Tuesday, January 15, 2013

1TIMOTHY 6:16 vs 1KINGS 8:12? SAAN NAKATIRA ANG DIYOS, SA LIWANAG O DILIM?

SAAN NAKATIRA ang DIYOS: Sa LIWANAG BA (tulad ng sinasabi sa 1TIMOTHY 6:16) o sa KADILIMAN (ayon sa 1KINGS 8:12, PSALM 97:2, PSALM 18:11)?

Meron bang “salungatan” sa mga iyan.

WALA.

GANITO ang MABABASA sa mga TALATANG IYAN:

1TIMOTHY 6:16
It is he alone who has immortality and dwells in unapproachable light, whom no one has ever seen or can see; to him be honor and eternal dominion. Amen.

1KINGS 8:12
Then Solomon said, "The LORD has said that he would dwell in thick darkness.

PSALM 97:2
Clouds and thick darkness are all around him; righteousness and justice are the foundation of his throne.

PSALM 18:11
He made darkness his covering around him, his canopy thick clouds dark with water.

Kung SUSURIIN NATIN ang 1Timothy 6:16 ay mayroon diyang tinutukoy na DALAWANG PERSONA: ISA ay ang tinutukoy na HE WHO “DWELLS” o “NANINIRAHAN;” at ang ISA PA pa ay ang tinutukoy na “UNAPPROACHABLE LIGHT” o ang TINATAHANAN.

Sa mga NANINIWALA sa HOLY TRINITY ay MADALING MAUUNAWAAN IYAN.

Ang PERSONA na NANINIRAHAN, o the ONE WHO “DWELLS,” ay ang PANGINOONG HESUS, ang DIYOS ANAK, na Siyang SALITA NG DIYOS.

Ang TINATAHANAN NIYA ay ang ISA PANG PERSONA, ang DIYOS AMA na SIYANG “UNAPPROACHABLE LIGHT.”

Ang DIYOS ANAK ay NASA LOOB ng DIYOS AMA at MULA SA DIYOS AMA ay LUMALABAS SIYA bilang SALITA ng DIYOS.

So, diyan ay MAKIKITA NATIN na ang TINUTUKOY na NANINIRAHAN sa “LIWANAG” ay ang DIYOS ANAK. SPECIFIC YAN na TUMUTUKOY sa IKALAWANG PERSONA ng DIYOS.

+++

Doon naman sa 1KINGS 8:12, PSALM 97:2 at PSALM 18:11 ay ang IISANG DIYOS MISMO (ang HOLY TRINITY) ang TINUTUKOY.

At kung papansinin natin ay HINDI TALAGA SINASABI na “NAKATIRA SIYA sa KADILIMAN.”

Paki pansin na “FUTURE TENSE” ang GINAMIT sa 1KINGS 8:12: “He WOULD DWELL in thick darkness.”

Ano ang tinutukoy riyan na “THICK DARKNESS”?

Iyan ay ang MAKAPAL na USOK o ULAP na NASA LOOB ng HOLY OF HOLIES ng TEMPLO ni SOLOMON.

Basahin natin ang KONTEKSTO ng 1KINGS 8:12.

1KINGS 8:
And when the priests came out of the holy place, a cloud filled the house of the LORD, so that the priests could not stand to minister because of the cloud; for the glory of the LORD filled the house of the LORD.

Then Solomon said, "The LORD has said that he would dwell in thick darkness.”

So, ibig sabihin, ang PAGTIRA sa “THICK DARKNESS” na TINUTUKOY sa 1KINGS 8:12 ay patungkol sa PAGKAKAROON ng KANYANG PRESENSIYA sa MAKAPAL na ULAP na NASA LOOB ng TEMPLO ni SOLOMON.

(NAIPALIWANAG KO na ang BAGAY kaugnay sa PAGTAHAN ng DIYOS sa TEMPLO doon sa ISA PANG POST KO.)

At ayon sa DIYOS, HINDI PERMANENTE ang PAGTIRA NIYA sa ULAP sa TEMPLO. (2Chr 7:20-21)

+++

Kaya MAGKAIBA ang TINUTUKOY sa 1TIMOTHY 6:16 at 1KINGS 8:12.

Sa 1TIM 6:16 ay DIYOS ANAK na NASA NANINIRAHAN sa LOOB ng DIYOS AMA (unapproachable light).

Sa 1Kings 8:12 ay ang DIYOS (Holy Trinity) na NASA MAKAPAL na ULAP sa LOOB ng TEMPLO ni SOLOMON.

MAGKAIBA ang TINUTUKOY.

No comments:

Post a Comment