Thursday, April 2, 2009

Hesus Diyos na sinugo ng Diyos

ITULOY po natin ang pagsagot sa sabi ng isang texter natin na tutol sa pagka-Diyos ng ating PANGINOONG HESU KRISTO.

Siya po ay isang Balik Islam.

Sabi pa niya, "Si Jesus ay sinugo lang ng Diyos. Hindi Siya Diyos."

Salamat po uli sa ating texter pero SORRY po uli dahil may MALI po sa PANGANGATWIRAN na inyong ginamit.

HINDI po PORKE si HESUS ay SINUGO ng Kanyang AMA ay hindi na Siya Diyos. HINDI po NABABAGO ang KALAGAYAN ng isang ANAK kahit SIYA ay UTUSAN ng kanyang MAGULANG.

ANAK SIYA BAGO SIYA SUGUIN.

ANAK SIYA nung SIYA ay SUGUIN.

ANAK SIYA HABANG GINAGAWA NIYA ang INIUTOS sa KANYA.

At ANAK SIYA MATAPOS NIYANG MAGAWA ang SINABI SA KANYA.

GANOON po KASIMPLE yun.

Sa ganoon ding dahilan, ang DIYOS ANAK ay DIYOS BAGO SIYA SUGUIN.

Ang DIYOS ANAK ay DIYOS nung SIYA ay SUGUIN.

Ang DIYOS ANAK ay DIYOS habang GINAGAWA NIYA ang INIUTOS sa KANYA.

At ang DIYOS ANAK ay DIYOS matapos NIYANG MAGAWA ang INIUTOS sa KANYA.

Makikita po natin iyan sa mismong halimbawa na ibinigay ng Panginoong Hesus sa Matthew 21:33-41.

Iyan ang talinhaga ng UBASAN at mga UPAHANG MAGSASAKA.

Ayon sa talinhaga na iyan, nagtanim ng isang ubasan ang isang MAY-ARI ng LUPA at pinaupahan iyon sa mga magsasaka. (Mt 21:33)

Nung panahon na ng anihan, nagpadala ng mga ALIPIN ang MAY-ARI ng LUPA pero ang mga alipin ay binugbog at ang iba ay pinatay pa ng mga upahang magsasaka. (Mt 21:34-36)

Sa Mt 21:37 ay naisip na ng MAY-ARI ng LUPA na IPADALA o SUGUIN ang KANYANG ANAK. Sabi niya, "IGAGALANG NILA ang AKING ANAK."

So, SINUGO ng MAY-ARI ng LUPA ang KANYANG ANAK. Pero kahit ang ANAK ng MAY-ARI ay PINATAY rin ng mga UPAHAN.

At dahil sa PAGPATAY ng mga UPAHANG MAGSASAKA sa ANAK ng MAY-ARI ay ano raw ang gagawin ng MAY-ARI sa mga HINDI GUMALANG sa Kanyang ANAK?

Sinasabi sa Mt 21:41, "Ang mga TAMPALASAN ay BIBIGYAN ng MALUPIT na KAMATAYAN."

Ano po ang makikita natin diyan?

Una, HINDI LANG ALIPIN ang SINUSUGO. Kahit ANAK ay SINUSUGO rin.

Pangalawa, ang HINDI GUMALANG at HINDI KUMILALA sa PAGKA-ANAK ng ANAK ay PUPUKSAIN ng AMA.

NAPAKALIWANAG na po kasi na ANAK ang SINUGO tapos ITINURING pa SIYA na TULAD ng mga ALIPIN na naunang sinugo.

Diyan po ay MAKIKITA na natin kung ANO ang MANGYAYARI sa mga TAO na AYAW KUMILALA sa PAGKA-DIYOS ni HESUS na ANAK ng DIYOS.

Pagdating po ng panahon ay PUPUKSAIN SILA ng DIYOS AMA dahil HINDI NILA KINILALA ang KANYANG ANAK na ITINURING pa nila na SUGO LANG o UTUSAN LANG ng AMA.

At hindi na po kataka-taka kung PUKSAIN SILA ng DIYOS dahil hindi lang PAGTANGGI sa PAGKA-DIYOS ng DIYOS ANAK ang kanilang ginagawa. GUMAGAWA pa po sila ng kung anu-anong HAKA-HAKA para MAPANIWALA at MAILIGAW ang IBA na "HINDI DIYOS si HESUS."

Kaugnay po niyan ay dapat siguro nating tingnan kung paano NAMATAY si ARIUS, ang HERETIKO na noong 300 AD ay NAG-IMBENTO ng ARAL na "HINDI DIYOS si KRISTO."

Sa kabila na KINAMPIHAN pa siya ng EMPERADOR CONSTANTINE ay IBINASURA ng mga OBISPO ng IGLESIA KATOLIKA ang MALING ARAL ni ARIUS.

Siya ay ITINAKWIL at ITINIWALAG mula sa IGLESIA.

Pero dahil MALAKAS talaga si ARIUS kay CONSTANTINE--na sinasabing NANIWALA sa ARAL ni ARIUS--ay PINUWERSA ng EMPERADOR ang mga OBISPONG KATOLIKO na TANGGAPIN MULI si ARIUS at PABALIKIN sa IGLESIA noong 336 AD.

WALA nang MAGAWA ang isang obispo--si ALEXANDER ng CONSTANTINOPLE--kundi sundin ang EMPERADOR. Pero NAGDASAL si ALEXANDER na sana ay MAMATAY na SIYA bago pa siya maging kasangkapan sa pagpapabalik dito sa nag-imbento ng aral na "hindi Diyos si Kristo."

Pero KABALIKTARAN ang NANGYARI: Si ARIUS ang BIGLANG NAMATAY.

Habang papunta kay Alexander ay SUMAKIT ang TIYAN ni ARIUS bago ito SUMAMBULAT at LUMABAS ang kanyang LAMANG LOOB.

KAHINDIK-HINDIK, hindi po ba.

Ganyan din po ang IKINAMATAY ng pinuno ng isang grupo na HINDI NANIWALA na DIYOS si KRISTO. PUMUTOK din ang kanyang BITUKA.


Natulad sila kay HUDAS na SUMAMBULAT din ang LAMANG-LOOB noong siya ay mamatay. (Acts 1:15-18)


Ganoon po yon.

No comments:

Post a Comment