Thursday, January 17, 2013

QURAN NI MUHAMMAD "MARUMI," "MALI," "HINDI KUMPLETO," AYON SA MUSLIM

SUMAGOT si Albert Matanglawin Catindig sa TANONG NATIN kung BAKIT IPINASUNOG ni CALIPH UTHMAN (USMAN) ang mga NAUNANG QURAN.

Ang TANONG KO ay BATAY sa SINASABI NG HADITH ng mga MUSLIM, partikular sa SAHIH (AUTHENTIC) HADITH BUKHARI 61:510:

Narrated Anas bin Malik: Hudhaifa bin Al-Yaman came to uthman at the time when the people of Sham and the people of Iraq were Waging war to conquer Arminya and Adharbijan. Hudhaifa was afraid of their (the people of Sham and Iraq) differences in the recitation of the Qur'an, so he said to 'uthman, "O chief of the Believers! Save this nation before they differ about the Book (Quran) as Jews and the Christians did before." So 'uthman sent a message to Hafsa saying, "Send us the manuscripts of the Qur'an so that we may compile the Qur'anic materials in perfect copies and return the manuscripts to you." Hafsa sent it to 'uthman. 'uthman then ordered Zaid bin Thabit, 'Abdullah bin AzZubair, Said bin Al-As and 'AbdurRahman bin Harith bin Hisham to rewrite the manuscripts in perfect copies. 'uthman said to the three Quraishi men, "In case you disagree with Zaid bin Thabit on any point in the Qur'an, then write it in the dialect of Quraish, the Qur'an was revealed in their tongue." They did so, and when they had written many copies, 'uthman returned the original manuscripts to Hafsa. 'uthman sent to every Muslim province one copy of what they had copied, and ordered that all the other Qur'anic materials, whether written in fragmentary manuscripts or whole copies, be burnt. Said bin Thabit added, "A Verse from Surat Ahzab was missed by me when we copied the Qur'an and I used to hear Allah's Apostle reciting it. So we searched for it and found it with Khuzaima bin Thabit Al-Ansari. (That Verse was): 'Among the Believers are men who have been true in their covenant with Allah.' (33.23) (Book #61, Hadith #510)

Ngayon, eto ang SAGOT ng isang MUSLIM kung BAKIT IPINASUNOG ni UTHMAN ang MGA NAUNANG QURAN:

Bkt ipnasun0g?

Hehehe...

Very simple...

Sa isang hapag kpg my dala kang malinis na pgkain na gust0ng ilagay ngunit andn ang mga mrurumi o nilalangaw ng pgkain, mrapat lamang na alisin ang madumi upang malinis lahat ng ilalagy at pinaglalagyan. Upang d mgHalu ang mrumi at malinis,dhl pg nagHalu ang mrumi at malinis magGng mrumi lahat...

so Uthman send a copy to each every big city with an instruction to be copied accordingly and burn the other Qur'anic material qng saan cla ngkakadifr sa recitation... Bakit?
Dhl ang ipinadala ni Uthman ay Qur'an qng saan mkikta ang proper recitation.. Upng maiwsan ang pgkakaib ay dpt sunugn ung mga pnagtatalunan dhl dmtng na sa kanla ang Tama.

Gnun lng un...
.
.
.
.
CENON BIBE:
SALAMAT sa VERY SIMPLE at KLARO MONG SAGOT.

So, INAAMIN MO na MARUMI ang mga UNANG QURAN kaya IPINASUNOG. TAMA?

IKAW ang NAGSABI na KAYA IPINASUNOG ang MGA NAUNANG QURAN ay DAHIL "mrapat lamang na alisin ang madumi."

SALITA MO YAN.

So, MUSLIM ang NAGSASABI na MARUMI ang mga NAUNA o ORIGINAL na QURAN.

AKALA KO ay IPI-PRESERVE? Yung pala ay SUSUNUGIN dahil "MARUMI."
.
.
.
INAAMIN MO rin na HINDI KUMPLETO at MALI ang UNANG QURAN.

SABI MO, "ang ipinadala ni Uthman ay Qur'an qng saan mkikta ang proper recitation.. Upng maiwsan ang pgkakaib ay dpt sunugn ung mga pnagtatalunan dhl dmtng na sa kanla ang Tama."

MALINAW sa STATEMENT MO na NUNG IPAGAWA ni UTHMAN ang KANYANG QURAN ay "dmtng na sa kanla ang Tama."

So, HINDI na nga ang QURAN na IBINIGAY ng PROPETA NINYO ang SINUSUNOD NINYO kundi ang IPINAGAWA NA LANG ni UTHMAN.

BUTI naman at IKAW NA ISANG MUSLIM ang NAGSABI NIYAN.

No comments:

Post a Comment