Sunday, October 16, 2016

Islam: True religion?

A. MUSLIM CLAIM

Muslims say Islam is the "only true religion from God."

I studied this claim and Muslims proved this to be NOT TRUE.

+++

B. SIGNS OF GOD'S TRUE RELIGION

To say that a religion is from God, some signs should be considered:

1. God Himself gave or built the religion

2. God Himself appointed and sent the prophet or leaders of that religion

3. God Himself showed proof that the religion belongs to Him

+++

C. MUSLIMS PROVE GOD NEVER BUILT ISLAM

In Christianity, God Himself became man and founded His Church. (Matthew 16:18) God sent His Spirit and established His religion. (Acts 2:1-4)

These actions of God were seen and heard by many witnesses.

I asked several Muslims if their god made any public act or declaration that he established Islam.

Muslims pointed out that "no one has ever seen God." (John 1:18); "You have never heard his voice or seen his form" (John 5:37); God "no one has ever seen or can see." (1Timothy 6:16)

These Muslims were saying that since no man could see or hear God, then God never showed anyone or told anyone that He established Islam as His religion.

So, if God never showed or told anyone that He established Islam, how could Muslims claim that Islam is God's true and only religion?

In contrast, God Himself founded His Church. (Mt 16:18) and God's Spirit Himself established His religion (Acts 2:1-4).

+++

D. MUSLIMS PROVE THAT GOD NEVER SENT THEIR PROPHET

When God established Christianity, He personally chose its leaders, the 12 Apostles (Mark 3:14-19). God Himself appointed the chief apostle, Peter (Mt 16:18-19; Jn 21:15-17). God Himself sent His chosen leaders to "make disciples of all nations (Mt 28:19-20).

I asked Muslims if God Himself chose their prophet Muhammad, personally talked to him and personally sent him as His messenger.

Again, the Muslims responded with the verses John 1:18, John 5:37 and 1Tim 6:16. They were saying that God never showed Himself to their prophet and did not even talk to him personally.

Thus, the were saying that God did not personally choose Muhammad, God did not personally appoint Muhammad and God did not personally send Muhammad as His messenger.


Based on that, how then can they claim or believe that their prophet was a true prophet of God?

+++

E. MUSLIMS PROVE THAT GOD NEVER PUBLICLY CLAIMED ISLAM AS HIS RELIGION

When God founded Christianity, He did it publicly in the presence of many witnesses. Acts 2:1-4 tells us that the coming of God's Spirit to establish the Church was heard by many.

Later, God worked miracles through those He appointed to lead His religion.

I asked Muslims if God performed any public manifestation that He established Islam.

The Muslims answered by repeating Jn 1:18; Jn 5:37 and 1Tim 6:16, meaning God never made any public showing or declaration that Islam was His religion.

+++

F. CHRISTIANITY, NOT ISLAM, IS GOD'S ONE, TRUE RELIGION

Based on the evidence presented for Christianity and the answers given by Muslims, it is clear that Christianity and not Islam is the religion of God.

Christianity
- God Himself founded or established Christianity

- God Himself chose, appointed and sent the leaders or messengers of Christianity

- God Himself publicly showed that Christianity is His religion

Islam
- Muslims themselves gave proof that God Himself never established Islam as His religion

- Muslims themselves proved that God never appeared or talked to Islam's prophet. This means God Himself did not choose, appoint or send Muhammad as His prophet

- Muslims themselves proved that God never publicly declared or showed that Islam is His religion.

19 comments:

 1. 1/2
  Cenon Bibe - MUSLIMS PROVE GOD NEVER BUILT ISLAM

  Muslim - ( Mali! only fool and stupid like Cenon Bibe will think an accused like that. katotohanan ito ang pahayag ng Allah / Dios sa huling kapahayagan ang Qur'an 5:3

  "_____ This day, those who disbelieved have given up all hope of your religion, so fear them not, but fear Me. This day, I have perfected your religion for you, completed My Favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion. _____ " Sige magpakita ng ng katulad na talata mula sa iyong Bibliya kong mayroon man? Ang ang iyong pagiging Kristyan ay walang pinagmumula, sa dahiln na tuwiran itong ikinakaila ni Kristo musmo, basa Matt 15:24 dahil si Kristo ay naparito o isinugo lamang para sa mga taga Israel.)

  Cenon Bibe - In Christianity, God Himself became man and founded His Church. (Matthew 16:18)

  Muslim - (What a stupid idea this Cenon Bibe have the guy always contradict what his own book says! Dios daw nagiging TAO? ito paki-basa at unawa po Cenon Numbers 23:19 "God is not a man, that he should lie; neither the son of man,_______" at kong si Kristo ang tinutukoy nya sa kanyang pahayag at pagsisinungaling na ang Dios daw ay nagiging Tao sorry na lamang po! kasi mas higit kong pinapaniwalaan ang pahayag ni Kristo na sya ay naparito o isinugo lamang para sa mga Israel, Matt 15:24 mas paniniwalaan ko ang pahayag ni Kristo at ng Bibliya kay sa kaTangahan at kaMangmangan nitong si Cenon Bibe! And speaking of Peter who he claimed na nagpasimula ng kanyang kinikilalang relihiyon none d less this is The same Peter mention in the same book Matt 16:23 in which Jesus himself called Peter as SATAN! at kaya ang Simbahang Katoliko mgayon ay kumikilala na rin kay Lucifer bilang dios at ama pa daw ni Kristo! paki-check po ang link na ito; https://youtu.be/KknIu0D80lQ anong klaseng paniniwala mayroon ang taong ito na kumikilala kay Lucifer bilang dios!)

  ReplyDelete
  Replies
  1. The Muslim suddenly avoided John 1:18, John 5:37 and 1Timothy 6:16 because it exposes the truth of their religion.

   Now, he cites the Quran.

   The question now is: Did God Himself actually say the words in the Quran? If He did, did any man hear God say the words of the Quran?

   According to Islamic teaching, the answer is "No. No man heard God say or speak the words of the Quran."

   They believe that an "angel" named "Gabriel" or "Jibril" revealed the Quran to their prophet.

   So, we now ask: Did anyone else see or hear this Gabriel speak the words of the Quran to Islam's prophet?

   Again, the Islamic answer is "No. No man except Muhammad heard Gabriel speak."

   It was only the prophet of Islam that Muslims hear speak the words of the Quran. They did not hear God. They did not hear an angel.

   It is basically their prophet who told them the Quran. And it is their prophet who said or claims that it came from an angel and from God.

   The problem is no one can support the claim of Islam's prophet. No one can back up his claim that Gabriel revealed it to him. It's only his word and his claim.

   So, when Muslims cite texts from the Quran, they are citing words told by their prophet. They are not citing words that God Himself spoke to them.

   Delete
  2. The Muslim cited Matthew 15:24.

   He does not understand the verse. You can read the explanation for Mt 15:24 by looking it up at the right =>>

   Or copy-past this link on your browser:

   http://sagot-sa-balik-islam.blogspot.com/2014/07/hesus-sinugo-lang-sa-israel-matthew-1524.html

   Thank you.

   Delete
  3. The Muslim cited Numbers 23:19 in an attempt to belie that God became man.

   The verse does not deny that God became man. It also does not say that God cannot become man as He did in the times of the New Testament.

   You can read the meaning of Numbers 23:19 by clicking on the LINK at the right ==>>

   Numbers 23:19: Hindi tao ang Diyos?

   or by copy-pasting this URL to your browser:

   http://sagot-sa-balik-islam.blogspot.com/2013/03/numbers-2319-hindi-tao-ang-diyos.html

   Thank you.

   Delete
  4. If God stated very clearly in the Bible... Numbers 23:19 "God is not a man, that he should lie; neither the son of man,_______" That he is NOT a MAN nor a Son of MAN then saan nanggagaling ang idea nitong si Cenon na si Kristo daw ay dios? ang dami namang dinudios ng Simabahan ninyo? Ang sabi ng Vatican si Lucifer ay dios din daw paki copy paste po ang link na ito; https://youtu.be/KknIu0D80lQ ang paniniwala na si Jesus ay dios ay tuwiran at tahasan ng pag deny o pagtakwil sa iisa at tunay na Dios na ipinapangaral at itinuturo ni Kristo sa Bibliya, basa; Mark 12:29-30 "The most important one,” answered Jesus, “is this: ‘Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength." at sa John 17:3 "And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." kong mapapansin po ninyo madiin na sinasabi ni Kristo na sya daw po ay isinugo lamang. so ating po alamin muka kay Kristo mismo kong sya po ba si Kristo ay isinugo o naparito para kay Cenon Bibe, bueno basahin po natin ang pahayag mismo ni Kristo at ng Bibliya; Matt 15:24 "But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." so malinaw at klarong-klaro na hindi kabilang itong si Cenon Bibe ng pagparito ni Kristo! bibliya at si Kristo na mismo ang nagsasabi.

   at sinasabi din ng Bibliya na God's Word Eternal, Timeless God and His Word daw remain unchanged and eternal and will continue after the world ceases to exist, for “heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away” (Luke 21:33)

   so if God claimed in Exodus 33:20, John 1:18, 5:37 and 1Tim :16 na sya ay hindi maririnig at makikita kailan man. ay mananatili ito ayon na rin sa ipinapahayag ng mismong Bibliya na God and His Word remain unchanged and eternal and will continue after the world ceases to exist, for “heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away” (Luke 21:33) sige Cenon Bibe tutulan mo ang mga pahayag na yan ng Bibliya!

   Delete
 2. 2/2
  Cenon Bibe - God sent His Spirit and established His religion. (Acts 2:1-4)

  Muslim - (Pakibasa po 1John 4:1-3
  "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God: And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world." Cenon Bibe think that what was mention as a spirit is the same spirit as he knows! I have explained this already and giving several biblical proof to prove that what was coming as mention in John 16:13 & I quote "Howbeit when HE, the Spirit of truth, is come, HE will guide you into all truth: for HE shall not speak of HIMself; but whatsoever HE shall hear, that shall HE speak: and HE will shew you things to come." seven (7) Masculine pronoun for a Spirit? and as mention this Spirit of Truth will SPEAK and Guide Men into ALL TRUTH! I told you Cenon Bibe this is not the spirit you think like a DOVE when Jesus was baptized by John the baptist! because this Spirit of Truth mention in John 16:13 has not gone here yet! That is why Jesus is going away for if he wont go this Spirit of wont come! please read John 16:7 "Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you." now I want every readers inhere to think fairly for it is a known facts of biblical facts to you that the Spirit was long been here already even before the birth of Jesus that Spirit known to Cenon Bibe was long here already! So it would be illogical for Jesus to claimed what was stated in John 16:7? the truth is that the same Spirit help Jesus in his ministry! So the conclusion is that its not a spirit known to Cenon Bibe that coming as mention in the book of John 16:13 the 7 times repeated Masculine pronoun in that single verse will prove that a Man is coming after Jesus whom will guide mankind into All Truth.)

  Cenon Bibe - These actions of God were seen and heard by many witnesses.

  Muslim - (What? Men hear God? is that what the Bible really teach the Christians? that God can be heard? Please read and understand your own Bible at Exodus 33:20 "He said, "You cannot see my face, for man may not see me and live." John 1:18 "No one has seen God at any time. The one and only Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him." So Jesus himself declared it, but this Cenon Bibe IGNORED it! John 5:37 "And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape." if so as claimed by Jesus himself then how can Cenon Bibe RECONCILE all his foolishness as he claimed that many hear God? does Cenon Bibe really Understand what the Bible says? mukhang kulang at walang unawa talaga sa Bibliya itong si Cenon Bibe!)

  ReplyDelete
  Replies
  1. The Muslim rightly cites 1John 4:1-3 in identifying the anti-Christ.

   Now, this is what the verse says about the anti-Christ:

   "every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the antichrist."

   Christians believe that Jesus Christ "came in the flesh" or became man. That is because He is God who became man.

   Do Muslims believe that Jesus "came in the flesh" or that He is God who became man?

   No.

   So, the Muslim revealed who is the anti-Christ. It is the Muslim who is the anti-Christ for not believing that Jesus is God who came into the flesh.

   Delete
  2. The Muslim cited Exodus 33:20.

   We already explained that verse and you can read the explanation by copy-pasting the link below to your browser:

   http://sagot-sa-balik-islam.blogspot.com/2009/08/ex-3320-di-puwedeng-makita-ang-diyos.html

   Delete
  3. Their [Cenon Bibe] own Bible proves and attest that Jesus is not God. at kaya si Jesus mismo ay nangaral at nagturo hinggil sa iisa at tunay na Dios! John 17:3 same God known to Moses as one na malinaw nating mababasa sa aklat ng Deut 6:4-5 " Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength." na kong saan muling ipinahayag din naman ni Kristo word for word sa aklat ng Mark 12:29-30 "The most important one,” answered Jesus, “is this: ‘Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength." the same God mention in the book of Isaiah 43:10 "Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me."
   Jesus cant be god simply because the Bible tells us so...! at kahit sa araw ng paghuhukum si Hesus ay nanatililng TAO sa kanyang kalagayan tulad ng ibang mga Propeta na Tao din sila kasama na si Kristo ay tagapamagitan lamang sa Tao at Dios! basa; 1Tim 2:5 " For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus" so napakalinaw iisa lamang ang Dios at si Kristo ay Tao lamang na taga pamagitan or mediator between God and Men. mahirap bang unawain ang mga talatang ito ng Bibliya? bakit tila hirap na hirap itong si Cenon Bibe na umunawa sa kanyang Bibliya? kong sa bagay hindi nakakapagtaka, Aral at Turo nga ng Gal 5:2-4 "Mark my words! I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Again I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ; you have fallen away from grace." ay sinalungat at kinontra nya pa eh.

   Delete
  4. If God stated it very clearly in the Bible...& I quote; Numbers 23:19 "God is not a man, that he should lie; neither the son of man,_______" That he is NOT a MAN nor a Son of MAN then saan nanggagaling ang katangahang idea nitong si Cenon na si Kristo daw po ay dios? ang dami namang dinudios ng Simabahan ninyo Cenon? Ang sabi ng Vatican si Lucifer daw po ay dios din. paki copy paste po ang link na ito; https://youtu.be/KknIu0D80lQ ang paniniwala na si Jesus ay dios ay tuwiran at tahasang pag deny o pagtakwil sa iisa at tunay na Dios na ipinapangaral at itinuturo ni Kristo sa Bibliya, basa; Mark 12:29-30 "The most important one,” answered Jesus, “is this: ‘Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength." at sa John 17:3 "And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." kong mapapansin po ninyo madiin na sinasabi ni Kristo na sya daw po ay isinugo lamang. so atin pong alamin mula kay Kristo mismo kong sya po ba, si Kristo ay isinugo o naparito para kay Cenon Bibe? bueno basahin po natin ang pahayag mismo ni Kristo at ng Bibliya; Matt 15:24 "But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." so malinaw at klarong-klaro na hindi kabilang itong si Cenon Bibe ng pagparito ni Kristo! bibliya at si Kristo na mismo ang nagsasabi at nagpahayag. sino ngayon ang paniniwalaan natin? ang pahayag ni Kristo sa Bibliya o ang mga kasinungalingan at katangahan nitong si Cenon Bibe?

   At sinasabi din naman ng Bibliya na God's Word is Eternal, Timeless! God and His Word daw po remain unchanged and eternal and will continue after the world ceases to exist, for “heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away” (Luke 21:33)

   So what God's claimed in Exodus 33:20, John 1:18, 5:37 and 1Tim 6:16 na sya ay hindi maririnig at makikita kailan man. ay mananatili ito ayon na rin sa ipinapahayag ng mismong Bibliya na God and His Word remain unchanged and eternal and will continue after the world ceases to exist, for “heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away” (Luke 21:33) sige Cenon Bibe tutulan mo ang mga pahayag na yan ng Bibliya!

   Delete
  5. John 17:3 does not deny the Jesus is God. On the contrary, it proves that Jesus is God.

   The Muslim does not understand the verse because he has taken it out of context. He ignored the other verses before and after it, namely John 17:1-2 and John 17:4-5.

   John 17:3 says, “"This is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent.”

   Eternal life is not only in knowing God, but it is also in knowing Jesus Christ.

   Who is Jesus?

   John 17:1-2 tells us that the one God is the Father of Jesus. Meaning, Jesus is the Son of the Father.

   As the Son of God, Jesus is also God, because the Son takes His nature from His Father.

   The nature of the Father is that of God. Therefore, the nature of the Son is also the nature of the Father, who is God. So, Jesus is also God.

   John 17:5 proves the divinity of Jesus because it shows Him existing with God the Father “before the world was” created. In fact, Jesus already had glory with God the Father before the world’s creation.

   Jesus said, “Now, Father, glorify Me together with Yourself, with the glory which I had with You before the world was.”

   So, instead of denying the divinity of Jesus, John 17:3 proves that He is God.

   Muslims only get a wrong understanding of the verse because they do not know how to read text.

   And having a wrong understanding of the verse, Muslims mislead themsleves and those who believe them.

   Delete
 3. SIGNS OF GOD'S TRUE RELIGION

  To say that a religion is from God, some signs should be considered:

  1. God Himself gave or built the religion

  ---- {Muslim - who's god are we talking here Ceon Bibe? unang-una ipinahayag na mismo ni Kristo mula sa kanyang sariling mga bibig at sa inyong Bibliya na sya ay hindi naparito para sa inyo, bagkus sya ay naparito or isinugo lamang sa Israel basa: Matt 15:24 "But He answered and said, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." ito salin sa tagalog ng lubos mong maunawaan Cenon ang pangungusap na ito ni Kristo! "Datapuwa't siya'y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel."}

  2. God Himself appointed and sent the prophet or leaders of that religion

  ---- {Muslim - Leader? sinong tinutukoy mo Cenon Bibe si Pedro ba na kilala din na Peter sa salitang English? bueno suriin natin kong sino talaga itong si Peter na kilala din nitong si Cenon na pinamumulan daw ng kanyang paniniwala, basa; Matt 16:23 "Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling block to me; you do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." sa salin na Tagalog gnmauunawaan naman ni Cenon "Datapuwa't lumingon siya, at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas: ikaw ay tisod sa akin: sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay ng Dios, kundi ang mga bagay ng tao." so noon pa lamang nandoroon na si Satanas sa paniniwala nnitong si Cenon Bibe at kaya hindi na rin nakapagtataka kong ang Vatican mismo kong saan nagmumula ang paniniwala nitong si Cenon Bibe ay kikilalanin na rin nila si Lucifer bilang dios at ama pa daw ni Kristo? patawarin nawa kayo ng Dios! ito paki-check po ang link na ito!; https://youtu.be/KknIu0D80lQ }

  3. God Himself showed proof that the religion belongs to Him

  ----- {Muslim - What proof? produce some biblical proof Cenon, cause what we are seeing inhere ay kabaliktaran sa mga sinasabi mo! Ito ba ang proof na sinasabi mo? Matt 16:23 "Datapuwa't lumingon siya, at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas: ikaw ay tisod sa akin: sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay ng Dios, kundi ang mga bagay ng tao." at kong ang Bibliya ay talagang salita ng dios ayon sa iyo bakit mo SINASALUNGAT at KINONTRA ang mga Aral at Turo na ipinapahayag sa Gal 5:2-4 "Mark my words! I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Again I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ; you have fallen away from grace." salin sa tagalog ng maunawaan ni Cenon ng lubus "Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. Oo, pinatotohanan kong muli sa bawa't taong tumatanggap ng pagtutuli, na siya'y may kautangang tumupad ng buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Cristo, kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan; nangahulog kayo mula sa biyaya." ito ba ang mga proof na sinasabi mo Cenon? ang Salungatin at Kontrahin ang mga kapahayagang ito ng Bibliya?! shame on You Cenon Bibe!}

  ReplyDelete
  Replies
  1. Again, Matthew 15:24 is already explained. Please CLICK on the LINK at the RIGHT titled Matthew 15:24 ==>>

   Or you may COPY-PASTE the URL below to your browser:

   http://sagot-sa-balik-islam.blogspot.com/2014/07/hesus-sinugo-lang-sa-israel-matthew-1524.html

   Delete
  2. Did Jesus really call Peter 'Satan'?

   No. Jesus was referring to Satan and not to Peter.

   You can read the explanation by CLICKING at the LINK at the RIGHT, titled "Matthew 16:23" ==>>

   Or COPY-PASTE the URL below to your browser:

   http://sagot-sa-balik-islam.blogspot.com/2013/05/matthew-1623-was-peter-satan.html

   Delete
  3. Ang pagTatangaTangahan ni Cenon Bibe:
   Cenon Bibe - Did Jesus really call Peter 'Satan'?

   Muslim - YES Jesus call Peter SATAN at Bibliya mo mismo ang magpapatunay at magpapatotoo nito Mangmang! ito basa; Matt 16:23 "Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling block to me; you do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." salin sa tagalig ng lubos mong maunawaan Cenon "Datapuwa't lumingon siya, at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas: ikaw ay tisod sa akin: sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay ng Dios, kundi ang mga bagay ng tao." same Satan known as Lucifer na sya ding kinikilala ngayon ng Simbahan Katoliko bilang dios daw at ama pa ni Kristo. please copy paste this link; https://youtu.be/KknIu0D80lQ

   Delete
  4. Hindi po natutulan ng Muslim ang paliwanag natin sa Matthew 16:23.

   Wala po siyang kaalam-alam sa konteksto ng talata.

   Ipaalala po natin sa kanya ang hindi niya matutulan.

   +++

   A. QUICK ANSWER

   PETER is NOT SATAN. The LORD JESUS was NOT TALKING to PETER when He said "Satan" in Matthew 16:23.

   The Lord Jesus was TALKING to SATAN who earlier TRIED to TEMPT HIM in MATTHEW 4:1-11.

   In Matthew 16:24, Satan again tried to TEMPT the Lord Jesus but this time HE USED PETER. Satan took advantage of Peter's impulsive nature.

   So, when the Lord Jesus issued the REBUKE, He was REBUKING SATAN. Peter was simple "COLLATERAL DAMAGE."

   +++

   B. MORE INFO

   THE IMMEDIATE CONTEXT of MATTHEW 16:23 is from MATTHEW 16:21.

   It reads:
   "From that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and undergo great suffering at the hands of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised.

   "And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, "God forbid it, Lord! This must never happen to you."

   "But he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling block to me; for you are setting your mind not on divine things but on human things."
   .
   .
   .
   In Matthew 16:23, it will seem that the Lord Jesus was talking to Peter. But, if we look at the BIGGER CONTEXT, we will see that the Lord Jesus was actually TALKING TO SATAN.

   The BIGGER CONTEXT includes MATTHEW 4:1-11, where SATAN tried to TEMPT the LORD JESUS to STOP HIM from DOING HIS MISSION of SAVING MANKIND.

   MATTHEW 4:1-11

   "Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.

   "He fasted forty days and forty nights, and afterwards he was famished.

   "The tempter came and said to him, "If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread."

   "But he answered, "It is written, 'One does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.'"

   "Then the devil took him to the holy city and placed him on the pinnacle of the temple, saying to him, "If you are the Son of God, throw yourself down; for it is written, 'He will command his angels concerning you,' and 'On their hands they will bear you up, so that you will not dash your foot against a stone.'"

   "Jesus said to him, "Again it is written, 'Do not put the Lord your God to the test.'"

   "Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor; and he said to him, "All these I will give you, if you will fall down and worship me."

   "Jesus said to him, "AWAY WITH YOU, SATAN! for it is written, 'Worship the Lord your God, and serve only him.'"

   "Then the devil left him, and suddenly angels came and waited on him."
   .
   .
   .
   Now, it is CLEAR that SATAN had TEMPTED the Lord Jesus BEFORE. So, the Lord Jesus REBUKED SATAN BEFORE.

   In Matthew 16:23, SATAN TRIED to TEMPT the LORD JESUS AGAIN. So, the Lord Jesus AGAIN REBUKED SATAN.

   So, what about PETER?

   As already said, PETER was "COLLATERAL DAMAGE" because HE WAS the ONE USED by SATAN to make his latest try to TEMPT the LORD JESUS from DOING HIS MISSION of SALVATION.

   SATAN USED PETER as HIS MOUTHPIECE and HIS HUMAN SHIELD, so PETER GOT HIT in the CROSSFIRE.

   +++

   C. MUSLIM DEFECT:

   It is apparent that MUSLIMS are NOT TAUGHT HOW TO PROPERLY READ TEXT. They are taught to SIMPLY LOOK for TEXT that THEY CAN DISTORT and USE AGAINST the BIBLE or CHRISTIANS.

   The TRUE RELIGION of GOD will LEAD PEOPLE to SEEK the TRUTH. If a RELIGION LEADS its MEMBERS to DISTORT and LIE, then CLEARLY THAT RELIGION is NOT FROM GOD.

   Delete
 4. I asked Muslims if God performed any public manifestation that He established Islam. ---- ( Muslim - Your Bible proves it already Cenon Bibe, So what God's claimed in Exodus 33:20, John 1:18, 5:37 and 1Tim 6:16 na sya ay hindi maririnig at makikita kailan man. ay mananatili ito ayon na rin sa ipinapahayag ng mismong Bibliya na God and His Word remain unchanged and eternal and will continue after the world ceases to exist, for “heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away” Luke 21:33. on the Contrary as Cenon Bibe claimed, what God stated in the Final Testament about Islam is not only circulated Worldwide it is also memorized worldwide by the Muslims AL-MA'IDAH 3 "_ _ _ _ _ This day, those who disbelieved have given up all hope of your religion, so fear them not, but fear Me. This day, I have perfected your religion for you, completed My Favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion. _ _ _ _ _" )

  The Muslims answered by repeating Jn 1:18; Jn 5:37 and 1Tim 6:16, meaning God never made any public showing or declaration that Islam was His religion. ----- ( Muslim - ito Cenon baka ikaw nalang ang hindi nakakaalam na Worldwide circulated na po ito! AL-MA'IDAH 3 "_ _ _ _ _ This day, those who disbelieved have given up all hope of your religion, so fear them not, but fear Me. This day, I have perfected your religion for you, completed My Favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion. _ _ _ _ _" ang pahayag patungkol sa Islam as a perfected Religion from God. at hindi lamang basta worldwide circulated memorized pa yan worldwide ng mga Muslims. ikaw Cenon Bibe kaya mo bang suportahan ng TALATA mula sa Bibliya yang paniniwala mo at ng Simabahan ninyo na dios Lucifer? https://youtu.be/KknIu0D80lQ ito po ang link paki-copy paste lamang po kong nais ninyong mapanood.)

  ReplyDelete
  Replies
  1. The Muslim showed one of the many contradictions in their beliefs and in the Quran.

   Muslims teach that no one has ever seen God or heard Him speak. And yet in Al Maaida 3, the Quran shows their Allah as if he is speaking to Muslims.

   "This day, those who disbelieved have given up all hope of your religion, so fear them not, but fear Me. This day, I have perfected your religion for you, completed My Favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion."

   Notice, the verse is in the first person. It's as if their god is directly talking to them.

   But how can that be when their god did not even talk directly to their prophet, who was the one who spoke those words to them?

   So, who was speaking in Al Maaida 3? God or their prophet Muhammad?

   Obviously, those are just the words of their prophet. It was their prophet talking. It was their prophet whom they heard talk. It was their prophet speaking as their Allah.

   Clearly, Al Maaida 3 is not God's word. It is the word of their prophet. No more. No less.

   Delete
 5. wala naman yan si Cenon Bibe na yan nilalampaso ko na yan sa kahit anong usapin patungkol sa Bibliya at Relihiyon! Supot yan si Cenon eh, kong totoo sya sa kanyang Relihiyon dahil ito ang mismong Aral at Turo ng kanyang Bibliya (basa) Gal 5:2-4 tanda o tatak yan sa pagiging isang Kristyano ag pagiging isang Supot.

  ReplyDelete