Tuesday, October 18, 2016

Tuli: Muslim hindi kasama sa tipan kay Abraham

Muslim kasama sa tuli?
Nagpupumilit ang Muslim na kasama sila sa tuli o tipan ng Diyos kay Abraham.
Mali po ang Muslim. Hindi kasama ang Muslim sa tipan ng Diyos kay Abraham.
Ayon sa Diyos, ang ninuno ng mga Muslim na si Ismael ay "hindi" kasama sa tipan. Ni hindi kinilala ng Diyos si Ismael bilang anak ni Abraham. (Genesis 17:18-19)
Sinabi rin ng Diyos na ang Kanyang tipan ay matutupad sa anak ni Abraham na si Isaac at sa mga anak ni Isaac. (Genesis 17:19)
So, umaasa po sa wala ang mga Muslim.
+++
NAG-POST po ang Muslim dito at ito ang kanyang sinabi:
"Ang pagtutuli ay isang COVENANT between God and Man
ito basa:

Gen 17:
9 And God said to Abraham, “As for you, you shall keep my covenant, you and your offspring after you throughout their generations. 
10 This is my covenant, which you shall keep, between me and you and your offspring after you: Every male among you shall be circumcised. 
11 You shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you.

SALIN SA TAGALOG ng MAUNAWAAN mo CENON,


9 Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, “Ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. 
10 Ganito ang inyong gagawin: lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin, 
11 at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan.


Gen 17:


26 In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son.
27 And all the men of his house, born in the house, and bought with money of the stranger, were circumcised with him.

SALIN SA TAGALOG ng MAUNAWAAN mo CENON,


26 Tinuli sila 'Abraham at Ishmael kanyang anak' sa parehong araw, 
27 at noon ding araw na iyon tinuli ang kanyang mga alipin.


So malinaw po na ang pagtutuli ay hindi lamang exclusibo sa kanila bagkus ito ay ipinapatutupad sa lahat na kalalakihan at sa kanilang salinlahi at kasama na pati mga Alipin dahil ito ay COVENANT Tipan ng Dios at Tao na dapat isinasagawa ng Tao bilang pagkilala at pagsunod sa Dios!


+++
SAGOT SA MUSLIM:
Sinipi ng Muslim ang Genesis 17 para ipakita na ang tipan daw sa tuli ay "Tipan ng Dios at Tao na dapat isinasagawa ng Tao."
Pinalalabas ng Muslim na lahat ng tao ay kasama sa tipan ng Diyos at lahat ng lalake ay dapat tuliin.
Mali po siya.
Batay sa mismong sinipi ng Muslim sa Gen 17:9-10 ay para lang kay Abraham at sa kanyang angkan ang tipan.
Basa po tayo:
Genesis 17:9-10
And God said to ABRAHAM, “As for YOU, YOU shall keep my covenant, YOU and YOUR OFFSPRING after you throughout their generations. 10 This is my covenant, which YOU shall keep, BETWEEN ME AND YOU and YOUR OFFSPRING after you:
Sa Pilipino,
Henesis 17:9-10
9 Sinabi pa ng Diyos KAY ABRAHAM, “IKAW at ang lahat ng SUSUNOD MONG SALINLAHI ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. 
10 Ganito ang inyong gagawin: lahat ng lalaki sa INYO ay tutuliin,


Kita po ninyo?
Malinaw na para lang kay Abraham at sa lahi niya ang tipan. Walang mababasa na lahat ng tao ang kasama. Walang sinabi na lahat ng lalake ay tutuliin.

+++
ISMAEL HINDI KINILALA NG DIYOS
Ang pag-angkin ng mga Muslim sa tuli ay nakaugat sa ninuno nilang si Ismael, ang anak ng aliping si Hagar.

Ayon sa mga Muslim, tinuli ni Abraham si Ismael (Gen. 17:26) kaya kasama si Ismael -- at ang mga Muslim -- sa tipan ng tuli.

Mali po. 
Si Abraham lang ang nagdesisyon na tuliin si Ismael
Ayon mismo sa Diyos ay hindi kasama sa Kanyang tipan si Ismael.

Sa Gen 17:18-21 ay mababasa natin:

"And Abraham said to God, "O that Ishmael might live in your sight!"
"God said, "No,
"but your wife Sarah shall bear you a son, and you shall name him Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his offspring after him.
"As for Ishmael, I have heard you; I will bless him and make him fruitful and exceedingly numerous; he shall be the father of twelve princes, and I will make him a great nation.
"But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah shall bear to you at this season next year."


Ayun. Malinaw sa Gen. 17:18 na nakiusap si Abraham na ituring ng Diyos na "buhay" si Ismael sa Kanyang paningin.

Kung buhay po kasi si Ismael sa mga mata ng Diyos ay patunay iyon na kinikilala ng Diyos si Ismael bilang anak ni Abraham. Ibig sabihin din na kasama sa tipan si Ismael.

Ano po ang sagot ng Diyos sa pakiusap ni Abraham na kilalanin si Ismael?

Ang sabi ng Diyos ay "No" o "Hindi."

Ibig sabihin, hindi kinilala ng Diyos si Ismael. At para sa Diyos ay patay si Ismael bilang anak ni Abraham.

Ngayon, kung hindi kinilala ng Diyos si Ismael ay hindi siya kasama sa tipan ng tuli.


At kung hindi kasama si Ismael sa tipan ng tuli, ay malinaw na hindi kasama ang mga Muslim sa pagtutuli.

Klaro po yan.

+++

Ngayon, heto po ang mas malinaw.

Ayon sa Diyos ay kanino matutupad ang tipan Niya kay Abraham?

Kay Isaac po.


Ayon pa sa Gen. 22:2 ay itinuring ng Diyos si Isaac bilang "nag-iisang anak" ni Abraham.


Sa Gen. 17:19 ay sinabi ng Diyos:

"your wife Sarah shall bear you a son, and you shall name him Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his offspring after him."


Kay Isaac at sa mga anak ni Isaac natupad ang tipan.

Si Ismael ay hindi anak ni Isaac kaya muli ay hindi siya kasama sa tipan ng tuli.


Hindi kasama sa tipan si Ismael. Dahil diyan ay hindi rin kasama ang mga Muslim sa tipan ng tuli.


+++


ISMAEL 'BINASBASAN' NG DIYOS


Pero igigiit ng mga Muslim ang Gen. 17:20"As for Ishmael, I have heard you; I will bless him and make him fruitful and exceedingly numerous; he shall be the father of twelve princes, and I will make him a great nation."

Diyan daw ay makikita na "kinilala" ng Diyos si Ismael at "binasbasan" pa siya.


Ang tanong po ay bakit?


Una, binasbasan ng Diyos si Ismael at ginawa siyang dakilang bayan bilang pagbibigay kay Abraham. Sabi nga ng Diyos ay "dininig" Niya si Abraham.


Nakita kasi ng Diyos na mahal ni Abraham si Ismael kaya binigyan din ng Diyos ng konti si Ismael. Iba ang ibinigay sa kanya. Hindi ang tipan.


Pangalawa, pinarami ng Diyos ang lahi ni Ismael at ginawa itong dakilang bayan bilang kapalit ng hindi pagsama sa kanya sa tipan.


Ibig sabihin, sa halip na pagkilala kay Ismael ay pagtataboy sa kanya ang nangyari. Kumbaga, pampalubag-loob kay Ismael ang ginawa ng Diyos.


Para yang kendi na ibinibigay sa bata na hindi isinasama sa pamamasyal ng iba pang miyembro ng pamilya. Para hindi na sumama ang loob.


+++
MUSLIM DESPERADO


Desperado na lang talaga ang mga Muslim na isiksik ang mga sarili nila sa tipan ng Diyos kay Abraham. Kung wala po kasi ang tipan na yan ay wala nang saysay ang tuli nila. Wala na ring saysay ang kanilang pagiging Muslim.

Kaawaan na lang po natin sila.30 comments:

 1. TALAKAYAN NG MUSLIM AT SI CENON BIBE

  Cenon Bibe - Jn 16.13. Spirit yan. Hindi spirit ang propeta nyo.


  Muslim -(Basahin at unawain mo tarantado ka itong talata na ito! 1John 4:1-3 kong spirit yan ayon sa katangahan mo bakit sasabihin ni Kristo ang ganito sa John 16:7 bakit hindi nya ba alam na Old Testament time pa ay nandirito na ang Spirit? Hindi nya rin ba alam na noong binabautismuhan sya nandoroon din ang Spirit? Hindi nya rin ba alam na sa kanyang Ministry ay katulong at katuwang nya ang parehong Spirit? Bakit tila walang alam si Kristo hinggil sa spirit na ito at sabihin nya ang pahayag na ito sa John 16:7 nagka-amnisia kaya sya Cenon? at kaya sinasabi nya ito sa kanyang mga alagad & I quote John 16:7 "Nevertheless I tell you the truth; it is expedient for you that I go away; for if I go not away the Comforter will not come unto you;_ _ _" now if we are talking about the same spirit here malaking BLUNDER itong pahayag na ito ni kristo sa Bibliya John 16:7 if Jesus is refering to the same spirit whom in all his ministry was helping him! Nilinlang kayo si Kristo patungkol sa totoong darating! NaGagO kayo!)

  ReplyDelete
 2. TALAKAYAN NG MUSLIM AT SI CENON BIBE

  Cenon Bibe - Sabi ng Diyos kay isaac matutupad ang tipan. Gen 17.19. Hindi kay ismael.

  Muslim - (Ang BobO mo naman! Hindi pa man ipinapanganak si Isaac ay ipinatutupad na ni Abraham ang Covenant o Tipan ng PagTUTULI Gen 17:26 sabay ang mag-AMA at may iba pang TINULI maliban sa mag-AMA Gen 17:27 oh di ba isinagawa na ni Abraham ang PAGTUTULI bago pa man ipanganganak si Isaac? Hirap sayo pinagpipilitan mo yang mali at baluktot mong unawa at intindi eh. MangMang ka talaga pagdating sa Bibliya!) Hahaha

  Cenon Bibe - Matitigas ulo nyo.

  Myslim - (Ikaw ang matigas ang ulo at kaya sinuway mo at hindi mo sinunod ang Covenant na ito ng Dios at kaya your CUT OFF Gen 17:14 from the Covenant of God)

  Cenon Bibe - Mga suwail kayo sa Diyos na nagsabing hindi kasama sa tipan si ismael.

  Muslim - (Well sorry natupad at ipinatutupad na ito ni Abraham eh Gen 17:26-27 hehehe)

  Cenon Bibe - Gen 17.18-19. Hahaha
  Bulag-bulagan pa more.

  Muslim - (Ikaw yon tanga!)

  Cenon Bibe - Maniwala kayo sa kasinungalingan nyo.

  Muslim - (Sinungaing ba kamo? ito basa Gen 17:14 mga suwail yan at pinasisinungalingan nila ang pahayag na ito ng Dios)

  Cenon Bibe - Hahaha marami kayong dinadala sa impierno.

  Muslim - (Mangunguna ka doon dahil dinudios mo si Lucifer!)

  Cenon Bibe - Huhuhu

  ReplyDelete
 3. TALAKAYAN NG MUSLIM AT SI CENON BIBE

  Cenon Bibe - Wala kayong paki sa tipan ng Diyos.

  Muslim - (Eh bakit ka nakiki-alam sa Covenant na isinagawa at ipinatutupad ni Abraham sa Gen 17:26-27 naHihilO ka na yata ah?)

  Cenon Bibe - Siya nagsabing kay Isaac ang tipan at di kasali si ismael.

  Muslim - (mas alam at unawa ni Abraham ang Tipan o Covenant na ipinapahayag at ipinagkakaloob ng Dios sa kanya! at kaya huwag kang epal at huwag kang maki-alam at huwag mong baluktotin ang mga talata ng Gen 17:26-27 bakit tingin mo sa sarili mo magaling ka Abraham? Patawa ka ha?)

  Cenon Bibe - Gen 17.18-19.

  Muslim - (This verse na pinagdidiinan mo ay FUTURE TENSE dahil ipinagbubuntis pa lamang si Isaac naintindihan mo ba yon? Tingin mo ang Dios makikipagkasundo o makikipagtipan sa isang ibinagbubuntis pa lamang ha Cenon?)

  Cenon Bibe - Gawa kayo ng sarili nyong tipan kung may mapala kayo.

  Muslim - (Ikaw na CUT OFF na from the Covenant or Tipan ng Dios Gen 17:14 ay ang possibling gagawa noon!)

  Cenin Bibe - Kaya walang kwenta tuli ni ismael at ang tuli nyo e dahil gawa-gawa lang ng tao yang tipan nyo.

  Muslim - (Bakit gawa lang pala ng Tao itong kapahayagan ng Gen 17:9-14 at itong Gen 17:26-27 ha Cenon? Naku sinisiraan mo na naman Bibliya mo ah? Ipit na ipit ka na kasi eh)

  ReplyDelete
 4. TALAKAYAN NG MUSLIM AT SI CENON BIBE

  Cenon Bibe - Kahit di pa pinapanganak.e sabi ng Diyos kay Isaac matutulad ang tipan

  Muslim - {eh papaano ngayon yan isinagawa na ang Covenanat o Tipan ng PagTUTULI sa kanilang mag-AMA Gen 17:26 at ng iba liban sa kanilang mag-AMA isinagawa din ang pagTUTULI Gen 17:27 para tila mayroong walang alam dito ah? Ang unawa mo sa talatang 19 ipatutupad pa lamang yon ang unawa ang intindi mo pero si Abraham na mismong pinagkalooban ng kapahayagan ay isinagawa at ipinatutupad nya kaagad ang nasabing Covenant batay sa ipinahayag ng Dios sa kanya Gen 17:9-14 its now your Words against the what the Bible says Cenon, sino ang dapat paniniwalaan? Ang sabi ng Bibliya o yang kaTangahan at kaMangmangan mo Cenon? ganOon lang ka simply yon brod. Hehehe!}

  Cenon Bibe - (Gen 17.19) wala kayong paki.

  Muslim - {Sumusunod lang kami sa Covenant na ito ng Dios at Tao na ipinapahayag at ipinagkakaloob kay Abraham Gen 17:9-17 kaya ikaw huwag ka ring paki.}

  Cenon Bibe - Tipan ng Diyos yon.

  Muslim - {Kay Abraham Gen 17:9-14}

  Cenon Bibe - Siya magsasabi na kay Isaac yon at hindi kasali si ismael. Gen 17.18-19. Haha

  Mas marunong pa kayo sa Diyos. Hahah

  ReplyDelete
 5. TALAKAYAN NG MUSLIM AT SI CENON BIBE

  Cenon Bibe - Kahit di pa pinapanganak.e sabi ng Diyos kay Isaac matutulad ang tipan

  Muslim - {eh papaano ngayon yan isinagawa na ang Covenanat o Tipan ng PagTUTULI sa kanilang mag-AMA Gen 17:26 at ng iba liban sa kanilang mag-AMA isinagawa din ang pagTUTULI Gen 17:27 para tila mayroong walang alam dito ah? Ang unawa mo sa talatang 19 ipatutupad pa lamang yon ang unawa ang intindi mo pero si Abraham na mismong pinagkalooban ng kapahayagan ay isinagawa at ipinatutupad nya kaagad ang nasabing Covenant batay sa ipinahayag ng Dios sa kanya Gen 17:9-14 its now your Words against the what the Bible says Cenon, sino ang dapat paniniwalaan? Ang sabi ng Bibliya o yang kaTangahan at kaMangmangan mo Cenon? ganOon lang ka simply yon brod. Hehehe!}

  Cenon Bibe - (Gen 17.19) wala kayong paki.

  Muslim - {Sumusunod lang kami sa Covenant na ito ng Dios at Tao na ipinapahayag at ipinagkakaloob kay Abraham Gen 17:9-17 kaya ikaw huwag ka ring paki.}

  Cenon Bibe - Tipan ng Diyos yon.

  Muslim - {Kay Abraham Gen 17:9-14}

  Cenon Bibe - Siya magsasabi na kay Isaac yon at hindi kasali si ismael. Gen 17.18-19. Haha

  Mas marunong pa kayo sa Diyos. Hahah

  ReplyDelete
 6. TALAKAYAN NG MUSLIM AT SI CENON BIBE

  Cenon Bibe - Tao lang gumawa ng pagtuli kay ismael

  Muslim - (bakit kaya mong patunayan na Dios nagtuli kay Isaac Cenon?)

  Cenon Bibe - sa Gen 17.26-27. Malinaw na pagsuway

  Muslim - (ang pagSUWAY Cenon ay mababasa din naman sa Gen 17:14 yan basahin at unawain mo! may tama kayong mga Supot dyan na naniniwala sa aral at turo ng Gal 5:2-4 hehehe!)

  Cenon Bibe - sa Diyos na nagsabing hindi kasama si ismael sa tipan.

  Muslim - (Mas alam ni Abraham ginagawa nya, dahil sa kanya ipinapahayag at pinagkaloob ang Covenant o Tipan na ito ng pagTutuli Gen 17:9-14 at kaya isinagawa nya kaagad ito basa Gen 17:26-27 sige tutulan mong bobo ka!? Hehe!)

  Cenon Bibe - Gen 17.18-19.
  Anong mapapala nyo sa pagsunod sa gawa lang ng tao sa Gen 17.26-27?

  Muslim - (Covenant ito ng Dios na ipinatutupad at isinagawa ni Abraham sa Gen 17:26-27) Wala. (Ikaw ang wala dahil CUT OFF ka na eh ito basa; Gen 17:14 hehehe!)

  Cenon Bibe - Niloloko at nagpapagod lang kayo sa pagsunod sa tao at hindi sa Diyos.

  Muslim - (Mas nakakapagod yang ginagawa nyo na kumikilala kay Lucifer bilang dios at ama pa daw ni kristo?)

  Cenon Bibe - Walang saysay ang tuli kay ismael at ang tuli nyo.

  Muslim - (Pagsunod yan Gen 17:9-14 and 26-27)

  ReplyDelete
 7. TALAKAYAN NG MUSLIM AT SI CENON BIBE

  Cenon Bibe - Walang saysay ang pagkontra nyo sa sabi ng Diyos na hindi kasama si ismael sa tipan.

  Muslim - (Wala kaming alam o paki-alam sa tipan na ipagkakaloob pa lamang sa hindi pa ipinapanganak na si Isaac Cenon! Ang aming sinusunod ay ang Covenant o Tipan na ipinapahayag at ipinagkakaloob kay Abraham Gen 17:9-14 alam ni Abraham ang tungkol sa Tipan na ipinagkakaloob sa kanya at kaya isinagawa o isinakatuparan agad ito ni Abraham Gen 17:26 sabay na tinuli ang mag ama at liban sa kanilang mag ama may iba pang tinuli Cenon basa; Gen 17:27 sige tutulan mo!? Hehehe!)

  Cenon Bibe - Gen 17.18-19.
  Kahit magtuli kayo e hindi yan tanggap ng Diyos dahil kay Isaac tupad ang tipan

  Muslim - (katangahang unawa mo lamang yon Cenon walang ganoon sinabi ang talata!)

  Cenon Bibe - ng Diyos at hindi kay ismael.

  Muslim - (Naganap na nga eh! Gen 17:26 kita mo sabay pa ang mag ama na tinuli? Ano ka ba bobO mo naman!)

  Cenon Bibe - Gen 17.18-19.
  Sayang lang pagod nyo.

  Muslim - (Sayang ang pagod noong mga taong katulad mo CUT OFF from the Covenant Cenon basa Gen 17:14 hehehe!)

  Cenon Bibe - Sa huli ay impierno pa rin kayo.

  Muslim - (Ikaw yon dahil si Lucifer na ang dinidios nyo! i ang Simbahan nyo mismo ay kumikilala na kay Lucifer bilang dios.)

  ReplyDelete
 8. TALAKAYAN NG MUSLIM AT SI CENON BIBE

  Cenon Bibe - Diyos nagsabi na kay Isaac matutupad ang tipan Niya. Gen 17.19.

  Muslim - (Sinasabi ba ng Talata kong anong tipan itong ipagkakaloob pa lamang ng Dios sa hindi pa ipinapanganak na si Isaac Cenoon? Yon ang alamin mo Cenon! Kasi ang Tipan na ipinahayag at ipinagkakaloob kay Abraham Gen 17:9-14 ay isinakatuparan na ito ni Abraham ayon sa pahayag ng mismong bibliya ninyo basa Gen 17:26-27 at noong ipatutupad o isagawa ang nasabing tipan na ito ay hindi pa isinilang o ipinanganak si Isaac. Kaya imulat mo yang mata mo!)

  Cenon Bibe - San sinabi ng Diyos na kasama si ismael sa tipan?

  Muslim - (Common sense brod Gen 17:26-27 hehehe!)

  Cenon - Wala.

  Muslim - (Ikaw ang walang unawa at walang common sense!)

  Cenon Bibe - Sabi ng Diyos di kasama sa tipan si ismael pero sinuway Siya ni abraham

  Muslim - (wow! What an accusation towards this man of God Abraham! so kasalanan na naman ngayon ni Abraham? Ganoon ba Cenon ganoon ba?)

  Cenon Bibe - sa Gen 17.26-27.
  Kaya pinalayas ng Diyos

  Muslim - (ang lupit naman ng Dios mo Cenon parang mga pari nyo din ngayon ah? ang lulupit! si Marcos na matagal ng patay ay hindi pa rin mapapatawad ng inyong simbahan o ng mga pari! Mga hypokrito kayo! Wala kayo sa ayus!)

  Cenon Bibe - si ismael at ang nanay nyang alipin Gen 21.10-14.

  ReplyDelete
 9. TALAKAYAN NG MUSLIM AT SI CENON BIBE

  Cenon Bibe - Diyos nagsabi na kay Isaac matutupad ang tipan Niya. Gen 17.19.

  Muslim - (Sinasabi ba ng Talata kong anong tipan itong ipagkakaloob pa lamang ng Dios sa hindi pa ipinapanganak na si Isaac Cenoon? Yon ang alamin mo Cenon! Kasi ang Tipan na ipinahayag at ipinagkakaloob kay Abraham Gen 17:9-14 ay isinakatuparan na ito ni Abraham ayon sa pahayag ng mismong bibliya ninyo basa Gen 17:26-27 at noong ipatutupad o isagawa ang nasabing tipan na ito ay hindi pa isinilang o ipinanganak si Isaac. Kaya imulat mo yang mata mo!)

  Cenon Bibe - San sinabi ng Diyos na kasama si ismael sa tipan?

  Muslim - (Common sense brod Gen 17:26-27 hehehe!)

  Cenon Bibe - Wala.

  Muslim - (Ikaw ang walang unawa at walang common sense!)

  Cenon Bibe - Sabi ng Diyos di kasama sa tipan si ismael pero sinuway Siya ni abraham

  Myslim - (You see? this Cenon Bibe is now directly insulting and ACCUSING Abraham, this Man of God Abraham is being insulted by Cenon Bibe na sumuway daw sa Dios! Wow Cenon! What an accusation towards this man of God Abraham. so dito pinalalabas nitong si Cenon na walang alam daw po itong si Abraham patungkol sa COVENANT na ipinahahayag at ipinagkakaloob ng Dios kay Abraham Gen 17:4-14 at kaya nagkakasala si Abraham ayon kay Cenon noong sinunod isagawa at isinakatuparan ni Abrahan ang utus na ito ng Dios Gen 17:26-27 at naging kasalanan ito ni Abraham? Ganoon ba Cenon? ng sundin at tuparin ni Abraham ang Covenant na ito ng Dios sa Gen 17.26-27?)

  Cenon Bibe - Kaya pinalayas ng Diyos

  Muslim - (another Accusation from Cenon Bibe towards God the known MOST LOVING GOD IN HEAVEN ang lupit naman ng Dios mo Cenon parang mga pari nyo din ngayon ah? ang lulupit si Marcos na matagal ng patay ay hindi pa rin mapapatawad ng inyong simbahan! Mga hypokrito kayo! Wala kayo sa ayus! Puro lang kayo pakitang Tao.)

  Cenon Bibe - si ismael at ang nanay nyang alipin Gen 21.10-14.

  Muslim - (its already noted Cenon na ang kilala nyo palang most loving God in heaven ay illusyon lang pala ito kasi ayon na rin patotoo at pagpapatunay mo pumapatol pala ang dios na kilala mo sa isang inosenteng bata {Ishmael})

  ReplyDelete
 10. TALAKAYAN NG MUSLIM AT SI CENON BIBE

  Cenon Bibe - Yung tipan kay abraham sa Gen 17.4 ay kay isaac matutupad. Gen 17.19.

  Muslim - (Bakit IPINAPANgaNAK na ba si Isaac dyan? Huwag kang mag illusyon Cenon ang nasabing Tipan ay isinakatuparan ni Abraham sa Gen 17:26-27 huwag kang magTatangaTangahan Cenon! Unawain mo bibliya mo!)

  Cenon Bibe - Sabi ng Diyos di kasama si ismael sa tipan na yan. Gen 17.18-19.

  Muslim - (Wala ganoon sinabi ang Dios katunayan isinagawa pa ang pagTutuli sa isang 13 years old na si Ishmael sabay ang mag-ama na TINULi at hindi lamang sila may iba pang TINULi maliban sa mag-amang Abraham at Ishmael Cenon! Common Sense naman dyan. Nagmumukhang tanga ka tuloy sa pagpupumilit mong baluktotin ang sarili mong Bibliya!)

  Cenon Bibe - Sino nagsabing dapat tuliin si ismael?

  Muslim - (Unawai mo pahayag ng Dios kay Abraham sa Gen 17;9-14 Cenon!)

  Cenon Bibe - Tao lang. Kaya pinalayas ng Diyos si ismael

  Muslim - (wow! The known MOST LOVInG GOD in HEAVEN ay illusyon lang naman pala ayon sa patutoo nitong si Cenon Bibe! Brod your directly ACCUSING God of being so CRUEL lagot ka kay God humanda ka sa Dios at sa mga akusasyon mong ito laban sa kanya!)

  Cenon Bibe - at nanay nyang alipin e. Gen 21.10-14. Hahaha

  Muslim - (its all noted Cenon that this most loving God in heaven ay hindi naman pala totoo, at ikaw pa mismo nagpatutoo. Grabeeeh itong dios na kilala nitong si Cenon pati or ultimo bata pinapatulan. This god kown to Mr Cenon Bibe dont have the quality of God at all.)

  ReplyDelete
 11. Muslim -

  Thank you and Congratulation Mr. Cenon Bibe for being so truthful in informing the whole of the Christian World that the Most Loving God in Heaven they Christians use to believed is a big LIE dahil ang dios na ipinakikilala mo ay isang Cruel god na pinapatulan kahit bata (a 13 years old Ishmael) and also for informing the Christian World na Failure ang kanilang kinikilalang dios for choosing Abraham as a prophet dahil sumusuway ito sa kanyang mga Utus! And also for being truthful na ang bibliya nyo ayon sayo ay salita lamang ito ng Tao at hindi salita ng Dios! Review all your text messages, I'll be posting all these in your blog Cenon. You'll be sorry for all d accusation you've done against your own Bible, toward Abraham, and to God.

  ReplyDelete
 12. TALAKAYAN NG MUSLIM AT SI CENON BIBE

  Cenon Bibe - Muslim kasama sa tuli?

  Nagpupumilit ang Muslim na kasama sila sa tuli o tipan ng Diyos kay Abraham.
  Mali po ang Muslim. Hindi kasama ang Muslim sa tipan ng Diyos kay Abraham.

  Muslim - (ayon inamin din, salamat naman at sa pagkakataong ito sayo na rin mismo nangGagaling na ito ayon na rin sayo ay Tipan o Covenant ni Abraham mula sa Dios. Isang Covenant o Kasunduan na ipinahaya o ipinagkaloob ng Dios kay Abraham
  Gen 17:9-14
  "9 At sinabi pa ng Dios kay Abraham, At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo, sa buong kalahian nila.
  10 Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi, pagkamatay mo; tutuliin ang bawa't lalake sa inyo.
  11 At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama; at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo.
  12 At ang may walong araw ay tutuliin sa inyo, ang bawa't lalake sa buong kalahian ninyo; ang ipinanganak sa bahay, o ang binili ng salapi sa sinomang taga ibang lupa na hindi sa iyong lahi.
  13 Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi, ay dapat tuliin: at ang aking tipan ay sasa iyong laman na pinakatipang walang hanggan.
  14 At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kaniyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kaniyang bayan; sinira niya ang aking tipan")

  Cenon Bibe - Ayon sa Diyos, ang ninuno ng mga Muslim na si Ismael ay "hindi" kasama sa tipan.

  Muslim - (Mali Cenon isang malaking kasinungalingan ang pahayag mong yan.magbasa ka ng bibliya at unawain mo binabasa mo, katutohanan isinakatuparan o isinagawa ang PaTituli ng mag-Ama na Abraham at Ishmael ayon sa ipinahayag ng Gen 17:26 at maliban sa mag Ama na Abraham at Ishmael may iba pang Tinuli ayon na rin sa kapahayagan ng Gen 17:27 mali ang unawa at intindi mo Cenon nililigaw mo ang Tao sa paniniwalang taliwas sa mga nakasulat sa bibliya.)

  Cenon Bibe - Ni hindi kinilala ng Diyos si Ismael bilang anak ni Abraham. (Genesis 17:18-19)

  Muslim - (That's another LIE Cenon Bibe kong nagbabasa ka lamang ng Bibliya at hindi mo pinipili ang iyong binabasa malamang mauunawaan at mababasa mo ang talatang ito ng Genesis 17:20
  " And as for Ishmael, I will surely bless him; I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. He will be the father of twelve rulers, and I will make him into a great nation. "

  ReplyDelete
 13. TALAKAYAN NG MUSLIM AT SI CENON BIBE

  Cenon Bibe - Nakita kasi ng Diyos na mahal ni Abraham si Ismael kaya binigyan din ng Diyos ng konti si Ismael. Iba ang ibinigay sa kanya. Hindi ang tipan.

  Muslim - (Siempre panganay na Anak ni Abraham si Ishmael at kaya mahal na mahal ito ni Abraham.

  Gen 17:20

  "And as for Ishmael, I have BLESSED him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation."

  bless·ed
  blest,ˈblesid/Submit
  adjective

  noun
  1.
  those who live with God in heaven.)  Cenon Bibe - Pangalawa, pinarami ng Diyos ang lahi ni Ismael at ginawa itong dakilang bayan bilang kapalit ng hindi pagsama sa kanya sa tipan.

  Myslim - ( kahulogan ng Covenant (kumpara sa BLESSED)

  cov·e·nant
  ˈkəvənənt/Submit

  noun: covenant; plural noun: covenants
  1.
  an agreement.
  synonyms: contract, agreement, undertaking, commitment, guarantee, warrant, pledge, promise, bond, indenture; More
  pact, deal, settlement, arrangement, understanding

  So maliwanag na ang tipan na ipagkakaloob pa lamang sa ipinagbubuntis na si Isaac ay obligation na nakaatang kay Isaac kaiba sa pagpapala o sa English Bless na ipinagkaloob ka Ishmael.)

  ReplyDelete
 14. BUONG PAGMAMAYABANG NITONG SI CENON BIBE:

  Cenon Bibe - SAGOT SA MUSLIM:
  Sinipi ng Muslim ang Genesis 17 para ipakita na ang tipan daw sa tuli ay "Tipan ng Dios at Tao na dapat isinasagawa ng Tao."
  Pinalalabas ng Muslim na lahat ng tao ay kasama sa tipan ng Diyos at lahat ng lalake ay dapat tuliin.

  Muslim - (Iyon po ay malinaw na ipinahayag ng Bibliya Cenon paki-basa at unawa po Gen 17:9-14 ang hirap kasi pinagpuputol-putol mo ang pagbabasa Cenon eh, ang pagTutuLi po ay COVENANT ng Dios at Tao na ipinapahayag at ipinagkakaloob kay Abraham.)

  Cenon Bibe - Mali po siya.

  Muslim - (Hindi ako ang mali Cenon kundi ang Bibliya ninyo dahil nakaBatay lamang sa Bibliya ninyo ang argumento ko! ganoon pa man Cenon sakit at ugali mo na rin siguro ang manloko ng kapwa, kasi ang inilalahad ko sa ating talakayan ay Gen 17:9-14 ngunit batakot kang ihayag sa blog mo na ito ang TALATANG 11-14 at kaya ang kinu-quote mo ay hanggang TALATANG 9-10 lmang para palabasin na ang Covenant na ipinapahayag at ipinagkakaloob kay Abraham ay exclusibo lamang kay Abraham at sa kanyang lahi. Na kog saan isang malaking kaMalian nais mo lang siguro talagang suportahan ang ARAL at TURO ninyo KASUPOTAN sa Bibliya ito basa Gal 5:2-4...

  ganoon pa man po iku-quote ko po ang TALATANG 9-14 ng Gen 17

  Gen 17:
  9 Then God said to Abraham, “As for you, you must keep my covenant, you and your descendants after you for the generations to come.

  10 This is my covenant with you and your descendants after you, the covenant you are to keep: Every male among you shall be circumcised.

  11 You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you.

  12 For the generations to come every male among you who is eight days old must be circumcised, including those born in your household or bought with money from a foreigner—those who are not your offspring.

  13 Whether born in your household or bought with your money, they must be circumcised. My covenant in your flesh is to be an everlasting covenant.

  14 Any uncircumcised male, who has not been circumcised in the flesh, will be cut off from his people; he has broken my covenant.”

  SALIN sa PILIPINO

  9 At sinabi pa ng Dios kay Abraham, At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo, sa buong kalahian nila.
  10 Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi, pagkamatay mo; tutuliin ang bawa't lalake sa inyo.
  11 At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama; at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo.
  12 At ang may walong araw ay tutuliin sa inyo, ang bawa't lalake sa buong kalahian ninyo; ang ipinanganak sa bahay, o ang binili ng salapi sa sinomang taga ibang lupa na hindi sa iyong lahi.
  13 Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi, ay dapat tuliin: at ang aking tipan ay sasa iyong laman na pinakatipang walang hanggan.
  14 At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kaniyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kaniyang bayan; sinira niya ang aking tipan.

  Ang linaw-linaw po ng pahayag na ito ng Bibliya na ang Tipan ng PagTutuli ay hindi lamang sa lahi ni Abraham. kong sa bagay nauunawaan ko itong si Cenon pina-pangalagaan nya kasi ang kanyang PagkaSupot na syang ARAL at TURO ng kanyang Bibliya Gal 5:2-4

  2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo.
  3 Oo, pinatotohanan kong muli sa bawa't taong tumatanggap ng pagtutuli, na siya'y may kautangang tumupad ng buong kautusan.
  4 Kayo'y hiwalay kay Cristo, kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan; nangahulog kayo mula sa biyaya.

  Iyan marahil ang pinangangalagaan nitong Supot na si Cenon Bibe na ito ang pahayag na yan ng Gal 5:2-4)

  ReplyDelete
 15. BUONG PAGMAMAYABANG NITONG SI CENON BIBE:[ 2 ]

  Cenon Bibe - Batay sa mismong sinipi ng Muslim sa Gen 17:9-10 ay para lang kay Abraham at sa kanyang angkan ang tipan.

  Basa po tayo:
  Genesis 17:9-10
  And God said to ABRAHAM, “As for YOU, YOU shall keep my covenant, YOU and YOUR OFFSPRING after you throughout their generations. 10 This is my covenant, which YOU shall keep, BETWEEN ME AND YOU and YOUR OFFSPRING after you:

  Muslim - ( How about VERSE 11-14 Cenon Bibe bakit tila takot na takot kang ilahad dito ang nasabing Talata na yong ng Gen 17?)

  Cenon Bibe - Sa Pilipino,
  Henesis 17:9-10
  9 Sinabi pa ng Diyos KAY ABRAHAM, “IKAW at ang lahat ng SUSUNOD MONG SALINLAHI ay dapat maging tapat sa ating kasunduan.
  10 Ganito ang inyong gagawin: lahat ng lalaki sa INYO ay tutuliin,

  Muslim - (Ituloy nyo po ang pag hayag Cenon hanggang TALATANG 14, Gen 17:9-14 ituloy nyo lamang po huwag po kayong matakot na basahin ang TALATANG 11 hanggang 14 ng Gen 17)

  Cenon Bibe - Kita po ninyo?
  Malinaw na para lang kay Abraham at sa lahi niya ang tipan. Walang mababasa na lahat ng tao ang kasama. Walang sinabi na lahat ng lalake ay tutuliin.

  Muslim - ( Hindi malinaw Cenon Bibe dahil pinutol mo ang pagbabasa at itinigil mo hanggang TALATANG 10 lamang para maunawaan mo Cenon ituloy mo ang pagbabasa hanggang TALATANG 14, Gen 17:9-14 para lubus nyo itong mauunawaan!)

  ReplyDelete
 16. BUONG PAGMAMAYABANG NITONG SI CENON BIBE:[ 3 ]

  Muslim

  Genesis 17:9-14

  9 Then God said to Abraham, “As for you, you must keep my covenant, you and your descendants after you for the generations to come.

  10 This is my covenant with you and your descendants after you, the covenant you are to keep: Every male among you shall be circumcised.

  11 You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you.

  12 For the generations to come every male among you who is eight days old must be circumcised, including those born in your household or bought with money from a foreigner—those who are not your offspring.

  13 Whether born in your household or bought with your money, they must be circumcised. My covenant in your flesh is to be an everlasting covenant.

  14 Any uncircumcised male, who has not been circumcised in the flesh, will be cut off from his people; he has broken my covenant.”

  SALIN SA PILIPINO

  9 At sinabi pa ng Dios kay Abraham, At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo, sa buong kalahian nila.
  10 Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi, pagkamatay mo; tutuliin ang bawa't lalake sa inyo.
  11 At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama; at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo.
  12 At ang may walong araw ay tutuliin sa inyo, ang bawa't lalake sa buong kalahian ninyo; ang ipinanganak sa bahay, o ang binili ng salapi sa sinomang taga ibang lupa na hindi sa iyong lahi.
  13 Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi, ay dapat tuliin: at ang aking tipan ay sasa iyong laman na pinakatipang walang hanggan.
  14 At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kaniyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kaniyang bayan; sinira niya ang aking tipan.

  At kaya ang TALATANG 14 ng Gen 17 ay Ukol sa mga SUPOT na katulad nitong si Cenon Bibe na sumasampalataya sa ARAL at TURO ng KaSupotan ng kanyang Bibliya sa Gal 5:2-4

  2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo.

  3 Oo, pinatotohanan kong muli sa bawa't taong tumatanggap ng pagtutuli, na siya'y may kautangang tumupad ng buong kautusan.

  4 Kayo'y hiwalay kay Cristo, kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan; nangahulog kayo mula sa biyaya.

  ReplyDelete
 17. BUONG PAGMAMAYABANG NITONG SI CENON BIBE:[ 4 ]

  Muslim

  Genesis 17:9-14 Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

  9 Nagsiling pa gid siya kay Abraham, “Sa imo bahin, tipigan mo ang akon kasugtanan sa imo. Kag amo man ini ang dapat nga himuon sang imo mga kaliwat sa palaabuton nga mga henerasyon. 10 Kag bahin sang sina nga kasugtanan, dapat tulion ninyo ang tanan ninyo nga lalaki. 11 Ini ang mangin tanda sang akon kasugtanan sa inyo. 12-13 Sugod subong hasta sa palaabuton nga mga henerasyon, dapat tulion ninyo ang kada bata nga lalaki sa edad nga walo ka adlaw. Tulion man ninyo ang mga ulipon nga lalaki nga natawo sa inyo panimalay kag pati ang mga ulipon nga inyo ginbakal sa mga taga-iban nga lugar. Ina nga tanda sa inyo lawas magapamatuod nga ang akon kasugtanan sa inyo magapadayon hasta san-o. 14 Ang bisan sin-o nga lalaki sa inyo nga wala matuli indi ninyo pagkabigon nga sakop ninyo, kay ginbaliwala niya ang akon kasugtanan.”


  Cebuano Bibliya

  9 Miingon usab ang Dios kang Abraham: Ug mahitungod kanimo magabantay ka sa akong pakigsaad, ikaw ug ang imong kaliwatan sa ulahi nimo, ngadto na sa ilang mga kaliwatan.

  10 Kini mao ang akong pakigsaad, nga pagabantayan ninyo sa taliwala kanako ug kanimo ug sa imong kaliwatan nga ulahi kanimo: Pagacircuncidahan ang tanan nga lalake sa taliwala ninyo.

  11 Busa, pagacircuncidahan kamo sa unod sa inyong panit, ug kini mao ang timaan sa saad sa taliwala kanako ug kaninyo.

  12 Ug siya nga may panuigon nga walo ka adlaw pagacircuncidahan ang tanan nga lalake sa taliwala ninyo ug sa inyong mga kaliwatan, ang natawo sa balay ug ang gipalit sa salapi sa bisan kinsa nga dumuloong nga dili sa imong kaliwatan.

  13 Kinahanglan nga circuncidahan ang natawo sa imong balay; ug ang pinalit sa imong salapi; ug ang akong pakigsaad anha sa inyong unod sa usa ka pakigsaad nga walay katapusan.

  14 Ug ang lalake nga walay circuncicion nga wala pacircuncidahi niya ang unod sa panit niya, kadtong tawohana pagapapason sa iyang lungsod; siya naglapas sa akong pakigsaad.

  ReplyDelete
 18. Oh bakit hindi kinikibo ng nagmamay-ari ng blog na ito ang mga COMMENTS na yan, bakit nya tinakbuhan ang mga Comments na yan? sagutin mo ang mga Comments na yan at huwag kang tumakbo! Ang galing-galing mong mambaluktok ng talata mula sa Bibliya, bakit ka na tumakbo mgayon? hindi mo na ba kayang baluktotin ang mga talatang pinagpuputol-putol mo? instead na Gen 17:9-14 ang binabasa mo ay Gen 17:9-10 lamang!

  at sa sinipi mong Gen 17:26-27 ibinigay mong KAHULOGAN sa Salin ng TAGALOG sa salitang Stranger ay Mali

  Pansinin po ninyo ag kalokohan na ito ni Mr. Bibe mga kaibigan. (Copy Paste ko po yan sa kanyang Original Post na nasa itaas)

  Gen 17:


  26 In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son.

  "27 And all the men of his house, born in the house, and bought with money of the STRANGER, were circumcised with him."

  SALIN SA TAGALOG


  26 Tinuli sila 'Abraham at Ishmael kanyang anak' sa parehong araw,

  "27 at noon ding araw na iyon tinuli ang kanyang mga alipin."

  ITO PO ANG TAMANG SALIN

  " At lahat ng lalaking kasangbahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay, at ang mga binili ng salapi sa TAG IBANG LUPAIN, ay pinagtuling kasama niya.

  Ang Talat na yan ay sapat ng Patunay na hindi EXCLUSIBO ang TIPAN ng PagTUTULi sa LAHI o ANGKAN ni Abraham ayon sa nais at syang ipinupunto nitong Supot na si Cenon Bibe at kaya Supot si Cenon Bibe ARAL at TURO po kasi ang KaSupotan ng kanyang Relihiyon "Gal 5:2-4" na ngayon ultimo si Lucifer kinikilala na rin ng kanyang Simbahan bilang dios at ama pa daw po ni Kristo? (paki copy paste lamang po ang link na ito; https://youtu.be/dcpVrtv2t-M ) "Pope Francis and the Vatican has introduced the world to their god they been worshipping all along, Lucifer. According to Pope Francis and the Catholic Church"

  ReplyDelete
 19. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 20. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 21. you cant no longer bear it Cenon Bibe at kaya your running away! supalpal ka sa huling post mo at kaya wala kang sagot kahit isa sa post mo na yon!

  ReplyDelete
 22. SARILING BIBLIYA NITONG SI CENON BIBE HINDI NYA NAUUNAWAAN! KONG HINDI KAYANG UNAWAIN EH PAPAANO NYA ITO IPATUPAD AT SUNDIN?

  Covenant hinggil sa Tuli ng Dios at Tao na ipinahayag ng Dios kay Abraham!

  Gen 17:

  9 At sinabi pa ng Dios kay Abraham, At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo, sa buong kalahian nila.

  10 Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi, pagkamatay mo; tutuliin ang bawa't lalake sa inyo.

  11 At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama; at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo.

  12 At ang may walong araw ay tutuliin sa inyo, ang bawa't lalake sa buong kalahian ninyo; ang ipinanganak sa bahay, o ang binili ng salapi sa sinomang taga ibang lupa na hindi sa iyong lahi.

  13 Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi, ay dapat tuliin: at ang aking tipan ay sasa iyong laman na pinakatipang walang hanggan.

  At Ang Hatol ng Dios Sa Mga Sumusuway Sa Covenant Na Ito At Nanatiling Supot!

  Gen 17:

  14 At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kaniyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kaniyang bayan; sinira niya ang aking tipan.

  Ang Pagsasakatupan at Pagsasagawa ng nasabing Covenant na ito ng Dios at Tao

  Gen 17:

  26 Nang araw ding yaon tinuli si Abraham, at si Ismael na kaniyang anak.

  27 At lahat ng lalaking kasangbahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay, at ang mga binili ng salapi sa taga ibang lupain, ay pinagtuling kasama niya.


  Maliwanag nga na itong si Cenon Bibe ay tahasan at Tuwirang Lumabag sa Kasuduan o Covenant na ito ng Pagtutuli dahil sya bilang isang Kristyano ay sumusunod sa ARAL at TURO ng Paglabag sa Nasabing Covenant na ito ng Dios at Tao na ipinahayag at ipinagkakaloob ng Dios kay Abraham!

  Gal 5:

  2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo.

  3 Oo, pinatotohanan kong muli sa bawa't taong tumatanggap ng pagtutuli, na siya'y may kautangang tumupad ng buong kautusan.

  4 Kayo'y hiwalay kay Cristo, kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan; nangahulog kayo mula sa biyaya.

  So ang Utus ng Paglabag sa Covenant, Kasunduan o Tipan na ito ng PagTutuli sa pagitan ng Dios at Tao ay Aral at Turo din po pala ng kanyang Bibliya

  Ngunit Nauunawaan at Naintindihan kaya nitong si Cenon Bibe ang Aral at Turo na ipinapahayag sa aklat ng Gal 5:2-4? Unawa at Sinunod kaya nya ito? Nanatili kaya syang SUPOT at hindi Tuli ayon sa Turo at Aral ng Gal 5:2-4?

  Bueno hintayin po nating ang palinawang at kasagutan mula sa isang Supot na si Cenon Bibe!

  Marami pong Salamay sana masagot nya na ang mga Kumento sa blog nyang ito!

  ReplyDelete
 23. Ang walang hanggan Tipan ng Dios at Tao

  Gen 17:

  12 Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw, kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan, gayundin ang mga aliping binili sa dayuhan.

  13 Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. 


  At kaya ang Supot na walang unawa patungkol sa Tipan na ito ng Dios at Tao ay may hatol ayon sa pahayag na ito ng Bibliya;

  Gen 17:

  14 Ang sinumang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan."

  ReplyDelete
 24. Bakit hindi man lamang kinibo nitong si Cenon Bibe ang mga Comments na ito? bakit nya tinatakbuhan ang mga kumentong ito?

  Nagtatanong lamang po!

  ReplyDelete
 25. Gen 17

  7 At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Dios, at ng iyong binhi, pagkamatay mo.


  9 At sinabi pa ng Dios kay Abraham, At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo, sa buong kalahian nila.
  10 Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi, pagkamatay mo; tutuliin ang bawa't lalake sa inyo.
  11 At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama; at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo.
  12 At ang may walong araw ay tutuliin sa inyo, ang bawa't lalake sa buong kalahian ninyo; ang ipinanganak sa bahay, o ang binili ng salapi sa sinomang taga ibang lupa na hindi sa iyong lahi.
  13 Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi, ay dapat tuliin: at ang aking tipan ay sasa iyong laman na pinakatipang walang hanggan.

  Ang Hatol sa mga Supot at hindi Sumusunod sa Tipan ng PagTutuLi

  14 At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kaniyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kaniyang bayan; sinira niya ang aking tipan.

  ReplyDelete
 26. Aral at Turo ng Krisyanisto sa Bibliya na hindi SINUSUNOD ni Mr. Cenon Bibe

  Galacia 5

  2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo.
  3 Oo, pinatotohanan kong muli sa bawa't taong tumatanggap ng pagtutuli, na siya'y may kautangang tumupad ng buong kautusan.
  4 Kayo'y hiwalay kay Cristo, kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan; nangahulog kayo mula sa biyaya.

  ReplyDelete
 27. TALAKAYAN NG MUSLIM at si CENON BIBE

  Cenon Bibe --

  SAGOT SA MUSLIM:
  Sinipi ng Muslim ang Genesis 17 para ipakita na ang tipan daw sa tuli ay "Tipan ng Dios at Tao na dapat isinasagawa ng Tao."
  Pinalalabas ng Muslim na lahat ng tao ay kasama sa tipan ng Diyos at lahat ng lalake ay dapat tuliin.
  Mali po siya.
  Batay sa mismong sinipi ng Muslim sa Gen 17:9-10 ay para lang kay Abraham at sa kanyang angkan ang tipan.


  MUSLIM ---

  Maling-Mali po ang unawa nitong si Cenon Bibe sa kanyang Bibiya

  Ito po ang nakasulat bilang kapahayagan ng Dios kay Abraham na mula mismo sa kanya Biblya.

  Dahil Hindi po EXCLUSIBO ang TIPAN ng PAGTUTULI sa ANGKAN o LAHI ni Abraham!

  Gen 17

  7 At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Dios, at ng iyong binhi, pagkamatay mo.

  _____________________________

  Gusto ko lamang po ipa-alam kay Cenon Bibe na si Abraham ay itinuring na Father of MANY NATIONS "Gen 17:4-5" and as a MUSLIM kinikilala at tinuturing namin si Abraham bilang aming FOREFATHER in FAITH through ISHMAEL "Gen 17:26"

  _____________________________


  Gen 17

  9 At sinabi pa ng Dios kay Abraham, At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo, sa buong kalahian nila.

  10 Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi, pagkamatay mo; tutuliin ang bawa't lalake sa inyo.

  11 At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama; at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo.

  12 At ang may walong araw ay tutuliin sa inyo, ang bawa't lalake sa buong kalahian ninyo; ang ipinanganak sa bahay, o ang binili ng salapi sa sinomang taga IBANG LUPA na HINDI sa iyong LAHI.

  13 Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi, ay dapat tuliin: at ang aking tipan ay sasa iyong laman na pinakatipang walang hanggan.

  Ang Hatol sa mga Supot at hindi Sumusunod sa Tipan ng PagTutuLi

  14 At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kaniyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kaniyang bayan; sinira niya ang aking tipan.

  ReplyDelete
 28. TALAKAYAN NG MUSLIM at si CENON BIBE

  Cenon Bibe --

  SAGOT SA MUSLIM:
  Sinipi ng Muslim ang Genesis 17 para ipakita na ang tipan daw sa tuli ay "Tipan ng Dios at Tao na dapat isinasagawa ng Tao."
  Pinalalabas ng Muslim na lahat ng tao ay kasama sa tipan ng Diyos at lahat ng lalake ay dapat tuliin.
  Mali po siya.
  Batay sa mismong sinipi ng Muslim sa Gen 17:9-10 ay para lang kay Abraham at sa kanyang angkan ang tipan.


  MUSLIM ---

  Maling-Mali po ang unawa nitong si Cenon Bibe sa kanyang BibLiya

  Ito po ang malinaw nakasulat bilang kapahayagan ng Dios kay Abraham na mula mismo sa kanya Bibliya.

  Hindi po EXCLUSIBO ang COVENANT o TIPAN ng PAGTUTULI sa ANGKAN o LAHI ni Abraham!

  Gen 17

  7 At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Dios, at ng iyong binhi, pagkamatay mo.

  _____________________________

  Gusto ko lamang pong ipa-alam kay Cenon Bibe na si Abraham ay itinuring na Father of MANY NATIONS "Gen 17:4-5" and as a MUSLIM kinikilala at tinuturing namin si Abraham bilang aming FOREFATHER in FAITH through ISHMAEL "Gen 17:26" Spiritually we Muslims are DESCENDANTS of Abraham through Ishmael. At kaya tulad ni Abraham at Ishmael Sinusunod at Kinikilala din po namin ang Dios na kinikilala at sinusunod Ni Abraham at Ishmael.

  _____________________________


  Gen 17

  9 At sinabi pa ng Dios kay Abraham, At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo, sa buong kalahian nila.

  10 Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi, pagkamatay mo; tutuliin ang bawa't lalake sa inyo.

  11 At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama; at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo.

  12 At ang may walong araw ay tutuliin sa inyo, ang bawa't lalake sa buong kalahian ninyo; ang ipinanganak sa bahay, o ang binili ng salapi sa sinomang taga IBANG LUPA na HINDI sa iyong LAHI.

  13 Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi, ay dapat tuliin: at ang aking tipan ay sasa iyong laman na pinakatipang walang hanggan.

  Ang Hatol sa mga Supot at hindi Sumusunod sa Tipan ng PagTutuLi

  14 At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kaniyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kaniyang bayan; sinira niya ang aking tipan.

  ReplyDelete
 29. Oh Mr. Cenon Bibe mukhang nanahimik ka na ah? wala ka man lamang bang sasabihin patungkol sa mga kamangMangan mo patungkol sa Covenant o Tipan ng Dios at Tao na binabaliwala mo? At kaya sa mga tulad mong SUPOT may HATOL na ang Bibliya sayo, ito basahin at unawain Gen 17:14 kong hindi mo sinusunod at kinikilala ang Dios na kilala at sinusunod ni Abraham at Ishamel ay manatili ka dyan sa kaSupotan mo! ngunit maliwanag ang pahayag ng Bibliya you been Cut Off already from this Covenant of God as according to the Verse. at kaya siguro ibang dios na ang kinikilala nitong si Cenon Bibe kasi ang Simbahan mismo nitong si Cenon Bibe ay kinikilala na ngayon si Lucifer bilang kanilang dios eh? ito po ang LINK paki-copy paste po ito at panoorin nyo po ang deklarasyon at pagkilala ng Simbahan nitong si Cenon Bibe kay Lucifer bilang kanilang dios; https://youtu.be/dcpVrtv2t-M Its not really surprising after all if the Catholic Church is heading that way, I mean toward the direction of Lucifer.... simply because the known founder of their Church as they all claimed Peter was known and called Satan also by Jesus please read;

  Matthew 16:23

  Jesus turned and said to Peter, “Get behind me, Satan! You are a stumbling block to me; you do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns.”

  At marahil ito ang mga kadahilanan kong bakit nanahimik ngayon itong dating mayabang at naggagaling-galingan na si Mr. Cenon Bibe.

  yon lang po at maraming salamat.

  ReplyDelete
 30. lo: no-not
  Original Word: לֹא
  Part of Speech: Adverb
  Transliteration: lo
  Phonetic Spelling: (lo)
  Short Definition: no

  ReplyDelete