Monday, April 6, 2009

Dt 18:18 dinagdagan para ipilit ang wala

TINATALAKAY po natin ang PAGPUPUMILIT ng isang nagpapakilalang BALIK ISLAM na ILAPAT sa propeta ng Islam ang Deuteronomy 18:18.

Pero tulad po ng naipakita na natin ay MALI po ang kanyang sinasabi.

Sabi po sa Dt 18:18 ay may PROPETA na ibabangon ng DIYOS.

Pero mismo pong sinasabi ng talata ay HINDI LAPAT sa propeta ng Islam.

Ang sabi po kasi riyan ay "MULA SA GITNA" ng mga ISRAELITA MAGMUMULA ang PROPETA na ibabangon ng DIYOS.

At MALINAW po na HINDI MULA SA GITNA ng mga ISRAELITA ang propeta ng Islam. Siya po kasi ay isang ISMAELITA o isang ARABO.

Sinabi rin po na ang ibabangon na PROPETA ay KATULAD ni MOISES.

Si Moises po ay isang ISRAELITA na mula sa angkan ni LEVI (Exodus 2:1).

So HINDI na naman po LAPAT iyan sa propeta ng Islam.

At dahil HINDI LALAPAT sa propeta ng Islam ang QUALIFICATIONS na sinasabi sa Dt 18:18 ay ano ang ginawa ng mga nagpupumilit na ilapat sa kanya ang talata?

NAGDAGDAG SILA ng mga qualification na WALA naman sa TALATA.

Ang mga bagay na IDINAGDAG nila ay ang tinatawag nilang "8 Irrefutable Arguments."

Iyan po ay ang sumusunod:

1. Ang pagkakaroon ng tatay at nanay ni Moises.

2. Ang natural na pagkapanganak kay Moises.

3. Ang pagkakaroon ng asawa ni Moises.

4. Ang pagtakwil at kalaunan ay pagtanggap ng mga Israelita kay Moises.

5. Ang pagkakaroon ng "kaharian" ni Moises dito sa lupa.

6. Ang pagbibigay ni Moises ng "bagong batas" sa mga tao.

7. Ang pagkamatay ni Moises.

8. At kung saan nalibing ang bangkay ni Moises.

Subukan po ninyong basahin ang Dt 18:18 kung MAKIKITA ninyo riyan ang mga iyan.

HINDI po.

Bakit po HINDI ninyo MAKIKITA ang mga iyan sa Dt 18:18?

Dahil GAWA at DAGDAG lang po iyan ng mga nagpupumilit na ilapat ang Dt 18:18 sa propeta ng Islam.

Kung tama po ang pagkakaalam ko ay ang debatistang Muslim na si AHMED DEEDAT ang NAG-IMBENTO ng mga IDINAGDAG na IYAN sa Dt 18:18.

Pero ayan na nga po, KAILANGANG IDAGDAG nila ang mga iyan dahil kung ang Dt 18:18 lang po ang pagbabatayan ay HINDING-HINDI LALAPAT ang talata sa propeta ng Islam.

SORRY po.

Pero TAMA BA ‘YUNG GINAWA NILA?

MALI po ‘yon.

IDINAGDAG po iyan ng mga nagpapakilalang Muslim sa Dt 18:18 dahil HINDI po LALAPAT sa propeta ng Islam ang mga katangian na sinasabi sa talata.

Pero kung titingnan po natin ang mga argumento na iyan ay LALAPAT IYAN sa MARAMING TAO.

Puwede nga pong lumapat iyan kay ADOLF HITLER at marami pang ibang DIKTADOR sa mundo.

Paano po kung may alagad si Hitler at gamitin ang "8 irrefutable arguments" na iyan para sa kanya? Baka magsisunuran kay Hitler ang mga tagasunod ng mga argumento na iyan.

Hindi po natin hangad na gawing katatawanan ang mga argumento na iyan pero nagiging KATAWA-TAWA po dahil lumalabas na DESPERADO ang mga gumagamit niyan.

LAHAT IDADAGDAG sa Dt 18:18 mapalabas lang ang WALA naman sa talata.

Ang MASAMA pa, matapos DAGDAGAN ay BINALE WALA naman ang mismong sinasabi ng talata.

HUWAG po sanang maging DESPERADO ang mga humihingi ng KREDEBILIDAD sa BIBLE.

Salamat po.

No comments:

Post a Comment