Thursday, January 17, 2013

BIBLIA MALASWA? (INCEST sa GEN 19:30-36).
.
.
HINDI MAPIGILAN ng MUSLIM na si Abdulgafoor B. Ahmad ang PANINIRA at PAGSISINUNGALING LABAN sa BIBLIA.

INULIT na naman ni ABDULGAFOOR ang OUT OF CONTEXT na KWENTO NIYA kaugnay sa PAGSIPING ng mga ANAK ni LOT sa KANYA, ayon sa GENESIS 19:30-36.

Pero sige, PATUTUNAYAN KO na namang NANINIRA at NAGSISINUNGALING LANG ang MUSLIM na MAHILIG UMATAKE sa BIBLIA. IPAKIKITA KO rin na MASAMANG PAG-UUGALI ang PINAIIRAL NIYA kaugnay diyan.
.
.
.
IPAKIKITA KO sa mga NILILIGAWAN para MAG-BALIK ISLAM na PURO MALI ang SINASABI NILA LABAN sa BIBLIYA.

UNA, MASAMANG ang GINAWA ni ABDULGAFOOR dahil SADYA NIYANG BINALUKTOT ang ULAT. HINDI NIYA ISINAMA ang NAUNANG mga PANGYAYARI bago ang mga TALATANG INILABAS NIYA.

HINDI NIYA SINABI na ang GENESIS 19:30-36 ay PAGKATAPOS GUNAWIN ng DIYOS ang SODOM at GOMORRAH.

Sabi sa GENESIS 19:29
Thus it came about, when God destroyed the cities of the valley, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when He overthrew the cities in which Lot lived.

[At nangyari, na nang gunawin ng Dios ang mga bayan ng Kapatagan, na naalaala ng Dios si Abraham, at pinalabas si Lot, mula sa gitna ng pinaggunawan, nang gunawin ang mga bayan na kinatitirahan ni Lot. ]

KITA NINYO?

Ang GUSTO NIYANG PALABASIN ay GUMAWA lang ng MALASWA ang mga ANAK ni LOT. Ang TOTOO ay MAY HINDI MAGANDANG NANGYARI sa KANILA: NAWASAK ang KANILANG TIRAHAN. NAUBOS ang KANILANG mga KAPITBAHAY.

So, MALINAW na OUT OF CONTEXT ang PAGKUKWENTO NIYA. SADYA NIYANG INILILIGAW ang mga NAGBABASA.

Ang GENESIS 19:30-36 ay KWENTO ng NANGYARI MATAPOS GUNAWIN ng DIYOS ang TIRAHAN nina LOT.

Diyan NINYO MAIINTINDIHAN ang SINABI ng ANAK na BABAE ni LOT sa GENESIS 19:31.

Sabi riyan, "At sinabi ng panganay sa bunso: Ang ating ama ay matanda, at walang lalake sa lupa na sumiping sa atin, ayon sa ugali ng sangkalupaan:"

INAKALA ng ANAK ni LOT na WALA NANG IBANG LALAKE sa DAIGDIG. Kaya WALA NANG IBANG LALAKE na SISIPING sa KANILA para DUMAMI ang TAO.

HINDI ALAM ni Abdulgafoor B. Ahmad na MAY UTOS ang DIYOS sa TAO na MAGPAKARAMI SILA.

ETO ang UTOS ng DIYOS sa TAO:

GENESIS 1:28
"God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth...

[At sila'y binasbasan ng Dios, at sa kanila'y sinabi ng Dios, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa...]

MALINAW ang UTOS ng DIYOS. ALAM ng mga ANAK ni LOT ang KAUTUSAN na IYAN at IYAN ang DAHILAN kung BAKIT NILA NAGAWANG SIPINGAN ang KANILANG AMA.

So, MAY DAHILAN ang mga ANAK ni LOT sa KANILANG GINAWA. MALI man ang KANILANG AKALA ay MAY BATAYAN pa rin ang KANILANG PASYA.

YAN yon. HINDI ang MALING PINALALABAS ni AHMAD.

INILILIGAW LANG NIYA ang mga TAO, lalo na ang mga KINUKUMBINSI NILANG MAG-MUSLIM.

SINUSUBUAN SILA ng KASINUNGALINGAN at NILILINLANG GAMIT ang BALUKTOT na PAGKUKWENTO.

GANYAN ba talaga ang NATUTUTUNAN ng TAO sa ISLAM? Ang MANIRA at MAGSINUNGALING?

No comments:

Post a Comment