Wednesday, July 29, 2009

Balik Islam nagpupumilit sa nilikot at kinorap

SUMAGOT na po ang BALIK ISLAM na NANINIRA sa BIBLIYA kaugnay sa post natin na "Bagong kontra-kontra ng Balik Islam."

Itinatanong po niya kung may kontra-kontra pa sa mga na-QUOTE niyang mga INTERPRETASYON sa S13:38 at S22:52 ng kanilang aklat.

Ganito po ang ibinigay niyang mga INTERPRETASYON:

Sura 13:38"And, Truly, We sent forth Apostles before thee, and We appointed for them wives and offspring; and it was not given to any apostle to produce a miracle save at God's behest. every age has had its revelation;"

Sura; 22:52? "Yet whenever we sent forth any Apostle or prophet before thee, and He was hoping [that this warning would be heeded] satan would cast an asper-sion on his innermost aims; but God renders null & void whatever aspersion satan may cast; and God makes His messenger clear in and by themselves for God is all knowing, wise."

Heto po ang tanong niya: "AYAN PO Mga kaibigan, magkakontra po ba ang nasabing Dalawang Sura na syang ibig palabasin nitong si Mr. Cenon Bibe?"

Hindi ko po alam kung MATATAWA ako o MAIIYAK sa ESTILO ng BALIK ISLAM na kausap natin.

May magkakontra pa po ba riyan sa mga IBINIGAY NIYANG talata?

Natural matapos niyang LIKUTIN, KALIKUTIN, MANIPULAHIN at I-CORRUPT ay NAALIS na NIYA ang KONTRA-KONTRA.

WALA pong PINAG-IBA iyan sa isang CRIME SCENE. Malamang na "MALINIS" na ang PINANGYARIHAN ng KRIMEN matapos na ito ay LINISIN. Tama po ba?

Pero kahit man po LINISIN ang isang MALI e LILITAW at LILITAW pa rin ang MALI.

Ang MALINAW po ngayon ay ito: HINDI MAGDADALAWANG ISIP ang BALIK ISLAM na KAUSAP NATIN na BALUKTUTIN at MANIPULAHIN ang isang TALATA basta lang MAIGIIT NIYA ang MALI.

Kita ninyo INULIT na naman po niya ang PINUNA nating PANLILIKOT, PANGKAKALIKOT at PAGMAMANIPULA sa SINABI ng INTERPRETASYON ng MGA SKOLAR NILA.

Tapos ay PILIT pa po NIYA TAYONG PINAIIKOT e.

MALINAW na ang IBINIGAY NIYANG INTERPRETASYON ay HINDI LANG KINORAP at BINAGO, IYAN din ay KONTRA-KONTRA sa INTERPRETASYON ng APAT pang MUSLIM SKOLAR.

At diyan po ay MAKIKITA natin ang isa pang MABANTOT na ESTILO nitong BALIK ISLAM na UMAATAKE sa BIBLIYA.

HINDI SILA MATATAKOT o MAGDADALAWANG ISIP na BALUKTUTIN ang isang TEKSTO basta MAIPILIT LANG NILA ang MALI NILANG GUSTO.

At iyan naman po ang NAKAKATAKOT.

Diyan pa lang ay lumalabas na KADUDA-DUDA ang LAHAT ng SINASABI NIYA dahil HINDI TAYO TIYAK kung TOTOO ba iyon o BINALUKTOT na lang NIYA.

Para po MAKITA NINYO ang MALINAW na HALIMBAWA ng PAMBABALUKTOT na iyan ay paki KUMPARA po ninyo ang SINABI NIYA sa SINABI ng APAT na SKOLAR ng ISLAM.

HETO po ang IPINAGPIPILITAN NIYANG INTERPRETASYON sa S22:52:

"Yet whenever we sent forth any Apostle or prophet before thee, and He was hoping [that this warning would be heeded] satan would cast an asper-sion on his innermost aims; but God renders null & void whatever aspersion satan may cast; and God makes His messenger clear in and by themselves for God is all knowing, wise."Ayan, pinalalbas niya riyan na NAGSUGO raw ng APOSTOL o PROPETA ang DIYOS NILA BAGO PA SUGUIN ang kanilang PROPETA.

Heto naman po ang sabi ng APAT pang IBANG SKOLAR na MUSLIM:

MUHAMMAD YUSUF ALI:

S22:52, "Never did We send an apostle or a prophet before thee, but, when he framed a desire, Satan threw some (vanity) into his desire: but Allah will cancel anything (vain) that Satan throws in, and Allah will confirm (and establish) His Signs: for Allah is full of Knowledge and Wisdom:"

HETO po ang INTERPRETASYON ni MUHAMMAD MOHSIN KHAN:

S22:52, "Never did we send a Messenger or a Prophet before you but when he did recite the revelation or narrated or spoke, Shaitan (Satan) threw (some falsehood) in it. But Allah abolishes that which Shaitan (Satan) throws in. Then Allah establishes His Revelations. And Allah is All-Knower, All-Wise: " (http://www.searchtruth.com/chapter_display.php?chapter=22&translator=5&mac=)

Heto po ang INTERPRETASYON ni MUHAMMAD PICKHALL:

S22:52, "Never sent We a messenger or a prophet before thee but when He recited (the message) Satan proposed (opposition) in respect of that which he recited thereof. But Allah abolisheth that which Satan proposeth. Then Allah establisheth His revelations. Allah is Knower, Wise; " (http://www.searchtruth.com/chapter_display.php?chapter=22&translator=4&mac=)

At ang kay MUHAMMAD HABIB SHAKIR:

S22:52, "And We did not send before you any messenger or prophet, but when he desired, the Shaitan made a suggestion respecting his desire; but Allah annuls that which the Shaitan casts, then does Allah establish His communications, and Allah is Knowing, Wise," (http://www.searchtruth.com/chapter_display.php?chapter=22&translator=3&mac=)

Sa APAT pong iyan ay LAHAT NAGSASABI na HINDI NAGSUGO ng APOSTOL o PROPETA BAGO SINUGO ang PROPETA ng ISLAM.

Sa simple pong PAGKUKUMPARA ay MALINAW na BINAGO, PINALITAN, NILIKOT at MINANIPULA ng kausap nating BALIK ISLAM ang KAHULUGAN ng S22:52 para lang MA-COVER UP ang KONTRA-KONTRA sa pagitan ng S13:38 at S22:52.

Pero ano po ang naging resulta?

NALANTAD ang DAGDAG pang BALUKTOT na GAWAIN ng kausap nating BALIK ISLAM.

Nakikita natin ngayon na NAPAKADALI NIYANG BALUKTUTIN at I-CORRUPT ang mga SINASABI ng mga SKOLAR NILA para lang MAPAGTAKPAN ang KABULUKAN ng mga INTERPRETASYON na GAMIT NILA.

AYAW na lang pong TANGGAPIN ng BALIK ISLAM ang KATOTOHANAN na iyan dahil MALINAW na HINDI LANG ang mga INTERPRETASYON ng mga SKOLAR NIYA ang KONTRA-KONTRA kundi maging ang mga SKOLAR NILA ay KONTRA-KONTRA na rin.

Ang nakakatawa po ay hindi ba itong BALIK ISLAM ang MAHILIG MAGBINTANG at MANIRA sa BIBLIYA na KONTRA-KONTRA raw?

Hindi po ba PAULIT-ULIT na nating NAIPAKITA at NAPATUNAYAN na WALANG KONTRA-KONTRA sa BIBLIYA?

Yun pala ay SILA ang PURO KONTRA-KONTRA,hindi po ba?

Kung SINO ang MARUMI ay SIYA PA ang NAGAGAWANG MAMINTAS sa MALINIS.

Salamat po.

No comments:

Post a Comment