinders him from doing good, while he has the spirit of God in him at the same time revealing to him your new testament which you recite today? what is the use of the Holy spirit if it does not defeat that evil spirit in his body, it is impossible for you to receive the Holy Spirit. Therefore you so not have the Holy Spirit in your bodies, but there is "A SPIRIT" in it.)

  ReplyDelete