Tuesday, October 18, 2016

Quran nahaluan ng maling akala ng tao, ayon sa Muslim

AYON sa isang Muslim, ang Quran ay nahaluan ng maling pananaw ng tao. Makikita raw iyan sa isang maling nakasulat sa Surah (chapter) 18:86 ng Quran.

Sa isang post dito ay inungkat ng Muslim ang Surah 18:86, na isa raw sa mga 'miracles' o himala ng Quran.

Sa talatang yan ay sinasabi ng Quran na ang araw ay lumulubog sa isang maputik na bukal.

Sabi sa Surah 18:86:
"Until, when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring of black muddy (or hot) water."

["Hanggang, nang marating niya ang nilulubugan ng araw, nakita niya ito na lumulubog sa isang bukal ng maitim at maputik na tubig."]

Sangayon po ba kayo sa sinasabi ng Quran? Agree ba kayo na ang araw ay "
lumulubog sa isang bukal ng maitim at maputik na tubig."

Malamang po hindi. Alam kasi ng marami na mali yan.

+++

Alam din ng Muslim na mali ang sinasabi ng Quran sa Surah 18:86 kaya sinubukan niyang gawan ng palusot, este, paliwanag ang pagkakamali na iyan.

Ganito po ang sabi ng Muslim sa kanyang post dito:

"Although it is a common knowledge na ang araw dito sa Manila ay lumulubog sa DAGAT or sa MANILA BAY but then we know for facts na hindi talaga ito ang totoong nangyayari. yoon ay sa tingin lamang natin na ang ARAW dito sa MANILA ay lumulubog sa DAGAT or sa MANILA BAY. how much more if a Man living in that time or year 578 relate this incident of a sun set?"

+++


Ayun, pinalalabas po ng Muslim na ang pagkakamali ng Surah 18:86 ay bunga ng pagkakamali ng tao na nabuhay noong unang panahon, o sa taong 578.


Nagkamali lang daw ang tao sa pagtingin kung saan lumulubog ang araw. Inakala daw ng tao noon na sa maputik na bukal lumulubog ang araw pero hindi talaga yon totoo.


Teka po. Ang sabi ng mga Muslim ay salita ng Diyos ang Quran. Ngayon ay sinasabi ba nitong Muslim na salita at akala lang ng tao ang nakasulat sa Quran?

Ang mas masakit ay sinasabi ng Muslim na ang pagkakamali ng tao sa pagtingin kung saan lumulubog ang araw ay kasama na rin sa Quran.


Ibig sabihin, ayon dito sa Muslim, hindi talaga salita ng Diyos ang Quran kundi salita lang ng tao na mali-mali pa ang unawa sa mga nangyayari noong unang panahon.


+++


Masama yan. Tatanggapin ba ng ibang Muslim ang palusot, este, paliwanag nitong Muslim na nag-post dito?


Inaamin kasi nitong Muslim -- na sa pagkakaalam natin ay isang Ustadz o mangangaral ng Islam -- na may mali nga sa Quran.


Pero kung Muslim na ang nagsasabi niyan ay wala tayo sa lugar na kontrahin siya. Maniwala na lang tayo sa Ustadz na Muslim dahil aklat nila ang Quran.

10 comments:

 1. you cant no longer bear it Cenon Bibe at kaya your running away! supalpal ka sa huling post mo at kaya wala kang sagot kahit isa sa post mo na yon!

  ReplyDelete
 2. Maling Unawa at Intindi mo lamang yan Cenon Bibe, Supot ka Kasi eh Patuli ka kaya muna at ng Maunawaan mo ng lubus ang mga pahayag na ng iyong Bibliya?

  Covenant hinggil sa Tuli ng Dios at Tao na ipinahayag ng Dios kay Abraham!

  Gen 17:

  9 At sinabi pa ng Dios kay Abraham, At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo, sa buong kalahian nila.

  10 Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi, pagkamatay mo; tutuliin ang bawa't lalake sa inyo.

  11 At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama; at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo.

  12 At ang may walong araw ay tutuliin sa inyo, ang bawa't lalake sa buong kalahian ninyo; ang ipinanganak sa bahay, o ang binili ng salapi sa sinomang taga ibang lupa na hindi sa iyong lahi.

  13 Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi, ay dapat tuliin: at ang aking tipan ay sasa iyong laman na pinakatipang walang hanggan.

  At Ang Hatol ng Dios Sa Mga Sumusuway Sa Covenant Na Ito At Nanatiling Supot!

  Gen 17:

  14 At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kaniyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kaniyang bayan; sinira niya ang aking tipan.

  Maliwanag nga na itong si Cenon Bibe ay tahasan at Tuwirang Lumabag sa Kasuduan o Covenant na ito ng Pagtutuli dahil sya bilang isang Kristyano ay sumusunod sa ARAL at TURO ng Paglabag sa Nasabing Covenant na ito ng Dios at Tao na ipinahayag at ipinagkakaloob ng Dios kay Abraham!

  Gal 5:

  2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo.

  3 Oo, pinatotohanan kong muli sa bawa't taong tumatanggap ng pagtutuli, na siya'y may kautangang tumupad ng buong kautusan.

  4 Kayo'y hiwalay kay Cristo, kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan; nangahulog kayo mula sa biyaya.

  So ang Utus ng Paglabag sa Covenant, Kasunduan o Tipan na ito ng PagTutuli sa pagitan ng Dios at Tao ay Aral at Turo din po pala ng kanyang Bibliya

  Ngunit Nauunawaan at Naintindihan kaya nitong si Cenon Bibe ang Aral at Turo na ipinapahayag sa aklat ng Gal 5:2-4? Unawa at Sinunod kaya nya ito? Nanatili kaya syang SUPOT at hindi Tuli ayon sa Turo at Aral ng Gal 5:2-4?

  ReplyDelete
 3. What non-Muslim scholars say about the Quran?
  Humanity has received the Divine guidance through two channels: firstly the word of Allah, secondly the Prophets who were chosen by Allah to communicate His will to human beings. These two things have always been going together and attempts to know the will of Allah by neglecting either of these two have always been misleading. The Hindus neglected their prophets and paid all attention to their books that proved only word puzzles which they ultimately lost. Similarly, the Christians, in total disregard to the Book of Allah, attached all importance to Christ and thus not only elevated him to Divinity, but also lost the very essence of TAWHEED (monotheism) contained in the Bible.
  As a matter of fact the main scriptures revealed before the Qur'an, i.e., the Old Testament and the Gospel, came into book-form long after the days of the Prophets and that too in translation. This was because the followers of Moses and Jesus made no considerable effort to preserve these Revelations during the life of their Prophets. Rather they were written long after their death. Thus what we now have in the form of the Bible (The Old as well as the New Testament) is translations of individuals' accounts of the original revelations which contain additions and deletions made by the followers of the said Prophets. On the contrary, the last revealed Book, the Qur'an, is extant in its original form. Allah Himself guaranteed its preservation and that is why the whole of the Qur'an was written during the lifetime of the Prophet Muhammad (PBUH) himself though on separate pieces of palm leaves, parchments, bones, etc...

  ReplyDelete
 4. Goethe, quoted in T.P. Hughes' DICTIONARY OF ISLAM, p. 526.

  "The Koran admittedly occupies an important position among the great religious books of the world. Though the youngest of the epoch-making works belonging to this class of literature, it yields to hardly any in the wonderful effect which it has produced on large masses of men. It has created an all but new phase of human thought and a fresh type of character. It first transformed a number of heterogeneous desert tribes of the Arabian peninsula into a nation of heroes, and then proceeded to create the vast politico-religious organizations of the Muhammadan world which are one of the great forces with which Europe and the East have to reckon today."

  ReplyDelete
 5. G. Margoliouth, Introduction to J.M. Rodwell's, THE KORAN, New York: Everyman's Library, 1977, p. vii.

  "A work, then, which calls forth so powerful and seemingly incompatible emotions even in the distant reader - distant as to time, and still more so as a mental development - a work which not only conquers the repugnance which he may begin its perusal, but changes this adverse feeling into astonishment and admiration, such a work must be a wonderful production of the human mind indeed and a problem of the highest interest to every thoughtful observer of the destinies of mankind."

  ReplyDelete
 6. Dr. Steingass, quoted in T.P. Hughes' DICTIONARY OF ISLAM, pp. 526-527.

  "The above observation makes the hypothesis advanced by those who see Muhammad as the author of the Qur'an untenable. How could a man, from being illiterate, become the most important author, in terms of literary merits, in the whole of Arabic literature? How could he then pronounce truths of a scientific nature that no other human being could possibly have developed at that time, and all this without once making the slightest error in his pronouncement on the subject?"

  ReplyDelete
 7. Maurice Bucaille, THE BIBLE, THE QUR'AN AND SCIENCE, 1978, p. 125.

  "Here, therefore, its merits as a literary production should perhaps not be measured by some preconceived maxims of subjective and aesthetic taste, but by the effects which it produced in Muhammad's contemporaries and fellow countrymen. If it spoke so powerfully and convincingly to the hearts of his hearers as to weld hitherto centrifugal and antagonistic elements into one compact and well-organized body, animated by ideas far beyond those which had until now ruled the Arabian mind, then its eloquence was perfect, simply because it created a civilized nation out of savage tribes, and shot a fresh woof into the old warp of history."

  ReplyDelete
 8. Dr. Steingass, quoted in T.P. Hughes' DICTIONARY OF ISLAM, p.528.

  "In making the present attempt to improve on the performance of my predecessors, and to produce something which might be accepted as echoing however faintly the sublime rhetoric of the Arabic Koran, I have been at pains to study the intricate and richly varied rhythms which - apart from the message itself - constitute the Koran's undeniable claim to rank amongst the greatest literary masterpieces of mankind... This very characteristic feature - 'that inimitable symphony,' as the believing Pickthall described his Holy Book, 'the very sounds of which move men to tears and ecstasy' - has been almost totally ignored by previous translators; it is therefore not surprising that what they have wrought sounds dull and flat indeed in comparison with the splendidly decorated original."

  ReplyDelete
 9. Arthur J. Arberry, THE KORAN INTERPRETED, London: Oxford University Press, 1964, p. x.

  "A totally objective examination of it [the Qur'an] in the light of modern knowledge, leads us to recognize the agreement between the two, as has been already noted on repeated occasions. It makes us deem it quite unthinkable for a man of Muhammad's time to have been the author of such statements on account of the state of knowledge in his day. Such considerations are part of what gives the Qur'anic Revelation its unique place, and forces the impartial scientist to admit his inability to provide an explanation which calls solely upon materialistic reasoning."
  Maurice Bucaille, THE QUR'AN AND MODERN SCIENCE, 1981, p. 18.

  ReplyDelete
 10. On The Contrary this what Christians Bible Scholars say about their own Bible!

  The King James Version has with good reason been termed “the noblest monument of English prose.” Its revisers in 1881 expressed admiration for “its simplicity, its dignity, its power, its happy turns of expression ... the music of it cadences, and the felicities of its rhythm.” It entered, as no other book has, into the making of the personal character and the public institutions of the English-speaking peoples. We owe to it an incalculable debt.

  Yet the King James Version has grave defects. The development of Biblical studies and the discovery of many manuscripts more ancient than those upon which the King James Version was based, made it manifest that these defects are so many and so serious as to call for revision of the English translation. The task was undertaken, by authority of the Church of England, in 1870. The English Revised Version of the Bible was published in 1881-1885; and the American Standard Version, its variant embodying the preferences of the American scholars associated in the work, was published in 1901.

  Thirty-two scholars of the highest eminence have served as members of the Committee charged with making the revision, and they have secured the review and counsel of an Advisory Board of fifty representatives of the cooperating denominations.

  ReplyDelete