Monday, July 26, 2010

Balik Islam umamin: Muhammad hindi kinausap ng Diyos

UMAMIN na naman po ang BALIK ISLAM na NEVER KINAUSAP at NEVER SINUGO ng DIYOS ang KANILANG PROPETA.

Heto po ang SABI ng BALIK ISLAM:
"Mga patunay mula sa Bibliya nA kailan man walang Tao na nakakakita o nkakarinig sa Totoong Dios!

Exodus 33:
20
And he said, Thou canst not see my face: for there shall no man see me, and live.

John 1:
18
No man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.

John 5:
37
And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape.

1Tim 6:
16
Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen.

Tila hindi po talaga nakakaunawa itong BobO na ito mula sa mga nakatala ng kanyang Bibliya! nakakatuwa po hindi po ba? mismong Bibliya nila ay hindi nila ito nauunawaan? hehehehehe! at PinagSasabong pa ang mga talata!?"


ANO pa po ang HAHANAPIN NATIN?

INAMIN na nang HUSTO nitong BALIK ISLAM na NEVER KAILANMAN KINAUSAP at NEVER SINUGO ng DIYOS ang KANILANG PROPETA.

WALA na po TAYONG DUDA kung PAANO NATIN DAPAT ITURING ang KANILANG PROPETA.


Ngayon, ang KINI-CLAIM po ng BALIK ISLAM ay HINDI RIN DAW KINAUSAP ng DIYOS ang mga PROPETA ng BIBLIYA.

DIYAN SIYA NAGKAKAMALI.

NAGBIGAY po SIYA ng mga TALATA pero PINATUNAYAN LANG po NIYA na WALA SIYANG ALAM sa KONTEKSTO ng mga TALATA ng BIBLIYA.

At para pa MAKITA NATIN ang PAGIGING WALANG ALAM nitong BALIK ISLAM ay IPALIWANAG po NATIN ang mga TALATANG IBINIGAY NIYA.

Unahin po natin ang Ex33:20. Sabi po riyan
"And he said, Thou canst not see my face: for there shall no man see me, and live."


ANO po ang KAHULUGAN NIYAN?

KAPAG BINASA ang mga IYAN nang HIWALAY sa TEKSTO ng CHAPTER o ng BIBLIYA ay TIYAK na MALI ang LALABAS na KAHULUGAN.

Iyan ang dahilan kung bakit MALI-MALI ang UNAWA nitong BALIK ISLAM na NANINIRA sa BIBLIYA.Ngayon, ANO po ba ang KONTEKSTO?

Ang KONTEKSTO ay ang SITWASYON kung saan GINAMIT ang isang SALITA o GRUPO ng mga SALITA.

MALAKI ang EPEKTO ang KONTEKSTO sa KAHULUGAN ng isang SALITA o kahit ng BUONG PANGUNUSAP.

KADALASAN ang KONTEKSTO ang NAGSASABI ng KAHULUGAN ng PANANALITA.PARA TAMA ang UNAWA ay DAPAT MAKITA at MAPAG-ARALAN ang KONTEKSTO.

Gawin po natin iyan sa kaso ng Ex 33:20.

Sinasabi riyan:
But my face you cannot see, for no man sees me and still lives.


Unang tanong natin: Ibig bang sabihin niyan ay NEVER PUWEDE MAKITA ng isang TAO ang MUKHA ng DIYOS?

HINDI po.

Itaas lang natin ang BASA ay MAKIKITA NATIN na NAKAHARAP ni MOISES ang DIYOS nang MUKHA SA MUKHA o FACE TO FACE.

Sabi sa Ex33:11
"The LORD used to speak to Moses FACE TO FACE, as one man speaks to another."


Ang AGAD na SASABIHIN ng BALIK ISLAM ay "AHA! MAGKAKONTRA!"

MAGKAKONTRA nga po ba?

HINDI po.

ITULOY po NATIN ang BASA dahil MAKIKITA NATIN kung bakit SINABI ng DIYOS ang Ex33:20 at kung ANO ang "MUKHA" ng DIYOS na HINDI PUWEDENG MAKITA ng TAO.Tandaan po natin na sa Ex33:11 ay NAKAUSAP ni MOISES ang DIYOS nang "FACE TO FACE." NAKITA ni MOISES ang MUKHA ng DIYOS.

Pagdating sa Ex33:20 ay sinabi ng DIYOS na "HINDI PUWEDENG MAKITA" ni MOISES ang "MUKHA" ng PANGINOON.

Bakit NAGKAGANOON? ANO ang NANGYARI?Ang SAGOT po ay nasa Ex33:18.

Sabi riyan,
"Then Moses said, "Do LET ME SEE YOUR GLORY!"MAITATANONG natin: ANO ang "KALUWALHATIAN" na GUSTO NIYANG MAKITA?

Iyan po ang BUONG ANYO at WALANG HANGGANG KALUWALHATIAN ng DIYOS.BAKIT po? MAY IBA pa bang MUKHA ang DIYOS na NAROON ang BUONG ANYO at KALUWALHATIAN ng MAYKAPAL?

MAYROON po.

NAKITA na ni MOISES ang MUKHA ng DIYOS (Ex33:11) pero ALAM NIYA na MAYROON pa siyang HINDI NAKIKITA: Ang BUONG KALUWALAHATIAN ng PANGINOON. (Ex33:18)

Ang MUKHA po ng DIYOS sa BUONG KALUWALHATIAN NIYON ang HINDI PUWEDENG MAKITA ng TAO. (Ex33:20)

At diyan po ay MAKIKITA natin na MAY IBA'T-IBANG DEGREE o LEVEL ng PAGPAPAKITA ng DIYOS sa TAO.

MAYROONG LEVEL kung saan MAKIKITA ng TAO ang MUKHA ng DIYOS na WALANG MANGYAYARI sa TAO. (Ex33:11)

At MAYROON ding LEVEL na MAMAMATAY ang TAO kapag NAKITA NIYA ang MUKHA ng DIYOS. (Ex33:20)MAARI po KAYONG MAGTAKA: BAKIT GANOON? ILAN BA ang MUKHA ng DIYOS? BAKIT IBA-IBA ang LEVEL ng PAGPAPAKITA ng DIYOS?

Para po MAINTINDIHAN NATIN IYAN ay KAILANGANG TINGNAN NATIN ang KABUOANG KONTEKSTO ng BIBLIYA o ang KABUOAN ng REBELASYON ng DIYOS.

KAILANGAN po NATING TANDAAN na sa EXODUS 33 ay NAGSISIMULA pa lang ang DIYOS na IPAKILALA ang SARILI NIYA sa TAO. LIMITADO PA ang KAALAMAN ng TAO sa pagka-DIYOS.

MAKUKUMPLETO po ang REBELASYON ng DIYOS sa PAGDATING sa atin ng PANGINOONG HESUS.


Sa PAGDATING ng PANGINOONG HESUS ay IPINAKILALA NIYA kung SINO at ANO ang NAG-IISANG TUNAY NA DIYOS--ang SANTISSIMA TRINIDAD o HOLY TRINITY o BANAL na SANGTATLO.

Si HESUS po mismo ang NAGSABI sa Matthew 28:19:
Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the NAME of the FATHER, and of the SON, and of the HOLY SPIRIT.


Ang AMA, ANAK, at ESPIRITU SANTO ang TATLONG PERSONA ng NAG-IISANG TUNAY na DIYOS.TANGING SA PAMAMAGITAN ng REBELASYON ng DIYOS bilang HOLY TRINITY MAUUNAWAAN ang IBA'T-IBANG LEVEL ng PAGPAPAKITA o HINDI PAGPAPAKITA ng DIYOS kay MOISES (Ex33:11, 33:20).

At SA PAMAMAGITAN ng HOLY TRINITY ay MAUUNAWAAN NATIN ang IBA PANG TALATA (Jn1:18, Jn5:37, 1Tim6:16) na HINDI NAIINTINDIHAN ng BALIK ISLAM.Sa TRINITY, ang BAWAT PERSONA ay DIYOS. PANTAY at IISA na KANILANG pagka-DIYOS pero IBA-IBA ang PAPEL NILA sa pagka-DIYOS.

Ang DIYOS AMA ang SOURCE ng LAHAT ng BAGAY. SIYA ang UNANG PERSONA ng DIYOS na HINDI NAKIKITA at HINDI NARIRINIG. (Jn1:18)

Ang DIYOS ANAK ang IKALAWANG PERSONA na NAGMUMULA sa AMA (Jn8:42, 13:3) at SINUSUGO ng AMA (Jn12:49, 14:24). Kaya po SIYA ang NAKIKITA (Jn1:1, 14) at NARIRINIG (Jn14:24) ng TAO. SIYA ang NAGPAPAKILALA ng DIYOS AMA sa mga TAO (Mt11:27, Jn1:18, Jn8:20). SIYA rin po ang IMAHEN ng DIYOS na HINDI NAKIKITA (Colossians 1:15). SIYA si HESU KRISTO.

Ang DIYOS ESPIRITU SANTO naman po ang PERSONA na NAGMUMULA sa AMA at ANAK (Jn15:26) para GABAYAN ang BAWAT ISANG TAO at ang BUONG SAMBAYANAN ng DIYOS (Jn16:13).So, diyan po ay MAIINTINDIHAN na NATIN ang Ex33:11 at Ex33:20.

Sa Ex33:11, ang NAKITA at NAKAHARAP ni MOISES nang "FACE TO FACE" ay ang IKALAWANG PERSONA ng DIYOS.

Noong HILINGIN ni MOISES na MAKITA ang BUONG KALUWALHATIAN ng DIYOS, ang HINIHILING NIYA ay MAKITA ang KABUOAN ng DIYOS, KASAMA NA ang DIYOS AMA. At IYAN ang HINDI PUWEDE. (Ex33:20)

Iyan po ang DAHILAN kung bakit sinabi ng DIYOS ang Ex33:20. HINDI MAKAKAYANAN ng TAO na MAKITA ang BUONG KALUWALHATIAN ng MAYKAPAL--ang DIYOS AMA.

Kapag NAKITA ng TAO ang DIYOS AMA, ang TAO ay MAMAMATAY.Ang KATOTOHANAN na HINDI PUWEDENG MAKITA ang DIYOS AMA ay MALINAW na INIHAYAG sa Jn1:18.

Sabi riyan.
"No one has ever seen God. The only Son, God, who is at the Father's side, has revealed him."


Ang talata po ay puwede ring isalin nang ganito:
"No one has ever seen God. GOD, the ONLY SON, who is at the Father's side, has revealed him."


Diyan ay MALINAW na MAY DALAWANG PERSONA NG DIYOS na TINUTUKOY: UNA, ang DIYOS AMA. Ang IKALAWA ay ang DIYOS ANAK na NASA TABI ng AMA.Ang DIYOS AMA ang tinutukoy na "NO ONE HAS EVER SEEN GOD." Katulad ng sinabi sa Ex33:20.

Ang PANGINOONG HESUS naman ang DIYOS ANAK na NASA TABI ng AMA at NAGPAPAKILALA sa DIYOS AMA. (Jn1:18, Jn 17:5-6))

Kapag NAKILALA si HESUS ay NAKIKILALA RIN ang AMA. (Jn8:20, Jn 14:7)Sa Jn5:37 ay NAPAKALINAW na ang TINUTUKOY na HINDI NARIRINIG ay ang DIYOS AMA.

Sabi riyan
Moreover, the FATHER who sent me has testified on my behalf. But you have NEVER HEARD HIS VOICE nor SEEN HIS FORM


TUWIRAN at DIREKTA pong SINASABI ng PANGINOONG HESUS na ang AMA ang HINDI NARIRINIG at HINDI NAKIKITA. TUGMA sa Ex33:20.Pero PAANO NATIN NAKIKILALA ang DIYOS?

Sa PAMAMAGITAN ng DIYOS ANAK na si HESU KRISTO.

Si HESUS ang IMAHEN ng DIYOS (Col 1:15) kaya SIYA ang NAKIKITA ng TAO. Si HESUS din ang SALITA (Jn1:1) kaya naman Siya ang NARIRINIG ng TAO. Pero ang mga SALITANG NARIRINIG kapag NAGSASALIA si HESUS ay sa AMA. (Jn14:24)So, NAKITA po ang DIYOS.

Iyan ang SA PAMAMAGITAN ng DIYOS ANAK na si HESUS.

Ang HINDI NAKIKITA ay ang DIYOS AMA.NAPAKADALI pong MAUNAWAAN, di po ba? WALANG KONTRA-KONTRA.

ALAM at KILALA NA po kasi NATIN ang HOLY TRINITY.

Sa mga HINDI NAKAKAKILALA sa TRINIDAD--tulad po nitong BALIK ISLAM--ay "KONTRA-KONTRA" pa rin iyan.

HINDI KASI NILA KILALA ang NAG-IISANG TUNAY na DIYOS. At DIYAN SILA KAWAWA.

PAANO NILA MAKIKILALA ang NAG-IISANG TUNAY na DIYOS kung MISMONG PROPETA NILA ay NEVER KINAUSAP at NEVER SINUGO MISMO ng DIYOS. Tama po ba?Ngayon, ang TIYAK na BABALUKTUTIN na naman nitong BALIK ISLAM ay ang TRINIDAD.

Sasabihin NIYA na TATLO pala ang DIYOS ng KATOLIKO o ng KRISTIYANO.

WALANG KATAPUSANG PAMBABALUKTOT po ang STRATEGY ng BALIK ISLAM na ito.

HINDI nga po ba at INAMIN ng BALIK ISLAM na "KAILANGANG BALUKTUTIN nang KONTI ang BIBLIYA upang MAKINABANG nang KONTI RITO"?

Puwes, KANILA NA ang BALUKTOT NILANG UNAWA sa BIBLIYA.

TAYO pong mga KATOLIKO o KRISTIYANO ay sa MATUWID NAGBABATAY ng ATING ARAL at PANINIWALA.IISA po ang DIYOS at TATLO ang KANYANG PERSONA. Ang PERSONA ang TATLO, HINDI ang DIYOS.

Ang BAWAT PERSONA ay DIYOS pero IISA SILA. (Mt28:19, Jn10:30)

Para po MAS MAUNAWAAN NATIN ang TRINIDAD ay paki CLICK po ang mga ito:

1Cor8:6 kinontra ang Deut 4:35?

Holy Trinity: Larawan ng pamilyaSALAMAT po.

No comments:

Post a Comment