Wednesday, January 16, 2013

ISAIAH 7:20: DIYOS WALANG KAKAYAHAN? UMUPA ng PANG-AHIT?ANG ARTIKULO na ITO ay NAUNANG LUMABAS sa FACEBOOK. SAGOT ITO sa PANINIRA ng isang MUSLIM.
.
.
.
HINDI talaga TITIGIL sa PANINIRA ang MUSLIM na si ABDULGAFOOR B. AHMAD.

ETO na naman ang PANINIRA NIYA sa BIBLIYA, GAMIT ang MALI NIYANG UNAWA sa ISAIAH 7:20.

Sabi ni AHMAD:
Ang tanung ang paninoong ba ay tao walang kakayahan bakit ko natanung yan kasi sabi sa bible umopa ang panginoong ng pangahit nya....

BASA....
Isaiah 7:20 Sa araw na yaon ay aahitin ng Panginoon ang ulo at ang balahibo ng mga paa, ng pangahit na inupahan, ang nangasa bahagi ng dako roon ng Ilog, ang hari sa Asiria: at aalisin din ang balbas.
.
.
.
Abdulgafoor B. Ahmad, HINDI MO na naman NAIINTINDIHAN ang SINASABI MO.

Sa ISAIAH 7:20 ay GUMAMIT ang PROPETA ng FIGURATIVE SPEECH o MABULAKLAK na SALITA, bilang TALINHAGA.

Ang MABULAKLAK na SALITA o TALINHAGA ay HINDI LITERAL.

Ang PROBLEMA MO ay LITERAL ang UNAWA MO sa ISAIAH 7:20. Kaya naman NALITO KA. NILITO MO ang SARILI MO.

+++

Ngayon, ANO ang KAHULUGAN ng TALINHAGA sa ISAIAH 7:20?

PARUSA yan ng DIYOS sa ISRAEL (ang KAHARIAN sa NORTE) na SUMUBOK SAKUPIN ang HUDEA (KAHARIAN sa TIMOG o SOUTH).

Sabi sa ISAIAH 7:20
Sa araw na yaon ay aahitin ng Panginoon ang ulo at ang balahibo ng mga paa, ng pangahit na inupahan, ang nangasa bahagi ng dako roon ng Ilog, ang hari sa Asiria: at aalisin din ang balbas.

Ang PAG-AHIT ay TANDA ng PARUSA.

Kaya SINABI na "pang-ahit na inupahan" ay MAY IBANG SUSUGUIN ang DIYOS para IBIGAY ang PARUSA sa KAHARIAN ng ISRAEL. At IYON nga ang HARI NG ASIRIA.

NATUPAD IYAN noong SAKUPIN ng mga ASIRIO ang ISRAEL (KAHARIAN sa NORTE). NAGANAP iyan noong 722BC.

YAN YON, Abdulgafoor. Kaya MALI na naman ang UNAWA MO.

INILIGAW KA LANG ng MALI MONG PANANAW.

No comments:

Post a Comment