Wednesday, April 1, 2009

Milagro: Patunay na Diyos si Kristo

BIGYANG daan po natin itong text ng isang BALIK ISLAM tungkol sa column natin na ang Panginoong Hesus ay DIYOS.

Sabi ng ating texter, “Mayroon bang Dios na pinapako sa krus o natutulog at kumakain o namamatay?”

“Eh paano na ang mundo kung Siya ang Diyos?”

“Alam mo, utak bibe ka talaga. Gumising ka at baka ikaw bangungutin. Hindi ka na magising. Hahaha!”

“Si Allah lang ang makapangyarihan sa lahat. Si Hesus sugo lang niya yun.”

Salamat po sa ating texter.

Kung naniniwala kayo kay Allah ay nasa inyo yan. Basta po ako at ang mga KRISTIYANO ay KAY HESUS NANINIWALA.

Si HESUS po kasi ay PINATUNAYAN na DIYOS SIYA sa pamamagitan ng PAGGAWA Niya ng mga MILAGRO at HIMALA.

Pero dahil interesado po tayo sa sinasabi nitong Muslim na nag-text sa atin ay tinanong ko sa kanya kung “ANONG MILAGRO ANG GINAWA NG DIYOS NINYO? PAKI TUKOY NGA NG ISA.”

AWA po ng DIYOS ay NAGHIHINTAY pa rin po ako ng SAGOT sa aking tanong.

WALA pa pong MATUKOY na MILAGRO ang BALIK ISLAM na nag-text sa atin.

May iba na po akong nakausap na BALIK ISLAM at ang sinasabi nilang “milagro” raw ay ang nilalaman ng kanilang BANAL NA AKLAT--ang KORAN.

Ang tawag po kasi nila sa TALATA ng kanilang aklat ay “AYAT” na ang isa sa mga kahulugan ay “miracle.”

Pero ang HINAHANAP po natin ay HINDI TALATA o SALITA. Kung TALATA at SALITA lang po ay MARAMI ang BIBLIYA niyan.

Ang hinahanap po natin ay yun mismong MILAGRO na tulad ng GINAWA ni KRISTO. Halimbawa ang PAGBUHAY sa PATAY, PAGPAPARAMI ng TINAPAY, PAGGAWA ng ALAK mula sa TUBIG at marami pang iba.

Sana po ay MAY MAIPAKITA ang ating texter na TOTOO at AKTUWAL na MILAGRO at MAGHIHINTAY pa rin po tayo sa ipakikita niya.

Samantala, kaya po tayo naniniwala sa pagka-DIYOS ni HESUS ay dahil PINATUNAYAN NIYA ang pagiging DIYOS NIYA.

Pinuna ng ating texter ang PAGKAPAKO sa KRUS, PAGKAIN at PAGTULOG ng ating PANGINOONG HESUS.

Para po sa kanya ay “patunay” iyan na “hindi Diyos” si Hesus.

SORRY pero MALI po ang unawa ng ating texter.

Ang TUNAY pong DIYOS ay MAKAPANGYARIHAN sa LAHAT at KAYA NIYANG GAWIN ang LAHAT ng BAGAY na GUSTO NIYANG GAWIN.

Sabi nga po sa Luke 1:37, “WALANG IMPOSSIBLE sa DIYOS.”

Kaya nga nung GINUSTO ng DIYOS na MAGKATAWANG TAO ay NAGAWA NIYANG MAGKATAWANG TAO.

At BAHAGI ng PAGKAKATAWANG TAO ay ang PAGKAIN, PAGTULOG at ULTIMO ay ang PAGPAPAPAKO NIYA sa KRUS.

Sa halip po na ipakita na “hindi Diyos” si Hesus ay PINATUNAYAN pa NIYA na DIYOS SIYA nung GAWIN NIYA ang mga iyan.

Paano po?

Dahil sa pamamagitan po ng PAGKAKATAWANG TAO NIYA at PAGDANAS ng LAHAT ng bagay na dinaranas ng tao ay IPINAKITA ng DIYOS na KAYA TALAGA NIYANG GAWIN ang LAHAT.

Nung NASA KATAWANG TAO ang DIYOS na si HESUS ay GUMAWA pa SIYA ng mga MILAGRO para IPAKITA na DIYOS SIYA.

MARAMI po riyan na NAGPAPAKILALA na DIYOS DAW pero WALA namang MAIPAKITA ni ISANG TUNAY na MILAGRO. PURO KUWENTO lang ang meron sila.

Si Hesus ay DIYOS at nung GINUSTO NIYANG MAGKATAWANG TAO ay MADALI NIYANG NAGAWA.

Iyan po ang tinatawag na MAKAPANGYARIHAN. LAHAT ng GUSTO NIYANG GAWIN ay NAGAGAWA NIYA.

At heto po ang isa MAGALING na GINAWA ng DIYOS na si HESUS nung SIYA ay MAGKATAWANG TAO: Matapos na Siya ay MAMATAY sa KRUS ay BINUHAY NIYA MULI ang KANYANG SARILI.

Sabi ni Hesus sa John 10:17-18, “Ito ang dahilan kung bakit mahal ako ng Ama, dahil INIAALAY ko ang AKING BUHAY upang ito ay KUNIN MULI.”

“Walang makakukuha nito sa akin, pero ITO ay AKING INIAALAY sa AKING KAGUSTUHAN.”

“Ako ay MAY KAPANGYARIHAN na IALAY ito, at KAPANGYARIHAN para KUNIN ITO ULI.”

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

Kita po ninyo? Kahit nasa KATAWANG LUPA si KRISTO ay MAY KAPANGYARIHAN SIYA na IALAY ang KANYANG BUHAY at KAPANGYARIHAN na KUNIN ito MULI.

Kaya nga po nung dumating ang oras para MABUHAY SIYA MULI ay NABUHAY MULI si HESUS.

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

WALA pong IBANG DIYOS ang MAKAGAGAWA niyan.

Yung iba PURO KUWENTO LANG.

Si HESUS ay DIYOS na MAKAPANGYARIHAN: KAYA NIYANG GAWIN ang LAHAT ng GUSTO NIYA — kasama na ang PAGKAKATAWANG TAO, PAGKAIN, PAGTULOG, PAGKAMATAY SA KRUS at PAGKABUHAY na MULI.

Salamat po.

No comments:

Post a Comment