Thursday, April 16, 2009

Hamon sa Balik Islam na si Khalid Ibraheem Mabute

KUNG PAPAYAG KA, KHALID IBRAHEEM MABUTE, ay DITO MO SIMULANG I-POST ang MGA SINASABI MONG MALI sa KATOLIKO.

PINDUTIN MO ang COMMENTS BUTTON sa ILALIM at PAKI POST MO ang MGA SINASABI MONG MALI sa KATOLIKO.

PARA MAAYOS ay PAKI ISA-ISA ang mga BABANGGITIN MO.

ISA-ISA NATING TATALAKAYIN ang mga IBABATO MO SA AMIN.

3 comments:

 1. ilang beses na po naming inaanyayahan si ginoong bibe na makipag kita sa amin para sa pirmahan ngunit pinipilit nyang i-post ko sa kanyang blog ang papeles na aming pipirmahan para daw makita at hinintay na ito ng kanyang mga followers. hindi po naming layunin paki alaman ang kanyang blog kaya po imbes na i-post namin ang papeles ay amin syang iaanyayahan sa pagkikita upang mapag-usapan na nang maayos ang nasabing debate,nang sa ganun ay mapag kasunduan ng maayos ang lugar,oras,rules ng debate. Magkita na po tayo sa lalong madaling panahon ginoong Bibe upang mapirmahan na ang nasabing papeles,pangalan nyo na lamang ang nananatiling bakante doon.

  ReplyDelete
 2. NAKIPAGKITA AKO sa INYO ayon sa INYONG IMBITASYON. Iyan ay noong Abril 25 sa UP DILIMAN.

  Hindi nga ba DAPAT ay DEBATE NA ang ating GAGAWIN pero UMATRAS KAYO?

  NAGKUKUNWARI pa KAYO na HINDI DEBATE ang NAKA-SCHEDULE noong ABRIL 25. Kesyo PIRMAHAN na lang daw.

  SINABI ko sa INYO na KAHIT DALAWA KAYO ni SHAKIL laban sa AKIN o DALAWA LABAN sa IISA pero UMATRAS pa rin kayo.

  Dahil PABAGO-BAGO KAYO sa inyong mga SINASABI ay NAGPASYA AKO na ILAGAY NINYO sa BLOG KO ang inyong HAMON.

  HUWAG na NINYONG BALIKTARIN at GULUHIN ang mga bagay-bagay.

  ILABAS NINYO DITO o doon sa http://tumbukin-natin.blogspot.com/ ang HAMON NINYO o ang GUSTO NINYONG MANGYARI.

  BAKIT NATATAKOT KAYONG ILAHAD sa MADLA ang mga SINASABI NINYO? PARA BA MAKAATRAS NA NAMAN KAYO gamit ang PAGKUKUNWARI na IBA ang USAPAN?

  Kung NATATAKOT KAYONG MAKIPAG-DEBATE sa mga CATHOLIC DEFENDER ay HUWAG NA KAYONG MAGHAMON. ALAM NA NAMIN YAN.

  SAYANG LANG ang ORAS NAMIN sa GINAGAWA NINYO.

  Ngayon, KUNG TUNAY ang HAMON NINYO ay ILABAS NINYO RITO ang mga GUSTO NINYONG MANGYARI para MAKITA ng LAHAT.

  HUWAG NINYONG DAANIN sa KUWENTO.

  ReplyDelete
 3. both of you have point that need to be respected. my opinion: i prefer if "mabute" will put it here. Cenon do not want to be put in shame in public, that is why(s). Thry asking Cenon one of thes, YOU WILL BE DISAPPOINT! SURELY! HE WILL RUN!

  41. Did Herod think that Jesus was John the Baptist?

  Yes (Matthew 14:2; Mark 6:16)
  No (Luke 9:9)

  42. Did John the Baptist recognize Jesus before his baptism?

  Yes (Matthew 3:13-14)
  No (John 1:32,33)

  43. Did John the Baptist recognize Jesus after his baptism?

  Yes (John 1:32, 33)
  No (Matthew 11:2)

  44. According to the Gospel of John, what did Jesus say about bearing his own witness?

  If I bear witness to myself, my testimony is not true (John 5:3 1)
  Even if I do bear witness to myself, my testimony is true (John 8:14)

  45. When Jesus entered Jerusalem did he cleanse the temple that same day?

  Yes (Matthew 21:12)
  No. He went into the temple and looked around, but since it was very late he did nothing. Instead, he went to Bethany to spend the night and returned the next morning to cleanse the temple (Mark I 1:1- 17)

  46. The Gospels say that Jesus cursed a fig tree. Did the tree wither at once?

  Yes. (Matthew 21:19)
  No. It withered overnight (Mark II: 20)

  47. Did Judas kiss Jesus?

  Yes (Matthew 26:48-50)
  No. Judas could not get close enough to Jesus to kiss him (John 18:3-12)

  48. What did Jesus say about Peters denial?

  The cock will not crow till you have denied me three times (John 13:38)
  Before the cock crows twice you will deny me three times (Mark 14:30) . When the cock crowed once, the three denials were not yet complete (see Mark 14:72). Therefore prediction (a) failed.

  49. Did Jesus bear his own cross?

  Yes (John 19:17)
  No (Matthew 27:31-32)

  50. Did Jesus die before the curtain of the temple was torn?

  Yes (Matthew 27:50-51; Mark lS:37-38)
  No. After the curtain was torn, then Jesus crying with a loud voice, said, Father, into thy hands I commit my spirit! And having said this he breathed his last (Luke 23:45-46)

  51. Did Jesus say anything secretly?

  No. I have said nothing secretly (John 18:20)
  Yes. He did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples he explained everything (Mark 4:34). The disciples asked him Why do you speak to them in parables? He said, To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given (Matthew 13: 1 0-11)

  52. Where was Jesus at the sixth hour on the day of the crucifixion?

  On the cross (Mark 15:23)
  In Pilates court (John 19:14)

  53. The gospels say that two thieves were crucified along with Jesus. Did both thieves mock Jesus?

  Yes (Mark 15:32)
  No. One of them mocked Jesus, the other defended Jesus (Luke 23:43)

  54. Did Jesus ascend to Paradise the same day of the crucifixion?

  Yes. He said to the thief who defended him, Today you will be with me in Paradise (Luke 23:43)
  No. He said to Mary Magdelene two days later, I have not yet ascended to the Father (John 20:17)

  55. When Paul was on the road to Damascus he saw a light and heard a voice. Did those who were with him hear the voice?

  Yes (Acts9:7)
  No (Acts22:9)

  ReplyDelete