Tuesday, January 15, 2013

HESUS NAGPAKILALANG DIYOS: John 8:58, Exodus 3:13-14 / John 5:17-18John 8:58, Exodus 3:13-14 / John 5:17-18

SINABI ni Muhammad Ramos
Cenon Bibe ... Pwede mo ba akong mabigyan ng talata sa bibliya na namutawi sa labi ni hesus na sinabi niya na siya ay Diyos? Dahil Bibliya ang paniniwala ninyo dito tayo pupunta.

CENON BIBE:
SALAMAT sa TANONG MO

Sa JOHN 8:58 ay SINABI ng PANGINOONG HESUS na SIYA ang "I AM."

JOHN 8:58
Jesus said to them, "Very truly, I tell you, before Abraham was, I AM."

Ang "I AM" ay ang PANGALAN na IBINIGAY ng DIYOS nung MAGPAKILALA kay MOSES sa EXODUS 3:13-14.

EXODUS 3:14-15
But Moses said to God, "If I come to the Israelites and say to them, 'The God of your ancestors has sent me to you,' and they ask me, 'WHAT IS HIS NAME?' what shall I say to them?"

God said to Moses, "I AM WHO I AM." He said further, "Thus you shall say to the Israelites, 'I AM has sent me to you.'"

So, nung SABIHIN ng PANGINOONG HESUS sa JOHN 8:58 na SIYA ang "I AM" ay SINASABI NIYA na SIYA ang DIYOS na "I AM" na NAGPAKILALA kay MOSES.

+++

Heto pa ang isa.

MARAMING ULIT na SINABI ng PANGINOONG HESUS sa mga HUDYO na SIYA ay ANAK ng DIYOS o na ang DIYOS ay KANYANG AMA.

Ang PAGSASABI ng PANGINOONG HESUS na AMA NIYA ang DIYOS ay MALINAW na PAGPAPAKILALA sa mga HUDYO na SIYA ay DIYOS.

Narito ang PATUNAY diyan.

JOHN 5:17-18
But Jesus answered them, "My Father is still working, and I also am working."

For this reason the Jews were seeking all the more to kill him, because he was not only breaking the sabbath, but was also calling God his own Father, thereby MAKING HIMSELF EQUAL TO GOD.

Kung sa PAGPAPAKILALA ng PANGINOONG HESUS na AMA NIYA ang DIYOS ay GINAWA NIYANG KAPANTAY ang SARILI NIYA sa DIYOS ay MALINAW na NAGPAKILALA SIYANG DIYOS.

NASAGOT ang TANONG MO, Muhammad Ramos.

Salamat uli.

No comments:

Post a Comment