Wednesday, August 6, 2014

Bible Nagpapakain ng Dumi ng Tao? (Ezekiel 4:12 / 2Kings 18:27)MADALAS gamitin ng mga Muslim ang Ezekiel 4:12 / 2Kings 18:27 para siraan ang Bibliya.

Sinasabi ng mga Muslim na diyan daw ay "PINAKAKAIN" ng Diyos ang mga tao ng DUMI ng TAO.

Tulad nang dati ay MALI na naman ang UNAWA ng mga Muslim.

+++

A. BIBLICAL SCIENTIFIC MIRACLE
Ang Ezekiel 4:12 ay SCIENTIFIC FACT na INIHAYAG ng Diyos BAGO PA MADISKUBRE ng tao na puwede palang gamitin ang DUMI ng tao bilang PANLUTO.

Ayon sa sipi ng isang Muslim sa Ezekiel 4:12 "Magluto ka ng bibingkang sebada na dumi ng tao ang panggatong. Kanin mo nang nakikita ng mga tao."

Ang DUMI ng TAO at maging ng IBANG HAYOP ay NAGAGAMIT na PANGGATONG o PANLUTO ng PAGKAIN.

Naglalabas kasi ng METHANE ang DUMI. Ang methane ay COMBUSTIBLE at puwedeng ipanluto.

Mababasa natin iyan dito: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2165878/The-sweet-smell-clean-energy-New-toilet-turns-waste-fuel-power-home.html

Makikita natin diyan na ang sinasabi ng Ezekiel 4:12 ay TUNAY na SCIENTIFIC MIRACLE. Hindi hula-hula lang.

Sinabi na yan ng Bible BAGO PA MADISKUBRE ng mga siyentipiko na puwedeng gamiting panluto ang DUMI ng tao.

+++

B. HINDI DIYOS ANG NAGSABI
Mali naman ang gamit ng Muslim sa 2Hari 18:27

Sabi riyan, ayon sa sipi ng Muslim: "Ngunit sinabi ng opisyal, "Ito'y hindi lamang ipinapasabi ng aming panginoon sa inyo at sa inyong hari kundi pati sa inyong mga kababayan, sapagkat pare-pareho kayong kakain ng inyong dumi at iinom ng inyong ihi."

Panginoong Diyos ba ang nagsabi niyan?

HINDI.

Ang nagsabi niyan ay ang RABSHAKEH o KINATAWAN ng hari ng Assyria. (2Hari 18:17, 19) BANTA yan ng HARI ng ASSYRIA na sumasakop sa HUDEA.

Hindi yan SALITA ng DIYOS tapos IBIBINTANG ng mga Muslim sa Diyos ng Bible.

MALI-MALI ang UNAWA ng mga Muslim sa Bible dahil nakikinig lang sila sa mga USTADZ nila o mangangaral.

Sana ay matutong MAG-ISIP ang mga Muslim. Basahin nila ang mga talata bago ninyo gamitin. Huwag lang sila magtiwala sa mga mangangaral nilang WALA ring UNAWA.

Ayan, mga ordinaryong Muslim tuloy ang lumalabas na NAGBIBINTANG nang MALI.

No comments:

Post a Comment