Friday, July 31, 2009

Kristiyano ang bumastos kay Kristo?

BIGYANG daan po natin ang reaksyon ng isang BALIK ISLAM sa post natin na may pamagat na "Hesus sinungaling, sabi ng isang Balik Islam."

Sabi niya, "sa totoo lang po kayong mga kristyano ang bumabastos sa pangalan ni Jesus(a.s.) dahil kung anu-anong dagdag ang ginawa ninyo sa pangalan niya tulad ng "cristos"(hindi naman nya sinabing ganun ang itawag sa kanya at hindi siya marunong mag-Greek)Nazareno at kung anu-ano pa. Bilang isang Muslim si Jesus ay ginagalng namin ng lubusan ang dakilang Propetang ito at maraming talata sa Banal na Qur'an ang mababasa ang panagalan nya PERO HINDI po sya diyos(3:51)malamang NAMISINTERPRET mo na naman ang mga text ng Balik-Islam na kausap mo,katiyakan hindi ka magiging ganap na Muslim kung hindi mo kikilalanin si Jesus(a.s.)bilang isang dakilang propeta ng Allah. "

Paano naging pambabastos ang PAGKILALA kay HESUS bilang PINILI ng DIYOS?

Hindi mo ba alam na iyan ang kahulugan ng KRISTO?

Paano naging pambabastos ang TAWAGIN si HESUS bilang taga-NAZARETH kung saan Siya lumaki?

Hindi mo ba alam na iyan ang kahulugan ng NAZARENO?

Hindi ko alam kung gaano ka na katagal na BALIK ISLAM pero MALIWANAG na KOKONTI pa ang ALAM MO sa mga GINAGAWA ng mga NAGPASOK sa IYO DIYAN.

Huwag kang magagalit pero GINAGAWA KA NILANG BOBO.

Tingnan mo na lang ang mga ITINURO NILA sa IYO na "pambabastos" daw kay Hesus.

Hindi ba PAPURI pa nga ang KILALANIN ang PINILI ng DIYOS?

Hindi ba NATURAL LANG na TAWAGING NAZARENO ang pinaniniwalaan kamo ninyong propeta na LUMAKI sa NAZARETH?

Kahit ikaw ay MAKAKAKITA na HINDI PAMBABASTOS ang mga iyan.

Ngayon, pasensiya ka na pero NAKIKITA KO na GINAGAWA KANG MANGMANG ng mga NAGTUTURO sa IYO diyan sa pagiging BALIK ISLAM.

Tingnan mo pa ha.

ITINURO NILA sa IYO na "HINDI MARUNONG MAG-GREEK si HESUS."

Hindi mo ba alam na LUMAKI si HESUS sa NAZARETH kung saan ang isa sa PANGUNAHING WIKA ay GREEK?

Para Siyang BISAYA na LUMAKI sa MAYNILA na karamihan ay TAGALOG ang SALITA.

Sa tingin mo ba ay LALAKI ang BISAYA sa MAYNILA na HINDI SIYA MATUTUTONG MAG-TAGALOG?

COMMON SENSE, hindi ba?

Diyan pa lang ay HALATANG-HALATA NA ang PAMBABALUKTOT NILA sa PAG-IISIP MO.

Heto pa.

Nung simulan ka nilang KUMBINSIHIN na mag-BALIK ISLAM ay MARUNONG KA NA BA ng ARABIC?

HINDI, di ba?

So, ANO ang GINAMIT NILA para ITURO SA IYO ang mga SINASABI DAW ng QUR'AN?

Hindi ba ang mga INTERPRETASYON o KAHULUGAN o MEANINGS na GAWA ng mga SKOLAR NILA?

Ngayon, kung babasahin mo ang mga mga POST ko rito patungkol sa mga KAMALIAN at KONTRA-KONTRA ng mga INTERPRETASYON na yan ay MAKIKITA MO na WALA sa mga KAPATID MO ang MAKATUTOL o MAKASAGOT.

Bakit HINDI SILA MAKATUTOL o MAKASAGOT?

Dahil ALAM NILA na TAMA at TOTOO na PUNO ng KAMALIAN at KONTRADIKSYON ang mga INTERPRETASYON na iyan.

Pero tingnan mo uli ha. Hindi ba SINASABI NILA na GALING sa QUR'AN ang mga SINASABI ng INTERPRETASYON na iyan?

Totoo kaya iyan?

HINDI. Iyan ay KASINUNGALINGAN.

Ikaw na mismo ang MAG-ISIP.

Ang mga SKOLAR na MUSLIM at ang mga MANGANGARAL na BALIK ISLAM ang NAGSASABI na "PERFECT" daw ang QUR'AN at "WALANG CONTRADICTION."

Hindi ba NARINIG MO IYAN sa KANILA?

Pero SURIIN MO ang mga INTERPRETASYON na GAMIT NILA sa PAGTUTURO sa IYO, ang mga IYAN ay PALPAK at KONTRA-KONTRA.

At HINDI NILA MATUTUTULAN IYAN. Kahit ISUMBONG MO PA sa KANILA na SINABI KO IYAN.

Ngayon, dahil sinasabi nilang GALING sa QUR'AN ang mga SINASABI ng mga INTERPRETASYON na MALI-MALI at KONTRA-KONTRA, ibig ba nilang sabihin na sa QUR'AN GALING ang mga MALI-MALI at KONTRA-KONTRA na iyan?

HINDI ba KALAPASTANGANAN sa QUR'AN iyan?

Alam mo, kung gusto mo talagang mag-Muslim ay KARAPATAN MO IYAN. HINDI KA PIPIGILAN ng mga KRISTIYANO.

Pero hindi ba DAPAT ay nag-MUSLIM KA dahil sa NAKITA MO ang KATOTOHANAN sa ISLAM at HINDI DAHIL NALOKO KA gamit ang mga PALPAK na INTERPRETASYON?

Huwag sanang sasama ang loob mo pero MARAMI ka pang HINDI ALAM sa mga GINAGAWA ng ibang BALIK ISLAM, lalo na yang mga NAGPAPALAGANAP diyan.

Kung alam mo lang kung paano BASTUSIN at MURAHIN ng ilang BALIK ISLAM ang PANGINOONG HESUS ay DUDUGO ang UTAK MO.

Sa ngayon ay tila PURO MAGAGANDA PA ang IPINAKIKITA NILA sa IYO kaugnay sa "PAGGALANG" at "PAGMAMAHAL" KUNO NILA sa PANGINOONG HESUS.

Ang tanong ay ANO KAYA ang SASABIHIN NILA kapag PASOK NA PASOK ka na riyan?

Sorry kung masakit ang ibang nasasabi ko. Minsan talaga ay masakit ang KATOTOHANAN.

Pero ba't di mo subukang SURIIN ang mga sinasabi ko? WALANG MAWAWALA sa IYO kung MAGSUSURI KA, lalo na sa mga KAMALIAN at KONTRA-KONTRA ng mga INTERPRETASYON na GINAGAMIT NINYO.

Kung MALI AKO ay MAKIKITA MO naman, hindi ba?

Malay mo kung mali nga ako. E di nalaman mo nang ganap. Tama ba?

SUBUKAN MO lang MAGSURI. 'Yon lang.

Salamat.

10 comments:

 1. ITULOY po natin ang PAGBIBIGAY ng mga PATUNAY na HINDI LITERAL ang KAHULUGAN ng "3 DAYS and 3 NIGHTS" (Bakit sinabi din ba Kristo dyan sa Matt 12:40 na hindi Literal ang mga Pangungusap nyang yan? saan mababasa Mr. Cenon Bebi? 3 Days & 3 Nights pilit po talagang binabaluktot nitong si Mr. Cenon Bebi ang mga PAngugnusap ni Kristo na iyon! bakit kaya? ano po kaya ang malaking Dahilan bakit hindi Matanggap ni Mr. Cenon Bebi ang mga pangungusap ni Kristo sa Matt 12:40 PAtungkol sa 3 Days & 3 Nights? sumasalungat ba ito sa kanyang Ginagawa at Pinaniniwalaan? bakit kailangang baliin salungatin kokntrahin ni Mr. Cenon Bebi ang malinaw, klaro at napakadaling intindihin na mga pangungusap ni Kristong iyan mga kaibigan?)katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 12:40. (na 3 Days & 3 Nights na ginagawa po ni Mr. Cenon Bebi na 1 Day & 2 Nights. mga kaibigan kong saan saan na lamang po kumukuha ng mga patunay itong si Mr. Cenon Bebi hindi po sapat para sa kanya ang mga pangungusap ni Kristo sa Matt 12:40 mapatunayan lamang po nya na mali si Kristo sa kanyang sinabing 3 Days & 3 Nights, at masabing tama si Mr. Cenon Bebi sa kanyang tangang paniniwala na ang ibig nasabing sa nasabing talata Matt 12:40 ay 1 Day & 2 Nights po lamang ayon sa katangahang paniniwala ni Mr. Cenon Bebi. napakalinaw po mga kaibigan, Sumasalungat at Kumukontra po itong si Mr. Cenon Bebi hindi lang po sa kanyang Bibliya kundi pati na rin po kay Kristo!)

  The Genealogy of Jesus

  Watch now how the Christian Fathers have Foisted the incestous Progenies of the Old testament upon their Lord and Saviour, Jesus Christ, in the New Testament . for a Man who had no Genealogy, they have manufactured One for Him. And what a Genealogy! Six Adulterers and offspring of INCEST are imposed unpon this holy Man of God. Men & Women deserving to be Stoned to Death according to God’s Law, as revealed through Moses, and further to be ostracised and debarred from the House of God for generations.

  INOBLE ANCESTRY:

  Why should God give a “father” (Joseph) to His “son” (Jesus)? And why such an ignoble ancestry? “THIS IS THE WHOLE BEAUTY OF IT’” say the pervert. “GOD LOVED THE SINNER SO MUCH THAT HE DISDAINETH NOT TO GIVE SUCH PROGENITORS FOR HIS ‘SON.’”

  ONLY TWO COMMISSIONED:

  Of the four Gospel writers, God “inspired” only two of them “commissioned?” to record the Genealogy of His “son.” to make it easy for you to compare the “father and the Grandfather” of Jesus Christ in both the “inspired” list, I have culled the names only, God “inspired” Matthew to record only 26 ancestors for His “son.” But Luke also “inspired,” gathered up 41 Forefathers for Jesus. The only names common to these two (2) lists between David and Jesus is JOSEPH and that, too, a “suppposed” father according to Luke 3:23 (AV). This one name is glaring. You need no Fine-Touch comb to Catch it. It is Joseph the Caperter. You will also easily oberve that the list are so Grossly Contradictory. Could both the lists have emanated from the same source, i.e. God?

  ReplyDelete
 2. THE GENEALOGY OF Jesus from David to Jesus

  According to Matthew ---- Accordintg to Luke

  D A V ID-------------------DAVID

  1. Solomon-----------------1. Nathan

  2. Roboam------------------2. Mattatha

  3. Abia--------------------3. Menan

  4. Asa---------------------4. Melea

  5. Josaphat----------------5. Eliakim

  6. Joram-------------------6. Jonan

  7. Ozias-------------------7. Joseph

  8. Joatham-----------------8. Juda

  9. Achaz-------------------9. Simeon

  10. Ezekias---------------10. Levi

  11. Manasses--------------11. Matthat

  12. Amon------------------12. Jorim

  13. Josias----------------13. Eliezer

  14. Jechonias-------------14. Jose

  15. Salathiel-------------15. Er

  16. Zorobabel-------------16. Elmodam

  17. Abiud-----------------17. Cosam

  18. Eliakim---------------18. Addi

  19. Azor------------------19. Melchi

  20. Sadoc-----------------20. Neri

  21. Achim-----------------21. Salathiel

  22. Eliud-----------------22. Zorobabel

  23. Eleazar---------------23. Rhesa

  24. Matthan---------------24. Joanna

  25. Jacob-----------------25. Juda

  26. Joseph----------------26. Joseph

  27. Jesus-----------------27. Semei

  --------------------------28. Mattathias

  --------------------------29. Maath

  --------------------------30. Nagge

  --------------------------31. Esli

  --------------------------32. Naum

  --------------------------33. Amos

  --------------------------34. Mattathias

  --------------------------35. Joseph

  --------------------------36. Janna

  --------------------------37. Melchi

  --------------------------38. Levi

  --------------------------39. Matthat

  --------------------------40. Heli

  --------------------------41. Joseph

  --------------------------42. Jesus

  FULFILLING PROPHECY?
  Matthew & Luke are Over-Zealous in making DAVID the King, the prime ancestor of Jesus, because of the False notion that Jesus was to sit on the "THRONE OF HIS FATHER DAVID" (Acts 2:30). The Gospels BELIE This Prophecy, for they tell us that instead of Jesus Sitting on his Father's (DAVID) Throne, it was Pontious Pilate, a ROMAN Governor, a Pagan who sat on that very Throne and Condemmed its Rightful HEIR? (Jesus) to Death. "Never mind," says the Evangelist, "IF NOT IN HIS FIRST COMING, (simply because Jesus Failed in His first coming!) THEN IN HIS SECOND COMING HE WILL FULFILL THIS PROPHECY & THREE HUNDRED OTHERS BESIDE." (so many Christians of today a knowledgable Christian as that really accept that Jesus is a Failure!) But with their extravagant enthusiasm to trace the Ancestry of Jesus PHYSICALLY to David (for this is actually what the Bible say - THAT THE FRUIT OF HIS (David's) LIONS, ACCORDING TO THE FLESH" (literally not metaphorically Acts 2:30), both the "Inspired" Authors trip and Fall on the very First Step.

  Matthew 1:6 says that Jesus was the Son of DAVID through SOLOMON (with a thousand wives?), but Luke 3:31 on the other hand says that he(Jesus) was the son of DAVID through NATHAN. One need not to ba a Gyneacologist to tell by no stretch of the Imagination could the seed of DAVID reach the Mother of Jesus both through SOLOMON & NATHAN at the same time? We know that both the Authors (Matthew & Luke) are Confounded Liars, because Jesus as we all know was Conceived Miraculously, without any Male intervention. That even if we Concede a Physical Ancestry through DAVID, both authors would still be Proved Liars for the Obvious Reason.

  ReplyDelete
 3. WALA pong NAITUTOL KAHIT ISA ang ATING KAUSAP na BALIK ISLAM.
  (for a Man who had no Genealogy, they have manufactured One for Him. And what a Genealogy! Six Adulterers and offspring of INCEST are imposed unpon this holy Man of God.)

  Both GENEALOGIES SHOW that EITHER WAY (up the LINE of JOSEPH or up the LINE of MARY), JESUS CAME from the FAMILY of DAVID.

  (because Jesus as we all know was Conceived Miraculously, without any Male intervention. That even if we Concede a Physical Ancestry through DAVID, both authors would still be Proved Liars for the Obvious

  MAGKAIBA po talaga (MAGKAKONTRA PO! Mr.Cenon Bebi! palusot ka pa!) ang mga SALINGLAHI na binabanggit sa Matthew (God “inspired” Matthew to record only 26 ancestors for His “son.”) at Luke:(But Luke also God “inspired,” gathered up 41 Forefathers for Jesus. isipin po natin mga giliw na tage subaybay sa blog na ito. si Matthew at Luke kaya iisa ang kanilang source? who inspired Matthew & who inspired Luke? nagtatanong lamang po!) Ang nasa Mt 1:1-18 po ay ang SALINGLAHI ayon sa LINYA ng STEPFATHER ni Hesus na si JOSEPH. (Salamat naman at umamin din po si Mr. Bebi, STEPFATHER pala! pls take note po! for a Man who had no Genealogy, they have manufactured One for Him. And what a Genealogy! Pakipansin na lamang po mga giliw na tagasubaybay sa blog na ito ni Mr. Cenon Bebi ang mga pangalang binaggit sa Matt #26 & #27 end with Joseph and Jesus ganon din naman po sa book of Luke #41 & #42 Joseph and Jesus din po nagtatapos? This one name is glaring. You need no Fine-Touch comb to Catch it. It is Joseph the Caperter. You will also easily oberve that the list are so Grossly Contradictory. Could both the lists have emanated from the same source, i.e. God?)

  Samantala, ang nasa Lk 3:23-38 po ay ang SALINGLAHI ayon sa LINYA ng INA ni KRISTO na si MARIA. (Ah? ganon po pala magpalusot itong si Mr. Cenon Bebi. pero nasaan po ang pangalang Maria dyan? pati sa Salinglahi pala ni Maria po na Ginoo kong tawagin ni Mr. Cenon Bebi ay nandoon pa rin ang Pangalan ni Joseph ang Asawa mismo ni Maria? hindi po ba kayo nalilito? o baka naman ang iba sa inyo dyan eh natatawa na lamang po sa Katangahang ito ni Mr. Cenoin Bebi?)

  ReplyDelete
 4. DENYING the TRUTH (What Truth? That you Fabricated Genealogy, For a Man who had no Genealogy? mga kaibibigan at mga masugid na taga subaybay sa blog na ito they have manufactured One 'genealogy' for Him/Jesus.) that the GENEALOGIES in LUKE and in MATTHEW are (are all Fabricated... We know that both the Authors (Matthew & Luke) are Confounded Liars, because Jesus as we all know was Conceived Miraculously, without any Male intervention. hindi pa po ba alam ni Mr. Cenon Bebi ang totoong Jesus? mga kaibigan bahala na lamang po kayong humusga sa pananaw nitong si Mr. Cenon Bebi!) TWO DIFFERENT LISTS DOES NOT make them CONTRADICTORY. (ang issue po dito Mr. Cenon Bebi ay ang Genealogy lang po ni Jesus, na kong tutousin po wala naman po talagang Genealogy! hindi po ba mga kaibigan? hindi po natin dito tinatalakay ang genealogy ni Joseph or ang genealogy ni Mary. ang pinag-uusapan po natin dito ay ang nag-iisa lang dapat na Genelogy ni Jesus! kong mayroon nga syang genealogy? pero hindi po ba we all know that Jesus was Conceived Miraculously, without any Male interventioninfact from a virgin. now papaano po magkakaroon ng dalawa pang genealogy ang isang tao na wala naman genealogy? ganoon lamang po plain & simple! hindi po ba alam ni Mr. Cenon Bebi iyan?)
  (Why should God give a “father” (Joseph) to His “son” (Jesus)? And why such an ignoble ancestry?) ONE GENEALOGY (MATTHEW'S) is from DAVI'S SON SOLOMON. The OTHER (LUKE'S) is from ANOTHER SON, NATHAN. (PLEASE SEE the LIST PROVIDED and pls take note po, Pakipansin na lamang po mga giliw na tagasubaybay sa blog na ito ni Mr. Cenon Bebi ang mga pangalang binaggit sa Matt #26 & #27 end with Joseph and Jesus ganon din naman po sa book of Luke #41 & #42 Joseph and Jesus din po nagtatapos? This one name is glaring. You need no Fine-Touch comb to Catch it. It is Joseph the Caperter. You will also easily oberve that the list are so Grossly Contradictory. Could both the lists have emanated from the same source, i.e. God?)

  HE HIMSELF PROVIDED the EVIDENCE that SHOWS HIS IGNORANCE and LACK of COMMON SENSE. (Common Sense? meron ka noon Mr. Bebi? We know that both the Authors (Matthew & Luke) are Confounded Liars, because Jesus as we all know was Conceived Miraculously, without any Male intervention and infact from a Virgin. That even if we Concede a Physical Ancestry through DAVID, both authors would still be Proved Liars for a very Obvious Reason.

  ReplyDelete
 5. Mga kaibigan may nagtext po sa atin at nakikiusap na ipost daw po natin ang nasabing palitan nila ni Mr. Cenon Bibe ng mga text messages;

  Patungkol po ito mga kaibigan sa talata ng Bibliya Exodus 20:1-6

  and I Quote;

  verse 1; And God speak all these words saying,

  verse 2; I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

  verse 3; Thou shalt have NO OTHER GODs before me.

  verse 4; Thou shalt not Make unto thee ANY (or Kahit ANO!) GRAVEN IMAGE, or ANY LIKENESS of Anything that is in HEAVEN above , or that is in the EARTH beaneth, or that is in the WATER under the EARTH;

  verse 5; Thou shall not bow down thyself to them, nor serve them; for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the INIQUITY of the Father upon the Children unto the third and fourth generation of them that hate me;

  verse 6; And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep my Commandments

  ito po ang naging text message ni Mr. Bibe mga kaibigan;

  Cenon Bibe text;
  Mga walang alam lang po ang Nagsasabi na SUmasamba Kami (katoliko) sa DyusDyusan. Dyan nyo makikita na ang Naninira sa Amin ay MAbabang URI ang TALINO. "iyan po mga kaibigan ang naging text nitong napakatalinong si Mr. Cenon Bibe sa ating Kapatid na Muslim, so anong klaseng talino naman kaya meron itong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan pagdating sa usaping Exodus 20:4? pagmasdan nyo po ang mga naging palitan nila ng text ng ating kapatid na muslim mga kaibigan at giliw na tagasubaybay"

  Cenon Bibe text;
  Kung WALANG ALAM sa HISTORY ng BIBLE at HEBREO ay MAGKAKAMALI ng UNAWA sa EXodus 20:3-5 Gusto nyo Ipaliwanag ko? "PAgyayabang po nitong si Mr. Cenon Bebi mga kaibigan. kong maari pakibasa po mga kaibigan ang nasabing Talata Exodus 20:4, mahirap po bang intindihin ang mga nasabing talata mga kaibigan? kailangan nyo pa po ba ng isang Cenon Bibe para magpaliwanag sa napakalinaw at napakasimpling pangungusap na iyan sa Bibliya mga kaibigan?"

  ito po ang naging tugon ng ating KApatid na Muslim sa text po ni Mr. Cenon Bibe na iyon; buong-buo ko pong ilathala dito ayon sa paki-usap ng ating kapatid na Muslim mga kaibigan;

  Sagot po ng ating kapatid na Muslim mga kaibigan ay naka close & open Parenthesis sa mga text ni Mr. Cenon Bibe)

  Muslim reply text;
  "Ok. Naiintidan ko po kung takot kayong makaalam ng Paliwanag namin." (Sino ka naman para ipaliwanag ang Exodus 20:4 at bakit ka kailangang magpaliwanag brod aber? simply lang yan eh! GUILTY ka! dahil TALIWAS ang mga Ginagawa at Pinaniniwalaan ninyo sa mismong mga nakasulat sa Bibliya, hindi ba brod? at gusto mo ngayong PAlabasin na tama ka at wala kang kasalanan! sa kabila ng mga paglabag at pagsalungat ninyo sa mismong sinasabi ng Bibliya! hindi ba? ganon lang naman kasimply yon brod eh! gusto mong ipapaliwanag ang mga paglabag at mga pagkontra na ginagawa ninyo sa Bibliya!)

  ReplyDelete
 6. BAkit kayo natakot malaman ang paliwanag ko? Kung mali ako ay pwede nyo akong punahin. walang mawawala sa inyo.

  Muslim reply text;
  Bakit mo kailangang magpaliwang? may mga Nilalabag ka ba sa Exodus 20:4? kong sinunod ninyo ng buong puso ang malinaw na sinasabi sa Exodus 20:4 brod hindi mo na kailangang magpaliwanag pa! GAnon lamang po ka simply yon!

  Cenon Bibe;
  Ako po ay Nag-Aral ng OLd Testament Studies, Biblical Exegisis, Biblical Hermenneutics, Church History and Sacraments.

  "mapapansin po natin mga kaibigan na itong si Mr. Cenon Bibe ay may kayabangan po talaga!"

  Muslim reply text;
  Pwede mo bang iquote ang Exodus 20:4 brod?

  ito po ang naging text ni Mr. Cenon Bibe at reply ng ating Kapatid na Muslim sa text na ito ni Mr. Bibe mga kaibigan;

  Huwag kang gagawa (Oh huwag naman pala eh! naunawaan nyo po ba ang ibig sabihin ng HUWAG brod? huwag daw pong gagawa! sinunod nyo po ba yon?) para sa sarili mo ng DYUSDYOSAN (ibig sabihin noon brod mga rebulto at Imahen!) na nasa anyo ng nasa itaas, (Oh naman pala eh? papaano po ninyo inunawa ang napakalinaw na talatang yan brod? tingin ko hindi mo unawa talaga brod ang talatang yan!) lupa sa ibabaw o sa ilalim ng lupa. MAy tanong po ba kayo kaugnay dyan? (Wala po! Hatol po meron para sa hindi nakakaunawa at hindi nakakaintindi nitong napakalinaw na talatang ito! kaya ang Hatol ko po sa inyo Brod GUILTY!)

  Nasa Exodus 25:18-22 Nagpagawa ang Diyos ng mga Imahen ng Kerubin na Paalala sa Presensya Nya. (DITO PO MGA KAIBIGAN IPINAGDIDIINAN NA NAMAN PO NITONG SI MR. CENON BIBE NA HINDI LAMANG PO ANG BIBLIYA ANG KONTR-KONTRA! NGAYON PO KONG MAPAPANSIN NYO PATI MISMONG DIOS TUWIRAN NYA NA PONG INAAKUSAHAN NG KONTRA-KONTRA! ANG KERUBIN PO BA MGA KAIBIGAN AY DIOS?) sA num.21:8-9 ay Nagpagawa ng Imahen ng Ahas (HA? AHAS DAW PO? ANO PO BA ITONG PINAGSASABI NITONG SI MR. CENON BIBE MGA KAIBIGAN?) na Paalala sa Power nya (DITO PO MGA KAIBIGAN MARIING SINASABI NITONG SI MR. CENON BIBE NA ANG AHAS DAW PO AY SIMBULO NG LAKAS O POWER DAW PO NG DIOS?)

  Ganyan po kong unawain nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan ang mga Talatang nabangit. at ganyan din po kong papaano nya aakusahan ng pag Kontra-Kontra ang Dios Exodus 20:4 VS Exodus 25:18-22 parehong Exodus po mga kaibigan; ano ba talaga Cenon?

  ReplyDelete
 7. Mga Kaibigan ang mga post po natin sa itaas na bahagi ay iilan lamang sa mga Binaboy at Sinalaula nitong si Mr. Cenon Bibe mga giliw na taga subaybaybay;

  ito po ang iilan sa mga talata;

  1.) Like the Sign of Jonah; Matt 12:40 na malinaw at tuwiran po'ng pangungusap ni Kristo patungkol sa 3Days & 3 Nights na sya naman po'ng binali nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan at pilit po'ng ginagawang 1Day & 2Nights nitong si Mr. Cenon Bibe;

  2.) Genealogy of Jesus; Watch now how the Christian Fathers have Foisted the incestous Progenies of the Old testament upon their Lord and Saviour, Jesus Christ, in the New Testament . for a Man who had no Genealogy, they have manufactured One for Him. God “inspired” Matthew to record only 26 ancestors for His “son.” But Luke also “inspired,” gathered up 41 Forefathers for Jesus. pls refer to the above comparison.

  3.) Graven Image or Idols; Exodus 20:4 Thou shalt not Make unto thee ANY (or Kahit ANO!) GRAVEN IMAGE, or ANY LIKENESS of Anything that is in HEAVEN above , or that is in the EARTH beaneth, or that is in the WATER under the EARTH; na hindi po sinusunod nitong si Mr. Cenon Bibe, mga kaibigan ganito na po kalala itong si Mr. Cenon Bibe na kahit Bibliya nya man hindi nya makuhang sundin, sa halip po ay kinukontra at tinapatan pa itong Exodus 20:4 ng talata na mababasa din sa mismong book of Exodus! ito po mga kaibigan ang sabi nitong si Mr. Cenon Bibe; "Nasa Exodus 25:18-22 Nagpagawa ang Diyos ng mga Imahen ng Kerubin na Paalala sa Presensya Nya. V.S. Thou shalt not Make unto thee ANY (or Kahit ANO!) GRAVEN IMAGE, or ANY LIKENESS of Anything that is in HEAVEN above , or that is in the EARTH beaneth, or that is in the WATER under the EARTH Exodus 20:4" sa napalinaw na salungatang at kontra-kontra na iyan mga Kaibigan Katangahang ipinagyayabang pa rin nitong si Mr. Cenon Bibe na wala daw po'ng kontra-kontra sa Bibliya!

  ReplyDelete
 8. NAPAHIYA po nang HUSTO ang BALIK ISLAM na NANINIRA sa BIBLIYA.

  Noong una ay HINDI MAKATUTOL at HINDI MAKASAGOT sa mga INILABAS nating KATOTOHANAN na MALI-MALI at KONTRA-KONTRA ang mga INTERPRETASYON na GINAGAMIT NILA.

  Dahil marahil NAPAPAHIYA siya sa mga KAPATID NIYA na maaaring NAGTATANONG kung PAANO SASAGUTIN ang mga MAKATWIRAN at MATUWID NATING PAGPUNA ay sinubukan niyang sumagot.

  Nung sumagot siya ay LALO SIYANG NAPAHIYA at LALONG NALANTAD ang MALI-MALI at KONTRA-KONTRA NILA.

  NAG-IMBENTO po kasi SIYA ng PANIBAGONG INTERPRETASYON na sa halip na magpalinaw e LALONG NAGPALABO at NAGPAPANGIT sa POSISYON NILA.

  Sunod ay PINATUNAYAN NIYA na NAPAKADALING BALUKTUTIN, MANUPULAHIN at I-CORRUPT ng mga INTERPRETASYON NILA.

  Higit pa po riyan, NAPATUNAYAN NATIN na HINDI ang sinasabi nilang "PERFECT" na ARAL ng QUR'AN ang ITINUTURO NILA kundi ang mga GUNI-GUNI at IMBENTO LANG NILA at ng mga SKOLAR NILA.

  At dahil NALANTAD ang KATOTOHANANG GAWA-GAWA LANG NILA at ng mga SKOLAR NILA ang mga ITINUTURO NILA sa mga tao ay ayan at UMARANGKADA na naman siya ng PANINIRA sa BIBLIYA.

  Actually ay NASAGOT na NATIN ang KARAMIHAN, kung hindi LAHAT, ng mga INIHIHIRIT NIYA.

  At diyan po natin MAKIKITA at MAPATUTUNAYANG MULI na WALANG TAMA at WALANG MATINONG KATWIRAN itong BALIK ISLAM na NANINIRA sa BIBLIYA.

  Mantakin po ninyo, NASUPALPAL NA at WALANG NAITUTOL sa PAGSUPALPAL sa KANYA kaya INUULIT na lang yung KAPALPAKAN na SINABI NIYA.

  Ang MAGANDA pong BAGAY na NANGYAYARI ngayon ay NAMUMULAT ang mga NILILINLANG at NILOLOKO ng BALIK ISLAM na ito. NAKIKITA ng mga TAO na WALANG KUWENTA ang LAHAT ng SINASABI NIYA.

  At para po MABASA NINYO nang MAAYOS ang mga PALIWANAG natin diyan ay paki CLICK na lang po sa KALIWA ang mga nasa TOPIC LIST kaugnay sa "3 DAYS AND 3 NIGHTS," sa "GENEALOGY NI HESUS," at MARAMI pang IBA.

  GAGAWA rin po ako ng HIWALAY na POST kaugnay sa ilang mga ARGUMENTO NIYA na SINUPALPAL NATIN pero mahirap nang makita dahil natabunan ng mga pagtalakay.

  MARAMING SALAMAT PO.

  PURIHIN si KRISTO! PURIHIN ang DIYOS!

  ReplyDelete
 9. Ayon po Kay Mr. Cenon Bibe mga kaibigan wala daw po’ng Kontra-kontra at Salungatan sa kanyang Bibliya mga giliw na tagasubaybay; pwes! Surin po natin mga kaibigan if this Mr. Cenon Bibe is following his Bible religiously as his Book of Guidance;
  Mga Kaibigan ito po ang mga Talata mula sa mismong Bibliya nitong si Mr. Cenon Bibe na tuwiran naman po’ng Nilabag! Sinuway! Binali! Sinalungat at Kinukontra nitong si Mr. Cenon Bibe mga giliw na tagasubaybay!
  At hindi lamang po yan ang kanyang Ginagawa mga kaibigan sa kanyang Bibliya Tinapatan pa po nya mismo ng mga Talata ang mga Talatang nabanggit na Pagbabawal ng mga Idols at mga Imahen mula sa Bibliya, ng mga Talata din po na nagmula din po naman sa Bibliya! Pagmasdan at unawain po ninyo ang mga argumento nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan; nasa tamang Katinoan pa po ba itong si Mr. Cenon Bibe mga Kaibigan?

  KJV;
  LEVITICUS 26:1 [YE SHALL MAKE YOU NO IDOLS NOR GRAVEN IMAGE, NIETHER REAR YOU UP A STANDING IMAGE, NEITHER SHALL YE SET UP ANY IMAGE OF STONE IN YOUR LAND, TO BOW DOWN UNTO IT; FOR I AM THE LORD YOUR GOD.]
  KJV;
  "Thou shalt not make unto thee ANY GRAVEN IMAGE, OR ANY LIKENESS OF ANY THING that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth."

  Cenon Bibe;
  “Hindi po ba PILIT NIYANG IGINIGIIT ang MALING SALIN ng KJV (ano po kaya ang batayan nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan para paratangan nya ng ganon ang isang Bibliya KJV na sya din po ang nagsabi na Authorized Book pa daw po ito; hindi kaya dahil sa Sumasalungat at Sumusupalpal ito sa kanyang mga Ginagawa at sa kanyang mga Paniniwala? Nagtatanong lamang po!) na "Thou shalt not make unto thee ANY GRAVEN IMAGE, OR ANY LIKENESS OF ANY THING that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth."

  NIV;
  "You shall not make for yourself an IDOL in THE FORM OF ANY THING in HEAVEN above or on the earth beneath or in the waters below."

  ANG LINAW-LINAW PO MGA KAIBIGAN Ganon at Ganoon din po ang Kahulogan ng Dalawang magkaibang Salin ng Bibliya KJV @ NIV pagdating sa Usaping Exodus 20:4-5 & Leviticus 26:1 mga giliw na tagaSubaybay; HINDI PO BA? Ipinagbabawal po at hindi kailan man pinapahintulot ang Idol Rebulto at mga Imahen na syang gustong palabasin nitong Si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan, MALINAW PA PO SA SIKAT NG ARAW PERO HINDI TALAGA UNAWA NITONG SI MR. CENON BIBE ANG IBIG SABIHIN NG KANYANG BIBLIYA MGA KAIBIGAN! KAYA GUSTO NYA PO'NG BALIIN ANG NAKASULAT SA BIBLIYA KASI ITO PO AY KUMUKONTRA SA KANYANG GINAGAWA At MGA PANINIWALA MGA GILIW NA TAGASUBAYBAY!

  ReplyDelete
 10. Ito po mga kaibigan ang mga talatang Panguntra nitong si Mr. Cenon Bibe sa Bibliya daw po Ipinapahintulot pa daw po ang pag-gawa ng Idol Rebulto o Imahen bilang Paalala daw po kay Kerubin? Ayon sa Kamangmangan na rin nitong si Mr. Cenon Bibe mga giliw na tagasubaybay; Ang Dios pala nitong si Mr. Cenon Bibe mga kaibigan ayon na rin sa kanya eh ang Pangalan pala po ay Kerubin? Hehehehe! Basa po Exodus 25:18-22 , Num.21:8-9 V.S. Ito po mga kaibigan ipinagBabawAl po talaga ang Pag-gawa ng Idol, Rebulto o Imahen basa po Exodus 20:4-5 at Leviticus 26:1

  Cenon Bibe;
  Nasa Exodus 25:18-22 Nagpagawa ang Diyos ng mga Imahen ng Kerubin na Paalala sa Presensya Nya.
  Exodus 25:18-22 , Num.21:8-9 V.S. Exodus 20:4-5 at Leviticus 26:1

  (DITO PO MGA KAIBIGAN IPINAGDIDIINAN NA NAMAN PO NITONG SI MR. CENON BIBE NA HINDI LAMANG PO ANG BIBLIYA ANG KONTRA-KONTRA! Ayon na rin sa kanyang Presentasyon ng mga Talata, NGAYON PO KONG MAPAPANSIN NYO PATI MISMONG DIOS TUWIRAN NYA NA PONG INAAKUSAHAN NG KONTRA-KONTRA mga Kaibigan! ANG KERUBIN PO BA MGA KAIBIGAN AY DIOS? Tila ito yata ang dios na kinikilala ni Mr. Cenon Bibe mga Kaibigan.) sA num.21:8-9 ay Nagpagawa ng Imahen ng Ahas (HA? Hahahahahhah! AHAS DAW PO? ANO PO BA ITONG PINAGSASABI NITONG SI MR. CENON BIBE MGA KAIBIGAN?) na Paalala sa Power nya (DITO PO MGA KAIBIGAN MARIING SINASABI NITONG SI MR. CENON BIBE NA ANG AHAS DAW PO AY SIMBULO NG LAKAS O POWER DAW PO NG DIOS? Kawawa naman po’ng dios yon sa Ahas daw po kumukuha ng Lakas mga kaibigan?)

  ReplyDelete