Thursday, August 28, 2014

Hesus, Hindi Diyos dahil Sumamba sa Diyos Ama? (John 4:22; John 20:17)HINDI MATUTULAN ng mga Muslim na si Hesus ay Diyos kaya PILIT silang NAGHAHANAP ng DAHILAN para TUTULAN ang PAGKA-DIYOS ng Kristo.

Isa sa IPINAGPIPILITAN NILA ay “Hindi Diyos si Hesus dahil may sinasamba Siya.” Ang tinutukoy nila ay ang PAGSAMBA ni Hesus sa Diyos Ama.

Ginagamit nila ang John 4:22 at John 20:17 para ipilit ang kanilang pagtutol.

Pero tama ba sila? Dahil ba sinamba ni Hesus ang Ama Niyang Diyos ay hindi na Siya Diyos?

NAGKAKAMALI ang Muslim.

Ang PAGSAMBA ni Hesus sa DIYOS AMA ay PAGKILALA sa pagka-DIYOS ng KANYANG AMA at PAGGALANG ng DIYOS ANAK sa DIYOS AMA.

Dapat lang KILALANIN at IGALANG ng ANAK ang Kanyang AMA. At HINDI NAWALAN ng pagka-DIYOS ang ANAK dahil ginawa Niya iyan.

Kung tayo ba ay KIKILALA at GAGALANG sa ating mga AMA ay NAWAWALA na rin ang ATING PAGIGING ANAK at PAGIGING TAO?

HINDI po.

+++

A. MALING UNAWA
NARITO ang sabi ng Muslim na si Nhordz G Diamal sa Facebook:
Sa kabila na maraming ebidensya na si hesus MAY SINASAMBA: ay ang mga kristyano ay walang tigil sa paghahalungkat ng biblia para lng maging Dios si hesus,, Trying hard maxado,, mapride, may maliwanag na ngang talata na may sinasamba si hesus abay gagawa pa rin ng paraan para maging dios si hesus,,

Halimbawa sabi ni hesus:

John 4:22
Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman: sinasamba namin ang nalalaman namin

DITO PO AY NAPAKALINAW NA MAY SINASAMBA SI HESUS AT UN ANG DIOS NA TUNAY,, ngaun para maging Dios din si hesus abay hahanap sila ng talata para maging dios din si hesus:

Halimbawa:

Mateo 28:9
At narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, Mangagalak kayo. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kaniyang mga paa, at siya'y sinamba.

DITO, SINAMBA SI HESUS KAYA ANG NASA ISIP NILA DIOS SI HESUS,, pero malinaw da taas na si hesus may sinasamba,, at ang basehan nilang si hesus sinamba kaya Dios na rin ay napakahina, , SANHI LNG ETO NG PAGIGING TRYING HARD,,
Kasi pagka yan ang basehan nila,, abay pati si propeta daniel Dios na rin,,

Daniel 2:46
Nang magkagayo'y ang haring Nabucodonosor ay nagpatirapa, at sumamba kay Daniel, at nagutos na sila'y maghandog ng alay at ng may masarap na amoy sa kaniya

SEE,, si daniel sinamba,,

DIOS DIN BA SYA?? Kaya ang pagiging dios ni hesus ay wag ipilit kasi pati sa dreams hindi yan mangyayari,,^_^

=========

IDAGDAG na natin diyan ang pagsipi ng mga Muslim sa John 20:17 kung saan kinausap ni Hesus si Maria Magdalena.

John 20:17
“Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.”

+++

B. TRYING HARD
PANSININ ninyo na SINIPI mismo ni Nhordz G Diamal ang Mateo 28:9 kung saan MABABASA na SINAMBA si Hesus ng Kanyang mga alagad.

”At narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, Mangagalak kayo. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kaniyang mga paa, at SIYA’Y SINAMBA.”

MABABASA ang IBA pang PATUNAY na SINAMBA si Hesus bilang Diyos sa mga sumusunod na LINK:

1.    http://sagot-sa-balik-islam.blogspot.com/2014/02/hesus-sinamba-bilang-diyos.html

2.    http://sagot-sa-balik-islam.blogspot.com/2013/03/hesus-sinamba-ba-nung-nasa-lupa-pa.html


Sabi ni Nhordz G Diamal, TRYING HARD ang Kristiyano na patunayan na Diyos si Hesus.

HINDI TRYING HARD ang Kristiyano. Hindi ba INAMIN na mismo ng Muslim na si Hesus ay SINAMBA ng Kanyang mga ALAGAD? Ayan ang PATUNAY sa Bibliya.

Ang MUSLIM ang TRYING HARD sa PAGGAWA ng DAHILAN para TUTULAN ang MALINAW na PATUNAY na si Hesus ay DIYOS.

+++

C. SUMAMBA SA DIYOS AMA HINDI NA DIYOS?
Porke ba SUMAMBA si Hesus sa Diyos Ama ay hindi na Siya Diyos?

HINDI yan PATUNAY na hindi Diyos si Hesus.

Ang PAGSAMBA ay PAGKILALA at PAGGALANG sa DIYOS.

Noong SAMBAHIN ni Hesus ang DIYOS AMA ay KINILALA at IGINALANG lamang ng DIYOS ANAK ang AMA NIYANG DIYOS.

Sa UNAWA ng Muslim, sa PAGKILALA at PAGGALANG ni Hesus sa DIYOS AMA ay NAWALA NA ang Kanyang PAGKAANAK at PAGKA-DIYOS.

MALI ang UNAWA NILA.

Ang TAO bang KUMILALA at GUMALANG sa AMA NIYANG TAO ay NAWAWALA ang PAGKAANAK at ang PAGIGING TAO?

HINDI, di ba?

TRYING HARD lang ang KATWIRAN ng Muslim na gumagawa ng KONKLUSYON WALANG BATAYAN.

+++

D. DANIEL ‘SINAMBA’ KAYA DIYOS DIN?
MAKIKITA pa natin ang pagiging TRYING HARD ng Muslim sa paggamit niya sa Daniel 2:46 kung saan “SUMAMBA kay Daniel” ang hari ng Babilonia.

Ang KONKLUSYON ng Muslim na si Nhordz G Diamal ay:
”SEE,, si daniel sinamba,, DIOS DIN BA SYA?? Kaya ang pagiging dios ni hesus ay wag ipilit kasi pati sa dreams hindi yan mangyayari,,^_^”

MALI ang KONKLUSYON ng Muslim.

HINDI PAGSAMBA sa TUNAY na DIYOS ang GINAWA kay Daniel. At makikita natin yan sa salitang ginamit sa Hebreo.

Sa Hebreo, ang salitang katumbas ng “SAMBA” na ginamit kay Daniel ay “SEGID.”

Ayon sa Hebrew Bible Dictionary, ang SEGID ay tumutukoy sa MALING PAGSAMBA o sa PAGSAMBA sa DIYUS-DIYOSAN. (http://biblehub.com/hebrew/5457.htm)

So, ayon sa Bibliya, MALI ang PAGSAMBANG GINAWA ng HARI kay DANIEL. At dahil diyan ay MALI ang PAGKUKUMPARA ng MUSLIM sa PAGSAMBA kay DANIEL at sa PAGSAMBA kay HESUS.

+++

E. HESUS SINAMBA BILANG DIYOS
Ang PAGSAMBA kay Hesus ay PAGSAMBA sa TUNAY na DIYOS.

Sa wikang Griego, ang salitang ginamit para sa PAGSAMBA kay Hesus sa MATTHEW 28:9 ay PROSEKYNESAN na galing sa salitang ugat na PROSKUNEO.

Ang PROSKUNEO ay ang SALITANG SAMBA para sa DIYOS. (http://biblehub.com/greek/4352.htm)

Katunayan, sa ibinigay ng Muslim na talata sa John 4:22—kung saan ang tinutukoy ay ang PAGSAMBA sa DIYOS—ay PROSKUNEO rin ang SALITANG UGAT ng SALITA para sa PAGSAMBA (PROSKYNOUMEN).

So, ayon mismo sa TALATANG IBINIGAY ng Muslim na si Nhordz G Diamal ay makikita na ang PAGSAMBANG IBINIGAY kay Hesus sa Matthew 28:9 ay PAGSAMBA na IBINIBIGAY sa DIYOS.

LALONG LUMINAW na DIYOS si HESUS. Ang PAGSAMBA kasi sa KANYA ay PAGSAMBA sa DIYOS.

Paano pa kaya IPIPILIT ng Muslim ngayon na HINDI DIYOS si HESUS?

SOBRA na silang TRYING HARD kapag NAGPUMILIT pa SILA sa MALI NILANG UNAWA.

4 comments:

 1. ilan po ba ang Dios?

  ReplyDelete
 2. JUST ONE MESSAGE

  After the creation of Adam, just one
  original message has been repeatedly
  delivered to mankind throughout the
  history of humanity.
  Thus, to remind people about it and bring
  them back on track, many prophets and
  messengers including Adam, Noah,
  Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad
  were sent by the only true God to convey
  this message:

  https://archive.org/details/JustOneMessage_637

  ReplyDelete
 3. JUST ONE MESSAGE

  After the creation of Adam, just one
  original message has been repeatedly
  delivered to mankind throughout the
  history of humanity.
  Thus, to remind people about it and bring
  them back on track, many prophets and
  messengers including Adam, Noah,
  Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad
  were sent by the only true God to convey
  this message:

  https://archive.org/details/JustOneMessage_637

  ReplyDelete
 4. The Bible even prove in several occasion that there is Only One True God worthy of worship. as such that none else worthy of it except the only One True God.

  In the book of John Jesus teach and preach about only One True God...

  John 17:3

  3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

  please read the book of Mark also

  Mark 12:29-30

  29 And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:

  30 And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.

  exactly the same statement in which Moses also preach and teach in his time;

  read the book of Deuteronomy

  Deuteronomy 6:4-5

  4 Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord:

  5 And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.


  If believing in only One True God is First of all the Commandment as Jesus clearly claimed in the book of Mark 12:29-30 then it show that most of the claiming Christians if not all failed this test already?

  lets then check the Commandments given by God to Moses;

  The 10 Commandments List, Short Form

  1.You shall have no other gods before Me.

  2.You shall not make idols.

  3.You shall not take the name of the LORD your God in vain.

  4.Remember the Sabbath day, to keep it holy.

  5.Honor your father and your mother.

  6.You shall not murder.

  7.You shall not commit adultery.

  8.You shall not steal.

  9.You shall not bear false witness against your neighbor.

  10.You shall not covet.

  So its is very clear that 'modern' Christians failed this test. They violated and already ignore the First of all the commandment of God in their Bible so to speak.

  This belief of God can be easily read and understood from their own Bible yet most claiming Christians reject this faith as such they have another god, a three in one god or a one in three god! contradicting what the Bible teach.

  Isaiah 43:10

  10 Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.

  No wonder most Christians cannot understand what their own bible says simply because they themselves are already foretold in their own Bible;

  please read Psalms

  Psalm 115

  2 Wherefore should the heathen say, Where is now their God?

  3 But our God is in the heavens: he hath done whatsoever he hath pleased.

  4 Their idols are silver and gold, the work of men's hands.

  5 They have mouths, but they speak not: eyes have they, but they see not:

  6 They have ears, but they hear not: noses have they, but they smell not:

  7 They have hands, but they handle not: feet have they, but they walk not: neither speak they through their throat.

  8 They that make them are like unto them; so is every one that trusteth in them.

  ReplyDelete