Thursday, August 7, 2014

Diyos ng Bible Brutal na Killer? (Amalek = 1Samuel 15:3)

NAPUPUNA ang mga Muslim kaugnay sa nangyayaring pagpatay ng kanilang mga kapatid sa mga Kristiyano sa Syria, Iraq at iba pang lugar sa mundo at sa Pilipinas.

Bilang buwelta ay inaakusahan ng ilang Muslim ang Diyos ng Bibliya bilang isang MAMAMATAY TAO na nag-uutos ng “WALANG-AWANG PAGPATAY.”

May ilan silang binabanggit na talata, tulad ng 1Samuel 15:2-7; Ezekiel 9:5-7.

Nakakalungkot na HINDI LANG NAUUNAWAAN ng mga Muslim na ito ang kanilang binabasa. Kaya naman MALI ang kanilang UNAWA sa mga talata na ginagamit lang nila para SIRAAN ang Bible.

Ang PAGPATAY at PAGLIPOL na INIUTOS ng Diyos sa mga talatang iyan ay PARUSA sa mga KUMAKALABAN sa KANYA.

Sa article na ito ay talakayin natin ang 1Samuel 15:3.

+++

A. LIPULIN SI AMALEK
Sa 1Samuel 15:2-3 ay mababasa natin:
“Kaya sinabi ng PANGINOON ng mga hukbo, ‘Parurusahan ko ang mga Amalekita sa ginawa nila sa paglaban sa mga Israelita nang palabas ang mga ito sa Ehipto.’

“Ngayon, humayo ka at lusubin si Amalek, at lipulin lahat ng nasa kanila; huwag kang maaawa, kundi patayin mo ang lalake at babae, bata at sanggol, baka at tupa, kamelyo at asno.”

Sa unang pagtingin ay parang ang LUPIT nga ng Diyos sa Bible. Pati ba naman BATA at SANGGOL ay ipinapapatay Niya?

Sinasabi ng mga umaatake sa Bibliya na “Anong klaseng Diyos yan? Walang awa! Malupit! Brutal!”

Pero sa kahit na anong bagay ay dapat nating itanong: Bakit ganoon na lang ang galit ng Diyos diyan? Ano ang dahilan?

Sa madaling salita, tingnan natin ang KONTEKSTO. Ano ang dahilan at GALIT na GALIT ang Diyos, ayon sa mga talatang iyan?

+++

B. BAKIT NGA BA?
Mababasa natin ang dahilan ng GALIT ng Diyos sa Exodus 17:1-8 at Deuteronomy 25:17-19.

Pansinin na tinukoy ng Diyos ang mga AMALEKITA sa Kanyang GALIT.

So, ano ba ang ginawa ng mga Amalekita para magalit nang husto ang Diyos sa kanila?

Sa Exodus 17:1-7 ay makikita natin na kalalabas lang ng mga Israelita mula sa Ehipto matapos silang ILIGTAS ng Diyos. [Iniligtas ng Diyos ang mga Israelita para sila ay makasamba at makapaglingkod sa Kanya. (Exodus 5:1)]

Habang nasa DESIERTO ang mga Israelita ay UHAW sila, PAGOD at MAHINA pero bigla silang NILUSOB ng mga AMALEKITA. (Exodus 17:8; Deuteronomy 25:17-18)

Deuteronomy 25:17-18
“Alalahanin mo ang ginawa sa iyo ng Amalek sa daan nang ikaw ay lumabas sa Egipto; kung paanong NILUSOB ka niya sa daan, noong ikaw ay MAHINA at PAGOD, at PINATAY ang lahat ng nasa hulihan ninyo; at HINDI SILA NATAKOT sa DIYOS.”

Ayun, biglang NILUSOB ng mga AMALEKITA ang ISRAEL, na MAHINA at PAGOD pa mula sa PAGKA-ALIPIN sa Ehipto.

NILUSOB ng mga AMALEKITA ang BAYAN ng DIYOS at HINDI SILA NATAKOT sa DIYOS.

Sa madaling salita, DIYOS ang KANILANG DIREKTANG KINALABAN.

At yan ang dahilan kung BAKIT GALIT na GALIT ang Diyos sa mga AMALEKITA.

Kaya NANGAKO ang Diyos na LILIPULIN ang mga AMALEKITA.

Exodus 17:14
“At sinabi ng PANGINOON kay Moses, ‘Isulat mo ito sa isang libro bilang paalala at bigkasin sa pandinig ni Joshua: LUBOS KONG BUBURAHIN ang alaala ni Amalek mula sa ilalim ng langit.”

Ayan, gustong ipakita ng Diyos na ang mga DIREKTANG LUMALABAN sa Kanya ay LILIPULIN NIYA at LUBOS na BUBURAHIN.

So, iyan ang dahilan kung bakit sinasabi sa 1SAMUEL 15:3 na LIPULIN ang mga AMALEKITA at WALANG ITITIRA—mula “lalake at babae, bata at sanggol, baka at tupa, kamelyo at asno.”

Ang PAGLIPOL ang PARUSA ng Diyos sa mga KAKALABAN sa Kanya.

+++

C. PARUSA, HINDI KALUPITAN
May mahalagang mensahe ang Diyos sa ginawa Niyang PAGLIPOL sa mga AMALEKITA (1Samuel 15:3)

Ang KAKALABAN sa Diyos ay KANYANG LILIPULIN—WALANG PALULUSUTIN.

Kaya hindi biro ang paglaban sa Diyos.

PARURUSAHAN ng Diyos ang LALABAN sa Kanya

Sa Bagong Tipan ay sinabi rin yan ng Diyos. Sa Araw ng PAGHUHUKOM ay LILIPULIN din Niya ang mga HINDI KIKILALA sa Kanya.

Luke 19:27
Datapuwa't itong aking mga kaaway, na AYAW NA AKO’Y MAGHARI sa KANILA, ay dalhin ninyo rito, at PATAYIN ninyo sila sa harapan ko.

May mga Muslim na LALABANAN na naman ang SALITA ng DIYOS at sasabihin na “Malupit ang Diyos ng Bibliya” o “Malupit ang Bibliya.”

HINDI iyan KALUPITAN. Iyan ang HUSTISYA ng DIYOS. Nasa KAPANGYARIHAN yan ng MAYKAPAL.

Sa 1Samuel 15:3 at Luke 19:27 ay NAGWA-WARNING ang Diyos sa mga LALABAN sa KANYA at HINDI TATANGGAP sa KANYA bilang DIYOS at HARI.

Kaya MAKINIG TAYO sa BABALA—lalo na ang mga NAGKUKWESTIYON PA sa SALITA ng DIYOS.

Tiyak na PARURUSAHAN ng Diyos ang mga HINDI MAKIKINIG at LALABAN PA sa Kanyang BABALA.

5 comments:

 1. Gusto mo ba ng online work?
  Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
  Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
  For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

  ReplyDelete
 2. The God of the Bible also allows slavery, including selling your own daughter as a sex slave (Exodus 21:1-11), child abuse (Judges 11:29-40 & Isaiah 13:16), and bashing babies against rocks (Hosea 13:16 & Psalms 137:9). This type of criminal behavior should shock any moral person.

  Murder, rape, pillage, plunder, slavery, and child abuse can not be justified by saying that some god says it’s OK. If more people would actually sit down and read the Bible there would be a lot more atheists like myself. Jesus also promoted the idea that all men should castrate themselves to go to heaven: For there are eunuchs, that were so born from their mother’s womb: and there are eunuchs, that were made eunuchs by men: and there are eunuchs, that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive it, let him receive it (Matthew 19:12). I don’t know why anyone would follow the teachings of someone who literally tells all men to cut off their privates.

  The God of the Bible also was a big fan of ritual human sacrifice and animal sacrifice.

  And just in case you are thinking that the evil and immoral laws of the Old Testament are no longer in effect, perhaps you should read where Jesus makes it perfectly clear: It is easier for Heaven and Earth to pass away than for the smallest part of the letter of the law to become invalid (Luke 16:17). There are many more quotes on this topic at my Do Not Ignore the Old Testament web page.

  ReplyDelete
 3. Murder in the Bible

  The act of murder is rampant in the Bible. In much of the Bible, especially the Old Testament, there are laws that command that people be killed for absurd reasons such as working on the Sabbath, being gay, cursing your parents, or not being a virgin on your wedding night. In addition to these crazy and immoral laws, there are plenty of examples of God’s irrationality by his direct killing of many people for reasons that defy any rational explanation such as killing children who make fun of bald people, and the killing of a man who tried to keep the ark of God from falling during transport. There are also countless examples of mass murders commanded by God, including the murder of women, infants, and children.

  The following passages are a very small percentage of the total passages approving of murder in the Bible. They are divided here into three parts: 1) Capital Punishment Crimes, 2) God’s Murders for Stupid Reasons, 3) Murdering Children, and 4) Miscellaneous Murders. This list is long, but it barely scratches the surface of all the murders approved of in the Bible.

  1) Capital Punishment Crimes:

  Kill People Who Don’t Listen to Priests

  Anyone arrogant enough to reject the verdict of the judge or of the priest who represents the LORD your God must be put to death. Such evil must be purged from Israel. (Deuteronomy 17:12 NLT)

  Kill Witches

  You should not let a sorceress live. (Exodus 22:17 NAB)

  Kill Homosexuals
  “If a man lies with a male as with a women, both of them shall be put to death for their abominable deed; they have forfeited their lives.” (Leviticus 20:13 NAB)

  Kill Fortunetellers

  A man or a woman who acts as a medium or fortuneteller shall be put to death by stoning; they have no one but themselves to blame for their death. (Leviticus 20:27 NAB)

  Death for Hitting Dad

  Whoever strikes his father or mother shall be put to death. (Exodus 21:15 NAB)

  Death for Cursing Parents

  1) If one curses his father or mother, his lamp will go out at the coming of darkness. (Proverbs 20:20 NAB)

  2) All who curse their father or mother must be put to death. They are guilty of a capital offense. (Leviticus 20:9 NLT)

  Death for Adultery

  If a man commits adultery with another man’s wife, both the man and the woman must be put to death. (Leviticus 20:10 NLT)

  ReplyDelete
 4. Death to Followers of Other Religions

  Whoever sacrifices to any god, except the Lord alone, shall be doomed. (Exodus 22:19 NAB)

  Kill Nonbelievers

  They entered into a covenant to seek the Lord, the God of their fathers, with all their heart and soul; and everyone who would not seek the Lord, the God of Israel, was to be put to death, whether small or great, whether man or woman. (2 Chronicles 15:12-13 NAB)

  Kill False Prophets

  If a man still prophesies, his parents, father and mother, shall say to him, “You shall not live, because you have spoken a lie in the name of the Lord.” When he prophesies, his parents, father and mother, shall thrust him through. (Zechariah 13:3 NAB)

  Kill the Entire Town if One Person Worships Another God

  Suppose you hear in one of the towns the LORD your God is giving you that some worthless rabble among you have led their fellow citizens astray by encouraging them to worship foreign gods. In such cases, you must examine the facts carefully. If you find it is true and can prove that such a detestable act has occurred among you, you must attack that town and completely destroy all its inhabitants, as well as all the livestock. Then you must pile all the plunder in the middle of the street and burn it. Put the entire town to the torch as a burnt offering to the LORD your God. That town must remain a ruin forever; it may never be rebuilt. Keep none of the plunder that has been set apart for destruction. Then the LORD will turn from his fierce anger and be merciful to you. He will have compassion on you and make you a great nation, just as he solemnly promised your ancestors. “The LORD your God will be merciful only if you obey him and keep all the commands I am giving you today, doing what is pleasing to him.” (Deuteronomy 13:13-19 NLT)

  Kill Women Who Are Not Virgins On Their Wedding Night

  But if this charge is true (that she wasn’t a virgin on her wedding night), and evidence of the girls virginity is not found, they shall bring the girl to the entrance of her fathers house and there her townsman shall stone her to death, because she committed a crime against Israel by her unchasteness in her father’s house. Thus shall you purge the evil from your midst. (Deuteronomy 22:20-21 NAB)

  Kill Followers of Other Religions.

  1) If your own full brother, or your son or daughter, or your beloved wife, or you intimate friend, entices you secretly to serve other gods, whom you and your fathers have not known, gods of any other nations, near at hand or far away, from one end of the earth to the other: do not yield to him or listen to him, nor look with pity upon him, to spare or shield him, but kill him. Your hand shall be the first raised to slay him; the rest of the people shall join in with you. You shall stone him to death, because he sought to lead you astray from the Lord, your God, who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery. And all Israel, hearing of this, shall fear and never do such evil as this in your midst. (Deuteronomy 13:7-12 NAB)

  ReplyDelete
 5. Infidels and Gays Should Die

  So God let them go ahead and do whatever shameful things their hearts desired. As a result, they did vile and degrading things with each other’s bodies. Instead of believing what they knew was the truth about God, they deliberately chose to believe lies. So they worshiped the things God made but not the Creator himself, who is to be praised forever. Amen. That is why God abandoned them to their shameful desires. Even the women turned against the natural way to have sex and instead indulged in sex with each other. And the men, instead of having normal sexual relationships with women, burned with lust for each other. Men did shameful things with other men and, as a result, suffered within themselves the penalty they so richly deserved. When they refused to acknowledge God, he abandoned them to their evil minds and let them do things that should never be done. Their lives became full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, fighting, deception, malicious behavior, and gossip. They are backstabbers, haters of God, insolent, proud, and boastful. They are forever inventing new ways of sinning and are disobedient to their parents. They refuse to understand, break their promises, and are heartless and unforgiving. They are fully aware of God’s death penalty for those who do these things, yet they go right ahead and do them anyway. And, worse yet, they encourage others to do them, too. (Romans 1:24-32 NLT)

  ReplyDelete