Monday, August 4, 2014

Quran Miracle? Araw Lumulubog sa Maputik na Balon?MAY mga Kristiyanong nakukumbinsi ng mga Muslim na may mga "milagro" sa Quran.

Ang tanong ay may milagro nga ba sa Quran?

Ito kayang sinasabi ng Quran 18:86 ay isang milagro?

Sinasabi riyan:
"Until, when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring of black muddy (or hot) water. And he found near it a people. We (Allah) said (by inspiration): 'O Dhul-Qarnain! Either you punish them, or treat them with kindness.'"

[Hanggang, nang marating niya ang nilulubugan ng araw, ay natagpuan niya itong lumulubog sa isang BALON ng MAPUTIK (o MAINIT) na TUBIG. At natagpuan niya malapit doon ang isang bayan. Sinabi (gamit ang inspirasyon) namin (Allah): 'O Dhul-Qarnain! Parusahan mo sila o ituring mo sila nang may kabutihan.']

Sabi ng mga Muslim ay may milagro sa Quran.

Siguro kung totoo ang sinasabi ng Quran 18:86 na sa "BALON ng MAPUTIK na TUBIG" lumulubog ang araw ay MILAGRO TALAGA YON!

Pero ayon sa siyensiya at sa COMMON SENSE ay HINDI sa MAPUTIK na BALON lumulubog ang araw.

Actually, HINDI LUMULUBOG ang ARAW.

So, nasaan ang SCIENTIFIC MIRACLE daw ng Quran?

Bakit WALA?

At bakit sa halip na SCIENTIFIC MIRACLE ang makita ay SCIENTIFIC CONTRADICTION ang meron sa Quran?

No comments:

Post a Comment