Monday, January 21, 2013

DEUT 18:18, SINO ANG KATUPARAN? (PROPETA ng ISLAM HINDI PROPETANG TULAD NI MOISES)


.
.

ITINATANONG ng MUSLIM na si Alberto Matanglawin Catindig kung SINO ang KATUPARAN ng DEUT 18:18.

ETO ang SAGOT NATIN, ang PANGINOONG HESUS ang PROPETANG IPINANGAKO ng DIYOS sa DEUT 18:18.

ISA-ISAHIN NATIN para MAKITA MO nang MALINAW:

DEUTERONOMY 18:18
I will raise up for them a prophet like you from among their own people; I will put my words in the mouth of the prophet, who shall speak to them everything that I command.

1. "I WILL RAISE UP FOR THEM A PROPHET LIKE YOU."

Ang PANGINOONG HESUS ay DIYOS ANAK na DIYOS AMA MISMO ang NAGBANGON at NAGSUGO bilang KANYANG PROPETA.

Katunayan, GALING MISMO sa DIYOS AMA ang PANGINOONG HESUS.

JOHN 8:42
Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I CAME FROM GOD and now I am here. I did not come on my own, but HE SENT ME.

DIYOS AMA MISMO ang NAGPAKILALA sa PANGINOONG HESUS bilang SUGO NIYA.

MATTHEW 3:17, 17:5
And a voice from heaven said, "This is my Son, the Beloved, with whom I am well pleased."

While he was still speaking, suddenly a bright cloud overshadowed them, and from the cloud a voice said, "This is my Son, the Beloved; with him I am well pleased; listen to him!"

So, TULAD ni MOISES na SINUGO MISMO ng DIYOS (EXODUS 3:13-14) ay SINUGO rin MISMO ng DIYOS AMA ang DIYOS ANAK na si HESUS para MANGARAL.

2. " from among their own people."

GALING MISMO sa BAYAN ng ISRAEL ang PROPETANG SUSUGUIN ng DIYOS.

Ang PANGINOONG HESUS ay TUNAY na ISRAELITA na MULA PA sa LAHI ni ABRAHAM, ISAAC, JACOB (ISRAEL), at DAVID.

MATTHEW 1:1-2
An account of the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham.

Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers

3. "I will put my words in the mouth of the prophet"

MISMONG SALITA ng DIYOS AMA ang SINABI ng PANGINOONG HESUS.

JOHN 14:24
Whoever does not love me does not keep my words; and the WORD that you hear is NOT MINE, but is FROM THE FATHER who sent me.

4. "who shall speak to them everything that I command."

JOHN 6:38
for I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me.

NAPAKALINAW. LAHAT ng TANDA na IBINIGAY ng DIYOS sa DEUT 18:18 ay NATUPAD sa PANGINOONG HESUS.

WALA sa mga TANDA riyan ang NATUPAD sa PROPETA ng ISLAM. Kaya HINDI PROPETA ng ISLAM ang PROPETANG IPINANGAKO.

PANGINOONG HESUS ang KATUPARAN NIYAN.

No comments:

Post a Comment