Tuesday, July 28, 2009

Hesus 'propeta lang'?

SAGUTIN po natin ang isang REAKSYON ng BALIK ISLAM na NANINIRA sa BIBLIYA.

Iyan po ay kaugnay sa PAGPUPUMILIT NIYA na "PROPETA LANG" ang PANGINOONG HESUS.

Sabi niya, "Hindi po talaga unawa nitong si Mr. Cenon Bibe mga giliw na tagasubaybay. BUMASA PO TAYO MGA KAIBIGAN NG MGA TALATA MULA PO MISMO SA BIBLIYA basa po: "JOHN 4: [verse 19;] THE WOMAN SAITH UNTO HIM, SIR I PERCEIVED THAT THOU ART A PROPHET."

KAHIT KAILAN po ay HINDI NATIN SINABI na "HINDI PROPETA" ang PANGINOONG HESUS.

Sinusubukan po ng BALIK ISLAM na kausap natin na ILIHIS at ILIGAW ang ISYU.

Ang simpleng katotohanan po kasi ay SI HESUS ang PERFECT PROPHET.

Ang PROPETA po kasi ay isang MAY DALA sa SALITA ng DIYOS.

Sabi po ng DIYOS sa Deuteronomy 18:18, "MAGBABANGON AKO para sa kanila ng isang PROPETA na tulad mo mula sa gitna ng kanilang mga kaanak, at ILALAGAY KO ang AKING MGA SALITA sa KANYANG BIBIG; SASABIHIN NIYA sa KANILA ang LAHAT ng INIUTOS ko sa KANYA."

MALINAW po riyan na ILALAGAY ng DIYOS ang KANYANG SALITA sa BIBIG ng PROPETA.

Ang mga SALITA ng DIYOS sa Deut 18:18 ay sa PANGINOONG HESUS NATUPAD.

Iyan po ang dahilan kung bakit ang BABAE sa talata na ginamit ng BALIK ISLAM (Jn 4:19) ay NAKITA na ang PANGINOONG HESUS ay "ISANG PROPETA."

Sabi po ng babae (batay sa tekstong padala ng BALIK ISLAM), "I PERCEIVED THAT THOU ART A PROPHET."

TAMA at TOTOO po ang SINABI nung BABAE sa Jn 4:19. Ang PANGINOON ay PROPETA dahil SIYA ANG PROPETANG KATULAD ni MOISES ayon sa Deut 18:18.

At kaugnay po niyan ay PERFECT PROPHET ang PANGINOONG HESUS dahil SIYA MISMO ang SALITA ng DIYOS at SIYA MISMO ay DIYOS.

MALINAW po iyang SINASABI sa PATOTOO ng APOSTOL na si JOHN.

Sabi ni JOHN sa Jn1:1, "Sa pasimula ay ang SALITA, at ang SALITA ay KASAMA ng DIYOS, at ang SALITA AY DIYOS."

Sino po ang SALITA na IYAN?

Ang PANGINOONG HESUS! SIYA ang SALITA NG DIYOS!

PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

INILILIHIS LANG ng BALIK ISLAM na KAUSAP NATIN ang TOTOONG ISYU.

Kunwari ang isyu ay kung propeta o hindi si Kristo.

HINDI po iyan ang ISYU. PANLOLOKO po iyan.

Ang ISYU ay ang SINASABI NIYANG "PROPETA LANG" ang KRISTO.

HINDI NIYA iyan MAPATUNAYAN kaya NILALANSI at NILILINLANG na lang NIYA KAYO.

Ang SIMPLENG KATOTOHANAN po ay SI HESUS ang PROPETANG TINUTUKOY sa Deut 18:18.

Pero HINDI "LANG" SIYA PROPETA.

SIYA po ay DIYOS ANAK na SINUGO ng DIYOS bilang PROPETA para sabihin sa atin ang mga KAUTUSAN ng KANYANG AMA.

2 comments:

 1. Ang PROPETA po kasi ay isang MAY DALA sa SALITA ng DIYOS. (So malinaw po magkaiba po talaga yon! Opo kumpurmi ako sa sinasabi nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan, na ang propheta ay isang tao na isinugo ng Dios para mangungusap sa isang partikular na lahi or sa sangkataohan. wala po tayong tutol dyan! pero sa kalagayan ni Kristo mga kaibigan ayon sa Paniniwala at unawa nitong si Mr. Cenon Bibe ay iba dahil ang unawa nya po si Kristo ay Dios! so sa makatwid mga kaibigan propheta pa po bang maituring ito? aba eh! hindi na po! sa halip ang ipinakikita sa atin nitong si Mr. Cenon Bibe ay isang dios na daladala ang mga Salita nya mismo! hindi po ba mga kaibigan? dios po na may Daladala ng Salita ng Dios! o Dios na daladala ang kanyang Salita!hindi po ba ganyang ang gustong ipauunawa sa ating nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan? mag-isip po tayo mga kaibigan!)

  Sabi po ng DIYOS sa Deuteronomy 18:18, "MAGBABANGON AKO para sa kanila ng isang PROPETA na tulad mo (Mga kaibigan kanino po nangungusap ang Dios sa tagpo po'ng iyon? sa Deuteronomy 18:18 mga giliw na tagasubaybay? hindi po ba kay Moses mga kaibigan? paghahambingin po natin mga kaibigan kong sino itong propheta na darating na katulad po ni Moses mga kaibigan. gagawa po tayo ng paghahambing sa ibabang bahagi.) mula sa gitna ng kanilang mga kaanak, at ILALAGAY KO ang AKING MGA SALITA sa KANYANG BIBIG; SASABIHIN NIYA sa KANILA ang LAHAT ng INIUTOS ko sa KANYA

  comparison-----Moses-----Muhammad-----Jesus-----
  Birth----------Usual-----Usual------Unusual-----
  family------married-----married----not married--
  death----------usual-----usual------unusual-----
  career---propht/stateman-proht/stateman-prophet-
  force imig----Median-----Median-------None------
  encountr----hot pursuit-hot pursuit--no semilar-
  result encounter-victory--victory---------------
  wrtng rev--inhislifetym--inhislifetym--afterHim-
  teachings--spiritual/legal-spritual/leagal-sprtl

  At kaugnay po niyan ay PERFECT PROPHET ang PANGINOONG HESUS dahil SIYA MISMO ang SALITA ng DIYOS at SIYA MISMO ay DIYOS. (ito po ba ang pagkakaalam at pagkakakilala ng isang Prophetang nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan? matatawag pa po bang isang propheta ang isang dios na daladala mismo ang kanyang mga salita? yon po'ng unang pakahulogan nya sa ibig sabihin ng isang propheta sa may itaas po ay tanggap ko po mga giliw na tagasubaybay! pero po kong Dios na po mismo ang mangungusap, na tuwiran na naman po'ng lalabag sa mismong sinasabi ng Dios sa Bibliya; paki basa po: John 1:18, 5:37, Exodus 33:20 & 1Tim 6:16 propheta pa rin po ba yon na matatawag? mag-isip po tayo mga kaibigan!)

  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS! (ilan po ang pinupuri nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan? IISANG DIOS PO BA? pakipansin po mga giliw na tagasubaybay! dalawa po ang pinupuri nitong si Mr. Cenon Bibe at hindi po iisa na naayon sa katuruan ng Bibliya at kay Kristo!)

  SIYA po ay DIYOS ANAK (PAKIBASA PO ISAIAH 43:10-11 MEDYO KAHIT ANONG GAWIN TALAGA NITONG SI MR. CENON BIBE MGA KAIBIGAN LUMILIHIS PO TALAGA SYA SA MGA SINASABI NG BIBLIYA! pakibasa lamang po ang nasabing talata sa Isaiah mga kaibigan.) na SINUGO ng DIYOS (SO IISA PA RIN PO BA MGA KAIBIGAN ANG KILALANG DIOS NITONG SI MR. CENON BIBE MGA GILIW NA TAGASUBAYBAY? pakipansin po lamang ang style nitong taong ito.) bilang PROPETA para sabihin sa atin ang mga KAUTUSAN ng KANYANG AMA. (so mga kaibigan iyan po ang kilala at alam na nag-iisang Dios nitong si Mr. Cenon Bibe mga giliw na tagasubaybay, iisang Dios daw po yon para sa kanya; na may dios Anak at Dios Ama! kawawa naman po itong taong ito mga kaibigan wala po talagang utak!)

  ReplyDelete
 2. NASAGOT na po natin ang mga COMPARISON na ginawa ng BALIK ISLAM sa itaas.

  Paki click po sa KALIWA (sa TOPIC LIST o LABELS) ang "8 irrefutable arguments," "3 'Unlikes' nina Hesus at Moises," "Deut 18:18," "Propetang tulad ni Moises."

  Sa itaas po ay makikita natin na HINDI PAGKA-PROPETA ang COMPARISON na GINAWA NIYA. Mga DAGDAG LANG na mga CRITERIA ang IBINIGAY NILA.

  May DALAWA pong BASIC na PAGKAKATULAD kay MOISES ang PROPETANG tinutukoy sa Deuteronomy 18:18: Una ay PROPETA (NILAGYAN ng DIYOS ng KANYANG SALITA) at ISRAELITA (galing sa GITNA ng mga ISRAELITA).

  Ang gusto pong IHIRIT ng BALIK ISLAM DIYAN ay ang PROPETA nilang si MUHAMMAD.

  ITANONG po NATIN sa KANILA kung LALAPAT sa PROPETA NILA ang DALAWANG CRITERIA na SINABI sa Deut 18:18.

  UNA, DIYOS BA ang NAGLAGAY ng SALITA sa BIBIG ng PROPETA NILA?

  PANGALAWA, ISRAELITA po ba si PROPETA MUHAMMAD?

  Sa dalawa pong iyan ay PAREHONG HINDI ang SAGOT.

  Una, NAKAUSAP po ba MISMO ng DIYOS ang PROPETA ng ISLAM?

  Mismo pong mga MUSLIM ang MAGSASABI sa inyo na NEVER NAKAUSAP MISMO ng DIYOS ang kanilang PROPETA.

  Ayon po mismo sa ARAL NILA, ang NAKAUSAP po ng PROPETA NILA at NAGLAGAY ng mga SALITA sa KANYANG BIBIG ay ang ANGHEL na si JIBRIL o GIBRIL.

  HINDI PO DIYOS ang ANGHEL.

  Pangalawa, HINDI po ISRAELITA ang KANILANG PROPETA. Siya po ay isang ARABO.

  TANGING ang PANGINOONG HESUS ang NILALAPATAN ng DALAWANG CRITERIA na IBINIGAY sa Deut 18:18.

  Si HESUS po kasi ay NAKAUSAP MISMO ng DIYOS AMA DOON PA SA LANGIT at DIYOS AMA mismo ang NAGLAGAY ng SALITA sa KANYANG MGA BIBIG.

  Noong NAGKATAWANG TAO po si HESUS ay BUMABA SIYA sa GITNA ng mga ISRAELITA at doon pa mo mismo sa LAHI ng HARING DAVID.

  Kaya NANANAGINIP LANG po ang mga TAO na TUMUTUTOL diyan.

  PURIHIN si HESUS! PURIHIN ang DIYOS!

  ReplyDelete